Strona główna

Aktualności Wywiadowcze ws. Pełnego Ujawnienia Część I: Amerykańskie Siły Powietrzne Rozpoczynają Dochodzenie w sprawie Tajnego Programu Kosmicznego

Dodaj komentarz

 

Funkcjonariusze pochodzący ze ściśle tajnych Amerykańskich Sił Powietrznych, którzy prowadzą program kosmiczny odpowiedzialny za system obserwacji całej Ziemi bardzo poważnie podeszli do sprawdzenia doniesień pewnych informatorów.  Szczególną uwagę zwraca się na informacje, które świadczą o rozwinięciu równoległego programu kosmicznego przez Amerykańską Marynarkę Wojenną dysponującą statkami kosmicznymi o długości ponad kilometra, które mają należeć do ośmiu grup uderzeniowych, posiadających możliwości działania w otwartej przestrzeni kosmicznej.

Zgodnie z doniesieniami informatora z Tajnego Programu Kosmicznego Corey Goode, starszy rangą funkcjonariusz Sił Powietrznych, którego nazwano “Zygmunt”, prowadzi z nim “wymianę informacji”, aby dowiedzieć się o rzekomym programie kosmicznym prowadzonym przez Marynarkę oraz aby potwierdzić pogłoski o ich współpracy z pozaziemskimi grupami istot nazywanymi Nordykami.

Poprzednio Goode przekazał, że po raz pierwszy spotkał się z “Zygmuntem” (Artykuł: Etap Końcowy: Atlantyda na Antarktydzie, Cz. II) podczas szeregu uprowadzeń go, które zaczęły się w styczniu 2016 roku gdy trójkątny pojazd powietrzny z napędem antygrawitacyjnym wylądował w pobliżu jego domu w Teksasie. Dwóch funkcjonariuszy Sił Powietrznych zabrało go na jego pokład. W następstwie tego Goode został przesłuchany przy użyciu dożylnego podania mu pewnych substancji chemicznych, co zmusiło go do ujawnienia pochodzenia źródła informacji.

Po ujawnieniu się opinii publicznej w marcu 2015 roku doniesienia Goode przyciągnęły uwagę ściśle tajnego programu Sił Powietrznych, które bardzo blisko współpracują z innymi amerykańskimi formacjami wojskowymi takimi jak Narodowe Biuro Rozpoznania (National Reconnaissance Office, NRO), Ameryańska Agencja Wywiadu Wojskowego (Defense Intelligence Agency, DIA) i Amerykańska Wewnętrzna Agencja Wywiadowcza (National Security Agency, NSA). Goode nazywa te powiązane ze sobą i współpracujące razem formacje Militarnym Kompleksem Przemysłowym Tajnego Programu Kosmicznego (MKP TPK).

Frakcja MKP TPK jest całkowicie oddzielona od bardziej zaawansowanego programu Marynarki Wojennej, który nazywany jest “Słoneczny Strażnik” gdzie Goode służył podczas programu “Dwadzieścia i z Powrotem”, wykonując swoje obowiązki od 1987 do 2007 roku. W swoich poprzednich doniesieniach Goode obszernie omawia działalność oraz interakcje frakcji “Słoneczny Strażnik” z odwiedzającymi nas cywilizacjami pozaziemskimi.

Pierwsze uprowadzenia przeprowadzone przez “Zygmunta” miały za zadanie potwierdzić źródło informacji Goode, który ujawniał bardzo tajne informacje odnośnie MKP TPK. We wcześniejszych swoich raportach Goode opisuje również w jaki sposób “Zygmunt” wraz ze swoimi podwładnymi zmusza go przy pomocy podawanych dożylnie substancji chemicznych do wydania kilku agentów pracujących dla frakcji “Słoneczny Strażnik”.

Charakter przeprowadzanych przez “Zygmunta” przesłuchań zmienia się diametralnie gdy dochodzi on do wniosku, że przynajmniej część informacji przekazywanych przez Goode jest precyzyjna i nie należy do typowego programu dezinformacyjnego należącego do innego oszukańczego elementu MKP TPK.

W następstwie tego “Zygmunt” rozpoczyna z Goode “wymianę informacji”, która rozpoczęła się podczas “spotkań” odbywających się pod koniec 2016 roku. Tam Goode otrzymuje informacje o Antarktydzie oraz o intensywnych zmaganiach w celu przejęcia władzy wewnątrz amerykańskiego systemu bezpieczeństwa narodowego, co objęło również zeszłoroczne wybory prezydenckie. Goode pisze na ten temat obszerne sprawozdanie wydane 11-go grudnia 2016 roku.

16-go marca przekazuje mi on szczegółowe informacje podczas naszej czterogodzinnej rozmowy dotyczącej odbywających się spotkań z “Zygmuntem” i/lub z jego dwoma podwładnymi należącymi do MKP TPK, którzy regularnie pokazują się u niego aż do dnia dzisiejszego. Pierwotnie informacje otrzymane od Goode miały być opublikowane w kolejnym artykule “Endgame” i zostały mi przekazane po to, aby wyszły na światło dzienne.

Zakres wiadomości mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe USA oraz naszej całej planety, które ujawniane są przez Goode przyprawiają o zawrót głowy. Następstwem tego jest to podsumowanie, będące pierwszą częścią serii artykułów opisujących wiadomości pozyskane przez Goode podczas “wymiany informacji” z “Zygmuntem” i/lub jego podwładnymi podczas działań, w których on ostatnio uczestniczył.

Według niego ogólnym kontekstem “wymiany informacji” jest gniew “Zygmunta” na fakt, że jego MKP TPK został wyłączony z pętli działań odbywających się w otwartej przestrzeni kosmicznej co obejmuje interakcje pozaziemskie oraz zaawansowane technologie. Prawdopodobne istnienie potężniejszego programu Marynarki Wojennej, który działa gdzieś w przestrzeni kosmicznej wraz z technologiami znacznie bardziej zaawansowanymi niż cokolwiek co posiada MKP TPK, szczególnie niepokoi “Zygmunta”.

Działania MKP TPK zarządzanego przez “Zygmunta” ogranicza się do operacji wokół Ziemi (do wysokości 800 km) i wykorzystuje przynajmniej dwie stacje kosmiczne zdolne do przyjęcia kilkuset osób personelu oraz kilku szwadronów pojazdów TR-3B, które obsługują te stacje. Jest to spójne z instrukcjami przekazanymi Prezydentowi Ronaldowi Reaganowi w 1985 roku a następnie opublikowanymi przez niego w swoich pamiętnikach, gdzie pisze on o tym, że są one zdolne do przyjęcia około 300 astronautów.

Lunch z pięcioma wybitnymi naukowcami. Było to ciekawe. Przestrzeń kosmiczna jest w rzeczywistości naszą ostatnią barierą, a rozwinięta tam astronautyka jest podobna do science-fiction z jedną różnicą, że jest ona prawdziwa. Dowiedziałem się, że moglibyśmy umieścić tam 300 ludzi [str. 334]. 

