Sojusz Ziemski, pełne ujawnienie – nadchodzi globalna rewolucja

Wstęp

Tematem prezentacji dr Michaela Salli z dnia 27 lutego 2021 roku był Sojusz Ziemski rozumiany w oparciu o państwa BRICS – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA.

Uważamy, że warto zapoznać się z opinią Salli, gdyż ma on sporą wiedzę na temat Sojuszu Ziemskiego działającego za kulisami naszych wydarzeń politycznych. Dr Sala rozpoczął webinar od naświetlenia nieco obszerniejszej historii ludzkości i zgodnie z jego informacjami obecny eksperyment genetyczny rozpoczął się około 300 tyś. lat temu, gdzie różne rasy pozaziemskie rozpoczęły zmianę genów rdzennej ludzkości Ziemi. Konwencjonalna nauka potwierdza fakt, że przejście od Neandertalczyka do Homo Sapiens nastąpiło zdumiewająco szybko, jednak nie potwierdza czasu o którym mówi Michael.

Dr Salla wskazuje nam na historię opisywaną w książkach takich jak Genesis: Translated, The Garden of Eden oraz The Epic of Gligamesh. W księgach tych opisywane jest stworzenie człowieka przez Elohim (liczba mnoga), którzy rozpoczęli linię genetyczną obecnego człowieka ziemskiego. Wprawdzie nie jest jasne kim byli bogowie i skąd przybyli, jednak wyraźnie opisane tam są jednostki o wyższej świadomości, które posiadały wiedzę i technologie potrzebne do zapoczątkowania nowego gatunku istot.

Dodatkowe lektury jakimi posiłkuje się Salla są to książki Zecharia Sitchina The 12th Planet oraz Arthura Davida Horna Humanitys Extraterrestrial Origins.

Sitchin ponoć posługuje się starożytnym pismem sumeryjskim, by opisać historię istot mieszkających na planecie Nibiru, której czas obiegu wokół naszego Słońca wynosi około 3600 lat.

MOJA UWAGA:

Doniesienia Sitchina, jak i również jego tłumaczenia mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego obrazu sytuacji, co jest poddawane w wątpliwość przez np. Coreya. Sitchin nie był związany z żadnym uniwersytetem zajmującym się studiowaniem języka sumeryjskiego, co oczywiście nie przekreśla jego informacji, jednakże może wprowadzać pewne nieścisłości w tłumaczeniach tekstu.

Poniżej polecamy artykuł, w którym tłumaczenia Sitchina poddawane są w wątpliwości.https://www.ancient-origins.net/human-origins-religions/zecharia-sitchin-and-mistranslation-sumerian-texts-009442 W dalszej części artykułu zapoznacie się z kolejnym poglądem odnośnie tego w jaki sposób powstał człowiek oraz tego w jaki sposób wiąże się to z naszą obecną sytuacją polityczną oraz exopolityczną na Ziemi.

Legenda Atlantydy

Zacznijmy do Rajskiego Ogrodu, w którym rozpoczęto eksperymenty genetyczne, gdzie stworzono pierwszych ludzi Adama i Ewę. Kuszenie węża jest tutaj według Salli symbolem potwierdzającym niejako istnienie rasy serpentów Naga, żyjącej we wnętrzu Ziemi w królestwie nazywanym Naga-loka zgodnie z informacjami ze starożytnego Sanskrytu.

Informacja ta jest ważna ze względu na to, że Naga zostali wygnani z powierzchni Ziemi przez Brahminów, którzy zakazali im kontaktować się z rdzennymi mieszkańcami. Ich działania ograniczają się jedynie do kuszenia nas w celu zmiany polaryzacji na negatywną. Nie jest powiedziane w jaki sposób mogą to robić, jednakże zdumiewające jest podobieństwo pomiędzy biblijnym wężem a sanskryckim Naga, w którym obie rasy są serpentami i mają za zadanie zwodzenie ludzi do czynienia zła.

Rajski Ogród został założony jakieś 300 tyś. lat temu przez humanoidalne istoty pozaziemskie i był ponoć miejscem w którym żyły tak naprawdę istoty wzniesione o bardzo wysokim poziomie świadomości.

