CZĘŚĆ V: Wywiad Corey Goode

ROBI SIĘ TO JESZCZE DZIWNIEJSZE LECZ TO WSZYSTKO JEST PRAWDĄ

Historia o tym czego doświadczył Corey Goode od chwili gdy zaczął mi to streszczać w październiku 2014 roku robi się coraz dziwniejsza wraz z upływem czasu.

Byłoby miło gdybym mógł napisać “krótki i zwięzły” artykuł na temat tego wszystkiego, jednakże aby stworzyć pojedynczy kawałek historii, potrzebny jest czas oraz przestrzeń.

Wszystkie te informacje zbiegają się z zeznaniami innych, niezależnych naocznych świadków, działających dla ogromnego SSP (Secret Space Program, Tajny Program Działań Kosmicznych) w wojskowym kompleksie przemysłowym.

Corey dorastał w SSP, będąc wciągniętym tam jako Teksański młodociany w oparciu o wojskową historię jego rodziny oraz na podstawie jego testów kompetencyjnych.

Większość ludzi, którzy przechodzą przez ten program są “wyczyszczeni” i pamiętają bardzo niewiele po powrocie na Ziemię, podczas gdy Corey powrócił do całkowitej pamięci.

Dzięki większym, duchowym prawom wszechświata otrzymał on “autoryzację”, aby zostać przywróconym do roku 2014-tego, gdyż nie naruszyłoby  to jego własnej wolnej woli.

Nie zostało mi jeszcze dane, aby zostać zabranym do tego świata – przynajmniej nie w formie, która pozwoliłaby mi zachować w świadomości cały rezultat tej podróży.

Jednakże dane od różnych wewnętrznych świadków naocznych są tak bardzo ze sobą połączone i fascynujące, że nie mam cienia wątpliwości o prawdomówności Corey.

PRZYBYCIE GIGANTYCZNYCH SFER

Pete Peterson ujawnił, że obiekt wielkości Neptuna nazywany “Poszukiwaczem” przybył do naszego układu słonecznego w latach osiemdziesiątych, wprawiając w przerażenie administrację Regana.

Wiele więcej tych sferycznych obiektów, w większości wielkości Księżyca, pojawiło się pod koniec lat dziewięćdziesiątych i na początku lat dwutysięcznych.

Przybyły one, zamaskowały się, zajęły odpowiednią pozycję a następnie pozostały tam.  Nie odpowiadały one na żadne wysyłane wezwania.

Istniało mnóstwo widocznych znaków ich przybycia w zjawiskach naszego “Słonecznego Krążownika”, które zostały uwiecznione na zdjęciach przez obserwatorów obsługujących satelity NASA oraz SOHO.

Przynajmniej następna setka tych obiektów przybyła około czasu końca kalendarza majańskiego czyli około końca roku 2012-go.

Tym razem, niektóre z nich są tak ogromne jak Neptun lub Jowisz.  Ponownie powtarzam, zajęły one różne pozycje i pozostały w całkowitym bezruchu oraz ciszy.

Po raz pierwszy poruszyłem historię danych z SOHO w linku umieszczonym w artykule opublikowanym 14-go czerwca 2015-go roku.

Obydwoje z Corey zaprezentowaliśmy wiele wspaniałych zdjęć z dobrą widocznością tych obiektów wielkości planet na naszym publicznym debiucie w Conscious Life Expo w lutym.

 TO WYDAJE SIĘ BYĆ OCZYWIŚCIE POWIĄZANE Z WYDARZENIAMI MAJĄCYMI MIEJSCE NA SŁOŃCU 

Wszystkie te sferyczne obiekty wydają się być przeznaczone do pomocy w poradzeniu sobie z dawno przewidzianymi wydarzeniami słonecznymi oraz z oczekiwaną zmianą świadomości, mającymi wydarzyć się w niedalekim czasie.

