Webinar dr Michaela Salli z 3 lutego 2024, pt. „Catastrophic dsiclosure” 

Twarde Ujawnienie

Dr Salla rozpoczyna webinar od przypomnienia faktu o tym, że gdziekolwiek kierujemy naszą świadomość, tam nasza przyszłość będzie się manifestować. Gorąco zachęca ludzi do tego, by koncentrować się na pozytywnych rzeczach, a nie na tych negatywnych. 

Kolejno przechodzi do głównego tematu „Twarde Ujawnienie” w oparciu o przegłosowaną w grudniu ustawę o ujawnieniu, „UAP Disclosure Act of 2023” (1). Omawia fakt usunięcia lub modyfikowania pewnych kluczowych zapisów, które były początkowo załączone do tekstu oryginalnej ustawy napisanej przez Chucka Schumera i innych senatorów. Jego zdaniem jest to kolejna próba do przeprowadzenia kontrolowanego ujawnienia odnoszącego się do Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalnych (z ang. UAP – Unidentified Anomalous Phenomena).  

Zapisy, które zostały sabotowane, a co za tym idzie usunięte z oryginalnej treści ustawy (2) to: 

Artykuł 4 – „…Zbiór dowodów będzie zawierał kompletne kopie wszystkich dokumentów … finansowanych przez Rząd (projektów) dotyczących Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalny (NZA), technologii nieznanego pochodzenia, i biologicznej inteligencji pozaziemskiej (lub jej odpowiedników znanych pod jakąkolwiek inną nazwą) …”

Artykuł 7 – „… Prezydent (Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) … powoła … 9 obywateli … na członków Komisji Rewizyjnej NZA w celu zapewnienia i ułatwienia tejże rewizji, przekazywania dokumentów do Archiwów i publicznego ujawniania rządowych rejestrów odnoszących się do niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych … “

 Artykuł 10a –  „… Rząd Federalny będzie sprawował całkowitą władzę nad wszystkimi odzyskanymi technologiami nieznanego pochodzenia oraz nad biologiczną inteligencją pochodzącą spoza Ziemi, która może być w posiadaniu prywatnych podmiotów, dla dobra publicznego …”

Pierwszy na powyższej liście Art. 4 miał regulować kolekcjonowanie i deponowanie kompletnych dokumentów w Archiwach Narodowych, dotyczących NZA. Archiwa Narodowe byłyby zobowiązane do automatycznego odtajniania tych dokumentów po okresie 25 lat, o ile nie stanowiłyby one zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. 

Drugi na liście Art. 7 miał regulować powoływanie i uprawnienia Komisji Rewizyjnej NZA, która miałaby się składać z 9 osób cywilnych. Komisja ta byłaby odpowiedzialna za przepływ dokumentów rządowych od archiwistów do opinii publicznej, które miały związek z NZA. Komisja ta odpowiadałaby bezpośrednio przed Prezydentem. W kwestii uprawnień tejże komisji, byłyby możliwości egzekwowania ujawnienia dokumentów dotyczących NZA, pozostających w posiadaniu prywatnych organizacji lub korporacji oraz formacji militarnych. Wiązałoby się to również z możliwością wkraczania do placówek, które związane są kontraktami rządowymi w celu rozwoju, przechowywania lub rozwijania technologii lub próbek biologicznych, pochodzenia pozaziemskiego. 

Art. 10a był najbardziej kontrowersyjny odnośnie treści ustawy. Miał on dać agentom Rządu Federalnego prawo dostępu do prywatnych korporacji i przejmowania wszystkich technologii oraz biologicznej inteligencji pozaziemskiej, uzyskanych z rozbitych lub zestrzelonych pojazdów latających. Następnie to Rząd nadawałby prawo badania tychże technologii oraz próbek biologicznych poszczególnym korporacjom, które i tak w większej części posiadały swoje laboratoria w bazach militarnych. Tę kwestię poruszał Emery Smith, który był technikiem przygotowującym wstępną ocenę próbek biologicznych nieznanego pochodzenia. Opowiadał on o niezwykle zawiłej tajności tych placówek, do których dostępu nie miał nikt poza osobami z autoryzacją, bez względu na rangę polityczną czy wojskową. Ten zapis w ustawie miał rozprawić się raz na zawsze z hierarchicznością dostępu do informacji, które są nadawane przez prywatne podmioty korporacyjne, z pominięciem Rządu Amerykańskiego. 

