Cz.1: Przegląd Przepowiadanych Masowych Aresztowań
z 1999 r.

Data publikacji: 08 września 2018 r.

Sześć różnych źródeł informacyjnych potwierdziło, że kilka satelitów szpiegowskich oraz inwigilacyjnych systemów komputerowych należących do Władzy Realnej (Deep State) zostało unicestwionych … w oszałamiająco brawurowym ataku.

Pośród wspomnianych źródeł informacyjnych panuje ogólne przekonanie, że poważniejsze, namacalne działania przeciwko ludobójczym, globalnym jednostkom są w tym momencie nieuniknione.

Tylko trzy z nich w dniu dzisiejszym rozmawiają z nami odnosząc się do publicznych figur, z którymi się komunikują.

Jedno z nich przekazuje nam dzieloną wiedzę na temat pięciu różnych “oddziałów” wojskowych składających się każdy z 8 ludzi.

Kodowa nazwa unieszkodliwionych satelitów to: Snow White, Corona i Big Bird wraz z dwucyfrowym numerem porządkowym. Wymienione tutaj tajne satelity były najprawdopodobniej trzonem komunikacyjnym Kliki (Cabal)/Nowego Porządku Świata/Illuminati/Władzy Realnej (Deep State).

Wygląda na to, że masowe zestrzelenie kilku satelitów jest ewidentnym posunięciem torującym nam drogę do dynamicznych akcji, których Władza Realna nie jest w stanie przewidzieć. Może to zaowocować otwarciem zdumiewającej liczby 51 701 oskarżeń oraz związanych z tym rozpoczęciem aresztowań podejrzanych.

Dowody wyraźnie pokazują, że podejrzani ludzie będą poddani sądom wojskowym a nie cywilnym co oznacza, że procesy te nie będą ciągnęły się przez kolejnych 20 lat. Jest to coś co każdy z nas musie mieć obecnie na uwadze zanim nastąpi ogromny zrzut danych powodujący u nas ogromną traumę emocjonalną.

Z powodu tego, że przestępcy najwyższego poziomu będą najprawdopodobniej oskarżani w Waszyngtonie DC to owo globalne wydarzenie może przejść do historii pod nazwą Procesy Waszyngtońskie na cześć Procesów Norymberskich.

Na dzień dzisiejszy masowe aresztowania w końcu mogą okazać się nieuniknione po długich 11 latach doniesień związanych z tą sprawą. Obecna publikacja może być tą o najwyższej randze jaką napisaliśmy od dłuższego czasu.


WSZYSTKO NA TEJ STRONIE SIĘGA 1999r.

Nasze źródła informacji prognozowały “masowe aresztowania” już od 2008 r., co za chwilę nakreślimy. Są to te same źródła, które obecnie mówią, że w końcu jest to nieuniknione.

Prorocze oświadczenia, które mogą być przeglądane wraz z przybitą etykietką czasu wskazują na intuicyjną datę sięgającą 1999 roku. Procesy Waszyngtońskie mogą również utorować drogę do odtajnienia sekretów związanych ze zjawiskiem UFO oraz z tajemnicami pochodnymi o czym ciągle donosi nam źródło informacji. 

Jeśli okaże się to prawdą to właśnie teraz jest najlepszy czas na zapewnienie sobie odpowiedniej ilości kryzysowych zapasów żywności oraz wody jak i również kilku ekstra rolek papieru toaletowego. Jest to teraz bardzo ważne.

Być może nastąpią dochodzące do 2 tygodni przerwy w dostawach prądu jak i również zamrożenie całego transportu publicznego podczas procesu aresztowań.

Czytelniku, bez względu na to czy wierzysz w to czy nie i czy doceniasz istnienie Sojusz czy nie, nie wolno nam ignorować faktu, że wydarzenie takiej magnitudy oraz skali może nastąpić.  Zamiast mówić, że przedstawione tutaj doniesienia wywiadowcze są na pewno prawdziwe, przedstawimy po prostu zgromadzone, suche informacje, które doprowadziły nas do powyższej konkluzji.

Z pewnością doszło do wielu “fałszywych alarmów” co nie zmienia faktu, że 51 tys. aktów oskarżenia nie pozostanie ciągle zamkniętych. Błyskawiczne napisanie tego artykułu traktuję jako absolutny priorytet pomimo bardzo złego dostępu do internetu. Czytajcie dalej a zobaczycie dlaczego.


51701 AKTÓW OSKARŻENIA: HISTORIA WYBIEGAJĄCA ZNACZNIE POZA 9/11

Gdybyś otrzymywał Czytelniku wyraźne sygnały odnośnie tego, że nadchodzi wydarzenie znacznie większe niż 9/11 oraz posiadałbyś platformę komunikacyjną do ostrzeżenia o tym ludzi, zrobiłbyś to?

Artykuł ten reprezentuje moją osobistą odpowiedź na to pytanie.

11 września 2001 w WTC (World Trade Center) zginęło 2996 ludzi a kolejnych 600 zostało rannych w wydarzeniu, które zatrzęsło światem i na zawsze zmieniło ogólnoświatowy krajobraz polityczno-socjalny.

Rozpoczęto wojny w Iraku i Afganistanie i były one toczone w koalicji wielu państw w operacji “Pustynna Burza”.

Ustawa USA PATRIOT Act (https://pl.wikipedia.org/wiki/USA_Patriot_Act ) przytłumiła wolność Amerykanów a lotniska wypełniły się groźnie wyglądającymi skanerami ciała oraz  zaczęto naruszać fizyczność ludzi w ramach działań Administracji Ochrony Transportu (TSA Transportation Security Administration).

W sumie 8996 żyć zostało dotkniętych wydarzeniem 9/11 (WTC) albo przez bezpośrednią śmierć albo przez otrzymane rany.

W dniu 31 sierpnia 2018 roku liczba aktów oskarżenia wewnątrz rejestrów sytemu Sądownictwa Amerykańskiego wynosiła 51701, co jest oszałamiającą liczbą.

Nie jest to “fake news” ani nie jest to “teoria spiskowa”. Jest to udokumentowany fakt polityczny, który może być łatwo potwierdzony przez rządowe bazy sądownicze.

Normalna liczba aktów oskarżenia wynosi około 1000 rocznie.


SĄDY WOJSKOWE A NIE CYWILNE

Wiele z aktów oskarżenia może za sobą pociągać karę śmierci gdy zostaną oficjalnie wysunięte. Nie jest to moje osobiste życzenie czy opinia. Jest to wniosek płynący z dostępnych doniesień.

QAnon twierdzi, że sprawy te będą prowadzone przez sądy wojskowe a nie cywilne. Zakres wielu zbrodni, który zostanie wyeksponowany doprowadzi ludzi do rozstroju. W eterze będą krążyły historie o przytłumianiu prawa do swobodnego wypowiadania się, o manipulacji mediów społecznościowych i celowym pisaniu “fake newsów”, ale to jeszcze nic.

Niektóre historie będą tak straszne, że bardzo prawdopodobne iż wyjdą poza zakres minimalnych wymagań karnych.

Ostatni artykuł dr Michaela Salli, opublikowany 6 września 2018 r zawiera analizy Qanona konieczne do przestudiowania, które jednoznacznie sugerują nastąpienie masowych sądów wojennych.

W 2018 roku zostały wniesione już odpowiednie poprawki do Instrukcji Sądów Wojskowych tak, by można było podjąć legalne ruchy w tym kierunku.

Zaufany informator Corey Goode donosi, że w zeszłym tygodniu Sądy Wojskowe zostały poinformowane o sytuacji i działają w porozumieniu z Departamentem Sprawiedliwości oraz z Prokuratorami Stanowymi.


NAPRAWDĘ MUSIMY SIĘ NAD TYM ZASTANOWIĆ

Nasz wywiad donosi również o tym, że nowy zrzut danych jest nieuchronny i może być znacznie dotkliwszy niż to z czym mieliśmy poprzednio do czynienia, co ma także objąć dokumenty dotyczące skandalu “Pizzagate”.

QAnon jest jedynym źródłem, które drażni nas obecnie zakodowanym słowem DECLAS lub DECALSSIFY (odtajnienie) w dwóch enigmatycznych postach dotyczących Kongresu co wiązało się z oświadczeniem “rzucenia światła na panujące ciemności”.

Na przestrzeni wielu lat miałem bardzo wiele snów, które mówiły o tym, że nie powinniśmy demonizować wszystkich działaczy Władzy Realnej (Deep State) ani nie powinniśmy ruszać na łowy z pochodniami i widłami.

Wydarzenie z 9/11 wywołało tak ogromną traumę w Społeczeństwie Amerykańskim, że uzyskano niemalże jednostronną, natychmiastową zgodę na rozpoczęcie zaciekłej i krwawej wojny w Iraku i Afganistanie.

Wszystko to sprawia, że bardzo łatwo jest nabrać się na szał żądzy krwi w chwili niespodziewanej, większej i zagrażającej ludziom traumatycznej sytuacji.

To właśnie z tego powodu uważam, że bardzo ważne jest dla nas, byśmy przygotowali się emocjonalnie na przyswojenie pewnych nowych, przerażających i rozstrajających nas informacji. To jest po pierwsze.

Po drugie, każdy z nas musi być bardzo ostrożny tak, byśmy jako kolektyw ludzki nie popierali ślepo niekończącej się sukcesji kary śmierci, nie ważne jakich przewinień się one dotyczą.

Nawet jeśli Sądy Wojskowe będą otwarte dla dziennikarzy to mam nadzieję, że nie zobaczymy tłumu ludzi nawołujących do jednej śmierci za drugą tak jak to miało miejsce w Rzymskim Koloseum.

WYDARZENIE WIĘKSZE O 1725 PROCENT NIŻ 9/11

Bezprecedensowa liczba 51 701 aktów oskarżenia jest liczbą 17,25 razy większą w porównaniu do wydarzenia z 9/11.

Tak, jest to 1725% tego co miało miejsce 9/11 jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę zaaresztowanych porównanych do ofiar tego wydarzenia.

Nawet jeśli wliczymy w to wszystkich rannych to i tak ogólnie będzie to 5,7 razy większe, czyli 570%, niż to co dotknęło nasze życia po 9/11. Jest możliwe również, że informacje, które zostaną odtajnione będą odczuwalne jako znacznie bardziej dotkliwy atak oraz głębsze zagrożenie dla Ameryki niż to co miało miejsce dnia 9/11/2001 roku.

Ta grupa zła spenetrowała znacznie głębiej nasze struktury społeczeństwa niż większość ludzi może w ogóle sobie to wyobrazić w najczarniejszych snach. Ludzie, którzy nie odrobili zadania domowego i nie chcą wierzyć w żadne z tych straszliwych rzeczy ucierpią z powodu poważnych dolegliwości żołądkowych, bezsennych nocy, depresji z myślami samobójczymi oraz mogą wpaść w szał gdy usłyszą prawdę.

Są to wszystko bardzo ważne sprawy do rozpatrzenia.


WIĘKSZE NIŻ PROCESY NORYMBERSKIE

Ironią jest tutaj również fakt, że zarówno przywódca Sowietów Józef Stalin jak i Prezydent Roosevelt żartowali sobie z powodu tego, że muszą stracić około 50 tys. niemieckich oficerów za nazistowskie okrucieństwa popełnione podczas II Wojny Światowej.

Pierwotna liczba Stalina obejmowała od 50 do 100 tys. oficerów na Spotkaniu Komisji Trójstronnej na konferencji w Teheranie w 1943 roku gdzie Roosevelt żartował, że może wystarczy stracić tylko 49 tys.

Później 4-go lutego 1945 r. Roosevelt powiedział, że Marszałek Stalin ponownie wzniesie toast za egzekucję 50 tys. oficerów Armii Niemieckiej.

