Wpis opublikowany 30 października 2021 r.

Ściśle Tajne – Stopień tajności: WYŻSZY NIŻ MAJIC

Tajny Program Kosmiczny – Sojusz TPK

Lokalizacja tajna

13 września 2021

Od: Szefa Operacji

Do: Wszystkich Rządów, formacji wojskowych oraz obywateli na Ziemi

Temat: Oficjalne sprawozdanie Sojuszu TPK z Misji Zwiadowczej z Baz Wysokich Szarych oraz Blokada Układu Słonecznego – Cz. 3

Dokument jest oficjalną publikacją Sojuszu TPK.

Ujawnienie, które wysunęliśmy zostało skompromitowane. Fałszywi weterani TPK, pozoranci super-żołnierze, oraz nieprawdziwe kontakty z istotami pozaziemskimi, wypuściły ludziom ogromną ilość dezinformacji. By utrzymywać ludzi z dala od walki o wolność, wraz z fałszywym uczuciem bezpieczeństwa, nagania się narrację o wyzwoleniu kolonii na Marsie, Księżycu oraz w bazach Antarktydy, spod jarzma Szaraków i Reptylian.

W celu zwalczania tej kampanii kontrwywiadowczej, publikujemy serię briefingów, pochodzących od naszego najwyższego szczebla oficerów, z pominięciem pośredników. Gorąco wam polecamy, byście nie zwracali uwagi na informacje, które nie pochodzą bezpośrednio od nas. 

W naszych poprzednich doniesieniach opisaliśmy misję zwiadowczą baz Reptyliańskich zlokalizowanych na Antarktydzie. Omawialiśmy umieszczone głęboko pod ziemią podziemne miasto, kasty, żywienie się energią „loosh” i kilka ras różnych istot pozaziemskich, zniewolonych przez Reptylian oraz ich bożka SI. Ta część briefingów pokryje obserwację baz Wysokich Szarych oraz blokadę Układu Słonecznego. 

Antarctica

Wysocy Szarzy, których kolor skóry waha się od białego do szarego, są bardzo często podciągani pod kategorię „szaraków”, ze względu na ich charakterystyczne cechy fizyczne. Większość kosmitów z podobnymi cechami wyglądu nie jest ze sobą spokrewnionych. Pomimo ich podobieństw, pochodzą one z różnych lokalizacji naszego Wszechświata (i innych). Np. Mali Szarzy są biologicznymi androidami, które są wykorzystywane przez wiele pozaziemskich grup, w tym Nordyków i Reptylian, jako standardowy sprzęt do rutynowych zadań. Wysocy Szarzy i Reptylianie są często widziani u boku ich sojuszników Wysokich Nordyków, należących do Awanturniczej Federacji, która używa podobnych do ludzi istot pozaziemskich, w celu omamienia ludzi, by myśleli, że kontaktują się z anielskimi istotami lub z zaawansowanymi, pozytywnymi grupami pozaziemskimi. Pomimo tego, że Nordycka Awanturnicza Federacja wygląda tak samo jak ludzie, to jest ona wieszczem SI, która używa określeń „love and light” po to, by oszukać populację ludzką. 

Nordic

W grudniu 2017 roku, Goode opublikował informacje na temat Wysokich Szarych, opisując ich jako istoty o wzroście ok. 2,4 m, zajmujące pozycje liderów Grupy Oriona, kontrolowaną przez SI. Grupa Oriona wygrała ostatnią wojnę tej linii czasowej, podczas wydarzenia solarnego za czasów rasy Pre-Adamowej, co doprowadziło do zapoczątkowania negatywnej linii czasowej 3D. Grupa ta, następnie pomogła ustanowić liderów na Ziemi, z którymi zawarli umowę odnośnie przeprowadzania fizycznych i duchowych eksperymentów. Wysocy Szarzy są tymi kosmitami, którzy ubili umowę technologiczną, za czasów Prezydenta Eisenhowera w lutym 1954 roku (odnośnik 1). Byli oni również odpowiedzialni za umowę „Tau IX”, która zalegalizowała uprowadzenia ludzi i handel nimi (odnośnik: 2, 3 i 4). Ta furta prawna w zasadach postępowania Super Federacji sprawiła, że ludzkość stała się współodpowiedzialna i współwinna przez rolę, którą odgrywa, jako wyrażający na to zgodę partycypanci w agendzie Wysokich Szarych. 

Istnienie Wysokich Szarych było potwierdzone przez Heather Sartain, córkę byłego wojskowego Amerykańskich Sił Powietrznych oraz byłego pracownika Lockheed Martin, Edwarda Glena Sartaina, który umarł w 2013 roku (odnośniki: 5 i 6).  

