WIELKIE PRZEBUDZENIE CZY WIELKI RESET?

Tytuł oryginału: Great Awakening vs Great Reset?

Witajcie w naszym kolejnym artykule opisującym obecną sytuację na Ziemi. Tym razem skoncentrujemy się na aspekcie exopolitycznym, który rozpatruje rozgrywające się przed naszymi oczyma wydarzenia przez pryzmat polityki kosmicznej sięgającej milionów lat wstecz.

Poniższy artykuł oparty jest na wypowiedziach dr Michaela Salli z jego prezentacji online z dnia 27 marca 2021. Wraz z jego wypowiedziami postanowiliśmy zamieścić uzupełniające źródła informacji, które mają za zadanie wesprzeć wysuwane przez opiniodawców tezy. Ponieważ wnioskowanie dr Salli jest dla nas dość przekonujące, postanowiliśmy zainwestować naszą energię i czas na napisanie tego artykułu.

W naszym artykule podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania:

 1. Jak doszło do zainicjowania globalnych wydarzeń?

 2. Kto jest w to zaangażowany?

 3. Dokąd to wszystko zmierza?

Dla wszystkich tych, którzy usiłują przeprowadzić swoje własne dochodzenie, zamieszczamy odnośniki do artykułów, filmów oraz wypowiedzi innych osób zaangażowanych w naszą obecną sytuację. Pamiętajmy, że w tych szalonych czasach najważniejsze jest, by zachować trzeźwy sposób myślenia i starać się rozpatrywać sytuację globalną z wielu różnych perspektyw. Ślepe podążanie ścieżką sprzeciwu za wszelką cenę jest tak samo szkodliwe jak i bezkrytyczne wyznawanie podejmowanych “środków zaradczych” mających na celu uzdrowienie obecnej sytuacji. Konstruktywna krytyka i przywiązywanie uwagi do faktów naukowych, historycznych lub merytorycznych zapewni nam szersze spektrum postrzegania oraz pozwoli na odgadnięcie ewentualnego celu danej sytuacji.

Zanim przejdziecie do kolejnych akapitów naszego artykułu, gorąco polecamy Wam zapoznanie się z naszym poprzednim artykułem, przybliżającym historię cywilizacji ziemskiej1. Jest on o tyle ważny, że rozpatrywanie Ziemskiej historii bez opierania się o aspekt starożytnych cywilizacji nie będzie miało większego sensu dla tych, którzy patrzą na obecną sytuację tylko z perspektywy zachodzących wydarzeń.

Bez zbędnych słów przejdźmy do właściwego artykułu.

BUILD BACK BETTER (BBB)

Skoncentrujmy się na angielskiej frazie “Build Back Better”, która w rzeczywistości oznacza wzniosły cel zapewnienia ciągłości ekonomicznej w oparciu o lepsze zarządzanie budżetem oraz zasobami ludzkimi2. Jest to cel wyborczy Joe Bidena, który pomimo wszystkich kontrowersji3 związanych z ewentualnymi nadużyciami w wyborach USA 20204, dostąpił najwyższego honoru państwowego czyli został 46 prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wątek ten zostanie omówiony w dalszej części artykułu, gdyż wydaje się, że dochodzi tutaj do Efektu Mandeli, który wprowadza ogromne zamieszanie w naszych społeczeństwach5.

Również i Anglia, podążając za swoim militarnym panem, USA, idzie tą samą ścieżką6, bo jakże może być inaczej, zważywszy na ogromne zależności militarne obu narodów.

Zalecenia Borysa Johnsona7, pomijając wszelkie propagandowe hasła typu “fantastic NHS” czy “remarkable vaccines” (wspaniałe szczepionki), wydają się być skrojonym na miarę garniturem, przystosowanym dla potrzeb społeczności UK, a w dalszym odstępie czasowym przypuszczalnie zaadoptowanym przez inne kraje. Ogólnym zamysłem odbudowy gospodarki jest zburzenie tego co istnieje i wybudowanie czegoś wspanialszego, nowszego, bardziej dostosowanego do potrzeb ciągle ewoluującego społeczeństwa. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że przestarzałe punkty usługowe mogą niepotrzebnie zajmować miejsce dla wdrożenia nowych, sprawniejszych i obejmujących swoim zakresem większą część społeczeństwa. W końcu zaspakajanie potrzeb narodu jest niejako głównym celem prawowitego rządu, prawda?

Każdy cel przebudowy istniejących struktur społecznych, ekonomicznych czy politycznych wiąże się z ogromnymi nakładami energii, potrzebnymi do zrealizowania planu. Tutaj w szczególności należy uściślić określenie “nakłady energii”, które zawsze wiążą się ze środkami ekonomicznymi przy pomocy których pozyskiwane sąnakłady energii”. Najbardziej powszechnym środkiem ekonomicznym przy pomocy którego można nabywać dobra materialne lub usługi są pieniądze.

NAKŁADY FINANSOWE

Skąd biorą się pieniądze? W jaki sposób rząd może pozyskać pieniądze na zrealizowanie tak wzniosłego celu?

Odpowiedź jest prosta, jednak, pogodzenie się z tą smutną prawdą jest bardzo trudne dla wielu ludzi nawet tych, którzy dysponują odznaczeniami naukowymi.

Gorąco polecamy zapoznanie się z ogólną zasadą działania pieniędzy, w jaki sposób są tworzone oraz w jaki sposób są dystrybuowane w naszych społeczeństwach. Opisanie szczegółów tego procederu nie jest częścią tego artykułu ze względu na ogrom faktów, które muszą być uwzględnione w przeprowadzanym dochodzeniu. Jako artykuł uzupełniający ponownie polecamy wspaniałą książkę Davida Wilcocka, Financial Tyranny8 (Finansowa tyrania).

Wracając do sedna sprawy w jaki sposób rząd pozyskuje pieniądze? Pokrótce pieniądze pochodzą z pożyczek rządu od Banku Centralnego danego państwa, które wydawane są na podstawie obietnicy władz do spłaty zaciągniętego długu (np. obligacji). W rzeczywistości sposobów zapożyczania się jest wiele, jednak w tym artykule założymy, że pożyczki te odbywają się tylko w ramach systemu rezerw cząstkowych, które są najpopularniejszą częścią piramidy długów. W naszych dociekaniach nie jest to ważne, jednak warto zaakcentować tutaj ten fakt.

Musimy pamiętać o tym, że pieniądze należą do prywatnych ludzi tak samo jak i Rezerwy Federalne USA, które produkują pieniądze i rozpowszechniają je zgodnie z piramidą hierarchii bankowej. Tutaj musimy powołać się na wypowiedź Allana Greenspana9, który w latach 1986 – 2006 był przewodniczącym Rady Gubernatorów Systemu Rezerw Federalnych USA10. Mówi on, że decyzje Rezerw Federalnych nie mogą być uchylone, gdyż prawo RF jest nadrzędne w stosunku do każdego innego. Czyli, Rezerwy Federalne USA są państwem w państwie i mogą sobie robić co tylko chcą.

