Poniższy teks został przetłumaczony ze strony thrivemovement.com. Temat ekonomii został tutaj tylko ogólnie nakreślony, aby zaakcentować najważniejsze niebezpieczeństwa oraz ewentualne korzyści tego sektora.  W części dalszej skoncentrujemy się na kolejnych sektorach opisywanych na stronie źródłowej, które również mają ogromny wpływ na nasze życie codzienne. 

Wizja dla Sektora Ekonomicznego:

Prosperująca ludzkość na zdrowej planecie prawdziwie wolna w zaspokajaniu swoich własnych, niezbędnych świadczeń, wymieniająca je wolontariacko, aby powiększać dobrobyt i troszczyć się o innych oraz o środowisko naturalne bez przymusu i agresji.

 Niebezpieczeństwo:

Obecna ekonomia została przejęta przez sztywny system, który przynosi korzyści kilku na koszt większości.  Nie tylko ekonomia USA lecz praktycznie cały ekonomiczny świat wpadł na tor wolno postępującego upadku, odbierając dobra i życia miliardom razem z nim.

Ludzkość cierpi z powodu naszego wadliwego systemu pieniężnego.

“Dajcie mi kontrolę nad walutą narodu, a nie będzie mnie obchodziło kto ustala jego prawa.”

– Baron Mayer Amschel Rothschild, Bankier Europejskiego Banku Centralnego. 

Dlaczego mielibyśmy pozwolić Rezerwie Federalnej na posiadanie pełnej kontroli nad naszą walutą, kiedy wartość dolara spadła o ponad 96%? Wartość naszych pieniędzy, stopy procentowe dla kredytów, dostępność pracy i decyzje o przejmowaniu domów są podejmowane przez małą grupkę elity prywatnych bankierów, którzy prowadzą Rezerwę Federalną.  Wbrew powszechnej opinii, Rezerwa Federalna – Bank Centralny w USA – nie jest agencją rządową.  Jest ona własnością prywatną i tak też działa.

Dyrektorzy i akcjonariusze podejmują ważne decyzje dotyczące gospodarki za zamkniętymi drzwiami, bez nadzoru rządowego lub obywateli. Jaki jest tego rezultat?  Waluta, która każdego dnia ma coraz mniejszą wartość; sfałszowany i niestabilny rynek z ekstremalnymi upadkami i wzrostami; przejmowanie domów oraz uprzywilejowana grupa bankierów, która podejmuje decyzje dla własnych korzyści na koszt innych.  Prywatni bankierzy mają gigantyczną kontrolę nie tylko nad całą gospodarką, ale także nad rządem i społeczeństwem jako całość.

Oto w jaki sposób to działa:

Banki tworzą pieniądze z powietrza – Większość ludzi musi ciężko pracować, aby zarobić pieniądze, a Rezerwa Federalna i jej banki członkowskie mogą wytwarzać pieniądze kiedy tylko chcą.  Banki po prostu wprowadzają pieniądze do naszego życia.  Kiedy Rezerwa Federalna kupuje  np. papiery wartościowe, po prostu wpisuje na konto sprzedającego pewną kwotę pieniędzy, która wcześniej nie istniała.  Te nowe pieniądze są następnie pożyczane i ponownie deponowane w bankach, aż końcowa kwota osiągnie wartość dziesięciokrotnie większą niż pierwotna.

Jest to możliwe ze względu na to, co znane jest pod pojęciem „systemu rezerw częściowych” – banki w USA zobowiązane są do utrzymywania jedynie 10% ich depozytów (pieniężnych) w rezerwie.  Tak więc, jeżeli zdeponujemy w banku 10$, pozostawi on 1$ czyli 10% w depozycie, a całą resztę czyli pozostałe 9$ przeznaczy na pożyczki.  Z biegiem czasu początkowy depozyt wzrasta do kwoty 100$.  Jest to coś, co banki nazywają „efektem pomnażania” i jest to podstawowy sposób na tworzenie pieniędzy.  W ramach tego „systemu rezerw częściowych” wszyscy my nieuchronnie stajemy się niewolnikami długu na rzecz rządzącej elity z grupy finansowej.