Reptylianie, Isektoidy oraz awanturnicze grupy Federacji (atrakcyjnie wyglądający wysocy pozaziemscy ludzie) są członkami Grupy Oriona i są podwładnymi Wysokich Szarych. Szarzy doglądają połączonych wysiłków w wypełnieniu agendy uwolnienia Sztucznej Inteligencji. 

artificial intelligence

W lipcu 2015 roku, Corey Goode omawiał 22 programy genetyczne prowadzone przez różne rasy pozaziemskie (odnośnik 7, 8  i 9). Wysocy Szarzy byli mocno zaangażowani w genetyczne manipulacje ziemskich form życia. Osobiście pobierali próbki i zbierali dane przez fizyczne badanie ciała ludzkiego. Bardzo blisko współpracowali oni z rasami insektoidów oraz grupami humanoidalnymi odnośnie różnych aspektów eksperymentów genetycznych i duchowych. 

Niektórzy uprowadzeni donosili o zaangażowaniu Wysokich Szarych oraz żołnierzy Armii USA, którzy byli obecni w pomieszczeniach laboratoryjnych. Wyjaśnialiśmy wcześniej fakt, że Amerykańskie Wojsko oraz tajne rządy zawarły umowy, które obejmują handel próbkami biologicznymi w zamian za pozaziemską technologię. Podczas uprowadzeń, specjaliści Amerykańskich Sił Powietrznych Militarnych Konglomeratów Korporacyjnych obserwowali ludzi i zachowywali dane dotyczące szczegółów pobierania próbek przez Wysokich Szarych, którym na samym początku nie wierzono i patrzono na ręce. W chwili gdy rozwinęliśmy nasze własne zaawansowane programy kosmiczne i byliśmy w stanie odpierać ataki nieautoryzowanych statków kosmicznych w naszej przestrzeni, Wysocy Szarzy nie mieli innego wyjścia, jak pozwolić żołnierzom Armii USA na przebywanie na pokładach ich statków kosmicznych w roli obserwatorów. 

Goodemu pokazano bazy Wysokich Szaraków, usytuowane na Księżycu, Marsie i głęboko pod powierzchnią ziemi. Delegacja zwiadowcza, w tym Goode, grupa Anshar, Ambasador Micca, Majowie oraz przedstawiciele Sojuszu TPK, zaobserwowali ogromną bazę z tysiącami istot Wysokich Szarych, zlokalizowaną na Księżycu. 

Mogli tam dostrzec Małych Szaraków i inne genetycznie stworzone maszyny biologiczne, które wykonywały pracę fizyczną, w ramach 4 podstawowych oraz wielu innych tajnych genetycznych oraz duchowych programów. Odkryto tam również 3 potężne urządzenia, co do których grupa Anshar twierdzi, że będę zniszczone podczas nadchodzącego Rozbłysku Słonecznego. 

Delegacja była świadkiem wysyłania dronów należących do Wysokich Szarych i prowadzonych przez Małych Szaraków, na których przeprowadzano doświadczenia genetyczne oraz reprodukcyjne na ludziach, wraz ze znajdującymi się na pokładzie obserwatorami należącymi do Militarnych Konglomeratów Korporacyjnych. Większość uprowadzeń i samych doświadczeń miało miejsce na pokładzie tych statków kosmicznych, jednak  w niektórych przypadkach, ludzie byli zabierani do umieszczonych głęboko pod ziemią baz, prowadzonych przez połączone siły Wysokich Szarych i ludzi. Członkowie Anshar powiedzieli delegacji, że Wysokie Szaraki zakłóciły naturalny proces rozwoju duchowego na Ziemi, gdyż wiele dusz, które zostały przez nich uprowadzone, są Gwiezdnym Ziarnem. 

Star Seeds

Wysocy monitorowali oraz manipulowali uprowadzonych przez implanty, podczas siedzenia w zautomatyzowanych krzesłach wyposażonych w błyszczące sferyczne panele sterowania, które umieszczone były na podłokietnikach. Podczas snu przejmowali ciało astralne ofiary, a następnie ściągali doświadczenia oraz informacje, a następnie wprowadzali energetyczne implanty do oczu i innych części ciała ludzkiego. Po przejęciu oraz zachowaniu fragmentów ich ciał astralnych oraz przy pomocy fizycznych i energetycznych implantów, Wysocy Szarzy mogli używać uprowadzonych w roli dronów z jednoczesnym kontrolowaniem ich zachowania oraz percepcji naszej rzeczywistości. Przekazywali ludziom zniekształcone informacje w celu skażenia społeczności oraz narracji ujawnienia. 