Tak czy inaczej całkowita liczba powojennych Procesów Norymberskich zamknęła się tylko w 200 nazistowskich ludziach, którzy byli kryminalistami najwyższego poziomu. Kolejnych 1600 zostało oskarżonych w zwyczajowych procesach wojskowych. Wszystko to sumuje się w 1800 aktach oskarżenia za wszystkie nazistowskie okrucieństwa po tym jak ich oszałamiająca machina wojenna została pokonana.

Wraz z 51701 aktami oskarżenia, Procesy Waszyngtońskie będą 28,72 razy większe niż procesy Nazistów lub inaczej wyniosą 2872 procent tego co miało miejsce w Norymberdze.

Postarajmy się sobie to tylko wyobrazić od strony statystyki: prawie 3000 procent więcej niż to czego dopuścili się Naziści w czasach II Wojny Światowej i za co zostali skazani.

Umniejsza to działaniom wojennym podejmowanym podczas II Wojny Światowej, które były podejmowane na tak ogromną skalę, że większość z nas nie może sobie nawet tego wyobrazić.


SKĄD NAZWA “PROCESY WASZYNGTOŃSKIE”?

Analizy dr Salli oraz Corey sugerują, że dojdzie do Sądów Wojskowych we wszystkich 50 stanach USA. Możemy, jednakże spodziewać się tego, że kryminaliści najwyższego poziomu z działu ustawodawczego oraz wykonawczego będą postawieni w stan oskarżenia w Waszyngtonie DC. 

Sowieci zażądali, by procesy Nazistów odbywały się w niemieckiej stolicy Berlinie. Ponieważ Norymberga była miejscem skąd pochodzi partia Nazistów i ponieważ był tam dość sporych rozmiarów sąd niezniszczony przez bombardowania Aliantów to postanowiono, że procesy odbędą się właśnie tam.

W naszym przypadku nie ma tutaj mowy o bombardowaniach i ciągle powinno być wystarczająco dużo miejsca dla procesów osób najwyższych rangą w różnych budynkach Waszyngtonu DC jak np. w Kongresie.

Pomimo tego, że nikt tak naprawdę nie jest w stanie przewidzieć jak będzie nazywało się to wydarzenie to możemy rozsądnie założyć, że będzie ono znane pod nazwą Procesy Waszyngtońskie.


WYDARZENIE TO RUSZY PEŁNĄ SIŁĄ … A WRAZ Z SIŁĄ MUSI PRZYJŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Procesy Waszyngtońskie ucieleśniają w sobie również ducha pierwotnej rewolucji przeciwko tyranii, którą rozpowszechniał George Washington i z tego też powodu niosą ze sobą archetypową siłę.

Popieram pomysł gdzie kryminaliści odpowiedzą za swoje czyny przed sądami. Mam nadzieję, że zobaczymy wystarczającą ilość wyroków skazujących a nie tylko zwykłego wyjścia drzwiami obrotowymi czyli wyroków śmierci. Jeśli zaaprobujemy odskocznię w postaci maszyny opartej na wyrokach śmierci to zaadoptujemy wzorzec zachowania katów od którego tak bardzo chcemy się zdystansować. 

Jest bardzo prawdopodobne, że Sojusz planuje ogromną ilość wyroków więzienia. Pewne nasze źródła informacji wskazują na ekspansję oraz odnowienie miejsc takich jak wiezienie w Guantanamo, by służyły do tych celów.

Również wierzę głęboko w pomysł udzielania amnestii tym, którzy stali się bohaterami narodowymi oraz ostatecznie pomagali w eksponowaniu najgłębszych korzeni tego problemu.

Jeżeli ktoś naprawdę pragnie prowadzić prawe życie to powinien wejść z powrotem na drogę stosunkowo zwyczajnego życia, pozostając pod ciągłą obserwacją, by nie popełnić w przyszłości dalszych wykroczeń.

Ogromna liczba rezygnacji oraz zwolnień z wysokich stanowisk, o których donosi QAnon wydaje się wskazywać na dużą liczbę osób, które wybrały właśnie tę drogę.


CZYM DOKŁADNIE JEST ZAPIECZĘTOWANY AKT OSKARŻENIA?

Wielu niezależnych dziennikarzy zajmuje się tą – wkrótce epicką – historią bez prawdziwego zrozumienia tego czym jest tak naprawdę zapieczętowany akt oskarżenia i w jaki sposób jest on wystawiany?

Zapieczętowane akty oskarżenia są bardzo często wystawiane w sytuacji gdy mamy do czynienia z kręgami przestępczości zorganizowanej. Reprezentują one bardzo poważne oskarżenia o zbrodnie. Potrzebne jest tutaj podjęcie ogromnych środków bezpieczeństwa gdyż te budzące przerażenie skorumpowane organizacje chcą zapobiec swoim aresztowaniom.

Członkowie kryminalnych karteli są nieświadomi tego, że prowadzona jest kompleksowa operacja przeciwko nim aż do momentu gdy zostają aresztowani wszyscy na raz, w zaskakującym ataku z ramienia prawa.


OSOBISTY, LOKALNY PRZYKŁAD

W moim rodzinnym miasteczku w Schenectady w Nowym Jorku schwytano ponad 50 handlarzy narkotyków w jednej, gigantycznej operacji policyjnej przeprowadzonej w nocy 18-go listopada 1993 roku. Grupa ponad 500 policjantów wraz dziesiątkami psów, samochodów oraz helikopterów zebrała się około 2:30 w nocy i zaparkowała na parkingu Koledżu Schenectady. Schwytali wszystkich podczas gdy byli oni pogrążeni w głębokim śnie zaraz przed godzinami świtu na pierwsze siusiu.

To zaskakujące wydarzenie zostało opisane w New York Times w następujący sposób:

11/18/93: Seria nalotów nastawionych na wykrycie narkotyków przeprowadzona na poziomie ulicy:

https://www.nytimes.com/1993/11/18/nyregion/series-of-drug-raids-focus-on-street-level.html

Funkcjonariusze policji dokonali ponad 50 aresztowań handlarzy narkotyków w mieszkaniach oraz w zakamarkach ulicznych w całym mieście w serii wczesnorannych nalotów.

Około 500 policjantów z siedmiu stanowych jednostek oraz z Wydziału Policji Schenectady dokonało masowych aresztowań ulicznych handlarzy narkotyków w nadziei na ukrócenie ciągle rosnącego procederu handlu narkotykami w mieście, donosi Thomas Constantine, kurator policyjny.

“Dochodzi do ciągle rosnącej migracji handlarzy narkotyków z Nowego Jorku gdyż miasta te mają swoich własnych ludzi zaangażowanych w obrót narkotykami”, dodaje pan Constantine.

“Gdy spotykają się ze sobą dwie takie grupy to dochodzi do ogromnej fali przemocy”.


MÓJ PRZYJACIEL BYŁ W TO BEZPOŚREDNIO ZAANGAŻOWANY

Mój przyjaciel, który mieszkał w tamtym czasie w Schendctady znał ludzi, którzy zostali tamtej nocy schwytani. Odwiedzali go oni okazjonalnie choć nie brał on narkotyków. Był on facetem, który udzielał się społecznie. Tamtego lata pracowaliśmy razem nad albumem muzycznym.

Jedną z piosenek miał być utwór rockowy pt. “She’s Driving me Crazy” (Doprowadza mnie ona do szału). Opowiadała ona o pewnej wpędzonej w kłopoty dziewczynie, która zaczęła spotykać się z handlarzem narkotyków a uciekała do mojego kolegi w celu uzyskania emocjonalnego wsparcia.

Słowa utworu obejmowały: “Zostawiła mi rozpaczliwą wiadomość na telefonie. Teraz wydzwania do mnie przez cały dzień. To jest straszne … być samotnym … doprowadza mnie ona do szału!!!”

Zaledwie rok wcześniej wytrzeźwiałem ze wszystkich substancji zmieniających stan świadomości co miało miejsce 21 września 1992 roku. Mój przyjaciel martwił się, że samochody zaparkowane przed jego domem obserwowały go od miesięcy co doprowadziło do ogromnych posunięć – i miał w tym rację.

Jego przyjaciele handlujący narkotykami rozmawiali między sobą o tym, że widzieli te same samochody zaparkowane w innych miejscach i mieli bardzo dziwne uczucia związane z nimi.

Żeńska inspiracja utworu “She’s Driving Me Crazy” była jeszcze jedną paranoiczną kobietą, która opowiadała o jej strachu gdy widziała na ulicy te samochody.

Gdy pracowaliśmy nad naszą muzyką to osobiście obserwowałem jeden z tych samochodów. Siedział w nim jakiś facet, który udawał niewinnego.


LEPIEJ ZACZNIJ MYŚLEĆ O TYM CO JEST NIE DO POMYŚLENIA

Z jakichś głupich powodów mój przyjaciel hodował u siebie w schowku dwie roślinki marihuany nawet pomimo tego, że sam nie palił. Jacyś tamci “przyjaciele” dali mu nasionka i zachęcali, by spróbował hodować je “dla zabawy”.

Miałem co do tego bardzo złe przeczucia. Mówiłem mu: “Co jeśli tamten facet jest tutaj z twojego powodu? Spójrz prawdzie w oczy: lepiej zacznij myśleć o tym, co jest nie do pomyślenia. Zacznij od teraz.” Powiedziałem mu, że musi natychmiastowo zebrać plon, co zrobił niezwłocznie z moją pomocą jeszcze tego samego dnia. Nie wiem co dalej zrobił z liśćmi marihuany.

Problemem tutaj był fakt, że jeśli zostałeś złapany z doniczką rosnącej marihuany to gliniarze ważyli ją wraz z ziemią na której rosła. Z tego też powodu kilka śmiesznych listków łodyżek mogło zamienić się w przestępstwo narkotykowe na bardzo wysokim poziomie z użyciem kilku kilogramów narkotyków. To mogło doprowadzić do poważnego wyroku odsiadki w więzieniu za hodowanie tylko jednej, małej roślinki “zioła”, która nie wystarczyłaby nawet do upalenia się.

W obecnych czasach gdzie marihuana w wielu stanach jest do pewnego stopnia legalna może to wydawać się śmieszne, ale w tamtym czasie było to poważne przestępstwo.


JEST TO DEFINITYWNIE MOŻLIWE

3 miesiące po zakończeniu naszego albumu nastąpiła wielka czystka. Niewyobrażalnie wielka tajna robota wykonywana na przestrzeni wielu miesięcy umożliwiła przeprowadzenie masowych aresztowań. Zostawili mojego przyjaciela w spokoju tak samo jak i handlarza, chłopaka tamtej dziewczyny. Ziścił się jej strach dotyczący porzucenia.

Możliwe jest, że gdyby nie posłuchał mojej porady to mógłby zrujnować sobie część życia przez bycie aresztowanym.

To moje osobiste przeżycie jest po części powodem, dla którego nie mam żadnych problemów z wyobrażeniem sobie masowych aresztowań. Nawet pomimo tego, że nic na taką skalę nie miało jeszcze miejsca to teoretycznie jest to możliwe.


MOŻLIWE UCZESTNICTWO DO 500 tys. OFICERÓW

Jeśli 500 oficerów z siedmiu różnych wydziałów policji osiągnęło sukces w otoczeniu i aresztowaniu 50 uzbrojonych handlarzy narkotyków to możliwe, że do jednoczesnego aresztowania 50 tys. kryminalistów potrzeba będzie 500 tys. ludzi.

Co ważniejsze nalot w Schenectady został przeprowadzony w ciągu kilku godzin. Plany masowych aresztowań, które wyciekły do opinii publicznej wskazują, że te mogą zająć od 9-14 dni. Umożliwi to tym samym zespołom agentów przeskakiwać w różne miejsca w stosunkowo krótkim czasie.

Załóżmy, że zajmie to tylko 5 dni zamiast jednego. W tym wypadku potrzebowałbyś tylko 100 tys. ludzi zamiast 500 tys.

