Zgodnie z doniesieniami informatora pochodzącego z Tajnego Programu Kosmicznego Corey Goode, Prezydent Donald Trump zaraz po swojej inauguracji 20 stycznia tego roku wydał ściśle tajne memorandum. W nim rozkazał, aby ujawniono pakiet patentów z technologiami przeciwdziałającymi starzeniu oraz z technologiami wytwarzającymi darmową energię. Memorandum to zostało wysłane do Amerykańskiego Wydziału Obrony Narodowej oraz do agencji wywiadowczych i ze względu na swoją tajność nie zostanie podane do opinii publicznej.

Informacja przekazana przez Corey pochodzi od wyższego rangą funkcjonariusza z TPK, w skład którego wchodzą: Amerykańskie Siły Powietrzne (USAF), Narodowe Biuro Rozpoznania (NRO), Amerykańska Wewnętrzna Agencja Wywiadowcza (NSA) oraz Amerykańska Agencja Wydziału Wojskowego (DIP). Inną nazwą używaną przez niego dla tej grupy jest Militarny Kompleks Przemysłowy Tajnego Programu Kosmicznego (MKP TPK). Funkcjonariusz ten nazywany “Zygmuntem” prowadzi zarówno dochodzenie w sprawie wiadomości publikowanych przez Corey jak i “wymianę informacji” z nim (patrz Część I).

16-go marca Corey przekazał mi informacje odnośnie ciągle trwających spotkań z “Zygmuntem” i/lub jego dwoma podwładnymi. Wiadomości dostarczone przez niego początkowo przeznaczone były do publikacji w kolejnej części serii artykułów “Endgame” jako dodatek uzupełniający do poprzednich publikacji oraz do filmu, jednakże ze względu na ich wagę zostały mi przekazane natychmiastowo z przeznaczeniem do publikacji.

W jednym z odbytych pod koniec stycznia “spotkań”, “Zygmunt” (i/lub jego podwładni) powiedzieli Goode, że Trump właśnie wysyła Memorandum odnośnie odtajnienia ponad tysiąca patentów z całego pnad pięciotysięcznego pakietu różnych licencji. Większość z nich przeznaczonych jest do odwrócenia procesów starzenia oraz w celach poprawy zdrowia, niektóre z nich zajmują się nauką oraz biochemią a kilka  z nich jest inwencjami produkowania darmowej energii.

Technologie te są szeroko używane w wielu tajnych programach kosmicznych lecz zostały stłumione pod przykrywką zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) wydał Ustawę Prawa Federalnego, która określa zasady nadawania etykiety tajności przed podaniem ich do opinii publicznej. Prawo to stanowi:

“Kiedykolwiek inwencja lub ujawnienie jej poprzez publikację lub stosowanie albo przez zezwolenie na wydanie do opinii publicznej może, w opinii szefa zarządzającej wymienioną agencją rządową, zagrozić bezpieczeństwu narodowemu, to przewodniczący komisji patentowej USPTO ma obowiązek wydania klauzuli tajności i wstrzymanie wydania licencji patentowej na okres czasu wymagany dla zachowania bezpieczeństwa narodowego. Licencja patentowa nie zostanie oddana do użytku tak długo jak w mocy prawnej pozostaje klauzula tajności. Jeśli klauzulę tę zastosowano względem innowacji międzynarodowej to innowacja ta nie zostanie przekazana do Biura Międzynarodowego tak długo jak swoją moc prawną zachowuje klauzula tajności.” 

Czyli, gdy członek Amerykańskiego Wydziału Obrony lub funkcjonariusz Agencji Wywiadowczej zadecyduje, że dany patent może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego to Szef Komisji Patentowej natychmiastowo pieczętuję go klauzulą tajności, tym samym zapobiegając ujawnienie danego patentu do opinii publicznej.

W obecnym czasie liczba patentów opieczętowanych “klauzulą tajności” wynosi około 5700 zgodnie z doniesieniami USPTO, co pokrywa się z informacjami dostarczonymi Corey przez “Zygmunta”.

Źródło: https://fas.org/sgp/othergov/invention/stats.html

Powyższa tabela wskazuje na fakt, że liczba odtajnionych licencji każdego roku wynosi średnio około 0.5%.