Salla posiłkuje się badaniami naukowymi i pokazuje prace innych badaczy, którzy twierdzą, że tak naprawdę wynikiem tych wszystkich modyfikacji genetycznych była cywilizacja Atlantydy. Szczególnie książka Atlantis beneath the ice autorów Rand and Rose Flem-Ath jest przytaczana wielokrotnie w jego wypowiedziach.Najstarszą i szczególnie przydatną historią potwierdzającą istnienie prastarej cywilizacji Atlantydy jest księga Timaeus and Critias Platona. Dialog pomiędzy dwoma tytułowymi postaciami, których historyczne istnienie zostało opisane w innych księgach, przekazuje nam wiele cennych informacji na temat istnienia Atlantydy (link do artykułu: https://wireofinformation.files.wordpress.com/2011/07/timaeus_critias.pdf )

Zgodnie z tymi informacjami cywilizacja ta istniała jakieś 30 tyś. lat a w połowie swojej egzystencji zmieniła polaryzację z życia w zgodzie z naturą na dynamiczny rozwój technologiczny.

Platon opisuje imperializm Atlantów oraz ich najazd na Grecję oraz wspaniałą obronę Aten, które zdołały uchronić się przed jarzmem niewoli.

Tutaj przychodzi nam na myśli historiRamthy, który opisywał, że uciskane ludy musiały wyzwolić się z jarzma niewoli nałożonej przez Atlantów, którzy w jakiś dziwny sposób z dnia na dzień zmienili swoją polaryzację z pozytywnej na negatywną. Informacja ta jest również opisana szczegółowo w Prawie Jedności (Przewodnik po materiale Ra).

Informacje na temat Atlantydy można również znaleźć w odczytach Edgara Caycea, który opisywał wojnę pomiędzy zwolennikami patriarchatu a tymi, którzy sprzeciwili się synom Baaliala (Belial/Ball). Synowie Baala opisywani są jako ci, którzy są skorumpowani i wyznający zło. Jest to rasa działająca w połączeniu z rasami drakońskimi.

Oczywiście o zmianę polaryzacji Atlantów obwinia się Serpentów, którzy żyją wewnątrz Ziemi i nie mogą nam się pokazywać, jednak mogą kusić ludzi mieszkających na powierzchni, by zmienili swoją polaryzację.

Zgodnie z informacjami Platona Atlantyda została zniszczona jakieś 11,6 tyś. lat temu przez ogromną powódź, której towarzyszyły trzęsienia ziemi. Czy istnieją jakieś dane naukowe, które potwierdzałyby te doniesienia? Otóż możemy znaleźć dane naukowe świadczące o tym, że około 11,6 tyś. lat temu, w okresie czasu nazywanym młodszym dryasem, miało miejsce gwałtowne globalne ocieplenie, które zaowocowało roztopieniem się lodowców oraz podniesieniem się poziomu oceanów i mórz.

Źródło: https://faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/climate.htm

Zgodnie z informacjami z książki Atlantis beneath the ice możemy wierzyć, że kontynent Atlantydy znajdował się na obecnej Antarktyce, która aż do 11,6 tyś. lat temu była kontynentem o klimacie ciepłym. Po ostatnim przebiegunowaniu Ziemi oraz zmianie lokalizacji mas lądowych, Atlantyda/Antarktyka przemieściła się na biegun południowy, gdzie została okryta wiecznym lodem.

Salla przekazuje nam również informacje na temat cykliczności przebiegunowania Ziemi i mówi, że jest to naturalne zjawisko, które zgodnie z jego wiedzą powtarza się co jakieś 41 tyś. lat. Ostatnia zmiana biegunów Ziemi, co również wiązało się ze zmianą lokalizacji kontynentów, miała miejsce jakieś 30 tyś. lat temu, więc jak na razie możemy spać spokojnie.

Salla opiera się o przykłady z Biblii, z Księgi Henocha i innych, które wskazują na to, że w nasze ziemskie sprawy wmieszali się Reptylianie, którzy w sposób pośredni też przyczynili się do zaistnienia kataklizmu.Po upadku Atlantydy trzy pozytywnie spolaryzowane grupy ocalałych ludzi zapoczątkowały nowe cywilizacje wykorzystując przy tym wiedzę, która przetrwała po niegdyś świetnej cywilizacji Atlantów. Jako kolebkę nowych cywilizacji wymienia się: Tybet, Peru i Turcję.

Książka The Children of the Law of One & the Lost Teachings of Atlantis, autora Jona Peniela, opisuje dalsze losy ludzi, którzy przetrwali kataklizm. Tajne nauki zapoczątkowały istnienie tajnych towarzystw i Salla podaje, że nie wszystkie one są negatywne. W rzeczywistości to najbardziej negatywne tajne towarzystwo jest związane z kultem Baala i okrucieństwami, które są koniecznością do istnienia ich mrocznych władców. Pozostałe z nich miały za zadanie odbudowanie cywilizacji ludzkiej.

