Piramida poniżej ukazuje podstawową strukturę globalnego systemu dominacji i kontroli przy użyciu systemu pieniężnego.

A oto poziomy podzielone w następujący sposób:

Elita Finansowa – globalna elita finansowa, grupa uwzględniająca członków lub reprezentantów rodzin Rockefellerów, Rothschildów i Morganów, organizujących tajne spotkania, na których podejmowane są ważne decyzje w zamkniętej grupie takiej jak Biuro d/s Stosunków Zagranicznych. Plany te są następnie wdrażane na całym świecie, gdzie następuje dalsza konsolidacja bogactwa materialnego i kontroli.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych.  BIS jest bankiem centralnym wszystkich banków centralnych z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii, a który jest kontrolowany przez finansową elitę.  Posiada on 55 członków różnych banków centralnych, lecz jest prowadzony głównie przez bankierów z USA, Anglii, Niemiec, Szwajcarii i Japonii.  Działa on z bardzo niewielką przejrzystością i nie jest odpowiedzialny przed rządami państw pomimo, że posiada on znaczną kontrolę nad globalnym systemem finansowym przez ustalanie wymagań dotyczących rezerw finansowych oraz ilości pieniędzy, które banki na całym świecie muszą posiadać w tych rezerwach.

Międzynarodowe Banki Centralne.  Bankierzy z banków centralnych używają Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), aby zarabiać pieniądze z równoczesnym eksploatowaniem zasobów naturalnych danego kraju, któremu pożyczają pieniądze, doprowadzając do ich bankructwa podczas tego procesu (link tutaj). Dokument umieszczony w odnośniku będzie przetłumaczony w części dalszej.  

Krajowe Banki Centralne.  Niemal wszystkie państwa posiadają Bank Centralny (zobacz listę tutaj), których członkami są banki komercyjne.  Banki Centralne ustalają stopy procentowe i określają ilość pieniędzy w obiegu.  Udzielają one również oprocentowanych pożyczek rządom, co utrzymuje je na poziomie czwartym z  niższych czterech poziomów tej piramidy.

Duże Banki.  Duże banki oferują korporacjom pożyczki na wyjątkowych warunkach, umożliwiając im prowadzenie interesów.  Stawia to banki na silnej pozycji, ponad korporacjami i resztą nas, ponieważ fundusze jest to coś, co pozwala korporacjom iść do przodu z ich projektami.

Korpokracja* (z ang. Corporatocracy)Korporacje finansują politykom kampanie wyborcze i wywierają wpływ na polityków poprzez lobbing (wywieranie wpływu przez wykwalifikowanych rzeczników interesów na władze publiczne – przyp. tłum.).  Wiele z nich posiada dochody wyższe niż gospodarka całego kraju, wynosząc te korporacje ponad rządy.

Rząd.  Rząd jest w dużej mierze finansowany przez pieniądze podatników co stawia go ponad zwykłymi ludźmi.  Jeżeli rząd chce pożyczyć dodatkowe pieniądze, musi udać się do Banku Centralnego.

Ludzie, Planeta i Wszystkie Żywe Istoty.  Najniższy poziom tej piramidy reprezentowany jest przez znaczną większość ludzi na tej planecie oraz całe istniejące życie.  Dane z 2010 roku mówią, że każdy jeden z siedmiu ludzi żyjących na tej planecie nie ma wystarczającej ilości jedzenia a większość ekosystemów doznało uszczerbku.

*KORPOKRACJA – sytuacja w której osoby prawne współdziałają z suwerennymi władzami w niezdrowo bliskim kontakcie między swoim interesem i władzą polityczną.  Elity korporacyjne podtrzymują więzi między biznesem a rządem, czasami przez siły nacisku, finansowanie kampanii politycznych lub dostarczanie pakietów ratunkowych, gdy korporacja jest postrzegana jako „zbyt duża by upaść”, w celu kontrolowania rządu dyktowania praw służących interesom finansowy (link tutaj). 

Total Page Visits: 4931 - Today Page Visits: 7