Oznaki Tuszowania Zbrodni

Część IV

CZY MOGŁA TO BYĆ MASOWA OFIARA Z LUDZI? 

Teoria mówiąca o tym, że strzelanina w Las Vegas była “fałszywą operacją” przeprowadzoną przez pewne frakcje Kliki (Cabal) przeciwko Amerykanom jest wystarczająco bulwersująca.

Najobrzydliwszą prawda jakiej musimy stawić czoła jest czy była to jakaś masowa, rytualna ofiara z ludzi. Informatorzy donoszą, że tego typu wydarzenia są bardziej powszechne niż nam się wydaje.

Klika (Cabal) może celowo podżegać wydarzenia, w których ginie bardzo wiele ludzi a następnie wprowadza tam swoje symbole i koduje je w ten scenariusz.

Najlepszym przykładem jest tutaj atak na World Trade Centre 11/09/2001 gdzie dwie bliźniacze wieże mogą być interpretowane jako dwa filary Boaz i Jakin co jest powszechnym elementem występującym w ikonografii Kliki (Cabal).

Dodatkowo jeszcze data 9/11 daje nam liczbę 911 co dla Amerykanów jest numerem nagłych wypadków. Postrzegane jest to jako kluczowy czynnik po to, aby cała ta „magia” zadziałała zupełnie tak jak w naszym Internecie adres IP, jeśli chcesz uzyskać do niego dostęp. Fakt czy to naprawdę działa czy nie jest bez znaczenia. Uwielbiają oni zostawiać pewne wskazówki tak jak to robią seryjni mordercy, których tak bardzo ubóstwiają i o których nakręcają coraz to nowe filmy.

Elity uważają, że jesteśmy zbyt głupi i zastraszeni, aby zobaczyć co tak naprawdę się dzieje w naszym świecie. To z kolei oznacza, że stajemy się (ich) niewolnikami z własnej, nieprzymuszonej woli.

Wierzą oni w to, że istnieją pewne „Prawa” Wszechświata, które nie zezwolą im na robienie czego im się podoba o ile nie pokażą nam tego jak „sztuczki cyrkowej”  i ukryją (swojego planu) „na otwartym widoku”.

System ten ponoć został ponownie odkryty i zaimplementowany przez astrologa Królowej Elżbiety I Johna Dee. Królowa ta była następcą tronu po Henryku VIII.

Zacznijmy od czegoś lżejszego i utorujmy sobie drogę przez gąszcz tych informacji.

CZY „STEPHEN PADDOCK” ZOSTAŁ WYBRANY ZE WZGLĘDU NA SWOJE NAZWISKO? 

Pierwszą rzeczą jaką musimy tutaj zrobić to zbadać i przeanalizować nazwisko rzekomego „samotnego strzelca” ze względu na ewentualne powiązania z symbolami.

Również i w tym przypadku nie wyjdziemy z pustą ręką.

Poniżej przedstawiam co internetowy słownik dictionary.com mówi na temat pochodzenia imienia Stephen:

Imię r. męskiego, z Łaciny Stephanus, z Greckiego Stephanos pochodzące od słowa stephanos „korona, wieniec”. W średniowiecznej Anglii imię zarezerwowane dla mnichów, które stało się powszechne po Najazdach.

A o to pochodzenie słowa „Paddock” wedle tego samego słownika internetowego:

  1. Niewielki, zazwyczaj zamknięty teren w pobliżu stajni lub obór służący do wypasania lub wyprowadzania zwierząt.
  2. Boks dla koni w którym są one siodłane i przetrzymywane tuż przed wyścigiem.
  3. W Australii określenie używane do opisania jakiegokolwiek zamkniętego terenu lub pastwiska.

RODOWÓD ELIT

Korona, „Stephen” jest bardzo znaczącym symbolem Kliki (Cabal), który powiązany jest bezpośrednio ze Świętymi Prawami lub Królami i rodowodem Elit.

Ludzie spoza Elit, którzy należą do przeważającej grupy populacji postrzegani są jak istoty nieznacznie lepsze od bydła. Nowa wersja Nowego Porządku Świata Kliki (Cabal)  obejmuje Ziemię widzianą jako ogromną wylęgarnię niewolników – Pastwiska Korony (Elit).

