Wzmożone wysiłki wielu narodów przy odkrywce kolejnych obszarów Antarktydy w poszukiwaniu artefaktów nagle zamarzniętej cywilizacji pozaziemskich uchodźców kosmicznych doprowadziły do destabilizacji lodowego szelfu kontynentalnego, o czym donosi informator Corey Goode. Dalej donosi on o naruszeniu Traktatu Antarktycznego z 1959 roku (link tutaj) przez personel tajnych baz wojskowych, które używają odkrytych artefaktów w celach militarnych. Traktat Antarktyczny określa, że obszar tego kontynentu może być używany tylko i wyłącznie do celów naukowych.

Publikowany artykuł jest trzecim w wydawanej serii (patrz Część I i Część II). Pisemny wkład Corey w ten ostatni odcinek sprawia, że jest to nasze pierwsze wspólne przedsięwzięcie. W celu ułatwienia czytelnikom rozpoznania autora tego artykułu, ja Michael Salla przyjmuję rolę narratora i wyraźnie zaznaczam fragmenty tekstu, do których Corey przyczynił się bezpośrednio ujmując to swoimi własnymi słowami w przeciwieństwie do moich rozwinięć tego sprawozdania.

Corey donosi, że ujawnienie prawdy o odkryciu starożytnych ruin na Antarktydzie jest nieuniknione, jednakże wiele ważnych czynników ma wpływ na to kiedy i jak wiele z tej wiedzy będzie przekazane całemu światu. Jednocześnie dąży się do utrzymywania tajemnicy odnośnie działania tajnych programów militarnych, które usiłują używać tych artefaktów jako broni.

16-go marca 2017 Corey przekazał mi dalsze szczegóły dodatkowych informacji odnośnie cywilizacji Przed-Adamowej, uzupełniając tym samym wcześniej opublikowane dane. Te nowe informacje były początkowo przeznaczone do publikacji w kolejnym odcinku serii “Endgame” jako kontynuacja popularnego artykułu Etap Końcowy: Atlantyda na Antarktyce, Część II, który skoncentrowany jest na tajemniczych pracach wykopaliskowych odbywających się na Antarktydzie.

Corey doniósł wcześniej, że pewna cywilizacja pozaziemska nazywana przez niego Przed-Adamową przybyła na Ziemię pomiędzy 55 a 60 tys. lat temu i założyła swoje placówki na całej Antarktydzie, która ponoć posiada powierzchnię lądową dwa razy większą niż Stany Zjednoczone. Istoty należące do niej opisał: wzrost od 3,6 do 4,3 m z wyraźnie wydłużonymi czaszkami.

Opisał on również fakt, że zgodnie z klasyfikacją antropologiczną zaczęli oni tworzyć rasy hybrydowe, między innymi Homo Capensis, która stała się rasą rządzącą lub półbogów w starożytnej Ameryce Południowej, Azji oraz w Europie.

Podczas tego samego spotkania, Corey zaczął również wyjaśniać fakt, że Rasa Przed-Adamowa wybudowała swoje bazy w oparciu o technologie Starożytnej Rasy Budowniczych, które zawierały w sobie portale kosmiczne lub inaczej tunele czasoprzestrzenne bardzo podobne do tych, które przedstawiane są w popularnym serialu Science Fiction Stargate 1.

Powiedział on również, że serial ten jest zarazem pewnego rodzaju ujawnieniem, w którym Amerykańskie Siły Powietrzne grają wiodącą rolę. Pokazują one pewne elementy tych technologii rozwiniętych miliony lub nawet miliardy lat temu przez Starożytną Rasę Budowniczych, która rozbudowała całą tę sieć, aby służyła do podróży na przestrzeni naszej całej galaktyki w oparciu o działające tunele czasoprzestrzenne.

Gdy Rasa Przed-Adamowa przybyła na Antarktydę to bardzo szybko zapewniła sobie kontrolę nad rdzenną populacją ludzką poprzez użycie swojej zaawansowanej technologii.

