Od Tłumacza: Poniższe zagadnienia są przykładami w jakim kierunku zmierzają autorzy strony Internetowej ThriveMovement.com. Jeżeli ktoś uważa, że nadaje się do zorganizowania protestu lub chciałby wziąć udział w danym działaniu – instrukcja jak się zarejestrować jest podana poniżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę zadawać pytania w komentarzach, będę odpowiadał na nie tak szybko jak mi czas pozwoli.

Strona źródłowa: http://www.thrivemovement.com/solutions-critical_mass_action 

Jakie przedsięwzięcia podejmuje działalność ruchu „Ustanowienie Masy Krytycznej”?

To w dużej mierze zależ od Was.  Poniżej jest podana lista z działaniami, które naszym zdaniem są najbardziej istotne, oraz miejsce gdzie można sugerować dodatkowe dziedziny ogólnego zainteresowania.  Będziemy współpracowali z innymi organizacjami, aby pomóc zmobilizować wszystko to, co jest konieczne do skutecznego osiągnięcia „masy krytycznej”, podczas gdy kwestie, które cenicie sobie najbardziej staną się oczywiste.  Działanie będą organizowane z zachowaniem: uczciwości, przejrzystości i będą zawsze zaplanowane jako akcje bez żadnego użycia przemocy.

Czy muszę gdzieś dojeżdżać, aby być częścią ruchu „Ustanowienie Masy Krytycznej”?

Działania ruchu „Ustanowienie Masy Krytycznej” mogą przybrać różne formy.  Możemy zorganizować kampanię online, która zmobilizuje miliony ludzi na całym świecie do wzięcia udziału w bojkocie ekonomicznym.  Możemy zgromadzić się w pokojowej demonstracji.  Dostarczymy pomoc, aby zapewnić środki w osiągnięciu tego celu, a Wy określicie jakie działania odbędą się oraz dodacie swoją moc, aby odniosły one skutek.

Jak wybieracie te działania?

Następujące zalecane działania oparte są na wieloletnich badaniach wykonanych przez Fostera i Kimberly Gamble, grupę THRIVE, oraz przez różnych doradców strategicznych i są one bardziej pokazane w filmie THRIVE, oraz przedstawione na tej stronie internetowej (link tutaj).  Są one kluczowym mechanizmem mającym wpływ na wydarzenia, aby pomóc doprowadzić do tego co uważamy za istotne rozwiązania.  Przez zebranie masy krytycznej złożonej z ludzi możemy wpłynąć na kwestie ekonomiczne i przyciągnąć uwagę mediów, aby uzyskać odzew i pokrycie problemów, które zasługują na uwagę.

W jaki sposób będzie wiadomo, że działanie osiągnęło masę krytyczną? 

W miarę upływu czasu jak działania nabiorą pędu i te najbardziej popularne staną się widoczne, wyślemy wam wymaganą liczbę osób, aby osiągnąć masę krytyczną.  Będziemy z wami w kontakcie przez pocztę internetową, w celu informowania was kiedy niezbędna liczba osób będzie osiągana.  To co decyduje o skutecznej liczbie osób (o masie krytycznej) będzie się różniło w zależności od działania, które należy podjąć.  Liczba osób potrzebna do osiągnięcia masy krytycznej będzie ogłoszona z tak dużym wyprzedzeniem jak tylko możliwe i zostanie ustalana przez to, co spowoduje znaczący nacisk i zapewni optymalne bezpieczeństwo partycypujących.

Czy było to już kiedyś osiągnięte?

Tak.  Podobną strategię zastosowano w Malicounda Bambra w Senegalu (link tutaj), aby pomóc młodym kobietom w celu wpłynięcia na zaprzestania tradycyjnych praktyk wycinania żeńskich genitaliów.  Gdy jedna kobieta odmówiła, była ona wykluczana ze wspólnoty danego społeczeństwa.  Jednakże, gdy tylko kobiety zorganizowały się i zgodziły się odmawiać okaleczania jako cała wioska, położyły temu kres.  Kampania rozprzestrzeniła się z powodzeniem w całym Senegalu, Gwinei, Burkina Faso i wielu innych regionach Afryki i obecnie tysiące kobiet jest w stanie bez narażania się na niebezpieczeństwo uniknąć tego pogwałcenia praw człowieka.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Rewizji Rezerw Federalnych (w USA)