Stephen Paddock wystrzelał cenne istoty ludzkie jak zwierzęta podczas gdy zamknięci byli „na niewielkim, zamkniętym obszarze”. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tłum został zalany światłem przez potężne reflektory w chwili gdy zespół uciekał ze sceny co znacznie ułatwiło polowanie na ludzi.

Jest to jedna z wielu wskazówek, które sugerują, że właściciele kasyna bezpośrednio brali udział w tym ataku.

Kolejną wskazówką jest wzniesienie ogromnych, bardzo trudnych do pokonania barykad na osiem minut przed rozpoczęciem strzelaniny.

„MANDALAY” JEST BARDZO WAŻNYM CENTRUM RELIGIJNYM

Oxfordzki Słownik Internetowy podaje, że Mandalay był uprzednią stolicą Republiki Związku Mjanmy (dawniej: Związek Birmański) w latach 1857-1885. W definicji odkrywamy, że jest to bardzo ważne centrum religijne w tym wypadku dla Buddystów. Etymologia słowa Mandalay jest podana na Wikipedii w postaci spekulacji.

Wierzy się w to, że słowo „Mandala” poszerzono o dodatkowe „y” i tak powstało słowo „Mandalay”.

Mandala jest oczywiście pewnym wzorcem, motywem artystycznym, który posiada naturę geometryczną i wierzy się, że posiada ogromne znaczenie duchowe.

Klika (Cabal) specjalizuje się w organizowaniu masowych, traumatycznych wydarzeń z ukrytymi wewnątrz wzorcami podobnymi do motywu mandali. Stąd nazwa hotelu – Mandalay Bay Hotel.

Znajdujemy również w Hinduizmie słowo “Mandara”, które oznacza święte wzgórze w kształcie stożka, które było używane w celu oddawania czci Bogu. Koncept Mandara jest bardzo podobny do znaczenia piramidy, świętego, symetrycznego wzgórza.

Nazwa hotelu może być w rzeczy samej częścią całego przekazu jeśli będziemy posługiwali się założeniami o celowych działaniach każdego aspektu tego ataku.

PIRAMIDA, SFINKS I OBELISK ZNAJDUJĄ SIĘ NA SCENIE WYDARZEŃ

Szkic mapy ze sceny wydarzeń pokazuje coś co powinno być oczywiste w chwili gdy spojrzymy na przepełnioną symboliką scenerię.

Po pierwsze, logo Komisji Trójstronnej na środku posiada proste linie ułożone w kształt jaki można znaleźć w budynku Mandalay Bay Hotel.

Zaraz przy tym hotelu znajduje się Luxor – gigantyczna piramida o ścianach zrobionych z czarnych luster ze świecącym czubkiem.

Tuż przed jej wejściem usytuowany jest Sfinks. Przed Sfinksem wybudowany jest obelisk, czego nie ma na szkicu.

[Proszę zauważyć, że hotel Excalibur jest stylizowany na Masoński symbol zawierający cyrkiel i ekierkę.]

Oznacza to, że nad wszystkimi ofiarami tego traumatycznego wydarzenia czaiły się te symboliczne struktury.

Niektóre fotografie z tej tragedii pokazują ten fakt.

Proszę zwrócić uwagę na świecący czubek piramidy, który zaprojektowany jest, by strzelał światłem w niebo. Proszę również przypomnieć sobie o Wszechwidzącym Oku na szczycie piramidy, który pojawia się na Amerykańskim banknocie jednodolarowym. To nie jest przypadek.

Dwa inne zdjęcia z innego wydarzenia publicznego pokazują ten obelisk wyraźniej.

Proszę nie zapominać o tym, że symbol Komisji Trójstronnej zawiera w sobie numer 666, który sam w sobie jest oddawaniem hołdu Lucyferowi.

Wszystko to jest ponoć spekulacją a nie namacalnymi, możliwymi do udowodnienia faktami. Niemniej jednak nawarstwienie „zbiegów okoliczności” w tym wydarzeniu nadwyręża moją wyobraźnię.

32 PIĘTRO

Pomimo tego, że Wolnomularstwo (http://www.masoneria.com.pl ) czy przynależność do niego nie jest koniecznie złą rzeczą to jest ono kolejnym aspektem sekretnej religii Kliki (Cabal).

Inicjacje Masońskie uczą wtajemniczonych utrzymywania tajemnicy za wszelką cenę pod groźbą kary śmierci.

