Witajcie,

Mamy do przedstawienia przekaz Hatorów przez Toma Kenyona. Dla tych którzy jeszcze ich nie znają, to informacje od istot z wyższej gęstości, którzy pracowali z ludźmi na początku cywilizacji egipskiej wspierając adeptów w procesie wzniesienia. Od ponad 10 lat przekazują wiadomości oraz muzykę przez osobę Toma Kenyona wspierając i tym razem proces wzniesienia ludzkości.

Więcej na temat samych Hatorów znajdziecie:

  • na stronie Toma Kenyona: https://tomkenyon.com/polish-archives

  • książkach Cywiliazacja Hatorów oraz Niebo z Hatorami

Pozdrawiamy, Zespół KU

 

STANY PRZEJŚCIA W NOWE RZECZYWISTOŚCI

Jesteś magnetycznym atraktorem własnego przeznaczenia. Nie daj się kołysać tym, którzy idą w dół. Nie daj się zahipnotyzować ich strachem i zaciśnięciem, kierując się do niższych światów. Powstań i uciekaj do wyższych światów ”

atraktor mat. «w teoriach rozważających modele zjawisk zmiennych w czasie: punkt lub zbiór, który w trakcie pewnego procesu przyciąga punkty leżące w jego otoczeniu» (słownik PWN)

Przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona

Część Pierwsza: Powrót do historii

20 kwietnia 2011 r. Hatorowie wydali Planetarne Przesłanie zatytułowane: Przejściowe Stany Świadomości, które dotyczyły wielowymiarowej natury osobistych i zbiorowych przejść. W porównaniu z wieloma wcześniejszymi przesłaniami Hatorów, to było niczym róg obfitości pełne spostrzeżeń i szczegółowych sugestii, jak poruszać się po osobistych i zbiorowych stanach przejściowych, przez które przechodziliśmy (i nadal przechodzimy).
16 sierpnia tego roku (2020), około północy, Hatorowie poprosili mnie o ponowne przeczytanie całej tamtej wiadomości przed pójściem spać. Powiedzieli, że przyjdą do mnie w czasie snu z większą ilością informacji.
Hatorowie przekazują informacje na wiele sposobów, z których każdy wiąże się z odczuwaniem odmiennych stanów świadomości. Czasami przychodzili do mnie we śnie, ale w przeszłości, kiedy to robili, było to zwiastunem czegoś, co uważali za niezwykle ważne.
Na koniec tej wiadomości podzielę się z Wami treścią mojego snu. Ale w związku z tym, że ten sen jest oparty na oryginalnym przesłaniu Hatorów, zachęcam do przeczytania całej wiadomości a nie do przeskakiwania od razu na koniec.
Poniżej znajduje się cała nieedytowana wiadomość z 2011 roku

Przejściowe Stany Świadomości
Planetarne Przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona
Definicje:
Węzły Chaosu ( Chaotic Nodes ) to zespoły chaotycznych zdarzeń. Według Hatorów, Ziemia wkroczyła w obszar Węzłów Chaosu w wyniku czego możemy oczekiwać wzrostu natężenia poziomu chaosu, wliczając w to trzęsienia ziemi, aktywność wulkaniczną, anomalie pogodowe, katastrofy ekologiczne jak również zaburzenia ekonomiczne, społeczne i polityczne.
Przejściowe Stany Świadomości (Transition States of Consciousness) to, jak Hatorowie określają miejsce pomiędzy dwoma stanami, kiedy następuje duża szkoda (strata) a my znajdujemy się zawieszeni tymczasowo pomiędzy starą rzeczywistością, która odeszła a nową, która nie została jeszcze w pełni uformowana.
Znaczniki(Markery) Postrzegania (Percepcji) (Perceptual markers) to zwrot, jakiego Hatorowie używają, by określić jak odbieramy nasz świat i nawigujemy przez życie za pomocą naszych pięciu zmysłów.

Przesłanie

W swojej naturze, Węzły Chaosu mają tendencję do generowania przejściowych stanów świadomości. Przejściowe stany świadomości pojawiają się wówczas, kiedy znaczniki postrzegania znikają. Kiedy to się zdarza trafiacie do strefy zerowej (null zone), w której stara rzeczywistość przestaje już funkcjonować lub radykalnie się zmienia podczas, gdy nowa rzeczywistość jeszcze nie powstała.

W związku z faktem Waszego wkroczenia w jeszcze intensywniejszą fazę Węzłów Chaosu, chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi spostrzeżeniami odnośnie stanów przejściowych, w nadziei, że będziecie w stanie wykorzystać tą wiedzę dla własnego dobra.
W tym przypadku możemy stany przejściowe podzielić na trzy podstawowe kategorie: 1. osobiste stany przejściowe, 2. zbiorowe stany przejściowe i 3. śmierć fizyczna.