Gdy Reaganowi przekazano informacje na temat MKP TPK to był on pod wrażeniem jego możliwości.

Goode dodatkowo przekazuje informacje o tym, że MKP TPK utrzymuje niewielkie bazy na Księżycu oraz na Marsie, lecz są to rzeczy poboczne zważywszy na jego podstawową misję obejmującą inwigilację otoczenia Ziemi oraz jego inne operacje.

Przekazuje on dalej, że zarówno “Zygmuntowi” jak i personelowi MKP TPK wmawiano, że znajdują się na samym szczycie piramidy wywiadowczej gdy dochodziło do wynoszenia w przestrzeń kosmiczną zaawansowanej technologii wojskowej. Jednakże odkryli oni, że są tak naprawdę “pie…..ną strażą przybrzeżną”.

Wściekłość “Zygmunta” odnośnie kłamstw, którymi karmiono go i członków MKP TPK doprowadziła do gniewnej konfrontacji z jego przełożonymi. To zaowocowało podjęciem przez niego czynności śledczych odnośnie doniesień Goode wraz z tymi, które dostarczone zostały ostatnio przez Williama Tompkinsa podczas jego wywiadów oraz w jego ostatniej książce “Wybrani przez Kosmitów” (“Selected by Extraterrestrials”). Tam  w szczególności opisuje on współpracę Amerykańskiej Marynarki Wojennej z pozaziemską rasą Nordyków.

Co ważniejsze, zgodnie z tym co mówi Goode, “Zygmunt” przeprowadza obecnie podobne dochodzenie w związku z moją ostatnio wydaną książką w marcu 2017 r. pt. “Tajny Program Kosmiczny  Amerykańskiej Marynarki wojennej oraz Sojusz z Pozaziemską grupą Nordycką” (“The US navy’s Secret Space Program and Nordic Extraterrestrial Alliance”). Jego dochodzenie obejmuje również badanie historycznych dokumentów wraz z przesłuchiwaniem personelu Marynarki Wojennej, którego członkowie posiadają potencjalną wiedzę na temat tego programu, który został potajemnie skonstruowany równolegle ze stworzeniem MKP TPK.

Po wyeliminowaniu wielu możliwych, zadziwiających źródeł informacji “Zygmunt” w chwili obecnej doszedł do wniosku, że istnieją tylko dwa wytłumaczenia dla rewelacji Goode. Pierwszym jest: odwiedzająca nas grupa “pozaziemskich Nordyków”, znana jako MKP TPK manipuluje nim poprzez techniki kontroli umysłu i karmi go precyzyjnymi informacjami dla bliżej nie określnej agendy.

Drugim wyjaśnieniem jest: Goode jest mocno połączony z prowadzonym przez Marynarkę Wojenną Tajnym Programem Kosmicznym, który jest częścią “Sojuszu Tajnego Programu Kosmicznego” i współpracuje zrazem z grupą Istot Pozaziemskich zwanych “Sojuszem Istot Kulistych”.

“Zygmunt” rozpoczął “wymianę informacji” z Corey po części, aby głębiej dochodzić prawdy i poprzez to określić, które z tych dwóch wyjaśnień okaże się bardziej prawdziwe.

“Zygmunta” mocno niepokoją plany “częściowego ujawnienia” prawdy o MKP TPK co obnażyłoby tylko wycinek informacji o działaniach odbywających się w otwartej przestrzeni kosmicznej, w którą zaangażowane są wydziały amerykańskie o pomniejszym stopniu tajności. Troska się o to, że prawda musi zostać określona i ukazana w celu podtrzymywania morale członków różnych programów. Czy MKP TPK znajduje się na samym szczycie piramidy wywiadowczej czy może jednak spełnią się jego obawy, że jest on tylko “pie…..ną strażą przybrzeżną”?

Jest to szczególnie ważne w połączeniu z inicjatywą dotyczącą książki Toma DeLonge’a “Sekret Machines: Chasing Shadows” , która rozpoczęła się na początku 2016 roku i wspierana była przez 10 osób obejmujących wysokie stanowiska w wojsku oraz korporacjach. Pod koniec tego samego roku Wikileaks opublikowało maile, które potwierdziły roszczenia DeLonge’a oraz doprowadziło do zdemaskowania dwóch spośród dziesięciu funkcjonariuszy zaangażowanych w tę inicjatywę.

DeLonge i jego grupa doradcza szczerze wierzą, że ujawnienie prawdy o prowadzeniu programu kosmicznego przez Amerykańskie Siły Powietrzne w skład, którego wchodzą pojazdy typu TR-3B wprowadzi nas w nową erę badań przestrzeni. Szwadrony latające tymi pojazdami działają z Area 51, tajnego portu lotów kosmicznych na wyspie Diego Garcia oraz z innej tajnej lokalizacji na Antarktydzie, która według “Zygmunta” jest również główną placówką Badań i Rozwoju (R&D).

[Aktualizacja] 20-go marca Corey, na swojej stronie na Facebooku, przekazał więcej informacji odnośnie bazy na Antarktydzie:

“Niektóre placówki wojskowe i korporacyjne (np. Lockeed itd. ) są bazami bardzo podobnymi do Camp Freedom, który został zbudowany w Grenlandii w ramach projektu Iceworm, lecz są znacznie od niego większe. Port lotniczy rozrósł się z należącej początkowo do Nazistów instalacji wojskowej. Naziści posiadali kilka baz wybudowanych na południowo-wschodnich i wschodnich obszarach Antarktydy. Powodem dla którego “Zygmunt” wspomniał o tym jest to, że użyłem Projektu Iceworm w mojej prezentacji na ostanim Conscious Life Expo. Na Antarktydzie ma miejsce znacznie więcej działań, które nie są powiązane ze starożytnymi ruinami. Rozwój oraz testowanie broni są ściśle zakazane zgodnie z prawem międzynarodowym dotyczącym obszarów antarktycznych. Warto zauważyć, że wiele z baz na Księżycu oraz Marsie również zostało wybudowanych w ten sam sposób. Corey Goode.”

Wysiłki DeLonge’a spotkały się z ogromnym wsparciem pośród Amerykańskich Sił Powietrznych oraz urzędników korporacyjnych. Zgodnie z doniesieniami Corey obecnie to się zmieniło. “Zygmunt” wierzy, że obecne parcie DeLonge’a jest tylko formą “częściowego ujawnienia”, które niezaprzeczalnie doprowadzi do pogłębienia luk w informacjach pomiędzy MKP TPK a Sojuszem TPK wraz z frakcją “Słoneczny Strażnik”.