Najwyższym poziomem w konwencjonalnej hierarchii Wolnomularskiej jaki można osiągnąć to 32 stopień wtajemniczenia.

Jest to kolejna bardzo dziwna korelacja ze strzelaniną mającą miejsce na 32 piętrze Mandalay Bay Hotel. Jeszcze jedną ciekawą rzeczą, którą warto tutaj wskazać jest fakt, że numer Braterstwa Śmierci (Brotherhood of Death) – Towarzystwa Czaszki i Piszczeli (Society Skull and Bones) jest 322. Liczba 32 pojawia się na początku numeru 322.

 

Popatrzcie w jaki sposób Gazeta, należąca do głównego nurtu mass mediów, Daily Mail przedstawia kształt piramidalny wraz z wydzielonym czubkiem tuż przy piramidzie Luxor, aby zilustrować strzelaninę:

Pamiętajmy, że szczyt piramidy, którą tutaj umieszczono znajduje się na 32 piętrze.

CZAS RÓWNIEŻ MÓGŁ ODGRYWAĆ WAŻNĄ ROLĘ 

Numerologia zezwala na dodawanie i odejmowanie zer po to, aby dokonać głębszego wglądu. Pomimo tego, że może to się wydawać naciągane to dokładny czas w jakim zaczęła się strzelanina to 10:08. Proszę opuścić jedno zero i uzyskamy liczbę 108, która ma bardzo duże znaczenie w świętych liczbach sztuki ezoterycznej.

Pojawia się ona bardzo często w Hinduizmie i Buddyzmie a także i w innych tekstach, które wiążą ją z „Istotą Całego Stworzenia”.

To właśnie z tego powodu Kult Lucyferiański wierzy, że liczba ta jest kolejnym symbolem ich „świętego” patrona. Podobne wnioski można wysnuć z faktu, że wtargnięcie do pokoju Paddocka usytuowanego na 32 piętrze zajęło policji 72 minuty.

Liczba 72 jest kolejnym bardzo ważnym i świętym elementem dla Kliki (Cabal). Gwiazdy na naszym niebie przemieszczają się o jeden stopień co każde 72 lata w związku z nieznacznym przechyłem obrotu osi Ziemi. Oznacza to, że gdy zrównasz dany obiekt, np. piramidę z jakąś szczególną gwiazdą na naszym niebie (inną niż Gwiazda Polarna), to będzie on przemieszczał się o jeden stopień co każde 72 lata w dniu równonocy.

W mojej pierwszej książce „The Source Field Investigation” oraz w moim programie „Wisdom Teachings” bardzo szeroko omówiłem to jak ważna dla Kliki (Cabal) jest precyzja.

KOLEJNY KLUCZOWY NUMER NA FOTOGRAFII 

Kolejnej „sztuczki z liczbami” użyto gdy pokazano pewne zdjęcie Stephena Paddocka w Wiadomościach. Liczba 13 jest tutaj bardzo łatwo zauważalna na jego szyi – być może jest to tatuaż.

Jest oczywiste, że trzynastka łączy się ze śmiercią, czarną magią i okultyzmem co wiąże się z nadaniem tej fobii odpowiedniej nazwy: triskaidekafobia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Triskaidekafobia ). Być może zostało mu to później usunięte lub było to napisane tylko tuszem lub … nawet zostało to naniesione cyfrowo. Tak czy inaczej, fotografia martwego ciała Paddocka, która wyciekła do Internetu – której nie opublikujemy tutaj – nie ma ani śladu znaku tej liczby na szyi.

JEDNOCZESNA ŚMIERĆ IKONY MUZYKI ROCKOWEJ

Następną kluczową wskazówką jest śmierć najsławniejszej gwiazdy rocka, która nastąpiła niemalże w tym samym czasie co masowa strzelanina w Las Vegas. Co ważniejsze, zespół muzyczny Tom Pety nosił nazwę The Heartbreakers (z ang. łamiący serca).

Wydarzenie w Vegas było najbardziej dewastującą i łamiącą serce masową – zaplanowaną – zbrodnią przy użyciu broni palnej w historii (USA).

Poniżej przedstawiam zrzut ekranowy z frontowej strony portalu Druge Report w miarę jak rozwijała się historia związana z tym wydarzeniem.