MOJA UWAGA:

Linia czasowa, którą podaje Salla odbiega znacznie od informacji podawanych np. Przez Alexa Colliera czy Lisę Royal. Tego nie mogę komentować, jednak wydaje się, że jest to znacznie uproszczona i okrojona historia Ziemi, która może pomijać pewne istotne fakty, jak np. to, że tak naprawdę ludzie uderzyli pierwsi na rasy gadzie i od tego rozpoczęła się straszliwa galaktyczna wojna, która trwa do dzisiaj.To jest tylko moja uwaga, której nie mogłem się oprzeć jak oglądałem jego występ. (S. Lernaciński).

Kolejną ulubioną książką dr Salli jest The gods of Edens Williama Bramleya, którą my również gorąco polecamy tym wszystkim, którzy pragną dowiedzieć się odnośnie podejścia bogów do rasy ludzkiej. Wspominamy ją po to, by wzbogacić ten artykuł o materiały, które mogą okazać się pomocne w dalszym rozumieniu naszej obecnej sytuacji egzopolitycznej. W dalszej części Salla przytacza fakty o skorumpowanych przez rasy gadzie grupach ludzi (nazywane przez nas Cabalem), które działały w ich imieniu i przez eony organizowały wojny, ubóstwo, cierpienie i wszystkie te negatywne, niskowibracyjne emocje, które zasilają tych mrocznych władców.

Kolejno dr Salla mówi nam o tym, że to właśnie stąd powstały rody Illuminati, których członkowie zostali zmodyfikowani genetycznie i zostali wyasygnowani przez Reptylian w celu rządzenia ludźmi. To dlatego rody te roszczą sobie pretensje do władzy nad Ziemią.

W zamian za władzę, dotyczy to w szczególności Białej Rasy Królewskich Drako, która inaczej nazywana jest rasą Baala, żąda się adrenochromu (który przewijał się w doniesieniach od Q). Substancja ta wytwarza się podczas wywoływania strachu u ludzi.

Ten z kolei jest najwartościowszym u dzieci, gdy doprowadza się je do maksymalnego strachu podczas którego ich nadnercza wydzielają tę substancję. Następnie upuszcza się krew (dziecko oczywiście umiera) i z niej można odzyskać czysty adrenochrom.

MOJA UWAGA:

Informacja dla tych, którzy nie czytali artykułu Davida Wilcocka na temat Pizza Gate który gorąco polecam, by się z nim zapoznać. Nie ma tam co prawda wzmianki na temat adrenochromu, jednakże wymienia się tam straszliwe nadużycia względem dzieci oraz handel dziećmi, w co zaangażowane są osoby z najwyższych szczebli polityki światowej.

Link tutaj: https://kosmiczneujawnienie.com/2017/11/11/kuliminacja-wojny-o-pelne-ujawnienie-cz-v/

Dalej dr Salla rozwija temat nawiązując do istnienia zaawansowanych technologii, co opisywane jest w starożytnych księgach. W wielu starożytnych kulturach (Japonia, Chiny, Starożytny Egipt) przewijają się informacje o Ludziach Ptakach, którzy byli czczeni jako bogowie i wiedzieli w jaki sposób budować maszyny latające. Istoty te ponoć pozostawały w stałym, otwartym kontakcie z ludźmi prowadząc ich na ich ewolucyjnej ścieżce.

W latach 300 naszej ery, informacje odnoszące się do otwartych kontaktów nagle znikają, za czym stoi Kościół Rzymsko Katolicki. Religie skutecznie są przekierowane na wiarę w jednego Boga pomijając przy tym historyczne dokumenty świadczące o odwiedzaniu nas przez pozaziemskich przybyszów.Salla opiera się na doniesieniach od Coreya, który wspomina Traktaty Mahometańskie zawiązane po to, by zapobiec otwartym kontaktom ludzi na Ziemi z istotami pozaziemskimi.

Jednakże to Fabio Santos rozwija dalej ten temat i wprowadza nowe wyjaśnienie odnośnie powodów jakie za nimi stały. Greada Accords (Porozumienia Greada) zostały zawiązane pomiędzy z Reptylianami a liderami ludzi, co miało miejsce w tym samym czasie co Traktaty Mahometańskie.

Fabio Santos (super-żołnierz) wchodzi w szczegóły odnośnie celu w jakim stworzono te porozumienia i jako główne argumenty podaje:

 • zaprzestanie składania dziewic i dzieci w ofierze Reptylianom,
 • szkolenie mężczyzn, by przeciwstawić się Reptylianom,
 • polowanie na ludzi mogło odbywać się tylko w wyznaczonych obszarach, gdzie wyszkoleni ludzie stawiali im czoła.

Ponieważ rasy gadzie mają ogromną przewagę nad ludźmi: szybkość, siła, agresja itd. więc ludzie musieli wprowadzić używanie zaawansowanej technologii.