W następstwie tego, kiedyś solidarne wsparcie Sił Powietrznych dla ujawnienia DeLonge’a traci na sile. W rzeczywistości to MKP TPK pragnie dostać się do samego dna tego wszystkiego, zanim cokolwiek na jego temat wyjdzie do opinii publicznej.

Goode donosi, że “Zygmunt” organizuje konferencje, na których przekazywane są te informacje wybranym ważnym osobistościom ze społeczności przemysłu lotniczego i kosmonautyki. Na nich to Corey prezentuje wiadomości wiodącym inżynierom, naukowcom, przemysłowcom i innym, którzy słuchają ich, aby potwierdzić ich znajomość w tym temacie.

Konferencje organizowane są przez “Zygmunta” a jego podwładni dostarczają Corey transportu wraz z ochroną. Goode twierdzi, że obecnie przeprowadził około 28 pogadanek dla ważnych osobistości na podobnych tajnych spotkaniach gdzie brało udział od jednej do ośmiu osób.

Jedno z tych spotkań, zorganizowanych w hotelu gdzie i Corey się zatrzymał, obejmowało trzech uczestników i miało ono miejsce pod koniec stycznia 2017 r. Ja również wtedy przebywałem w tym samym hotelu i przekazał mi on wtedy dużo informacji z jego wizyty na Antarktydzie, co opublikowałem na swojej witrynie exopolitics.org .

Konferencja nosiła nazwę “Człowiek w Przestrzeni Kosmicznej i Forum Badawcze” (Human Spaceflight and Exploration Forum) zorganizowane przez Specjalne Służby Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej. Goode mówi, że podczas tej krótkiej prezentacji dla trzech VIP-ów, którzy zarazem byli partycypantami Forum jeden z nich opuścił pomieszczenie z niedowierzaniem na twarzy odnośnie istnienia takiego programu kosmicznego.

Pozostałe dwie osoby dosłuchały do końca lecz zakłopotanie i konsternacja na ich twarzach świadczyły, że nie uwierzyły w ani jedno słowo z tego, co Corey mówił.

Goode donosi dalej, że we wszystkich prezentacjach jeden lub dwóch partycypantów wykazało podobną reakcję niedowierzania co wiązało się z opuszczeniem przez nich pomieszczenia konferencyjnego. Jednakże pozostałe osobistości nadal uczestniczyły w tej konferencji, która przybierała nieco żartobliwą formę. Następstwem tego było zaprzestanie organizowania przez “Zygmunta” tych sesji informacyjnych gdyż nie wywierały one pożądanego efektu polegającym na informowaniu ludzi na najwyższych stanowiskach o istnieniu programu kosmicznego prowadzonego przez Marynarkę Wojenną. Nie dostarczały one również “Zygmuntowi” informacji potrzebnych do przeprowadzenia jego dochodzenia.

Podczas mojej rozmowy z Corey 16-go marca wskazałem mu na paradoks tej całej sytuacji. Dokładnie to samo przydarzyło się Williamowi Tompkinsowi podczas II Wojny Światowej gdy został przydzielony do zadania przekazania informacji zawierających nazistowskie latające spodki używające technologii antygrawitacyjnych oraz wiadomości o tym, że ich program wspierany był przez pozaziemską rasę gadzią.

Tompkins mówił, że wielokrotnie gdy przekazywał te informacje (w Wojskowej Bazie Sił Powietrznych w San Diego) różnym firmom lotniczym prowadzącym placówki testujące maszyny lotnicze, naukowym “mózgom”, wydziałom uniwersyteckim oraz inżynierom spotykał się z zaprzeczeniem i stwierdzeniem, że jest to niemożliwe. Zgodnie z jego doniesieniami toczył on nieustanną walkę ze sceptykami o zamkniętych umysłach wyszkolonych do tego, aby akceptować tylko i wyłącznie konwencjonalną wiedzę naukową i traktować ją jako rzecz świętą.

Pomimo zakończenia sesji informacyjnych udzielanych ważnym osobistościom, Goode donosi, że jego “spotkania” z “Zygmuntem” oraz jego podwładnymi odbywają się aż do dnia dzisiejszego. Podczas tych spotkań otrzymał on ogromną ilość informacji dotyczących Administracji Prezydenta Trumpa oraz rzeczywistych wydarzeń mających doprowadzić do ujawnienia prawdy o ukrytych technologiach. Dowodem na to jest memorandum wydane przez Trumpa zaraz po tym jak objął on stanowisko prezydenta 20-go stycznia 2017 r., które nakazuje odtajnienie patentów obejmujących sektor zdrowia oraz technologie wytwarzające darmową energię.

Ciąg dalszy w Części II (w tłumaczeniu)

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice

Autor: 

Dr. Michael Salla – pionier rozwoju polityki pozaziemskiej, badacz instytucji oraz procesów związanych z życiem pozaziemskim. Jego zainteresowanie polityką pozaziemską wzięło się z jego dociekań odnośnie źródeł konfliktów międzynarodowych oraz ich powiązań z obecnością istot pozaziemskich, o których brak wiedzy w opinii publicznej, u przedstawicieli władzy a nawet u osób obejmujących wyższe stanowiska wojskowe. 

Strona źródłowa: http://exopolitics.org/us-air-force-officials-investigate-claims-of-secret-navy-space-program/ 

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Kosmiczne Ujawnienie w PorozmawiajmyTV

2 komentarzy

Zapraszam na kolejną moją rozmowę z Aleksem, życzę miłego oglądania 🙂

Odnośniki:

Program Przeobrażania Osobowości

Technologia „Głos Boga”

Rządowe Centrum Trolli Internetowych

 

 

Kosmiczne Ujawnienie na PorozmawiajmyTV

6 komentarzy

Dla tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie pewne zagadnienia związane z Corey Goode, zamieszczam swoją rozmowę z Aleksem z PorozmawiajmyTV.

Już niedługo będziemy publikowali filmy z materiałami wydawanymi na stronie Marzeny https://kosmiczne-ujawnienie.blogspot.co.uk na naszym kanale na YouTube. Proszę uzbroić się cierpliwość.

Życzę miłego oglądania 🙂

Strona źródłowa:

http://porozmawiajmy.tv/kosmiczne-ujawnienie-slawek-lernacinski/

Sławomir Lernaciński

Antarktyda: Procedura Ujawnienia

3 komentarzy

 s7_e8jpg
DW: David Wilcock
CG: Corey Goode
DW: Witam w programie „Kosmiczne Ujawnienie”. Jestem prowadzącym i nazywam się David Wilcocki i jesteśmy tutaj z Corey Goode. Witaj ponownie w naszym programie, Corey.
CG: Witam, dziękuję.
DW: W naszych ostatnich aktualnościach wywiadowczych dotarliśmy do momentu, w którym zła kapłanka podziemnego świata Mara, zmaterializowała się w twoim pokoju. Zachowywała się bardzo sarkastycznie, tak jakby posiadała pełną kontrolę nad całą sytuacją, jednakże została przetransportowana z powrotem portalem przez grupę Anshar oraz zneutralizowana. Grupa ta ostrzegła cię przed czymś, prawda? Powiedzieli, że mogą pojawić się podobni do niej.
CG: Oświadczyli mi, że jej ludzie przyjdą jej szukać.
DW: Co oznacza, że mogą również odwiedzić cię oraz, że być może będziesz musiał się przed nimi bronić.
CG: Zgadza się.
DW: Rozpocznijmy od momentu, który nastąpił zaraz po tym.
CG: Jasne. Tak dla informacji widzów powiem tylko, że nikt z grupy Mary nie starał się do mnie dotrzeć od tamtego czasu.
DW: Dobrze.
CG: Od tamtego czasu jest całkiem spokojnie.