Przy użyciu tej technologii rasa ta rozpoczęła wiele eksperymentów genetycznych i stworzyła hybrydy (ludzkie), które stały się klasą poddanych. Corey już wcześniej opublikował opisy zamarzniętych ciał wytworzonych hybryd (Homo Capensis), o których dowiedział się podczas swojej ostatniej wizyty na Antarktydzie, odbytej na początku stycznia tego roku.

Powiedział on, że krzyżówki genetyczne prowadzone przez Rasę Przed-Adamową zakłóciły przeprowadzane właśnie 22 programy genetyczne organizowane przez Istoty Pozaziemskie o wyglądzie ludzkim, które zapoczątkowane były 500 tys. lat temu. W swoim poprzednim sprawozdaniu Corey rozwinął temat Super Federacji, składającej się z od 40 do 60 różnych ras, które rozpoczęły rywalizację programów inżynierii genetycznej przeprowadzanych na rdzennych mieszkańcach Ziemi.

Opisał on również w jaki sposób rasa Przed-Adamowa wdała się w konflikt z Istotami Pozaziemskimi nadzorującymi tą rywalizację genetyczną jak i również z Rasą Gadzią, która także dążyła do globalnej dominacji.

Fakt ustanowienia przez Rasę Przed-Adamową fizycznej obecności na Ziemi dał im również możliwość zapoczątkowania rodu rządzącego w obydwu Amerykach, Azji i Europie co zostało wyjaśnione w poprzednim artykule.

W tym samym czasie inni ludzie, którzy wynieśli się do Wnętrza Ziemi w celu uniknięcia powtarzających się kataklizmów, bacznie obserwowali w jaki sposób różne rasy pozaziemskie rywalizowały między sobą w zdobywaniu wpływów oraz władzy nad populacją ludzką mieszkającą na powierzchni, która ciągle odbudowywała się po globalnych wstrząsach.

Jedna z ras z Wnętrza Ziemi, która jest dumna ze swojej nieskazitelnej genetyki ludzkiej, grupa Anshar, posiada historyczne powiązania z początkowymi koloniami z Antarktydy. Grupa ta jednakże nie współpracowała z Rasą Przed-Adamową gdyż uważała ich za socjopatów na podstawie obserwacji ich traktowania rdzennej populacji Antarktydy oraz innych grup ludzi zamieszkujących pozostałe regiony Ziemi, gdzie ustanawiano kolejne  kolonie.

Corey mówił, że Rasa Przed-Adamowa traktowała w starożytności istoty ludzkie bardzo podobnie jak my traktujemy psy, pod względem krzyżowania ich ze sobą dla wielu różnych celów. Rasa ta wraz z rasą Gadzią stały się ogromnym problemem dla całej ludzkości.

Grupa Anshar należała do konfederacji światów, które poszukiwały sposobu na polepszenie spraw na naszej planecie przez dostarczanie wiedzy oraz wsparcia technologicznego co opisane jest przy pomocy sumeryjskiego pisma klinowego.

W poprzednim artykule omawiałem w jaki sposób Anunnaki (opisywani przez Zecharia Sitchin w jego serii książek “Kroniki Ziemi”) obejmowały grupę Anshar oraz inne Istoty Pozaziemskie, zgodnie z doniesieniami od Corey. W celu wyjaśnienia Corey donosi:

“Określenie Anunnaki było ogólną nazwą na Istoty Pozaziemskie lub tych, którzy przybywają z Niebios. Definicja ta naruszy spokój niektórych ludzi i trzeba tutaj być świadomym, że Istoty Gadzie, Grupa Nordyków, Ebens i grupa Anshar również współdziałały z innymi starożytnymi Sumeryjczykami, aby wesprzeć ich w odbudowaniu ich cywilizacji po ogromnym kataklizmie, który zniszczył Atlantydę. Anunnaki należeli w rzeczywistości do Rasy Gadziej lecz inne grupy, które z nimi również wchodziły w interakcje były przez nich nazywane w ten sam sposób (zgodnie z informacjami pochodzącymi z moich programów kosmicznych).”