Organizacja „Sol Foundation”

Organizacja „„Sol Foundation”” (3) została powołana w celu przeprowadzenia kontrolowanego ujawnienia. Złożona jest ona z osób o pochodzeniu akademickim oraz z ludzi, którzy kwestionują Rząd pod kątem tajności, utrzymywania demokracji, a także poczynając od bezpieczeństwa narodowego, a kończąc na współpracy międzynarodowej. Sol zapowiedziało plany odnośnie publikacji dokumentów naukowych poruszających wymienione powyżej tematy, a także inne związane z NZA.  

Przejmowanie kontrolowanej narracji zaczyna się od zmiany nazewnictwa wcześniej ustalonych rzeczy. Nie zawsze jest to złe, gdyż np. określenie „biologiczna inteligencja pozaziemska” odnosi się do istot pochodzących z Wnętrza Ziemi, z innych planet lub z innych wymiarów. Tak czy inaczej nadanie temu procesowi rozdźwięku naukowego ma za zadanie uwiarygodnienie go w oczach opinii publicznej. 

Zespół prowadzący organizację składa się między innymi z: Garrego Nolana, Charlesa McCullougha oraz z Timothy’ego Gallaudeta. Dr Garry Nolan jest wykładowcą wydziału patologii w katedrze medycyny na Uniwersytecie w Stanford, Charles McCullough jest prawnikiem, a Timothy Gallaudet jest Admirałem Marynarki Wojennej. Jak widzimy jest to mieszanka ludzi o różnych wykształceniach, co widocznie ma nadać powagi całej sprawie. W tym wypadku, jednakże, są oni zwolennikami kontrolowanego ujawnienia, które miałoby postępować w sposób nie podważający autorytetu oficjalnych doniesień Rządu. 

W zeszłym roku wszyscy poznali osobę Davida Gruscha, który zeznawał przed Kongresem, podając informacje na temat rzekomego utrzymywania wszystkich wiadomości o UFO przez Rząd w tajemnicy. Na swojej konferencji przez platformę Zoom oznajmił, że „…ujawnienie będzie obejmowało publikowanie informacji w sposób kontrolowany i planowany …”. Dr Salla twierdzi, że Grusch jest szefem operacyjnym organizacji „Sol Foundation”, jednakże informacja ta nie widnieje na oficjalnym portalu tej organizacji (jakiś czas temu została usunięta). Emerytowany płk. Karl Nell zapoznał się z informacjami zawartymi w „UAP Disclosure Act of 2023” i przedstawił swój plan odnośnie tego w jaki sposób miałoby rozwijać się kontrolowane ujawnienie. 

Podzielił on linię czasową na 5 etapy. 

Etap 1. Styczeń 2024 – Demonstrowanie ewidencji. 

Etap 2. Styczeń 2025 – Korelowanie dowodów.

Etap 3. Październik 2030 – Charakterystyka osiągnięć. 

Etap 4. Październik 2034 – Określenie natury zjawisk UAP. 

Etap 5. W międzyczasie lub najpóźniej po 2034 – Zaangażowanie opinii publicznej. 

Tutaj należy ponownie przypomnieć, że Grupa „Sol Foundation” powstała po to, by przeprowadzić UJAWNIENIE KONTROLOWANE. To właśnie w tym celu napisana została przez senatorów Chucka Schumera, Rounds’a, Rubio, Gillibranda, Younga i Heinricha ustawa „UAP Disclosure Act of 2023”. Nie przypuszczali oni, że ustawa ta może zostać albo odrzucona, albo zmodyfikowana przez Izbę Senatorów. 

Okazuje się, że płk. Karl Nell przedstawił 2 scenariusze odnośnie ujawnienia informacji o NZA. W przypadku braku porozumienia odnośnie tejże ustawy, przewiduje on TWARDE UJAWNIENIE, lub „katastroficzne ujawnienie”, które ma się objawić tym, że cała prawda o UFO ma przedostać się do opinii publicznej w krótkim okresie czasu. 

