Rozdział 14: Przedłużenie Cyklu Wszechświata

Jeśli, tak jak niektóre Hiperwersalne Istoty Pozaziemskie twierdzą, uczestniczyły one w mobilizacji w celu rozszerzenia cyklu Wszechświata, mogło to wiązać się z podjęciem pewnych  trudnych decyzji.

Jako przykład możemy podać fakt, że wszystkie zaawansowane Istoty Pozaziemskie z intencją dla przetrwania takiego wyczynu musiałyby chronić siebie zanim rozpoczęłyby manipulację ujemnymi cyklami energii oraz alternatywnymi zjawiskami takimi jak Czarne Dziury lub ogromnym rezonansem w hiperprzestrzeni.  Musiałyby one w sposób znaczny pozostawić „masę” niektórych Czarnych Dziur po to, aby były one użyte w ramach struktury oraz nawigacji do wnętrza rozszerzonego cyklu Nowego Wszechświata.

Musiałyby one również zgodzić się na skoordynowanie uniwersalnych standardów dotyczących cykli ujemnych oraz alternatywnych większej hiperprzestrzeni.  Program mógłby być ustalony na skalę gromady danych galaktyk albo nawet większą.  Zaawansowane Istoty Pozaziemskie nie czekałyby do ostatniej chwili na podjęcie działania.  Zamiast tego przygotowałyby się zawczasu lub zapewniłyby sobie pewność działania rezerwując dla siebie dostateczną ilość energii/czasu w obecnym cyklu Wszechświata, aby być w stanie rozszerzyć jego cykl lub aby być porwanym przez poszerzające się kontinuum.

Całkiem niedawno astronomowie sfotografowali ogromną Czarną Dziurę – kwazar, HE0450-2958 (link tutaj), który jest oddalony od nas o pięć miliardów lat świetlnych i może tworzyć galaktykę na jednym końcu bieguna wyrzutowego, który wzbija się w górę oraz w dół tej Czarnej Dziury.

Oczekuje się, że ta Czarna Dziura połączy się wraz z galaktyką w późniejszym czasie.  Astronomowie domyślają się obecnie, że galaktyki istniejące pomiędzy 600-900 milionów lat po tym co nazwali oni (przypuszczalnym zdarzeniem) „Wielkim Wybuchem” dającym początek naszemu obecnemu Wszechświatowi i Czarne Dziury uformowały się wcześniej. Jednakże zjawiska alternatywne nie wymagają modelu opartego na teorii rozpoczynającej cały cykl „Wielkim Wybuchem”.  Pytanie brzmi, czy wszystkie galaktyki uformowały się w pobliżu Czarnych Dziur?

Wszystkie Czarne Dziury posiadają wokół siebie coś co jest nazywane horyzontem zdarzeń, czyli w miejsce początku wraz z „Wielkim Wybuchem” ten horyzont zdarzeń mógłby po prostu wskazywać na ograniczenia naszego obecnego toku rozumowania.  Innymi słowy, wczesna faza Wszechświata Istot Hiperwersalnych mogła istnieć po drugiej stronie jednego lub kilku horyzontów zdarzeń.

Wszystkie Istoty Pozaziemskie muszą wyewoluować i teraz zaczynamy zauważać większy kontekst tej ewolucji związany z zasiedlaniem.  Jest całkowicie oczywiste, że gdy młodsze populacje zaczynają swoje eksperymenty z ujemnymi i alternatywnymi cyklami technologii grawitycznej mogą być one odwiedzane przez zaawansowanych Przybyszów, którzy są zobligowani do edukowania ich odnośnie podstaw związanych z uniwersalnymi standardami oraz szerzej pojmowanej ekologii.

Żadna nowobogacka grupa dopiero powstałych populacji nie otrzyma pozwolenia na ignorowanie istniejących konwencji w celu zachowania zdrowego uniwersalnego kontinuum.   Zaawansowane oraz Hiperwersalne Istoty usiłowałyby naprowadzić młodsze populacje na owe konwencje.  Niektóre z nich mogą próbować zapobiec komunikacji pomiędzy młodszymi populacjami w celu narzucenia swoich preferencji, które mogą spowodować wzburzenie.

Podstawowe porozumienia byłyby wymagane pomimo to i wszystkie miałyby miejsce w imię znacznie szerzej pojmowanej ekologii.  Zaawansowane Istoty Pozaziemskie mogą po prostu ustalić wszystko tak, aby cały Wszechświat regenerował się w sposób ciągły.

