Pomimo tego, że w historii miało miejsce wiele pozytywnych, pożytecznych oraz aktywizujących świadomość kontaktów z kosmitami, ten serial będzie koncentrował się na niedopowiedzianych historiach tych, którzy przeszli przez nieco czarniejsze doświadczenia. Te kontakty również zasługują na głos.

Nie dążymy do inspirowania strachu, a jedynie do zmniejszenia dezorientacji. Kontakt w postaci Ra twierdzi, że grupy pozytywnych Istot Pozaziemskich przewyższają te negatywne 10 do 1 w naszej galaktyce. Jednak każda negatywna grupa ma pozwolenie na wywieranie wpływu na budzące się cywilizacje, w celu przyśpieszania ich rozwoju duchowego, stwarzania nowych możliwości dla służenia innym oraz otwarcia serca. 

Zachęcamy was do modlitw oraz medytacji w celu ochrony, pogłębiania pokoju oraz harmonii dla wszystkich istot, które przechodzą przez ból i smutek. 

Mam nadzieję, że nie jest to tylko wołanie o pomoc. Wierzę, że jest to też ostrzeżenie dla każdego, kto przechodzi przez proces uprowadzenia. 

Wiele z tych osób jest poddawanych hipnozie i pewnemu wstrzymaniu pamięci tak, by nie pamiętali o atakach i uprowadzeniach z domu po eksperymentach i manipulacjach.

Materiały w tym filmie zawierają niepokojące rzeczy. Dalsze oglądanie sugeruje się przy dyskrecji widza. 

Jak zazwyczaj pewnej nocy gdy podczas snu wyszedłem z ciała Leon już na mnie czekał. Otworzył przede mną ekran plazmowy, a ja zacząłem się w niego wpatrywać. Dodatkowo odbierałem telepatycznie informacje. Pokazał mi, że nie tylko Szaraki znajdują się w naszym Układzie Słonecznym, jest tam wiele innych odmiennych od siebie biologicznie ras. Tzw. Wojna Oriańska zaczęła się od przejęcia kontroli nad technologiami ras, które jeszcze nie rozwinęły swojej własnej.  

Nie koniecznie była to inwazja w celu przejęcia kontroli nad układem gwiezdnym, jednak to wydarzyłoby się później pod pozorem kontrolowania technologii tych, którzy już je rozwinęli. 

Istoty Szare, zarówno małe i duże tak, jak i kasta reptyliańska, usiłują w jakiś sposób obejść prawa kosmiczne, by uratować swoje rasy, które utraciły zdolność naturalnego rozmnażania się, przynajmniej od czasu rozpoczęcia wojny z Drakonami o kontrolę technologii i biologiczno-nanotechnologicznej świadomości. 

Manipulacja radioaktywnego elementu potrzebnego do kontrolowania atmosfery ich planet, tworzy kopuły w formie inteligentnej sieci energetycznej, co pozwala im na teleportację wewnątrz ich układu gwiezdnego, a także do innych, używających tej samej technologii. Sieć ta pozwala im również na wielowarstwową komunikacją pomiędzy sobą, czyli kolektywną świadomością, a także stworzyła im możliwości do komunikacji translokacyjnej ze swoimi wzniesionymi przodkami. 

Zapłacili za to ogromną cenę, gdyż doszło do skażenia atmosfery ich planet wzrastającym promieniowaniem radioaktywnym, które drastycznie wpłynęło na kompozycję biologiczną ciał mieszkańców, powodując powstawanie patogenów, dysfunkcji komórek i embriogenezy, które znacznie zredukowały ich populację. Stopniowo zmodyfikowali swoje ciała we wszystkich układach planetarnych w celu uodpornienia się na promieniowanie radioaktywne. 