Osobiste Stany Przejściowe

Na początek zwróćmy uwagę na osobiste stany przejściowe. Dla Waszej własnej percepcji jest to centralny punkt wokół którego działa postrzegana rzeczywistość.
Przede wszystkim Wasz odbiór rzeczywistości, to Wasza osobista kreacja. Jest ona pod wpływem społecznej percepcji zbiorowości, w której żyjecie, kultury, czasu, miejsca i okoliczności ale Wasz odbiór tego co jest prawdziwe a co nie jest, to już jest osobista kreacja – Wasza kreacja.
Odbiór rzeczywistości zależy od nawyków postrzegania, o ile jesteście tacy jak większość ludzi. Jesteście przyzwyczajeni do doświadczania realiów życia i jakby to ująć, to mówi Wam gdzie się znajdujecie. Budzicie się rano, patrzycie na budzik i zbiorowa percepcja czasu natychmiast pojawia się przed Wami. Wybór czy użyć tej iluzji czy nie, to już wybór osobisty. Z pewnością, jedną z oznak duchowego mistrzostwa jest zdolność nawigowania poprzez kulturowe iluzje, kiedy jasno zrozumiemy ich naturę.
Kiedy sytuacja w Waszym życiu osobistym zmienia się dramatycznie, pojawia się tendencja do zanikania znaczników postrzegania lub ich reorganizacja.

Pozwólcie przedstawić jeden możliwy scenariusz. Jeśli pracowaliście wiele lat wykonując tę samą pracę, zbudowaliście swoje życie wokół potrzeb tego stanowiska. Jedliście lunch o pewnej porze. Wracaliście do domu o pewnej porze. Współdziałaliście z innymi w pewien określony sposób, starając się dostosować do wymogów swojej pracy.
Jeśli nieoczekiwanie utracilibyście swoją pracę, to ta grupa znaczników percepcji zniknęłaby. Nie byłoby konieczności wstawania o określonej porze, jedzenia o określonej porze, powrotu do domu o określonej porze a ludzie, z którymi spotykaliście się przez większość swojego czasu nie byliby dla Was dostępni.

Taka sytuacja z natury wprowadza dużą dezorientację dla większości ludzi. Powtarzamy więc, znaczniki percepcji zniknęły.
To samo zjawisko następuje kiedy zachodzi radykalna zmiana w życiu osobistym. Kiedy związek, który dla Was jest bardzo ważny nieoczekiwanie kończy się i znaczniki percepcji tego związku znikają, wkraczacie w przejściowy stan świadomości.
Jeśli dopada Was kryzys zdrowotny i dotyka to radykalnie Waszego fizycznego życia, znaczniki percepcji znikają, a to wprowadza dezorientację. Wkraczacie w przejściowy stan świadomości.
Jako, że Węzły Chaosu nasilają się w swojej intensywności, coraz więcej osób doświadcza fal uderzeniowych powstałych po rozpadającej się starej rzeczywistości. To co było podstawą ich życia teraz okazuje się niepewne. To co wydawało się być solidną podstawą teraz objawia się jako nietrwałe. Określamy to w ten sposób zarówno w przenośni jak i dosłownie.
Obserwujemy też inną falę stanów przejściowych wyłaniającą się z tego Węzła Chaosu. Dotknęła ona już  wiele osób ale jej wpływ rozłoży się w świadomościach ludzkich podobnie jak fala tsunami.

Ten szczególny stan przejściowy ma związek z załamaniem się struktury zbiorowego kłamstwa Waszej kultury. Coraz więcej spośród Was zacznie dostrzegać coś za ogólnie widoczną grą cieni, wyczujecie tych, którzy pociągają za sznurki w tym teatrzyku. Może trudno będzie wskazać konkretne osoby ale jasnym się stanie jak ta rzeczywistość jest manipulowana, ograniczana a wręcz zakłamywana.
Kłamstwo, o którym tu wspominamy nie jest kłamstwem związanym z ekonomią, wojnami, ograniczeniami religijnymi ale jest to kłamstwo dotyczące Waszej tożsamości – kłamstwo, które wzmacnia Wasze uwięzienie. To kłamstwo, to wiara i społeczno-kulturowe utwierdzenie, że nie jesteście niczym więcej niż tylko fizycznymi istotami ludzkimi i w rzeczywistości nie ma innych światów niż Wasze ziemskie doświadczenie.
Rozpoznanie tego kłamstwa jest zwiastunem uzyskania wolności osobistej, ale w początkowym etapie może wzbudzać poczucie dezorientacji. Dzieje się tak dlatego, że międzywymiarowe doświadczenia są tak różne od zwykłej codzienności. Jeśli poczujecie się jakby zawieszeni pomiędzy ziemskim a wielowymiarowym życiem, to znaczy, że znaleźliście się w przejściowym stanie świadomości.

