Data publikacji: 30 stycznia 2023

Strona źródłowa: https://ascensionworks.tv/ 

Witajmy wszystkich czytelników i widzów Kosmicznego Ujawnienia. 

Kolejny odcinek, nr. 8 z serii „Wyjaśnienia aktualizacji Tajnych Programów Kosmicznych” również, nie został opublikowany ani na kanale Coreya SphereBeingAlliance (https://www.youtube.com/@SphereBeingAlliance/videos  ) ani nie został nam przesłany do tłumaczenia. Ponownie przychylamy się do jego niemej prośby i poniżej przedstawiamy Wam recenzję z tego, co zostało tam omawiane, oraz podajemy odnośniki do artykułów, które opisują te zagadnienia.  

Oryginalne filmy z Coreyem są dostępne na jego portalu https://ascensionworks.tv/ gdzie należy uiścić miesięczną opłatę subskrypcyjną w wysokości $84 na rok. Opłata ta może różnić się w zależności od subskrypcji. 

W dzisiejszym odcinku Corey wraz Mikiem Waskowskym omawiają Grupę Oriona, która składa się z Sojuszu Drako-Reptyliańskiego, Istot Szarych oraz innych negatywnie spolaryzowanych grup pozaziemskich. Corey opowiada o misji zwiadowczej, którą odbył w 2021 roku. 

Pierwszym pytaniem jakie Mike zadaje Coreyowi jest dlaczego te aktualizacje dotarły do ludzi właśnie w tym a nie innym czasie? Corey odpowiada, że ma to związek z okresem „końca czasów” czyli końcem obecnego cyklu, przez który przechodzi cywilizacja ludzka. W miarę docierania do wydarzenia solarnego ludzka cywilizacja będzie musiała ostatecznie wybrać swoją linię czasową, na której osadzimy się na stałe. W celu dokonania ostatecznej decyzji kolektyw ludzki musi być świadom tego, co się obecnie dzieje w naszym kosmicznym sąsiedztwie, a także na Ziemi. Są to przerażające informacje, jednakże bez nich zobaczenie pełnego obrazu sytuacji jest niemożliwe. 

Corey ponownie omawia kwestię odcinania się od tych mniej pozytywnych informacji. Taka sytuacja jego zdaniem jest tworzona celowo i ma za zadanie odwrócenie naszej uwagi od umożliwienia nam podjęcie decyzji opartej o pełniejszy obraz sytuacji. Ludzie toczą debatę czy jesteśmy bliżej czy dalej od wybrania linii czasowej Grupy Anshar, jednak to ciągle zależy od nas i jak na razie żadna konkretna linia czasowa nie skrystalizowała się. Wszystkie bąble tymczasowej rzeczywistości nieustannie przelatują przez nasz Układ Słoneczny i na nie, my jako kolektyw nie mamy wpływu, jednak mamy wpływ na bąbel czasowy naszej ziemskiej rzeczywistości i na nim powinniśmy się koncentrować. 

Istoty lucyferiańskie starają się stworzyć nam fałszywą rzeczywistość, podając nam dezinformację, która ma za zadanie wprowadzić nas w fałszywy błogostan. Jest to coś co, jako kolektywna świadomość musimy przezwyciężyć. Zgodnie z doniesieniami od Corey’a, jest to główną przyczyną tej ciągle narastającej wojny informacyjnej. 

Mike odnosi się do Prawa Jedności, które mówi o tym, że istoty służące samym sobie intensyfikują swoje działania w celu kuszenia nas do popadania w niskie wibracje, które im sprzyjają. Przytacza on urywki tego materiału, który przekazuje nam informacje o tym, że kuszenie nas nie odnośnie się tylko do dezinformacji, które masowo do nas napływają, ale odbywa się to takżę u nas na poziomie myśli. Materiał ten mówi, że stanie się świadomym tych procesów jest sprawą kluczową jeśli chcemy wyrwać się z błędnego koła inkarnacji. Rozpoznawanie swoich myśli oraz tych „zasianych” nam przez byty cienia znacznie usprawni nasz proces rozpoznawania fałszywych informacji, które są niemalże wszędzie. 

Corey potwierdza to i mówi, że jest to częścią planu tzw. Elit, które staraj się przekierować nasze umysły i naszą świadomość na nic nieznaczące rozrywki i sprawy, które zamykają nam to okno czasowe, które się przed nami otwiera. Brak odpowiedniego przygotowania przed nastąpieniem Rozbłysku Słonecznego będzie miało bardzo szkodliwy wpływ na tych, którzy zaczną ulegać pokusom. Jest to zarówno wojna duchowa jak i intelektualna. Corey powtarza wielokrotnie, że jest to pułapka zastawiona na nas, by kraść nam cenny czas. Zrównoważenie duchowości i intelektu jest niezmiernie ważną częścią procesu przygotowania się do nadchodzących zmian. Łączenie się w grupy myślące podobnie jest pomocne, ale zawsze należy używać swoich filtrów, by zweryfikować te wszystkie informacje.