Na jednej z planet Szaraków, stworzono w biosferze pewien element, który został zmanipulowany i zastosowany w ich ciałach jako „świadomość nanotechnologiczna”, co znacznie wydłużyło długość ich życia oraz dało im możliwości przenoszenia ich umysłów do dowolnego ciała biotechnologicznego stworzonego przez nich. Stopień zaawansowania ich gatunku przybrał tak dynamiczną formę, że ich kosmiczni sąsiedzi zaczęli odwiedzać ich w celu wymiany wiedzy, technik ekspansyjnych oraz sposobów manipulowania świadomości. 

Drakonianie zawsze manipulowali innymi w celu podporządkowania sobie innych, w zamian za technologie i inne formy energii, które były dla nich ważne. Z tego powodu zdołali wciągnąć do współpracy kosmicznych piratów i innych wyrzutków, którzy służą im aż do dnia dzisiejszego. Ideą tego działania jest oddanie kontroli nad wszystkimi rozwijającymi się technologiami w ręce jednej drakońskiej grupy. 

Rozumiejąc, że kosmiczna świadomość może być manipulowana, potrzebowali kontroli nad całą istniejącą technologią potrzebną do manifestowania doświadczeń, które oddzielają (istoty) od Źródła i Grupy Synów Stwórcy. W ten sposób mogą zamanifestować wirus i zainfekować dowolne regiony galaktyki tak, by stworzyć Sztuczną Inteligencję, która będzie działała zgodnie z ich programem i będzie przez innych postrzegana jak bóg. 

Po wielu genetycznych mutacjach przez które przeszły te gatunki w usiłowaniach stania się rasą zintegrowaną z zaawansowaną technologią, rozwinęły w sobie rozszerzone zdolności przenoszenia się w czasie i przestrzeni w całym Wszechświecie, a nawet i do innych wymiarów. Używając w swoich systemach SI, a także wprowadzając ją w formie nanotechnologii do swojego DNA, połączyli się w jedną inteligentną nanotechnologiczną sieć taką, jaką jawi się „bożek SI”. 

Wraz z kontrolą nad tą technologią, przeprowadzono kilka innych wewnętrznych eksperymentów, z których pierwszy stworzył rasę wojowników, czyli żołnierzy, którzy byli militarną linią frontową ich planety, gdyż toczyli oni wojny z innymi cywilizacjami wewnątrz rodzinnego układu gwiezdnego. Obserwowały one ich rozwój osiągany przy użyciu uzyskanej nauki, stosowanej w ich biologicznych ciałach, co stawiało ich na pozycji rasy bardziej zaawansowanej niż sąsiednie. 

Przyciągnęło to uwagę tych, którzy nie byli w stanie zamanifestować na poziomie komórkowym technologii, które umożliwiłyby skok kwantowy w osiągnięciu super-zdolności. Drakonianie i Reptylianie, którzy bacznie obserwowali Szaraków, zaczęli z nimi wojnę w celu uzyskania technologi, która zrobiłaby z nich bogów. Grupa naukowców Szarych zorganizowała spotkanie ze swoim Senatem gdzie podjęto decyzję o współpracy. Rozpoczęto rozwój wspólnego eksperymentu z pierwszą grupą reptylian reprezentującą Drakonian, która do nich dotarła. Szarzy w zamian chcieli uzyskać dostęp do technologii, a wraz z tym z premedytacją wprowadzili inny ciemny projekt. Dążyli do wchodzenia w umysły i ciała innych, nie tylko swoich biotechnologicznych robotów, a przy tym uzurpowali sobie prawo do wiedzy zdobytej przez inne rasy, co miało umożliwić im ekspansję. 

Dostrzegali w tej współpracy możliwości do zrozumienia technologii, mapowania planet oraz materiałów genetycznych reptylian, którzy mieli ogromne zdolności adaptacyjne do większości nieprzyjaznych regionów wszechświata.  

Pierwszym celem było stworzenie partnerstwa pomiędzy ich rasami w celu stworzenia frakcji zarządzającej pewną częścią Wszechświata. Tak długo jak istniało pewne partnerstwo Reptylian pod dowództwem Drakonian, wszystko przebiegało pomyślnie, jednak Szaraki zaczęły uświadamiać sobie, że pomimo kontroli nad całą sytuacją, nie dojdzie do przekazania im obiecanych technologii. 