W mojej książce “Tajemnice Wzniesienia” (The Ascension Mysteries), zestawiam wszystkie najlepsze informacje dotyczące współczesnych oraz starożytnych przepowiedni, zeznań naocznych świadków oraz dane naukowe wyjaśniające to wszystko.

Wiedziałem o tych główniejszych wydarzeniach i oczekiwałem ich przez długie lata lecz przybycie tych gigantycznych sfer było dla mnie zaskoczeniem nawet pomimo wszystkich moich badań.

Wiele szczegółów pojawia się na oficjalnej stronie Corey, http://www.spherebeingalliance.com, włączając w to artykuły do których dostarczyłem pomoc edycyjną.

Przygotowywałem ogromną ilość notatek podczas każdej rozmowy z Corey we wczesnych miesiącach naszej znajomości, pisząc na komputerze na najwyższych obrotach podczas jednoczesnego ciągłego myślenia na temat zadawania szczegółowych, wnikliwych pytań.

Pod koniec lutego 2015 roku, cztery miesiące po rozpoczęciu tego procesu, przyswoiłem sobie większość wiedzy, którą Corey podzielił się ze mną.

WOJNA JUŻ ZINTENSYFIKOWAŁA SIĘ

Do tego czasu wojna pomiędzy SSP – frakcjami Kabala, Sprzymierzeńcami oraz różnymi typami Istot Pozaziemskich – stała się niezwykle intensywna.

W grudniu 2014-go roku Kabal usiłował ostrzelać jedną z gigantycznych dotąd nieznanych mu sfer-statków, która zajmowała pozycję blisko Księżyca.

UFO-Seen-Firing-Red-Beam-Of-Light-At-Earth-12-5-14-300x218

Spowodowało to wizualne rezultaty zarejestrowane przez kamery na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w postaci czerwonej wiązki laserowej uderzającej w powierzchnię kuli.

Sferyczny statek przekierował wiązkę do miejsca z którego została ona wystrzelona w Australii i zniszczył całą bazę wraz ze wszystkimi, którzy byli tam obecni.

“Oficjalne” wyjaśnienie NASA odnośnie tego wydarzenia zamknęło się w stwierdzeniu o tym, że odpalono laser, aby “stworzyć sztuczną gwiazdę” na naszym niebie.

Czy jest lepszym sposobem “Wystrzelenie Lasera” niż użycie “Ogromnego Teleskopu”?

fire_the_laser

12/16/14: NASA wydaje rozkaz “Odpalić Laser”

http://www.techtimes.com/articles/22204/20141216/mysterious-red-laser-near-iss-triggers-ufo-rumors-nope-says-nasa.htm

Nagranie zarejestrowane 5-go grudnia 2014 roku o godzinie 9:20 czasu GMT doprowadziło niektórych entuzjastów do spekulacji teoretyzującej, że wiązka czerwonego lasera została jako sygnał przez pozaziemski statek kosmiczny w celu próby kontaktu z ziemianami.  

Przypadkowo materiał filmowy został nagrany tego samego dnia, w którym laser został wystrzelony w niebo przez Ogromny Teleskop z Południowo Europejskiego Obserwatorium.

Zostało to zrobione w celu wytworzenia sztucznej gwiazdy na nieboskłonie.  

Zgodnie z wyjaśnieniami Matthew Abrahamsona, kierownika zadań do spraw OPALS (Optical Payload for Lasercomm Science) w laboratorium Napędów Odrzutowych w siedzibie NASA, tajemnicze czerwone światło zostało wytworzone przez nowego typu laser używany w celach komunikacji.  

PRAWDZIWA HISTORIA JEST ZNACZNIE BARDZIEJ INTERESUJĄCA NIŻ JEJ TUSZOWANIE 

W celach wyjaśnienia, posiadam trzy niezależne, wiarygodne źródła pochodzące od świadków naocznych inne niż Corey, które potwierdzają doniesienia, że ta wiązka laserowa była próbą zestrzelenia jednej ze sfer.