Fabio Santos twierdzi, że traktaty te zostały zawiązane po to, by uniknąć ofiar w kobietach i dzieciach podczas nagłych ataków Reptylian, którzy wpadali do miast ludzkich i polowali na ludzi. Praktyki takie miały ponoć miejsce od tysięcy lat.Jako dowód podaje się ofiary w ludziach składane bogom przez Azteków.

Drakońsko-reptyliański sojusz ciągle działa za kulisami wydarzeń roztaczających się przed naszymi oczami i przede wszystkim polega on na organizacji: wojen, kataklizmów, światowego głodu oraz wszelkich braków, które pobudzając nas do strachu wydzielają w nas niskowibracyjną energię, zwaną przez nich LUSH.

Pozytywne istoty pozaziemskie kontaktują się z naszymi przywódcami i starają się wpłynąć na ludzi w taki sposób, by stworzyć lepszą przyszłość dla nas. Przekazują nam: wiedzę, technologie i równowagę/pokój na świecie. W jaki sposób docierają do nas? Baby-drops czyli podrzucają nam osobników swoich ras po to, by one nauczając nas pobudziły u nas rozwój duchowy i propagowały wzniesienie na wyższy poziom świadomości.

Rosicrucianism (Różokrzyżowcy) jest jednym z towarzystw podawanych jako siła, która powstała przeciwko nadużyciom Kościoła Katolickiego. Temat tajnych towarzystw jest zbyt szeroki, by omówić choćby podstawy ich egzystencji więc zostawiamy go czytelnikom w ramach zadania domowego.

SOJUSZ ZIEMSKI

Przy omówieniu Sojuszu Ziemskiego dr Salla cofa się daleko w czasie. Wiek Oświecenia – Wiek Opamiętania (Age of Enligthenment: The Age of Reason) został zainicjowany w latach 1685 – 1815 i zaczął kwestionować przyczyny egzystencji ludzkiej w znaczeniu stworzenia: świata wolnego od wojen, kataklizmów, ubóstwa itd. Ten okres czasu podaje się jako wiek w którym ludzie znajdują powody dla dalszej egzystencji. Istoty pozaziemskie przez cały czas kontaktują się telepatycznie i fizycznie z ludźmi mieszkającymi na Ziemi po to, by naprowadzić nas na ścieżkę pozytywnej ewolucji.Isaac Newton jest podawany jako jeden z wielu ludzi, którzy albo mieli bezpośredni kontakt z inteligencją pozaziemską, albo znali dobrze kogoś kto takie kontakty miał i przekazał im wszystkie te informacje. Kolejnym przykładem jest Nikola Tesla, który podawany jest jako dziecko pochodzące z Wenus (baby-drop), który przybył na Ziemię, by nakierować ludzi na bardziej pozytywną ścieżkę rozwoju.

Dr Salla wymienia zasługi, wynalazki oraz geniusz Tesli, co można obecnie znaleźć w Internecie, więc nie będziemy tego tutaj przedstawiali. Spośród wielu zasług przypisanym Nikoli Tesli warto przypomnieć fakt, że ujawnione dokumenty z DIA świadczą o tym, że wynalazki Tesli pobudziły istoty pozaziemskie do rozpoczęcia intensywnych kontaktów z ludźmi. Przypuszczalnie stało się tak ze względu na oznaki naszego zaawansowania technologicznego, co w Kosmosie jest jednoznaczne z postępem duchowym na Ziemi bywa z tym różnie.

(Link: https://exopolitics.org/majestic-document-reveals-us-diplomatic-relations-with-extraterrestrials/ )

Sojusz Ziemski utożsamiany jest przez dr Sallę z naukami pochodzącymi jeszcze z prastarej Atlantydy. Tajemne szkoły – Różokrzyżowcy lub Masoneria są podawane jako towarzystwa, które miały zainicjować zmiany na Ziemi i miały poprowadzić ludzi do oświecenia (naukowego, intelektualnego oraz duchowego). Jako dowód Salla podaje zeznania świadków odnośnie zaangażowania istot pozaziemskich w podpisanie Deklaracji Niepodległości w USA, które fizycznie były obecne w holu gdzie ustanowiono tę deklarację.

Thomas Jefferson napisał prywatny list odnośnie zaangażowania nieznanego mówcy, który przybył niewiadomo skąd. Jefferson potwierdza, że zmotywowani przemową nieznajomego, ludzie z entuzjazmem zabrali się do pracy. “… Nieznany mówca opadł wykończony na swoje krzesło. Delegaci porwani jego entuzjazmem ruszyli do przodu. John Hancock ledwie miał czas na chwycenie pióra i podpisanie deklaracji nim została ona zabrana przez innych. Dzieło zostało dokonane. Delegaci obrócili się z powrotem do nieznajomego, by wyrazić swoją wdzięczność, lecz jego już tam nie było

(Link: https://nancybragin.com/2016/06/30/the-mysterious-stranger-in-philadelphia-july-4th-1776/ ).

