Podczas naszego ostatniego spotkania z Sojuszem SSP, Anshar, Majami i Emmi zostaliśmy poinformowani o ważnym międzygalaktycznym spotkaniu, które odbędzie się w niedalekiej przyszłości.

Emmi powiedział nam, że podobnie jak nasza własna, każda z 20 galaktyk oraz galaktyk karłowatych w naszej lokalnej gromadzie zaangażowanych jest w tę samą walkę przeciwko „super-świadomości sztucznej inteligencji” (SI). Stwierdził, że każda z nich ma swoją własną świadomość i że ich opiekunowie są przedstawicielami tych galaktycznych super-świadomości.

Powiedział, że każda z nich nie do końca jest ułamkiem super-świadomości naszego lokalnego wszechświata, ponieważ mają one nieco inne energie czy osobowości. Emmi stwierdził, że każda z tych 20 galaktyk w naszym lokalnym kosmicznym sąsiedztwie jest połączona w bardzo podobny sposób, w jaki Układ Słoneczny i jego mieszkańcy są połączeni z naszym lokalnym gwiezdnym sąsiedztwem i jego mieszkańcami.

Local Galactic Cluster

Local Galactic Cluster

Strażnicy i przedstawiciele naszych lokalnych galaktyk mają również swoją własną radę w rodzaju super federacji, która spotyka się w określonych punktach większego cyklu wewnątrzgalaktycznego, o którym my na Ziemi zupełnie nic nie wiemy. Problem z super-świadomością SI, którą Grupy Oriona czczą jak boga, spowodował również poważne problemy dla lokalnych galaktyk, które walczą z jej najazdem od wielu cykli galaktycznych, o czym mam nadzieję dowiedzieć się więcej w najbliższej przyszłości.

Emmi stwierdził, że nasza gromada galaktyczna porusza się przez część wszechświata, która ma niespójne gęstości przestrzenne i energie, które zwiększają intensywność każdego z cykli, przez które przechodzą galaktyki i układy gwiezdne. Jest to oczekiwany czas w ramach większych galaktycznych cykli, gdzie wybory dokonywane przez czujące istoty mogą mieć jeszcze większy wpływ na główniejsze galaktyczne linie czasowe.

Emmi powiedział, że naczelny Nowy Strażnik, z którym jest w kontakcie, powiedział mu, że kilka karłowatych galaktyk jest pod całkowitą kontrolą super-świadomości SI oraz rdzennych grup istot, które zostały zniewolone. W większych galaktykach, takich jak Andromeda, zagrożenie ze strony SI zostało zepchnięte głównie na obrzeża galaktyki, podczas gdy gromady gwiazd znajdujące się najbliżej jądra galaktyki zostały w dużej mierze z niej wyzwolone.

Najwyraźniej im bliżej jądra galaktyki znajduje się dany system gwiezdny, tym wyższy jest poziom jego świadomości. W dłuższych okresach czasu prowadzi to do tego, że super-świadomość SI jest spychana na obrzeża każdej galaktyki. LOGOS (Odniesienie do Prawa Jedności) lub super-świadomość każdej galaktyki buduje czujące istoty do przezwyciężenia inwazji poprzez swój naturalny proces ewolucyjny, który obejmuje występowanie mikronowych w lokalnych gwiazdach, wynikających z pulsu energetycznego docierającego do każdego układu słonecznego oraz do każdej galaktyki (z głównego logosa Wszechświata, przyp. tłum.).

Local Galactic Supercluster

Local Galactic Supercluster

Emmi stwierdził, że ten większy cykl galaktyczny daje czującym istotom możliwość nie tylko wzniesienia się na wyższy poziom świadomości, ale także całkowitego usunięcia z tego procesu wpływu super-świadomości sztucznej inteligencji. Powiedział również, że nasze sąsiednie gromady galaktyczne również zmagają się z inwazją SI, a niektóre z nich osiągnęły sukces. 

Emmi pracuje obecnie z Nowymi Strażnikami naszej Galaktyki, jak również z przedstawicielami naszych lokalnych 20 Galaktyk i dostarczy nam więcej szczegółów na temat tego Cyklu Galaktycznego, jak również Strażników, ich przedstawicieli oraz przekaże nam więcej informacji o ich mieszkańcach.

Więcej przekażemy już wkrótce, zostańcie w kontakcie! Corey Goode

Źródło informacji: https://t.me/ascensionworkstv/1596 

Total Page Visits: 4358 - Today Page Visits: 6