Rozdział 15: Jak zlokalizować Istoty Pozaziemskie oraz posiąść “wgląd” w ich sieci energetyczne?

Po pierwsze zbierzcie się w sobie, aby przyśpieszyć naukę używania telepatii (link tutaj) oraz teledetekcji (link tutaj).

Pozaziemska wersja teledetekcji jest szybsza i bardziej wszechstronna niż wersja wywiadu wojskowego, do której mamy wgląd.  Rezonans ujemnych grawitycznych cykli jest ważny w celu zrozumienia tego w jaki sposób ludzie mogą przysiąść i niemalże natychmiastowo uzyskać dostęp do informacji odległych tak w czasie jak i w przestrzeni.

Dr. Russel Targ (link tutaj) mówi o tym, że wytrenował podczas Zimnej Wojny w dziedzinie teledetekcji setki zatrudnionych dla CIA.  R. Targ jest dobrze wyedukowanym, prawym człowiekiem a nie ślepym wykonawcom reżimu.  Jego dywagacje na ten temat są wzorem.

Doktor Fizyki  R. Targ pomógł opracować Lockheedowi system laserowy używany do wykrywania załamania strumieni wiatrowych na lotniskach.  Mówi on, że należy wyczyścić swój umysł – zupełnie tak jak ciemny ekran telewizora lub ciemne lustro wody całkowicie uspokojonego basenu po to, aby być w stanie używać teledetekcji.  Należy pozwolić na ukazanie się pierwszego obrazu lub odczucia w umyśle bez usiłowania odgadnięcia, spekulacji lub racjonalnej dedukcji na jego temat.  Zamiast tego po prostu pozwolić umysłowi na odczuwanie na odległość obiektów lub pól widzenia takimi jakie one są.

Telepatia i teledetekcja nie są po prostu tylko możliwościami badania tematów związanych z życiem pozaziemskim, są one niezbędne dla zrozumienia podstawowych zagadnień.  Bez możliwości zdalnego sprawdzenia i weryfikacji przynajmniej niektórych szczegółów badający dane tematy może skończyć na osądzaniu charakteru każdego reportera zamiast wbić się w mechaniczną pamięć kwantową danej czasoprzestrzeni, która jest odwiedzana przez używających teledetekcje.

Często używana jest analogia z holografem po to, aby opisać aspekt dokonywania teledetekcji.  Analogia holograficzna sugeruje, że pamięć lub ślady przywołanych ponownie aspektów jakiegokolwiek wydarzenia we Wszechświecie są w jakiś sposób zakotwiczone w czasoprzestrzeni i są właściwie umiejscowione we wszystkich innych lokalizacjach.  Czy brzmi to dziwnie czy nie naukowcy twierdzą, że jest to zgodnie z fizyką kwantową.

Nawet z najbardziej odległych zakamarków informacje takie mogą być wyciągnięte przy użyciu prostych zależności między światłem a elektrograwitacją.

Tom Bearden (link tutaj) twierdzi, że gdy fale świetlne spotykają się ze sobą zbiegając się z przeciwnych kierunków i znoszą się wzajemnie na każdej z trzech osi współrzędnych (np. x, y, z pomimo tego, że nie zawsze są one usytuowane względem siebie pod kątem prostym), to ulatniają się one w elektrograwitację (pewnego rodzaju sztuczną grawitację).

Zjawisko odwrotne polega na tym, że gdy różne działania elektrograwitacji zbiegają się ze sobą tak, że znoszą się one wzajemnie ulatniają się wtedy w fale świetlne.

Istnieje zatem zależność polegająca na odwróconym działaniu w jedną i drugą stronę pomiędzy światłem a elektrograwitacją co leży u podstaw całej wewnętrznej grawitacji związanej z jądrami atomów.  Aby wytworzyć elektrograwitację wyślij impuls fal światła i zmodyfikuj ich profil tak, aby takie wydarzenie nastąpiło a będzie to odczuwane jak gdyby świadomość twojego umysłu dokonała pół obrotu pół przeskoku (co odwraca biegunowość umysłu) w taki sposób, że scali ze sobą biegnące z naprzeciwka fale energii w lustrzane odbicie tak, że zniosą się one nawzajem.

