Data publikacji: 14 stycznia 2023

Strona źródłowa: https://ascensionworks.tv/ 

Witajmy wszystkich czytelników i widzów Kosmicznego Ujawnienia. 

Kolejny odcinek, nr. 6 z serii „Wyjaśnienia aktualizacji Tajnych Programów Kosmicznych” również, nie został opublikowany ani na kanale Coreya SphereBeingAlliance (https://www.youtube.com/@SphereBeingAlliance/videos  ) ani nie został nam przesłany do tłumaczenia. Ponownie przychylamy się do jego niemej prośby i poniżej przedstawiamy Wam recenzję z tego, co zostało tam omawiane, oraz podajemy odnośniki do artykułów, które opisują te zagadnienia.  

Oryginalne filmy z Coreyem są dostępne na jego portalu https://ascensionworks.tv/ gdzie należy uiścić miesięczną opłatę subskrypcyjną w wysokości $84 na rok. Opłata ta może różnić się w zależności od subskrypcji. 

Mike i Corey omawiają tajne spotkanie na którym pojawił się Emmi, który zapowiedział im to co nastąpi. Konferencja odbywała się w najbardziej tajnej lokalizacji, jednak Emmi zdołał się tam dostać, unieszkodliwić ich ochronę a także broń, którą dysponowali. Wykonał on również pewien dziwny taniec, który emitował szczególne częstotliwości, paraliżujący wielu uczestników. Celem było usunięcie podczepów energetycznych w postaci istot cienia, które manipulowały umysłem i całą osobowością poszczególnych jednostek. Dzięki temu wiadomość zostaje dostarczona bezpośrednio do umysłu człowieka bez zniekształceń narzucanych przez podczepy energetyczne. 

Corey mówi również, że podczepy te są wynikiem otwierania się poprzez popadanie w uzależnienia takie jak alkoholizm, pornografia czy narkotyki. Uzależnienia są wynikiem traumy nabytej w pewnych okresach życia i nawet pokonanie ich nie usuwa istot cienia, które zakotwiczone są w traumach odkładanych na naszym polu astralnym. Wiele osób w społecznościach alternatywnych ma takie podczepy, a usunięcie ich wymaga ogromnej pracy nad pozbyciem się emocji związanych ze wstrząsającymi wydarzeniami jakie nas spotkały. 

Przypomina on, że w jego polu astralnym również było kilka istot cienia, które manipulowały jego percepcją i umysłem, jednak w jego przypadku Arrie pomogła mu pozbyć się ich przy pomocy pewnych urządzenia w formie pałeczki kryształowej, emitującej szczególne wibracje dźwięku. 

Na omawianym spotkaniu pojawiły się również istoty, które przejmą rolę naszych nowych opiekunów kosmicznych. Wyglądały one jak przeciwieństwo istot cienia. Przy poruszaniu się widać było ich światło emitujące z kończyn, stawów łokciowych i innych części ciała. Corey nadmienia, że w zależności od osobistej percepcji istoty te mogą się jawić w innej formie tak samo, jak Niebiescy Awianie prezentowali się nieco inaczej poszczególnym osobom. Jest to dość ważna informacja, która może powodować niepotrzebne niesnaski wśród ludzi. Nowi opiekunowie współpracują bezpośrednio z Emmim. 

Ogólna wiadomość od Emmiego była dość prosta. Poruszamy się w kierunku kolejnego etapu, mającego na celu doprowadzenie przed oblicze kosmicznych sądów jednostek odpowiedzialnych za zło szerzące się zarówno na Ziemi jak i w naszym kosmicznym sąsiedztwie. Zgodnie z jego informacjami, galaktyczne sądy rozpoczęły się w innych sąsiednich galaktykach. Ma to związek z energią, która swoim własnym rytmem przemieszcza się i ogarnia coraz nowe galaktyki, podlegające czyszczeniu ze wzorców patologicznych. 

Corey wyjaśnia, że pomimo uczestnictwa tylko niektórych grup należących naszej cywilizacji w ludobójstwie mających miejsce na innych planetach, przez naszych kosmicznych sąsiadów jesteśmy postrzegani jako kolektyw ziemski. Z powodu zaangażowania frakcji takich jak Ciemna Flota czy Międzyplanetarny Konglomerat Korporacyjny w podboju i kradzieży zasobów naturalnych sąsiednich układów gwiezdnych, jako ludzkość odpowiadamy w tych zbrodniach. Kosmiczne sądy mają na celu wymierzenie kary i eliminację osób bezpośrednio zaangażowanych te kryminalne działania. 