Kontrolowane Ujawnienie w Anglii

Na portalu „The Spectator” pojawił się artykuł odnośnie tego w jaki sposób „kontrolowane ujawnienie” ma się odbyć na wyspach Wielkiej Brytanii (4). 

Pierwszy etap ma obejmować rzekomo niedawne odkrycie egzoplanety, na której występują bakterie będące produktem procesów życia biologicznego. Gdy już przyswoimy tę informację, wtedy ma się okazać, że spotkamy się z czymś, co naukowcy określą mianem „techno-sygnatury”. Może to być np. jakiś sygnał radiowy, pochodzący z dalekich zakątków kosmosu, który nie mógł być wytworzony w sposób naturalny przez przestrzeń kosmiczną. Następnie zostaniemy poinformowani o tym, że istoty pozaziemskie żyją pośród nas już od jakiegoś czasu, i ma to być przez nas odebrane jako zagrożenie. Równocześnie będziemy informowani o znaleziskach archeologicznych zidentyfikowanych jako pochodzące spoza Ziemi.

Proszę zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie ma towarzyszyć procesowi ujawnienia. 

Należy tutaj dodać również fakt, że Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew 7 grudnia 2012 roku komentował odnośnie tego, jakie briefingi zadedykowane są dla nowego prezydenta. Skomentował to w następujący sposób. 

„…Wraz z walizką zawierającą kody nuklearne, prezydent państwa dostaje również pewien folder z etykietką ‘Ściśle Tajne’. Tam znajdują się wszystkie informacje na temat kosmitów, którzy odwiedzili naszą planetę oraz informacje na temat tego, w jaki sposób super-tajne służby utrzymują kontrolę nad kosmitami, którzy znajdują się już na terytorium naszego państwa …”.  

Kontakt dr Salli, nazywany przez niego JP omawiał ostatnio centrum asymilacji pozaziemskiej rasy Nordyków, które znajduje się w głównej bazie Armii Amerykańskiej (5). Można to przyrównać do sceny z filmu „Faceci w czerni” gdzie w bazie możemy zobaczyć mnóstwo istot o różnych kształtach i rozmiarach. 

Co jeśli kontrolowane ujawnienie zawiedzie?

Bardzo ważnym scenariuszem jest ten, który obejmuje „twarde ujawnienie” wtedy, gdy rządom nie uda się publikować informacji o UAP w sposób kontrolowany. 

Czy będziemy odgrzewali te same „kotlety” i omawiali ponownie wydarzenia, które były już wielokrotnie przedstawiane? Dr Michael Salla twierdzi, że tak to może się rozwinąć. 

Musimy zwrócić uwagę na ważną rzecz w „kontrolowanym ujawnieniu”, a mianowicie na chęć niepodważania autorytetu istniejących rządów. Sam ten fakt niemalże uniemożliwia wystąpienie ujawnienie w pełnym wymiarze. Początkowe zakusy Rządu Amerykańskiego, jeszcze za czasów Dwighta Eisenhowera, do zdobycia przewagi technologicznej nad innymi państwami oraz obywatelami, mogłyby spotkać się z ostrą reakcją społeczeństwa. Po ujawnieniu wszystkich kłamstw opinia publiczna może wpaść w gniew. 

Dr Salla przedstawia pewien scenariusz, który szacuje wpływ ujawnienia na poszczególne warstwy społeczne. 

Gwiezdne Ziarna – Starseeds, których jest około 200 milionów na Ziemi (ok. 2,5% populacji ludzkiej), skorzysta na tym najbardziej. Ponoć, rozwiązania technologiczne oraz społeczne, mają przynieść przyszłość jak ze Star Treka.

Pokolenie millenijne oraz pokolenie ‘Z’ (ok. 45% populacji ludzkiej) może mieć problemy z zaakceptowaniem tego, co się będzie odgrywało na ich oczach. Wszystkie filmy science-fiction, pokazujące inwazję kosmitów oraz chęć zniszczenia ziemian, mogą spowodować strach, a w wyniku jego najbardziej intensywną reakcję emocjonalną. Brak przygotowania na to wydarzenie może spowodować nieprzewidziane reakcje, które w niektórych przypadkach mogą skończyć się tragedią. 