To z kolei rodzi jedno podstawowe pytanie.  Dlaczego zauważamy wyodrębnioną ewidencję, która wskazuje w upływającym czasie na to, że wszystkie gwiazdy i galaktyki są porozrzucane w taki sposób, że istniejące ślady prowadzą do osobliwego wydarzenia (lub wydarzeń) mającego teoretycznie to samo miejsce początkowe jakieś 13,7 miliarda lat temu?  Jest to kosmologiczna zagadka, ale jeśli odsuniemy na bok nasze założenia i zezwolimy na rozważenie zaawansowanych faktów oraz na możliwości leżące w pojęciach horyzontów zdarzeń, wtedy może okazać się, że Hiperwersalne Istoty Pozaziemskie po prostu postrzegają Wszechświat w inny sposób niż my.

Z jednej strony ich pojęcie Wszechświata musi być bardziej skondensowane, ale w tym samym czasie bardziej przestronne oraz posiadające niezmierzone hiperprzestrzenie (regulowane cyklami w kierunku wewnętrznym a jednocześnie rezonujące daleko na zewnątrz).  Jest zrozumiałym fakt, że wraz z upływem czasu muszą oni kierować wszystkie swoje technologie związane z energią na to, aby dostosować się do ciągłości siedliska życiowego związanego energią ujemną oraz alternatywnymi cyklami rezonansu (w hiperprzestrzeni).

We Wszechświecie niedoskonałym zawierającym miliardy galaktyk zawsze znajdą się oporni nowo stworzeni przybysze oraz przypadki problematyczne. Pomimo tego, że niektóre zaawansowane populacje znają z pewnością lepiej niż nowe populacje co z czym jest powiązane to i tak pewne fortele stosowane przez nich z zimną krwią mogą powodować emocjonalne blizny.  Byłoby to szczególnie zauważalne w przypadku gdzie historia danych Istot Hiperwersalnych zawierała niezwykłą dawkę manipulacji oraz destrukcji.

Byłoby naiwnością zakładanie, że wszystkie zaawansowane Istoty Hiperwersalne pokonały wszystkie swoje wady i słabości.  Innymi słowy, niektóre z ich strategii dotyczących zarządzania energią oraz licznością populacji mogłyby nadwyrężyć ramy w których ujęte są zarówno ich własne społeczeństwa jak i społeczności przez nich dotknięte.  Nowe populacje takie jak ludzka mogą postrzegać to jak celową ignorancję, daleko posunięte odstąpienie od reguł o ile nawet nie zestaw samolubnych zasad z ich strony.  Niektóre zaawansowane Istoty Hiperwersalne będą nawet manipulowały inne populacje doprowadzając je do masowej zagłady lub będą kierowały inne agresywne społeczności takie jak Verdancka, aby wykonały to za nich.

Ujmując to w skrócie najlepsze i najbardziej inteligentne uczucia niektórych Istot Hiperwersalnych zostały wystawione na próbę związaną z okrucieństwami dotyczącymi precedensu szerszych okoliczności.  Jak na ironię są to te okoliczności, które skorumpowani przywódcy starają się wykorzystać na swoją korzyść.

Byłoby niebezpiecznym składać życie tak wielu na barkach zaufania w tylko jeden uniwersalny reżim.  Zamiast tego moglibyśmy założyć to, że oparta na pokoju różnorodność mogłaby być bezpieczniejsza przez wzgląd na rozmaitość pochodzenia oraz   wielorakie kultury sąsiednich skupisk galaktycznych, oczywiście przy założeniu, że Istoty Hiperwersalne widzą ten sam szeroko rozpostarty Wszechświat jak i my.  Ich technologia pozwoliłaby na zacieśnienie wzajemnych powiązań.

Społeczność z założeniami powiązań umysłowych danej populacji Istot Hiperwersalnych może nie być łatwym zagadnieniem do zrozumienia przez niektórych ludzi.  Niektórzy mogą się zastanawiać: w jaki sposób ogromna liczba bytów pozaziemskich mogłaby dzielić myśli w połączonej wspólnocie umysłowych zachowań?  W jaki sposób mogliby oni istnieć ze sobą?  Z punktu widzenia starej perspektywy ludzkiej może to wydawać się dziwne, jednakże jeśli ktoś rozpoczynałby swoje istnienie we wspólnocie opartej na powiązaniach umysłowych (będąc w stanie wspólnie dzielić procesy myślowe), strach o ile nawet nie pułapka manipulacji odrębności jednostek może wydawać się jeszcze dziwniejsza.

Skonkretyzowane pojęcia indywidualności wydawałyby się dziwaczne, o ile nie prymitywne a co za tym idzie znacznie mniej inteligentne.

Istota Hiperwersalna, którą ja nazwałem -X3 określiła to w jaki sposób nasz Wszechświat przechodzi bezpiecznie przez cykle.  Istota ta potwierdziła, że najlepsze co mogą zrobić te Byty jest dokonanie niezbędnych wyodrębnień po to, aby przygotować się oraz zachowywać rozszerzony cykl Wszechświata.  On/oni wydają się zakładać, że nowo wyewoluowane populacje mogą nie wiedzieć jak planować oraz działać w sposób słuszny.