W dalszej części odcinka Mike zadaje Coreyowi pytanie odnośnie innych grup pozaziemskich, które wyczekują na możliwości zaangażowania się w sprawy ludzkie. Pytanie obejmowało również odpowiedzialność za negatywizm panujący na Ziemi. 

Corey odpowiada, że odpowiedzialność za jednię kolektywu ludzkiego jest traktowana wybiórczo, szczególnie przez społeczności kierujące się ideą „Love & Light”. Zgodnie z jego wiedzą to nie działa w ten sposób. Jako kolektyw ludzki bierzemy odpowiedzialność zarówno za wszystkie „pozytywne” rzeczy jakich dokonujemy jako ludzkość, jak i za te „negatywne”. Wiele społeczności, uważających siebie za wzniesione i kierujące się „miłością” ma tendencję do odcinania się od czynów dokonanych przez naszą cywilizację, które są natury zbrodniczej. 

Corey wyjaśnia, że jest to odpowiedzialność zbiorowa polegająca na dawaniu przyzwolenia na rządzenie naszą planetą tym, którzy dokonują tych zbrodni. Uporządkowanie tych spraw i odsunięcie od władzy tych zbrodniczych charakterów leży tylko i wyłącznie w naszej gestii. To my musimy podjąć działania prowadzące do eliminacji tych kryminalnych osobników z pozycji władzy. Nie ważne do jakiej religii należysz, nie ważne jaki ustrój polityczny wspierasz – jesteś integralną częścią kolektywu cywilizacji ludzkiej, co pociąga za sobą odpowiedzialność za wszystkie jej działania. 

Cele sądów kosmicznych. 

Czy będą one przeprowadzone przed czy po Rozbłysku Słonecznym? 

Corey tłumaczy, że Wszechświat jest jedną wielką myślą, przepływającą energią przez sieci kosmiczne przypominające sieć neuronową naszego ciała. My również jesteśmy częścią tej wielkiej myśli wszechświata, czyli częścią Boga i my mamy wpływ na przyszłe wydarzenia.

Różne strefy posiadają swoje indywidualne odniesienie czasowe, które wymusza niejako okno czasowe, w którym pewne wydarzenia mogą wystąpić. My jako Ziemia również znajdujemy się w bąblu czasowym, w którym czas płynie z inną prędkością. To z kolei oznacza, że nasze okno czasowe na przeprowadzenie tych sądów może zamknąć się i będziemy musieli czekać na następną okazję. Od nas zależy czy będziemy gotowi na te sądy czy nie. 

Istoty pochodzące z wyższych gęstości również przechodzą przez swoje procesy, którym muszą stawić czoła. Corey podaje tutaj przykład kolektywu Emmiego, który bardzo dawno wszedł w interakcję ze starożytną Rasą Budowniczych. Rasa ta uświadomiła cywilizacji Emmiego, że ich potężny niezwyciężony wróg, z którym ciągle walczyli, był wytworem ich własnej kreacji. Pokonanie tego wroga polega na pokonaniu własnych traum i uzdrowieniu swojego własnego kolektywu. Wtedy wróg przestaje istnieć, a kreacja obraca się w innym kierunku. 

Kolejnym pytaniem zadanym przez Mike’a było o ewentualne następstwa tego spotkania MKK? Czy zmienia ono naszą sytuację? 

Corey odpowiada, że ingerencja Emmiego w tę konferencję miała za zadanie dotarcie do rdzennej świadomości poszczególnych członków Międzyplanetarnego Konglomeratu Przemysłowego. Chodziło o to, by nie mogli oni szukać wymówek (jak zwykle), że to diabeł kazał im popełniać wszelkiego rodzaju zbrodnie, a oni nie byli świadomi tego, co robili. Po tym spotkaniu do ich świadomości doszło, że byli oni współwinni wszystkiemu czego dopuścili się pod wpływem zmienionej świadomości dlatego, że dali przyzwolenie na to, by zostali zmanipulowani przez istoty cienia. Emmi przekazał im, że zostaną doprowadzeni przed oblicze kosmicznego sądu tak samo jak zostaną tam doprowadzone inne negatywne istoty pochodzące z wyższych gęstości świadomości. 