Corey donosi również o niewielkiej liczbie osobników Rasy Przed-Adamowej, którzy przetrwali kataklizm  powodujący błyskawiczne zamarznięcie całych regionów obecnej Antarktydy. Dokonano tego przez natychmiastowe ulokowanie się w komorach hibernacyjnych umiejscowionych w ich największym statku kosmicznym spośród trzech statków-matek. Statki te były wielkości kilkunastu a nie kilkudziesięciu kilometrów, co zostało przekazane wcześniej.

Dodatkowe informacje przekazane przez Corey wskazują na ogromne ryzyko wiążące się z wybudzeniem członków Rasy Przed-Adamowej, którzy najprawdopodobniej usiłowaliby umocnić swoją władzę przy użyciu swojej zaawansowanej technologii, która obejmuje bardzo mało znane urządzenia należące do Starożytnej Rasy Budowniczych. Oto co mówi nam na ten temat:

“Grupy, które dowodzą tymi wykopaliskami sięgają po środki ochronne np. w postaci umieszczania mini ładunków nuklearnych na zahibernowanych, które mogą być zainicjowane na wypadek, gdyby istoty te przyjęły nieprzyjazną postawę względem nas (dla zobrazowania patrz na film “Prometeusz”).”

To doprowadziło nas prosto do tajnych prac wykopaliskowych, które obecnie mają miejsce na należących do Rasy Przed-Adamowej statkach matkach.

TAJNE WYKOPALISKA NA ANTARKTYDZIE

Corey doniósł o intensywnych pracach wykopaliskowych odbywających się w różnych regionach Antarktydy prowadzonych przez różne narody co w niektórych przypadkach wiąże się z bezpośrednią rywalizacją mającą na celu uzyskanie dostępu do najbardziej zaawansowanej technologii. Końcową misją tu jest ujawnienie pewnej ilości faktów lecz wiele technologii, w szczególności te, które wyraźnie wskazują na pochodzenie pozaziemskie, ma zostać trzymana w tajemnicy – przynajmniej do jakiegoś czasu.

Corey przekazuje, że wszystkie narody, które zaangażowane są w wykopaliska na Antarktydzie są w stanie dokonać ujawnienia we własnym zakresie lecz wszystkie one partycypują również w negocjacjach, aby dokonać tego w skoordynowany sposób.

Uważa on, że ujawnienie odkryć na Antarktydzie rozpocznie się wraz z wysunięciem oskarżeń przeciwko elitom uwikłanym w proceder pedofilski, handel ludźmi oraz inne zbrodnie, które obejmują szantażowanie czołowych polityków, naukowców, przemysłowców oraz funkcjonariuszy wojskowych. Dalej donosi on, że ostatnie działanie Trumpa usuwające ze stanowisk 46 Prokuratorów Okręgowych ze względu na ich brak podjęcia postępowania sądowego ma za zadanie ruszenie do przodu z tymi oskarżeniami.

Alternatywą tutaj może być rozpoczęcie przekazywania do opinii publicznej prawdy o odkryciach na Antarktydzie przez Rosję, Chiny oraz inne pomniejsze narody jeśli negocjacje zostaną wstrzymane i USA nie dokona postępu w tej kwestii. Dwie pierwsze nacje wymienione powyżej wchodzą w skład Sojuszu Ziemskiego. Grupa ta gwałtownie rośnie w siłę w wyniku wysokiej pozycji ekonomicznej zakotwiczonej w Azji w miarę jak globalna władza Kliki (Cabal) scentralizowana w Europie oraz Ameryce Północnej ciągle słabnie.

Najlepszym przykładem na to jest bitwa, która odbyła się na niebie Antarktydy na początku 2016 roku. Zaczęła się ona od pojawienia się na scenie pojazdów latających w kształcie łezki, które wyleciały z morza spod lodowego szelfu kontynentalnego i poszukiwały drogi ucieczki w otwartą przestrzeń kosmiczną. Statki te wyleciały z baz należących do korporacyjnego programu kosmicznego prowadzonego przez to co nazywane jest “Międzyplanetarnym Konglomeratem Korporacyjnym”.

Jednakże, należały one do Kliki/Illuminati, którzy sprzymierzyli się z innym programem kosmicznym nazywanym “Czarną Flotą”. Były one wypełnione ziemską elitą poszukującą drogi ucieczki przed długo antycypowanym globalnym chaosem, mającym nastąpić po nadchodzącym Wydarzeniu Słonecznym.