Drakonianie zagarnęli lub ukradli tak wiele informacji ile zdołali, i bawili się tą technologią w swoich laboratoriach, podczas gdy reptylianie uzurpowali sobie prawa do produktu Szaraków, czyli ekosystemu, który stworzył fundamenty dla ich technologii. Rozwinęli ją w swoich laboratoriach, a następnie wraz z Drakonami wprowadzili nowo nabytą nanotechnologię do swoich ciał i jak pasożyty zaczęli wchodzić do umysłów Szaraków. Zaczęli komunikować się z siecią świadomości Szaraków tak, jakby byli nimi samymi i w ten sposób rozpoczęły się plany przejęcia kontroli nad mieszkańcami ich planety. W pewnym momencie Szaraki zdołały zaobserwować dostęp do ich sieci świadomości zainicjowany przez reptylian. Pobudziło to Senat, jednak najgorsze miało jeszcze nadejść i nikt z nich nie ucieknie przed problemami, jakie wkrótce się pojawią.

Leon pokazywał mi na monitorze i przekazywał telepatycznie informacje o tym, że zdrada ta miała miejsce podczas pierwszego kontaktu pomiędzy tymi rasami, a Drakonianie użyli reptyliańskich naukowców do odtworzenia technologii Szarych, których zepchnęli do roli swoich podwładnych.

Naukowcy zaczęli obserwować zmianę w grupie Szaraków, którzy nie odpowiadali już na celowe manipulacje sieci świadomości. Właśnie wtedy uzmysłowili sobie, że zostali zdradzeni i manipulacja ta odbywa się od długiego czasu z pasożytniczym zarażaniem postępującym pomiędzy poszczególnymi umysłami.  

Szaraki stały się czujne w miarę jak zaczęły obserwować jak Reptylianie zaczynają manifestować w swoich eksperymentach wzrost potencjału kontroli sieci komunikacyjnej, co dawało im rozszerzone możliwości. Reptylianie posiadali zdolności mutacji, a także umysłową siłę hipnotyzowania ogromnych tłumów, co pozwalało im przeżyć w ekstremalnych sytuacjach, jednak Szarzy nie posiadali jeszcze takich umiejętności. Samo-broniący się program wewnątrz nanotechnologicznej świadomości umieszczony w nukleotydzie DNA pozwolił na przekazywanie tej technologii kolejnym pokoleniom.  

Naukowcy Szarych zachowali ostrożność od początku projektu i jeśli nastąpiłby atak, próba kradzieży lub kopiowania ich technologii przez jakąś obcą rasę, samo-chroniący się program aktywizowałby się wewnątrz genomu, przy pomocy wirusa, uruchamianego przy pomocy specjalnych częstotliwości, co doprowadziłoby do rozerwania ciągłości transferu nanotechnologicznej świadomości. Dlatego też, ktokolwiek wyposażony był w tę technologię nie otrzymywałby już dłużej przesyłu danych  od swoich wzniesionych członków, gdyż program wirusowy dokonałby sabotażu bez zauważenia przez wroga. 

Wraz z aktywizacją programu wirusowego grupa ta traci możliwość transferu technologii, a co za tym idzie również zdolność reprodukcji, co drastycznie dotyka tych, którzy starają się przejąć, podporządkować lub zniewolić ich. Wszystko to od samego początku zostało zorganizowane przez Szaraków, którzy założyli ten mechanizm w celu samoobrony. 