Ta energia nie zniknęła ale nadal szuka ona ujścia.  Aby tego dokonać, użyj analogii struktury mózgu, połączeń nerwowych i prawdopodobnie nawet atomów, aby scalić tę energię w umysł.  Tworzy to falę stojącą, pozornie stan opisywany płaską linią, w którym natychmiastowo w zawiły sposób wysyłasz puls energii nieznacznie do wnętrza jądrowej głębi, która zaginając się rezonuje zarówno do wewnątrz jak i daleko na zewnątrz w tym samym czasie.  Wyznaczasz wtedy zarys tego połączenia i zmieniasz ciąg lub rezonans z odległymi zjawiskami lub kategoriami.

Choć brzmi to jak zbieranina skomplikowanych elementów wydarza się to wszystko na raz (ukształtowanie tego aspektu jest tak błyskawiczne jak najszybsza myśl w waszej głowie).  Gdy po raz pierwszy dokonacie tego rezonansu na odległość, będzie to odczuwane jak subtelne doświadczenie przebywania poza ciałem.  Ogólnie rzecz biorąc, wykonując to zużywacie normalną ilość energii umysłu albo nawet jeszcze mniejszą jej część.  Spajacie się wtedy w większy (inteligentny) porządek.

Ponownie nadmieniam, że pozaziemski rodzaj owej energii jest delikatniejszy, subtelniejszy i bardziej rozproszony oraz ulotny niż nasze normalne myśli.

*Nasz mózg i struktury nerwów posiadają do 133×1024 atomów i nawet więcej cząsteczek atomowych.  Jest on bogaty w zakrzywienia, które już rezonują głęboko w strukturę atomową  a czasami znacznie dalej na zewnątrz jej.  Każdy atom posiada liczne zjawiska związane ze światłem podczas dokonywania interakcji.

Oto trzydniowy trening opisujący sposób w jaki można zdalnie wyczuwać Istoty Pozaziemskie.

Dzień Pierwszy

Pamiętać należy, że naukowcy opisują zakres częstotliwości działania mózgu pomiędzy 5 a 30 Hz (Hertzów).

Fale mózgowe w stanie relaksu oraz niezmąconego spokoju (e.l.f. – extremely low frequency, bardzo niska częstotliwość) wahają się pomiędzy 5 a 11Hz i mogą z łatwością przenikać przez struktury stałe.  Tak więc telepatia jest łatwo osiągalna w takich zakresach falowych (teledetekcja rezonuje znacznie głębiej do wnętrza podczas tego stanu i dokonuje ona „ujemnych” cykli, w pewnym sensie, podczas równoczesnego połączenia z przestrzenią daleko na zewnątrz).

Krok 1: Oto początkowe ćwiczenie, od którego proponuje zacząć.  Zamknij oczy i po prostu odpręż się.   Wyczyść umysł od wszystkich problemów i trosk.  Spraw, że stanie się on ciemną próżnią.  Następnie podnieś rękę i trzymaj ją przy głowie (z ciągle zamkniętymi oczami).  Używając struktury nerwów znajdującej się w mózgu (oraz gdziekolwiek indziej w ciele) staraj się odczuć tę rękę nie wizualnie ale pod kątem wahania jej energii.  W obu  kategoriach zakresów bardzo niskiej częstotliwości oraz ujemnych cykli energii będzie to nieznacznie odczuwalne.

W momencie gdy odczujesz to zacznij wolno przesuwać rękę.  Będziesz wtedy dokonywał zdalnego odczuwania jej obecności (ani nie wizualnej ani nie poprzez ramię i strukturę nerwową mózgu) i ruch ten pobudzi twoją świadomość.

*Bardziej żywym przykładem jest ten z trzymaniem niemowlaka blisko ciebie gdy masz zamknięte oczy.  Używając tej samej metody będziesz odczuwał promieniującą niewinność tego dziecka.  Jest to jedno z najbardziej trafiających do nas doświadczeń.  

Gdy dokonasz tego w sposób poprawny odczujesz to jak gdyby świadomość wykonała pół-obrót pół-przerzut scalając przy tym energię umysłu z przeciwnymi falami energii będącymi lustrzanym odbiciem względem siebie tak, że zniosą się one wzajemnie.  Wtedy osiągniesz kontrolę koncentracji swojego umysłu w taki sposób, że będzie on rezonował z odległą przestrzenią lub płaszczyzną, których badania dokonujesz.

To czego właściwie dokonujesz jest nazywane „Toh-Shi” w tradycyjnym pojęci słów japońskich.

*Dr. Russell Targ nauczył setki ludzi w siedzibie CIA jak  tego dokonywać.  