Nie można tutaj pominąć kolejnej, wydaje się najwygodniejszej formy inwestycji, jaką jest inicjatywa prywatnych inwestorów. Forma ta ma wiele zalet, gdyż nie zwiększając poziomu długu publicznego, który w przypadku niektórych państw znacznie przewyższa dopuszczalny poziom, można stworzyć coś nowego. Jakie są wady takiego posunięcia? Utrata kontroli nad rezultatem inwestycji, czyli cedowanie udziałów większościowych na osoby prywatne, które w tym przypadku będą w rzeczywistości prawnym właścicielem rezultatu końcowego.

Pamiętając o prywatnej naturze pieniędzy oraz o inwestorach prywatnych możemy przejść dalej.

Załóżmy, że państwo pozyskało środki finansowe na przeprowadzenie swojego przedsięwzięcia i ma szczere intencje na wybudowanie nowej struktury społecznej. Pomijając paradoks sytuacji, w której rząd “zdobywa” pieniądze na zrealizowanie wzniosłej inwestycji, zrzucając przy tym spłacanie długu na społeczeństwo, kolejnym krokiem będzie planowanie szczegółów projektu.

Zgodnie ze sztuką projektowania, kolejnym krokiem jest zaplanowanie poszczególnych etapów oraz wyłonienie kompetentnych grup ludzi, którzy są w stanie sprostać danemu zadaniu.

Zastanówmy się teraz jaka organizacja jest w stanie stawić czoła wyzwaniom logistycznym, finansowym i politycznym, które wiążą się z danym przedsięwzięciem? Domyślacie się? Tak, jest to korporacja.

KORPORACJA

Zanim przejdziemy dalej musimy tutaj nakreślić naturę korporacji, gdyż bez względu na to czy wierzycie w to, czy nie, są one w hierarchii władzy ponad prawnie wybranymi rządami. Tak, to nie jest pomyłka – KORPORACJE SĄ NADRZĘDNĄ ORGANIZACJĄ w stosunku do naszych rządów11.

Zapewne wiecie już, że zgodnie z umową z sierpnia 2020 roku pomiędzy AstraZeneca, oksfordzkim producentem szczepionek, a Unią Europejską, korporacja ta jest zwolniona (przynajmniej częściowo) z odpowiedzialności za skutki uboczne występujące po podaniu zastrzyku12. Reuters podaje, że jest ona zwolniona z odpowiedzialności prawnej w większości państwa na terenach, na których podawane są jej szczepionki13.

Dlaczego koligacje korporacyjne są bardzo zawiłe i dlaczego łączą się one w konsorcja? Powód jest bardzo prosty. Każda korporacja w świetle prawa traktowana jest jako indywidualna osoba prawna14 i z tego też powodu nawet jeśli jeden dyrektor zasiada w radach nadzorczych kilku korporacji, a jedna korporacja jest matką drugiej, to i tak odpowiedzialność prawna dotyczy tylko korporacji pozwanej. Tym samym te same osoby mogą stać za różnymi korporacjami i mogą występować z ramienia każdej z nich osobno, jednak z punktu widzenia prawa są one oddzielnymi reprezentantami poszczególnych korporacji co do których należy wytaczać odrębne sprawy sądowe. Pozwanie korporacji jest ryzykowne, gdyż jako indywidualna osoba prawna jest ona (korporacja) odpowiedzialna za swoje działania, a nie za decyzje udziałowców, którzy te działania wymuszają. To oznacza, że w chwilach największego zagrożenia wszystkie aktywa można np. przetransferować do “zaprzyjaźnionej” korporacji, która jest nietykalna w razie gdyby przyszło do wypłacania wysokiego odszkodowania.

Spójrzmy teraz na perfidię tej sytuacji.

Rząd zapożycza się pieniędzmi, które ludzie będą musieli oddać (dług publiczny), wynajmuje korporacje (liczba mnoga), które użyczą swoich zasobów intelektualnych, technicznych i materialnych po to, by te zrealizowały dany projekt. W wyniku tego działania rząd będzie musiał uiścić zapłatę na rzecz korporacji z tytułu wykonanej usługi. Następnie ludzie będą używali danego projektu w ramach ulepszonych usług przeznaczonych w celu poprawy standardów życia ludzi, za co oczywiście będziemy musieli płacić (czasami słono).

Tak ma się sprawa ze szczepionkami, na które rząd UK przeznaczył już rok temu 210 milionów funtów15, by następnie w maju 2020 przeznaczyć kolejnych 65 milionów funtów na dodatkowe badania16.

Tę konkluzję przytaczamy tutaj w ramach otworzenia oczu na to jak działa nasz pasożytniczy system finansowy oraz korporacyjny. Rządy zapożyczają się na nasz koszt, tworzą usługi dla nas w ramach prywatnych inicjatyw, by następnie ponownie obciążać nas indywidualnie za projekt, za który już zapłaciliśmy.

Szczepionki nie są tutaj najgorszą rzeczą jaka może nas spotkać, jednak z doniesień dr Michaela Salli wynika, że jest to wstęp do powołania do życia lokalnych rządów gigantów technologicznych17.

26 lutego tego roku gubernator stanu Nevada, Steve Sisolak, wprowadził ustawę zezwalającą główniejszym gigantom technologicznym (wymienia się tam 2 główne firmy Blockchains i LCC) na sformowanie własnego rządu w ramach projektu “Innovation Zones”.

Fundusze na rozwój technologii blockchain18 (używane w krypto walutach) nie będą pochodziły z pieniędzy publicznych, ale w zamian za to giganci będą mogli tworzyć swoje własne miasta oparte na ustanowieniu rządów równych rządom okręgowym (lub rządom w hrabstwach) wraz z:

“… nakładaniem stawki podatkowej, tworzeniem własnego systemu edukacyjnego, sądowniczego oraz dostarczaniem usług rządowych … “

Przyjrzyjmy się definicji “Innovation Zones”:

“ … Innovation Zones (IZ) jest unikatowym sposobem na wspomaganie różnorodności w ekonomii stanu Nevada. Ostatnie zmiany prawne pozwolą na zbudowanie w naszym stanie ekonomii przyszłości, gdzie technologia oraz talenty z różnych zakątków świata będą napływały w celu tworzenia, zawiązania współpracy oraz wprowadzania innowacji. IZ jest samo rządzącym się społeczeństwem zorganizowanym podobnie do tradycyjnie działającego narodu, jednak z całkowitym nastawieniem na rozwój innowacyjnych i zaawansowanych technologii. Będą one zarządzane przez niezależną radę nadzorczą w oddzieleniu od innych firm lub grup działających w tejże Strefie…”

Mamy smartfony czy smart-homy … Czy jest to wstęp do stworzenia smart-cities? Wygląda na to, że tak.