Goode dowiedział się, że Pentagon oraz Agencje Wywiadowcze przekazały Trumpowi, że potrzeba około 10 lat na ujawnienie ich wszystkich, lecz Trump odpowiedział, że ma się to odbyć w ciągu dwóch do trzech lat.

Dowodem na to, że prezydent podjął ten śmiały krok mający na celu odtajnienie ukrytych patentów możliwie najszybciej jest jego mowa inauguracyjna. Pod koniec wypowiedział zdanie, które zawierało jego wizję przyszłości dla USA oraz jej obywateli, która wyniknie z wysłania tegoż Memorandum, o którym Goode wspomniał wcześniej.

Trump powiedział: 

“Stoimy w przededniu narodzin nowego milenium, gotowi na otworzenie się na tajemnice przestrzeni kosmicznej, na oswobodzenie Ziemi z nieszczęść i wszelkich klęsk oraz by zaprząc (do tego celu) przemysł oraz technologie jutra.”  

Jeśli Trump odniesie sukces w odtajnieniu ponad 1000 patentów w ciągu kolejnych dwóch lat to będzie się to równało z uwolnieniem 20% wszystkich ukrytych licencji. Byłby to oszałamiający wzrost 2000 procent w stosunku do lat poprzednich.

Tajne Memorandum Trumpa skierowane do Amerykańskiego Wydziału Obrony Narodowej oraz do Agencji Wywiadowczych ma za zadanie dotarcie do Komisji Patentowej, której obecnym prezesem jest Drew Hirshfeld i zniesienie klauzuli tajności na 1000 patentów, które zostały nałożone przez jego poprzedników.

Dodatkowo monitorowanie rejestrów USPTO Odwołania Klauzuli Tajności w 2017 roku będzie dobrym miernikiem weryfikującym czy Trump rzeczywiście rozesłał takie Memorandum czy nie.

Zgodnie z doniesieniami Corey większość patentów przeznaczonych do odtajnienia przeznaczonych jest dla sektora zdrowia oraz odwrócenia procesów starzenia. Powiedział on, że w szczególności technologia odbudowy telomerów jest bardzo zaawansowana w tych ukrytych licencjach. Pozwala ona na reprodukcję zdrowych komórek z pominięciem wszelkich chorób i starzenia się ich.

Jest to zgodne z doniesieniami emerytowanego inżyniera lotnictwa oraz kosmonautyki Williama Tompkinsa, który powiedział na początku 2016 roku, że otrzymał informacje od funkcjonariuszy Marynarki Wojennej o uwolnieniu tych technologii w ciągu kolejnych dwóch lat.

Tompkins obejmujący stanowisko inżynierskie w TRW w latach 1967 – 1971 był zaangażowany w początkowe prace korporacyjne projektujące technologie przeciwdziałające starzeniu. Były one następnie używane w TPK jako rutynowe działanie w programie “20 i z powrotem”, w którym zarówno Corey jak i inni informatorzy brali udział.

Patenty używane w tych technologiach opracowanych w TRW są prawdopodobnie ujęte w tysiącu licencjach przeznaczonych do odtajnienia zgodnie z Memorandum Trumpa. Dodatkowo Tompkins wskazała na to, że główna siedziba TRW (link tutaj) jest mocno zaangażowana w badania nad technologią przeciw starzeniu i będzie ona odgrywała główną rolę w publikowaniu ich.

Dowody wskazujące na prawdziwość tych twierdzeń podawanych przez Goode oraz Tompkinsa pochodzą od genetyków, którzy ostatnio opublikowali listę genów powodujących proces starzenia. W oszałamiających eksperymentach, których rezultaty zostały udostępnione do oceny innych naukowców, genetycy zademonstrowali, że są w stanie odwrócić proces starzenia z różnym powodzeniem.

Wiodącym genetykiem, który ogłosił swoje badania nad odwróceniem procesu starzenia jest Dr. David Sinclair co zostało omawiane w listopadzie 2014 roku w oparciu o doświadczenia przeprowadzone na myszach:

“Odkryliśmy geny, które regulują w jaki sposób ciało zwalcza proces starzenia. Gdy są one aktywowane to wywierają ogromny wpływ i nawet odwracają ten proces – jak dotąd przynajmniej u mysz. Dostarczaliśmy im molekuły, które nazywamy NMN, które odwracały  całkowicie proces starzenia w ich mięśniach podczas tygodniowej terapii a teraz pracujemy nad tym, aby ten proces dotyczył wszystkich aspektów ciała.” 