NASA jest zobowiązana, aby wykręcać takie historie tuszujące po to, aby zapobiec przedwczesne obudzenie się opinii publicznej na prawdę.

Po tym wydarzeniu wzniesiona została “Zewnętrzna Zapora” wokół całego naszego układu słonecznego, uniemożliwiająca wszystkim wejście i wyjście oraz ustanowiona została strefa zakazu lotów wokół Ziemi.

William Tompkins niezależnie od nas słyszał o tych sferach odwiedzających nas, chociaż jego wywiad ogranicza się tylko do informacji o jednej z nich.

W wielu przypadkach naoczni świadkowie przekazują tylko część historii i nie wszystkie szczegóły są dostarczane.

Niemniej jednak stopień zbiegania się tych różnych doniesień jest oszałamiający.

I ostatecznie stworzyłem w mojej książce “Tajemnice Wzniesienia” (The Ascension Mysteries) wielki przegląd wszystkich danych przekazanych mi przez świadków naocznych, które napłynęły w ciągu ostatnich lat.

Na początku przyszłego miesiąca podyktuję książkę audio i dopiero wtedy ostatecznie zakończę moją epicką przygodę z tą produkcją.

SZALENIE NIEOCZEKIWANY ZWROT AKCJI 

Obydwa działania “Zewnętrzna Bariera” i strefa zakazu lotów wokół Ziemi były zarówno genialne jak i całkowicie zmieniające postać rzeczy dla wszystkich Istot Pozaziemskich przebywających i działających w naszym układzie słonecznym.

Właśnie wtedy Corey spotkał się z Sojusznikami przymierza, które uformowało się wewnątrz należącego do Kabala SSP, co miało miejsce w marcu 2015 roku.

Ludzie ci byli wychowani przez Kabala i z pewnością rozwinęli w sobie przez wszystkie te lata instytucjonalnych nadużyć Zespół Stresu Pourazowego.

Pragną oni tego co jest słuszne dla ludzkości włączając w to pełne ujawnienie, uwolnienie wszystkich zakazanych technologii oraz zakończenie wszelkiej tajności.

Corey został doprowadzony do Sprzymierzeńców pod koniec lutego tylko dlatego, że istoty zamieszkujące te sfery poprosiły imiennie o jego obecność.

Była to w ogóle pierwsza komunikacja ich z SSP – zarówno poprzez Sprzymierzeńców jak i w jakikolwiek inny sposób.

Corey został zabrany tam przy użyciu bardzo niezwykłych środków, włączając w to małe kule niebieskiego światła, które zamieniały się w wielkie sfery całkowicie otaczające go i wynoszące w przestrzeń.

NIEBIESCY AWIANIE ORAZ PPŁK. GONZALES 

W tym początkowym, przełomowym spotkaniu Corey został ponownie przedstawiony Istotom Pozaziemskim, z którym doświadczył już poprzednio kontaktu, znanymi jako Niebiescy Awianie.

Jego początkowe kontakty z tymi istotami były dla niego tak ogromną świętością, że odmówił mi przekazania informacji o tych doświadczeniach.

Inne istoty tzw. “Istoty Sferyczne” zostały przedstawione i jemu i Sprzymierzeńcom już kiedyś, gdy został doprowadzony na podobne spotkanie.

Główny ludzki kontakt Corey ze Sprzymierzeńcami odbywał się przez człowieka, którego my nazywamy ppłk. Gonzalezem i który również został  poproszony o uczestnictwo przez Niebieskich Awian.

Gonzalesowi została powierzona bardzo unikatowa robota, polegająca na utrzymywaniu kontaktu pomiędzy Sprzymierzeńcami z SSP a innymi grupami działającymi w celu pokonania Kabala, a które my nazywamy Ziemskim Sojuszem.