Dzień Drugi

Krok 2: Znajdź miejsce blisko ściany lub w takiej części domu gdzie jest oszklona okiennica z metalowymi i drewnianymi wstawkami lub płyta kartonowo-gipsowa.

Usiądź lub stań blisko i używając struktury nerwowej mózgu (a nie swoich oczu), „poczuj” różnicę w odczuwaniu poszczególnych obszarów wolno koncentrując się na jednym z nich (np. na drewnie), a następnie na kolejnym (np. na szkle) itd. To co robisz jest czymś podobnym do posmakowania elementarnej energii różnorodnego materiału.  Jeśli wykonujesz to ćwiczenie po raz pierwszy możesz nie odnotować różnicy gdyż jest to „pierwszy smak” każdego z tych materiałów.

Nazajutrz, jednakże, po zapamiętaniu „odczucia” każdego z nich powinieneś zacząć rozpoznawać różnicę w tym, że różne materiały są odczuwane w inny sposób podczas dokonywania tego rodzaju teledetekcji.

Ponownie powtarzam, że Japończycy nazywają to Toh-Shi.  Poszczególne atomy różnych materiałów emitują energie w różnych spektrach i stąd bierze się twoja umiejętność do odczuwania pewnego rodzaju różnic.  I znowu należy dodać, że musi  to być wykonywane z zamkniętymi oczami tak, aby nie pomylić tego z informacjami odbieranymi wizualnie.

Musisz być w stanie wprowadzić swój umysł w stan całkowicie ciemnej pustki zanim zaczniesz dokonywać w ten sposób odczuwania poszczególnych materiałów.  Próbuj tego w innych dniach o różnych porach, być może wieczorem wtedy gdy mózg może łatwiej wejść w stan scharakteryzowany niskimi częstotliwościami. Szczególnie odnotujesz różnicę między dwoma różnymi materiałami podczas dokonywani szybkiego skanu.  Wtedy gdy rozpoczniesz odczuwać, że możesz rozpoznać różnice między odczuciami związanymi z innymi materiałami (na początku trzymaj się podstawowych materii takich jak: plastik, metal czy drewno itd.) możesz przejść do większych wyzwań.

Wybierz np. dom swojego sąsiada i zamknij oczy a następnie wczuj się do jego wnętrza, aby odczuć jakie materiały znajdują się tam.  Zaczniesz wtedy odczuwać ich kształty.  Nie staraj się zgadywać albo dedukować, po prostu pozwól pojawić się pierwszemu odczuciu jakie przychodzi do wyciszonego umysłu.  Następnie próbuj dokonać tego w odstępach czasu przy różnych rodzajach barier itd.  Jak na ironię jest to bardziej skuteczne na większe odległości.

I na koniec pamiętaj, że tego rodzaju teledetekcja zabiera cię w bardziej skondensowane stany fizyczne w których umysły spotykają się i mogą dzielić się informacjami i komunikować się ze sobą tworząc pewnego rodzaju porozumienia.  Wejdź w to z bardzo społecznym odczuciem większego kontinuum i zachowuj się najbardziej odpowiednio jak tylko potrafisz.

Zanim rozpoczniesz krok trzeci należy pozwolić sobie na dzień ćwiczeń w celu przypomnienia sobie odczucia pierwszego „smaku” energii i spróbowania go kilkakrotnie a dopiero następnego dnia przejść dalej.  Dodatkowy dzień jest bardzo pomocny.

Dzień Trzeci – zupełnie inna kategoria treningu

Krok 3: Jeśli przeszedłeś przez dwie pierwsze części treningu ta część jest bardzo ważna.

Przypominam, że psychologowie odnotowali, że gdy ktoś zaczyna posługiwać się teledetekcją (lub tylko myśli o umiejętnościach pozazmysłowego odczuwania) wtedy pojawiają się w jego/jej mózgu nowe połączenia dendrytów pomiędzy komórkami.  Działa to zupełnie tak jak podczas nauki języka obcego co zwiększa inteligencję.

Jeśli pewnie posługujecie się poprzednimi ćwiczeniami powinniście teraz zacząć wczuwać się w większe budynki po to, aby wstępnie zacząć postrzegać odczucie całego ciała ludzkiego.

Zacznijcie również odczuwać myśli zwierząt (szybkie ale bardzo subtelne obrazy i uczucia – małe ptaki są najlepsze do tego celu ponieważ ich szybkie, delikatne ruchy i impulsy są bardzo podobne do pozaziemskiego pojęcia pożądanej prędkości impulsów umysłowych).  Jeśli odczuwasz lub komunikujesz się z ptakami to po pierwsze dokarmiaj je tak, aby rozpoznawały cie i nie koncentruj się na punkcie w ich głowach.  W zamian rezonuj z przestrzenią znajdującą się wokół nich.