Pamiętajcie o tym, że od wielu lat docierają do mnie informacje z wysokich poziomów o tym, że ogromne zespoły tajniaków są już na pozycji, by tego dokonać. Żyją i pracują w cywilnych ubraniach, jednakże większość swojego czasu poświęcają na przygotowywaniu się do tych operacji.

Obejmuje to niezliczone ćwiczenia podczas, których używają identycznych makiet budynków gdzie muszą wejść do pomieszczenia gdzie znajduje się obiekt aresztowania. 

Bezpieczeństwo dla tych zespołów jest tutaj najważniejsze. Są oni całkowicie zadedykowani temu celowi. To właśnie dlatego nie dochodzi do żadnych poważniejszych przecieków jeśli chodzi o skalę tego wydarzenia.


Z PEWNOŚCIĄ MOŻNA TO ZROBIĆ

Na planecie z 7 miliardami ludzi i wieloma milionami międzynarodowych żołnierzy nie można zakładać, że operacja taka jest niemożliwa do wykonania.

Z pewnością można to zrobić. Będzie to tylko wymagało ogromnej ilości tajnej komunikacji robionej po części w ramach międzynarodowych ćwiczeń wojskowych, zupełni tak jak zostało to przeprowadzone przy użyciu połączonych powiatów policyjnych w Schenectady.

Na ostatnim etapie tuż przed aresztowaniami musiałbyś unieszkodliwić systemy komunikacyjne wroga. Wygląda na to, że właśnie ten krok podjęto 30 sierpnia 2018 roku, strącając satelity.

Dodam tylko, że w Części III przejdziemy do szczegółów odnośnie doniesień przekazanych przez każde źródło informacji. Doniesienia te są wystarczająco spójne ze sobą do tego stopnia, że postanowiłem podjąć ryzyko i rozpocząć rozmowę na ten temat nawet jeśli czas zakończenia przedłuży się jeszcze bardziej.

Dla ludzi zaangażowanych w wykonywanie tej operacji cała przyszłość ludzkości jest postawiona na szali i są oni w stanie zaryzykować dosłownie wszystko, włączając w to ich życie, by uratować planetę.

Zgadzam się tutaj z tym, że musi dojść do masowych aresztowań, ale przypominam fakt, że my jako kolektyw ludzki musim upewnić się, że będą one przeprowadzone w sposób etyczny.


ZAPIECZĘTOWANE AKTY OSKARŻENIA WYMAGAJĄ POWOŁANIA TAJNEJ KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

W celu uświadomienia sobie ważności 51 tys. zapieczętowanych aktów oskarżeń niezbędne są dalsze wyjaśnienia.

Każdy ostemplowany akt oskarżenia musi być zatwierdzony przez Tajną Komisję Sędziowską powołaną właśnie na tą wyjątkową okazję. Jak zobaczymy później nie jest to jakieś błahe osiągnięcie. Tajna Komisja Sędziowska wysłuchuje dowodów i jeśli są one przekonywujące to wydaje się zapieczętowany akt oskarżenia w celu dokonania odsuniętego w czasie aresztowania osoby oskarżonej.

Nikt nie ma wglądu w tożsamości osoby widniejącej na akcie oskarżenia aż do czasu gdy przełamana jest pieczęć. Cała ta praca jest robiona tylko i wyłącznie na papierze wiec jakakolwiek inwigilacja elektroniczna nie odniesie tutaj żadnego skutku.

Domyślam się tylko, że właśnie z tego samego powodu Tajna Komisja Sędziowska przeprowadza obrady w SCIF (Pomieszczeniach Przekazywania Ściśle Tajnych Informacji). Są one całkowicie odporne na jakąkolwiek penetrację inwigilacyjną – satelitarną, elektroniczną i inną.


NIE MAJĄ O TYM POJĘCIA

To właśnie z tego powodu Klika (Cabal) nie ma pojęcia o tym, że nadchodzi gradobicie, które czeka na nich w zapieczętowanych aktach oskarżenia.

Proces “odkrywania” tego faktu, będzie (dla nich) bardzo trudny a wszystko odbędzie się na raz i stąd pochodzi nazwa “masowe aresztowania” oraz zapieczętowane akty oskarżenia.

Sojusz był w pełni gotowy na przeprowadzenie masowych aresztowań już w zeszłym roku tylko po to, by pozyskać bogactwo nowych doniesień wywiadowczych co dramatycznie rozbudowało całą tę operację. Więcej na ten temat opowiemy w Części III.

Pamiętajmy o tym, że jeden świadek taki jak Harvey Weinstein mógłby zeznawać pod przysięgą co doprowadziłoby do ujawnienia dziesiątek albo nawet i setek nowych tajnych zebrań Tajnej Komisji Sędziowskiej a co za tym idzie do kolejnych zapieczętowanych aktów oskarżenia.

Weinstein, przez niesienie ze sobą biografii Elia Kazan’a, definitywnie wydawał się przekazywać sygnały, że wyda on swoich kolegów co miało miejsce podczas jego początkowego aresztowania 25 maja:

A oto co mówi na ten temat Hollywoodzki dziennikarz:

5/25: Weinstein ma przy sobie Biografię Elia Kazan’a: czy sprzeda ich?

https://www.hollywoodreporter.com/news/harvey-weinstein-books-rodgers-hammerstein-elia-kazan-explained-1115007

Aktor teatralny oraz reżyser filmowy Kazan był siedmiokrotnie nominowany do Statuetki Oskara za filmy takie jak: “Gentleman’s Agreement”, “A Streetcar Named Desire”, “On the Waterfront”, “East of Eden” i “America America” oraz wygrał Oskara na najlepszego dyrektora w 1955 roku za film “Waterfront”.

Jednak ostatnimi czasy w erze czarnej listy Hollywoodu, Kazan został wezwany przed Komisję Komitetu ds. Działań Nie Amerykańskich i stał się świadkiem podając nazwiska a także popadł w niełaskę w kręgach liberalnych …

Ponieważ Kazan podał nazwiska, by ratować swoją własną karierę to czy Weinstein wysyła nam sygnały, że przygotowuje się na wojnę sądową, w której nie pójdzie na dno bez walki i pociągnie za sobą innych?


JEST TO UKŁON W STRONĘ ERY MCCARTHY

Na wypadek gdybyś Czytelniku nie znał tej historii to lata 1950-54 były nazwane erą McCarthy, której przewodniczył senator Joe McCarthy pochodzący z Wisconsin.

Pomysłem tam był fakt, że Związek Radziecki usiłował zinfiltrować Amerykę przez kręgi polityczne i medialne oraz dystrybuować komunistyczną propagandę.

Bardzo mocno poruszyło to poddenerwowaną Opinię Amerykańską, która była tylko 5 lat od dewastującej II Wojny Światowej gdy McCarthy wygłosił swoją początkową mowę w lutym 1950 roku.

Powiedział w niej , że posiada “listę członków Partii Komunistycznej oraz członków kręgów szpiegowskich”, którzy zinfiltrowali Departament Stanu. Wiele figur Hollywoodzkich zostało wziętych na radar jako tajni sympatycy Komunizmu. W tamtych czasach wiązało się to z bardzo poważnym dochodzeniem śledczym.

Elia Kazan śpiewał jak kanarek i był osobiście odpowiedzialny za wydanie wielu swoich kolegów co doprowadziło do ich aresztowania i utraty ich kariery zawodowej.

Zgodnie z doniesieniami dziennikarza G. Edwarda Griffina, nazwa “Komunista” była używana w celu ukrycia tzw. Illuminati, Władzy Realnej (Deep State) lub Kliki (Cabal).

Klika ma swoje korzenie na obszarach Rosji znanych pod nazwą Khazaria, która mieści się w basenie Morza Kaspijskiego i to stąd się bierze nazwa Khazarianie.

Ponieważ filmy Hollywoodzkie używają graficznych symboli w celu np. przepowiadania, Weinstein może ostrzegać nas o swoich intencjach poprzez demonstracyjne niesienie ze sobą książki Kazan’a.


PO PIERWSZE: WEINSTEIN POWIEDZIAŁ, ŻE “KAŻDY TO ROBI”

Siedem tygodni wcześniej w wywiadzie z 13 lipca Weinstein zasugerował, że “każdy” w Hollywood robi to samo co on. Było widoczne, że bardzo cierpiał z powodu tego, że został “wydany”. Przynajmniej tak to wyglądało w tamym czasie.

Proszę zauważyć prawdopodobnie celową sugestię zawartą w ułożeniu ręki postaci z kreskówki, która trzyma w ręku drinka:

Harvey Weinstein: “Zaoferowałem pracę aktorską w zamian za seks, tak jak każdy – ciągle tak jest”.

Odnośnik oraz tekst został skopiowany do mojej przeglądarki internetowej w czasie jej publikacji, jednakże, później zarówno tytuł jak i odnośnik zostały zmienione. Zdanie do którego się tutaj odnoszę zostało usunięte z publikacji wraz z kilkoma innymi frazami.

Przeczytajmy je więc:

7/13: Weinstein Twierdzi, że Każdy Handluje Seksem w Wymianie Przysług w Hollywoodzie

https://usa.spectator.co.uk/2018/07/harvey-weinstein-i-offered-acting-jobs-in-exchange-for-sex-but-so-does-everyone-they-still-do/

[Weinstein mówi:] “Tak, zaoferowałem im pracę aktorską w zamian za seks, ale każdy tak robi. Nigdy jednak nie zmusiłem do seksu ani jednej kobiety”. …

Hollywood jak zwykle traktuje kobiety jak kurz na ścianie. W mojej opinii, ta która została złapana nie powinna płacić za całą resztę tyłków, które nagrywają do dzisiaj te okropne filmy.

Nie podzielam tutaj opinii autora lecz pragnę tylko, byście zobaczyli tak czy inaczej oryginał.


KOPIE ZAPASOWE OCENZUROWANYCH TEKSTÓW

Poniżej przedstawiam odnośnik pobrany ze strony archive.org dnia 13 lipca zanim obraźliwe treści zostały usunięte. Zachowajcie je teraz zanim znowu zniknie.

Na wypadek gdyby znowu wyparowały to poniżej zamieszczam dwa zrzuty ekranowe kwestionowanych akapitów:

TŁUMACZENIE WYCIĄGU Z ARTYKUŁU NA OBRAZKU:

… nawet pięć lat w Amerykańskim więzieniu jest wyrokiem śmierci. Oto co miał mi do powiedzenia: “Urodziłeś się bogaty i jesteś uprzywilejowany no i jesteś przystojny. Ja urodziłem się biedny, brzydki i jestem Żydem i przez całe życie musiałem walczyć o to, by coś osiągnąć. Ty masz mnóstwo kobiet, za mną nie oglądała się żadna aż do czasu gdy nie stałem się wielką osobą w Hollywoodzie. Tak, oferowałem im role w zamian za seks, ale tak samo robi każdy inny i trwa to do dzisiaj. Nigdy jednak nie wymusiłem siłą seksu na żadnej z nich.” Możecie myśleć, że jestem naiwny ale w pewien zabawny sposób wierzę mu. Widziałem Harvey’a w akcji podczas Imprezy Bożonarodzeniowej, którą co roku organizujemy w Nowym Jorku z Michaelem Mailer’em. Uderza do każdej młodej kobiety ale w bardzo naiwny sposób. “Jak dasz mi swój adres to zrobię z ciebie gwiazdę”, jest to jego typowa zagrywka.  Niektóre mówią “tak” a niektóre “nie”. Jego reakcja była zawsze taka sama: uśmiechał się, potem wybuchał śmiechem a następnie uderzał do następnej.

Omów tę historię z moim edytorem. Hollywood zawsze traktował kobiety jak bród. W mojej książce, ta która została złapana nie powinna płacić za pozostałe niewypały, które sprawiają, że te filmy są obecnie takie straszliwe. Przynajmniej Harvey robi dobre i to bardzo dobre filmy” …

Ponownie powtarzam, że w żaden sposób nie zgadzam się z treścią, zakresem oraz formą, która sugeruje, że Weinstein nigdy nie zmuszał nikogo do seksu. Oczywiste jest, że to robił.