W tym momencie dziesiątki małych pojazdów latających w kształcie delty-∆ nagle pojawiło się nad statkami Kliki/Illuminati/Czarnej Floty osiągającymi wyższe partie atmosfery ziemskiej. Podczas krótkiej bitwy ich statki w kształcie łezki doznały tak ogromnych zniszczeń, że musiały zawrócić do antarktydzkiej bazy. Corey przekazał, że te małe statki w kształcie delta-∆ wyrządziły znacznie więcej zniszczeń niż można byłoby się spodziewać po tak niepozornych pojazdach.

Donosi on również, że jedyną pewną rzeczą jaką wiedziano w tamtym czasie jest fakt, że atakujące statki ∆ były zbudowane przy użyciu ziemskiej technologii, która zrównała się z zaawansowaną technologią należącą do MKK. Ta wyprodukowana technologia pochodzi wyłącznie z syndykatów Rosyjsko-Chińsko-Azjatyckich należących do Sojuszu Ziemskiego. To pokazało, że Sojusz Ziemski osiągnął sukces w zniwelowaniu przerwy technologicznej z najbardziej zaawansowanymi technologiami jakie są nam obecnie znane.

Na mapie Antarktydy Corey oznaczył sześć baz należących do MKK, które widział gdy zabrano go w statku należącym do grupy Anshar na początku 2016 roku. Największa z nich jest wielkości małego industrialnego miasta i zlokalizowana jest blisko ruin budowli należących do Rasy Przed-Adamowej. Więcej ruin, niektóre z nich wystają ponad powierzchnię lodu, znajduje się niedaleko baz oznaczonych przez niego na poniższej mapie.

Ogromna część tajnych wykopalisk odbywa się wewnątrz Lodu Kontynentalnego. Ta czapa lodowa pokrywa ląd Antarktydy a nie przylegający do niego ocean  a odwierty robione są przy użyciu konwencjonalnych projektów naukowych takich jak MANDRILL.

Corey opisuje dwa procesy, które równolegle ze sobą odbywają się tam i mają potężny wpływ na destabilizacje lodowego szelfu kontynentalnego oraz innych, które znajdują się na tym kontynencie.

Jeden z tych procesów wykorzystuje naturalne zjawiska geotermalnych kanałów wentylacyjnych wytworzonych przez aktywność wulkaniczną, mającą miejsce głęboko pod masą lądową Antarktydy. Z ujść tych kanałów wydobywają się gigantyczne ilości ciepła, które bezpośrednio przyczyniają się do topienia lodu i zarazem formują ogromne jaskinie pod pokrywą lodową. To wytwarza tunele geotermalne, które wiodą aż na samą powierzchnię czapy lodowej.

Jeden z tych geotermalnych tuneli wentylacyjnych mający ujście aż na samej powierzchni lodu zlokalizowany jakieś 8 km od Bieguna Południowego. Jest to ten sam lej, którego widoku doświadczyli anonimowy oficer Marynarki Wojennej oraz jego operator Brian, którzy byli pierwszymi przekazującymi sprawozdanie Lindzie Moulton Howe w swoim liście z 2-go stycznia 2015 roku. W następstwie tego przeprowadziła ona z nim wywiad, w celu zebrania większej ilości informacji.

Opisuje on pokrótce lot misji ratunkowej ze Stacji Badawczej Davis na zachodnie obszary Antarktydy podczas której przelatywano nad Biegunem Południowym. Zarówno on jak i jego kolega byli świadkami ogromnej dziury w pokrywie lodowej, którą opisywali w swoim liście:

“Kolejną wyjątkową sprawą dotyczącą stacji badawczej na Biegunie Południowym jest to, że nie uzyskaliśmy pozwolenia na przelot nad pewnymi wyasygnowanymi obszarami w odległości około 8 km od niej. Jako powód podano nam próbkowanie powietrza na tym terenie. Nie miało to żadnego sensu dla nikogo z naszej załogi gdyż przy dwóch innych okazjach musieliśmy tam przelecieć. Raz było to związane z ewakuacją medyczną australijskiej stacji badawczej Davis Camp. Znajdowała się ona po drugiej stronie kontynentu i musieliśmy uzupełnić paliwo na samym Biegunie Południowym a bezpośredni kurs do tej stacji przechodził tuż nad terenem na którym pobierano próbki powietrza. Jedyną rzeczą, którą tam widzieliśmy podczas przelotu była ogromna dziura biegnąca wgłąb pokrywy lodowej. Była tak duża, że można by tam było wlecieć Herkulesem LC 130.”