Poświęcenie się na rzecz ujawnienia korupcji w Rezerwach Federalnych jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów.  Rezerwy Federalne jako organizacja jest tajnym, prywatnie prowadzonym bankiem.  Ma ona monopol na tworzenie pieniędzy i okrada naród Amerykański poprzez inflację, pakiety ratunkowe dla dużych banków, faworyzowanie „szczególnych” interesów oraz naliczanie odsetek od pieniędzy tworzonych z powietrza.  Od czasu powołania do życia Rezerw Federalnych w 1913 roku siła nabywcza dolara spadła o 96%.  Wraz z kongresmenem Ronem Paulem (głośnym krytykiem Rezerw Federalnych), jako przewodniczącym podkomisji Izby Służby Finansom w Radzie Krajowej Polityki Pieniężnej rzetelny audyt wydaj się być bardziej możliwym.

Strona internetowa http://www.auditthefed.com/ zawiązała już ogromną koalicję grupy nacisku na Kongres, aby powołać ustawę „pozwalającą na pełną w świetle prawa rewizję Rezerw Federalnych”.  Możecie podpisać tę petycję (link tutaj) w celu tejże rewizji i również wykazać swoje zainteresowanie tutaj na stronie THRIVE (link tutaj), abyśmy mogli pozostać w kontakcie i rozwijać bazę wsparcia.

Wyrazista rewizja FED-u będzie prawdopodobnie wymagała dodatkowych, równoległych działań, aby odniosła zamierzony skutek.  Kampania reformy finansów jest ważną częścią działania.  Kongres zmieni prawo i przeprowadzi kontrolę tylko wtedy, gdy politycy zaczną odpowiadać przed swoimi wyborcami, raczej niż przed korporacjami i bankami.    Kampania społeczna obecnie pracuje nad reformą finansów.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Narodowego Zrywu w celu zakończenia Rezerw Federalnych

Może się okazać, że Amerykanie będą musieli przeprowadzić rewizję FED-u zanim będą gotowi do ich zamknięcia.  Tak czy inaczej, ostatecznie wszyscy chcemy zobaczyć tę organizację zamkniętą, a to będzie wymagało serii różnorodnych działań.   THRIVE nawołuje do narodowego protestu w Regionalnych Bankach Rezerw Federalnych w całym kraju, aby uświadomić ludziom istnienie naszego przedsięwzięcia.  Banki Rezerw Federalnych znajdują się w: Kansas City, Dallas, Minneapolis, Chicago, St. Louis, Atlancie, Cleveland, Richmond, Washington D.C., Filadelfii,  Nowym Jorku i Bostonie.

Będziemy również potrzebowali: alternatywnej waluty, aby rzucić wyzwanie monopolowi Rezerwy Federalnej na produkowanie pieniędzy, kampanii na rzecz reformy finansowej na poziomach stanowych oraz Federalnych, większego pokrycia w mediach, zespołu ekspertów w celu przeprowadzenia burzy mózgów w celu odejścia od Rezerw Federalnych i innych.  Skontaktujcie się z nami, jeśli chcielibyście zostać partnerem w organizowaniu i implementowaniu działań masy krytycznej, aby zakończyć działanie Rezerw Federalnych.  Kontakt tutaj: info@thrivemovement.com.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Utworzenia Strefy Wolnej od GMO (Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów)

Genetycznie zmodyfikowane organizmy zatruwają żywność dostarczaną nam, nasze ciała a nawet osłabiają naszą płodność.  GMO zagrażają naszej zdolności do uprawiania naszych własnych nasion i hodowania zdrowej, organicznej żywności.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat kliknij tutaj.