Jest to po prostu dokument, który został przedstawiony w wersji pierwotnej.


PRZEPISZMY TO …

Na obecną chwilę ten sam artykuł został przepisany ze zmienionym tytułem na: “Moje Rozmowy z Harvey Weinsteinem” gdzie bardzo wiele treści zostało usuniętych a na końcu dodano tam poniższe zastrzeżenie.

Tutaj jest nowy odnośnik z adresem URL,  do którego poprzedni link automatycznie odsyła czytelników:

https://spectator.us/2018/07/my-chat-with-harvey-weinstein/

AKTUALIZACJA: Pewne paragrafy artykułu, w których mogłem źle zinterpretować konwersację moją z Harveyem zostały usunięte. Była to moja pomyłka.

Omawialiśmy sprawy Hollywoodzkie a ja mogłem źle zrozumieć pewne rzeczy odnośnie metod jakie panują w tamtym miejscu. Mam nadzieję, że nie wyrządziłem żadnych szkód w tej sprawie.

To asekuranckie oświadczenie było prawdopodobnie produktem zastraszania przez główny nurt medialny a nie przez samego Weinsteina, który dokładnie wiedział o czym mówi i autor artykułu po prostu zgadzał się z nim.

“Edytowanie” tekstów w naszym świecie jest obłędne … jednak nie powstrzymają tym Procesów Waszyngtońskich.

Muszę tutaj dodać jeszcze jedną uwagę: nie zgadzam się z rzekomym komentarzem Weinsteina, który mówi, że „każdy” w Hollywood tak robi. Mogą być ludzie w wytwórniach filmowych, którzy nazywani są „Naczelnymi”. Czeka ich bardzo brutalne przebudzenie i ogromny wstrząs.

W chwili gdy nastąpią aresztowania i kiepscy aktorzy zostaną aresztowani wszystkie te instytucje będą musiały bardzo ciężko zapracować sobie na ponowne zaufanie ludzi.

Wiele innych wytwórni filmowych od poziomu „mini” w dół mają znacznie mniej tendencji do utrzymywania takiej negatywnej atmosfery albo nawet wcale jej w sobie nie mają.

Bardzo ciekawe będzie oglądanie nowych filmów wychodzących z pomniejszych wytwórni gdy tłamszenie ich zostanie zniesione i odzyskają wolność kreatywności. Szczerze powiem, że nie mogę się doczekać na nowe, omawiające prawdę filmy oraz programy telewizyjne, które zaczną pojawiać się zaraz po Procesach Waszyngtońskich.

Każdy będzie jęczał o filmy i programy TV, które pomogą im przetworzyć szok płynący z nowych informacji.


51 000 ZAPIECZĘTOWANYCH AKTÓW OSKARŻENIA = MASOWE ARESZTOWANIA

Wyobraźmy sobie teraz dziesiątki a może nawet i setki podobnych do Weinsteina ludzi, którzy „śpiewają jak kanarki” dostarczając przy tym solidne podstawy prawne do wypełnienia tysięcy oskarżeń. Nie zapominajmy, że zbrodnie wyszczególnione w filmie dokumentalnym Amy Berg „An Open Secret” są bardzo mocne i przyprawiają o mdłości. Omawianie dochodzenia skandalu „Pizzagate” obejmuje rytuały w których składa się ofiary z ludzi … oraz jeszcze gorsze sprawy. W chwili gdy oskarżeni ludzie lub zorganizowane grupy przestępcze zostaną schwytani będzie można rozpocząć formalne procesy sądowe. Do tego właśnie potrzebne są zapieczętowane akty oskarżenia, by autoryzować masowe aresztowania.

51 tys. aktów oskarżenia z pewnością doprowadzi do masowych aresztowań jeśli wszystkie otworzone zostaną w skoordynowanym działaniu w krótkim czasie.

Prawdziwa natura tego co jest zawarte w wysuniętych oskarżeniach leży w tym, by wiele z oskarżonych osób, a może nawet i wszyscy, zostali schwytani na raz.


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH TAJNEJ KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ ORAZ ZAPIECZĘTOWANYCH AKTÓW OSKARŻENIA

Tajna Komisja Sędziowska musi być powołana po to, by wydać zapieczętowane akty oskarżenia. Składa się ona z liczby od 12 do 23 sędziów z sądów cywilnych, którzy przysięgają zachować całkowitą tajność obrad.

Następnie sędziowie wysłuchują prokuratora, który musi być albo prokuratorem okręgowym (county district attorney), prokuratorem stanowym (attorney generał) lub prokuratorem federalnym Rządu USA. Dopiero wtedy można wypełnić i zapieczętować akty oskarżenia z poziomu okręgowego, stanowego lub nawet Rządu Federalnego.

Z tego też powodu takie oskarżenia działają na najwyższym poziomie prokuratorskim w Amerykańskim Systemie Sądowym i jest to bardzo poważne posunięcie.

Dokładnie tak jak w przytoczonym przypadku z Schenectady w chwili gdy prokuratorzy prezentują swoje oskarżenia to wiążą się one z wielomiesięczną obserwacją przeprowadzoną przez prywatnych detektywów oraz wymiaru prawa, który również został w to zaangażowany.

W przypadku Weinsteina prokurator mógłby również dostarczyć nagranie pochodzące z aresztowania podejrzanego.

Jeśli jakaś znana osoba osoba zaczyna sypać nazwiskami a prokurator jest w stanie dostarczyć obciążające dowody zebrane z obserwacji oraz w inny sposób to wtedy pach! … i już mamy kolejny akt oskarżenia.

Zgodnie z doniesieniami informatorów, którzy wypowiadają się za pośrednictwem Corey Goode, w zeszłym roku było bardzo wiele takich przypadków.


OSKARŻONY WCALE NIE MUSI BYĆ OBECNY

Oskarżenia są wypowiadane przeciwko podejrzanemu bez jego obecności w tej procedurze, co jest nazywane “oskarżeniem zaocznym” (ex parte). Jeśli Komisja uzna jego winę to wtedy wystawiany jest zapieczętowany akt oskarżenia do oficjalnych rejestrów sądowych. Nikt z publiczności nie ma prawa dowiedzieć się ani tożsamości ani natury oskarżenia.

Akt ten nie jest otwierany aż do czasu gdy wymiar sprawiedliwości nie znajdzie się na pozycji, by aresztować zarówno podejrzanego jak i tych, z którymi on współpracuje.

W przypadku zorganizowanych kręgów zbrodniczych aresztowania będą wymagały specjalnych operacji jak np. przy użyciu jednostek specjalnych przy użyciu broni oraz ciężkiego ekwipunku. Robi się tak w nadziei na uniknięcie przemocy, jednakże w szczególnych przypadkach funkcjonariusze mogą napotkać na opór zbrojny.

Jest to coś co najprawdopodobniej miało miejsce w przypadku z Schenectady w 1993 roku.


DOWODY NA
  ZWODNICZE MASS MEDIA

Zgodnie z tym co Birthwell zaćwierkał na Twitterze:

“Jak są akty oskarżenia to oznacza, że … ktoś zostanie aresztowany.

Komisja Sędziowska zapoznała się z wystarczającą ewidencją popełnienia tej zbrodni, które w większości są związane z narkotykami i/lub z handlem ludźmi oraz kryminalną zmową”.

W następnym wpisie donosi:

“Fakt, że wystawiono obecnie 50 tys. zapieczętowanych aktów oskarżenia, które czekają na wykonanie a media nic o tym nie mówią świadczy o ich uchybieniach”.

Najwidoczniej czas leci a organizatorzy Mass Mediów oraz cenzorzy mediów społecznościowych są po przegranej stronie.


OGROMNA LICZBA OSKARŻEŃ POD ADRESEM MEDIÓW

Ogromna ilość artykułów QAnona sugeruje wielką liczbę aktów oskarżenia zaadresowanych do osobistości pochodzących z Mass Mediów.

Obecnie jest 4643 aktów skierowanych na Kalifornię Centralną, 1110 na wschodnią, 2027 na północną/Dolinę Krzemową oraz 678 na Kalifornię Południową/Hollywood (proszę spojrzeć na poniższą tabelę).

Daje nam to oszałamiającą liczbę 8458 aktów oskarżenia skierowanych na stolicę mediów społecznościowych Ameryki Północnej.

Dodam ponownie, że zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez dr Sallę możemy przewidywać, że grube ryby najprawdopodobniej podpadną pod Sądy Wojskowe a nie cywilne.

Z tego powodu media praktycznie walczą teraz o przetrwanie. Jest to bardzo ważne i należy o tym pamiętać jeśli czytasz Czytelniku doniesienia ze świata.

Ostatni dość niepokojący przykład tego można znaleźć w oszukańczym Klubie Komediowym gdzie Jordan Sather udzielał wywiadu omawiając QAnon’a i gdzie dodano rubaszne śmiechy.

Niektórzy ludzie podczas oglądania mogą tak naprawdę śmiać się ze wskazówek, ale dla tych, którzy są świadomi tego co się dzieje jest to wręcz przerażające.


WEJDŹCIE NA WITRYNĘ 
PACER.GOV LUB SAMI PRZESTUDIUJCIE TABELĘ

Wysunięte akty oskarżenia mogą być łatwo zweryfikowane na stronie pacer.gov: Public Access to Court Electronic Records (Publiczny Dostęp do Elektronicznych Rejestrów Sądowniczych). Nikt nie może zaprzeczyć ich istnienia.

Poniżej zamieszczone jest najnowsze rozbicie danych dostarczone przez zespół @damartin32 i pokazuje on liczbę zapieczętowanych aktów oskarżenia szczegółowo dla każdego okręgu.

[Proszę zwrócić uwagę na maj i czerwiec, które są identyczne. Być może stało się ze względu na to, że prokuratorzy zrobili sobie w czerwcu przerwę. Nie posiadamy jeszcze wystarczających danych na ten temat. Jeśli tak jest to oszacowana liczba będzie nieco niższa]

Strona zespołu @damartin32 na Twitterze, która publikowała te dane został “shadowbanned”, jednakże kopia zapasowa tych informacji została załadowana na Szkocką stronę kontraktacji Tumblr. 

“Shadow ban” oznacza to, że ludzie którzy subskrybowali daną stronę nie będą otrzymywali powiadomień w formie feed i co za tym idzie nie będą widzieli najświeższych wpisów. By to obejść będą musieli wejść specjalnie na daną stronę internetową.   

Tego typu działania są rezultatem skoncentrowanych wysiłków personelu danej firmy moderującego portale społecznościowe.

Właśnie z tego powodu czym więcej “shadow bannów” osoba otrzymuje tym bardziej prawdopodobne, że mówi ona prawdę.

Proszę podać swój adres mailowy na wypadek gdyby i nas zdegradowano. W ten sposób ciągle pozostaniemy w kontakcie.


QANON PRZEKAZUJE DODATKOWE, BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE DETALE

Historia ta ostatnio stała się znacznie większa niż wydanie 51 tys. zapieczętowanych aktów oskarżenia i wszystko to dzięki historii QAnona mówiącej o unieszkodliwieniu satelitów, którą omówimy w Cz. III.

Doniesienia QAnona rozpoczęły się od portalu 4Chan w październiku zeszłego roku a następnie bardzo szybko migrowały na witrynę 8Chan. Wiele różnych stron, w tym https://qanon.app/ pozwalają na natychmiastowe czytanie wpisów w miarę jak zostają one publikowane. Są one bardzo często dość tajemnicze.

Nasi informatorzy donoszą nam o tym, że posty te są używane przez wiele “jednostek” wojskowych w celu wymiany między sobą wywiadu w sposób, który ludzie nie będą w stanie odszyfrować. Z tego powodu jesteśmy świadkami zarówno komunikacji publicznej jak i tajnej, które występują równolegle w tamtych postach.