Również i pokolenie seniorów (około 45% populacji ludzkiej), które wierzyło w narrację rządów dozna szoku, po uświadomieniu sobie faktu, że byli oszukiwani przez dziesiątki lat. 

Zgodnie z doniesieniami Salli, 5% populacji to elity, które kontrolują masy ludzi. Dla nich upadek ich autorytetów i prawnych rzeczy, będzie dość intensywny. Wytrącenie ich z roli liderów może być dla nich końcem ich świata, co pociągnie za sobą nieprzewidziane reakcje (w zależności od zasobów, którymi dana grupa elit dysponuje). 

Twarde Ujawnienie 

Płk. Karl Nell przedstawia również możliwy scenariusz procesu ujawnienia, z perspektywy społeczeństwa. 

Wskazuje on na to, że będzie pojawiało się coraz więcej wiarygodnych ludzi, którzy zaczną ujawniać swoje doświadczenia związane z życiem pozaziemskim. W celu zażegnania tego stanu rzeczy może dojść do wydarzenie „fałszywej flagi”, które ma obejmować technologią holograficzną. Ostatnie wydarzenie z Miami na Florydzie (6) mogło być badaniem reakcji społeczeństwa na widok np. wysokiej istoty szarej. Jak przeanalizujemy nagranie, które pojawiło się w internecie to okaże się, że policja otoczyła kordonem spacerujące istoty pozaziemskie i nikomu nie pozwoliła podejść bliżej. 

Należy tutaj wspomnieć również o tym, że Barrack Obama przewiduje powstanie nowej jednej religii, która ma zastąpić wszystkie inne istniejące. Ma być ona ponoć wynikiem udowodnienia faktu istnienia inteligentnego życia pozaziemskiego. 

Timothy Alberino twierdzi, że w Peru to grupy Tajnych Programów Kosmicznych zorganizowały pozorowane ataki szaraków, by przestraszyć lokalną ludność. Całe wydarzenie zostało przeprowadzone przy użyciu zaawansowanej technologii, a skutkiem miało być przygotowanie ludności do przyszłych wydarzeń „fałszywej flagi”. 

Dodatkowo dr Salla twierdzi, że statki kosmiczne należące do inteligencji pozaziemskiej oraz Arki, które schowane są w dwóch lokalizacjach na Ziemi, wzniosą się i ujawnią nad większymi miastami. Dr Avi Loeb i dr Sean Kirkpatrick rownież wspierają teorię pojawienia się statków matek w celu przebudzenia ludzkości. Zgodnie z doniesieniami JP setki statków kosmicznych, pochodzących z Wnętrza Ziemi lata już w naszej atmosferze, jednakże fakty te są ukrywane przez „czarne kapelusze”. Donosi on dodatkowo o istnieniu w Arkach informacji dotyczącej naszej historii kosmicznej oraz jako gatunku, i ponoć właśnie to ma przynieść ogromne rewelacje ludzkości. JP twierdzi, że uczestniczył w misji wojskowej na taką Arkę, które są celowo ukryte, by uniemożliwić przejęcie ich przez pewne nacje i zdobycie przewagi nad innymi narodami. 

Inny kontakt dr Salli, Elena Danaan twierdzi, że Arki te reagują na pewne geny tych gatunków pozaziemskich, które zaangażowane są w sprawy ziemskie. Ponoć jest ich 22 i jest to liczba, która niewiele różni się od doniesień Corey’a. Jej kosmiczny kontakt Oona przekazała jej, że Arki te ukryte są po to, by przeprowadzić ewakuację ludzkości, jeśli rozwinie się pewien scenariusz, związany z inwazją agresywnych kosmitów. Zabezpieczenie genetyczne pełni również rolę zapobieżenia nieprzewidzianym wypadkom, które byłyby nieuniknione, gdyby ludzkość zaczęła bawić się super-zaawansowaną technologią.  

Jakie wydarzenia mogą poprzedzać Twarde Ujawnienie

Ciekawe jest omówienie ewentualnych wydarzeń, jakie mogą poprzedzać „twarde ujawnienie”. Dr Salla wymienia po kolei pewne rzeczy, które bardzo ściśle związane są z polityką. Dla tych, którzy jak ognia unikają tego tematu, muszę was zmartwić – śledzenie wydarzeń politycznych i ekonomicznych jest nieuniknione w celu stworzenia pełnego obrazu sytuacji. 