Corey powiedział, że widział dolny wlot tej dziury gdy grupa Anshar zabrała go na Antarktydę w styczniu 2017-go roku.

Drugim z procesów destabilizujących lodowy szelf kontynentalny jest używanie ogromnych przewodów doprowadzających parę pod ciśnieniem, aby dostać się do ruin Rasy Przed-Adamowej. Opisuje co tam widział:

“(Przewody te) połączone są z ogromnymi zbiornikami wodnymi pod dużym ciśnieniem w których ogromne wory z wodą traktowane są mikrofalami, powodującymi wytwarzanie się pary, służącej do otwierania ogromnych przestrzeni. Subtelniejsza odkrywka wykonywana jest przy pomocy ludzi obsługujących węże wydmuchujące parę pod ciśnieniem. Topiący się lód powoduje tworzenie się całych rzek ze stopioną wodą, które płynąc pod pokrywą lodową nawilżają ją oraz powodują osuwanie się coraz większych jej ilości jak i również powodują zawalanie się jej pod swoim ciężarem. Aktywność geotermalna przyśpiesza jeszcze tyko ten proces.”

Dodatkowo mają tam miejsce jeszcze inne odkrywki przeprowadzane przez różne narodowości znajdujące się na Antarktydzie, które pogłębiają tylko efekt zachwiania równowagi lodowego szelfu kontynentalnego. W wyniku tego bazowa temperatura pokrywy lodowej ciągle wzrasta prowadząc do jej topnienia co z kolei wiedzie do wytwarzania poduszek wodnych, po których ten lód przemieszcza się.

Zgodnie z badaniami naukowymi prowadzonymi w zakresie projektu Mandrill, lód kontynentalny Antarktydy porusza się z prędkością około 33 cm na dzień. To powoduje szereg problemów gdy pokrywa przemieszcza się nad miejscami wykopalisk ruin Rasy Przed-Adamowej gdyż tunele biegnące do tych miejsc muszą być nieustannie przedłużane.

Corey otrzymał informacje świadczące o tym, że ogłoszenie odkryć Antarktydzkich rozpocznie się od wydania okrojonych wiadomości dotyczących wykopalisk ruin Rasy Przed-Adamowej przez wiodących naukowców, którzy pracują tam od 2002 roku. Filmy dokumentalne będą ujawniały tylko elementy związane z ziemską rzeczywistością tej cywilizacji (cała ewidencja dotycząca życia pozaziemskiego oraz tejże technologii zostanie usunięta i utrzymana w tajemnicy).

Po rewelacjach z Antarktydy przekaże się nam inicjację ujawnienia szczątkowego dotyczącego istnienia Militarnego Kompleksu Przemysłowego Tajnego Programu Kosmicznego (MKP TPK) składającego się z: Amerykańskich Sił Powietrznych (USAF), Narodowego Biura Rozpoznania (NRO), Amerykańskiej Wewnętrznej Agencji Wywiadowczej (NSA) oraz z Amerykańskiej Agencji Wywiadu Wojskowego.

W Części I tej serii artykułów omówione zostało przez Corey, że wyższy rangą funkcjonariusz z MKP TPK o pseudonimie “Zygmunt” podejrzewa, że istnieje znacznie bardziej zaawansowany program kosmiczny należący do Amerykańskiej Marynarki Wojennej i chce ujawnić tę prawdę zanim rozpocznie się proces ujawnienia szczątkowego.