Dla różnych osób posługujących się teledetekcją ludzie będą wydawali się posiadać różne cechy energetyczne.  Niektórzy z tych ludzi natychmiastowo przełączą się od świadomości indywidualnej na świadomość telepatyczną.  Inni będą odczuwali pozorny charakter kolektywnej świadomości ludzkiej osób znajdujących się w danymi miejscu.  Można zasadniczo rozciągnąć oraz przełączyć koncentrację/zdolność postrzegania w chwili pozazmysłowego odczuwania ludzi.  Cała struktura systemu nerwowego posiada energię, która „ulatnia się” do otoczenia, jednakże dokonuje się to w sposób dyskretny.  Jeśli wykonywałeś powyższe ćwiczenia to wiesz jak to się odbywa.

Niektórzy badacze pozazmysłowi mogą szukać pozornego światła lub wartości świetlnych wspólnych dla całego ciała ludzkiego (które będą bardziej wyraziste w okolicach czaszki).  Jeszcze inni będą odczuwali to jak myśli w ciemności ich własnego umysłu

Zauważycie również i to, że niektórzy ludzie mogą być połączeni na różne sposoby.

*Mogą oni nie zauważyć tego, że badasz ich używając teledetekcji.  Jeden z informatorów Phillpa Krapfa powiedział, że aby dokonać telepatii z drugą osobą należy zacząć od jej krańców a następnie przechodzić sukcesywnie do jego/jej głowy.  

Oczywiście i w tym przypadku ważne są te same podstawowe kwestie: brak przymusu, łagodność i porzucenie manipulowania impulsami seksualnymi (wszystko co i tak odpowie ogniem zwrotnym skierowanym na sprawce).

Jest nawet lepiej gdyż istnieje subtelna prawie nieuchwytna kolektywna świadomość zupełnie tak, jak delikatnie przepływające fale szeptów najgłębszych dzielonych problemów i uczuć najbardziej wspólnych dla większości ludzi, na których kierujesz swą telepatię.  Można to rozdrażnić, ale należy pamiętać: jest ona częścią większej tożsamości społecznej, którą inne Istoty Pozaziemskie oraz inni zainteresowani bardzo uważnie śledzili – prawdopodobnie od momentu gdy zaczęliśmy naszą ewolucję w obecną inteligencję.  Tak więc ten aspekt ludzkiej świadomości jest mocno nasycony czymś znajdującym się na bardzo wysokim poziomie ewolucji, subtelnej strukturze bezpieczeństwa.

Gdy odczuwasz świadomość stajesz się jej uczestnikiem.  Proszę nigdy nie próbujcie udzielać lekcji zatwardziałym kryminalistom z waszą dopiero co rozwijającą się świadomością.  W przeciwieństwie do innych osób odradzałbym również prób dotyczących zdobycia korzyści finansowych ponieważ najbardziej rozwinięte jednostki, najgłębiej i najmocniej połączone ze wszystkimi z ludzkich wrażliwych uczuć sięgają w społeczności oparte na równości (oraz znacznie bardziej sprawiedliwą przyszłość ludzką, czy w to wierzysz czy nie).

Nie jestem nawet człowiekiem wierzącym lecz ten aspekt jest podobny do aspektu B-O-G-A, cóż … (oczywiście bez płci i bez pojedynczej osobowości lecz rozpostarty wszędzie i subtelnie społeczny).

Można zauważyć jak szybko teledetekcja rozwija się w głębokie długoterminowe pytania, możliwości oraz znacznie więcej.  Gdy badasz pozazmysłowo innych możesz również wyciągnąć szczegóły lecz istnieje większe, znacznie bardziej wyewoluowane kontinuum wrażliwego odczuwania gdzieś w hiperprzestrzeni, które na pewne sposoby zasadniczo ogląda się do wewnątrz (lub dokonuje wstecznego cyklu) podczas, gdy ty rozglądasz się na zewnątrz.