Ogłoszenie niemalże równoczesnej śmierci Toma Petty wraz z jego zdjęciem pojawiło się tuż pod nagłówkowym słowem “Druge”:

Mamy więc tutaj poważniejszy koncert rockowy w którym następuje śmiercionośna strzelanina najpoważniejsza w odnotowanej historii USA. “Route 91” jest liczbą tylko o jedną jedynkę odbiegającą od 9/11 (atak na World Trade Centre z 9/11/2001; sposób zapisywania daty przez Amerykanów różni się od formatu europejskiego: pierwszy jest miesiąc, później dzień a później rok, przyp. tłum.). Pełna nazwa to “Route Harvest”. Równocześnie ginie jedna z ikon Amerykańskiego Rocka, która była znana z oryginalnego sposobu śpiewania “przez zęby”  w stylu “country”.

Ktoś może powiedzieć “Przyczyna naturalna”, “To zbieg okoliczności”.

Dlaczego w takim razie ciało Toma Petty zostało zabrane na “szczegółową, rozszerzoną sekcję zwłok”, która była wymagana w celu ustalenia przyczyny jego śmierci 6-go października?

10/6: Przyczyna śmierci Toma Petty ciągle poddawana jest nowym analizom

https://theblast.com/tom-petty-cause-of-death-deferred/

Podanie oficjalnej przyczyny śmierci Toma Petty zostało ponownie “odroczone” a jego ciało wymaga poddania dodatkowej, rozszerzonej sekcji zwłok zanim zostanie ustalony prawdziwy powód zgonu. 

Źródła informacji badające przyczynę śmierci donoszą, że zwłoki Toma Petty zostały przewiezione do lokalnej kostnicy w czwartek po zakończeniu badań mających miejsce we wtorek. 

Doniesiono nam, że zakończona sekcja zwłok wykazała “konieczność przeprowadzenia dalszych badań”. Jedno z tych badań dotyczy wykonania testów toksykologicznych, które nie koniecznie mają za zadanie ustalenie faktu występowania narkotyków w organizmie Toma. 

Klika (Cabal) posiada bardzo wiele różnych tajemnych technologii, które w niewidzialny sposób mogą popchnąć kogoś w kierunku śmierci jeśli dana osoba znajduje się na krawędzi, co miało miejsce w przypadku Toma Petty.

W JAKI SPOSÓB WYCIEKŁ Z WYPRZEDZENIEM CAŁY PLOT WYDARZEŃ Z VEGAS? 

Nasz kolejny kluczowy argument pochodzi z publikacji internetowej, która pojawiła się na (jak zazwyczaj) anonimowym forum znanym pod nazwą 4Chan.

Wygląda na to, że wchodzą tam informatorzy z wnętrza, którzy pragną stać się kolejną sensacją na skalę Snowdena a 4Chan jest popularnym miejscem, żeby to osiągnąć.

Pewien informator, który wykazał się wiarygodnością historyczną odnośnie faktów na temat 9/11 (atak na World Trade Centre, przyp. tłum.) podaje, że niezaprzeczalny plot terrorystyczny został przygotowany również i w przypadku masowej strzelaniny w Las Vegas.

Historia ta została omówiona na portalu Squawker (https://squawker.org ) a także na innych stronach internetowych. W celu ułatwienia czytania rozpisaliśmy pewne oryginalne zrzuty ekranowe z forum 4Chan i wytłuściliśmy niektóre fragmenty:

10/2: Informator na portalu 4Chan ostrzegał o (możliwej) masowej strzelaninie w Las Vegas na trzy tygodnie przed wystąpieniem tego wydarzenia: 

https://squawker.org/politics/4chanvegas/

3 tygodnie temu, 11 września 2017 r., tajemniczy użytkownik forum 4Chan o imieniu “John” opublikował serię postów, które zostały przeoczone. 

Ostrzegał on innych o tym, aby trzymali się z daleka od wszelkich gromad ludzi lub większych grup w Vegas lub na obszarze Henderson. 

[Powiedział], że posiada wiedzę z wewnątrz o tym co nazywał “Projektem Ważnych Wypadków” (High Incident Project), który został zaplanowany do szybkiego zaistnienia:

Anonimowe ID: LAbFNEtv 9/11/17 5:08:36

Wiecie, czuję się niezręcznie odnośnie co niektórych na tym forum, dlatego też powiem wam pewną tajemnicę. 