OBECNA SYTUACJA NA ZIEMI

Po I wojnie światowej, która została zorganizowana, by zapobiec wzniesieniu ludzkiej świadomości na wyższy poziom, sytuacja na Ziemi zmieniła się.Energie jakie zaczęły docierać do Ziemi na początku zeszłego stulecia miały za zadanie stymulację naszej ewolucji po to, by przygotować nas na wydarzenie, do którego nieuchronnie się zbliżamy.

Po rewolucyjnych odkryciach Nikoli Tesli, Deep State uzmysłowił sobie, że należy zmienić strategię kontrolowania ludzi, jeśli (ich) sukces ma być osiągnięty.

Ważne jest, by zrozumieć cele jakie towarzyszyły Deep Stateowi po zorganizowaniu I wojny Światowej oraz nowe narzędzia jakie wprowadzono w celu kontrolowania ludzi. Z główniejszych zmian na arenie międzynarodowej możemy wymienić:

 1. Założenie Rady Stosunków Międzynarodowych, ustanowionej 29 lipca 1921 roku, by koordynować (czyt. kontrolować, przyp. tłum.): dyplomatów, oficjeli rządowych, profesorów, prawników, bankierów itd. po to, by wypracować ustawy rządowe.
 2. Praca z Instytutem Smithsonian w celu przytłumienia odkryć na temat starożytnych artefaktów, w szczególności szkieletów olbrzymów, które były znajdowane na całym świecie.
 3. Wyselekcjonowanie personelu do Operacji MJ-12, nadzorującej odzyskiwanie rozbitych statków UFO.
 4. Założenie Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, którego zadaniem jest tworzenie prawa chroniącego odkrycia starożytnych oraz pozaziemskich artefaktów znalezionych na terenie Imperium Brytyjskiego.
 5. Grupa Bilderberg – powstała 29-31 marca 1954 roku w hotelu Bilderberg oczywiście z udziałem Rockefellerów. Odnowiono Porozumienia Greada, które umożliwiają uprowadzenia ludzi, co ponownie omówiono z istotami pozaziemskimi.
 6. Klub Rzymski, powstały 1968 we Włoszech wraz z setką stałych członków w skład których wchodzą dyplomaci, liderzy poszczególnych okręgów, naukowcy, biznesmeni itd. koncentrujący się na zarządzaniu niekontrolowanym wzrostem populacji ludzi, którą należy zredukować. Wymyśla się tam kolejne wymówki usprawiedliwiające depopulację ludzi. Dr Salla twierdzi, że chciano tutaj zrewidować Porozumienia Greada po to, by umożliwić swobodne polowanie na ludzi w dowolnym miejscu na Ziemi.
 7. Deep State obiera nową strategię i jego głównymi celami są: podtrzymywanie Traktatów Mahometańskich oraz Porozumień Greada; utrzymywanie w tajemnicy istnienia starożytnych bogów oraz olbrzymów; przytłumienie udostępnienia ludziom zaawansowanych technologii.

Co się dzieje z pozytywnymi istotami pozaziemskimi? Edgar Cayce twierdzi, że należy do frakcji arkturiańskiej, która z nim współpracuje i dodaje, że Arkturianie są najbardziej zaawansowaną cywilizacją w naszej Galaktyce i jest ona mocno powiązana z Galaktyczną Federacją. Dr Salla powołuje się również na wypowiedzi Alexa Colliera, który opisuje Arkturian prowadzących poważne działania polegające na uzdrawianiu i zażegnaniu ewentualnych konfliktów, które wybuchały w przeszłości.

Cayce przepowiada już w 1944 roku, że Rosja poprowadzi Sojusz wyzwalający ludzi z jarzma niewoli nałożonej przez Cabal. Nie podaje on daty, jednak twierdzi, że Rosja wyzwoli się z komunizmu, a narody współpracujące z nią będą nazywane Sojuszem Ziemskim. Po zakończeniu Zimnej Wojny 1989 – 1991 powstaje agenda New World Order – Nowy Porządek Świata, gdzie USA miała być dominującym hegemonem.