Oto zaawansowane ćwiczenie:  spróbuj zobaczyć siebie z góry.  Możesz – jeśli wykonujesz to prawidłowo – rzeczywiście zobaczyć dokładne szczegóły w czasie rzeczywistym.  Jednakże ta ostrość widzenia nie jest ani ważna ani nie jest czymś co energia twojego ciała może zazwyczaj podtrzymywać zbyt długo.  Możesz również zacząć zauważać całe miejsca z góry (muszę ostrzec, że to może nie przebiegać w sposób bezproblemowy jeżeli nie jesteś prawym, nie naruszającym praw innych człowiekiem – inni nie są tam mile widziani).

I wreszcie, a jest to ważne: ta sama zdolność, która pozwala nam odczuwać ludzi jest wykorzystywana przy pozazmysłowym badaniu Istot Pozaziemskich.  Należy pamiętać o jednym: bardzo często posiadają oni systemy psychotroniczne, które wykrywają tych, którzy dokonują zdalnego badania.  W moim przypadku jestem zintegrowany w większy, nie naruszający praw rodzimych form życia kontekst, tak więc moje sondowanie jest dorobkiem intelektualnym dla większej liczby czytelników gatunku ludzkiego.

Można dokonać niemalże natychmiastowego odczuwania innych ludzi: ich uczuć, nastrojów, obaw oraz podstawowych problemów, ale jest to pewnego rodzaju przebłysk takie jakby odczucie danej kwestii (nie jest to wizualny przebłysk, przynajmniej nie w sposób, który miałby być zbyt zauważalny).  Z Istotami Pozaziemskimi odbierasz odczucie tego, czy posiadają one skryte intencje potencjalnie szkodliwych działań, lub czy brakuje im istotnych motywów w działania tutaj czy po prostu nas badają.

Bardzo przydatna jest wiedza na temat tego jak nie naruszać praw Istot Pozaziemskich oraz tego jak wycofać się z jednoczesnym zachowaniem ciągle żywej umiejętności odczuwania pozazmysłowego w otaczającym cię kontinuum przy pojawieniu się problemu (myśl o tym jak o mówieniu komuś komu ufasz w momencie gdy pojawią się komplikacje i staraj się rozpowszechnić słowo w kręgach internetowych).  Jeśli wykonujesz opisane powyżej ćwiczenia to rozwijasz w sobie drugą głębie świadomości.

Możesz zechcieć pomyśleć o dziwacznej nauce stojącej za tym, pomaga to rozwijać twoją świadomość.  Teledetekcja może być wykonana gdyż wszystkie części i relacje są po prostu ułamkiem powszechnie znanej uniwersalnej prawie-całości.  Rezonują one tam i z powrotem (jako hiper-dynamika frakcyjna).

Pomogłem dotychczas wielu ludziom w tej kwestii i wiem, że praca z podwójną głębia świadomości może rozpoczynać się różnie.

Nie mogę rozpocząć wymiany wszystkich następstw związanych z tą świadomością w tej niewielkiej przestrzeni – są one zdumiewające i obejmują proces odkrywania oraz łatwy do zaakceptowania rodzaj pokory oraz przejrzystości, w którym żaden człowiek nie może w dalszym ciągu naruszać praw innych Istot bez ogólnej utraty w pojęciu całego kontinuum czasowego.  W rzeczywistości wszystkie związane z całym kontinuum czasowym implikacje mogą pomóc ci porzucić strach przed śmiercią i wesprą cię w podjęciu wszelkich niezbędnych ludzkich udoskonaleń.

I ostatecznie i być może jest to najważniejsza sprawa: ta część postrzegania pozazmysłowego pozwoli rodzajowi ludzkiemu na zlokalizowanie i odizolowanie największych ludzkich zbrodniarzy dokonujących najbardziej brutalnych przestępstw.

*koniec trzeciego dnia treningu

T. Bearden przedstawia w jaki sposób każdy może sprawdzić na odległość Istoty Pozaziemskie oraz lokalizację ich statków kosmicznych:

Po pierwsze zmniejsz znacznie poziom swojej energii przynajmniej o pięć rzędów wielkości tak, aby nie łatwo wykrył cię kontyngent Istot Szarych.

Zmniejsz poziom swojej energii do swojego wnętrza z jednoczesnym rozszerzeniem swojej świadomości daleko na zewnątrz.

Wszystkie statki kosmiczne należące do Istot Pozaziemskich oraz ich usytuowanie są głęboko wplecione w sieci elektrograwitacyjne/magnetograwitacyjne oraz w inne sieci komunikacyjne i są używane do podróżowania oraz dla innej  technologii.  Elektrograwitacja pożycza tak dużo energii z pustej przestrzeni, tak jak opisuje on w piśmie zatytułowanym „Bearden dla Opornych” (link tutaj) w podanym odnośniku, że przyśpiesza to nieznacznie upływ czasu w tej części czasoprzestrzeni.  