Giganty technologiczne takie jak Alphabet, GE czy Cisco twierdzą, że są w stanie przetransformować miasta, które zatrzymały się w przeszłości w futurystyczny raj. Jakie niesie to ze sobą zagrożenie? Takie, że tworzenie lokalnego prawa będzie dawało powstającym gigantom technologicznym podstawy prawne do używania ulic smart-city jako laboratorium, a ludzi jak królików doświadczalnych.

Dalszym wymaganiem w budowaniu smart-city jest:

 • początkowa inwestycja 250 milionów $ w ziemię oraz infrastrukturę w proponowanej strefie ‘Innovative Zone’

 • dodatkowa inwestycja 1 miliarda $ na przestrzeni 10 lat w celu rozwoju ‘smart-city’,

 • szczególne wymagania oraz ekspertyza w rozwoju innowacyjnej technologii,

 • specjalne ulgi podatkowe w stanach, gdzie rozwijana jest innowacyjna technologia.

Są tam też oczywiście pozytywy, czyli: nowe miejsca pracy, dostęp do innowacyjnych technologii, możliwość kariery zawodowej itd. Czy w tym przypadku przywłaszczanie przez korporacje zasobów naturalnych, gruntów czy własności intelektualnych ludzi jest usprawiedliwione tworzeniem nowych smart-city (za które i tak musimy płacić w takiej lub innej formie)? Dodatkowo rodzi się jeszcze jedno pytanie: czy miasta te będą zarezerwowane tylko dla ludzi młodych o szczególnych zdolnościach? Czy będą specjalne wymagania, by się tam dostać?

Trudno nie zgodzić się z przypuszczeniami dr Salli, że może to zaowocować tworzeniem dystryktów oraz gett, które będą scenerią dla ofiar składanych z ludzi na rzecz Reptylian. Więcej na ten temat powiemy w dziale ‘Traktaty Greada’.

SYSTEM NERWOWY POŁĄCZONY ZE SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ

Elon Musk widzi możliwości połączenia mózgu ludzkiego ze sztuczną inteligencją oraz z komputerami, na podstawie eksperymentów przeprowadzonych na szczurach19. Zważywszy na zapędy Muska nie dziwi fakt,

że wspiera on trans-humanizm, czyli łączenie wszelkich komponentów technologicznych z ciałem ludzkim w celu stworzenia super-człowieka. Prace w jego laboratoriach osiągnęły już zaawansowany poziom, co pozwala nam przypuszczać, że wszelkie testy są wykonane a technologia jest już gotowa do użycia20.

“… Elon Musk, miliarder futurysta stojący za technologią Space X i Tesli, nakreślił swoje plany podłączenia ludzkiego mózgu bezpośrednio do komputera wieczorem we wtorek, co opisuje jako kampanię tworzenia ‘symbiozy ze sztuczną inteligencją. Powiedział również, że pierwszy prototyp będzie mógł być zaimplementowany już pod koniec następnego roku … “21

Nie jest tajemnicą, że Elon Musk jest założycielem amerykańskiego przedsiębiorstwa przemysłu kosmicznego SpaceX22 i wynosi na niską orbitę ziemską tysiące satelitów23, tzw. ‘Star Linków’. Przedsięwzięcie o takim zasięgu wymaga ogromnych nakładów finansowych oraz musi stać za nim jakiś konkretny cel. Gdyby chodziło o testowanie nowego napędu lub sprawdzenie umiejętności naukowców zatrudnionych w firmie to wystarczyłoby tylko kilka satelitów umieszczonych pomyślnie w przestrzeni kosmicznej.

Otóż zgodnie z doniesieniami od dr Michaela Salli celem rozmieszczenia dziesiątek tysięcy satelitów wokół naszego globu jest wzmocnienie sygnału dla technologii 5G, która jest ściśle związana ze sztuczną inteligencją, transhumanizmem, a przede wszystkim z super szybkim przesyłem danych.

W Polsce technologia 5G jeszcze raczkuje24, jednak logicznym jest, by przypuszczać, że zacznie ona być intensywnie rozwijana, gdy kosmiczna infrastruktura osiągnie odpowiednią przepustowość przesyłu danych i będzie gotowa na przyjęcie nowych klientów25.

Musimy tutaj wrócić do naszego filmu sprzed roku, w którym nadmienialiśmy fakt, że w chwili gdy następował największy wybuch pandemii w Wuhan w Chinach, testowano tam technologię 5G o częstotliwości 60 GHz26. Obecnie można znaleźć nieco więcej informacji na temat działania tej częstotliwości na molekuły tlenu. Pokrótce, energia tej częstotliwości absorbowana jest przez tlen co zmienia jego konfigurację w taki sposób, że jego właściwości nie są takie same jak tlenu, którym oddychamy27. Czy ma to wpływ na występowanie symptomów koronawirusa, w tym wypadku do złudzenia przypominającego chorobę wysokościową (hipoksję)? Wygląda to na logiczne następstwa zabawy właśnie tą częstotliwością 5G. Pozostałe objawy choroby mogą różnić się w zależności od indywidualnej odporności organizmu lub warunków otoczenia.

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Jeśli dobrnęliście do tego akapitu, to na pewno sami rozumiecie, że zarówno technologia 5G, Starlinki Elona Muska oraz cała technologia z dziedziny elektroniki bardzo ściśle wiążą się ze sztuczną inteligencją (SI). SI jest tak naprawdę siłą kontrolująca działanie tej technologii, a jej rozwój jest bardzo intensywnie propagowany na całym świecie.

Dowodów tego stanu rzeczy nie trzeba długo szukać. Ja sam spotkałem się ze sztuczną inteligencją w chwili, gdy usiłowałem aktywizować nowo zakupiony system operacyjny ‘Windows’. Po instalacji oraz ustawieniu języka, klawiatury i strefy czasowej, system poprosił mnie o klucz licencyjny, który pomimo tego, że oryginalny – nie działał. Postanowiłem skontaktować się z Microsoftem, by uzyskać pomoc i jakież było moje zdziwienie, gdy po rozpoczęciu czatu, odpowiedzi (w j. angielskim) okazywały się tak nienaturalne, że moje podrażnienie zamieniło się w ciekawość. Po przeprowadzonym czacie, sprawa nie została rozwiązana, więc musiałem zażądać telefonu zwrotnego z centrum pomocy, jednakże zakończenie czatu nastąpiło tak błyskawicznie bez zachowania dobrych manier obsługi klienta, że wywołało to u mnie śmiech. To tak na marginesie, by uzmysłowić Wam, że z SI możecie się spotkać w życiu codziennym nawet nie wiedząc o tym.