Jeśli żyjecie w Las Vegas lub na Henderson to zostańcie jutro w domach. Nie zbliżajcie się do jakichkolwiek gromad lub większych grup ludzi.

Jeśli zauważycie również trzy czarne furgonetki zaparkowane jedna przy drugiej to natychmiastowo opuśćcie ten teren. 

Nie dziękujcie.

-John

Anonimowe ID: LAbFNEtv 9/11/17 5:28:12

Nazywa się to “Projektem Ważnych Wypadków”. 

Chcą, aby Amerykańska Opinia Publiczna wierzyła, że miejsca pilnie strzeżone nie są bezpieczne. Starają się stworzyć nowe regulacje prawne. 

W ciągu kilku następnych lat będzie można dostrzec coraz więcej wykrywaczy metalu oraz innych urządzeń bezpieczeństwa. 

Mass Media i politycy będą głosili, że miejsca pod opieką policji … będą wymagały jeszcze więcej fukcjonariuszy policji. 

Nie mogę zagwarantować, że to się stanie jutro ale intensywnie myślą o Las Vegas. 

-John

Post ten został zignorowany gdyż nic nie wydarzyło się 12-go września.

Przerażający jest fakt, że John pisze: “Nie mogę zagwarantować, że to się stanie jutro ale intensywnie myślą o Las Vegas”, a następnie kilka tygodni później największa masakra strzelecka w Amerykańskiej historii ma miejsce właśnie w tej lokalizacji…

Anonimowe ID: LAbFNEtv 9/11/17 5:55:53

Jeśli ich plan powiedzie się to stan Nevada przegłosuje ustawię o przymusowym używaniu przez wszystkie kasyna wykrywaczy metali oraz zaawansowanych urządzeń prześwietlających (backscatter machine). 

Zaraz po tym wprowadzone zostanie prawo Rządu Federalnego, aby urządzenia prześwietlające wdrożyć na uniwersytetach, szkołach wyższych, budynkach należących do Rządu Federalnego, dosłownie wszędzie. 

Frimy OSI Systems i Chertoff są głównymi producentami tych urządzeń. Około 2020 roku mają dokonać fuzji w jedną firmę. Po planowanej fuzji właścicieli sprzedadzą to co posiadają na magazynach i zarobią na tymi miliardy dolarów. 

Pan Chertoff pozostaje w kontakcie z Sheldon Adelson. Pan Adelson ma się stać ogromnym propagatorem tych urządzeń i będzie pierwszym, który zainstaluje je w swoich kasynach po przegłosowaniu ustawy. 

To jest moja ostatnia wiadomość. Nie oczekujcie mojego powrotu w najbliższym czasie. 

JESZCZE WIĘKSZY SPISEK 

Wycieki podane na forum 4Chan są niezaprzeczalne. Nikt nie jest wstanie wymazać wszystkich tych wpisów stamtąd.

Donoszący ostrzegał przed trzema czarnymi furgonetkami, podał zaszyfrowaną nazwę “Projekt Ważnych Wypadków”i zachęcał ludzi do unikania tłumnych zgromadzeń w Las Vegas.

Wskazywał na to, że intencją większego spisku jest rozpowszechnienie strachu przed masowymi, tłumnymi wydarzeniami publicznymi i wpojenie przekonania, że inne zorganizowane imprezy społeczne nie są już bezpieczne.

Może to być postrzegane jako część większego planu w celu wprowadzenia stanu wojennego i intensywnej inwigilacji.

Co ważniejsze, właściciele firm produkujących urządzenia prześwietlające ciało ludzkie mogliby zdobyć drastyczną przewagę nad rządem podczas używania ich i zarobić na tym miliony a nawet miliardy dolarów.

SPRAWA ZWIĄZANA Z KONTROLĄ NA LOTNISKACH ROBI SIĘ CORAZ GORSZA

Jako częsty pasażer linii lotniczych niezmiennie odmawiam przejścia przez elektroniczny skaner ciała. Tylko w tym roku podjęto trzy różne kroki, które wydają się być planowaną akcją w celu pogorszenia procedury w razie takiej odmowy.

Po pierwsze, jesteś ignorowany przez jakieś 10-15 minut. Wielu innych agentów ochrony jest dostępnych ale nikt nie ma zamiaru ci pomóc. W międzyczasie porfel i twoje rzeczy leżą sobie niepilnowane w pojemniku na taśmie po prześwietleniu rentgenem. Spotkało mnie to tyle razy na różnych lotniskach, że jedynym wnioskiem jaki mi przychodzi na myśl jest – planowe działanie.