Naszym celem, przez dzielenie się tymi informacjami, jest zasugerowanie praktycznego sposobu działania, podczas doświadczania przejściowych stanów świadomości.
Kiedy osobiście wchodzicie w mocny stan przejściowy, możecie jak wiele osób zostać tym faktem przytłoczeni. Wielu zostaje zszokowanych, gdy zdają sobie sprawę ze zniknięcia znaczników percepcji, jak  również rzeczywistości, o której myśleli, że jest taka rzeczywista.
Ze względu na fakt, że czas przyspiesza – a przez to rozumiemy, że więcej wydarzeń dzieje się w krótszym przedziale czasu – pozostawanie w stanie szoku czy też przytłoczenia to nie jest to na co możemy sobie pozwolić. Zasadniczą sprawą, którą chcemy tu przekazać jest to, że bez względu na rodzaj stanu przejściowego, czy ma on osobisty charakter wprowadzając zmiany w Waszym życiu, czy też dotyczy rozpoznania kulturowych manipulacji i ma charakter społeczny – to Wy jesteście twórcami Waszej rzeczywistości.
Możecie mieć wiele opowieści tłumaczących dlaczego Wasze życie tak się zmieniło, ale są to tylko słowa. Możecie obwiniać inne osoby, sytuacje, instytucje za swoje problemy, ale to tylko będzie próbą zrzucenia odpowiedzialności. Wasze opowieści mogą być prawdziwe  i mogą znaleźć się inni do obwiniania, ale kiedy doświadczacie przejściowego stanu świadomości jesteście w centralnym wirze bardzo mocnego procesu kreacji. Nie ma powodu “płakać nad rozlanym mlekiem”. Co było to było.
Teraz zasadnicze pytanie brzmi: “Co robić?”
Czy pozostaniesz oszołomiony, w szoku, przybity, w złości i smutku? Czy też wkroczysz w swoją tożsamość jako twórca swojego życia?
Dla tych z Was, którzy zdecydują się pozostać w niższych stanach świadomości nie mamy nic do dodania.

Nasze słowa  kierujemy do tych, którzy z odwagą wkroczą w swoje życie jako twórcy. Jeśli jesteś jednym z nich oto co mamy do powiedzenia.
Kiedy wszystko zniknie, w rozumieniu znaczników percepcji wcześniejszej rzeczywistości zrozum, że znalazłeś się w punkcie nicości.
Punkt nicości jest krytycznym momentem przejścia pomiędzy starą rzeczywistością a nową. To co było to się skończyło. Zamiast użalać się nad stratą, akceptujcie zwrot wydarzeń. Dla wielu osób jest to duże wyzwanie, ponieważ w takiej chwili nic nie można zrobić. Musicie być po prostu świadkami względem wydarzeń i względem samego siebie z prostego powodu: na takiej „bezludnej wyspie” nie ma żadnych znaczników percepcji, żadnych punktów odniesienia.
Bądźcie niezwykle ostrożni jakie nowe znaczniki percepcji zaczniecie rozmieszczać, te idee i przekonania będą jak gwiazdy na nowym firmamencie waszego umysłu. W te nowe czasy powinniście wpłynąć nawigując według gwiazd (czyli waszych myśli i przekonań), które sami umieściliście na niebie własnej świadomości. Bądźcie więc mądrzy kiedy zabieracie się za tworzenie i rozmieszczanie nowych gwiazd, nasi Żeglarze Tajemnicy.

Zbiorowe Stany Przejściowe Świadomości

Zbiorowość ludzka z naszej perspektywy jawi się nam jak ogromny wąż kosmiczny zrzucający swoją starą skórę, wijąc się i wyginając, zdrapując z siebie minione obciążenia. Niektóre z nich przyjmują formę zawirowań gospodarczych. Inne są natury politycznej. Inne znowu to upadek i transformacja instytucji kultury. Jeszcze inne z tych wężowych ruchów przeradzają się w trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów albo też anomalie pogodowe.
Jako efekt naturalnego czy spowodowanego działalnością człowieka wzrostu ilości kataklizmów wielu z Was odczuje wejście  w przejściowe stany świadomości. Oczywiście, ci którzy osobiście doświadczą trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu czy kataklizmu pogodowego będą bardziej podatni na wejście w stan przejściowy, ale ci z Was którzy są obdarzeni empatią z natury, mogą doświadczyć ciężaru przeżycia klęski jakby byli w tamtym miejscu i czasie obecni.
Z pewnością, tak jak zanika zasłona oddzielająca ludzkie świadomości od siebie nawzajem, tak coraz więcej z Was zacznie doświadczać zmian jakie zachodzą w świecie na najgłębszym poziomie.
Chcielibyśmy teraz zająć się kwestią nowej kreacji dla tych, którzy doświadczą następstw tych wielkich katastrof, o których pisaliśmy.
Jeśli niszcząca siła jest wystarczająco duża, znaczniki percepcji Waszej wcześniejszej rzeczywistości przestaną w ogóle istnieć. Wasze domostwo czy miejsce pracy zostaną zmiecione z powierzchni. Możecie znaleźć się w sytuacji braku jedzenia czy wody i pojawi się wiele zmiennych czynników mających wpływ na uczucie szoku czy przytłoczenia całą tą sytuacją.