CIĄG DALSZY ARTYKUŁU … 

Niesamowite Informacje Wywiadowcze na temat Antarktycznej Atlantydy oraz nadchodzącego “Wydarzenia”

12 komentarzy

1-antarctic_icebergs

Notatka z konferencji “Żyj Świadomie” (Counscious Life) w której uczestniczyli David Wilcock i Corey Goode, zorganizowanej w dniach od 10 – 13 lutego 2017 roku w Los Angeles.

W poniedziałek wieczorem David będzie prezentował na żywo na scenie po raz trzeci w podczas tej konferencji niesamowite informacje wywiadowcze. Być może już niedługo dowiemy się, że Atlantyda naprawdę istniała i ten zatopiony kontynent następnie zamarzł i obecnie przybrał postać Antarktyki, co nastąpiło po zmianie biegunów magnetycznych Ziemi.

Wszystkie doniesienia wywiadowcze od osób takich jak : Pete Peterson, Corey Goode, “Bruce” oraz od ludzi z grupy Benjamina Fulforda sugerują, że znajdujemy się w przededniu wielkich ogłoszeń dotyczących megalitycznych ruin odkrytych na Antarktyce.

Będzie to początkiem ujawnienia, które będzie nabierało pędu wraz z upływem czasu.

Pewne frakcje Sojuszu przydzieliły nam “specjalne zadanie”, aby ujawnić możliwie najwiecej szczegółów dotyczących tego planowanego ujawnienia z dużym wyprzedzeniem.

Cała ta dyskusja obejmuje najświeższe informacje, które szybko mogą przeistoczyć się w wydarzenia rangi globalnej w ciągu następnych kilku tygodni lub miesięcy – a dzisiaj prezentujemy wam prawdziwą perłę w koronie!

CZY PRAWDA O ANTARKTYCE WYCHODZI NA JAW?

Od początku listopada oglądamy w mass mediach coraz to nowe, przyprawiające o zawrót głowy wskazówki dotyczące nadchodzących informacji odnośnie Antarktyki.

Obejmują one senatora Johna Kerry, udającego się tam w samym dniu wyborów jak i również astronautę sondy Apollo Buzza Aldrina, którego musiano ewakuować stamtąd z powodu domniemanego ataku serca.

Inni wysokiej rangą ludzie również odwiedzają tamte miejsca, niektórzy z nich ujawniając się przy tym opinii publicznej a niektórzy z nich robiąc to w tajemnicy. Tak czy inaczej nie próbuje się się nawet ukryć tego faktu.

Przekazano nam informacje wywiadowcze dotyczące starożytnych ruin, których ogłoszenie nieuchronnie nadciąga. Powiedziano nam, że musimy opublikować te informacje możliwie najszybciej gdyż w przeciwnym przypadku będzie wyglądało tak jakbyśmy powielili je z głównego nurtu medialnego.

ZDUMIEWAJĄCE ZGRANIE W CZASIE

Artykuł “Etap Końcowy” (link tutaj) pojawił się 11-go grudnia 2016 roku o godzinie 3:12 czasu pacyficznego. Pierwszy artykuł o tematyce “Zagubionych Miast na Antarktyce” na tabloidach mass mediów opublikowano dwie godziny później.

Następnego dnia w artykule na portalu “The Sun” głoszono, że ścieżka filmowa z nagranymi ruinami istniała w Internecie od 2002 roku od czasu gdy zaginiony zespół naukowców wybrał się tam, aby nigdy stamtąd nie wrócić.

Oznajmiono tam, że fakt ten wyciekł do sieci lecz rząd amerykański usiłował to zablokować. Żadne takie wideo wspomniane przez “The Sun” nie istnieje gdyż jeśli tak by było to poinformowano by nas o tym niezwłocznie.

Od tamtego czasu pojawiło się mnóstwo artykułów o tematyce antarktydzkich ruin. Posiadam je wszystkie w moich folderach, jednakże nie miałem czasu, aby je podsumować.

PRACOWANO NAD TYM JUŻ OD JAKIEGOŚ CZASU

W mojej prezentacji na temat Antarktycznej Atlantydy na Expo, którą odbyłem w Sobotę 11 lutego 2017 roku przedstawiłem niezbite dowody odnośnie tego, że przedstawiany przez naukowców zakrawający o farsę artykuł z 1998 roku jest dokładnie tą samą historią opowiadaną tutaj.

Ponoć miało to miejsce na cztery lata przed domniemanym rokiem 2002 gdzie rozpoczęły się rzekome wykopaliska oraz ujęcia filmowe tych ruin. Jednakże, przewiduje się tam dokładnie te same odkrycia zakamuflowane jako pewnego rodzaju żart sytuacyjny.

Artykuł ten omawia dość długo ten temat zanim widz nie zorientuje się, że najwyraźniej nie jest on traktowany zbyt poważnie. Shakespeare (a raczej Francis Bacon) powiedział kiedyś: “Wiele prawdy ukrywa się w żartach”.

Wygląda na to, że Klika (Cabal)/Nowy Prządek Świata/Illuminati pierwotnie zaplanowali, aby użyć tego faktu jako “broni masowego rozpraszania”.

Gdyby atak terrorystyczny z dnia 11 września 2001 r nie odegrał swojej roli – a definitywnie była to wielka fuszerka – to posiadali oni w zanadrzu Antarktyczną Atlantydę, aby rzucić wszystkich na kolana.

W chwili gdy przed Kliką (Cabal) pojawiło się widmo stryczka nie można by było ich wtedy aresztować gdyż ich tłumaczeniem byłoby: “Spójrzcie na te wszystkie wspaniałe rzeczy, które tutaj przechowywaliśmy a teraz dojrzeliśmy do tego, aby się nimi z wami podzielić w ramach przeprosin”.

Przypomina to sytuację wieloletniej przemocy domowej, w której zwyrodnialec w ramach przeprosin daje żonie bukiet róż – co niestety jest dość powszechnym zjawiskiem w USA, które uświadomiłem sobie pracując na “Niebieskiej Linii”.