Po drugie, zmusza się teraz człowieka do wysunięcia jednej nogi o pół metra do przodu. Wtedy przesuwa się ręce od stóp aż do samej góry aż do osiągnięcia kości miednicowej. Taka procedura prawie nigdy nie była stosowana poprzednio. Pamiętam, że trzymało się nogi lekko rozstawione a rękami dochodzono do ud. Dodatkowo obecnie pocierają szorstko tylną częścią dłoni o genitalia co w przypadku mężczyzny jest wystarczającą siłą, aby przygnieść je.

Po trzecie przez kilka ostatnich tygodni agenci ochrony lotniska na początku podają zdawkowe jak w wojsku ostrzeżenie o tym, że twoje genitalia zostaną sprawdzone, jeśli pozwolisz na to.

Klika (Cabal) bardzo chciałaby nałożyć na nas te wszystkie procedury w formie ogólnie przyjętych reguł po to, aby odrzeć nas z podstawowej godności.

PRZYGLĄDNIJMY SIĘ PIOSENCE ROBBIE WILLIAMSA Z 2002 r.

W 2002 r., rok po ataku na WTC, Brytyjska gwiazda pop Robbie Williams wystąpiła z utworem, który w jakiś sposób stał się proroczy w następstwie tej tragedii.

Piosenka “Me and My Monkey” pokazuje go udającego się do Mandalay Bay Hotel z bronią, meldującego się na 33 piętrze kończącego narrację potencjalną strzelaniną.

Dzięki ludziom, którzy bezpośrednio się z nim znają wiem, że Williams jest świadom wielu większych prawd i nie jest częścią Kliki (Cabal). Z tego powodu uważam, że byłoby bardzo nieodpowiednie oskarżanie tego artysty o jakiekolwiek powiązania.

Być może ta piosenka po prostu została już wydana publiczności a dopiero później Klika zaplanowała cały plot zdarzeń w oparciu o nią.

Inną możliwością jest to, że ktoś inny napisał dla niego tę piosenkę i oddał mu ją, co jest bardzo powszechną praktyką w tych kręgach.

10/2: Strzelanina w Las Vegas posiada mrożące krew w żyłach podobieństwa do utworu Robbie Williamsa z 2002 r.

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/las-vegas-casino-massacre-chilling-11276675

Robbie Williams śpiewał 15 lat temu piosenkę o zameldowaniu się do pokoju w Mandalay Bay Hotel na 33 piętrze czyli piętro wyżej gdzie zabójca Stephen Paddock otworzył ogień. 

W swoim utworze Williams śpiewa o podróżowaniu wraz z “małpką” do Vegas “ze swoim marzeniem i bronią”. 

Słowa piosenki mówią: 

“Dotarliśmy do Mandalay Bay Hotel … bierzemy windę i stajemy na 33 piętrze.

Mam nadzieję, że moja małpka nie wymierzy tej broni w nikogo.

Oglądałem telewizje na żądanie i polerowałem lakierki.

Nie mierz do nikogo z broni… 

Ta małpka jest bardzo niesforna, chwyta za broń …

Odłóż ją, zwierzaku”. 

ODPOWIADA TO METODOM STOSOWANYM PRZEZ KLIKĘ

Piosenka opisuje 33 piętro jako szczytowe czyli przybudówkę na dachu choć w rzeczywistości jest to dopiero 3/4 wysokości budynku.

Jest bardzo możliwe, że Paddocka miano ulokować na 33 piętrze lecz nieprzewidywane rezerwacje sprawiły, że stało się to niemożliwe.

Stworzenie i opublikowanie tej piosenki (być może) ułatwiło komuś zaplanowanie z wyprzedzeniem szczegółów tego wydarzenie.

Jest to kolejna forma ukrywania (rzeczy) na “otwartym widoku” i angażowanie się w to co oni nazywają “proroczym programowaniem”.

WEWNĘTRZNE RUCHY FINANSOWE WŁAŚCICIELI MANDALAY BAY HOTEL (MGM) TUŻ PRZED MASAKRĄ

Zaistniała tutaj kolejna forma tuszowania jaka towarzyszyła atakowi na WTC z 9/11. Nastąpiła śmierdząca na kilometr ogromna sprzedaż udziałów, którą przeprowadzili właściciele hotelu tuż przed strzelaniną.