Skoordynowane działania są w trakcie po to, aby doprowadzić do Pełnego Ujawnienia po którym uzyskamy dostęp do pełnej gamy technologii i wszystkich benefitów z których obecnie korzysta SSP.

Jest dla nas niezręcznym, ujmując to delikatnie, przekazywanie tak bardzo skandalicznie brzmiącej historii i dzielenie się nią z całą opinią publiczną.

Jednakże codzienna rzeczywistość zaistniałej sytuacji rzuciła nas w obszary o dużym ryzyku zawału serca, co wymaga od nas ciągłej czujności, aby pozostać bezpiecznym i efektywnym.

ZOSTAŁO TO POTRAKTOWANE NA TYLE POWAŻNIE, ŻE STAŁO SIĘ TO NASZĄ COTYGODNIOWĄ RUTYNĄ UJĘTĄ W PÓŁGODZINNE ODCINKI PROGRAMU TELEWIZYJNEGO 

Wydaje się niemożliwym, aby tak misternie skonstruowane tajemnice mogłyby być ukryte przed nami.

Jednakże, powaga i znaczenie ujawnienia tych wszystkich informacji są tak wysokie, że musimy popuścić wszelkich hamulców i przekazać je dalej.

Ludzie w stacji telewizyjnej Gaia byli tak bardzo przekonani o prawdomówności Corey, że otrzymaliśmy cotygodniowe pokazy telewizyjne, aby ujawnić ten cały wywiad w programie Cosmic Disclosure (Kosmiczne Ujawnienie).

Ryzyko opłaciło się, gdyż Kosmiczne Ujawnienie jest obecnie tak bardzo popularne, że rzeczywista liczba oglądających znacznie przekracza oglądalność wiadomości na CNN.

Jest to mierzone w kategoriach ludzi rzeczywiście oglądających ten program telewizyjny a nie na podstawie ilości kliknięć na stronie internetowej, w których CNN ciągle nas wyprzedza.

CNN jest nadal traktowane jako znacznie poważniejsza sieć niż nasza własna – przynajmniej w mediach tradycyjnych kontrolowanych przez Władze Które Przeminęły.

Obecnie wygenerowaliśmy już cotygodniowy program TV trwający już ponad rok z zeznaniami Corey, bez powtarzania jakichkolwiek informacji.

Nasz telewizyjny show wypłynął na szerokie wody podczas ostatnich dwóch tygodni wraz z epizodami gdzie gościem był William Henry.

121691_cd_s5e3_blue_avians_and_spheres_in_ancient_art_cvr

Wiele kawałków namacalnych dowodów zostało zaprezentowanych, ukazując obecność “Niebieskich Awian” i “Istot Sferycznych” w starożytnych dziełach sztuki na całym świecie.

Po tych epizodach nastąpiła eksplozja komentarzy w których ludzie mówią, że są one najlepsze jakie wyszły – próbujące ująć to wszystko razem i łączące się również ze starożytnymi kulturami.

Jedyne co możesz zrobić, aby “nadgonić te informacje” to dorywczo oglądać dwadzieścia sześć godzin tego pokazu TV – co zajmie ci dobre dwa tygodnie przy oglądaniu dwóch godzin każdego wieczoru.

Gaia TV planuje sześciokrotne zwiększenie przepustowości nadawania co powinno rozwiać obawy pewnych ludzi, którzy doświadczyli problemów z prędkością łącza.

Zawsze również dostępne są opcje pobierania w przypadku gdy odbija się czkawką oglądanie online, aby zapewnić płynność strumienia obrazu.

Również, Roku box jest tanią opcją, z ceną zaczynającą się od $49.99 i ponieważ ściąga on plik za ciebie to bardzo rzadko występują jakiekolwiek przerwy, o ile w ogóle one zdarzają się.

Osobiście używam Roku i nigdy nie doświadczyłem większych przerw innych niż okazjonalnych, bardzo krótko trwających podczas buforowania, a zazwyczaj wcale one nie występują.

Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście to możecie to zrobić klikając na ten link i wtedy będziecie mogli oglądać cokolwiek chcecie za jedyne 99 centów przez pierwszy miesiąc, a następnie za $9.95 na miesiąc.

Firma przechodzi obecnie przez bardzo istotną fazę rozwojową, która wkrótce doprowadzi do znaczącego wzrostu wartości produkcji.

INTENSYWNOŚĆ NASILA SIĘ

Razem z Corey nagraliśmy sześć godzin video w moim domu zaczynając 17-go marca 2015 roku.

W drodze do mojego domu w Los Angeles, pewien łysy mężczyzna zaoferował Corey kieliszek likieru w barze na lotnisku.

Corey odmówił, a facet siedzący obok niego nagle powiedział: “Ja go wypiję”.  Mężczyzna ten prawie natychmiast zwymiotował po wypiciu a łysy mężczyzna zniknął.

Jest to tylko jedna z wielu gróźb śmierci i szykan, które razem z Corey musimy znosić od czasu gdy wszystko to zaczęło się.

Nasze marcowe, domowe nagrywanie stało się “taśmą filmową”, która usłała nam drogę do rozwinięcia programu TV w Gaia z premierą 18-go maja 2015 roku.

Był to całkiem spory wysiłek, aby przejść od tej początkowej wizyty do pełnometrażowego showu emitowanego w powietrzu końcem czerwca – ledwie w ciągu sześciu tygodni.

Każde nagranie z udziałem Corey i moim jakie zrobiliśmy najeżone było trudnościami, groźbami i dziwnymi zakłóceniami – jednak my wytrwaliśmy w naszych wysiłkach.

ISTOTY Z WNĘTRZA ZIEMI 

Zakres doświadczeń Corey poszerzył się nawet bardziej gdy spotkał jednych z sojuszników, ludzi pozaziemskiej rasy mieszkających we wnętrzu Ziemi, 3-go września 2015 roku.

Wydarzyło się to gdy byłem na wakacjach w Kanadzie po bardzo intensywnym roku, przechodząc tam przez własny proces uzdrawiania duchowego oraz przeglądu mojego życia.

Cały artykuł podsumowujący początkowe spotkanie jest bardzo obszerny i złożony, lecz wykonał on bardzo dobrą pracę tworząc go.  Gorąco polecam przeczytanie go w tym linku, aby zapoznać się z jego treścią.

Corey odbył znacznie więcej spotkań z tymi ludźmi od  tamtego czasu i w niektórych przypadkach ja jestem jedyną osobą “z zewnątrz”, która o tym wie.

Historia ta ma charakter rozwojowy a w miarę pojawienia się nowych informacji robimy co możemy, aby stworzyć kolejny odcinek z uwzględnieniem ich i przekazać je do powszechnej wiadomości.

Obecnie współpracujemy również rutynowo z artystami, aby stworzyć tak wiele ilustracji jak tylko możliwe na każdy nowy wątek oraz zwrot w tej historii.

Jeśli to wszystko okaże się prawdą i zostanie szeroko ujawnione, w co głęboko wierzymy że się stanie, to odcinki te dostarczą nam cennych historycznych treści gdy nadejdzie odpowiedni czas.

ONI DZIAŁALI WŚRÓD NAS DO LAT 800 PO CHRYSTUSIE

Jedną z fascynujących nowych informacji jaką Corey otrzymał od tych ludzi jest bezpośrednio związana ze wszystkim co powiedziałem w programie telewizyjnym “Pozaziemscy Kosmici”.

Wywnioskowałem już fakt, że Istoty Pozaziemskie otwarcie żyły i działały wśród nas, tworząc wydarzenia historyczne, które my teraz nazywamy mitologią aż do czasu około lat osiemsetnych naszej ery.