Mike kolejno przechodzi do pytań zadawanych przez widzów. Powołuje się on na wcześniejszą wypowiedź Corey’a mówiącej o tym, że obecność Istot Szarych jest wynikiem umowy pomiędzy nimi a Amerykańskim Rządem. Dopytuje o kontekst tej umowy oraz o czas jest zawarcia. 

Corey wspomina o umowie jeszcze z lat 50 ubiegłego stulecia, która zawarta była pomiędzy prezydentem Dwightem Eisenhowerem, jako reprezentantem rządu, a Grupą Oriona. 

Umowa ta stanowiła o tym, że istoty te będą miały pozwolenie na pobieranie próbek biologicznych od ludzi oraz na przeprowadzanie eksperymentów na nas, z zachowaniem pewnych zasad. My jako ziemianie nie mieliśmy ponoć innej opcji jak zgodzić się na ich warunki, co miało otworzyć nam dostęp do ich super-zaawansowanych technologii i pozaziemskich materiałów biologicznych, przekazywanych na potrzeby Militarnego Konglomeratu Korporacyjnego. Nasza cywilizacja nie była na pozycji w której moglibyśmy się obronić przed ich najazdem i porywaniem ludzi.

To była pułapka. 

MKP i ludzie biorący udział w tej umowie, ze względu na swoje systemy wierzeń, nie byli świadomi tego, że eksperymenty przeprowadzane na nas nie odbywają się tylko na poziomie biologicznym, ale również na poziomie świadomości. Obejmowały one modyfikowanie naszych ciał astralnych oraz całej esencji naszego jestestwa, co pociągało za sobą daleko sięgające zmiany w naszej populacji. 

Dopiero w późniejszym czasie, gdy udało nam się rozwinąć równie zaawansowane technologie, pochodzące od naszych kosmicznych przyjaciół i z rozbitych statków pozaziemskich, zaczęliśmy egzekwować przestrzeganie zawartych umów. Z tego powodu porywani ludzie donoszą nam o personelu wojskowym, który bardzo często uczestniczył w przeprowadzanych na ludziach eksperymentach. Krok ten miał zapobiegać wcześniej występującym nadużyciom, podczas których znikały całe wioski z różnych kontynentów np. Ameryki Południowej lub Afryki. Porywani ludzie nie byli doprowadzani z powrotem do swojego miejsca zamieszkania. 

Mike dopytuje, jaka była dokładnie rola ludzkich obserwatorów, którzy brali udział w porwaniach.

Corey odpowiada, że ich obecność miała za zadanie dopilnowanie przestrzegania wszystkich punktów umowy, która została zawarta pomiędzy Amerykańskim Rządem, a Grupą Oriona. Obejmowało to obserwację występowania bólu, trwałych uszkodzeń w świadomości oraz faktu zwracania uprowadzonych ludzi do oryginalnej lokalizacji. Twierdzi on, że w rzeczywistości obecność ludzka na pokładach ich pojazdów latających oraz w ich laboratoriach miała za zadanie zdobycia informacji na temat istot wchodzących w skład Grupy Oriona. Na wczesnym stadium tych uprowadzeń nie było nic, co moglibyśmy zrobić, by je powstrzymać jednak teraz już mamy takie możliwości. 

W kolejnym pytaniu Mike pragnie dowiedzieć się czy obecnie ciągle ma miejsce wymiana technologii oraz innych rzeczy między naszą cywilizacją, a nimi czy może w międzyczasie zawarto inne umowy? 

Przychodząca odpowiedź jest tak, jakiej mogliśmy się spodziewać. Technologie, którymi dysponuje obecnie gatunek ludzki pochodzi z wielu różnych źródeł od różnych grup odwiedzających nasze kosmiczne obszary. To sprawiło, że nie jesteśmy aż tak uzależnieni od technologii Grupy Oriona, jakby ona tego chciała. Z powodu na prawa kosmiczne, które zostały wprowadzone przez naszą Super Federację, podejście do danej cywilizacji i możliwości przekazania zaawansowanych zabawek, musi odbywać się przy zachowaniu pewnych procedur. W naszym przypadku niemożliwe jest bezpośrednie przekazywanie nam tego wszystkiego, czym Grupa Oriona chciałaby nas uwiązać do siebie, więc zaczęli stosować „drogi okrężne”. 

Mike dopytuje o szczegóły uprowadzeń, które w niektórych przypadkach miały miejsce na pokładach niezidentyfikowanych obiektów latających, a w niektórych występowały w ogromnych podziemnych jaskiniach. 