SOJUSZ BYŁ PRZYGOTOWANY NA PRZEPROWADZENIE MASOWYCH ARESZTOWAŃ

Przynajmniej od roku 2011 przewiduje się masowe aresztowania wraz z wielowątkowymi zeznaniami mnóstwa różnych świadków. Wygląda na to, że obecnie widzimy wypełnienie się tej przepowiedni. Bardzo wiele można powiedzieć na ten temat, co ja uczyniłem w sobotnią noc na konferencji “Żyj Świadomie”.

Bez względu na to kto wygrałby amerykańskie wybory prezydenckie Sojusz i tak był w pełnej gotowości na przeprowadzenie masowych aresztowań.

Hillary zepchnęła na tor boczny Bernie Sandersa i została poprowadzona aż do ostatniego dnia wyborów w cieniu skandalu wielokrotnie przekraczającego skandal Nixona Watergate.

Widziałem na YouTube wiele komentarzy młodego pokolenia, które mówiły, że tym jednym, dziwnym ruchem zniszczono całą wiarygodność prawną stojących za tym grup rządzących.

Ja osobiście oczekiwałem, że Hillary wygra te wybory nawet jeśli nikt nie głosowałby na nią a wtedy Sojusz musiałby dokonać przewrotu w kraju, aby zaakceptowano rezultat prawowitych wyborów. Tak jednak się zdarzyło.

SOJUSZ NIE JEST ANIOŁEM, JEDNAKŻE NIE PODSUMOWUJMY ICH ZBYT SZYBKO

Istnieją setki namacalnych dowodów świadczących o tym, że militarne frakcje Sojuszu Ziemskiego współpracują bezpośrednio z Trumpem. Informacje te ujawnialiśmy przez cały rok 2016.

Rewolucyjne informacje ujawnione przez Wikileaks prowadzące do skandalu “Pizzagate” są całkowicie prawdziwe i wkrótce zintensyfikują się. Operacja ta jest prowadzona pod dowództwem Sojuszu w skład którego wchodzą prawdziwi ludzie a nie anioły. Ich ostateczne posunięcie prowadzące do masowych aresztowań podniosło alarm pośród milionów ludzi; zdaję sobie z tego sprawę.

Pomimo wszystkich napływających do nas sygnałów jest przedwczesnym przewidywanie tego co się będzie działo. Jestem otwarty na wszystkie możliwości pomimo narosłych wokół tego wszystkiego różnych, smutnych kontrowersji.

Jednym z dowodów świadczących o tym, że Klika (Cabal) jest w prawdziwych tarapatach jest fakt, że główny nurt medialny zatracił całkowity zmysł obiektywizmu dziennikarskiego i popadł w zdumiewająco bezczelną stronniczość wymierzoną przeciwko nowej administracji prezydenckiej.

Nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami tak powszechnego połączenia się z jedną tylko stroną. Oczywistym jest fakt, że mass media usiłują rozgniewać masy ludzi, aby doprowadzić do niepokojów społecznych graniczących z Wojną Domową. Szczerze wątpię czy to zadziała, jednakże ich plan jest jasny.

WIKILEAKS UJAWNIA PLAN MASOWYCH ARESZTOWAŃ

Ujmując to w telegraficznym skrócie Klika (Cabal) jest obecnie rozmontowywana. Ich bazy podziemne są albo przekazywany w ręce Sojuszu lub są całkowicie niszczone.

Informator pochodzący z FBI wystąpił z informacjami oświadczając, że 30 procent polityków w Waszyngtonie DC jest uwikłanych w proceder pedofilii. 

Wierzy się, że pierwszych 47 aresztowań nastąpi bardzo szybko – być może nawet w tym tygodniu. FBI wypełniło już papiery wymagane przez amerykański Wydział Sprawiedliwości.

Nowy informator, który przewidział skandal “Pizzagate” na miesiące do przodu ostatnio udzielił wywiadu portalowi Victurus Libertas, co można przeglądnąć tutaj.

Jeśli jest to prawdą – a wszyscy informatorzy, z którymi ja się spotykam mówią, że tak jest – to są to zdumiewające a nawet rewolucyjne wiadomości, nadpisujące definicję naszej całej cywilizacji.

Najświeższe informacje przekazane przez Corey Goode mówią o tym, że tych 47 aresztowań odbędzie się po cichu i przybierze formę sądów za zamkniętymi drzwiami. Na samym początku możemy przeoczyć ten fakt, gdyż oczekuje się, że pewne osoby nagle zaczną spędzać “więcej czasu ze swoją rodziną”.

Tego typu “gadanina” odbywa się na wysokich poziomach, co również obejmuje szereg uwag poczynionych przez Wikileaks odnośnie enigmatycznego “Vault 7”.

Wszystko to zostało połączone z potencjalnymi oskarżeniami przeciwko Georgowi Sorosowi wraz z ujawnieniem prawdy na temat ataku terrorystycznego z dnia 11 września 2001 roku.

SUSZA SKOŃCZY SIĘ GDY KLIKA (CABAL) ZOSTANIE POKONANY

Od wielu lat powtarzam, że susza w Kalifornii jest w rzeczywistości zjawiskiem sztucznym wywołanym przez znane nam od lat mikrofale.

Meteorologowie nazywają to “Absurdalnie Uporczywym Frontem Atmosferycznym”, utrzymującym się na wybrzeżu Kalifornii. Natura nie tworzy sześcioletnich stref wysokiego ciśnienia, która wisi nad jednym miejscem.

Ludzie z mojego otoczenia powtarzali, że będą wiedzieli o tym, że Klika (Cabal) jest pokonana, gdy spadnie deszcz w Kalifornii. Obecnie od wielu już dni pada tutaj deszcz.

Jest to zdumiewające wraz faktem o ubogiej ilości informacji przekazywanych na ten temat w wiadomościach. Posiada to ogromne znaczenie dla wszystkich w USA o ile nawet nie w świecie gdyż jeśli susza potrwałaby trochę dłużej to widmo głodu mogłoby zajrzeć w oczy narodowi amerykańskiemu.

Obecnie obserwujemy w Kalifornii dosłownie “potoki wody” lejącej się z nieba. Jest to znacznie więcej niż potrzeba, aby całkowicie zakończyć suszę na przynajmniej kilka lat do przodu.

Tak obfity deszcz utrzymuje się od wielu, wielu dni. Droga Topanga Canyon, znajdująca się w moim sąsiedztwie, jest zamknięta już od tygodnia ze względu na ogromne osunięcie się głazów, które zniszczyły pokrycie jezdni.

TAMA W OROVILLE JEST DOWODEM NA WIELKĄ PORAŻKĘ KLIKI (CABAL) 

Klika odgryza się w tej walce każdą dostępną technologią, używając przy tym “ciosów poniżej pasa”, które pozostały do ich dyspozycji w tym wysadzeniem największej zapory wodnej w Kalifornii, czyli tamy w Oroville.