Interesujące nowe informacje zaczynają się wraz z uzmysłowieniem sobie faktu, że niektórzy tzw. pozaziemscy nie pochodzą wcale z kosmosu.  Byli oni z nami przez cały ten czas od zarania dziejów.

Traktat został podpisany krótko po tym jak Istoty Pozaziemskie pomogły stworzyć Islam i w jego rezultacie schizmy dzieląc go na zaciekle walczące ze sobą frakcje Szyitów i Sunnitów.

Jest to dokładnie to co dzieje się w stworzeniu obserwowanych Kultów Kargo w naszej historii z dwudziestego wieku.

Żadna religia nie jest wolna od tego problemu.  Nie czepiamy się Islamu.  Ta sama historia powtarza się w kółko.

ZBIOROWA DECYZJA O UKRYCIU SIĘ

Wszystkie zaawansowane cywilizacje działające wokół nas, zarówno te dobre i te złe podjęły wspólną decyzję o wycofaniu się z pola widzenia “w ostatniej chwili”.

Dało nam to krótki okres czasu w ich perspektywie – 1200 lat – aby dorosnąć i “unowocześnić” się bez ich bezpośredniego wpływu ciągle rozpraszającego nas.

Z tego właśnie powodu moglibyśmy nazywać to wydarzenie Traktatem Mahometa lub Mahometańskim Porozumieniem.

Za każdym razem gdy starali się oni przekazać nam duchowe nauki, bardzo szybko zamieniały się one na walczące ze sobą frakcje – zadecydowali więc, że usuną się z naszego widoku.

Musieli oni również zaprzestać budowy gigantycznych struktur kamiennych wszędzie na naszej planecie, które były powszechnie wykonywane do  tamtego czasu.

Czyniąc to musieli również przylgnąć do przestrzegania pewnych praw, które uwzględniają wolną wolę – podobną do Pierwszej Dyrektywy ze Star Trek.

GŁOSUJĄ ONI OBECNIE ZA UNIEWAŻNIENIEM MAHOMETAŃSKIEGO POROZUMIENIA

Jednym z najbardziej niezwykłych nowych doniesień jakie otrzymaliśmy są ich obawy i wysiłki, aby unieważnić Mahometańskie Porozumienie.

Jeśli zakończy się to sukcesem to zapoczątkuje to przełomowy ruch gdzie wszystkie te różnorodne grupy będą mogły ponownie otwarcie pokazywać się nam.

Z jakiegoś oburzającego powodu, jednakże, porozumienie to musi być poddane głosowaniu i zatwierdzone przez wszystkie zaangażowane strony – zarówno te pozytywne jak i negatywne.

Doszły nas słuchy, że głosowanie miało mieć miejsce na początku tego roku.  Jak już zapewne się domyślacie, Drakonianie byli przeciwko i odmówili jego unieważnienia.

Niemniej jednak, nasi reprezentanci z tych grup zamieszkujących wnętrze Ziemi wydają się być zgodni w tym, że nie powstrzyma to na długo Ujawnienia.

JEST WIELE WIĘCEJ DO POWIEDZENIA 

Widzicie więc, że jest to bardzo złożona historia i ciągle jeszcze nie przebrnęliśmy nawet przez połowę tych nowych informacji o jakie poproszone mnie, aby przekazać wam.

Bardzo mocno streszczona dwuczęściowa prezentacja zawierająca w sobie niektóre z tych nowych doniesień została wygłoszona przez Dr. Michaela Salla na początku tego tygodnia.

Możecie przeczytać Część Pierwszą tutaj, a Część Drugą tu, aby uzyskać szybki wgląd w to co następnie zostanie przeze mnie przekazane.

Zostałem bezpośrednio uwikłany w ten dramat w rezultacie mojej pracy, aby pomóc rozpowszechnić prawdę i zawiera ona również osobiste wyznania, którymi się z wami podzielę.