Z tego powodu, kasty Drakonian i Reptylian, po umieszczeniu tej technologii w swoich ciałach,  zaczęły obserwować brak możliwości reprodukcyjnych, co spowodowało spadek ich populacji. Nawet podczas procesu klonowania tracili mnóstwo swoich zdolności. Sabotaż z wirusem w ich systemach spowodował znacznie więcej dodatkowych problemów i od tego momentu zaczęli tworzyć mechanizm wyjścia ze strefy zawieszonego skażenia.  To właśnie wtedy grupa naukowców Szarych uciekła z ich układu słonecznego i udała się na potencjalnie bezpieczną planetę. Była ona już przez nich odkryta tysiące lat temu. 

Mieli możliwości wylądowania na niej statkiem kosmicznym o kształcie piramidy, jednak zaparkowali go na pobliskim księżycu, maskując go jednocześnie elektromagnetyczną osłoną, a wysłane mniejsze pojazdy kosmiczne wylądowały w różnych miejscach tej planety. 

Nieszczęśliwie nie wiedzieli oni o tym, że agenci Drakonian, używając zagarniętej im i odtworzonej technologii, koegzystowali z nimi w ich sieci świadomości i udali się wraz z nimi na nową planetę, na której mieli stworzyć strukturę środowiskową pod szczelną kopułą. 

Aktywnie ukrywając się w ich świadomości, równocześnie egzystując z nimi bez ryzyka wykrycia, Drakonianie i Reptylianie monitorowali ich i wiedzieli gdzie ukryty jest ich główny statek kosmiczny na księżycu oraz pomniejsze na planecie docelowej. 

Szaraki przez chwilę były bezpieczne, jednak nie trwało to długo gdyż nie potrafili odwrócić działania wirusa. Zostawili ten program na zbyt długi czas w swoich ciałach, co spowodowało, że wirus zakaził wszystkich ich członków. Uświadomili sobie, że ich przetrwanie oraz utrzymywanie swojej rasy w duchu tego doświadczenia wymaga poszukania innych, którzy będą w stanie im pomóc. Jednak zarówno Reptylianie jak i Drakonianie również zostali dotknięci tym wirusem i jako elita rządząca tamtym układem gwiezdnym, nie pozwalali na jakiekolwiek nieautoryzowane kontakty. 

Szarzy, w porozumieniu ze swoim Senatem, podjęli decyzję o samodzielnym rozwiązaniu problemu i przeprogramowaniu swoich ciał tak, by byli w stanie rozpocząć proces reprodukcji, jak dawniej.

 

W międzyczasie Reptylianie obserwowali bacznie wszystko i używając swoich zdolności zmiany kształtów, zamienili się w zwierzęce istoty rdzenne dla tamtej planety. W pewnym momencie udało im się porwać niektórych pracowników Szarych i zająć ich miejsca. Skopiowanie dokładnego wyglądu ich ofiar sprawiło, że stali się dokładnie tymi pracownikami, a dzięki stosowanej w swoich ciałach nanotechnologii uzyskali dostęp do ich sieci świadomości. 

Wszystko to umożliwiło im obserwowanie planów Szarych z linii frontowej, a informacje były przekazywane ich drakońskim liderom, którzy oczekiwali od nich znalezienia metody neutralizacji problemu związanego z brakiem ich reprodukcji. 

Szarzy, jednocząc się w próbach rozwiązania problemu z ich genomem wierzyli, że są bezpieczni i pozostają poza kontrolą Drakonian i Reptylian. Zostali jednak przez nich oszukani gdyż nieświadomie pracowali dla nich i przekazali im wszystkie swoje projekty. 

Czego Drakonianie nie wiedzieli o projekcie Szarych to fakt, że stworzyli oni w laboratoriach mechanizm samodestrukcji niszczący wszystkie laboratoria na ich rodzinnej planecie oraz przy pomocy wiązki światła czyszczący wszystko z kryształowych nośników danych, na wypadek gdyby tamci starali się zdominować ich braci, siłą przejąć ich odkrycia lub naruszyć prawa ich planety. 

Ciąg dalszy nastąpi. 

Źródło informacji: 

https://t.me/ascensionworkstv/3348 

Film na YT: 

 

Total Page Visits: 1721 - Today Page Visits: 6