Główny nurt medialny nazywa to “niespodziewaną erozją”. Jest to bardzo dobre określenie Orwellowskie na wysadzenie tamy albo przy pomocy powierzchniowych ładunków wybuchowych lub przy użyciu technologii miotającej wiązki energetyczne z satelity.

2-oroville-dam-damage-ca-dept-of-water-resources

http://sanfrancisco.cbslocal.com/2017/02/12/emergency-spillway-flow-slows-oroville-dam/

Niespodziewana erozja strawiła część głównego kanału przelewowego na początku tygodnia wykruszając całe betonowe bryły oraz tworząc dziurę o szerokości 60 m i głębokości około 10 m, która ciągle się powiększa.

Służby inżynieryjne nie wiedzą co spowodowało ten wyłom w tamie, jednakże Chris Orrock rzecznik amerykańskiego Wydziału Gospodarki Wodnej powiedział, że wygląda na to iż wykruszanie się betonu w dziurze na głównym kanale przelewowym zatrzymało się.

“Nie zaobserwowano dodatkowych śladów erozji”, powiedział Orrock.

188 tys. LUDZI ZOSTAŁO EWAKUOWANYCH

Rozerwanie tamy całkowicie zniszczy domy 188 tys. mieszkańców. Nikt nawet nie stara się pozostawać w tyle, aby obrabować opuszczone domostwa. Sytuacja jest bardzo poważna.

3-oroville_evac

SZALONE WYSIŁKI W CELU NAPRAWIENIA TAMY – PROSZĘ UŻYĆ POTĘGĘ MODLITWY

W chwili gdy publikujemy ten artykuł tama jeszcze się trzyma po podjęciu szalonych wysiłków, aby zreperować ją na czas.

4-drudge_repair_dam5-drudge_danger_dam

http://www.reuters.com/article/us-california-dam-idUSKBN15S04W 

To właśnie z tego powodu proszę was, abyście użyli potęgę kolektywnej świadomości i wizualizowali pozytywne i szczęśliwe zakończenie tej całej sytuacji. Wysyłajcie miłość ludziom walczącym o to, aby utrzymać wodę w zbiorniku.

Jeśli tama puści to największy kalifornijski zbiornik wodny utraci większą część swojego zapasu wody, a cała Kalifornia około 20% pitnej wody. To prawdopodobnie i tak nie zakończy suszy jednakże Klika (Cabal) nieubłaganie zbliża się do stryczka i czuje się totalnymi przegranymi.

Zdumiewającym jest oglądanie tych wszystkich wydarzeń tak dobrze zgrywających się ze sobą w czasie rzeczywistym. Proszę was, abyśmy naprawdę rozpoczęli medytację a nie tylko czytali oraz rozpowszechniali ten artykuł.

CAŁA POSTAĆ RZECZY PRZYBIERA ZNACZNIE WIĘKSZE ROZMIARY

W tym momencie kończy mi się czas i właśnie muszę wsiadać do samochodu, aby dostać się na scenę konferencji gdzie zaprezentuję najświeższe i najdonioślejsze informacje dotyczące Wzniesienia, geometrii całego Wszechświata oraz tego co możemy zrobić, aby przygotować się do tej epickiej zmiany.

Zorganizowane wykłady są płatne a wasze wsparcie finansowe, przez zamówienie “Potrójnej Wejściówki na Davida Wilcocka” jest nam pilnie potrzebne, abyśmy mogli przygotować się na to co ma się wydarzyć. Musimy być gotowi gdy to nastąpi.

Tutaj możecie przejść do portalu  http://www.consciouslifestream.com by rozpocząć oglądanie.

Jak dotąd, podczas moich ostatnich dwóch spotkań, dostarczyłem prawie 6 godzin wspaniałych wykładów wraz z materiałami bogatymi w ruchomą grafikę, slajdy oraz filmy co również będzie kontynuowane na kolejnym już trzecim wykładzie.

Piątkowa noc charakteryzowała się najlepszym podsumowaniem danych Corey Goode na temat Tajnego Programu Kosmicznego oraz pięciu grup Sojuszu jak również streszczeniem danych naukowych potwierdzających to.

Corey towarzyszył mi na scenie podczas piątkowego wykładu a następnie ja sam przekazałem myśl przewodnią odnośnie najświeższych doniesień z Antarktydy w sobotnią noc.

PROSZĘ O ZAKUPIENIE POTRÓJNEJ WEJŚCIÓWKI I ZAANGAŻOWANIE SIĘ

Wy też możecie nabyć tę Potrójną Wejściówkę i uzyskać dostęp do tych pokazów. 

Nadmieniam, że wszelkie objawy piractwa będą stanowczo ścigane oraz będą połączone z finansowymi następstwami szacowanymi na podstawie oglądalności danego filmu na portalu internetowym, który udostępnia treści tych wykładów.

Naszym kolejnym krokiem być może będzie udostępnienie tych filmów na YouTube w ciągu kilku miesięcy, jednakże w czasie obecnym jest to jakże potrzebny nam sposób na zgromadzenie funduszy. Dzisiejszej nocy możecie zanurzyć się w to wideo i zobaczyć nas na żywo. 

W ciągu ostatniego roku jakość filmów poprawiła się znacznie. Informujemy, że strona internetowa został zoptymalizowana dla przeglądarki Firefox i definitywnie nie będzie działała na przeglądarce Safari.

Dzisiejsze spotkanie raczej nie będzie dostępne od razu po zakończeniu emisji na żywo ze względu na ulepszanie obrazu, jednakże opublikujemy je najprawdopodobniej jutro rano, a najpóźniej po południu.

Z powodu polecenia, aby wsiadać natychmiast do samochodu zamknę ten artykuł opisem rozmów, jakich będziecie świadkami.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie!

PIĄTKOWA KONFERENCJA Z COREY: UJAWNIENIE PIĘCIU GRUP SOJUSZU

Przyłączcie się do Davida i Corey w przełomowym “Pełnym Ujawnieniu” pięciu różnych grup walczących dla ludzi o pozytywną przyszłość oraz Wzniesienie.

Spotkacie się tam z grupami Sojuszu Ziemskiego, z odłamami Militarnego Konglomeratu Przemysłowego Tajnego Programu Kosmicznego (MKP TPK), z Sojuszem Tajnego Programu Kosmicznego, z Sojuszem z Wnętrza Ziemi oraz z Sojuszem Istot Kulistych.

Każda z tych grup znajduje się na wyższym i ciągle postępującym poziomie rozwoju a historia opowiadająca o ich wysiłkach przyciągnęła uwagę społeczności składającej się z “poszukujących prawdy” w cotygodniowym programie “Kosmiczne Ujawnienie” prowadzonym przez Davida i Corey.