Corey przytacza tutaj swój przypadek z dzieciństwa. Był on zabierany przy pomocy pojazdu latającego, który zlatywał z chmur w postaci ogromnego żaglowca następnie przeistaczającego się w latający spodek. Jego wspomnienia wskazują na to, że przelatywał przez ogromne podziemne jaskinie, które prowadziły do lądowiska z powierzchnią asfaltową. Wspomina on, że pojazdy latające jak i personel wyglądały na pochodzenia Amerykańskich Sił Powietrznych. Tam zabierano ogromną liczbę ludzi. Musieli oni pozbyć się swoich wszystkich ubrań, a następnie stać w dwóch kolejkach, gdzie na środku jaskini mieściły się stoły operacyjne wraz z reflektorami przypominającymi lampy chirurgiczne z lat 60. Przy stołach tych stały istoty Wysokie Szare oraz do 2 ludzi, którzy wszczepiali wszystkim implanty elektroniczne oraz badali ogólny stan ich zdrowia. Corey mówi, że on również przeszedł przez ten proces jako dziecko i zgodnie z jego wiedzą, wszyscy ludzie uczestniczący w MKULTRA lub TPK mieli takie implanty usuwane. Twierdzi on, że nieprawdą jest to co mówią inni o braku możliwości pozbycia się takiego implantu. Zgodnie z jego wiedzą, są one całkowicie usuwalne przy użyciu odpowiednich narzędzi i procedur. Nikt z aktywnym chipem w ciele lub nanoidami nie miałby wstępu do TPK, ze względu na naruszenie klauzuli bezpieczeństwa odnośnie większości technologii, jakich się tam używało.

Mike zadaje pytanie czy ludzie, którzy znajdują się w tych bazach są również zaangażowani w obsługę tych technologii czy są tylko obserwatorami? 

Corey odpowiada, że z jego spostrzeżeń wynika, że ludzcy uczestnicy należeli do personelu medycznego i pomagali Szarakom w implantowaniu chipów w ciałach ludzi. Dodaje, że nie wiadomo co jeszcze tam umieszczali gdyż wyglądało na to, że Istoty Szare nie chciały, byśmy wiedzieli o głębszych eksperymentach i modyfikacjach duchowych jakich dokonywali na uprowadzonych. 

Mike dopytuje czy Corey wie w jaki sposób można usunąć chipy, które do dzisiaj są aktywne u niektórych ludzi. Corey odpowiada, że nie wie czy można je usunąć przy użyciu naszej konwencjonalnej medycyny i nie ma on dostępu do ludzi, którzy mogliby to zrobić. Kolejno opisuje on inne podczepy energetyczne w postaci Istot Cienia i innych astralnych bytów, które mają za zadanie kontrolowanie naszego progresu duchowego. Ponoć są one wydzieloną częścią pewnych istot, które pragną wywrzeć wpływ na nasz umysł i świadomość. Inicjują one pomysły w naszych głowach, wpływają na nasz proces myślenia oraz na proces przetwarzania danych po to, by łatwo można było nami manipulować. Odbywa się to w sposób niezwykle subtelny i niełatwo odkryć te astralne byty, które są do nas podczepione. Dodaje, że Grupa Oriona jest bardzo dobra w implantowaniu takich urządzeń fizycznych i astralnych u różnych istot na różnych planetach. Na naszej planecie zagnieździli się ponoć na bardzo głębokim poziomie dzięki czemu mogą się nami żywić fizycznie i astralnie. 

Mike pyta czy gromadzenie energii loosh jest związane z implantami u ludzi i czy odbywa się to przy użyciu pewnych urządzeń? 

Corey jako przykład podaje nadajnik radiowy, który emituje energię fali elektromagnetycznych we wszystkich kierunkach, co działa dokładnie tak samo u ludzi. Wysyłamy naszą energię w wielu kierunkach i my również odbieramy ją od siebie nawzajem. Działa to podczas interakcji pomiędzy naszym ciałem fizycznym, a astralnym podczas różnych stanów emocjonalnych. Wydzielanie tych energii odbywa się przez manipulowanie urządzeń, które są umieszczane w ciałach ludzkich i które wywierają również wpływ na innych ludzi. 

Corey dodaje, że Istoty Szare nie są zależne od energii loosh tak bardzo jak Reptylianie. Mówi on, że mają one za zadanie kontrolowanie nas na wielu poziomach naszej egzystencji, co wiąże się z naszymi ciałami, umysłami i duszami. Wykorzystują one nas na wiele sposobów, których jeszcze nie rozumiemy i nie jesteśmy ich świadomi. Ma to miejsce w naszym całym Układzie Słonecznym. Wszystkie te cywilizacje po prostu żyją dzięki źródłu energii, którym jesteśmy my. Dodatkowo handlują różnymi próbkami biologicznymi i astralnymi z innymi kosmicznymi cywilizacjami, co daje im większe możliwości przeprowadzania eksperymentów. 