Odtajnienie patentów przeciw starzeniu zrewolucjonizuje przemysł medyczny oraz sektor zdrowia, które już utorowały sobie drogę do zrozumienia na czym polega odwrócenie procesu starzenia.

Kolejnym sektorem, który przejdzie przez rewolucję i który wymieniany jest w Tajnym Memorandum Trumpa jest sektor energetyczny. Odtajnienie inwencji wytwarzających darmową energię zrewolucjonizuje branżę samochodową i lotniczą oraz ułatwi prywatnym firmom takim jak np. Space X opracowanie znacznie sprawniejszych i zaawansowanych napędów.

Najważniejszą sprawą w ujawnieniu patentów produkujących darmową energię jest zakończenie władzy oraz wpływów przemysłu wydobycia oraz przetwarzania ropy naftowej. Jako poparcie tego przypadku można tutaj wskazać synchronizację ze śmiercią jednego z największych lobbystów tej branży Davida Rockefellera, który umarł dnia 20-go marca w wieku 101 lat. Był on znany jako oddany wielbiciel utrzymywania w mocy status quo tajności.

Należy docenić wagę Memorandum Prezydenta, które zostało wysłane do Pentagonu oraz Agencji Wywiadowczych w celu odtajnienia ukrytych patentów gdyż pociąga ono za sobą rewolucyjne zmiany. Przeciwstawianie się tym zmianom może być tutaj odpowiedzią na plotki, które mówiły o tym, że Trump nie dostanie pozwolenia na objęcie stołka prezydenckiego bez względu na wynik wyborów 2016 roku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi od Corey a dostarczonymi przez “Zygmunta”, miano dokonać zamachu na Trumpa przed lub w trakcie jego Prezydenckiej Inauguracji. W odpowiedzi na to, Pentagon zagroził rozpoczęciem otwartego zamachu stanu jeśli do tego dojdzie.

CIA, NSA i Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) były szczególnie ostrzegane o możliwości otoczenia ich przez amerykańskie wojsko oraz o aresztowaniu ich najwyższych rangą przywódców za zorganizowanie tego zabójstwa.

Goode szacuje, że około 80% personelu w tych cywilnych agencjach wywiadowczych pozostaje pod kontrolą Kliki (Cabal) a około 50% funkcjonariuszy FBI jest pod kontrolą “Białych Kapeluszy” (White Hats). Powiedziano mu, że agencje te odmawiają przekazania takiego samego instruktażu poglądowego jaki otrzymał Prezydent Reagan (patrz Część I) odnośnie istnienia MKP TPK oraz garstki Istot Pozaziemskich, które są im znane.

Nieuchronnie zbliżające się odtajnienie ponad tysiąca patentów najwyraźniej pomoże Trumpowi w odbudowie przemysłu wytwórczego oraz dostarczy pracę milionom ludzi. Wygląda na to, że ujawnienie tych patentów opinii publicznej zgra się w czasie z nadchodzącym dużymi krokami ujawnieniem o odkryciach dokonanych na Antarktydzie gdzie ponoć odkopano zaawansowane technologie, które również zrewolucjonizują wiele głównych gałęzi przemysłu.

Patrz kontynuacja artykułu w Części III.

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice

Autor: 

Dr. Michael Salla – pionier rozwoju polityki pozaziemskiej, badacz instytucji oraz procesów związanych z życiem pozaziemskim. Jego zainteresowanie polityką pozaziemską wzięło się z jego dociekań odnośnie źródeł konfliktów międzynarodowych oraz ich powiązań z obecnością istot pozaziemskich, o których brak wiedzy w opinii publicznej, u przedstawicieli władzy a nawet u osób obejmujących wyższe stanowiska wojskowe. 

Strona źródłowa: http://exopolitics.org/secret-presidential-memo-anti-aging-free-energy/ 

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Total Page Visits: 3944 - Today Page Visits: 2