Chcemy być bardzo dobrze zrozumiani w naszym przekazie. Szok i przygnębienie w sytuacji katastrofy są naturalną reakcją ssaków, ale w tej sytuacji spójrz z zewnątrz, przekształć ten moment, rusz w górę do wyższych wymiarów własnej egzystencji, własnego jestestwa, do tych poziomów świadomości, które są poza czasem i przestrzenią. Do tego stopnia, że możecie włączyć transcendentne aspekty swojego istnienia do całego równania, aby przetrwać, aby złagodzić szok i konfrontację z sytuacją, która Was przerasta.
Głównym elementem, który wymaga określenia w całym tym chaosie, w każdej formie chaosu jest portal możliwości (the portal of opportunity).
Ta okazja do przeżycia lub do rozpoczęcia nowego życia może pojawić się w niespodziewany sposób. Dzieje się tak dlatego, że znaczniki percepcji nie znajdują się już na swoim miejscu i Wasza świadomość może po prostu nie rozpoznać takiej możliwości kiedy ta się pojawi.
Jest zwyczaj głęboko zakorzeniony w ludzkiej mentalności, który nakazuje powielać przeszłe realia w nowych warunkach. Poddanie się temu zwyczajowi w takiej sytuacji byłoby bardzo niefortunne.
Wiele można by powiedzieć o hiper-wymiarowych rzeczywistościach zaangażowanych w dokonywanie wyborów zwłaszcza podczas chaotycznych wydarzeń, ale chcielibyśmy uciąć rozważania i skupić się na praktycznym rozwiązaniu. Być może innym razem będziemy mogli podzielić się z Wami naszymi filozoficznymi przemyśleniami o nieskończonej naturze i możliwościach znajdujących się w Was. Jednakże teraz w sposób uproszczony damy formułę jak rozpoznać  i wykreować możliwości do nowego życia, do nowego przeznaczenia kiedy pojawią się takie przed Wami.
Zakładając, że doświadczacie przejściowego stanu świadomości, i że jesteście oswojeni z istnieniem punktu nicości i mniej lub bardziej czujecie się dobrze z wielką niepewnością swojej sytuacji, oto co Wam radzimy.

Bądźcie ciekawi i oczekujcie cudów.

Poprzez wejście w stan ciekawości angażujecie ten aspekt swojego umysłu, który jest wolny od skrępowania przez oczekiwanie. To staje się podobne do ciekawości dziecka i jest to właśnie ten rodzaj niewinności – co nie jest jednak dziecinadą – który pozwala na wejście w stan wibracji świadomości, pozytywnie wpływający na każdego.
Poprzez utrzymanie ciekawości co do mających nastąpić cudów wyzwalacie moc kreacji w sobie i to do tego stopnia, że zaobserwujecie wzrost występowania przypadków, zbiegów okoliczności związanych z uzyskiwanymi korzyściami, czy to fizycznie czy też na gruncie mentalnym i emocjonalnym.
To połączenie ciekawości tego co będzie dalej, z ciekawością mających nastąpić cudów, przeniesie Was gwałtownie z punktu nicości do nowego życia, nowego tworzenia niezależnie od tego, co może dziać się z innymi ludźmi wokół Was.

Podczas zbiorowych, przejściowych stanów świadomości, pomocnym jest pamiętanie o tym, że każdy człowiek jest twórcą własnej rzeczywistości i w bezładzie chaosu, każdy będzie dokonywał innego wyboru i wchodził w różne, osobiste rzeczywistości.
Nie dajcie się też zawładnąć przez tych, którzy wchodzą w poziomy o niższych wibracjach. Nie możecie ich obronić przed nimi samymi. Patrzcie w górę i wznoście się, z zaciekawieniem i oczekiwaniem cudów, a nawet w najcięższych sytuacjach cudowne zdarzenia mogą i będą wydarzały się dla Was.

Fizyczna Śmierć

Jedną z największych trudności dla wcielonych istot jest przejściowy stan świadomości zwany śmiercią fizyczną. Wynika to z faktu, że znaczniki percepcji, wliczając w to pięć zmysłów, znikają. Jeśli osoba identyfikuje się wyłącznie ze swoją materialną egzystencją, wówczas ten stan przejściowy jest najtrudniejszy z możliwych. To dlatego, że to z czym się identyfikuje przestaje istnieć.
Mimo, że świat fizyczny dzieje się nadal, nie ma bodźców zewnętrznych przedostających się poprzez pięć zmysłów do świadomości. To tak jakby świat zniknął a ciało razem z nim. Wielkie JA JESTEM, główny element transcendentnej świadomości nie otrzymuje już informacji z ciała, pięciu zmysłów czy z zewnętrznego świata. Może to być głęboko niepokojące i dezorientujące dla kogoś kto nie doświadczył wcześniej innych poziomów własnej istoty.