Ta kwestia wymaga podejmowania działań z masą krytyczną ludzi w waszych miastach, państwach lub regionach w celu stworzenia Strefy Wolnej od Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów.  Połączcie się z innymi i zapoczątkujcie efekt domina, aby zebrać cały naród i razem pozbyć się GMO.  Jeżeli jesteście zainteresowani tą akcją, proszę wypełnić pole o nazwie „lokalizacja” (z ang. location – przyp. tłum.), gdy wprowadzacie informacje osobiste tak, abyśmy mogli zobaczyć, który region wykazuje największe zainteresowanie tym problemem.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Oprotestowania USDA (United States Departure of Agriculture, Amerykański Departament Rolnictwa) i FDA (Food and Drug Administraction, Amerykańska Agencja d/s Żywności i Leków) aby wyraźnie zaznaczać i ostatecznie zakazać produktów GMO

USDA i FDA mają ponoć chronić i promować nasze zdrowie, ale nie robią ani jednego ani drugiego.  USDA jest faktycznie współwłaścicielem największych patentów GMO.  Te agencje rządowe powinny żądać etykiet na produktach GMO, a ich pierwszym krokiem powinno być zwiększanie świadomości o zagrożeniach związanych z tą kwestią.  Mamy prawo, aby wiedzieć z czego składa się nasza żywność.  Siedziba USDA znajduje się w Waszyngtonie, a siedziba FDA w Silver Spring w Maryland, więc te protesty wymagałyby od większości ludzi podróży.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Masowego Oprotestowania Siedziby MONSANTO z jednoczesnym wezwanie do bojkotu produktów tej firmy

Monsanto (link tutaj) jest międzynarodową korporacją biotechnologii w rolnictwie, która jest głównym producentem genetycznie zmodyfikowanych nasion i środków chwastobójczych z grupy Roundup.  Korporacja ta przeprowadziła obłędną kampanię w celu zamknięcia małych firm hodowców organicznej żywności i w celu uzależnienia rolników na całym świecie od ich nasion.  Wewnętrzna polityka Monsanto zagraża naszej egzystencji.  Główne siedziby Monsanto znajdują się w St. Louis i Missouri, ale istnieją one również w wielu innych miejscach w USA i na świecie, więc te działania mogłyby potencjalnie odbyć się na skalę globalną, w zależności od ilości ludzi, lokalizacji i poziomu zainteresowania.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Promowania Rozwoju, Ochrony i Rozpowszechniania Technologii z Nowej Energii*

Nowa Energia oferuje potencjał do uwolnienia nas od uzależnienia od ropy naftowej i do zasilania naszych domów, firm, samochodów i wielu innych, energią o uniwersalnej obfitości pochodzącej z czystego źródła, czasami określanej jako „wolną energią”.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat kliknij tutaj.

Nie musicie przekazywać żadnych funduszy na ten cel dopóty, dopóki nie umocnimy strategii finansowania, ale jeśli jesteście zainteresowani tą kwestią, proszę dać nam znać przez złożenie swojego podpisu na tej stronie, a my wyślemy wam więcej informacji, gdy tysiące innych będzie również gotowych do sfinansowania rozwiązania na rzecz Nowej Energii.

*Autorowi odnosi się do energii pola zerowego, która istnieje wszędzie we Wszechświecie i jest całkowicie za darmo, jest nieszkodliwą dla środowiska i nie może być opomiarowana licznikami w celu wystawiania rachunków za jej używanie (przyp. tłum.) 

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Finansowania Ekspozycji i Demonstracji Nowej Energii

Jednym z głównych problemów w kwestii Nowej Energii jest brak świadomości publicznej oraz brak eksponowania jej.  Moglibyśmy sfinansować pokaz prezentujący Wolną Energię oraz przejrzystą konferencję prasową pokazującą urządzenia dla ludzi napędzane tą energią. Ponownie jak poprzednio, nie ma potrzeby przekazywania środków pieniężnych dopóty, dopóki nie ustalimy strategii finansowania, jeżeli jednak jesteście zainteresowani, proszę dać nam znać  przez złożenie swojego podpisu na tej stronie, a my będziemy z wami w kontakcie poprzez e-mail.

Uznajemy również, że wielu prawowitych odkrywców Wolnej Energii nie uczestniczyło w poprzednich wystawach/demonstracjach tej energii, ze względu na obawy o swoje własne bezpieczeństwo i za sprawą odgórnych zakazów.  Naszym zamiarem tutaj jest po prostu sprawdzenie czy jest wystarczające zainteresowanie, aby sfinansować uzasadnioną konferencję w połączeniu z Wynalazcami Nowej Energii i jeżeli tak, czy będzie to bezpieczne i opłacalne.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Obnażenia Chemitrails połączonego z Masowym Oprotestowaniem NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration – Narodowa Administracja d/s Oceanów i Atmosfery)

