Donald Trump, w piątek 21 września opublikował dwu-częściowego twitta, potwierdzającego że dyskutował on z „kluczowymi sojusznikami USA” na temat upublicznienia nieocenzurowanych wersji dokumentów FISA (Ustawa inwigilacyjna), przedłożonych w czerwcu 2017 r. w celu odnowienia pozwolenia amerykańskim środowiskom wywiadowczym na szpiegowanie jednostek związanych z administracją D. Trump oraz jego kampanią wyborczą w 2016r. Twitt pojawił się po serii postów od Q z 19 września, które odnosiły się do paniki w szeregach sojuszników USA w związku z upublicznieniem nieocenzurowanych dokumentów FISA.

Deklaracja D. Trumpa była poprzedzona zarządzeniem prezydenckim z dnia 17 września, w którym Prezydent poinstruował Departament Sprawiedliwości żeby ten odtajnił i upublicznij około 20 stron sądowych nieocenzurowanych dokumentów FISA. Poprzednio, dokumenty zostały upublicznione w mocno zmienionej wersji, celem rzekomej ochrony bezpieczeństwa narodowego.

Szybko jednak wyszło na jaw, że modyfikacje dokumentów nie miały żadnego związku z bezpieczeństwem narodowym. Ich celem było uchronienie członków Władzy Realnej oraz „kluczowych sojuszników USA”, przed obnażeniem oraz wstydem w związku z aktami Steela – jako usprawiedliwieniem dla szpiegowania kampanii D. Trumpa. Greg Jarrett, analityk Fox News napisał:

„W lipcu odtajniono znaczną ilość nakazów podsłuchu przedstawionych FISA. Okazuje się, że nie zostały ujawnione żadne kluczowe źródła ani metody, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu narodowemu ani tajnym śledztwom FBI. Dowiedzieliśmy się za to, że wiele z wniosków o szpiegowanie współpracownika D. Trumpa podczas jego kampanii – Cartera Pagea, oparta była na niepotwierdzonych „aktach” ufundowanych przez obóz Hillary Clinton a skompletowanych przez Brytyjskiego szpiega Christophera Steelea, który został zwolniony z FBI za kłamstwa.”

Obawy Wielkiej Brytanii oraz Australii dotyczą faktu, że nieocenzurowane wersje ukażą w jaki sposób, te oraz inne państwa, były zaangażowane w rozbudowę oraz rozpowszechnianie niepotwierdzonych akt za pośrednictwem ugody pomiędzy szpiegowskimi jednostkami USA, Kanady, Australii oraz Nowej Zelandii.

Wcześniej, Q opisywał w jaki sposób to porozumienie umożliwiło powstanie mechanizmu, za pomocą którego przedstawiciele Władzy Realnej z USA, Wielkiej Brytanii, Australii oraz innych krajów, konspirowali w celu sfabrykowania akt Steela, tak by stanowiły one polisę na wypadek gdyby D. Trump wygrał wybory.

Przestępczy email z 15 sierpnia 2016, od agenta kontrwywiadu FBI Petera Strzoka do doradcy prawnego FBI – Lisy Page, ujawnił fakt, że był on częścią mechanizmu Władzy Realnej, by zapewnić polisę na wypadek gdyby D. Trump wygrał wybory – akta Steela stanowiły jego główny element.

„Chciałbym upewnić się, że ścieżka, którą przedstawiono w biurze Andiego uniemożliwi wybranie go na Prezydenta. Obawiam się jednak, że nie możemy podjąć takiego ryzyka. To jak polisa na wypadek mało prawdopodobnego zdarzenia, jak np. śmierć przed 40stką…”

Jak niebawem ujawnią to posty od Q, Wielka Brytania jest szczególnie zaniepokojona faktem, że nieocenzurowanych 20 stron dokumentacji FISA z czerwca 2017 r. ukarze, że to nie Rosja była w zmowie w celu ingerencji w wybory prezydenckie 2016 r., ale że prawdziwa zmowa została zawarta pomiędzy Wielką Brytanią a obozem Hillary Clinton.

Należy także wskazać, że utajnianie rządowych dokumentów w celu ochrony publicznych urzędników od upokarzania lub w celu ukrycia działalności bezprawnej, stanowi czyn przestępczy zgodnie z dyrektywą prezydenta Baracka Obamy z 2009, numer 13526, w której w sekcji 1.7 jasno jest powiedziane:

„Sekcja 1.7. Zakazy i ograniczenia utajniania. (a) Pod żadnym pozorem, informacje nie zostaną utajnione, nie pozostaną utajnione w celu:

(1) Ukrycia złamania prawa, nieudolności ani błędu administracyjnego;

(2) Ukrycia zhańbienia danej osoby, organizacji albo agencji;

(3) ograniczenia uczciwej konkurencji;

(4) zapobieżenia lub opóźnienia upublicznienia informacji, które nie wymagają ochrony w celu zachowania bezpieczeństwa narodowego.”