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, aby pozornie umiejscowiony tutaj pojazd istotnie  wszedł wgłąb hiperprzestrzeni (jest to wzajemna zasada T. Beardena), elektrograwitacja musi przyśpieszyć upływ czasu tak, aby przekroczyć ograniczenie Einsteina dotyczące rozprzestrzeniania się światła.

Wiem, że jest to śliski temat o ile nawet nie czysto techniczny, lecz jest on częścią podstaw teledetekcji oraz postrzegania pozazmysłowego.

Leży on również u podstaw technologii pozaziemskiej, ich komunikacji oraz znacznie większej liczby zagadnień.  Gdy Kosmici zasilają swoje systemy (pojazdy kosmiczne, bazy lub inny rodzaj monitoringu jakiejkolwiek jednostki z kontyngentu Istot Szarych lub należących do IFSP) ciasno zespolone ze sobą strumienie energii wpływają oraz wypływają z innych jednostek latających IFSP oraz technologii pobocznej nakierowanej na dany cel.  Można wtedy dosłownie „zobaczyć” te energie lecz nie postrzegając ich przy pomocy oczu, w istocie czujesz to w swojej strukturze nerwowej lecz musisz poszerzyć przestrzeń, którą wtedy odczuwasz, musisz nadąć ją daleko na zewnątrz po to, aby to poczuć.

To może poruszać się z prędkością szybszą od prędkości światła więc nie oczekuj, że ten proces przebiega w formie liniowej takiej jak promieniowanie.  To przechodzi przez precyzyjną sieć współrzędnych cykli ujemnych-grawitycznych (głównie skierowanych do wewnątrz) lub odnosi się do niej.

Oto jak można w dosłownym sensie praktykować to ćwiczenie:

Odszukaj znane ci pole działań związane z tą technologią lub pojazd kosmiczny należący do kontyngentu Istot Szarych i IFSP (np. po ciemnej stronie księżyca (link tutaj), leżące poza zasięgiem wzroku na podstawie doniesień Phillpa Krapfa (link tutaj) i Williama Coopera (link  tutaj)) i utrzymując bezpieczny, podwójny dystans „zaglądnij” tam poprzez teledetekcje nie w sensie wizualnym, ale przeskanuj to pod kątem znajdującej się tam energii oraz docelowej lokalizacji ∆t (jest to coś co T. Bearden opisuje jako katalizator przyśpieszający czas ze względu na ogromne ilości strumieni energii przepływającej poprzez elektrograwitacje).

Tak wiele strumieni energii płyną w kierunku różnych pól działania oraz innych technologii należących do IFSP, że wyróżniają się one jaskrawo w danym otoczeniu.  Jest to tak znacząco odmienne od normalnego elektromagnetyzmu (światła) otaczającego dane miejsce, że jest to natychmiastowo oczywiste w momencie gdy tylko zaczniesz praktykować rozpoznawanie tego typu strumieni energii.  Z biegiem czasu wyrobisz sobie dryg do robienia tego, ale oczywiście nie nastąpi to natychmiastowo.  Kluczem do rozpoznawania strumieni elektrograwitacji jest fakt, że znaczna część tej energii jest nasycona treścią zawierającą informacje ze względu na aspekty komunikacyjne psychotroniki.

Tak więc nie jest to tylko energia, jest to coś co zawiera informacje, które ułatwiają niemalże natychmiastowe sondowanie w momencie kiedy tylko zawiesisz na tym swoją uwagę.

Allison Reed, która w pewnym przypadku była porwana na cztery i pół dnia powiedziała Davidowi Jacobsowi o tym, że podczas przebywania w niewoli została posadzona wraz z innymi porwanymi a następnie pokazano im wizualizacje rodzin ludzkich pośród hybryd ludzko-pozaziemskich na ich późnym etapie rozwoju.  Porywające ich Istoty Pozaziemskie pokazywały te obrazy tych hybryd po to, aby sprawdzić czy porwani są w stanie odróżnić je od normalnych ludzi.

Allison powiedziała, że Kosmici powiedzieli jej, że niektórzy posługujący się teledetekcją posiadają umiejętności widzenia pola energii otaczającego hybrydy ludzkie.