Zgodnie z jego doniesieniami ogólny kryzys będzie się pogłębiał. Dojdzie również do eskalacji konfliktu przeciwko Iranowi z narastającymi atakami USA w Iraku i Syrii. W Stanach Zjednoczonych mają się ponoć aktywować uśpione komórki terrorystyczne, które stworzą poważny globalny kryzys, o czym mówią płk. Douglas MacGregor i Scott Ritter. Pogłębi się również czas niepewności, niepokoju i strachu. 

Michael Salla wspomina również, że jego źródła informacji donoszą coś o możliwej wojnie domowej w USA, która ma być zainicjowana przez objęcie stanowiska dwóch prezydentów Donalda Trumpa i Joe Bidena. Ponoć fałszerstwa w wyborach będą tak oczywiste, że obie strony skoczą sobie do gardeł i nastąpi bratobójcza wojna. Salla powołuje się również na doniesienia innych osób takich jak Juan O’Savin, SG Anon, Kery Cassidy czy Michael Jacio. Jak zapewne wiemy, całkiem niedawno Teksas wspomina o oddzieleniu się od Rządu Federalnego USA, co może zapoczątkować niepokoje społeczne. 

Przewidywane jest również pojawienie się coraz większej liczby wiarygodnych ludzi, którzy będą zeznawali przed Kongresem. Niektórzy kongresmani rozpoczną samodzielne dochodzenie w związku NZA, ze względu na brak zaufania do Rządu Federalnego.  

Główna narracja będzie promowała organizacje takie jak „Sol Foundation” czy CSETI, a będzie pomijała indywidualnych badaczy zjawisk anomalnych, którzy istnieją na scenie od dziesiątek lat. Przepychanie przez nich swojej narracji ma być rozpowszechnione i ogólnie praktykowane w Mass Mediach. 

Wiodącym wątkiem będzie wydarzenie „fałszywej flagi” przy użyciu technologii holograficznej z udziałem istot pozaziemskich. Ma być to zorganizowane w celu manipulowania opinii publicznej. Czy jest to ostatni as w rękawie Deep State-u? Oby. 

Zgodnie z informacjami Sali, ma dojść do pomocy ze strony Galaktycznej Federacji Światów lub Nordyków Sojuszowi Ziemskiemu w celu przeprowadzenia Ujawnienie. W tym czasie ma być pokazana technologia antygrawitacyjna, a ludzkość ma być przygotowana pokazanie się Arek Kosmicznych. Jeśli dojdzie do tego wydarzenia, to nastąpi to przed listopadem 2024, przed wyborami prezydenckimi. 

Może dojść do pojawienia się 2 Ziemii i 2 linii czasowych. Na jednej linii czasowej ma dojść do zbiorów ludzi gotowych do wzniesienia. Wydarzenie ma obejmować zmianę częstotliwości w których ludzi zaczną doświadczać świadomości 5 gęstości. 

Druga linia czasowa będzie obejmowała znaczną większość populacji ludzkiej, którzy nie będą w stanie się dostosować do nowych wibracji. Ci ludzie mają zostać przesunięci na Nową Ziemię gdzie wszyscy będą zaczynali od nowa.

Na jakiej lini czasowej się znajdziemy, zależy w większości od nas. 

Życzymy wam wszystkim, abyście wybrali dla siebie najbardziej optymalną linię czasową

Odnośniki:

  1. https://www.congress.gov/amendment/118th-congress/senate-amendment/797/text 
  2. https://thedebrief.org/the-senate-just-passed-its-massive-defense-bill-heres-what-that-means-for-uap-disclosure/ 
  3. https://thesolfoundation.org/launch-announcement/
  4. https://www.spectator.co.uk/article/have-we-just-discovered-aliens/
  5. https://exopolitics.org/nordic-extraterrestrial-assimilation-program-jp-update-29/ 
  6. https://www.ndtv.com/world-news/a-10-foot-alien-outside-mall-in-miami-what-police-said-about-viral-video-4822474
Total Page Visits: 17986 - Today Page Visits: 4