Tych samych zautomatyzowanych krzeseł, używają oni w celu przechwytywania ludzkiego ciała astralnego lub duszy po śmierci, w celu ściągnięcia doświadczeń i informacji, oraz by przejąć poszczególne fragmenty ciała duchowego. Następnie byli w stanie dokonywać triangulacji lokalizacji duszy, przy pomocy 3 urządzeń znajdujących się w Centrum Dowodzenia Wysokich Szarych, które Goode opisywał w swoim pierwotnym raporcie. Większość dusz, Wysocy Szarzy wysyłają z powrotem na Ziemię, zmuszając je do reinkarnacji lub po uprzednim zaprogramowaniu – do krain stworzonych przez nieboszczyków, w oparciu o ich religijny system wierzeń (piekło, niebo itd.). Inne dusze, które znalazły się tutaj w celu niesienia pomocy ludziom, zostają wysyłane do innych układów gwiezdnych.  

Były tam również ogromne obszary z zahibernowanymi Wysokimi Szarymi, których dusze były pofragmentowane i wprowadzone w ciała astralne ludzi uprowadzonych uprzednio, by wywierać na nich wpływ podczas nowych inkarnacji. Zjawisko to nazywane jest „energetycznymi implantami”, które jest podobne do podczepów energetycznych, w formie innych istot. Wiele ludzi, których Szaraki uprowadzili, są inkarnowanymi Wysokimi Szarymi, co pozowała im na osiągnięcie ich agendy bez naruszania porozumień kosmicznych. 

Delegacja zwiadowcza dostrzegła również ogromny zbiornik z ludzkimi częściami ciała, pływającymi w pomarańczowym płynie, który Szaraki zamieniali w pastę. Skrobali swoją skórę nożami, a następnie wcierali pastę z ludzi w zadrapane miejsca po to, by wchłonąć składniki odżywcze w celu odżywiania ciał. 

Należy pamiętać o tym, że Super Federacja nadzoruje wszystkie działania mające miejsce w naszej Galaktyce, w tym działania Grupy Oriona na Ziemi. Mając to na uwadze, gdy Ziemia osiągnęła pewien poziom świadomości, Nowi Opiekunowie z naszej Galaktyki wyszli nam naprzeciw, by pomóc nam osiągnąć niezależność i zachować nasze prawa do zarządzania naszą genetyką i duchowym rozwojem. 

W 2018 roku, Zygmunt, oficer niższego szczebla Amerykańskich Sił Powietrznych Międzyplanetarnego Konglomeratu Korporacyjnego (MKK), który przesłuchiwał Goode’a, przekazał Sojuszowi TPK twarde dyski z danymi na temat całej Ciemnej Floty, za co został zamordowany. MKK użyło jego informacji w celu nałożenia na Układ Słoneczny lockdownu po to, by wykorzenić wszelkie „zagrożenia bezpieczeństwa”. 

W kolejnym briefingu, przekażemy informacje z misji zwiadowczych z baz należących do MKK, znajdujących się na Marsie, Księżycu, Antarktydzie oraz z baz należących do Super Federacji w pobliżu Jowisza i Saturna. Większość tych misji miało miejsce pomiędzy kwietniem a sierpniem 2021 roku. 

Saturn

Pamiętajcie, w końcu czasów, nawet „wybrańcy” mogą być oszukani. Bądźcie uważni teraz bardziej niż kiedykolwiek. 

Bądźcie cierpliwi, bądźcie silni. Jesteśmy w tym razem. 

Źródło informacji: https://ascensionworks.tv/corey/ssp-alliance-update-3/ 

Odnośniki: 

(1) https://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_Q_0.htm 

(2) https://thinkaboutit.site/aliens/tau-ix-treaty/ 

(3) https://alienstar.net/tau-ix-treaty-the-pact-between-the-united-states-government-and-the-aliens/ 

(4) https://bibliotecapleyades.net/dan_burisch/esp_dan_burisch_31.htm 

(5) https://kosmiczneujawnienie.com/2017/01/06/ku-za-kurtyna-wojskowego-kompleksu-przemyslowego-z-heather-sartain/ 

(6) https://kosmiczneujawnienie.com/2017/01/15/ku-ujawnienie-tajnej-technologii-z-heather-sartain/ 

(7) https://kosmiczneujawnienie.com/2019/04/30/ku-wielki-eksperyment/ 

(8) https://kosmiczneujawnienie.com/2015/09/08/ku-potega-ludzkiej-swiadomosci/ 

(9) https://kosmiczneujawnienie.com/2015/07/21/ku-przeslanie-do-ludzkosci/ 

Wszystkie aktualizacje:

Total Page Visits: 4414 - Today Page Visits: 2