Zaczynając od 1-go sierpnia Mass Media włożyły bardzo dużo wysiłku w zmarginalizowanie i zdyskredytowanie owych doniesień.

Oto jeden z przykładów, który po raz pierwszy pojawił się na digg.com i który zbiera najbardziej popularny kontent znajdujący się online:

8/1: Czy QAnon jest prawdziwy? Oto co należy poczytać
https://digg.com/2018/is-qanon-q-real-trump-pedophiles

51 tys. aktów oskarżenia jest jak najbardziej prawdziwych i bardzo często wiele nowych postów QAnona wycieka każdego dnia.


WRZESIEŃ JEST “MIESIĄCEM PRZYGOTOWAŃ”

30-go sierpnia doniesienia QAnona wskazują na to, że wiele satelitów należących do Władzy Realnej (Deep State) oraz komputerów zostało unicestwionych co będziemy omawiali w Cz. III.

Dodatkowo, Q bardzo szybko ostrzegł nas o rozkazie wykonawczym deklarującym wrzesień jako “miesiąc przygotowań” z poradami, które zawarte są w Cz. III.

Jedna z nich przedstawia argumenty na to, że pewne większe, zaburzające porządek publiczny wydarzenia mogą mieć miejsce jeszcze przed zakończeniem tegoż miesiąca. Nie oznacza to, że na pewno się wydarzą, ale jest to jednak warte naszej uwagi.

Ujmijmy to inaczej: jeśli jakiś huragan zmierza w twoim kierunku to upewnij się, że jesteś na to w pełni przygotowany nawet jeśli nagle zmieni on swoją trajektorię.

Od czasu gdy ta specyficzna wiadomość wyciekła do Internetu pięć różnych źródeł informacyjnych potwierdziło, że satelity naprawdę zostały unieszkodliwione.

W rzeczywistości, jeden z nich tylko w połowie to potwierdził gdyż powiedział, że zbyt niebezpieczne jest, by to potwierdzać z powodu tego, że wszystkie kanały komunikacyjne obecnie zostały wystawione. Pozostali informatorzy przekazali znacznie więcej szczegółów.

Powiedzieli również, że może to być prekursorem do rozpoczęcia wdrażania w życie aktów oskarżenia, aresztowania oraz zapoczątkowania procesów sądowych 51 tys. oskarżonych osobników.

WIELE PRZYKŁADÓW MA POCZĄTEK W 2008r.

Otwarcie przepowiadaliśmy masowe aresztowania na naszej witrynie na podstawie wycieków z różnych źródeł już od 2008 r.

Największą objętość nowych wiadomości przed 2009 r. przekazywał nam Benjamin Fulford, były szef magazynu Forbes na lini Wschód-Zachód.

Przykładem może być artykuł “2012 Polityka III: Ekonomiczna Rewolucja” z 19 września 2008 roku, która była napisana zaraz przed rozpoczęciem kryzysu 2008.

Źródła informacyjne Fulforda już wtedy donosiły, że cała ta zapaść ekonomiczna został zorganizowana przez międzynarodowe przymierze, które poszukiwało sposobów na pokonanie Władzy Realnej (Deep State) przez zatkanie dopływu ich pieniędzy.

Nikt w Sojuszu nie mógł przewidzieć pomocy finansowej w wysokości 29 bilionów dolarów, jednak została ona udzielona tak czy inaczej.

Powtórzmy ponownie co miało miejsce: bankom “zbyt dużym, by upaść” skończyła się gotówka – co w tym przypadku wynosiło połowę globalnego bogactwa – podczas gdy większość ludzi straciła połowę oszczędności swojego życia.

Kryzys ten przechylił również szalę zwycięstwa na korzyść Obamy w Wyborach Prezydenckich w 2008 r., gdyż Sojusz miał pierwotnie nadzieję, że pomoże on im w osiągnięciu ich celów.


PIERWOTNA NAZWA JAKIEJ UŻYWALIŚMY DLA SOJUSZU BYŁA “FACTION 3”

Kolejnym klasycznym przykładem przepowiedni o wielkich aresztowaniach był artykuł “Wielkie Przebudzenie III: Głębszy Wgląd w Przezwyciężenie Nowego Porządku Świata” z 29 kwietnia 2009 roku.

W tamtym czasie używaliśmy innej nazwy dla Sojuszu dobrych ludzi i było to “Faction 3”. Działali oni z wnętrza Władzy Realnej (Deep State), by doprowadzić do jej upadku.

Oto cytat z tego artykułu:

“W Faction 3 są dobrzy ludzie, którzy grają zgodnie z regułami, uczestniczą w spotkaniach, znoszą rzeczy, z którym się tak naprawdę nie zgadzają (lub nawet publikują je swoimi własnymi słowami, by chronić siebie) i którzy czekali długie lata – a nawet całe pokolenia – by pułapka, którą obecnie widzimy zatrzasnęła się i zniszczyła tę negatywną frakcję w czasie rzeczywistym”.

Przypomnijmy: jest to artykuł z kwietnia 2009 roku czyli na 8,5 roku przed tym jak pojawiły się ujawnienia QAnon’a o 51 tys. zapieczętowanych aktów oskarżenia. Są one najbardziej widoczną manifestacją tej “zatrzaskującej się pułapki”, która ma zniszczyć negatywną frakcję”.

Jak widzimy, przewidywaliśmy i opisywaliśmy te wydarzenia od jakiegoś już czasu znacznie wcześniej niż ludzie uświadomili sobie to, że jest to w ogóle możliwe.

PRZEPOWIEDNIE Z 1999r.

Wejdźmy teraz jeszcze głębiej “w króliczą norę” w tej sekcji oraz w Cz. II zanim przejdziemy do detali oraz najnowszych doniesień znajdujących się w Cz. III

Zawsze powtarzałem to, że masowe aresztowania będą prowadziły do zdobycia nowych informacji odnoszących się do zjawisk “paranormalnych” jakimi są Niezidentyfikowane Obiekty Latające (UFO) oraz zdolności siły umysłu.

Ten sam artykuł z 29 kwietnia 2009 r. cytuje również teksty w stylu przepowiedni Nostradamusa, w których donoszę o masowych aresztowaniach na całą dekadę przed powstaniem tamtego artykułu. Techniki jakich tam użyłem są bardzo podobne do tych wykorzystywanych przez wojsko w tajnych projektach i były one oparte właśnie na tych rezultatach.    

Proszę zapoznać się z Częścią I “Wielkiego Przebudzenia” gdzie podaję więcej szczegółów odnośnie przepowiadanych masowych aresztowań.

Informacje te przyszły do mnie w stanie podobnym do snu, który uzyskiwałem używając  takich samych procedur jakie stosuje się w “zdalnym widzeniu” natychmiastowo po porannym przebudzeniu.

Przepowiednie te są tak intensywne i tak precyzyjnie wkodowane w czas masowych aresztowań w czasie obecnym, że niezbędnych jest kilka słów wyjaśnienia, by właściwie naświetlić całą sytuację.

“ KOSMICZNA PODRÓŻ” UJAWNIAJĄ PROTOKOŁY

W 1996 r. dr Courtney Brown opublikował książkę “Kosmiczna Podróż” (Cosmi Voyage), którą natychmiastowo nabyłem. Opisuje ona zdalne widzenie, czym jest i jak je osiągnąć. Szczególnie używał on zdalnego widzenia po to, by zdobyć ciekawe informacje na temat Istot Pozaziemskich.

W 1996 r kupienie dobrej książki o UFO było jedynym sposobem na zapoznanie się z takimi materiałami gdyż w tamtym czasie Internet dopiero co się zaczynał.

Większość figur Ufologicznych  w tamtym czasie ograniczało się do zamieszczania szybkich reklam swoich publikacji o ile nawet i takie istniały.

Byłem jednym z pierwszych, którzy zaczęli tworzyć strony internetowe z “długim kontekstem” i przekazywałem tego typu informacje za darmo już na początku 1998 roku.

Zacząłem studiować Serię “Prawo Jedności” w tym samym czasie w którym dr Brown opublikował swoją książkę czyli w styczniu 1996 roku.

Powstały tam bardzo specyficzne połączenia pomiędzy dwoma seriami danych w kolejnych tomach. Obejmuje to szczegóły o rzekomo zaginionej cywilizacji z Marsa. Jasno wynikało z tego, że Courtney nie czytał Prawa Jedności, jednakże synchroniczność była zaskakująca.

PROTOKOŁY ZDALNEGO WIDZENIA

Ostatnia z trzech jego książek zawiera w sobie szczegółowe, metodyczne opisy dotyczące protokołów zdalnego widzenia, których używał, by uzyskać informacje związane z Istotami Pozaziemskimi.

W tamtym czasie temat zdalnego widzenia był również bardzo popularny w audycji radiowej “Coast to Coast” z Art Bell’em, który był wiodącą postacią w tej dziedzinie z szacowaną liczbą 20 milionów słuchaczy.

Zajmujący się zdalnym widzeniem mógł otrzymać jedynie jakieś numery jako współrzędne, które odpowiadały pewnej szczególnej lokalizacji. Mogła to być nawet ściśle tajna placówka wojskowa. Ani operator nie mógł zadawać żadnych pytań ani wchodzący w zdalne widzenie nie miał żadnej wiedzy odnośnie tego do czego odnosiły się te koordynaty.

Tak czy inaczej wojsko wiedziało, że najlepsi zdalnie widzący potrafili osiągać dokładność na poziomie 99% przy intensywnej praktyce.

Obejmowało to szczegółowe rysunki docelowych lokalizacji, które okazywały się niezwykle precyzyjne.

JOE MCMONEAGLE UZYSKAŁ TAKIE SAME REZULTATY

Z Joe McMoneagle, najlepszym ze wszystkich zdalnie widzących, spotkałem się w 2004 r na 13 Międzynarodowym Kongresie Ufologicznym w Laughlin w Nevadzie. 

Z jakichś dziwnych powodów przez cały czas na siebie wpadaliśmy, niby przez przypadek albo w holu, w toalecie lub w windzie. Po pewnym czasie zrobiło się to zabawne. Odnosiłem wrażenie, że obydwoje byliśmy dotknięci synchronicznością tak, byśmy nawiązali ze sobą kontakt, do którego ostateczni doszło.

Proszę kliknąć na poniższy film, by oglądnąć dziewięciominutowe wideo na którym podzieliłem się z nimi wynikami swoich rezultatów zdalnego widzenia odnoszącymi się do prastarej cywilizacji marsjańskiej, co miało miejsce na tej samej konferencji:

Poniżej umieszczone są dwa zdjęcia “Piramid Kraterowych”, które McMoneagle ujrzał podczas sesji zdalnego widzenia i odnosił się do nich na powyższym filmie. Początek zaczyna się w 4:57.

Proszę zwrócić uwagę na to, że Marsjański Inspektor na obrazie po prawej posiada wplecione białe elementy w celu zamazania szczegółów geometrii obiektu piramidalnego a obiekt ten jest znacznie bardziej widoczny na zdjęciu po lewej stronie:

McMoneagle wskazuje na fakt, że piramida ta uległaby zniszczeniu podczas uderzenia w którym powstał krater.

Z tego też powodu, jest niemalże pewne, że została ona zbudowana po jego powstaniu. Zarówno on jak i jego operator nie mieli bladego pojęcia do czego odnoszą się te koordynaty ani nawet na jakiej planecie znajdowała się dana lokalizacja a jednak podczas tej sesji opisuje on gigantyczne pomieszczenia znajdujące się w tej piramidzie.

Mówi to samo za siebie. W tamtym czasie osiągał on dokładność 99% w opisywaniu jakiegokolwiek obiektu ziemskiego i pozaziemskiego, do którego wykrycia został oddelegowany.