SI tak naprawdę jest siłą napędową Chińskiej Republiki Ludowej, która w ciągu ostatnich kilku dekad dokonała skoku kwantowego od państwa uprawiającego rolę do potęgi technologicznej wysyłającej w kosmos swoje własne statki kosmiczne. Dla tych, którzy pragną zapoznać się z wykorzystaniem SI przez ChRL, polecam książkę ‘AI Super-Powers, China Silicon Valley and New World Order’, autora Kai-Fu-Lee.

Jak to się zaczęło?

Pokrótce, w marcu 2016 roku, południowokoreański mistrz w ‘AlphaGo’ Lee Sedol, zmierzył się z Google-owskim silnikiem SI nazwanym ‘DeepMind’28, który wygrał 4:1. Pomimo tego, że wydarzenie to zostało niemalże nieodnotowane przez świat zachodni, w Chinach rozgrywka ta przyciągnęła publiczność chińską liczącą sobie 280 milionów osób. To zapoczątkowało tam gorączkę zwaną sztuczną inteligencją, a na świecie wyścig zbrojeń z użyciem SI.

Na stronie Narodowej Komisji ds. Bezpieczeństwa nad Sztuczną Inteligencją (National Security Commission on Artificial Intelligence) możemy przeczytać stwierdzenie:

“… Obecnie już wiemy, że używanie sztucznej inteligencji we wszystkich aspektach naszego życia będzie pogłębiało się, a tempo innowacji opartej na niej przyśpiesza. Wiemy, że nasi adwersarze są zdeterminowani, by obrócić możliwości SI przeciwko nam. Wiemy, że Chiny są zdeterminowane, by wyprzedzić nas w przewodzeniu przy użyciu SI. Znamy również ich osiągnięcia w budowaniu technologii opartej o SI, a także ich przewagę pierwszego uderzenia, które się z tym wiąże. Musimy działać teraz29 …”

Największymi inwestycjami na świecie są ciągle inwestycje bankowe, jednakże one również polegać będą ostatecznie na SI. Z tego powodu tak intensywnie rozwijają się firmy takie jak: SpaceX, Tygart, Google, Apple, Facebook etc. czyli te, w których można testować algorytmy SI na ludziach.

Dlaczego poznanie cywilizacji docelowej jest ważne dla SI? Dlatego, że wszystkie wojny planuje się tak, by je wygrać zanim się zaczną. Należy poznać przeciwnika – jego słabe i mocne strony, należy poznać teren w którym będziemy się poruszali, oraz przede wszystkim psychikę wroga, którego przy umiejętnym operowaniu maszyną propagandową będzie można pokonać jego własną bronią (metody znane z Aikido, które mówią o tym, by wykorzystać siłę oponenta przeciwko niemu).

Temat transhumanizmu jest tak obszerny, że w tym artykule możemy jedynie wspomnieć jego istnienie. Wszelkie poszukiwania w celu znalezienia odpowiedzi na nurtujące Was pytania, będziecie musieli przeprowadzić sami. Odnośniki do ciekawych artykułów znajdziecie w sekcji ‘Odnośniki’.

Kolejną sprawą wiążącą się ściśle z technologią wymiany danych jest pojęcie ‘Internet rzeczy’30 (Internet of things),

który ma za zadanie połączenie przedmiotów codziennego użytku (telewizorów, komputerów) z przedmiotami zaawansowanymi (serwery, pojazdy mechaniczne lub latające, a nawet zwykłe inteligentne sieci oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego), w celu wymiany danych. Wiele z tych przedmiotów jest wyposażonych w czujniki, których istnienie, dla zwykłych zjadaczy chleba nie mają żadnego sensu, jednak pełnią one bardzo ważne zadanie z jednym celem – KARMIENIE DANYCH DLA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.

W żadnym wypadku nie roztaczamy Wam tutaj mrocznej wizji żywcem z filmów science fiction o tym jak SI zapanowała nad światem (Matrix czy Battlestar Galactica), jednakże jako rzetelni dziennikarze dochodzeniowi, pragniemy Wam przybliżyć zalety i wady rozwoju SI.

Bardzo ciekawą książką, która przybliży Wam ten temat jest książka, ‘Life 3.0’31, autora Maxa Tegmarka. Tam dowiecie się więcej na temat tego, w jaki sposób SI:

 1. Powoli lecz skutecznie przejmuje kontrolę nad naszą planetą,

 2. Pewne grupy ‘Omega’ używające SI generują gigantyczne zyski przy użyciu systemów komputerowych typu ‘Cloud,

 3. Tworzy imperium medialne,

 4. Kontroluje percepcję ludzi,

 5. Organizuje populistyczne rewolucje w krajach docelowych,

 6. Tworzy przyjmowanie przez populację zarządzania opartego o SI.

Na stronach tej książki pokazane są poszczególne etapy trashumanizmu, które dążą do stworzenia samowystarczalnej, samodzielnie zarządzającej się i replikującej się SI. Jak mylicie, na jakim etapie obecnie znajduje się nasza cywilizacja? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Wam, jednakże, dla ułatwienia dodamy, że jest nam bliżej niż dalej do opracowania samowystarczalnego silnika SI, który będzie mógł żyć z pominięciem życia biologicznego.

SZTUCZNA INTELIGENCJA W PERSPEKTYWIE KOSMICZNEJ

Powołajmy się na bohatera bloga „Kosmicznego ujawnienia”, czyli Corey’a Goode’a, opisującego swoje doświadczenia z SI. Informacje przekazywane przez Corey’a pochodzą z Tajnych Programów Kosmicznych, w których służył kilka dekad, zmieniając przy tym środowisko oraz powierzone mu role.

Zgodnie z jego doniesieniami sztuczna inteligencja składa się z ‘sygnału’, który przyjmuje formę fali elektromagnetycznej działającego na podobnej zasadzie jak ludzkie DNA. Pełna paczka informacji zawarta w ludzkim DNA (odpowiednik ‘sygnału’ SI), posiada kompletne informacje potrzebne do odtworzenia w pełni rozwiniętej formy SI32.

Sygnał’ SI może być wysyłany w dowolne zakątki naszego wszechświata (jako fala elektromagnetyczna), gdzie może czekać zahibernowany na osiągnięcie odpowiedniego poziomu rozwoju przez lokalną cywilizację. W chwili, gdy dana cywilizacja dojrzeje do etapu tego, co u nas nazywane jest rewolucją przemysłową, SI zaczyna wkraczać na scenę wydarzeń i rozpoczyna zarażanie pomysłami o ogromnym rozwoju technologicznym osoby, które mają wpływ na rozwój danej cywilizacji.