Samoloty rozpylają toksyczne chemikalia w całej naszej atmosferze, zwane „chemitrails”, które powodują skażenie gleby, powietrza i ludzi.  Aby dowiedzieć się więcej na temat „chemitrails”, kliknij tutaj.  To działanie prawdopodobnie będzie miało miejsce w głównej siedzibie Narodowej Administracji d/s Oceanów i Atmosfery w Silver Spring.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ:  Obnażenie kwestii Chemtrails w jednodniowej akcji w różnych międzynarodowych wiadomościach

Ludzie mogliby dostarczyć nagrań dotyczących chemitrails, inne znaki ich istnienia oraz zdjęcia i zachęcać wiadomości oraz lokalnych reporterów pogody do nagłaśniania i zwracania uwagi na to zjawisko.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Zamknięcia Elektrowni Atomowych w USA i na całym świecie

Rząd amerykański chroni elektrownie atomowe więc wszyscy podatnicy są ostatecznie odpowiedzialni za konsekwencje ewentualnych awarii, zarówno finansowo jak i pod względem swojego życia.  Istnieją bezpieczniejsze alternatywy.

Niemcy planują zamknięcie wszystkich elektrowni atomowych do 2022 roku.  Inne państwa mogą zrobić to samo.  W Stanach Zjednoczonych, to prawdopodobnie wymagałoby równoczesnych działań z kampanią reform finansowych i wyborem reprezentantów odpowiadającym naszym interesom, raczej niż interesom „wyższym” i przegłosowaniem prawa za światem bez elektrowni atomowych.  Aby działać na rzecz kampanii reformy finansowej, przejdź do strony internetowej Kampanii Publicznej (link  tutaj).

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ:  Ochrony Wolności Internetu

Jeżeli jesteście zainteresowani masą krytyczną działającą na rzecz Wolności Słowa w Internecie, proszę wypowiedzieć na ten temat przez kliknięcie przycisku „Podpisz się” i wypełnienie pola z etykietą „Komentarze”.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Zaprzestanie i Zapobiegania zatruwaniu Rdzennych Społeczności

W Stanach Zjednoczonych, rodzime tereny są celem wyzysku przez duże korporacje dla wydobycia zasobów, składowania odpadów nuklearnych i wielu więcej.  Istnieją inne opcje dla kopalni węgla, miedzi, złota i szybów ropy naftowej oraz metanu w pokładach węgla, łupkowego gazu naturalnego oraz magazynowania odpadów nuklearnych, które zagrażają tym społecznościom oraz środowisku naturalnemu.  Jest to szansa, aby stanąć w obronie praw Indian i okazać nasze zaangażowanie, i nie tylko przepraszać za dawne krzywdy, lecz zakończyć pogwałcenia, które trwają do dzisiaj.

Strona źródłowa: http://www.thrivemovement.com/solutions-critical_mass_action 

Instrukcja:

Wszystkie opisane powyżej punkty na rzecz zebrania masy krytycznej są w kolejności takiej, w jakiej występują na stronie źródłowej (link podany na końcu tłumaczenia).  Po wybraniu dziedziny, która nas interesuje i w której chcielibyśmy wziąć udział, proszę kliknąć przycisk ‚SIGN ME UP!” (Podpisuję się!).  Następnie pojawią się dodatkowe pola:

First Name – Imię

Last Name – Nazwisko

E-mail – adres poczty elektronicznej

Location – Lokalizacja

Comments – Komentarze (tutaj niestety ze względów oczywistych, wpisy powinny być wprowadzane tylko w języku angielskim)

Pod spodem jest opcja w której możemy zaoferować się do dobrowolnej pomocy w organizowaniu takiej akcji („Volounteer to help organize?”). 

Po kolejnym kliknięciu przycisku ‚SIGN ME UP!”, w kolumnie po lewej stronie pojawi się informacja:

Thank you! What other CMA’s would you like to join? – Dziękujemy! Do której innej masy krytycznej chcielibyście się przyłączyć?

Wtedy możemy kliknąć więcej działań, do których chcemy się przyłączyć. 

Procedura prosta nie wymagająca znajomości języka angielskiego. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, bardzo proszę umieścić je w komentarzach, odpowiem tak szybko jak to możliwe.  

Tłumaczenie: Sławomir Lernaciński

Total Page Visits: 17585 - Today Page Visits: 1