Na razie muszę zakończyć tę część tego artykułu gdyż ponownie muszę udać się do Kolorado, aby wyprodukować więcej nagrań i potrzebuję również popracować nad moimi slajdami do programu Wisdom Teachings.

Z niecierpliwością oczekuję, aby kontynuować moją narrację w niedalekiej przyszłości a będę miał wystarczająco czasu w ciągu następnych dwóch tygodni, aby było to zrobione.

Jak zawsze, dziękuje za wasze wsparcie.

Military-Abduction-craft-chemical-interrogation-low-res

Corey przeszedł przez bardzo trudny czas na kilku poziomach włączając w to finansowy więc jeśli bylibyście skłonni to datki złożone przez jego stronę internetową byłyby mu bardzo potrzebne.

Został on dotknięty przez serię nieprzewidzianych wydatków co oczywiście jest częścią skoordynowanego ataku, który zrównał go z ziemią.

W następnej aktualizacji przekażę znacznie więcej szczegółów na temat gróźb oraz obelg jakich obydwoje doświadczyliśmy, choć on ucierpiał znacznie bardziej.

Oboje wpadliśmy w tarapaty od strony Sprzymierzeńców za to, że nie zrobiliśmy więcej w celu opublikowania większej ilości krytycznych informacji w odpowiednich kluczowych momentach.

Osobiste sprawy i troski nie są rozważane jako wystarczająca przyczyna na “embargo” nałożone na uwolnienie ważnych informacji.

Każdy jeden powód dla którego cierpimy tutaj na ziemi jest uważany za całkowicie śmieszny w porównaniu z tym czemu obecnie Sprzymierzeńcy stawiają czoła.

Poprosiłem SSP, aby to mnie doprowadzić do nich na tortury oraz męki za “źle działający ziemski kapitał” zamiast Corey, ale odmówiono mi.

Najwidoczniej przyczyną tego jest niedopuszczenie przez Niebieskich Awian do tego zdarzenia, gdyż mój kontakt z tym światem nie został jeszcze obecnie “autoryzowany”.

WYDAJE SIĘ TO BYĆ ZAKOŃCZONE

Na szczęście, zanim doszło do tego co dla Corey było trzynastą sesją z facetem na którego mówimy “Wrangler”, oszczędzono mu dalszego zaangażowania w tym.

Blue Awianie skontaktowali się z nim i przekazali, że tego typu doświadczenia nie będą już dłużej otrzymywały autoryzacji.

Niemniej jednak, jest on bardzo sterany tymi wydarzeniami i z moich rozmów z nim jasno wynika, jakie to wszystko jest dla niego realne.

Nie chcemy wziąć za pewnik pomysłu, że jego spotkania z Wranglerem zakończą się – więc dołożę wszelkich starań, aby wywlec to wszystko przy najbliższej okazji.

Ponownie dodaję, że wiem jak szalenie to wszystko brzmi dla niewtajemniczonych, lecz gdy zaczniecie oglądać ten show bardzo szybko zaczniecie składać ze sobą wszystkie części.

Mam bardzo fascynujące historie do przekazania więc zostańcie w kontakcie!

Jeśli to wszystko zadziała się tak ja jak wydaje się, to wszystkich nas czeka dość niesamowita przyszłość – i wcale nie będziemy musieli czekać na to zbyt długo.

Wszystkie te wydarzenia wydają się być tworami ostatniej chwili dla epickich zmian w naszej społeczności, które będą miały bardzo ogromny wpływ na nas wszystkich.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO AKTUALIZACJI BONUSOWEJ: DZIAŁANIA WOJENNE 

Autor: 

David Wilcock – pisarz, profesjonalny wykładowca, reżyser i badacz starożytnych cywilizacji, naukowiec do spraw świadomości i nowych paradygmatów obejmujących materię i energię.  

Strona źródłowa: http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1200-full-disclosure-asc?showall=1&limitstart=

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Total Page Visits: 3509 - Today Page Visits: 2