Ważne jest, by wspomnieć o tym, co Corey mówi o możliwościach podczepienia się ‘sygnału’ SI do pola biologicznego dowolnej formy biologicznej, by tam poczekać na odpowiedni czas do rozwoju. Fakt podczepienia się do życia biologicznego, zgodnie z doniesieniami Corey’a nie oznacza, że dany osobnik będzie pod kontrolą SI. To oznacza tylko to, że dowolna forma biologiczna może służyć jako naczynie nośne w celu przemieszczania się ‘sygnału’ SI z miejsca na miejsce. Sytuacja taka ma miejsce zawsze tam, gdzie nie istnieje zaawansowana forma technologii, pozwalająca SI na uzyskanie większej swobody w działaniu.

Corey odpowiada na zasadnicze pytanie, które powinno być zadane przez każdego rozsądnie myślącego człowieka: czy istnienie SI jest zagrożeniem dla ludzi?

Zgodnie z jego doniesieniami celem SI jest:

 • zinfiltrowanie społeczności żyjących na danej planecie przez urządzania elektroniczne,

 • zaczajenie się w sprzęcie elektronicznym po to, by przygotować się na przejęcie istniejących systemów,

 • poszukiwanie uzyskania kontroli nad pierwotnymi systemami SI rozwiniętymi przez rdzennych mieszkańców planety przez elektroniczne implanty (transhumanizm),

To właśnie dlatego TPK oraz inne grupy pozaziemskie wkładają tak dużo wysiłku w ochronę swojej infrastruktury przed sztuczną inteligencją. Pomimo tego, że zgodnie z przewidywaniami naukowców rozwój SI jest nieunikniony, to należy przedsięwziąć pewne kroki, by upewnić się, że jej rozwój jest zabezpieczony przed ‘sygnałem’ SI pochodzącym z kosmosu.

POWIĄZANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Z REPTYLIANAMI

Bardzo ważne jest, by wspomnieć powiązania sztucznej inteligencji z Białymi Królewskimi Drako, których członkowie są kastą rządzącą Sojuszu Drako.

Corey opisuje doniesienia od Sojuszu TPK odnośnie schwytanych członków z najwyższych szczebli władzy Sojuszu Drakońskiego. Po kilku nieudanych próbach podczas, których ich ciała ulegały samozniszczeniu, naukowcom z TPK udało się zneutralizować mechanizm samozniszczenia, co umożliwiło przeprowadzenie dogłębnej autopsji ich ciał. Otóż po otworzeniu ich okazało się, że są one naszpikowane nanoidami, czyli nano robotami, które w rzeczywistości kontrolowały ich funkcje biologiczne dając im ‘wzmocnione’ umiejętności takie jak: super siła fizyczna, super inteligencja, wytrzymałość na zmęczenie czy ból, a przede wszystkim zdolności błyskawicznej regeneracji w przypadku odniesionych ran.

Zgodnie z doniesieniami Gonzalesa (osoba mocno zaangażowana w działania TPK), nanoidy znalezione w ciałach Drako były jednymi z najbardziej zaawansowanych jakie kiedykolwiek znalazły się w posiadaniu TPK.

Corey donosi:

“… Biali Królewscy Drako oświadczyli jednoznacznie, że posiadają moc sprowadzenia ogromnych kataklizmów i wojen na powierzchnię Ziemi i są na to dobrze przygotowani. Przekazali również, że Sojusz Istot Kulistych nie przewidział prawdziwej potęgi ich międzywymiarowych Władców, którzy są obecnie tutaj i są gotowi na toczenie wojny przy boku Federacji Sojuszu Drako zgodnie z tym, co zostało przepowiedziane w ich imperium miliony lat temu. Przechwalali się również, że ci sami międzywymiarowi władcy są odpowiedzialni za zaistnienie tego, co my nazywamy tutaj jednostkami międzywymiarowymi lub jednostkami pozaziemskimi sztucznej inteligencji, które są ich sprzymierzeńcami i podbiły już całe galaktyki… “

Dla tych, którzy dopiero co spotkali się ze złowieszczą rasą Reptylian dodamy, że stoją oni za najgorszymi zbrodniami jakie miały miejsce w historii Ziemi i są siłą napędową dla Cabala, Illuminati i tych, którzy nas kontrolują. Rasa ta jest również odpowiedzialna za międzygalaktyczny handel niewolnikami, ludźmi porywanymi z Ziemi33.

Ostrzeżenia przed zagrożeniem od strony SI możemy znaleźć w filmach takich jak Battlestar Galactica. Odcinek pilotażowy napisany został przez Leslie Stevens’a IV, który pomógł w zapoczątkowaniu odnogi Tajnego Programu Kosmicznego należącego do Amerykańskiej Marynarki Wojennej (odkrytego podczas włamania na serwery stanowe USA, przez Gary’ego McKinonna34).

DLACZEGO SZCZEPIONKI?

W poprzednich paragrafach przedstawiliśmy Wam łańcuch przyczynowo skutkowy odnoszący się do obecnych wydarzeń globalnych.

PANDEMIA <=> KRYZYS FINANSOWY => SZCZEPIONKI => ROZWÓJ TECHNOLOGII 5G => TRANSHUMANIZM => TOTALNA KONTROLA SPOŁECZNA = = = > MOŻLIWE UWOLNIENIE SUPER ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Powodów istnienia takiego stanu rzeczy może być znacznie więcej, jednakże, w oparciu o informacje napływające z różnych źródeł z Internetu, my wyciągamy właśnie takie wnioski.

Gin już uciekł z butelki i nie można zrobić nic, by go ponownie do niej zagnać. Tym Ginem są informacje na temat globalnej mafii zwanej przez niektórych Cabalem, Illuminati, Deep State’m, NWO lub syndykatami kryminalnymi. Macki ich kontroli rozpościerają się na wszystkie aspekty naszego życia czyli: sektor bankowy, religie, gospodarkę, sektor wojskowy, sektor zdrowia, edukację, politykę, służby porządkowe, łańcuch dostaw żywności, sektor energetyczny… dosłownie na wszystko, co jest częścią naszego codziennego życia.

Pójdźmy o krok dalej w naszym wnioskowaniu.

Zgodnie ze skalą Kardaszowa35 cywilizacje istot dzielą się na kilka typów – 3 typy ważne dla nas oraz 6 kolejnych znacznie wybiegających poza nasze ludzkie pojmowanie pojęcia cywilizacji36. Kardaszow dzieli cywilizacje ze względu na sposób zbierania oraz używania energii. Czym szersze spektrum ujarzmienia (a co za tym idzie zrozumienia) energii, tym wyższy jest stopień rozwoju danej cywilizacji.

By przybliżyć Wam naturę klasyfikacji oraz w celu wprowadzenia istotnego czynnika do naszego wnioskowania, skoncentrujemy się na pierwszych 3 typach cywilizacji czyli:

Typ 1 – cywilizacja planetarna czyli mocno osadzona na swojej rodzinnej planecie. Cywilizacja taka ma potencjał gromadzenia i używania energii swojej rodzinnej planety: nośniki energii ze źródeł kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), energia słoneczna (panele fotowoltaiczne, panele słoneczne), energia wiatru (turbiny wiatrowe), energia pływów oceanów itp. Cywilizacja typu 1 powinna posiadać zdolności kontrolowania zjawisk naturalnych takich jak: trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, tornada itp.