LUB, MÓGŁBYŚ ODWIEDZIĆ CIA …

Proszę kliknąć na poniższy odnośnik, by odwiedzić oficjalną stronę CIA, czyli: https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp96-00788r001900760001-9

Na niej znajdziecie transkrypty z tego co wydaje się być tą samą sesją zdalnego widzenia przeprowadzoną 22-go maja 1984 roku, która miała za zadanie odkrycie starożytnej cywilizacji ludzkiej zamieszkującej niegdyś Marsa:

Zdalnie widzący (niemalże na pewno był to McMoneagle) opisuje tam ogromny budynek w kształcie piramidy, obeliski oraz ludzi, którzy byli niezwykle wysocy i bardzo chudzi. Dokument ten został odtajniony w 2000 roku, czyli na 4 lata przed tym gdy McMoneagle publicznie podzielił się swoimi uwagami odnoszącymi się tej sesji, na tamtej konferencji.

Z powodu faktu, że zrobił on karierę naukowca jest bardzo prawdopodobne, że w tamtym czasie został już autoryzowany do dzielenia się tymi informacjami w 2004 roku.

Powyższy film z McMoneagle dostarcza nam krytycznie ważnego kontekstu, w którym możemy zobaczyć koordynaty, do których został wysłany co opisuje transkrypt.

Pierwszym jego celem była tzw. Twarz Marsjańska. Zdjęcie “Piramidy Kraterowej” nabiera również bardzo dużego znaczenia w tamtej sesji.


PRZETRWANIE KATAKLIZMU PLANETY

Ludzie z  tamtej cywilizacji umierali z powodu globalnego kataklizmu gdy dokonywał on zdalnego widzenia oraz planowali gdzie się udać w kolejnym kroku, czyli na metaliczny, podobny do statku kosmicznego obiekt. 

Wylądowali oni na niestabilnej planecie o bardzo dziwnej roślinności, co mogło być obrazem naszej Ziemi sprzed 500 tys. lat.

[Pomimo tego, że początkowy czas odwiedzin McMoneagle był wyznaczony na milion lat temu to pośród zdalnie widzących bardzo powszechne jest przemieszczanie się do najciekawszych momentów historii danej planety.]

Na końcu filmu z 2004 r. otwarcie twierdzi on, że wierzy, iż my ludzie na Ziemi jesteśmy potomkami cywilizacji marsjańskiej.

[Jeśli uważasz Czytelniku, że wszystko to jest wielkim gównem to dlaczego nie napiszesz listu do CIA zamiast pisać teksty w sekcji komentarzy? Powodzenia, sam zobaczysz czy coś tym osiągniesz.]

Dr Courtney Brown podążał tym tropem i przeprowadzał kolejne badania przy pomocy sesji zdalnego widzenia na obiektach, które opisuje w swoich książkach.

Pamiętałem dobrze i spisywałem swoje sny każdego ranka przez 4 lata odkąd zacząłem samodzielnie testować protokoły zdalnego widzenia. Przez cały ten czas otrzymałem oszałamiające przepowiednie oraz bardzo pożyteczne przewodnictwo osobiste ale to dopiero w chwili gdy nauczyłem się odszyfrowywać wszelkie metafory.

Praca podczas snu na jawie zmusiła mnie do pozostawania bardzo wyciszonym oraz w stanie medytacyjnym gdy budziłem się każdego ranka gdyż w przeciwnym przypadku zapominałem o czym śniłem.

Stan jest dokładnie tym, który jest potrzebny do rozpoczęcia doświadczeń opisywanych w protokołach zdalnego widzenia.

KOMUNIKACJA POZAZIEMSKA – ANIELSKA

W tamtym czasie doświadczałem już ponad rok epickich snów, gdzie pewne Istoty Pozaziemskie najwyraźniej pragnęły się ze mną skontaktować.

Źródło tych “odczytów” bardzo szybko utożsamiło się z istotami humanoidalnymi, anielskimi i pozaziemskimi, które wyglądały tak samo jak my.

Konsekwentnie przytaczały Chrześcijaństwo jako świetny przykład tego co odczuwają oraz tego co jest prawdą nawet pomimo tego, że w tamtym czasie wcale nie należałem do tej religii.

Wyznają one bardzo restrykcyjne zasady duchowe, które chciały bym i ja przestrzegał w kategoriach: moralności, etyki, diety oraz ogólnego stanu umysłu.

Również, bardzo rozgniewały się na mnie gdy na początku nazwałem ich “kosmitami” i powiedziały mi, że są naszymi dawno zaginionymi braćmi i siostrami, którzy są tutaj, by nam pomóc.

Miało to miejsce znacznie wcześniej zanim informatorzy donieśli mi o tym jak wiele różnych pozaziemskich ras mogłoby po prostu spacerować sobie między nami i spokojnie przyjęlibyśmy je jako zwykłych ludzi.


ZDALNE WIDZENIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE, BY ODCIĄĆ SIĘ OD DANYCH WERBALNYCH

Człowiek z wnętrza organizacji Pete Peterson ujawnił mi w lipcu 2009 roku o tym, że protokoły zdalnego widzenia były zaprojektowane w szczególności po to, by powstrzymać ludzi od uzyskiwania szczegółowych, werbalnych wiadomości na intuicyjnym, mentalnym poziomie.

Peterson był kluczową postacią w rozwoju programów Portali Sieci Kosmicznych jak i również projektu zdalnego widzenia, który ciągle pozostaje utajniony.

Jedynym „problemem” było to, że w chwili gdy ludzie nauczyli się tego typu technik intuicyjnych to Istoty Pozaziemskie zaczęły kontaktować się z nimi i przekazywały duchowe informacje jak i również łatwe do udowodnienia dane.

Ludzie ci z kręgów wojskowych byli doskonale świadomi tego, że Istoty Pozaziemskie istnieją i usiłowali oni powstrzymać je przed otwartą komunikacją z publiką ludzką.

Wiedzieli, że Pozaziemscy muszą przestrzegać pewnych zasad, które stanowią o tym, że nie mogą się nam one jawnie ukazać w znacznej większości przypadków kontaktów.

NOWY PORZĄDEK ŚWIATA ZABEZPIECZAŁ SWOJE WŁASNE INTERESY

Większość z Istot Pozaziemskich istniejących tam należą do pozytywnych frakcji, które pracują pilnie nad tym, by powstrzymać Władze Realną (Deep State) przed osiągnięciem celu jakim jest Nowy Porządek Świata (New World Order).

Z tego też powodu wszystkie protokoły zdalnego widzenia koncentrowały się na uzyskaniu wizualnych, kinestetycznych oraz węchowych informacjach na temat specyficznych miejsc bez użycia komunikacji słownej.

Jak na ironię studiowałem te same protokoły i natychmiastowo zmodyfikowałem je by ubrać to wszystko w słowa zamiast dociekać informacji dotyczących fizycznej lokalizacji, która to wiadomość nie była mi potrzebna.

TAK NAPRAWDĘ TO PROTOKOŁY CIĄGLE POZOSTAJĄ TAKIE SAME

Podstawowa instrukcja dotycząca protokołów zdalnego widzenia jest taka sama:

 • Medytuj koncentrując się na punkcie bezruchu w sobie samym aż do czasu gdy uzyskasz stan obudzenia umysłu a uśpienia ciała fizycznego,
 • Wtedy, twoje powieki same się zamkną a ruszanie kończynami będzie wymagało bardzo dużego wysiłku,
 • Możesz starać się myśleć lub pamiętać coś ale to również będzie wymagało bardzo dużego wysiłku,
 • Wyczyść swój umysł z jakichkolwiek odwracających twoją uwagę myśli a jeśli one przychodzą to zapisuj je i nadal próbuj,
 • Unikaj uczucia głodu, pragnienia lub potrzeby pójścia do toalety planując sobie medytację z wyprzedzeniem pod tym kątem,
 • Zwracaj uwagę na to co naturalnie pojawia się w twoim umyśle w chwili gdy osiągniesz ten stan i zapisuj to,
 • Zdalnie widzący rejestrują to przy pomocy rysunków jak i również przy pomocy nagrywania swojego głosu opisując to co widzą,
 • Nie wolno ci analizować danych ani nie staraj się ich zrozumieć; mają one być dla ciebie oczywiste,
 • Nie popadaj w emocjonalne reakcje podczas przetwarzania danych, które otrzymujesz,
 • Cały czas podtrzymuj proces pozyskiwania nowych danych, nie zatrzymuj się.

Dodatkowo inni informatorzy powiedzieli mi, że osoby ze zdolnościami muzycznymi są w tym lepsi niż pozostali ludzie. W szczególności jeśli potrafisz grać na instrumencie i śpiewać w tym samym czasie to powoduje to rozdzielenie twojej świadomości w dwie niezależnie funkcjonujące jednostki.

W przypadku przekazywania werbalnie danych ze zdalnego widzenia musisz odsunąć na bok ujadanie twojego świadomego umysłu i zacząć słuchać tego co się dzieje wokół niego … by słyszeć to co odbywa się w tle.

W tamtym czasie byłem już perkusistą jazzowym, który mógł grać złożone czterokończynowe składanki i śpiewać w tym samym czasie. Grałem koncerty w miasteczkach studenckich takich jak Restauracja Terrace w Koledżu jak i również w lokalnych barach takich jak Griffon.

To właśnie z tego powodu potrafiłem znaleźć dla mojej świadomości swoją własną przestrzeń i byłem w stanie usłyszeć wszystkie te szepty w tle i koncentrować się na nich.

Przypadek słyszenia rzekomo bezdźwiękowych słów w tle zdarzał mi się przez całe lata w chwili gdy budziłem się rano. Nigdy nie chciało mi się ich spisywać chociaż czasami zauważałem, że formowały one bardzo ciekawe “mozaiki słowne”.

JEST TO BARDZO TRUDNE, ALE MOŻLIWE

Technika ta jest czymś co każdy człowiek może robić przy odpowiednim treningu. Wykonywanie tego jest bardzo trudne, ale jest całkowicie możliwe.

Osoba, która została przeszkolona w zdalnym widzeniu oraz udowodniła swoją dokładność bez żadnego kwestionowania może następnie zmodyfikować protokoły, by uzyskiwać dane werbalne. Gdy będzie to zrobione we właściwy sposób to w większości powinno to być niepodobne do żadnej naszej rozmowy a zarazem zawierać wiele zakodowanych wiadomości. Trochę czasu zajmuje, by wyewoluować do momentu gdzie można to robić w odpowiedni sposób i ciągle będzie brzmiało jak konwersacja.

Znacznie trudniejszą sprawą jest wejście w głęboki trans, w którym naprawdę nie jesteś świadom i nie rozumiesz słów, które z ciebie wychodzą.

Pokusa, by słuchać tych słów i ingerować w nie jest bardzo, bardzo duża, ale niezbędną koniecznością jest przezwyciężenie jej.

ISTNIEJĄ PEWNE PRZYKŁADY, KTÓRE WYRÓŻNIAJĄ SIĘ POŚRÓD INNYCH

Najlepszymi przykładami takiego “dostrojonego transu telepatycznego” o których wiem są:


JEST RÓWNIEŻ KILKA INNYCH OD 1983r.

Zarówno odczyty Cayce jak i seria „Prawo Jedności” przyszły do nas ze stanu nieświadomości w przeciwieństwie do innych wymienionych powyżej. Nieświadoma metoda przemawiania wydaje się odcinać od umysłu świadomego ale jest jednocześnie znacznie rzadszym zjawiskiem.

Nie ma oczywistej metody na wytrenowanie człowieka w tym kierunku. Albo jesteś szczęściarzem, który potrafi to robić, albo musisz to wykonywać w procesie pozostawania w stanie półświadomości.

Tak się składa, żę zarówno Odczyty Cayce jak i „Prawo Jedności” naszpikowane są bardzo dziwnym słownictwem, które jest całkowicie różne od mowy potocznej. Wygląda na to, że od 1983 roku pojawiło kilka innych źródeł pozostających w „kręgach prawdy”.