Używając przenośni, jesteście jak ogromne drzewo, Drzewo Życia z wieloma gałęziami i wieloma, wieloma liśćmi i kwiatami, a wasze obecne życie jest właśnie jednym z tych liści, jednym z tych kwiatów.
Kiedy osoba przechodzi przez stan przejściowy świadomości nazywany śmiercią, istnieje kilka możliwości. Jeśli żyła w tradycji duchowej, której centralną postacią był guru, awatar czy zbawiciel,  może podążać ścieżką tej istoty w kierunku wibracyjnego poziomu jej świadomości. W niektórych religiach nazywane jest to niebem.
Jeśli podążacie ścieżką guru, awatara czy zbawiciela zrozumcie, że wchodzicie do jego nieba, jego wypracowanej wibracji i z konieczności przyjmujecie również jego ograniczenia świadomości.
Z naszego punktu widzenia Wszechświat jest w swojej naturze nieskończony i przez to nie odnosimy się do przestrzeni zewnętrznej ale do międzywymiarowych rzeczywistości Waszego Wszechświata i nie znalazłaby się nawet jedna istota, która byłaby w stanie zrozumieć złożoność tego wszystkiego.
Jeśli jednak życzysz sobie przyłączyć się do swojego guru/awatara/zbawiciela w obliczu śmierci, mamy kilka rad. Jedna, to mentalnie wzywaj jego imię. Jest to starożytny sposób, którego znaczenie zamknięto w Egipskim słowie Ren, co znaczy imię. Kiedy wzywasz imienia istoty duchowej jego aspekt duchowy zmuszony jest do przyjęcia, do siebie.
Jeśli w chwili spotkania guru/awatara/zbawiciela oceni on Was jako wartościowych, zostaniecie przyjęci przez niego do jego królestwa niebieskiego.
Dla tych z Was, wywodzących się ze wschodnich tradycji duchowych, są mantry związane z określonymi bóstwami. Śpiewanie tych mantr w myślach podczas umierania lub już w sferze śmierci da ten sam efekt.
Dla tych, którzy nie przynależą do żadnej tradycji duchowej przejściowy stan świadomości określany jako  śmierć, oferuje jeszcze inne możliwości.
Podobnie jak w przypadku dwóch pierwszych przejściowych stanów świadomości, przestrzeń śmierci ma swój punkt nicości a jego dominującymi cechami jest bezruch (cisza) i ciemność. W tej nicości zawarte są wszystkie możliwości ale żadna z nich nie jest powołana do istnienia. To jest jak żołądź dębu.  Dąb, to ogromne drzewo, zawarte jest potencjalnie w żołędziu, ale jeszcze faktycznie nie istnieje.
Tak więc, gdy znajdziecie się w Nicości, którą rozpoznacie dzięki temu, że jesteście zupełnie sami w ciemności i całkowitej ciszy, wiedzcie, że to jest samo centrum Waszej mocy kreacji.
Co zdecydujecie się następnie stworzyć zdeterminuje przebieg Waszego losu, to jakie światy zasiedlicie lub na jakich poziomach egzystencji zamieszkacie. To jest miejsce nicości.
Wiele osób przestraszonych ciemnością instynktownie, lecz przedwcześnie kieruje się do światła. A nie zdają sobie sprawy, że to w swojej tęsknocie oni sami tworzą to światło. Otwiera się przed nimi portal, jak świetlisty tunel, przez który mogą się poruszać napotykając po drodze znane sobie osoby. Tym samym wprowadzają z powrotem do swojego otoczenia istnienia i wibracje z przeszłego życia, bez zrozumienia konsekwencji takiego postępowania. Jest to z pewnością jedna z opcji jakie się pojawiają i to taka, która jest najczęściej wybierana.
Inną z opcji jest jednak pozostanie w miejscu nicości, zamieszkanie w Nicości, pozostanie świadomym swojej  Jaźni jako najczystszej świadomości – transcendentnej względem wszelkich zjawisk.
Jeśli pozostaniecie w tym stanie uważności wystarczająco długo bez potrzeby kreowania czegokolwiek, odkryjecie Waszą osobowość jako wielkie JA JESTEM. Z tego miejsca uwagi możecie wybrać okoliczności twórcze. Możecie wybrać światy w jakich chcecie przebywać lub poziomy świadomości gdzie chcecie rezydować.
Ta ostatnia metoda daje największe możliwości, choć jest najtrudniejsza dla większości z Was. Powodem tych trudności jest fakt, że większość ludzi odczuwa dyskomfort nie posiadając ciała. Tęsknota za ciałem i doświadczeniem świata materialnego często wyciąga osoby za wcześnie z Nicości.
Podsumowując, ze względu na intensywną fazę Węzłów Chaosu wielu z Was znajdzie się w przejściowym stanie świadomości. Niezależnie od tego, w którą z kategorii będziecie włączeni, czy dotyczącą życia osobistego, czy doświadczenia zbiorowego, czy przejściowego stanu określonego jako śmierć, wiedzcie, że jesteście twórcami własnej rzeczywistości.