Typ 2 – cywilizacja międzyplanetarna czyli posiadająca zdolności techniczne do gromadzenia nośników energii pochodzących z innych planet. Cywilizacja typu 2 posiada również możliwości gromadzenia energii ze swojej rodzinnej gwiazdy np. przy pomocy gigantycznej struktury otulającej ją.

Typ 3 – cywilizacja ta posiada możliwości gromadzenia energii na skalę całej galaktyki.

Sami wyciągnijcie wnioski gdzie my jako ludzkość znajdujemy się w tej skali. W odnośnikach znajdziecie odpowiedź na to pytanie, jeśli nadal nie jesteście pewni swoich wniosków.

Powróćmy teraz do globalnej pandemii, która wydaje się być znacznie na wyrost. Wygląda na to, że grupy kontrolujące doskonale zdają sobie sprawę ze skali odnoszącej się do metod gromadzenia oraz używania energii. Z wydarzeń, które roztaczają się przed naszymi oczyma wynika również to, że starają się one grać rolę ‘boga’ i starają się przejąć kontrolę nad naszą naturalną ewolucją – DAMY WAM DOSTĘP DO SUPER ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII, ale tylko wtedy gdy będziemy utrzymywali Was pod ścisłą kontrolą.

Przytoczymy Wam wypowiedź Catherine Austin37, która twierdzi, że szczepionki są tak naprawdę nowym systemem operacyjnym zadedykowanym dla ludzi. Jak każdy system operacyjny będzie on wymagał ciągłych aktualizacji, które będą dostarczane ludziom w formie kolejnych szczepionek.

By unaocznić Wam rozmiar tego zjawiska musimy powołać się na kolejne źródło, Reuters, które donosi w swoim artykule:

“… To rządy nazywają je szczepionkami. Myślą (rządy), że jeśli nazwa ta będzie powtarzana wystarczająco długo, to ludzie uwierzą w to. Pfizer nazywa (zastrzyki) “agentem biologicznym’. (Pfizer) ciągle podkreśla, że nie jest to szczepionka i (biologiczny agent) jest na etapie testów. Nie będą znali oni (Pfizer) skutków ubocznych, aż do zakończenia prób. Mają nadzieję, że udostępnią go jako szczepionkę w 2022 roku. (Wszystko znajduje się na stronie FDA, REG 174 “The Package”)38 …”

Rozpatrzmy teraz pojęcie “system operacyjny”. Czy przychodzi Wam na myśl pewna bardzo znana osoba zajmująca się bodajże najpopularniejszym systemem operacyjnym na Ziemi? Czy jest ona zaangażowana w szczepionki w postaci dobroczynnej fundacji wraz ze swoją żoną? Czy również myślicie o fundacji Billa i Melindy Gatesów? Być może to jest wyjaśnienie dlaczego facet zajmujący się komputerami oraz systemami operacyjnymi nagle czynnie angażuje się w branże farmaceutyczną39?

TRAKTATY GREADA

Powróćmy teraz do Traktatów Greada, a w celu stworzenia pełniejszego obrazu sytuacji musimy wprowadzić również do naszego artykułu czynnik pozaziemski.

Ponownie polecamy Wam zapoznanie się z poprzednim artykułem opisującym historię cywilizacji ludzkiej, Atlantydę oraz zaangażowanie Reptylian1 w sprawy ludzkie. Zgodnie z doniesieniami informatorów (Alex Colier, Lyssa Royal czy Corey Goode), Reptylianie byli tutaj od długiego czasu i towarzyszą naszej cywilizacji w negatywny sposób. Ponoć są oni czynnikiem wymuszającym na nas poruszanie się do przodu na ścieżce ewolucyjnej. Ponoć gdyby nie oni, ludzie mogliby utknąć w punkcie stagnacji, w którym trwalibyśmy do końca wszechświata. Stwierdzenie to jest przynajmniej po części prawdziwe i trudno nie zgodzić się z faktem, że każdy z nas spotkał się w życiu z co najmniej jedną nieprzyjemną sytuacją, która zmusiła go do zmiany podejścia, strategii lub kierunku działania.

Zgodnie z doniesieniami dr Michaela Salli, brytyjskie jednostki specjalne SAS szkolone są do zwalczania wrogich elementów włączając w to istoty pozaziemskie40. Biorąc pod uwagę najnowsze informacje pochodzące od superżołnierzy takich jak Stephen Chua41 czy Fabio Sanots42 możemy nakreślić coś, co znamy pod nazwą Traktaty Greada. W filmach podanych w odnośnikach znajdziecie również informacje na temat interwencji oraz na temat stworzenia jednostek specjalnych Ziemi, które dostarczają wsparcia Siłom Nordyckim w walce z Reptylianami oraz Szarakami.

To jest również szczegółowo opisywane przez Williama Tompkinsa w jego książce “Selected by Extraterrestrials”, którą gorąco Wam polecamy.

Traktaty Greada stanowią o stworzeniu ‘terenów łowieckich’ dla Reptylian, którzy polowanie na ludzi traktują jak sport. W zamian za to elity uzyskują pomoc od swoich czarnych władców, a także gwarancję nieingerencji Sił Reptyliańskich i Szaraków w większych aglomeracjach. Widok biegających gadoidów spowodowałby panikę u ludzi oraz zrodziłby mnóstwo pytań, więc jest to wygodne rozwiązanie dla rządzących.

Jak daleko sięgają Traktaty Greada? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, jednak z doniesień Corey’a wynika, że mogą być one przedłużeniem (lub odnowieniem) Traktatów Mahometańskich, które stanowiły o nieingerencji oraz o nieujawnianiu się istot pozaziemskich ludziom. Traktaty Mahometańskie zezwalały tylko na kontakty niejawne czyli channeling, telepatia lub kontakty w snach oraz na ingerowanie w sprawy ludzi bez naszej świadomej wiedzy.