Powiedziała ona również:

„Jest tylko jeden sposób, aby  to stwierdzić i jest to właśnie pole energii, które je otacza – ale o ile nie potrafisz tego zauważyć, nigdy nie poznasz różnicy.” (cytat z książki ‚The Threat’, strona 248)

Pamiętajmy o tym, że z powodu wykształcenia wzroku opartego na sposobie naszego myślenia zakładamy, że zjawiska widzialne (fale światła) są ostatecznym efektem.  Gdybyśmy nie posiadali oczu moglibyśmy wymyślić coś innego.

Struktura nerwów nie ogranicza się do parametrów fal świetlnych.  Może ona wykryć elektrograwitację albo strumienie energii ujemnej.

Proszę więc o praktykowanie tego.  Najpierw upewnij się, że twój umysł jest całkowicie pusty, a następnie uwolnij swoją świadomość tak, aby zdalnie objęła ona szeroki obszar wokół sondowanego obiektu po czym poczuj go.  Wkrótce będziesz w stanie odróżnić dany podpis sieci elektrograwitacyjnych/magnetograwitacyjnychy danych grup Istot Pozaziemskich.

Na przykład elektrograwitacja używana przez kontyngent Istot Szarych jest zmanipulowana tak, aby odpowiadała ich większej sieci energetycznej tak więc, gdy będziesz uważny odczujesz ją.  Należy dodać jedną uwagę:  osoba dokonująca teledetekcji nie umiejscawia się bezpośrednio w ogniskach nadzwyczaj wysokiej energii.  Nie umieściłbyś siebie w miejscu tuż ponad lub poniżej osi centralnych Tesli danego spodka lub większego pojazdu kosmicznego.

Nie obserwowałbyś zdalnie bomby atomowej poprzez zajęcia miejsca w strefie zerowej.

Zamiast tego umieść swoją uwagę (faktycznie sumę swoich wszystkich uwag) na jednym aspekcie obiektu.  W tym przypadku na ogromnym spodku należącym do IFSP – zakładając, że jesteś w stanie w sposób bezpieczny przebadać go, np. na tym, o którym doniósł zwycięzca Nagrody Pulitzera redaktor Gazety w Los Angeles Phillip Krapf, że unosi się powyżej ciemnej powierzchni księżyca.  Umieść więc swoje widzenie na jego zewnętrznej części i nieznacznie powyżej jego konturów.

Znajdziesz tam pewnego rodzaju horyzont gdzie pobierana energia i przyśpieszanie czasu spowodowane użyciem przez pojazd kosmiczny form grawitycznych tworzy wyraźny, łatwy do zlokalizowania poziom energetyczny.  „Odczuwane” jest to jak pewnego rodzaju membrana energetyczna. Wyróżnia się to, choć w sposób ponury i może to być od razu odnalezione.  Po pewnym czasie praktyki być może rozpoczniesz wyciągać informacje zawarte w latającym spodku wykonując krótkie, prawie natychmiastowe pulsacje, które zakrzywiają się w przepływach energii (energia ta przepływa w obydwu kierunkach).

Dokonujesz pulsacji do wewnątrz jak i na zewnątrz większej połączonej, znajdującej się tam przestrzeni.  *Będziesz znacznie mniej narażony na wykrycie cie gdy umieścisz swoją uwagę na bezpieczniejszym, podwójnym dystansie (zaraz po drugim horyzoncie energetycznym, który może znajdować się znacznie dalej od obiektu).

Te pulsacje nie zachodzą w sposób liniowy.  Zamiast tego poruszają się one do wewnątrz jak i na zewnątrz czasoprzestrzeni znajdującej się wszędzie dookoła.  Dokonujesz wtedy sondowania informacji w pewnym sensie.  Gdy umieścisz swoją uwagę wewnątrz pojazdu kosmicznego najprawdopodobniej zostaniesz wykryty co będzie kłopotliwe, aby nie ująć tego dosadniej.  Wieloletnie używanie technologii psychotronicznej (link tutaj) pozwoliło Istotom Pozaziemskim na wykrywanie obcego sondowania wtedy, gdy uwaga jest umieszczona w samym środku ich pojazdu.

Zatem, albo bądź uważny albo zostaw to dla ekspertów.  Możesz zdalnie badać pola działania Istot Pozaziemskich tutaj na Ziemi, np. lokalizacje Istot Wysokich Białych znajdującą się w pobliżu Indiana Springs w stanie Nevada (link tutaj) lub różne inne miejsca Istot Szarych lub innych należących do IFSP (uważaj na Istoty Wysokie Białe: mogą być one skłonne do używania przemocy względem ciebie).  Ponownie powtarzam utrzymuj bezpieczny podwójny dystans i przestudiuj mapę danej okolicy gdyż gdy znasz daną okolicę uzyskujesz wtedy lepsze odniesienie energetyczne do danego otoczenia.