W następstwie tego i z powodu ciągle nabierającego pędu “ujawnienia szczątkowego” dotyczącego odkryć na Antarktydzie, istnieje pewna doza niepewności odnośnie tego w jaki sposób ma się to odbyć. Czy rozpocznie się to od postawienia w stan oskarżenia amerykańskich elit zaangażowanych w handel ludźmi? Albo może od Sojuszu Ziemskiego ujawniającego swoje własne odkrycia z Antarktydy? Lub jeszcze od czegoś niespodziewanego takiego jak od informacji o tym, że lody Antarktyki topią się znacznie szybciej niż przewidywano co doprowadziło do ujawnienia tajemnic o Rasie Przed-Adamowej, które były tam ukryte?

Tutaj Corey dodał ważną informację odnośnie Rasy Przed-Adamowej i jej połączeń z rasą “Homo Capensis”. Karen Hudes, informatorka pochodząca z Banku Światowego po raz pierwszy utożsamiła tę grupę z rasą pozaziemską, która potajemnie wywiera wpływ na cały świat. Corey wyjaśnia:

“W ostatnim czasie otrzymałem informacje o tym, że pisma znalezione w ruinach Antarktydzkich zabrane przez członków grupy z Wnętrza Ziemi były bardzo ważną bazą danych dotyczącą genów/linii rodowej hybryd ludzko-Przed-Adamowych, które kontrolują wiekszą część naszego świata przez religie (Watykan) oraz system finansowy (Londyn). Czy Karen Hudes nie wspomniała, że znała w Londynie osobę, która posiadała głowę z wydłużoną czaszką?”

Elity planują w przyszłości wygłoszenie mowy o tym, że te Istoty Pozaziemskie są bogami i półbogami, a my ludzie powinniśmy czcić ich i służyć im. Miały one użyć tych starożytnych pism, aby udowodnić swoją linię rodową i by ustanowić system (rządzenia).

BAZY WOJSKOWE NA ANTARKTYDZIE ORAZ UŻYWANIE ARTEFAKTÓW POZAZIEMSKICH W CELACH WOJSKOWYCH

Corey wskazuje na poważne naruszenie Traktatu Antarktycznego, które zakazuje używanie jakiejkolwiek broni na tym kontynencie co obecnie jest ignorowane. W traktacie tym w Artykule Pierwszym czytamy:

  1. Obszar Antarktydy będzie używany tylko i wyłącznie do celów pokojowych. Zakazane jest między innymi prowadzenia jakichkolwiek działań wojennych, budowanie baz i fortyfikacji wojskowych, używanie terenu w celach ćwiczeń wojskowych jak i również w celach testowania jakiegokolwiek typu broni.

Dalej Corey wskazuje na to co następuje:

“… instalacje Badania i Rozwoju (takie jak tworzone w Projekcie Iceworm) są całkowicie niezgodne z tym traktatem, który stanowi o całkowitym zakazie testowania lub rozwijania jakiejkolwiek broni na obszarach Antarktydy. Od ponad 50 lat Amerykański Rząd-Widmo (Shadow Government) utrzymywał pod kontrolą nazistowską bazę zaadoptowaną dla potrzeb Tajnego Programu Kosmicznego i zamienił ją w główny Port Kosmiczny i nie tylko dał schronienie zaawansowanym statkom kosmicznym należącym do MKK ale także produkował je tam oraz naprawiał wiele z nich.” 

Wszystkie te bazy tworzą odpowiednik antarktycznej wersji Area 51. Co ważniejsze, ta sama korporacja Lockheed Martin, która pomagała założyć oryginalną Area 51 w ramach rozwoju tajnych placówek należących do przemysłu lotniczego i astronautycznego w latach pięćdziesiątych, otrzymała w 2011 roku dwumiliardowy kontrakt na zarządzanie operacjami Antarktycznymi dla Amerykańskiego Stowarzyszenia Naukowego. Sugeruje to, że korporacja Lockheed Martin używa tego projektu jako przykrywki dla ściśle tajnych i nielegalnych projektów związanych z rozwijaniem broni.

To co ujawnia Corey jest w rzeczy samej naruszeniem Traktatu Antarktycznego, które również mówi w Artykule X:

“Każda zaangażowana strona przedsięweźmie odpowiednie wysiłki zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych w celu nie podejmowania działań na obszarze Antarktyki, sprzecznych z postanowieniami obowiązującego Traktatu.”