Oto pierwsza część twitta opublikowanego przez D. Trumpa 21 września, odwołującego się do „sojuszników USA” proszących go o przedyskutowanie kwestii Upublicznienia dokumentacji FISA:

„Spotkałem się z Departamentem Sprawiedliwości w sprawie odtajnienia różnych NIEOCENZUROWANYCH dokumentów. Zgodzili się je wydać, ale stwierdzili że może to mieć negatywny wpływ na śledztwo w sprawie Rosji. Co więcej, „kluczowi sojusznicy” zwrócili się do mnie z prośbą, żebym ich nie upubliczniał.”

D. Trump przyjął do wiadomości, że „kluczowi sojusznicy zwrócili się z prośbą o nieupublicznianie.”, i że istnieje połączenie między śledztwem Roberta Muellera w sprawie Rosji, które było autoryzowane przez jednego z sygnatariuszy dokumentacji FISA z czerwca 2017, obecnego zastępcę Prokuratora Generalnego Roda Rosensteina. Po opublikowaniu 21 września dwu-częściowego twitta D. Trumpa – Q tego samego dnia napisał post w którym zidentyfikował „kluczowych sojuszników” jako Wielką Brytanię i Australię, którzy są szczególnie zaniepokojeni odtajnieniem dokumentacji FISA z czerwca 2017.

Q zwraca uwagę na fakt, że Wielka Brytania i Australia współpracowały z Białym Domem za czasów Obamy, w celu utworzenia „polisy” będącej aktami Steela oraz jej rozpowszechniania w środowisku politycznym oraz wywiadowczym USA. Wyjaśnia to, dlaczego reprezentanci Władzy Realnej z szeregów „kluczowych sojuszników” (WB i Australia), zwrócili się do D. Trumpa o cofnięcie decyzji o odtajnieniu 20 stron dokumentacji FISA z czerwca 2017.

Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania i Australii obawiają się skutków śledztwa Muellera, jeśli osoba która je autoryzowała i podpisała się na dokumentach okaże się wyjęta z pod prawa. Udostępnienie tych dokumentów doprowadziłoby albo do wycofania się Rosensteina ze śledztwa albo jego rezygnacji.

Czytamy na ten temat w poście od Q, z 10 września, gdzie sugeruje on, że rola Rosensteina polegająca na podpisaniu dokumentacji na podstawie fałszywych informacji wywiadowczych dostarczonych przez Wielką Brytanię i Australię do Administracji Obamy, zmusi go do rezygnacji albo odsunięcia Rosensteina:

Q !!mG7VJxZNCI No.207  Sep 10 2018 12:41:01 (EST)

DECLAS OF FISA WILL INITIATE THE RESIGNATION/RECUSAL AND/OR REMOVAL OF ROD ROSENSTEIN.  DECLAS OF FISA WILL INITIATE THE ‘AWARENESS’ THAT ALL SIGNERS WILL BE [CURRENTLY] UNDER INVESTIGATION. DECLAS OF FISA WILL FACTUALLY DEMONSTRATE WITHOUT ARGUMENT THE US GOVERNMENT, UNDER HUSSEIN, KNOWINGLY, PRESENTED FALSE EVIDENCE TO FISC IN AN EFFORT TO OBTAIN ‘LEGAL’ US INTELLIGENCE ‘UMBRELLA’ SURV OF POTUS [IDEN TARGET] FOR THE SOLE PURPOSE OF INFLUENCING THE 2016 ELECTION OF THE PRESIDENCY [NOT RUSSIA BUT HUSSEIN/HRC – PROJECTION] + SAFEGUARD AGAINST POSSIBLE LOSS OF POWER [FIREWALLS] USE OF BACKCHANNEL SURV / SPY INSERTION [BODY 1, 2, AND 5] BY UK/AUS [PRIMARY] ACTIVATED UNDER DIR BRENNAN DIR CLAPPER W/ PDB REGULAR UPDATES + [LIVE STREAMING] WH HUSSEIN NON-OVAL [SITUATION ROOM] COORDINATION. FISA [FULL] BRINGS DOWN THE HOUSE [WH]. Q

„Odtajnienie dokumentacji FISA rozpocznie proces rezygnacji/wydalenia i/lub usunięcia Roda Rosensteina. Odtajnienie to będzie oznaczało, że wszyscy którzy podpisali się na tej dokumentacji staną się obiektami śledztwa. Odtajnienie pokaże w sposób jasny, że rząd za czasów Obamy świadomie zaprezentował fałszywe dowody by zainicjować „legalne” śledztwo Amerykańskiego wywiadu – „Umbrella” – szpiegowania Prezydenta USA w celu wpłynięcia na wybory Prezydenckie 2016 (Nie Rosja tylko Obama) + „polisa” na wypadek możliwej utraty władzy. Aktywowanie środków inwigilujących przez Wielką Brytanię/Australię – rozpoczęte przez Dyrektora Brennana, Dyrektora Clappera – za pośrednictwem FISA – W celu obalenia Białego Domu.”