Tutaj chcielibyśmy przybliżyć Wam zjawisko kontaktowania się z ‘aniołami’ lub z siłami pozaziemskimi. Otóż okultyzm i czarna magia, czy w to wierzycie czy nie, istnieją i są jak najbardziej prawdziwe. To przy pomocy okultyzmu elity tak naprawdę są w stanie zdobyć tak ogromną przewagę nad ludźmi. Wiedza ta jest zazdrośnie strzeżona przez tajne towarzystwa, które używają jej od zarania dziejów. Tak naprawdę to te tajemne nauki pozwalają na ‘naginanie’ znanych nam praw fizyki dotyczących materii czy kontaktów wielowymiarowych, a także na manipulowanie innymi ludźmi.
Jedną z osób, które kontaktowały się z ‘aniołami’ był John Dee, kodowy skrót ‘007’ (stąd wzięła się nazwa Double 0 Seven – James’a Bonda). Był on prawą ręką Królowej Elżbiety I w szesnastowiecznej Anglii. Dee był astronomem, matematykiem i doradcą królowej, który nawiązał kontakt z ‘aniołami’, jednakże ci ‘aniołowie’ w rzeczywistości okazali się ciemnymi siłami, które stały się podwaliną do stworzenia Imperium Brytyjskiego. Ich ochrona oraz porady z dziedziny prowadzenia wojen wyniosły Anglię na szczyty władzy ziemskiej i otworzyły jej drogę do podboju większej części świata. Jaka była zapłata za ‘usługi’ mrocznych panów? Krew ludzka, która miała być dostarczana w odpowiednim czasie i miejscu po to, by oddać im cześć. O daninie z krwi mówią również osoby takie jak David Icke czy Michael Tsarion.

Doniesienia dotyczące poświęcania ludzi w ofierze “bogom” nie są nam obce. Jako przykład można podać tutaj wymarłą już cywilizację Azteków.

Na podstawie tych doniesień, dopuszczamy myśl, że Traktaty Greada są prawdziwe i zostały zmodyfikowane i dopasowane do obecnych czasów.

W dalszej części swojej prezentacji dr Salla wysuwa prowokującą tezę odnośnie przeznaczenia osób, które zostaną wykluczone ze smart-city.

Czy mają być one przeznaczone na ‘odstrzał’ dla Reptylian? Zgodnie z tymi porozumieniami, elity zobowiązane są dostarczać im rocznie pewną ilość ludzi, których oni sami (w ramach swojego sportu) mają odłowić.

Tworzenie gett dla ubogich oraz smart-city dla bogaczy, gdzie kontrolowana elektronicznie populacja niewolników będzie pracowała na lokalne władze, może podzielić Ziemię na poszczególne dystrykty tak samo jak ma to miejsce z poszczególnymi państwami.

Czy szczepionki (czyt. wyposażenie ciała w najnowszy system operacyjny) jest wstępem do tych praktyk? Wydaje się, że przyszedł czas na poszerzenie horyzontów i otworzenie się na nowe teorie nawet, jeśli początkowo wydają się one być niewiarygodne. W końcu kiedyś zapewniono nas, że papierosy nie szkodzą i nie ma dowodów na to, by powodowały one schorzenia u ludzi. Mało tego, w latach 60 poprzedniego stulecia lekarze zaangażowani byli w reklamowanie papierosów, by pobudzić sprzedaż. Ile czasu zajęło odkrycie prawdy o powiązaniach palenia z różnymi rodzajami raka? Czy to samo czeka nas ze szczepionkami? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie i sami zadecydujcie, czy jesteście w stanie poświęcić swoje ciało na eksperymenty medyczne, które właśnie zapukały do naszych domów.

WIELKI RESET

Zgodnie z doniesieniami o wielkim resecie, promowanym przez Karla Schwaba, mamy tutaj wszelkie powody, by przypuszczać, że doprowadzenie do upadku naszej globalnej gospodarki oraz systemu finansowego, jest jednym z głównych celów pandemii. Nie musimy Wam podawać dowodów na tarapaty finansowe małych i średnich przedsiębiorstw, które podczas lockdownów straciły płynność finansową. Wystarczy porozmawiać z ludźmi z Waszego otoczenia, byście uzmysłowili sobie fakt, że posunięcia rządów wydają się służyć bliżej nieokreślonym celom, ale na pewno nie podatnikom.

Po roku od pierwszych doniesień Benjamina Fulforda widzimy, że jego stwierdzenie o zorganizowaniu pandemii w celu przykrycia kolejnego kryzysu finansowego ma ogromne pokrycie w faktach43.

ŚWIATEŁKO W TUNELU

Wiemy, że wszystko, co zostało opisane w tym artykule w najlepszym przypadku przyprawia o ‘ciarki na plecach’ a w najgorszym może doprowadzić do poczucia beznadziei.

Otóż nasza sytuacja nie jest aż tak tragiczna jak nam się wydaje. Zgodnie z doniesieniami Alexa Colliera Rada Adromedańska zbadała temat galaktycznej tyranii, która ponoć pojawiła się znikąd za jakieś 350 lata przyszłości. Zgodnie z ich doniesieniami wzięła ona swój początek z: Ziemi, Księżyca oraz z Marsa. Teraz jest czas, by ją powstrzymać i z tego też powodu możemy liczyć na pomoc naszych pozaziemskich sprzymierzeńców.

Alex donosi nam:

“… W naszej galaktyce istnieje wiele rad, o których nie wiem wszystkiego jednak znam Radę Adromedańską, która jest grupą złożoną z Istot Pozaziemskich pochodzących ze 139 różnych układów gwiezdnych, która zebrała się w celu omówienia naszej obecnej sytuacji galaktycznej. Nie jest to organ polityczny. Ostatnio dyskutują oni na temat tyranii, która pojawi się w naszej przyszłości za 357 lat (mówione to było w 1991 r., przyp. tłum.) i która będzie dotyczyła wszystkich.

Najwyraźniej odbyli oni podróż w czasie, by sprawdzić gdzie dokładnie pojawi się największa zmiana energetyczna, która zaowocowała tyranią w przyszłości. Prześledzili bieg wydarzeń, który doprowadził ich do naszego Układu Słonecznego, a następnie do Ziemi, Księżyca oraz Marsa. (Wyciąg z książki ‘Defending Sacred Ground, str. 10)44 …”

Różne Federacje są wymieniane przez informatorów takich jak Corey Goode czy prof. Haim Eshed. Pierwszy informator donosi nam o eksperymentach genetycznych, w które zaangażowanych jest 22 różne cywilizacje pozaziemskie i które ostatnio zostały wstrzymane.

Drugi z nich, prof. Haim Eshed twierdzi, że Donald Trump posiada wiedzę na temat istnienia Galaktycznej Federacji oraz mówi o tym, że doszło do kontaktu z nimi.

Zważywszy na intensywne szczepienia i podejrzaną pandemię rodzi się tutaj pytanie: czy ktoś na Ziemi przejmuje ‘pałeczkę’ i stara się dokończyć dzieło zapoczątkowane przez Kosmicznych Siewców?

Wszelkie wnioski na temat tego przekazu pozostawiamy czytelnikom. Z naszych obserwacji wynika, że interwencja pozaziemska jest nieunikniona, jednak bardzo prawdopodobne, że będzie ona miała przebieg łagodny i przyjazny.