Czy w świetle informacji, które wyciekły na formu 4Chan po raz kolejny każe nam się wierzyć, że jest to tylko zbieg okoliczności, jaki rzekomo miał miejsce w przypadku 9/11?

Spójrzcie sami:

10/8: Wewnętrzna Sprzedaż – ogromna sprzedaż udziałów MGM (Grand Hotel) tuż przed tym jak masowa strzelanina zdewaluowała rynek (hoteli w Vegas)

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-08/insider-trading-and-financial-anomalies-surrounding-las-vegas-attack

MGM: Bardzo intensywna sprzedaż wewnętrzna.

Raport Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC, Securities and Exchange Commission) pokazany poniżej podaje, że od 5 września 2017 do 12 września 2017 około 6 milionów udziałów MGM Grand Hotel zostało sprzedanych przez pracowników i/lub dyrektorów tej firmy co przysporzyło 200 milionów dolarów przychodów sprzedającym. 

W tej grupie znajduje się również sprzedający około 450 tys. udziałów Główny Dyrektor MGM a zarazem Prezes James Murren (poważny udziałowiec od lipca), który sprzedał ponad 85% wszystkich (swoich) udziałów. 

Możemy również dostrzec, że członek Rady Zarządu MGM William Warwick sprzedał w dniu 6 września 2017 176 milionów swoich udziałów MGM. 

Kolejną symboliczną uwagę, którą przeoczył autor artykułu a która jest widoczna na wykresie poniżej jest cena po której wszyscy ci ludzie sprzedali udziały.

Postarajmy się to zrozumieć.

Dwie pierwsze transakcje oficera Roberta Baldwina 33.33 i 33.13 dolara za akcje jeden dzień przed 9/11.

Gdybyście mogli poczytać resztę tej listy to odkrylibyście, że prawie wszystkie te wewnętrzne transakcje akcjonariuszy odbyły się po cenie oscylującej wokół 33 dolarów za akcję.

INNY MOŻLIWY MOTYW: POTĘŻNY ATAK SOJUSZU PRZECIWKO HOLLYWOOD

W pierwszy czwartek zaraz po masakrze w Vegas w godzinach porannych, gazeta New York Times opublikowała artykuł, który normalnie byłby jedyną rzeczą o której ludzie rozmawialiby.

Hollywoodzki super-guru Hervey Weinstein został oskarżony o nadużycia seksualne i prawdopodobne molestowanie bezbronnych kobiet … przez dekady.

Gdyby ta historia wyszła na jaw w “czasie ciszy” to byłaby gigantycznym skandalem i mogłaby zainspirować wiele innych ludzi do ujawnienia kolejnych faktów. Niemniej jednak masakryczna strzelanina w Vegas była tak traumatycznym wydarzeniem a “wiązanie faktów” oraz dalsze dochodzenie zataczało tak ogromne koła, że afera ta została niemalże całkowicie zamieciona pod dywan.

KAŻDY SIĘ BOI

Środowisko Hollywoodzkie jest niebezpieczne i tak bardzo nasiąknięte szykanami, że prawie nikt nie ośmieli się rozmawiać na ten temat.

10/6: Hollywood Milczy (z Uporem) Odnośnie Oskarżeń Weinsteina

https://www.thedailybeast.com/hollywoods-loud-silence-on-harvey-weinsteins-sexual-harassment-allegations

Wczesnym popołudniem (w Nowym Jorku) – w przedpołudniowych godzinach na Zachodzie USA – New York Times rzucił prawdziwą “bombę” informacyjną w swoim raporcie dochodzeniowym w którym oskarża super-guru filmowego Harveya Weinsteina o praktyki molestowania seksualnego mające miejsce od całych dziesięcioleci. 

Artykuł napisany przez Jodi Kantor i Megan Twohey obejmuje zeznania różnych aktorek, reżyserów filmowych i pracowników z bliskiego otoczenia Weinsteina, których wielu oskarża jednego z prezesów Weinstein Company o “drapieżne poczynania” (predatory conduct). 