Dla niektórych czytelników obawy te mogą wydawać się przedwczesne gdyż nie ma potrzeby martwienia się tą kwestią w obecnym czasie.  Jednakże dla niektórych Istot Hiperwersalnych nigdy nie jest za wcześnie, aby rozpocząć planowanie korekcyjne ze względu na na ∆t (alt t), które musi być pielęgnowane w sposób ciągły.

*Po latach doświadczeń w obcowaniu z Istotami Hiperwersalnymi mogę stwierdzić, że jeżeli my ludzie przyswoimy sobie podstawowe standardy dotyczące ewolucji, niestosowania przemocy oraz nienaruszania praw innych, Byty te zaczną traktować nas w istotnie łagodny sposób, co stawia nam jedno pytanie: W jaki sposób my ludzie, potraktowalibyśmy inne, młodsze społeczeństwa, które wkraczają na drogę niebezpiecznego uzbrojenia?  Wyobraźmy sobie młodsze gatunki Istot postępujących w taki sposób a otrzymamy smak tego w jaki sposób jesteśmy odbierani przez Istoty Hiperwersalne.  

Biorąc pod uwagę stosunkowo niezbyt szeroki, pozbawiony niezależności status Istot -X3 (w odniesieniu do skorumpowanej subkultury „Trójki Eliptycznej”), mogą oni po prostu mówić nam to, co chcemy usłyszeć.

Prawdą może być również i to, że niektóre populacje takie jak te należące do „Trójki Eliptycznej” nigdy tak naprawdę nie nauczyły się sposobu ograniczenia swojej populacji w taki sposób w jaki inne zaawansowane Istoty Pozaziemskie wymagałyby tego od nich.  Zamiast tego, być może wolą oni używać zarówno strategii opartej na reprodukcji seksualnej jak i nieseksualnej  mogą zakładać, że Wszechświat może być odnawiany w sposób bardziej łagodny jednakże może się on wydawać bardzo gwałtowny z punktu widzenia naszej relatywnie prymitywnej astrofizyki.

Od 2005 roku inne Istoty Hiperwersalne sugerują, że Wszechświat jest odnawiany poprzez trwające w sposób ciągły zjawiska dynamiczne, które obejmują rygorystyczne przemyślenia ekologiczne.  W naszym przypadku do czasu gdy złączymy się z galaktyką Andromedy za jakieś 3,5 miliarda lat, staniemy się całkiem inni (prawdopodobnie w wyniku wymieszania się z innymi pozaziemskimi komponentami) i będziemy określać oraz modelować „widzialny” Wszechświat w inny sposób.

Nasz zmysł postrzegania będzie odlegle hiperprzestrzenny gdyż będziemy rozumieli zjawiska związane z ciemną materią, czarnymi dziurami oraz innymi.  Ludzkość już rozwija zmysły zdalnego postrzegania.

Bardziej zaawansowane Istoty Hiperwersalne niż te związane z zastępami -X3 postawiły pełen nadziei prospekt przyszłości, biorąc pod uwagę to, że wspomniane Istoty z -X3 nie do końca przyswoiły sobie złożone aspekty dylematów związanych z Wszechświatem na swoim obecnym etapie ewolucji.

*Jeśli „Trójka Eliptyczna” posiada lepszy model oraz zrozumienie tego zagadnienia to albo nie dzielą się oni tym z nami, albo opierają się na tym co my możemy postrzegać jak odłam w pojmowaniu tego.  

Pomimo korupcji w miejscach takich jak te związane z „Trójką Eliptyczną” oraz w subkulturach Verdanckich społeczna ewolucja dokonuje postępu wraz z upływem czasu.

Z punktu widzenia tego, co jest stawiane jako twarda linia perspektyw społeczności „Trójki Eliptycznej” tylko dominacja hierarchii oraz ścisła manipulacja może doprowadzić do uniwersalnej ekologii.  Z punktu widzenia innych, czasami bardziej niezależnych lub bardziej przemieszanych Istot Hiperwersalnych Wszechświat może być niekiedy postrzegany w kategoriach lepszej współpracy oraz wspólnych praw (przejrzystych porozumień między społecznościami).

Głębsze interakcje oraz wspólnie dzielona ekologia prowadzi wraz z upływem czasu do znacznie większych konwencji.  Czyli, nawet jeżeli niektórym ze społeczności Hiperwersalnych nie udało się zarządzać liczebnością ich populacji proporcjonalnie do posiadanych zasobów, i tak wszystkie Istoty muszą ewoluować oraz uczestniczyć w konwencjach na skalę Wszechświata.

Pewne ograniczenia dotyczą wszystkich.

Autor: 

George LoBuono (pisarz i badacz Uniwersytetu Kalifornijskiego – UC Davis)

Strona źródłowa: (http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/vidaalien_alienmind.htm)

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Total Page Visits: 2779 - Today Page Visits: 1