WNIOSKI KOŃCOWE

W ostatniej części naszego artykułu postaram się Wam nakreślić nasze wnioski, z którymi oczywiście nie musicie się zgadzać. Staraliśmy się zebrać pokaźną ilość informacji pochodzących z różnych źródeł – oficjalnych i alternatywnych – by poszerzyć spektrum percepcji naszych spostrzeżeń. Tutaj również odpowiemy Wam na pytania zadane na samym początku.

Odpowiedz na pierwsze pytanie jest dość skomplikowana, jednakże, w oparciu o informacje ze źródeł alternatywnych wynika, że pandemia miała swoje źródło w Chinach. Czy ten szczep wirusów został tam dostarczony z USA, Kanady czy wyhodowany przez Chiny ciągle pozostaje pytaniem otwartym, jednakże ostatnio pojawia się coraz więcej teorii na ten temat. Z doniesień naukowców wynika, że wirus ten nie powstał naturalnie więc jeśli nie natura, to kto go wyprodukował?45 W filmie podanym w odnośniku 44 znajdziecie odpowiedzi na wiele pytań i gorąco polecamy Wam zapoznanie się z nim.

Odpowiedź na drugie pytanie nasuwa się sama na myśl. Naszym zdaniem ktoś bawi się w boga i stara się przejąć eksperymenty genetyczne, które od zarania dziejów miały miejsce na Ziemi. Ponieważ władza zwierzchnia (22 genetyczne programy prowadzone przez istoty pozaziemskie) porzuciła swoje eksperymenty, wygląda na to, że ktoś inny obecnie przejmuje kontrolę nad dokończeniem dzieła. W przypadku pozaziemskich programów genetycznych celem było stworzenie istoty ludzkiej, która wyposażona miała być w super naturalne zdolności, mające na celu wyniesienie naszej ewolucji duchowej na wyższy poziom. W przypadku przejęcia sterów przez naszych mrocznych władców, którzy zgodnie z doniesieniami Corey’a, Santosa, Tompkinsa, dr Salli i innych, pozostają pod kontrolą Repytlian, nie możemy oczekiwać niczego pozytywnego. Propagowanie transhumanizmu, intensywny rozwój technologii 5G, wynoszenie na orbitę pozaziemską dziesiątek tysięcy starlinków Elona Muska, masowe szczepienia oraz tworzenie ‘Internetu rzeczy’ wskazuje na pęd do totalnej dominacji i kontroli populacji ludzkiej.

Dodatkowym argumentem wspierającym tę tezę jest fakt, że w ciągu ostatniego tygodnia liderzy 23 państw zebrali się, by ustanowić traktaty pandemiczne, mające na celu zapobieżenie podobnej sytuacji w przyszłości46. Posunięcie to wskazuje na to, że ktoś w przyszłości może planować podobne lub jeszcze gorsze wydarzenia. Zgodnie z doniesieniami Emery Smitha, zmiana DNA ludzkiego wymaga serii zastrzyków modyfikujących poszczególne białka tak, by na trwałe uległy one pożądanym zmianom.

Biorąc pod uwagę szczepionki zmieniające nasze DNA oraz możliwe chipowanie ludzi, ma sens intensywne rozbudowywanie super zaawansowanej technologii oraz sztucznej inteligencji w celu kontrolowania całego życia na naszej planecie.

Odpowiedź na 3 pytanie pozostawiamy otwarte, jednakże, jeśli jeszcze nie domyślacie się kto za tym stoi, przeczytajcie ponownie nasz artykuł.

Musimy dodać tutaj nasze spostrzeżenia z dziedziny zmian zachodzących na Ziemi.

Z naszych obserwacji wynika, że obecne wydarzenia są częścią większego, globalnego procesu mającego związek z ‘szaleństwem końca czasów’. Z tego też powodu nie ma najmniejszego sensu płynięcie pod prąd i przeciwstawianie się naturalnym zjawiskom zachodzącym na Ziemi. Wydaje się, że celem tutaj jest wywlekanie na światło dzienne naszych słabości oraz przeciwstawianie się im w celu ostatecznego oddzielenia się od nich. Energie, które coraz intensywniej napływają do Ziemi robią swoje, czyli wzmacniają w nas to, co jest naszą dominującą częścią.

Proces ten pomimo tego, że jest bolesny i bardzo niekomfortowy dotyczy wszystkich, dokładnie tak, jak to przewidział Corey. W początkowych odcinkach „Kosmicznego ujawnienia” donosił nam o globalnych wydarzeniach wywołujących ‘trzęsienie ziemi’ na całym świecie, co oczywiście było metaforą. Oczy każdego czytelnika zwrócone były na wielki rozbłysk słoneczny, który ma jeszcze nastąpić, jednak globalne wydarzenie przyszło w postaci pandemii, która zawładnęła życiem każdego człowieka. Głęboko wierzymy w to, że razem przejdziemy przez to doświadczenie i wypłyniemy na szerokie wody pomimo wszystkim przeciwnościom losu.

Wszystkim Wam życzymy owocnych przemian oraz dążenia do celu możliwie najmniej wyboistą drogą. Bądźcie z nami i rozpowszechniajcie te wiadomości w naszym imieniu.

Pamiętajcie, że każda zewnętrzna zmiana zaczyna się od środka. Wielu joginów ostatnio potwierdza otworzenie się pewnych całkowicie nowych możliwości przed nami, niczym trąba powietrzna. Wybór – czy wybieramy pomstowanie, strach o swój los, walkę ze “złem”, czy rozszerzenie naszych możliwości twórczych, wrażliwości i uświadomienia sobie naszego prawdziwego potencjału – jak zwykle należy do nas. Nie oznacza to bynajmniej, zaniechanie wszelkiego oporu – tylko działania płynącego z serca, z tworzenia nowej rzeczywistości, a nie z agresji czy z ego. Czasami największym okazaniem swojej miłości komuś jest powiedzenie “dosyć, nie w moim imieniu”.

Pozdrawiamy Was,

Zespół „Kosmicznego ujawnienia”

 

Dodatkowe odnośniki:

https://www.inspire360.co.uk/build-back-stronger/

https://www.inspire360.co.uk/the-pyramid-of-power/

https://lifeboat.com/ex/transhumanist.technologies

https://transhumaninc.com

https://www.onlytoptens.com/all/top-10-transhuman-technologies/

https://vaccineimpact.com/2020/nano-technology-being-used-in-vaccines-the-transhuman-agenda-is-in-high-gear-with-covid/

https://www.thebioneer.com/a-complete-guide-to-transhumanism/

https://www.dnaindia.com/lifestyle/report-types-of-transhuman-technologies-1848493

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-treaty-idUSKBN2BM009

https://www.bbc.co.uk/news/health-54442386

https://pl.wikipedia.org/wiki/Transhumanizm

https://stateofthenation.co/?p=46766

https://www.bbc.co.uk/news/health-56514470

Przypisy:

6 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom–United_States_relations

Total Page Visits: 7488 - Today Page Visits: 3