Kolejno Mike zadał pytanie odnośnie tego czy wiadomo czego mogą spodziewać się te istoty, które zostaną doprowadzone do sądu kosmicznego? Corey odpowiedział, że doświadczenia te są zgodne z gęstością świadomości w jakiej dane czyny zostały popełnione. Implikacje dla istot pochodzących z 5 gęstości są dla nas niewyobrażalne, ze względu na brak doświadczeń związanych z tą gęstością. Dla ludzi z 3 gęstości będzie to sąd odbywający się w miejscu popełnienia zbrodni czyli w przypadku Ciemnej Floty, będą to inne galaktyki.

Corey powtarza ponownie, że stworzyliśmy negatywne karmę jako kolektyw i jesteśmy współodpowiedzialni za to, co inni z naszej cywilizacji zrobili w sąsiednich galaktykach. Wszelkie wierzenia ludzi typu „Love & Light” nie mają tutaj znaczenia, a ich odcinanie się od karmy innych jednostek naszej cywilizacji nie uchroni nas wszystkich od konieczności naprawienia tragedii innych cywilizacji.   

Odcinek kończy się pytaniem Mike’a. 

Czy członkowie z MKK są mieszkańcami Ziemi? 

Corey odpowiada, że bardzo niewielu z nich jest stałymi mieszkańcami Ziemi. Większość z nich należy do odłamów cywilizacyjnych, które zamieszkują tam gdzie im w danym czasie jest wygodnie. Posiadają one jednak połączenia pozwalające im na kontrolę naszych agencji wywiadowczych, rządów i innych decyzyjnych organizacji ziemskich. 

Zgodnie z informacjami Coreya struktura ta wygląda w ten sposób. Członkowie zarządu MKK korumpują ziemskie elity i rządy, które posłusznie wykonują ich rozkazy. Ci znowu kontrolują nas, a my jesteśmy posłuszni im. Odbywa się to przy pomocy różnych narzędzi, kontroli umysłu, pieniędzy lub istot cienia. Jest to cały łańcuch zarządzania, który od dawna oplata naszą planetę. 

Corey dziękuję ludziom za wspaniałe komentarze i za to że przyłączacie się do jego portalu internetowego. 

SŁOWNICZEK: 

DOK – Dowództwo Operacji Księżycowych. 

MKK – Międzyplanetarny Konglomerat Korporacyjny. 

MKP – Militarny Konglomerat Przemysłowy. 

GLNG – Globalna Liga Narodów Galaktycznych.

TPK – Tajne Programy Kosmiczne

SS – Słoneczny Strażnik

Eyosians – Ejozjanie – rasa czarnoskórych istot pozaziemskich, zwanych przez MKK Zulusami, która działa w naszym sąsiedztwie w imieniu naszych Strażników.  

DUMB (Deep Underground Military Bases) – Podziemne Bazy Wojskowe – Głęboko Osadzone Bazy Wojskowe

Traktaty Mahometańskie (Mohammed Accords) – porozumienia stanowiące o nieingerencji istot pozaziemskich w sprawy ludzkie. Traktaty Mahometańskie zezwalały tylko na kontakty niejawne czyli przy pomocy channelingu, telepatii lub kontakty w snach oraz na ingerowanie w sprawy ludzi bez naszej świadomej wiedzy. https://kosmiczneujawnienie.com/2021/04/04/wielkie-przebudzenie-czy-wielki-reset/ 

Linia czasowa Anshar – jest to linia czasowa kończąca egzystencję tej grupy w przyszłości. Ich obecność w naszej rzeczywistości ma za zadanie odwrócenie tego trendu, co jest uzależnione od wyboru ludzkości.

ODNOŚNIKI DO ARTYKUŁÓW:

https://kosmiczneujawnienie.com/2017/04/11/ku-pytania-i-odpowiedzi-cz-7/ 

https://kosmiczneujawnienie.com/2022/07/17/aktualizacje-coreya-goodiego-galaktyczne-procesy/

https://kosmiczneujawnienie.com/2021/11/24/spotkanie-rady-super-federacji-intergalaktycznej-i-straznikow-lokalnej-gromady-galaktycznej-20-galaktyk/

Total Page Visits: 1780 - Today Page Visits: 8