Następnie, gdy praktykujesz to i czujesz, będziesz gotowy do wykrywania ludzkich agentów, którzy pomagają kolonizować Ziemię i manipulować oraz porywać ludzi Kosmitom należącym do IFSP.

Nie jest to umiejętność, którą nabywa się w ciągu jednego dnia.  Daj sobie trochę czasu na jej rozwinięcie.  Ot o co musisz zrobić: umieść całą perspektywę swojej uwagi nad jakimś miastem lub nad obszarem poza miastem albo na jakiejś innej przestrzeni (nawet znajdującej się daleko – nie na Ziemi) i „czuj” jak elektrograwitacja/magnetograwitacja przepływa przez to miejsce.  Strumienie tej energii poruszają się hiper-szybko.

„Czujesz” (i naprawdę widzisz, choć od „ślepej” strony twojego umysłu) te strumienie energii przepływające do zdalnej sieci IFSP.  Czujesz i odnotowujesz większą koncentrację statków kosmicznych należących do IFSP lub ich pracowników nadzorujących danych agentów wśród ludzi.  Nie podglądasz ich bezpośrednio, jest to częścią większej uniwersalnej przejrzystości działania (każdej Istoty przebywającej w tym Wszechświecie – przyp. tłum.).

Oczekuje się monitorowania podstawowych zasad ekologii od wszystkich dojrzałych populacji.

Tak więc nie osadzaj się w swoim sondowaniu przez zbyt długie umieszczanie swojej uwagi wewnątrz jakiegoś pojazdu kosmicznego.  Nie licz na to, że nie napotkasz się z odpowiedzią w momencie próby wyciągnięcia szczegółów dotyczących ich technologii dla bezpodstawnej korzyści ludzkiej.  Wszechświat jest na tyle inteligentny, że możesz ponieść porażkę w swoich dążeniach do wyrobienia zdolności teledetekcji gdy będziesz udawał, że tak nie jest.

Ponownie powtarzam: przyśpiesz swoją naukę nabywania zdolności teledetekcji.  Nie jest  to tylko jedną z opcji, jest to koniecznością w celu sprawdzenia kim są i gdzie działają agenci ludzcy pochodzący z IFSP.  Wiarygodne źródło informacji nie należące do IFSP powiedziało, że w sumie tych agentów jest od trzech do czterech tysięcy.  Agenci ci nie tylko utożsamiają się z Istotami działającymi w imieniu IFSP, spowodują oni również ogromne zniszczenia wśród ludzi bez zawahania.

Agenci IFSP nie są ludzkimi Pionkami.  Są oni umieszczeni na wysokich stanowiskach.

I pamiętaj nie trać nadziei i nie zniechęcaj się gdy odkryjesz coś, czego się nie spodziewałeś.  W zmian staraj się poszerzyć ludzką świadomość, pomóż innym stać się bardziej odpowiedzialnymi.  Jesteśmy na samym szczycie fenomenalnego rozwoju ludzkiej świadomości.  Wyobraź sobie ludzką reakcję gdy odkryją oni fakt, że agenci działający z ramienia IFSP zorganizowali przemyt narkotyków po to, aby utrzymywać w tajemnicy zagadnienia dotyczące życia pozaziemskiego.  Sytuacja ta już doprowadziła do stanowczego i  ciągłego badania przez ludzi używających teledetekcji pewnych miejsc.

Proszę więc próbować tego typu zdalnego widzenia.  Naucz się jak rozpoznawać podpis energetyczny Istot należących do IFSP.

Poruszaj się uważnie w swoich badaniach i wiedz jak wycofać się z nazbyt płytkiego fizycznego odczuwania siebie samego.  Nie daj się sprowokować.  Zawsze zawracaj swoją świadomość z powrotem do większej sieci użytecznych ludzkich interakcji oraz współdziałań z innymi Istotami.

Nie daj się wpędzić w sytuacje sprowokowane aroganckim zachowaniem.

Autor: 

George LoBuono (pisarz i badacz Uniwersytetu Kalifornijskiego – UC Davis)

Strona źródłowa: (http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/vidaalien_alienmind.htm)

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Total Page Visits: 3133 - Today Page Visits: 1