Hatorowie 20 Kwietnia, 2011

Przemyślenia i Obserwacje Toma

Osobiście odkryłem w tym przekazie niezwykłą wymowę i wielką skarbnicę wiedzy. Wielokrotnie przeczytałem ten tekst i za każdym razem trafiałem na coś nowego. Znajduje się tu dużo informacji do odczytania między wierszami.
Szczególnie spodobał mi się fragment z oświadczeniem Hatorów….
Bądźcie niezwykle ostrożni w tym jakie nowe znaczniki (percepcji) zaczniecie rozmieszczać, bo te idee i przekonania będą jak gwiazdy na nowym firmamencie waszego umysłu. W te nowe czasy powinniście wpłynąć nawigując według gwiazd (waszych myśli, przekonań), które sami umieściliście na niebie własnej świadomości. Więc bądźcie mądrzy kiedy zabieracie się za tworzenie i rozmieszczanie nowych gwiazd, nasi Żeglarze Tajemnicy.
Myślę, że na poziomie naszej świadomości zbiorowej,  nasze mityczne realia ulegają zmianie. Stare gwiazdy, te myśli, wierzenia i założenia dotyczące rzeczywistości, które nas prowadziły przez tysiąclecia lekko straciły swój blask, nie wspominając już o tym, że prowadziły nas w kierunku, w którym wielu z nas nie chce już podążać.
Ten zbiorowy statek naszej kultury wydaje się kursować przez wody Wielkiej Tajemnicy bez szacunku dla świętości tej Planety i życia na Ziemi.  Ale nawet jeśli nasz statek płynie poprzez Wielką Tajemnicę najwyraźniej bez świadomości to on (statek) i my zawdzięczamy nasze istnienie Tajemnicy samej w sobie. Ta dziwna dualność wydaje mi się zarówno zabawna jak i tragiczna, w zależności od nastroju w jakim się znajduję oraz czy jestem podłączony czy odłączony od samej Tajemnicy.
Jednym z paradoksów naszej sytuacji jest to, że załoga, ci którzy sprawiają że nasz statek może płynąć dzięki inwestowaniu w to swoich sił życiowych, kreatywności i w wielu przypadkach poświęceniu, czynią nie mniej niż ty i ja, i cała reszta spośród siedmiu miliardów żyjących na tej wyjątkowej planecie. Jesteśmy – wszyscy my – załogą tego statku, bez względu na swoją sytuację, swoją pozycję czy swoje przekonania.
Spotykam osoby z kręgu New Age, którzy mówią i mówili tak już od dawna, że jesteśmy bliscy zjednoczeniu i że Złota Era jest tuż za rogiem. Nie podzielam tego przekonania.
Wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi razem, czy tego chcemy czy nie i wydaje mi się tylko, że załoga jest spolaryzowana. Jest wielu, którzy twierdzą, że paradygmaty chciwości, arogancji i uzurpacji są prawdziwymi punktami odniesienia dla naszych sekstansów.
Są też inni, którzy wyczuwają, że zmierzamy w złym kierunku – że nie możemy niszczyć tej planety i jej życia (zarówno ludzkiego jak i innego niż ludzkie). Dla nas, na niebie naszych umysłów pojawiają się nowe gwiazdy.  I ustawiamy nasze sekstansy według tych kosmicznych sygnałów nawigacyjnych.
Jak to wszystko się ułoży trudno teraz zgadywać. Ale jestem podbudowany tym cichym buntem, który dostrzegam wokół siebie.
Wielu z nas, członków załogi, i myślę, że skoro Wy to czytacie będąc daleko, też należycie do nas, w ciszy podejmujecie działanie aby statek naszej zbiorowości (np. nasze kulturowe szaleństwo) dokonał zwrotu albo w ostateczności spowolnił.
Niektórzy wyciągają swoje sekstansy i wskazują nowe gwiazdy zgromadzonym wokół. Robimy to zmieniając swoje życie tak, jakbyśmy chcieli żeby się toczyło wokół nas. Mamy odwagę, by żyć nową ziemską rzeczywistością, której prawdopodobieństwo nadejścia wyczuwamy. Robimy to poprzez rozszerzenie życzliwości między sobą.
A gdy to konieczne będziemy bronić naszej ziemi. Pamiętam tu o oddolnym ruchu w niektórych najbiedniejszych krajach, aby zachować używanie niemodyfikowanych nasion – nasion, z których po zbiorach plonów można otrzymać nowe nasiona, zamiast poddawania się międzynarodowym interesom gospodarczym zniewalającym najbiedniejszych tej ziemi do kupowania nasion u nich, jeśli kiedykolwiek chcieliby nakarmić swoje rodziny
Kiedy piszę o tym mam łzy w oczach myśląc o ich odwadze sprzeciwienia się tytanom, którzy właśnie ustawili kurs naszego statku prowadząc go poprzez chciwość, arogancję i lekceważenie świętości życia.
Choć te czasy są trudne i wymagające zarówno dla jednostek, jak i dla zbiorowości, myślę, że w niepewności, przed którą stoimy, jest nadzieja. Mówię to, ponieważ duch ludzki czasami wznosił się na wyżyny w obliczu strasznych, niepewnych czasów.
Jeśli Hatorowie mają rację, każdy z nas stanie w obliczu wielu przejściowych stanów świadomości zanim nasz czas na Ziemi dobiegnie końca. Znaczniki percepcji naszych starych rzeczywistości zostają wypierane. Sposób w jaki przyjmiemy utratę naszej postrzeganej rzeczywistości i starego świata zdeterminuje następny cykl Ziemskiej egzystencji dla ludzkości.
A dla nas indywidualnie, co zdecydujemy się wykreować będąc w przejściowym stanie własnego życia, to zdeterminuje przestrzeń świadomości, która się na nas otworzy.
Życzę Wam koledzy/koleżanki – załoganci i tym, których kochacie, bezpiecznego przejścia przez te burzliwe czasy. Ale niezależnie od tego co się wydarzy, niezależnie od tego w jakiej sytuacji się znajdziecie podczas tej niebezpiecznej podróży, pamiętajmy, że jesteśmy – ponad wszystko – twórcami swojej własnej rzeczywistości.
Na niebie są nowe gwiazdy i nowe światy do odkrycia. Bądźcie dzielni. I życzę dobrej drogi.