NOWY PORZĄDEK ŚWIATA

Czym jest Nowy Prządek Świata? Przypomnijmy tym, którym mogło to umknąć. By zrozumieć w pełni z czym mamy tutaj do czynienia należy przytoczyć słowa Davida Rockefellera, które znajdziemy w jego książce biograficznej pt. Wspomnienia (Memoirs) na stronie 405. “… Niektórzy ludzie wierzą nawet w to, że jesteśmy częścią tajnej grupy Cabal, która działa przeciwko dobrze pojmowanemu interesowi USA. Moją rodzinę i mnie charakteryzuje się jako internacjonalistów spiskujących z innymi na świecie w celu zbudowania bardziej zintegrowanego systemu politycznego i ekonomicznego, czyli nowego porządku, tak to nazwijmy. Jeśli takie są oskarżenia, to jestem winny i jestem z tego dumny

Innymi słowy planuje się stworzenie globalnego systemu politycznego, edukacyjnego, finansowego oraz struktury władzy, które będą kontrolowane przez Deep State. Rozbudowany system władzy ma za zadanie kontrolę nad całym światem, a przede wszystkim nad zasobami naturalnymi oraz dystrybucją wody, pożywienia oraz nośników energii. By wprowadzić NWO początkowo musiano usunąć stabilne państwa, szczególnie państwo islamskie. Po tym planowano zabrać się za większe państwa takie jak np. Rosja.

SOJUSZU ZIEMSKIEGO CIĄG DALSZY

Jako działanie prewencyjne Rosja ustanowiła Sojusz BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA), który ma przeciwstawić się agendzie NWO.

Dr Salla mówi o tym, że wojny na Bliskim Wschodzie zostały zorganizowane po to, by:

 1. Promować amerykańską hegemonię, a zarazem wypełniać agendę NWO, Usunąć lokalnych silnych liderów, którzy nie ugięliby się przed polityczną władzą NWO-owskiego rządu,
 2. Wypełnić Porozumienia Greada odnośnie zapotrzebowania na ludzkich super-żołnierzy, którzy mają toczyć bitwy z Reptylianami w wyznaczonych regionach na Ziemi,
 3. Umożliwiać uprowadzanie ludzi istotom pozaziemskim w obszarach objętych wojnami, tak jak ustalono to w Porozumieniach Greada. Kolejną częścią planu unieszkodliwienia NWO była interwencja Rosji w Syrii.

We wrześniu 2015 roku interwencja rozpoczęła się od użycia pocisków balistycznych na Morzu Kaspijskim, a następnie jak pamiętamy z historii, Rosja w ciągu kilku miesięcy osiągnęła to, co USA nie mogło osiągnąć na Bliskim Wschodzie przez lata. Salla mówi tutaj o celowym działaniu Rosjan, by zapobiec dalszym ofiarom w ludziach, którzy zgodnie z Porozumieniami Greada mieli zostać zagarnięci przez Reptylian.

MOJA UWAGA:

Corey wraz Wilcockiem donoszą o wojnie w Syrii jako o potężnej operacji wojskowej mającej na celu zagarnięcie ukrytej pod ziemią technologii, która została pozostawiona w zamierzchłych czasach przez rasę przedamową. Nie wykluczone jest, że obydwie te historie są prawdziwe, jednakże w tym przypadku Porozumienia Greada wydają się być dość mocną teorią.

Salla jako dowód podaje tutaj pierwsze postanowienie ostatnio wybranego prezydenta USA Joe Bidena – uderzenie na Syrię. Jako powód podaje się nie dokończony biznes w Syrii . Jako dodatkowy dowód na to, że Rosja należy do Sojuszu Ziemskiego Salla podaje fakt, że w 1999 roku, w filmie The Secret KGB UFO Files Roger Moore, przekazuje informacje na temat ujawnionych dokumentów odnośnie nazistowskich latających spodków namierzonych nad Antarktyką.

Kolejnym przykładem ujawniania dokumentów na temat UFO jest znany stygmata i kontakt z ET, Giorgio Bongiovanni, któremu w 1997 roku dano pozwolenie na przeprowadzenie wywiadu z wysokiej ranki oficerem KGB, odnośnie życia pozaziemskiego. Podczas spotkania, które miało miejsce na Akademii Obrony Przeciwlotniczej w Tver w Rosji, omawiano dowody na temat istnienia UFO oraz życia pozaziemskiego, które były w posiadaniu Rosjan. Tytuł filmowanego wywiadu to: Ujawnienie UFO w Rosji. Z tego wynika, że Rosja dąży do tego, by wszystkie informacje na temat UFO oraz zaawansowanych technologii zostały udostępnione opinii publicznej.