Q wspomniał w swoim poście że trwa dochodzenie prowadzone przez Wielką Ławę Przysięgłych w związku z wszystkimi którzy podpisali się na dokumentach FISA, oraz że rola administracji Obamy oraz Wielkiej Brytanii i Australii zostanie ujawniona.

W końcowym komentarzu Q czytamy, że pełne odtajnienie dokumentacji zburzy “budowlę z kart” co stanowi aluzję do sytuacji kiedy wymuszona rezygnacja/odsunięcie Rosensteina zapoczątkuje ruchy śledcze przeciwko „domkowi z kart” zbudowanego przez Władzę Realną w celu rozbudowania swojej „polisy”, aby podważyć/obalić administrację D. Trumpa.

W istocie – 18 września, Q stwierdził że czas Rosensteina dobiegł końca i że będzie on musiał zrezygnować albo zostanie wyrzucony, jak opisuje to zamieszczony link do artykułu autorstwa Grega Jarretta:

Q !!mG7VJxZNCI No.263  Sep 18 2018 22:15:05 (EST)

http://www.foxnews.com/opinion/2018/09/18/gregg-jarrett-if-rod-rosenstein-defies-trumps-order-to-declassify-documents-should-be-fired.html Goodbye, Mr. Rosenstein. Q

W drugiej części swojego twitta z 21 września, D. Trump opisuje sytuację kiedy przekazał prośbę „kluczowych sojuszników” (Wielkiej Brytanii i Australii) na ręce Generalnego Inspektora Departamentu Sprawiedliwości Michaela Horovitza w celu ostatecznej oceny.

„Generalny Inspektor został poproszony o przyjrzenie się tym dokumentom w trybie przyspieszonym. Wierzę że załatwi tę kwestię szybko (oraz inne sprawy którymi się zajmuje). Koniec końców, zawsze mogę odtajnić dokumenty jeśli będzie to niezbędne. Szybkość działań jest dla mnie i dla wszystkich bardzo istotna!”

Oto co napisał Q 19 września:

Q !!mG7VJxZNCI ID: 72b088 No.3093117 
Sep 19 2018 18:45:07 (EST)

PANIC IN UK
PANIC IN DC
PANIC IN UK
PANIC IN DC
Q

„Panika w Wielkiej Brytanii, Panika w Waszyngtonie. Panika w Wielkiej Brytanii. Panika w Waszyngtonie. Q”

Warto zauważyć, że powyższy post od Q pojawił się 36 godzin przed dwu-częściowym twittem D. Trumpa, z którego dowiadujemy się że rozmawiał on w sprawie wydania dokumentów FISA z „kluczowymi sojusznikami”. Tego typu rozmowy pomiędzy głowami państw są ściśle tajne i ma do nich dostęp jedynie niewielka grupa ludzi. Jedynie osoby z maksymalnym poziomem dostępu w administracji D. Trumpa mogły wiedzieć o tego typu rozmowie i jej treści.

Q pokazał nam, że wiedział o tych rozmowach i dostał on pozwolenie na ujawnienie podejścia D. Trumpa do tych rozmów z Wielką Brytanią i Australią oraz innymi „kluczowymi sojusznikami” („Panika” w związku z odtajnieniem 20 stron dokumentacji FISA z czerwca 2017.)

W istocie – korelacja pomiędzy twittami D. Trumpa a postami Q została prześledzona przez anonimowego użytkownika i ujawnia zbieżności:

„Korelacja pomiędzy postami od Q a twittami prezydenta.”

Odpowiedź Q: „Imponujące”.

Dwu częściowy post D. Trumpa z 21 września dodaje przekonywujący zestaw informacji, pokazujący nam że Q współpracuje z kimś z Administracji D. Trumpa i że nie jest LARPEM* ani akcją dezinformacyjną, jak sugerują krytycy.

*(LARP [Live Action Role Play] – aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role podobnie do improwizowanego teatru. Akcja larpa może być osadzona zarówno w świecie rzeczywistym, jak i fikcyjnym.)