“Pan Weinstein doszedł do polubownego rozwiązania (konfliktu) z przynajmniej ośmioma kobietami co zostało podane przez rzeczników firmy powołujących się na anonimowość”, donosi New York Times…

Przebój anteny TV “Times expose” podaje, że w wyniku działań dziennikarzy portalu “The Daily Beast” zdołano dotrzeć do dziesiątek znanych aktorów, aktorek i reżyserów filmowych, których pewna część pracowała z Weinsteinem. Dotarto do nich tylko po to, aby otrzymać na swoje pytania odpowiedź “nie skomentuję tego” lub by spotkać się z całkowitą ciszą w eterze…

Tak długo jak Hollywood istnieje znana jest również “sofa wyłaniająca obsadę filmową”, na której reżyserzy i producenci filmowi polują na bezbronne ofiary. Stało się to (wszystkim) tak dobrze znane, że obecnie jest to lekceważone. 

W 2013 r., zdobywczyni Oskara Susan Sarandon podzieliła się ze mną jej własnym doświadczeniem molestowania seksualnego…

Od wielu lat największe legendy napędzające branże filmową poczynając od Davida O. Selznicka aż po Alfreda Hitchcocka były oskarżane o molestowanie seksualne młodych aktorek. 

Dopiero od około dekady aktorki takie jak: Charlize Theron, Thandie Newton, Gwyneth Paltrow, Helen Mirren, Zoe Kazan i inne zaczęły o tym głośno mówić i dzielić się opowieściami o seksualnym molestowaniu podczas interview oraz na planie filmowym. Wcześniej ich brak działania powodowany były strachem przed ewentualnymi akcjami odwetowymi ze strony branży filmowej. 

GŁÓWNY NURT MEDIALNY PONOWNIE PRZEPEŁNIONY JEST ABSURDEM

(Drogi Czytelniku), nie musisz lubić obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, aby przeanalizować obiektywnie kolejne fakty.

Główny nurt medialny wychwycił ścieżkę (dźwiękową) prywatnej rozmowy pomiędzy Donaldem Trumpem i Billem Bushem, w której Trump rozmawia jak babiarz.

Zaowocowało to niekończącymi się atakami wywierającymi ogromną presję na nim nawet pomimo tego, że nie zrobił on nic złego.

W chwili obecnej mamy jednego z największych Hollywoodzkich guru, którego historia ujawnia coraz to większe seksualne nadużycia wytaczane przeciwko niemu i nie mówi się o tym ani słowa.

10/6: Wyemitowany późno w nocy Talk Show nie wspomniał ani słowa o Skandalu Weinsteina

https://news.grabien.com/story-after-harvey-weinstein-scandal-late-night-hosts-come-dry

Ktoś pomyślałby, że po tym jak jedno z największych nazwisk Hollywoodu, które wytworzyło sobie swoją własną markę przy jednoczesnych działaniach na cele feminizmu i które było w szokujący sposób ukazane było jako zatajające od dekad nadużycia seksualne, zaowocuje istną bitwą w programie. 

W zamian, Jimmy Fallon, Trevor Noah, Conan O’Brien, Seth Meyers, Jimmy Kimmel i Stephen Colbert wystąpili … z niczym.   

Jednym wspomnieniem o Harveyu Weinsteinie w tym nadawanym późno w nocy programie była wzmianka odnośnie “The Daily Show” podczas segmentu na temat Cam Newton. 

“Żart” wspomniany powyżej był niczym więcej jak tylko Noah pozorującego się na Cam Newton i mówiącego reporterom na konferencji prasowej: “Spójrzcie, Harvey Weinstein!”. 

W miarę jak poruszamy się w kierunku kolejnej części dochodzimy do wielkich spraw: doniesień główniejszych informatorów dotyczących możliwości ujawnienia oszałamiających wiadomości obnażających Klikę (Cabal).

Jeśli okaże się to prawdą to będzie to chwila, na którą wszyscy czekaliśmy.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO KOLEJNEJ CZĘŚCI: INFORMATORZY DONOSZĄ O NIEUNIKNIONYM OBNAŻENIU KLIKI

Autor: 

David Wilcock – pisarz, profesjonalny wykładowca, reżyser i badacz starożytnych cywilizacji, naukowiec do spraw świadomości i nowych paradygmatów obejmujących materię i energię.  

Strona źródłowa: https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1220-vegas-meta-analysis?showall=&start=2 

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Total Page Visits: 5772 - Today Page Visits: 3