Niebezpieczeństwo: Chorowanie jest Opłacalne

Nasz system opieki zdrowotnej posiada podstawową wadę: więcej pieniędzy zarabia się kiedy ludzie chorują, niż wtedy kiedy są zdrowi.  Zyski farmaceutyczne generowane są, kiedy sprzedaj się więcej lekarstw a lekarze zarabiają więcej pieniędzy, kiedy wizytują więcej pacjentów.

Jak udało rozwinąć się taki wsteczny system i dlaczego kładzie się taki duży nacisk na leczenie chorób tabletkami?  Kiedy podążyłem tropem pieniędzy odkryłem, że te same elity bankowe, które kontrolują wszystkie najważniejsze dziedziny aktywności ludzkiej, takie jak: ropa naftowa, żywność i edukacja, stoją również za obecnym systemem lecznictwa.   Fundacja Rockefellera jest nieodzowną częścią w zakresie finansowania uczelni, aby wykładać opartą na lekarstwach naukę medyczną.  W ten sposób czerpią oni zyski z inwestycji w większościach firm farmaceutycznych.  W tym samym czasie, Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne (ang. American Medical  Association – AMA) i najważniejsze firmy farmaceutyczne, również wspierane przez elitę bankierów, naciskają i finansują polityków w Waszyngtonie oraz skutecznie ukrócają wytwarzanie korzystnych metod alternatywnych.  Dowiedz się więcej o historii kontrolowania i zatajania w sekcji „Podążaj Tropem Pieniędzy” na tej stronie Internetowej. (link tutaj )

Jaki to ma wpływ na system opieki zdrowotnej, który mamy obecnie? 

Cały przemysł związany z opieką zdrowotną czerpie więcej zysków z chorób niż ze zdrowia. Farmaceuci są w branży sprzedaży leków, czyli czym bardziej zdołają zarządzać objawami, raczej niż te objawy leczyć, tym więcej pieniędzy mogą zarobić.

Główny nurt edukacji medycznej kładzie nacisk na prowadzenie prac badawczych nad lekami i leczenia (tymi lekarstwami).  Doktor medycyny, może otrzymać stopień medyczny tylko przez uczelnie, które posiadają akredytację Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego.  Stowarzyszenie to wyznacza standardy edukacji medycznej, która kładzie mocny nacisk na leczenie oparte na lekarstwach oraz na badaniach.

Tylko patentowane zabiegi leżą w interesach firm medycznych.  Naturalne środki zapobiegawcze, takie jak: styl życia, dieta, ćwiczenia, suplementy ziołowe i lekarstwa homeopatyczne (wszystkie, które mają udowodniony efekt poprawy zdrowia), nie mogą być opatentowane, a zatem mało interesują firmy farmaceutyczne.  W rezultacie, większość ludzi nie jest świadomych tych naturalnych, łatwo dostępnych i tanich rozwiązań zdrowotnych, a lekarze również nie są o nich odpowiednio doinformowani.  Towarzystwa ubezpieczeniowe również nie pokrywają wiele z tych naturalnych rozwiązań, więc pacjenci poszukują leczenia w głównym trendzie medycznym w celu zaoszczędzenia pieniędzy.

Co jest na opak z przemysłem farmakologicznym? 

Przemysł farmakologiczny jest jednym z najpotężniejszych, dochodowych i wpływowych branż na świecie. A oto niektóre z kluczowych problemów: 

Przemysł farmakologiczny posiada gigantyczne zespoły lobbystyczne.  Lobby farmaceutyczne było największym w Waszyngtonie w 2007 roku, wydając ponad 168 mln dolarów. (link tutaj )

Przemysł farmakologiczny finansuje kampanie polityczne.  Od 1997 – 2005 roku przemysł farmaceutyczny i produktów zdrowotnych wyłożyły prawie 150 mln dolarów na kampanie polityków. (link tutaj   )

Przemysł farmakologiczny finansuje badania naukowe i edukację.  Firmy produkujące lekarstwa zwiększyły wydatki na edukację lekarzy z 301 mln dolarów w 1998 roku do 1.2 miliarda dolarów w 2006 roku.  W rezultacie, kliniki i szpitale wypełnione są personelem, który wyedukował się przede wszystkim w paradygmacie leczenia chemicznymi lekami, przepisując te leki,  które są często produkowane przez fundujących im edukację.  (link tutaj )

Przemysł farmakologiczny rozpieszcza lekarzy poprzez wystawne obiady i nagradzanie ich.  Badania przeprowadzone przez Medyczną Gazetę Nowej Anglii wykazały, że 94% lekarzy ma powiązania z przemysłem farmaceutycznym, 80% akceptuje próbki darmowej żywności oraz lekarstw, a 28% miało płacone za wysyłanie pacjentów na na badania lub konsultacje kliniczne. (link tutaj  ). W większości przypadków nie jest to jasne dla pacjentów, którzy są nieświadomi konfliktu interesów ich lekarza.