Twitty D. Trumpa i posty Q ujawniają nam że Władza Realna panikuje, ponieważ odtajnienie 20 stron dokumentacji FISA z czerwca 2017 doprowadzi (co najmniej) do odsunięcia Roda Rosenstein od śledztwa w sprawie Rosji, a nawet jego rezygnacji, jak przewidział Q.

Co więcej, nadchodzące wydanie 20 stron dokumentacji FISA niemalże na pewno zaowocuje aktami oskarżenia amerykańskich oficjeli zamieszanych w tworzenie „polisy”, uknutej przez Władzę Realną w celu podważenia/obalenia nadchodzącej administracji D. Trumpa.

Obnażenie „polisy” Władzy Realnej w celu podważenia administracji D. Trumpa wpłynie bezpośrednio na śledztwo Muellera w sprawie powiązań D. Trumpa z Rosją i prawdopodobnie doprowadzi do jego zakończenia.

Konsekwencje tych wydarzeń są szczególnie intensywnie powtarzane zwłaszcza w postach Q odwołujących się do ponad 50 000 Federalnych spraw sądowych, z których znaczną większość stanowią zapieczętowane akty oskarżenia członków Władzy Realnej.

Prawdopodobnym jest, że wielu z oskarżonych publicznych oficjeli stanie przed trybunałami wojskowymi za zdradę, zgodnie z zasadami opisanymi w Kodeksie Karnym Sądu Wojskowego. W istocie – Rosenstein oraz inni mogą skończyć przed trybunałem wojskowym za zdradę w związku z tą „polisą”.

Naturalnie, stanowiło by to powód do zagwozdki członków Władzy Realnej w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii, którzy asystowali przy preparowaniu akt Steela i dostarczyli je w celu obalanie D. Trumpa, za pomocą kanałów którymi były amerykańskie służby wywiadowcze oraz system sądowniczy.

Zgodnie z informacjami od Q, przestępstwa popełnione przez członków Władzy Realnej zostaną niebawem ujawnione i osądzone w sądach cywilnych oraz wojskowych i będzie to widowisko zapierające dech w piersiach. Oprócz zdrady stanu, Q pisał także o systematycznym łamaniu praw człowieka oraz korupcji na skalę światową; kręgach pedofilskich stanowionych przez starszych stażem polityków wykorzystujących seksualnie dzieci; Satanistycznych praktykach wykorzystywanych do kontrolowania potężnych światowych elit oraz Watykanu; a nawet tajnych programach kosmicznych oraz obcych formach życia.

Dwu częściowy twitt D. Trumpa z 21 września zdaje się być częścią serii końcowych zagrywek w starciu pomiędzy administracją D. Trumpa a Władzą Realną, które ostatnio zyskuje coraz większą uwagę mediów w miarę jak batalia o odtajnienie dokumentów FISA sięga punktu kulminacyjnego.

W nocy w piątek miał miejsce niesamowity rozwój wydarzeń, kiedy największe wydawnictwa medialne zaczęły publikować artykuły, które ujawniały komentarze Roda Rosensteina z 2017 r., który mówi o tajnym nagrywaniu rozmów z D. Trumpem w celu powołania się na 25 poprawkę, po to aby członkowie rządu mogli go potem usunąć ze stołka.

Skutkiem tej medialnej wrzawy będzie, niemalże na pewno, rezygnacja albo odsunięcie Rosensteina – tak jak to przewidział Q. Q zwięźle wyraża się na temat tego co możemy się spodziewać w przeciągu nadchodzących dni w sprawie odtajnienia dokumentacji FISA z 2017 r.:

Q !!mG7VJxZNCI No.265 
Sep 19 2018 17:19:53 (EST)

[RR] attempts to stall DECLAS and/or REDACT have FAILED.
Got popcorn?
Enjoy the show.

„Próby Rosensteina by nie dopuścić do odtajnienia nie powiodły się. Macie popcorn? Miłego oglądania. Q”.

Michael E. Salla, Ph.D

[9/22/18 – Korekta – 17 września 2018 roku, Prezydent Trump zatwierdził odtajnienie 20 stron dokumentów FISA stworzonych w czerwcu 2017 roku a nie w czerwcu 2016 roku co było podane poprzednio. Dokumenty z czerwca 2017 były czwartą serią zatwierdzonych do publikacji papierów, które zaczęto tworzyć w październiku 2016, które muszą być odświeżane co 90 dni. Odnowione dokumenty zatwierdzano kolejno w styczniu, kwietniu i lipcu 2017 roku. Dziękuję anonimowemu Czytelnikowi za wskazanie błędu]

Strona źródłowa: https://www.exopolitics.org/trump-confirms-q-claims-of-uk-deep-state-panic-over-fisa-declassification/

Total Page Visits: 6103 - Today Page Visits: 1