Atmosfera bitewna rozgrzewa się coraz bardziej więc nie przegapcie najświeższych wspaniałych informacji dostarczonych na jeszcze ciepłych gazetach!

Mamy szanse, aby być świadkami publicznego wyeksponowania oraz upadku Nowego Porządku Świata należącego do Kliki (Cabal) oraz na uwolnienie do użytku publicznego wspaniałej wprost technologii oraz zaawansowanych odkryć naukowych jeśli tych pięć grup Sojuszu przebije się na powierzchnię.

SOBOTNIA MYŚL PRZEWODNIA: ANTARKTYCZNA ATLANTYDA – KOSMICZNA HISTORIA ILLUMINATI

Tajne programy rządowe odkryły niesłychane wprost ruiny na Antarktyce wybudowane przez grupę istot-gigantów z podłużnymi czaszkami, która obecnie nazywana jest Rasą Przed-Adamową.

Podczas tej oszałamiającej dyskusji omawiać będziemy pięćset-tysiącletnią historię Rasy Przed-Adamowej, zobaczymy zdjęcia ich zrujnowanych budowli w naszym Układzie Słonecznym i dowiemy się w jaki sposób rozbili się na Ziemi, spadając tutaj jako “Upadli Aniołowie”.

Grupa ta przejęła kontrolę nad światem i po dziś dzień jeszcze pociąga za sznurki naszego systemu finansowego, ukrywając się “na otwartym widoku” w miejscach takich jak np. Watykan. Używa ona przeciwko nam naszych współtwórczych mocy i ukrywa prawdę na temat Wzniesienia, nieuniknionego i spontanicznego procesu ewolucji ludzkiej.

Nie przegapcie tej dyskusji naszpikowanej ściśle tajnymi informacjami wywiadowczymi, pochodzącymi z naszych najbardziej zaufanych źródeł!

PONIEDZIAŁKOWA ROZMOWA KOŃCOWA: GEOMETRIA WZNIESIENIA – CO ROBIĆ, ABY OSIĄGNĄĆ JĄ

Przyłącz się do Davida w jego niezwykłej podróży naukowej, udowadniającej fakt, że Wszechświat powstał z jednego geometrycznego kształtu – Pola Merkaby, które jest zarówno nieskończenie małe jak i nieskończenie wielkie. Każdy foton jest fraktalem tego pierwotnego stworzenia.

Supergromady, galaktyki, układy słoneczne, planety, biologiczne formy życia, białka i DNA wszystko to posiada strukturę tego niezwykłego nowego prawa geometrycznego. Nigdy wcześniej nie został zaprezentowany tak wiarygodny model naukowy na biologiczną formę Wszechświata.

Zanurzymy się tam zarówno w nauki starożytne jaki współczesne, które przepowiedziały odkrycie tych geometrycznych wzorców i dowiemy się o głęboko ukrytych tam sekretach mówiących co należy robić, aby osiągnąć Wzniesienie.

David zaprezentuje tam niepodważalną, nową naukę argumentującą fakt, że nasze Słońce już niedługo uwolni gigantyczną ilość energii i światła co stanie się siłą napędową prowadzącą nas do kolejnego poziomu naszej ewolucji. Jeśli istnieją tam ziarna prawdy, to jest bardzo ważne, abyśmy wiedzieli co wymagane jest w celu ukończenia tej szkoły!

BIOGRAFIA DAVIDA WILCOCKA: 

David Wilcock jest autorem bestselerowej trylogii “Source Field Investigation” „Dociekania na temat Energii Pola Źródłowego” , “Synchronicity Key” „Klucz do Synchronizacji z Wszechświatem” i “The Ascension Misteries” „Tajemnice Wzniesienia” oraz codziennym gościem w programie Kanału Historia “Starożytni Kosmici” (Ancient Aliens) oraz głównym prowadzącym trzech bardzo popularnych programów w telewizji GaiaTV: “Cosmic Disclosure”, “Wisdom Teachings” i “Disclsoure”.

Jego przełomowe dociekania odnośnie starożytnych cywilizacji, praw rządzących naszą świadomością oraz nowej fizyki i analizy teorii spiskowych zaskarbiły sobie jego zaufanie wielu wysoko postawionych informatorów, którzy przekazali mu bogactwo informacji o Sojuszu – grupach działających w celu uwolnienia nas od finansowej oraz duchowej tyranii.

David dokumentował oraz analizował swoje sny przez 23 lata i używał ich w celu dokonania wielu precyzyjnych przepowiedni.

Przez wielu jest rozpoznawany jako reinkarnacja legendarnego amerykańskiego wieszcza Edgara Cayce z powodu zdumiewających wprost podobieństw twarzy oraz karty natalnej jak i również wielu podobnych talentów.

ZNACZNIE WIĘCEJ NADCHODZI

Rozumiem, że nie każdy może pozwolić sobie na partycypację w tej konferencji tak więc będę działał dalej w tym temacie jak tylko czas mi na to pozwoli. Ostatnio byliśmy bardzo zajęci nagrywaniem nowych odcinków dla GaiaTV, kanału Historia do programu “Starożytni Kosmici” jak i również przygotowaniami do tej konferencji.

Obecnie jest to wspaniała okazja, abyście pokazali swoje wsparcie w dobrym celu (tniemy znacznie cenę biletów) co rzuci was na kolana.

Zarówno piątkowe jak i sobotnie rozmowy nocne zelektryzowały audiencję na Expo co poskutkowało ogromną sprzedażą biletów do takiego stopnia, że ludzie wykupowali również miejsca stojące w największym pomieszczeniu konferencyjnym w tym hotelu, który pękał w szwach. Zobaczycie to na filmie.

AKTUALIZACJA NOCNA: FILMY Z KONFERENCJI DOSTĘPNE SĄ W FOLDERZE ARCHIWUM

Potrójna Wejściówka jest łączoną, pełną konferencją w jednym filmie. Dzięki niej możecie oglądać wszystkie je na żądanie, kiedykolwiek chcecie.

Nocne rozmowy przybrały formę klasyka, jednej z najlepszych komedii kosmicznej jaką kiedykolwiek udało mi się stworzyć, połączonej z wyczerpującymi wiadomościami.

Przeciągnęło się to aż do 23:30 co oznacza, że trwało to wszystko 3,5 godziny. Nasi starzy widzowie powiedzieli, że była to najlepsza prezentacja jaką widzieli.

ZNACZNIE WIĘCEJ NADCHODZI, WIĘC POZOSTAŃCIE W KONTAKCIE!   

Autor: 

David Wilcock – pisarz, profesjonalny wykładowca, reżyser i badacz starożytnych cywilizacji, naukowiec do spraw świadomości i nowych paradygmatów obejmujących materię i energię.  

Strona źródłowa: http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1212-antarctic-atlantis 

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Atak na Corey Goode

5 komentarzy

Ostatnie doniesienia 29/01/2017 r.