Banki mają monopol na walutę – dolar amerykański jest chroniony przez przepisy prawa przetargowego i wspierany przez rząd oraz jego wojsko.  Gwarantuje to, że bankierzy osiągają sukces i ogromne zyski, bez konieczności konkurowania.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat spójrz na artykuły Rzeczy Istotnych (link tutaj).

Rezerwa Federalna ustala ile warte są nasze pieniądze –  Od kiedy Rezerwa Federalna przejęła kontrolę dolar amerykański stracił ponad 96% swojej siły nabywczej.  Jeden dolar z 1913 roku jest teraz wart 4 centy.

Jest to spowodowane inflacją – coś, w czego tworzeniu FED jest bardzo dobry i coś co ma bardzo poważne konsekwencje dla nas wszystkich.  Oznacza to, że dzisiejszy ciężko zarobione pieniądze będą warte mniej jutro.  Niektórzy nawet nazywają to „dodatkowym podatkiem” Amerykanów.  Dzieje się tak dlatego, że Rezerwa Federalna pompuje więcej i więcej pieniędzy w gospodarkę bez odzwierciedlenia tego w ilości wytworzonych dóbr i usług.  W rezultacie wartość dolara spada.

Federalna Rezerwa ustala stopy procentowe – Federalna Komisja Wolnego Rynku w Nowym Jorku decyduje o stopach procentowych oraz o ilości pieniędzy w obiegu bez niczyjej aprobaty.  To ma wpływ na dostęp do kredytów: studenckich, konsumpcyjnych, hipotecznych i wiele innych.

Rezerwa Federalna wyznacza hossy i bessy – Podczas kryzysu gospodarczego w 2008 roku największe banki komercyjne wyszły ponownie na sam szczyt pomimo tego, że to one były tymi, które początkowo stworzyły ten kryzys.  To nie był przypadek.  Przez prawo własności i kontrolę nad Rezerwą Federalną bankierzy są w stanie powodować kryzys oraz boom gospodarczy oraz wdrażać pakiety ratunkowe dla samych siebie.  To jest problem w całej historii.

 

 Możliwości:

Mamy siłę, aby zmienić nasz system ekonomiczny i pozwolić mu działać na korzyść wszystkich. Sektor ekonomiczny jest prawdopodobnie tym najważniejszym ze wszystkich innych do przekształcenia, gdyż sposób w jaki system pieniężny działa ma wpływ na pracę, dom i rodzinę każdego człowieka oraz na całe społeczeństwo.  Stworzenie scentralizowanych banków, czyli systemu, który wymaga zadłużania się i wytwarzania pieniędzy z niczego, dało możliwość międzynarodowej elicie bankierów, aby stopniowo obróciły niemalże cały świat w populację niewolników długu.  Obnażenie i wyeliminowanie tego systemu oraz wymiana go na uczciwy i przejrzysty może zapewnić osiągnięcie zwrotnego punktu krytycznego w kierunku tworzenia świata gdzie każdy może prosperować.

Możemy stworzyć zupełnie inny System Bankowy, który będzie wspomagał wszystkich.


Obecny system bankowy wyraźnie zawiódł, więc dlaczego by nie wyjść z całkiem nowym rozwiązaniem, które przyniosło by korzyści innym, nie tylko bankierom?  Moglibyśmy stworzyć prawdziwie wolny rynek (który dotychczas nigdy nie zaistniał) z różnorodnością systemów bankowych, walut konkurencyjnych oraz prężnych lokalnych systemów ekonomicznych.  Na prawdziwym wolnym rynku, korporacje takie jak: Citygroup, Goldman Sachs, Chase, Wells Fargo oraz AIG stałyby się niewypłacalne, gdyby stworzyły oszukańcze kredyty hipoteczne lub instrumenty pochodne.  Wtedy lokalne banki kwitłyby.  Aby dowiedzieć się więcej o wizjach wolnego rynku, przejdźcie do sekcji Rozwiązania (link tutaj)

Oto kilka możliwych reform:

Otwarcie rynku na inne waluty – nasze ciężko zarobione pieniądze nie muszą tracić na wartości wraz z upływem czasu.  Możemy wyeliminować  „prawne przepisy przetargowe” (ang. legal tender laws), które obecnie dają Rezerwie Federalnej monopol na wytwarzanie pieniędzy, oraz możemy otworzyć rynek dla innych walut.  Pozwoliłoby to na konkurowanie różnych walut, niektórych opartych na pieniądzach fiducjarnych (pełna definicja tutaj), a niektórych opartych na metalach szlachetnych takich jak złoto lub srebro i ponieważ nie byłoby dotacji lub dofinansowania, najlepsze wypłynęłyby w sposób naturalny na sam szczyt.Wielu ekonomistów obecnie uważa, że jedynym sposobem na zachowanie siły nabywczej waluty jest wyrażenie jej wartości w dobrach materialnych (lub metalach szlachetnych).  To może być kwestią, ale istnieją również przykłady udanych systemów opartych na pieniądzach fiducjarnych.  Thomas H. Greco, Jr., wiodący autorytet w wolnorynkowym podejściu do systemów walutowych, wyjaśnia w książce „Koniec Ery Pieniądza i Przyszłość Cywilizacji”, że pieniądz oparty na długu (kredycie) jest uzasadnioną poprawą w porównaniu do jego poprzedniej formy i to tylko kontrolujący kredyty bankierzy stoją na drodze do tej poprawy.Jeżeli otworzymy rynek, będziemy mogli przetestować te teorie i zobaczyć co działa najlepiej.

Pozwolenie na Formowanie Nowych Banków a nie utrzymywanie tylko jednego centralnego banku mogłoby spowodować różnorodność systemów bankowych.   W pierwszym etapie reformowania obecnego systemu rząd utworzyłby swój własny instrument kredytowy i wytworzyłby swoje własne pieniądze, zamiast oddawać  tę władzę Rezerwie Federalnej.  Pozwoliłoby to zaoszczędzić amerykanom każdego roku miliardy dolarów, ponieważ nie musieliby oni dłużej płacić odsetek od długu wobec Rezerwy Federalnej.  To musiałoby pokrywać się z publicznym finansowaniem wyborów, aby upewnić się, że szefowie rządów tłumaczą się wobec społeczeństwa oraz podejmują dobre decyzje bankowe.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdź dział Rozwiązania Ekonomiczne (link tutaj)

Co mogę zrobić?

Mów głośno – dyskutuj o tym jak pieniądze współdziałają z innymi rzeczami – odsłoń tajemnicę podstawowych zasad i zbadaj alternatywy.

Umieść swoje pieniądze w Lokalnym Banku – możesz zaprzestać finansowania problemu i rozpocząć finansowanie rozwiązania wszystko w jednym ruchu – wyciągnij swoje pieniądze z destrukcyjnego banku centralnego i umieść je w lokalnym banku lub kasach oszczędnościowo – kredytowych (Credit Union).  Mogą one użyć twojego depozytu do finansowania lokalnie posiadanych firm i dobrze wyważonych projektów. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Przyłącz się do Ruchu Zrewidowania i Zakończenia Federalnej Rezerwy (Movement to Audit and End the Federal Reserve – ang., Occupy Wall Street – przyp. tłum.) dołącz do tego ruchu, aby obnażyć destrukcyjne praktyki FED i utworzyć uczciwe alternatywy. Podpisz  Krytyczne Działania Ludu w/s  Zrewidowania i Zakończenia Federalnej Rezerwy (Critical Mass Actions to Audit and End the Federal Reserve).

*„Prawne przepisy przetargowe” (ang. legal tender laws) oznacza, że banknoty Rezerwy Federalnej (dolar amerykański) są uważane za ważny i prawny sposób płatności w USA – Akt Monetarny (The Coinage Act – ang.) z 1965 r., a konkretnie Paragraf 32, ustęp 5103, zatytułowany „Prawny Środek Płatniczy”, który stwierdza: monety i waluta Stanów Zjednoczonych (w tym banknoty Rezerw Federalnych oraz banknoty będące w obiegu należące do Banków Rezerw Federalnych i międzynarodowych banków) są prawnym środkiem płatniczym wszystkich długów, opłat publicznych, podatków i należności.

**Pieniądze oparte na walucie fiducjarnej nie mają faktycznej wartości. Pieniądze fiducjarne nie mogą być wymienione na żadne fizyczne dobro – takie jak złoto czy srebro – i nie są poparte niczym innym niż tylko faktyczną wiarą ludzi w niego.  

 

Total Page Visits: 2229 - Today Page Visits: 1