Pewne z nich, które mi się podobały wtedy przeczytałem jak np.: „We, The Arcturians” autorki dr Nromy Milanovich, „Conversations with God” Neale Donald Walsh i „Songs of the Arcturians” Patricii Pereiry.

Jeśli chodzi, jednakże o oszałamiające, weryfikowalne informacje, które mogą być zdobyte przy użyciu środków konwencjonalnych to Odczyty Cayce i „Prawo Jedności” są znacznie bardziej znanymi przypadkami.

MÓWIĄC TO, MAMY NA MYŚLI …

Powstanie Internetu znacznie ułatwiło publikowanie tego typu historii. Każdego tygodnia otrzymuję informacje od innych, którzy również spróbowali tego i powiedzmy tylko, że liczba źródeł informacji oferujących wiadomości niższej wartości jest znacznie większa od tych, które są dobrej jakości.

Badania wojskowe wskazują na to, że „naturalne zdolności parapsychiczne” nie mogą być zdolnościami zdalnego widzenia gdyż ludzie bardzo komfortowo czują się podczas przeinaczania odczytów, ze względu na swoją osobistą wyobraźnię oraz emocje.

Jest bardzo możliwe, że źródła takich informacji są z natury mieszanką precyzyjnie obejrzanych obrazów oraz zniekształceń spowodowanych wpływem świadomości oraz innych nieścisłości.

Nieszczęśliwie wielu ludzi wciąga się w te przeróżne, sprzeczne ze sobą doniesienia, które krążą obecnie po świecie. Ja muszę zebrać kilka form dających się udowodnić danych, zanim przekonam się co do autentyczności przekazu.

Tak czy inaczej, jeśli przestrzegasz właściwych protokołów to powinna być przytłaczająca ilość niezaprzeczalnych dowodów jak np. precyzyjne odczyty Nostradamusa odnoszące się do przyszłości.

Bardzo chciałbym zobaczyć ufundowany Uniwersytet, który naucza właściwych protokołów i dokonuje prawdziwych, łatwych do zweryfikowania komunikacji (ludzkich) w kontrolowanym środowisku.

[Czytelniku, jeśli nie interesują Cię treści ezoteryczne i pragniesz skoncentrować się tylko na najnowszych doniesieniach to proszę przejdź od razu do Części III. Być może będziesz chciał powrócić do nich później i ponownie przeczytać po tym jak zapoznasz się z najświeższymi wiadomościami. Mam przeczucia, że słowa, które tam się znajdują dostarczą Ci bardzo cennego kontekstu odnoszącego się do masowych aresztowań, które najwyraźniej zaczynają nabierać rozpędu].

TO TA SAMA GRUPA LUDZI UŻYWAJĄCA INNYCH ŹRÓDEŁ

W latach 1996 – 2002, używając tej samej techniki, bardzo często odbierałem przepowiednie dotyczące przyszłości, które sprawdzały się w niedługim czasie. Ja również miałem w latach od 1998 do 2005 około 500 klientów, których przyciągnąłem odczytem snów i dla których to robiłem. Dane dotyczące ich prywatnego życia były tak precyzyjne, że bardzo często płynęły im łzy z oczu zarówno mężczyznom jak i kobietom.

Tego typu rezultat był dość potoczny dla każdego, kto był dość dobry w zdalnym widzeniu  czego się dowiedziałem z różnych książek i artykułów. Nie musisz być wcale nikim szczególnym, by rozwinąć w sobie takie umiejętności.

Jest jednakże całkowicie możliwe, że twój umysł zmienia w jakiś sposób rezultaty odczytów. Z tego też powodu nigdy nie ośmielałem się twierdzić, że moja praca jest 100% dokładna. Proszę pamiętać o tym gdyby ktoś skoczył na mnie z powodu jednego zdania i starał się zdyskredytować cała moją pracę.

W 1999 roku panowały bardzo duże niepokoje odnoszące się do problemu “y2k” (pluskwa milenijna) i to też w jakiś sposób odbiło się na rezultatach moich odczytów.

Ponad rok później w 2001 zobaczyliśmy spadek zapotrzebowania na “dobra technologiczne” gdyż wszelkie pieniądze były przeznaczane na rozwiązanie syndromu roku 2000.

Robiłem wszystko co mogłem i najbardziej tajemnicze zdania zawsze okazywały się tymi pochodzącymi z najgłębszych zakamarków mnie samego i bardzo często niosły ze sobą przepowiednie na przyszłość.

NORDYCY I PROTOKOŁY POZYTYWIZMU

Od czasu do czasu pojawiali się przede mną ludzie-Nordycy zarówno kobiety jak i mężczyźni, którzy nosili na sobie szaty i stawali tuż przy mnie w moich myślach gdy wychodziły ze mnie słowa.

Częścią protokołów z “Prawa Jedności” oraz moich własnych instrukcji odnoszących się przeprowadzania odczytów było to, że muszę osiągnąć stan całkowitej błogości, miłości i pokoju. W wielu przypadkach potwierdzałem, że widzę te istoty w chwili gdy wymawiałem słowa, które usłyszałem. Transkrypty z odczytów z mojego starego bloga zawierają wiele takich obserwacji.

WYGLĄDA NA TO, ŻE BYŁA TO GRUPA ANSHAR LUB WYSOCY BIALI

Dopiero znacznie później odkryłem, że były to te same istoty, które później kontaktowały się z Corey co zaczęło się w 2015 roku i którzy przedstawili się jako Grupa “Anshar”. Emery Smith również pracował z tymi istotam, które po prostu nazywane były w tych programach “Wysocy Biali”. (Istnieje kilka różnych ras istot “Wysokich Białych”).

Pete Peterson miał z nimi bezpośredni i częsty kontakt oraz wiedzę na temat ich kultury i konfiguracji umysłu, która była z natury mocno duchowa.

Wielu czytelników zarzuca Corey, Emery, Petersonowi, Tompkinsowi oraz innym informatorom, że nie mają oni żadnych dowodów: “Jasne, mówisz, że nawiązałeś kontakt z Istotami Pozaziemskimi ale pokaż mi dowody! Cokolwiek!”.

Prorocze przekazy mojego zdalnego widzenia z pewnością nie mogłyby być generowane przez użyciu jakichkolwiek konwencjonalnych środków.

Oczywiście nie mogę być całkowicie pewny w jaki sposób mi się one ukazywały ale wyglądało to tak jakby pochodziły one od Anielskich ras ludzkich.

Jeśli znajdziemy się w społeczeństwie po Pełnym Ujawnieniu tam gdzie Istoty Pozaziemskie będą formalnie przedstawione światu to wszystko to będzie znacznie łatwiej akceptowane przez ludzi.

W OSTATECZNOŚCI CAŁA HISTORIA ZOSTANIE OPOWIEDZIANA WE WŁAŚCIWY SPOSÓB

Za każdym razem gdy opisywałem nagrania to niezmiennie przedstawiały one to co robiłem zaraz przed tym jak usiadłem do odczytów nawet jeśli były one sprzed miesiąca.

Nigdy nie brałem całego tego procesu za prawdę absolutną. Zawsze gdy to następowało byłem zdumiony odnośnie spójności działania.

Obecnie pracuję nad moją nową książką “Awakening in the Dream”, która ujawni to wszystko i która jest przeznaczona do wydania w sierpniu 2019 roku. Jest ona już obecna do wstępnego zamówienia.

Na samym początku opisywałem również swoje doświadczenia na wczesnych wersjach tego bloga, jednak mam wrażenie, że moje umiejętności pisarskie rozwinęły się znacząco od tamtego czasu.

Graficzne odzwierciedlenie natury mojego zdumienia jest przedstawione na okładce książki:

Bez względu na to czy zgodzisz się Czytelniku czy nie z moimi metodami to efekty były bardzo interesujące. Ciągle trwające, potencjalnie precyzyjne wiadomości dopiero teraz stają się oczywiste.

Wszystkie przekazy, które przedstawiam poniżej ciągle posiadam na 90 minutowej taśmie magnetofonowej gdzie mój głos wymawia słowa bardzo wolno, monotonnie czasami tak cicho, że przechodzą one w szept. Sposób mówienia jest dostosowany do tego, by nie zaangażować się w zrozumienie tego co zostało powiedziane.

Co najważniejsze, data moich odczytów, które zostały opublikowane może być łatwo udowodniona ciągle istniejącymi, rejestrami z podstemplowaną datą na stronie archive.org.

Jeśli do głównego nurtu medialnego przedostanie się ujawnienie prawdy na temat rzeczywistych Istot Pozaziemskich odwiedzających Ziemię to możemy odkryć, że wiele ludzi również nawiązało kontakt telepatyczny przy użyciu podobnych metod.

Praktycznie każdy informator z którym rozmawiałem i twierdzący, żę nawiązał kontakt z Istotami Pozaziemskimi mówił, że komunikował się z nimi telepatycznie. Nie muszą one być fizycznie obecne, by doszło do takiego kontaktu.

Zarówno Corey Goode jak i Emery Smith potwierdzili tą metodę komunikacji podczas rozmowy na scenie na ostatniej konferencji “Dimensions of Disclosure”.

WYCIĄG Z PRZEPOWIEDNI CZĘŚĆ I: 4 października 1999 r. 

Oto część przepowiedni, którą cytowaliśmy w tym artykule, która ukazała się 4 października 1999 roku i była opublikowana na stronie zaraz po tej dacie i została umieszczona w Części III tego artykułu.

Jest to bezpośrednia przepowiednia masowych aresztowań Władzy Realnej (Deep State) z 1999 r. W tamtym czasie nie miałem bladego pojęcia czy jest to w ogóle możliwe i czy się wydarzy. 

Wiadomość jaką uzyskałem na ten temat to: „w dziedzinie międzynarodowych finansów zostanie osiągnięte nowe porozumienie”. Jak dotąd oczywiście nic takiego nie miało jeszcze miejsca. Była tam również zawarta informacja: „ich plany dotyczące dominacji nad światem [nie] wydarzą się … [zamiast tego] stracą wszystko to co do tej pory zgromadzili”. 

Poniedziałek 04 październik 1999 r. – 9:32 AM

Scenariusz „Wielkiego Brata” jest jak najbardziej realny i „Wielki Brat” liczy na nas, że nie wyeksponujemy tej prawdy jak to miało miejsce wcześniej. 

Podporządkowanie sobie populacji ludzkiej gwarantuje ignorancję ale jeśli zmądrzeją odnośnie tego co im się wyrządza to w rzeczywistości będą mogli coś z tym zrobić.

Jest to w rzeczy samej, jak to powiedzieliśmy wcześniej, precyzyjne koncentrowanie się na tym czego doświadczają indywidualiści [Nowego Porządku Świata]. Doświadczenia te sprawią, że będą mieli bardzo dużo do stracenia gdy w ostateczności podejmie się ostatni krok do wpędzenia ich do lochu (basement), wtedy w dziedzinie międzynarodowych finansów zostanie osiągnięte nowe porozumienie”.

Jeśli potrafisz myśleć znacznie głębiej poza to co jest ukazywane w mediach to zobaczysz, że w rzeczywistości na wolności są notoryczni przestępcy. 

Gdy mówimy o ich planach dominacji nad światem to mamy tutaj na myśli coś w co głęboko wierzą, że jest do osiągnięcia i wydarzy się. 

Jesteśmy tutaj, by wam powiedzieć, że stanie się na odwrót. 

W swoich dążeniach do władzy stracą wszystko co do tej pory zgromadzili i nic nowego nie zdobędą.

Odczyty te były oryginalnie opublikowane na mojej stronie internetowej 3 listopada 1999 roku i nosiły tytuł “Upadek Giełdy Papierów Wartościowych”.

Możecie zobaczyć kopię tego artykułu z etykietką daty na archive.org. Najwcześniejsza kopia, która przetrwała w internetowych archiwach jest z 11 marca 2000 roku. 