Część Druga: A teraz powrót do teraźniejszości…

Mój senny kontakt z Hatorami miał miejsce około piątej rano. Gdy świadomy sen się rozwinął, fizycznie poczułem delikatne, ale podobne do elektrycznego mrowienia uczucie w mojej czakrze korony i wyczułem obracającą się kulę iskrzącego, białego światła nad moją głową.
Rozpoznałem to jako coś, co Hatorowie nazywają Sferą Wszelkich Możliwości. Ta Sfera to sposób na bardzo efektywne przekazanie ogromnego pola informacji. Kula zawiera prawie nieskończoną liczbę promienistych punktów światła. Każdy punkt świetlny przedstawia możliwy / prawdopodobny wynik dowolnej sytuacji.
W tym przypadku Sfera była złożoną formą przejść osobistych, zbiorowych i planetarnych.
Hatorowie poprosili, aby przesłanie z sierpnia 2020 r. Nosiło tytuł: „Stany Przejścia w Nowe Rzeczywistości”, ponieważ przechodzimy do wielu rzeczywistości jednocześnie.
Wewnątrz Sfery w mojej koronie zobaczyłem coś, co przypominało sen Jakuba ze Starego Testamentu, w którym widział on anioły schodzące i wstępujące po drabinie z nieba.
Jednak na tym sennym obrazie wszelkiego rodzaju czujące istoty (nie tylko ludzie) poruszały się w górę lub w dół w Sferze. Moje wyraźne poczucie tego obrazu było takie, że reprezentował masowy exodus istot (zarówno cielesnych, jak i niecielesnych) z niższych wibrujących królestw istnienia do wyższych sfer, a jednocześnie kolejny exodus istot przemieszczał się w dół do niższych wibracyjnie przestrzeni.
A potem następujące słowa zabrzmiały w moim śniącym umyśle: „Jesteś magnetycznym atraktorem własnego przeznaczenia. Nie daj się kołysać tym, którzy idą w dół. Nie daj się zahipnotyzować ich strachem i zaciśnięciem, kierując się do niższych światów. Powstań i uciekaj do wyższych światów ”.
Biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy, stwierdziłem, że te słowa są bardzo przejmujące i na czasie. To co zakomunikowali Hatorowie w czasie snu jest wezwaniem do obecności. Dla tych z nas, którzy starają się żyć „w górę”, sen jest pełen informacji zarówno o radości, jak i trudach życia w wyższych sferach podczas, gdy wielu wokół nas wydaje się to być piekłem nastawionym na zejście w dół do niższych przejawów ludzkiego ducha. Ostatnie słowa mojego snu również przemówiły głośno… Powstań i wzbij się do wyższych światów.
W środku rosnącej globalnej rzezi dziejącej się wokół obecnej pandemii, a także eskalacji niepokojów społecznych, mamy przed sobą bezprecedensową okazję (właściwie nazywam je FGOs lub Fucking Growth Opportunities/Cholerne Możliwości Wzrastania), aby rozwinąć skrzydła, mówiąc metaforycznie, i wznieść się w górę nawet pośród chaosu.

Końcowe przemyślenia

Po zakończeniu mojego snu Hatorowie zdecydowanie zasugerowali, abym posłuchał Dźwiękowej Medytacji Świadomości Przestrzennej (Spatial Cognizance), która została wygłoszona podczas mojego ostatniego publicznego warsztatu „Hathor Intensive”, zatytułowanego Wieloświaty – Multiverse, zanim pandemia zamknęła wszystkie publiczne zgromadzenia.
Ta medytacja dźwiękowa jest potężnym środkiem dostępu do otwartości transpersonalnej jaźni i naszej własnej wrodzonej transcendentnej natury, która nie jest związana ograniczeniami czasu, miejsca i okoliczności. Podczas medytacji po śnie, Hatorowie kazali mi skupić swoją uwagę na środku mojej korony wyobrażając sobie Sferę Wszelkich Możliwości jako kulę białego światła nad moją głową.
Jeśli chcesz zgłębić spostrzeżenia Hatorów na temat stanów przejściowych, myślę, że ta medytacja dźwiękowa może być zarówno fascynująca jak i pouczająca. Medytację dźwiękową można znaleźć w sekcji Słuchanie (Listening) na stronie internetowej (www.tomkenyon.com), bezpłatnie do użytku osobistego, pod tytułem Medytacja Świadomości Przestrzennej.
I w końcu Hatorowie poprosili mnie, abym wspomniał o Medytacji Dźwiękowej Portalu Serca (Heart Portal Sound Meditation), którą dali w ich ostatnim Planetarnym Przesłaniu. Według nich jest to olbrzymi sojusznik dla tych z nas, którzy chcą przejść w górę przez chaotyczne czasy, które się teraz przetaczają (i będą przez jakiś czas jeszcze). Sugerują to szczególne pośrednictwo, ponieważ ma ono dwojaki cel, ponieważ jest środkiem duchowego oczyszczenia i sposobem na dostęp do innych światów w wyższych królestwach. Możesz również uzyskać do niego dostęp bezpłatnie do użytku osobistego w sekcji Słuchanie na stronie internetowej.
Błogosławieństwa dla Ciebie, Twoich Ukochanych i wszystkich Twoich Bliskich
Niech twój lot w górę będzie nieoczekiwany i wypełniony łaską, która nie zna granic