Z radością zawiadamiam, że Corey czuje się już znacznie lepiej. Wpis na FV świadczy o tym, że sytuacja jest stabilna pomimo bólu głowy i wycieńczenia ciągle towarzyszącemu Corey.

Serdecznie podziękowania dla tych wszystkich, którzy modlili się i wysyłali mu uzdrowicielską energię.

Corey Goode na pogotowiu ratunkowym

Wpis z Facebooka Davida Wilcocka:

 

Proszę przesyłać Corey pozytywne myśli oraz modlić się. O godzinie 7:14 PM, kilka minut temu przesłał mi krótki film siebie leżącego na łóżku szpitalnym w otoczeniu różnych maszyn oraz członków swojej rodziny. Mówi, że dolega mu dotkliwy ból w klatce piersiowej. Proszę spojrzeć na ten nieobrobiony film, który jest krótki i mam nadzieję, że będzie działał.

Stało się to dosłownie jeden dzień po nakręceniu kolejnych odcinków “Kosmicznego Ujawnienia” gdy byliśmy w trakcie omawiania bardzo ważnych, przełomowych wydarzeń zachodzących obecnie, których nie możemy jeszcze upublicznić. Wizyta Corey na pogotowiu ratunkowym nastąpiła zaraz po moim uczestnictwie w pogrzebie, na którym opłakiwano tragiczną śmierć zmarłego. Zbieg okoliczności?

Poprzedniej nocy na scenie Gaia w zorganizowanej konferencje z uczestnictwem 250 osób wspomniałem o całym szeregu przełomowych wydarzeń gdzie powiedziałem, że nie mogę ich opublikować. Wspomniałem również, że następnego dnia idę na pogrzeb, a później to tego samego dnia?

Podczas pisania tego tekstu lekarze powiedzieli Corey, że mogą to być “dotkliwe nawroty choroby wysokościowej”. Czuł się bardzo dobrze podczas gdy kręciliśmy nowe ujęcia, co poskutkowało kolejna serią 11 odcinków.

W rozmowie opisywałem moc uzdrawiania jaką wszyscy posiadamy. Proszę zatrzymać się na chwilkę i przesłać Corey miłość oraz ogromne wsparcie. Nie możemy sobie pozwolić, aby go stracić w tym momencie, w szczególności w świetle ogromnej ilości rzeczy, które zmieniają się na naszą korzyść.

Obydwoje również doświadczyliśmy snu, który sugerował, że znajduje się on w ogromnym niebezpieczeństwie. Obejmuje to bardzo odrażającą 2,4 metrową postać w kostiumie “agenta”, który wpadł na niego a następnie opuścił scenę zdarzenia przy użyciu dziwnych gimnastycznych ruchów. To “otarcie się” o niego wygląda na broń wywołującą atak serca. Sen sugerował poważne niebezpieczeństwo a teraz jeszcze to.

PROSZĘ O MODLITWY ZA COREY. DZIĘKUJĘ BARDZO ZA WASZE WSPARCIE

Informacja od Corey: 

Czuję się znacznie lepiej! Dziękuję wszystkim za modlitwy i energię uzdrowienia. Czułem ją!

DW: Corey Goode na pogotowiu ratunkowym – aktualizacja

Dzięki waszej natychmiastowej pomocy kondycja Corey stabilizuje się. Przekazał mi następującą wiadomość tekstową:

“Zacząłem czuć się znacznie lepiej zaraz po tym jak opublikowałeś prośbę o modlitwy. Ka’ Aree powiedziała mi (telepatycznie), abym zachował spokój ducha; obserwowała całą sytuację i oświadczyła, że wszystko będzie ok.”

Tak czy inaczej nie wygląda to na “zwykłe zdarzenie”. W tym samym czasie gdy kręciliśmy nowe odcinki do programu “Kosmiczne Ujawnienie” w hotelu odbywała się konferencja przemysłu lotniczo-kosmicznego. Proszę sprawdzić film Corey, który nagrał podczas przechadzania się po hotelowym holu. Była to konferencja SAS – Specjalnych Sił Powietrznych (Special Aerospace Services) gdzie wystawiały się znaczące firmy.

Zrobiliśmy sobie również zdjęcie na tle znaku przy wejściu, który dodałem tutaj w formie “ikonki”. Zestawmy to z faktem, że mój bliski przyjaciel Corey został zaatakowany przez 2,4 metrową istotę bronią wywołującą atak serca. Ostrzeżono go bardzo dosadnie, aby trzymał się z dala od tego co ta mroczna przepowiednia we śnie sugerowała. Corey i tak ochoczo wszedł na tę drogę; oczywiście niebezpieczną ścieżkę.

Podzieliłem się z nim tym snem dzień przed jego  wizytą na pogotowiu ratunkowym lecz wtedy nie wiadomo było z czym to powiązać. Dodajmy do tego jeszcze moje zapowiedzi o ogromnych, przełomowych wydarzeniach odkrytych podczas naszej pracy oraz to, że szedłem na pogrzeb dzień wcześniej. Zdarzenie to nastąpiło dwie godziny po pogrzebie.

Tym razem udało nam się uniknąć katastrofy lecz wasze modlitwy i pełne miłości myśli są pilnie potrzebne.

Dziękuję

David Wilcock

Strona źródłowa – Facebook: https://www.facebook.com/BlueAvians/posts/1696096864021436?notif_t=notify_me_page&notif_id=1485566027091782

Usunięto Kanal YouTube Davida Wilcocka

1 komentarz

02 Stycznia 2017 r. KANAL DAVIDA WILCOCKA ON YOU TUBE – PRZYWRÓCONY ONLINE – dobra wiadomość 🙂

Poniżej przedstawiam tylko zrzut ekranowy świadczący o tym, że usunięty został oficjalny kanał Davida Wilcocka na portalu YouTube, rzekomo z powodu naruszenia praw do kopiowania i powielania treści, które zawarł on w swoich artykułach.

Jeszcze raz możemy zobaczyć w jaki sposób działa maszyna jedynego słusznego nurtu medialnego (Main Stream Media).

Wszystkich niedowiarków kieruję do naszych ostatnich Aktualizacji Wywiadowczych, w których opisujemy jak działa propaganda „Prawdziwych Wiadomości”.

Etap Końcowy: Ujawnienie oraz Ostateczne Zwyciężenie Grup Kabala, Część I

Etap Końcowy: Atlantyda na Antarktyce, Starożytne Ruiny Pozaziemskich Cywilizacji , Część II

Etap Końcowy – Część III: Zakończenie – Czat Davida z Corey

Fakty dotyczące wydarzeń odbywających się w naszym świecie będą publikowane w taki lub inny sposób a utrudnienia wzmocnią osoby walczące o ujawnienie prawdy.

Pozdrawiam wszysckich Czytelników

dw-youtube-deleted

 

Older Entries