Mike, jako przykład przytacza sytuację panującą na Ziemi, która w rzeczywistości jest jedną wielką kontrolą przy pomocy mass mediów, pieniędzy, nauki i innych. Nauczyli nas jak kontrolować siebie nawzajem przy pomocy narzędzi fizycznych, jednak pozaziemskie cywilizacje mają możliwości kontrolowani nas na znacznie wyższych poziomach. 

Corey odpowiada, że struktury społeczne oparte na rodach królewskich i elitach są ich wymysłem. Było to wprowadzane na wielu innych planetach, które musiały powtarzać kolejne cykle swoich inkarnacji po to, by ostatecznie wyrwać się z nich. Powód takiego stanu rzeczy jest oczywisty – kontrola. Mówi on, że nasza planeta jest postrzegana przez nich jak kolejny ogród, w którym hodują istoty dające im energię potrzebną do życia. 

Mike pyta czy są oni świadomi tego, że ogród ten niebawem może wyrwać się spod ich kontroli na co Corey odpowiada potakująco. Są oni świadomi tego, że nadchodzi nieubłagany koniec kolejnego cyklu, który zmieni poziom energetyczny naszego obszaru galaktycznego. To wymusi na nich przeniesienie się na jakiś czas na inną planetę, gdzie będą musieli przeczekać niekorzystny dla nich czas, po którym będą usiłowali ponowne przejąć naszą planetę. Zgodnie z tym co Corey mówi, ponownie będą starali się odgrywać rolę naszych wybawców, którzy zaczną uczyć nas jak zaczynać cywilizację od początku. To ma zainicjować proces, który po raz kolejny ma nas uzależnić od nich tak, by mogły towarzyszyć nam kolejny kilkudziesięciotysięczny cykl kosmiczny. Ludzie ciągle powtarzają, że nie potrzebują Rozbłysku Słonecznego, który jest naturalnym cyklem Wszechświata i naszej galaktyki. Jest to tak, jakby powiedzieć, że nie potrzebujemy kolejnego bicia serca, które przecież utrzymuje nas przy życiu. Cykle te mają miejsce WSZĘDZIE nie tylko u nas i nie można tego zmienić.

W naszym sąsiedztwie gwiezdnym przebywa około 90% istot spolaryzowanych na służenie innym, a pozostałe 10% są to te, które postrzegamy jako negatywne. Jako istoty ludzkie musimy zrozumieć, że bez tych 10% służących sobie kolektywów, nie mielibyśmy motywacji do dalszej ewolucji, która wymaga od nas wysiłku. 

Dziękujemy Wam za uwagę i zapraszamy na kolejną część.  

SŁOWNICZEK: 

DOK – Dowództwo Operacji Księżycowych. 

MKK – Międzyplanetarny Konglomerat Korporacyjny. 

MKP – Militarny Konglomerat Przemysłowy. 

GLNG – Globalna Liga Narodów Galaktycznych.

TPK – Tajne Programy Kosmiczne

SS – Słoneczny Strażnik

Eyosians – Ejozjanie – rasa czarnoskórych istot pozaziemskich, zwanych przez MKK Zulusami, która działa w naszym sąsiedztwie w imieniu naszych Strażników.  

DUMB (Deep Underground Military Bases) – Podziemne Bazy Wojskowe – Głęboko Osadzone Bazy Wojskowe

Traktaty Mahometańskie (Mohammed Accords) – porozumienia stanowiące o nieingerencji istot pozaziemskich w sprawy ludzkie. Traktaty Mahometańskie zezwalały tylko na kontakty niejawne czyli przy pomocy channelingu, telepatii lub kontakty w snach oraz na ingerowanie w sprawy ludzi bez naszej świadomej wiedzy. https://kosmiczneujawnienie.com/2021/04/04/wielkie-przebudzenie-czy-wielki-reset/ 

Linia czasowa Anshar – jest to linia czasowa kończąca egzystencję tej grupy w przyszłości. Ich obecność w naszej rzeczywistości ma za zadanie odwrócenie tego trendu, co jest uzależnione od wyboru ludzkości.

ODNOŚNIKI DO ARTYKUŁÓW:

https://kosmiczneujawnienie.com/2016/05/24/ku-historia-ukladu-slonecznego/ 

https://kosmiczneujawnienie.com/2021/10/06/ambasador-micca-o-wyswobodzeniu-jego-planety-oraz-o-pulapce-zbawiciela/

https://kosmiczneujawnienie.com/2021/11/02/oficjalne-sprawozdanie-sojuszu-tpk-z-misji-zwiadowczej-z-baz-grupy-oriona-zlokalizowanych-na-ksiezycu-marsie-i-antarktydzie-cz-1-z-3/

Total Page Visits: 1924 - Today Page Visits: 2