To właśnie ta klauzula prawna Traktatu staje się najbardziej problematyczna, ze względu na to, że wiele grup nie jest sygnatariuszem jego, nie mniej jednak nie przeszkadza im to prowadzić tam baz wojskowych. Corey dalej wyjaśnia:

“Istnieje tam wiele innych portów kosmicznych należących do pozostałości nazistowskiego odłamu cywilizacyjnego jak i również do grup pozaziemskich, które posiadają tam ogromne placówki. Nie przebywa tam tylko Rasa Gadzia jak donoszono o tym wcześniej; oni zamieszkują gigantyczne jaskinie w Antarktydzie Zachodniej.” 

W chwili gdy grupy takie jak Klika/Amerykański Rząd Widmo/Wojsko zaczynają współpracować z innymi stronami nie będącymi częścią tego Traktatu, rezydującymi tam i rozwijającymi zaawansowaną broń to cala ta sytuacja najwyraźniej przysparza dużo problemów.

Corey donosi dalej, że odkrycie całego zakresu działań wojskowych na Antarktydzie …

“… uszczęśliwi ludzi z Sojuszu (Ziemskiego) a bardzo zmartwi negatywne grupy ludzi. Jest to poważne naruszenie tego Traktatu, które będzie miało poważne konsekwencje (podobne do tych z czasów Kryzysu Kubańskiego). Weszliśmy obecnie w widmo wojny domowej gdzie istnieje realne niebezpieczeństwo przeistoczenia się jej w otwarty konflikt.  Jest to planowane przez pewne grupy jako ostatni wysiłek w celu doprowadzenia do depopulacji naszej planety. Ma to zapewnić utrzymanie władzy nad tymi, którzy ewentualnie przeżyliby tą wojnę. Negatywne grupy nigdy wcześniej nie były tak blisko klęski.” 

Podsumowując ten artykuł musimy wyraźnie zaznaczyć, że trwające wykopaliska naukowe cywilizacji Przed-Adamowej mają ogromny wpływ na całą naszą planetę. Pozaziemskie artefakty, które obejmują również komory hibernacyjne z ich członkami, są bardzo poszukiwane przez różne grupy. Niektóre z nich chcą użyć ich, aby ujawnić okrojoną wersję zaawansowanej “cywilizacji ludzkiej”, która nagle zamarzła na Antarktydzie, aby pobudzić światową ekonomię i prawdopodobnie zadziałać w celu odwrócenia uwagi od nadchodzących dochodzeń kryminalnych przeciwko nim.

Inne grupy (Klika/Amerykański Rząd Widmo) chcą uzyskać dostęp do pozaziemskich artefaktów w celu stworzenia nowej, globalnej religii gdzie Rasa Przed-Adamowa ma być wskrzeszona i zaprezentowana jako bogowie, których należy czcić. Na koniec istnieją pewne grupy, które pragną wykorzystać te artefakty jako broń w ciągle trwających programach kosmicznych, aby uzyskać decydującą przewagę w możliwych, przyszłych wojnach.

Bez względu na kontrowersyjny charakter tej całej sytuacji, bardzo ważne jest, aby koncentrować się na możliwe najlepszym rezultacie według słów Corey:

“Negatywne grupy nigdy wcześniej nie były tak bliskie klęski”.

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice

Autor: 

Dr. Michael Salla – pionier rozwoju polityki pozaziemskiej, badacz instytucji oraz procesów związanych z życiem pozaziemskim. Jego zainteresowanie polityką pozaziemską wzięło się z jego dociekań odnośnie źródeł konfliktów międzynarodowych oraz ich powiązań z obecnością istot pozaziemskich, o których brak wiedzy w opinii publicznej, u przedstawicieli władzy a nawet u osób obejmujących wyższe stanowiska wojskowe. 

Strona źródłowa: http://exopolitics.org/antarctic-ice-shelf-destabilized-alien-artifacts-weapons/ 

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Total Page Visits: 7149 - Today Page Visits: 2