Przemysł farmakologiczny opatentował życie i wykorzystuje rdzenną wiedzę.  Farmakolodzy zdobywają monopol nad różnorodnością biologiczną.  Około 90% światowych zasobów biologicznych znajduje się w krajach rozwijających się, jednakże 95% patentów na życie trzymanych jest w krajach uprzemysłowionych  (link tutaj ).  Duże firmy farmakologiczne bardzo często konsultują się z rdzenną ludnością w celu poznania cennej roślinności.  Następnie patentują tę roślinę (lub dobroczynne mikroorganizmy w niej) bez uznania praw lub zadośćuczynienia tejże ludności za dzielenie się ich wiedzą.  Patent ten daje wyłączne prawo farmakologom, (prawo znane również jako Prawo Własności Intelektualnej), mające na celu opracowanie i czerpanie korzyści handlowych ze sprzedaży danego leku.   Jeśli jednak rdzenni mieszkańcy lub inni używają lub sprzedają tę opatentowaną roślinę wtedy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za naruszenie praw do tego patentu, co już wielokrotnie zdarzało się.

Przemysł farmakologiczny promuje używanie większej ilości lekarstw.  Farmakolodzy są w branży, która polega na wypychaniu coraz większej ilości leków.  Widzisz ich w reklamach, ogłoszeniach, gabinetach lekarskich, na konferencjach, na uczelniach, w publikacjach o zdrowiu, gazetach i gdzie indziej.  Kiedy patent na lekarstwo wkrótce ma wygasać, firmy farmakologiczne, które są właścicielami tego patentu, bardzo często wprowadzają na rynek „nowy lek”, który jest w istocie tym samym, tylko po prostu ze zmienionym znakiem firmowy i nazwą.

Przemysł farmakologiczny prowadzi bardzo agresywną kampanie zdobywania rynku.  Dla przykładu, w 2005 roku na każdy dolar, który Pfizer wydał na badania naukowe, przypadło 2.28 dolara na promowanie i koszty administracyjne. (źródło: Melody Petersen. Our Daily Meds. New York: Picador, 2008. (p. 155)).

Lekarstwa wydawane na receptę mogą być szkodliwe.  W 2003 roku Amerykanie wydali 2.8 miliardów dolarów na lekarstwa wydawane na receptę, średnio prawie 10 recept na osobą.  Populacja ludzi w Stanach Zjednoczonych jest dramatycznie przeładowana środkami medycznymi i czasami konsekwencje tego są śmiertelne.  Lekarstwa na receptę są główną przyczyną śmierci w USA, ekspercie szacują przynajmniej 100 tys. Amerykanów  rocznie umiera z tego powodu, czyli około 270 ludzi każdego dnia (Lazarou, et al. Incidence of Adverse Drug Reactions in Hospitalized Patients. The Journal of the American Medical Association Vol. 279 No. 15. April 15, 1998. ). 

Co jest na opak z Amerykańskim Stowarzyszeniem Medycznym? 

AMA (ang. American Medical Association) jest największym stowarzyszeniem lekarzy, doktorów i studentów medycznych w USA.

AMA jest główną siłą lobbingu.  AMA wydaje ogromne pieniądze na wywieranie nacisku.    W 2009 roku okazało się, że AMA używa tych samych lobbystów, jak i duże firmy farmakologiczne.  Firmami lobbingowymi figurującymi na samym szycie listy Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego są: Grupa McManus, także lobbyści z PhRMA, Eli Lilly & Co., Merck i Pfizer. (link tutaj ) W 2010 roku AMA wydała 22 miliony dolarów, aby wpłynąć na uchwalenie federalnej reformy systemu opieki zdrowotnej (link tutaj ).

 

AMA wymusza status quo** przez swoją gazetę JAMA.  JAMA jest najbardziej rozpowszechnionym i bardzo wpływowym czasopismem medycznym na świecie.  Główne fundusze otrzymuje ona przez reklamy, z których wiele jest właśnie reklamami farmaceutyków.  Gazeta ta kładzie również ogromny nacisk na farmakologię.