Tom Kenyon
17 sierpnia 2020 r

Informacje niezwiązane bezpośrednio z tym przesłaniem
(odnośniki kierują do materiałów w języku angielskim)

Mini-warsztat Multiverse
W odpowiedzi na wiele wyzwań, których teraz zbiorowo doświadczamy, zdecydowałem się opublikować transformacyjne fragmenty z różnych poprzednich warsztatów na tej stronie w formie cyfrowej do pobrania. Pierwszy z nich pochodzi z mojego ostatniego warsztatu Hatorów zatytułowanego Multiverse, który osobiście uważam za jeden z najważniejszych punktów w ich naukach. Fragment z tego wydarzenia nosi tytuł The Multiverse Mini-workshop.
Ze względu na trudności finansowe, jakich doświadcza tak wiele osób na całym świecie, oferuję to nagranie po obniżonej cenie. A dla tych, których nie stać na opłatę za pobranie, istnieje możliwość otrzymania jej bezpłatnie. Aby uzyskać więcej informacji o tym mini-warsztacie i o tym, jak go zdobyć, kliknij tutaj.
Możesz także przejść do głównego paska menu na stronie głównej i kliknąć Mini-warsztaty.


Nowy dodatek do sekcji artykułów
Dodałem nowy artykuł do działu artykułów o nazwie The Upper Rooms. Dotyczy badania obszaru wydajności mózgu zwany poziomem kwantowym. Jest to związane z niezwykłymi zdolnościami, takimi jak głęboka intuicja, poczucie wzajemnego połączenia z kosmosem i innymi niezwykłymi potencjałami ludzkimi, które są wrodzoną częścią twojej natury. Artykuł przedstawia proste ćwiczenie umysłu, które pozwala uzyskać dostęp do poziomu kwantowego mózgu i zawiera łącze do bezpłatnej medytacji dźwiękowej, która wspiera ten rodzaj wewnętrznej eksploracji. Aby wyświetlić artykuł, przejdź do sekcji Artykuły w witrynie (www.tomkenyon.com) lub kliknij tutaj.


Nowe dodatki do Sekcji słuchania
Dodałem trzy nowe ścieżki audio do sekcji Słuchanie (Listening).


Medytacja Dźwiękowa Portalu Serca
Jest to czysta medytacja dźwiękowa Hatorów, która efektywnie wykorzystuje ścieżki energetyczne, rozciągające się od fizycznego serca zarówno do „uzdrowienia” siebie, jak i do psycho-nawigacji w Multiverse. Używam jej często, zwłaszcza pośrodku tego ciągle rosnącego Węzła Chaosu.


Błękitny Budda Medycyny
Ta medytacja dźwiękowa jest delikatna, ale głęboko oczyszczająca i lecząca. Osobiście uważam, że architektura dźwiękowa tego utworu jest bardzo silnym środkiem do psycho-nawigacji i doświadczania czystych królestw światła i dźwięku, znanych jako sambhogakaja w buddyzmie tybetańskim.


Piosenki znad przepaści
Składa się z dwóch piosenek, które skomponowałem na fortepianie Steinway z 1928 roku, kiedy Judi i ja musieliśmy pozostać w zamknięciu, w południowej Kalifornii. Nie jest to typowe dla pracy dźwiękowej, którą znajdziesz w dalszej części sekcji Słuchanie. Nie zostały one przeniesione ze światów światła, ale raczej są osobistymi wyrazami mojego własnego wewnętrznego świata, gdy zaczęły się pojawiać horrory pandemii. Te dwie piosenki noszą tytuł Rip Van Winkle and Me i The Bardo Sea.

Aby odsłuchać i / lub pobrać dowolny z tych plików audio, przejdź do sekcji Słuchanie lub kliknij tutaj. Po wyrażeniu zgody na warunki ze słuchania uzyskasz dostęp do rogu obfitości medytacji dźwiękowych, fragmentów wykładów oraz wywiadów, które wszystkie są bezpłatne do użytku osobistego. Po prostu przewiń w dół, aby znaleźć tytuł, którego szukasz.

© 2020 Tom Kenyon Wszelkie prawa zastrzeżone
Możesz udostępnić tę wiadomość w dowolnym formacie, o ile nie pobierasz za nią opłat, nie zmieniasz jej w żaden sposób i dołączasz informacje o prawach autorskich. Uwaga: to zezwolenie na publikację wiadomości, nie dotyczy medytacji dźwiękowych i/lub piosenek.

Przetłumaczył Piotr “Hator”

Transition States into New Realities

Total Page Visits: 4812 - Today Page Visits: 1