Również w 2010 roku, prezes Międzynarodowej Federacji Szachowej ujawnił, że w 1997 roku został porwany ze swojego apartamentu na pokład pozaziemskiego statku kosmicznego, a nawet zabrany na inną planetę. Istoty pozaziemskie wyglądały jak ludzie, których my określamy mianem Nordyków. 7 grudnia 2012 roku, pełniący w tamtym czasie rolę Prezydenta Rosji Dimitri Medvedev odpowiedział w sposób następujący na pytanie

czy byliśmy odwiedzani przez istoty pozaziemskie?: “…

DM: Powtórzę to pani po raz ostatni. Wraz z walizką zawierającą kody do broni nuklearnej prezydent posiada folder z pieczęcią Ściśle Tajne. Jest on w pełni poświęcony obcym, którzy odwiedzali naszą planetę. Sprawozdanie dostarczone jest przez specjalny organ, który zajmuje się kontrolą odwiedzin naszego kraju przez kosmitów. Po zakończeniu kadencji, obydwa foldery ten z kodami nuklearnymi oraz z mniejszymi od tamtych informacjami, przekazywane są nowemu prezydentowi. Bardziej szczegółowe informacje może pani uzyskać oglądając film dokumentalny pt. Ludzie w czerni. Dziennikarka: A ilu z nich żyje pośród nas?

DM: Tego nie mogę powiedzieć, gdyż może wybuchnąć panika

Wszystkie te fakty przemawiają za tym, że rzeczywiście Rosja dąży do zakończenia monopolu Cabala na informacje dotyczące UFO.

MOJA UWAGA:

Dodatkowym faktem przemawiającym za tym, że Rosjanom zależy na ujawnieniu prawdy o istnieniu globalnego spisku jest fakt, że w oficjalnej telewizji rosyjskiej w 2013 roku został wyemitowany film pt. Finansowa tyrania, który został nagrany na podstawie książki Davida Wilcocka o tej samej nazwie.

Trudno zaprzeczyć temu, że ruch ten był bardzo odważny i być może dlatego w ciągu ostatnich lat Rosja była tak bardzo demonizowana.Jaka była odpowiedź Deep Stateu?

Po pierwsze wzniecenie rewolucji na Ukrainie i posądzenie Rosjan o zaognienie konfliktu. George Soros oraz jego bojówki zabrały się za destabilizację państwa oraz zmusiły do ucieczki ówczesnego prezydenta Viktora Yanukovycha. Oczywiście w wyniku działań wojennych do władzy na Ukrainie doszły jednostki antyrosyjskie. Następnie rozpoczęto medialne niszczenie Putina, gdzie przyrównano go do Hitlera oraz do Nazistów.

DONALD TRUMP

Co wydarzyło się dalej? Donald Trump. Było to coś, co wytrąciło z równowagi cały Deep State i dlatego też Trump był demonizowany od samego początku aż do chwili obecnej. Dr Salla opisuje Donalda Trumpa jako negocjatora budującego relacje międzynarodowe. To było niebezpieczne dla Deep Stateu ze względu na to, że ich zarabianie pieniędzy oraz pchanie do przodu swojej agendy NWO bardzo mocno uzależnione jest od prowadzonych działań wojennych.Pierwszy generał Michael Flynn zostaje wzięty na celownik, ze względu na uprzednie sankcje nałożone na Rosję przez Obamę, co do których zapewnia stronę rosyjską, że zostaną one zniesione. Ponieważ FBI/Deep State wystawiło go przez fałszywą operację to po 22 dniach musiał on podać się do dymisji. Jak pamiętamy od 2016 do 2018 prowadzono dochodzenie mające na celu udowodnienie mieszanie się Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku w których wygrał DJT. Dochodzenie nie udowodniło nic, jednak opinii publicznej nie poinformowano o tym. Te informacje należy szukać głęboko zagrzebane w śmieciach prawdziwych informacji demonizujących go. Dlaczego Trump jest taki niebezpieczny? Rodzina Trumpa posiada mocne połączenia z technologiami Nikoli Tesli oraz z technologiami antygrawitacji. Urządzenia Tesli są podawane jako kluczowe do działania urządzeń napędzanych silnikami antygrawitacyjnymi.Wujek Donalda Trumpa, John Trump, był profesorem w MIT i przeglądał dokumenty Tesli skonfiskowane przez FBI dla Biura Nadzoru Technologii Pozaziemskich.