AMA powstrzymuje alternatywne metody leczenia i alternatywne lekarstwa.  Wydawca JAMA jest niezwykle wpływowy i odgrywał historycznie znaczącą rolę w powstrzymywaniu alternatywnych metod lecznictwa.  Morris Fishbein, redaktor naczelny JAMA od 1924 – 1950r. był bezpośrednio zaangażowany w zatajaniu lekarstw na raka  odkrytych przez Royal R. Rife (Royal Raymond Rife, 16 maj 1888 – 5 sierpień 1971r. – przyp. tłum., link tutaj ) .

Koncerny farmakologiczne takie jak Pfizer, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline (GSK), Novartis i AMA posiadają współudział w egzekwowaniu medycyny alopatycznej (inne określenia to: medycyna naukowa, medycyna zachodnia lub medycyna współczesna – przyp. tłum.) i w zatajaniu metod alternatywnych.  Otrzymują one wsparcie i fundusze od elit bankowych, które są w ogromnym stopniu odpowiedzialne za nasz system opieki zdrowotnej i w sposób ciągły czerpią z niego korzyści.

Możliwości: Pełno Systemowe Uzdrawianie

Ciało ludzkie jest zaprojektowane tak, aby prosperować w zdrowiu.  Bycie zdrowym jest jego naturalnym stanem.  Podczas wprowadzania do systemu sztucznych substancji nasze ciała stają się wytrącone z równowagi.  Realizacja tego trendu doprowadziła wiele osób do podjęcia bardziej holistycznego podejścia do uzdrawiania, które jest skierowane nie tylko na objawy fizyczne, ale także sposób myślenia, emocje, styl życia, odżywianie i relacje z ukochanymi osobami.  To potwierdza, że ciało ludzkie jest w całości zintegrowanym systemem wyposażonym w potężny układ odpornościowy, aby zwalczać wszelkie choroby i dolegliwości.  Alternatywne zabiegi, takie jak: naturopatia (leczenie polegające na stosowaniu metod „domowych” – przyp. tłum.), akupunktura, homeopatia i tradycyjna medycyna chińska, wspomaga naturalne możliwości ciała ludzkiego do uzdrawiania samego siebie.

Większość zabiegów holistycznych nie jest pokrywana przez ubezpieczenia zdrowotne.  To sprawia, że dla osób o niskich dochodach jest prawie niemożliwym uzyskanie alternatywnego sposobu leczenia.  Gdy bierzemy pod uwagę nowy system opieki zdrowotnej, należy uwzględnić to i pokierować nim tak, aby każda osoba miała wybór co do  typu opieki medycznej jaką będzie otrzymywała.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przejdź do sekcji Rozwiązania dla Prosperowania w Zdrowiu (sekcja przetłumaczona poniżej). 

Rozwiązania dla Prosperowania w Zdrowiu:

Strategiczne rozwiązania przedstawione poniżej oparte są wieloletnich konsultacjach z historykami, wizjonerami i ekspertami ze wszystkich 12-stu Dziedzin*.  Oferują one obiecujące możliwości do stworzenia świata, w którym niczyje prawa nie będę naruszane i każda osoba będzie miała możliwości, aby rozwijać się.

Ponieważ tak gruntowne zmiany nie mogą wydarzyć się na raz, więc wydzielono trzy nakładające się na siebie etapy zmian z rozwiązaniami:

Etap 1:  Przywrócić integralność i uzdrowienie do naszego obecnego stanu społecznego.

Etap 2:  Ograniczenie władzy rządu do ochrony praw ludzi indywidualnych i dobra wspólnego.

Etap 3:  Życie wyłącznie przez dobrowolną współpracę – stosowanie reguł, bez zaangażowania w to rządzących.

To trzy etapowe podejście jest radykalnym odejściem od większości strategii.  Zamiast udoskonalać status quo**, należy integrować tradycyjny  postęp oraz konsolidować konserwatywne i liberalne poglądy, i należy doprowadzić do pojednania podziałów, które tak długo utrzymywały nas oddzielonych od siebie.

Możecie sprawdzić niektóre z naszych pomysłów w dziedzinach, które najbardziej was interesują.  Proszę przyłączyć się do dyskusji i poinformujcie nas co o tym sądzicie (strona internetowa: http://www.thrivemovement.com ).

Wkład Autorski:  Claire Darling and Kimberly Gamble

* Dwanaście głównych dziedzin naszego życia przedstawionych na stronie źródłowej to: Sztuka, Ekonomia, Edukacja, Środowisko Naturalne, Zarządzanie, Zdrowie, Infrastruktura, Wymiar Sprawiedliwości, Media, Relacje Międzyludzkie, Nauka i Duchowość  – wszystkie te działy będą sukcesywnie tłumaczone. 

** Status quo – termin, który oznacza obecny, niezmieniony stan rzeczy. 

Total Page Visits: 2012 - Today Page Visits: 1