Potwierdzeniem tego jest dokument, który został odtworzony z archiwów.

https://exopolitics.org/did-trumps-uncle-tell-him-about-missing-tesla-papers-flying-saucers/

Z tego też powodu, na swoje mowie inauguracyjnej Donal Trump powiedział:

“… Stoimy w przededniu nowego milenium i jesteśmy gotowi na odkrywanie tajemniczej przestrzeni kosmicznej oraz na uwolnienie Ziemi z ubóstwa oraz od katastrof, a także na zaprzężenie do pracy nowych energii, przemysłu oraz futurystycznych technologii

Salla przekazuje nam informacje o prawdopodobnym kontakcie/kontaktach Trumpa z Galaktyczną Federacją, która sugerowała wdrożenie futurystycznych technologii i rozpowszechnienie ich globalnie. Ponoć dopiero wtedy Galaktyczna Federacja uzna nas za tych, którzy są gotowi na pierwszy kontakt. Te informacje oparte są na doniesieniach od izraelskiego prof. Haima Esheda, który w zeszłym roku opublikował książkę omawiającą kontakty Trumpa z Galaktyczną Federacją. Prof. Eshed donosi nam w wywiadzie z 5 stycznia 2021r.: “… UFO poprosiło, by nie publikować tu tych informacji, gdyż ludzkość nie jest jeszcze gotowa na kontakt. Trump był w przededniu ujawnienia tych informacji, jednak Galaktyczna Federacja powiedziała:

Poczekajmy i najpierw pozwólmy ludziom ochłonąć. Nie chcą spowodować masowej histerii. Na samym początku chcą doprowadzić nas do zdrowia psychicznego i do zrozumienia tego wszystkiego. Czekają oni na to, by ludzkość wyewoluowała do poziomu zrozumienia tego czym jest kosmos oraz czym są ich statki kosmiczne …”

Deep State doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że po ujawnieniu najnowszych technologii bardzo szybko dojrzejemy do pierwszego kontaktu. Wtedy Deep State przestanie istnieć i nie będzie miał więcej kontroli nad Ziemią.Z dalszych informacji Salli wynika, że Indie będą usiłowały przywrócić nauki Wedyjskie jako stałą część ich edukacji, a zarazem będą starały się odtworzyć te wszystkie zaawansowane technologie, które opisywane są w Sanskrycie. Indyjski Premier Narendra Modi obiecuje przywrócenie Indiom dawnej świetność i nauczanie historii, która na razie jest podawana w formie jaka ma być obowiązującą historią nauczaną w szkołach. Kolejno dr Salla broni tutaj reputacji Putina i Xi Jinpinga jako tych, którzy działają na rzecz uwolnienia ludzi z jarzma Cabala, który para się krwawymi rzeczami po to, by zachować władzę przy użyciu Reptylian/Serpentów/ras gadzich.Sala mówi o tym, że wszystkie działania podejmowane przez Trumpa, Putina i Chiny miały za zadanie zbliżenie ze sobą mocarstw po to, by raz na zawsze uporać się z Cabalem.

MOJA UWAGA:

Oczywiście należy tutaj wspomnieć fakt, że istnieją w Chinach 2 frakcje – towarzystwo Czerwonego Smoka, Partia Komunistyczna, oraz Towarzystwo Białego Smoka, które w rzeczywistości stara się przywrócić równowagę ludzi i natury wraz z uwolnieniem zaawansowanych technologii służących ludziom. Na temat Towarzystwa/Bractwa Białego Smoka możecie poczytać na blogu Benjamina Fulforda, który został ich honorowym członkiem. Powstanie Czerwonego Smoka, czyli Komunistycznej Partii Chińskiej Republiki Ludowej, opisane jest w książce dr Salli Rise of the Red Dragon, Origins & Threats of Chinas Secret Space Program.

Na zakończenie artykułu należy wspomnieć o pewnej organizacji, która nazywa się Atlantic Council. Dr Salla opisuje ją jako odnogę Deep Stateu, która ma za zadanie sianie propagandy. Robione jest to po to, by odsunąć od władzy Hi Jinpinga (proszę nie mylić tego z obaleniem komunistycznej partii rządzącej), a na jego miejsce wstawić zaufaną osobę DS. W erze obecnych wydarzeń, należy bacznie obserwować to co się dzieje na świecie. Nie można wierzyć gierkom politycznym ani zapewnieniom poszczególnych jednostek odnośnie odczytów, wizji czy jasnowidzeniu. Nasza rzeczywistość zmienia się tak dynamicznie, że wszelkie badanie jej powinny być prowadzone co najmniej raz dziennie lub nawet częściej. My obecnie staramy się nasłuchiwać informacji dochodzących do nas ze świata i staramy się poszerzyć spektrum informatorów podających nam swoje informacje.

Zapraszamy Was serdecznie do regularnego odwiedzania naszego bloga, gdzie będą ukazywały się aktualizacje.

Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami.

Zespół „Kosmicznego ujawnienia”.

PS. Tutaj możecie nabyć wideo z webinaria w j.angielskim:

 

 

Total Page Visits: 8258 - Today Page Visits: 1