Musicie przewinąć prawie do samego końca artykułu, by znaleźć powyższy cytat lub po prost użyj “słowa kluczowego” podczas przeszukiwania strony. 

Pamiętaj również Czytelniku, że moje własne, świadome słowa napisane są czcionką Arial a odczyty ukazują się w Times New Roman, by móc je jakoś rozróżnić. 

WYCIĄG Z PRZEPOWIEDNI CZĘŚĆ II: KOLEJNY DZIEŃ

Kolejnego dnia zaraz po tym jak otrzymałem powyższy przekaz odebrałem jeszcze jeden z większą ilością szczegółów. Było to 5 października 1999 roku. Odczyt ten był opublikowany na stronie “The Great Awakening” Part One, jak i również później w 1999 r. 

Proszę kliknąć na ten odnośnik, by zobaczyć zrzut ekranowy mojego oryginalnego wpisu na stronie archive.org z dnia 28 listopada 1999 r. Przewiń do samego dołu strony gdzie napisane jest “Odczyty, Artykuły i Aktualizacje”, by zobaczyć wszystkie posty z etykietą daty. 

W tamtych latach publikowałem każdy ważniejszy przekaz zaraz po tym jak został przeze mnie odebrany. Później okazało się to bardzo dobrym rozwiązaniem. 

Ta szczególna sesja bezpośrednio mówiła o tym, że dojdzie “czegoś w stylu przewrotu nad Militarnym Konglomeratem Przemysłowym”. Również i to tak samo jak i nowe porozumienie finansowe jeszcze się nie wydarzyły. 

Znalazła się tam również informacja: “rząd stawi czoła masowej czystce” i “na początku (wydarzenia) będzie ono interpretowane jako chaos i zaburzenia”. 

Wszystko to brzmi dokładnie tak jak można się spodziewać w oparciu o wydanie ponad 51 tys. zapieczętowanych aktów oskarżenia, które mają doprowadzić do masowych aresztowań. Odczyt ten ma jeszcze dodatkową informację, która została wyciągnięta z oryginału w porównaniu z tym do czego odnosiłem się w “The Great Awakening”. Oryginał jest znacznie dłuższy: 

Wtorek 10 maj 1999 r. – 8:41 AM

W chwili gdy zaczniesz wiązać ze sobą luźne końce to zobaczysz, że wszystko to prowadzi do czegoś w formie przewrotu nad Militarnym Konglomeratem Przemysłowym oraz nad kontrolowanymi przez niego opowieściami odnośnie UFO i innymi podobnymi … 

Pytanie brzmi: “Co byś zrobił gdyby Św. Bernardy przyszedł do ciebie z beczułką łyski zawieszoną na karku w twoich ostatnich chwilach, by dać ci jeszcze jedną szansę?” 

W jaki sposób podszedłbyś do tych systemów gdy to samo przydarzy się im? … 

image.png

Nie rzucimy klątwy potępienia na cały nasz rząd, jednakże, możemy zobaczyć, że władze przechodzą przez masową czystkę. 

Będą tacy, których siła skorzysta na tym, ale najpierw (wydarzenie) to będzie interpretowane jako chaos i zaburzenia. 

Ty, który czytasz te słowa będziesz miał możliwość dokonania wyboru, by nie zachowywać się w taki właśnie sposób w czasie, gdy przewodnictwo przyjdzie. 

Nie mówimy tutaj o nazistowskich obozach koncentracyjnych i innych podobnych, które będą tworzone. O nie, omawiamy tutaj raczej systematyczny rozpad istniejącego porządku po to, by zrobić miejsce na zmiany, których rezultatem będzie … 

Jeśli będziesz wpatrywał się w kabelki i druciki biegnące na wieżę z kości słoniowej i ciągle będziesz kontynuował oglądanie tego co jest odgrywane przez media i inne takie, to będziesz kroczył drogą prowadzącą do nikąd. 

Podobnie jak i tropikalny las deszczowy, pewne aspekty społeczeństwa, które reprezentują pozytywne i duchowe motywacje wydają się być ciągle przycinane przez opinie publiczne gdyż są one kontrolowane przez wierzenia ukazywane w mass mediach …

image.png

Jesteśmy również zmęczeni izbą delegatów (house of delegates). Jest ona bezpośrednim powodem politycznej natury treści tych przekazów … 

Pomysł transformacji waszego społeczeństwa jest w rzeczy samej bardzo dogłębny …

Wiemy czego się spodziewać i osiągniemy cel. David wziął na siebie poszczególne zadania tej misji tak samo jak wy musicie przyjąć swoje … 

Z tego powodu osoba myśląca zada sobie pytanie: Co muszę zrobić jeśli chcę ostatecznie przekształcić społeczeństwo w to czym powinno być? 

Doradzamy wam byście na przemyślenie tych sprawa poświęcili dużo czasu. 

Odczyty te wraz z etykietką daty można znaleźć na stronie archive.org. Najwcześniejszy nosi datę 11 marca 2000 r, co możecie tam zobaczyć. 

Nadany tytuł to: “Alcoholism and Politics Giving Way to a Fourth-Dimensional Governement”. Był on opublikowany 5 listopada 1999 r. 

Widok 51 tys. aktów oskarżenia w rejestrach sądowych a także tych wszystkich innych oznak, które wyciekły do opinii publicznej takich jak ujawnienia Snowdena, QAnon oraz ruch #MeToo sprawia, że cała sytuacja staje się bardzo ekscytująca. 

Ciekawą rzeczą, którą trzeba tutaj zauważyć jest to, że źródło tych słów wiedziało “czego się spodziewać i w jaki sposób do tego dojdzie” … już w 1999 r. 

Z pełnym dostępem do planów Sojuszu oraz z prawdopodobieństwem asystowania im w tej misji robi się to możliwe do wykonania. 

Pewne jest to, że nie byłem świadom tego wszystkiego w 1999 r, zupełnie tak samo jak zdalnie widzący nie posiadają żadnej wstępnej wiedzy na temat namierzanych obiektów. 

Źródła takie jak “Cosmic Voyage” i inne ujawniają, że potocznym zjawiskiem pośród zdalnie widzących było gromadzenie proroczych informacji odnoszących się do naszej przyszłości. 

ZWYKLI LUDZIE NIE STANĄ SIĘ CELEM

Ważne jest, by zauważyć fakt, że napompowana strachem idea zaganiania ludzi do obozów koncentracyjnych FEMA, co często jest podawane przez osobników takich jak np. Alex Jones gdy po raz pierwszy wyszło to na jaw, nie wydarzy się. 

Odczyty bardzo przejrzyście wyjaśniają to mówiąc: “Nie mówimy tutaj o nazistowskich obozach koncentracyjnych i innych podobnych, które będą tworzone”.

Aresztowania nie będą celowały w szczerych ludzi w sektorze publicznym. Ludzie wymienieni w zapieczętowanych aktach oskarżenia są kryminalistami z górnej półki. 

W początkowej fazie zamieszania możemy spodziewać się, że Władza Realna (Deep State) będzie usiłowała wszelkiego rodzaju strategii straszenia ludzi co ma objąć informacje o zamknięciu tysięcy alternatywnych dziennikarzy.

Zaistnieje krótki okres czasu w którym wszyscy będziemy bardzo wyraźnie świadomi możliwości dezinformacji, która będzie uwalniana na skalę masową. 

BARDZO WIELE LAT ZAJĘŁO ZBIERANIE NAMACALNYCH DOWODÓW

W 1999 roku miałem tak wiele proroczych przekazów, że cale lata zajęło mi poszukiwanie fizycznych dowodów, które mogłyby je potwierdzić. 

Dopiero w 2008 roku zaczęły spływać do mnie przekonywujące dane z zewnątrz tak, bym zdecydował się opublikować je otwarcie na tej stronie internetowej używając przy tym mojego nazwiska. 

Jednak z powodu obawy o moje życie, na początku opublikowałem ogromną, pięciotomową księgę danych z teoriami spiskowymi na stronie greatdreams.com 7 lipca 2003 r pod pseudonimem Art Aqua. 

Zajęło mi to kilka tygodni 14 godzinnego pisania i ciągle czułem, że jest to bardzo mocno związane z “obowiązkowymi odczytami”, które tutaj publikuję. 

Pomimo tego, że nie posiadałem jeszcze wtedy zeznań żadnych świadków to i tak zaprezentowałem wiele innych faktów, które mówiły o tym, że wszystko dąży w tym kierunku. 

Zapożyczyłem sarkastyczny ton, który był spójny z tonem dziennikarzy alternatywnych publikujących swoje dane na różnych stronach zajmujących się teoriami spiskowymi. Wyraziłem swoje obrzydzenie względem faktu, że ludzie prowadzą paliwożerne SUVy, które palą ponad 30 litrów na 100 km co sprawia, że firmy paliwowe robią na tym coraz więcej pieniędzy.  

Wiedziałem, że Klika (Cabal) zareklamowała tego typu pojazdy ludziom i kazała wierzyć, że wydają się one dla innych seksi nawet pomimo tego, że większość z nich nigdy nie wyjechało na drogi. Paliwo w tamtym czasie było bardzo tanie, co było kolejną przynętą dla ludzi. 

Poniżej przedstawiam wszystkie pięć części pięciotomowej książki “Zmiana Opiekunów”:  

The Changing of the Guard, Part One: Game Over

The Changing of the Guard, Part Two: Illuminati Revealed

The Changing of the Guard, Part Three: Illuminati Life and Propaganda

The Changing of the Guard, Part Four: Secrets of Skolnick

The Changing of the Guard, Part Five: The Oracle

Opisując moje obserwacje z parady Dnia Niepodległości w skrajnie prawicowej Kentucky w 2003 rok mówiłem: 

“Coś jest tutaj niewłaściwe, bardzo błędne. 

Odczuwam, że może  to być ostatni w swoim rodzaju społeczny przedpotopowy relikt pewnego reżimu, który zapada się z hałasem i furią w swoich ostatnich dniach Rzymskiego Imperium lub w złowieszczych jękach (tonącego) Titanica.” 

PODSUMOWANIE PIĘCIU CZĘŚCI “ZMIANY OPIEKUNÓW”

Pozostałości Części I księgi “Zmiana Opiekunów” (2003) podsumowuje kontekst całego pięcioksięgu. Pamiętajmy, że był to 2003 rok czyli całe 15 lat zanim nastąpił skandal Pizzagate: 

Pozostały kontekst Części I koncentruje się na informacjach związanych z ukrytą, międzynarodową grupą sprawującą władzę, która znana jest jako Illuminati, Rzemiosło, Rodzina, Braterstwo Śmierci, Kręgi “Morii i która jest jak najbardziej prawdziwa.  

Część II zawiera dane pochodzące od uciekiniera z tego kultu [imię: Svali] jak i również inne zeznania zgromadzone przez autora na podstawie osobistych spotkań. 

Część III obejmuje jeszcze więcej zeznań Svali opisujących codzienne życie Illuminati oraz zawiera podsumowanie tego w jaki sposób wiadomości tego kultu ukazywane są ludzkości na wielkim ekranie w wielko-budżetowych filmach Hollywoodzkich. 

Część IV jest podsumowaniem najbardziej znanych publikacji Shermana Skonicka, który ukazuje nam gdzie się obecnie znajdujemy i dokąd zmierzamy w sensie tego co się odbywa “za kulisami” polityki, która jest obecnie odgrywana na scenie międzynarodowej. 

Tutaj będziemy koncentrowali się na skandalach o dalekim zasięgu, które odnoszą się do ogromnej ilości podrobionych dolarów amerykańskich krążących w obiegu i które z pewnością mogą spowodować zapaść finansową “lepiej  i szybciej niż bomby”. 

Falsyfikaty już tutaj są i wszelkie terminy określające podjęcie działań przeciwko nim są już przedawnione. 

Tutaj mamy prawdopodobnie coś bardziej złowróżbnego, szacowane na 30-40 bilionów instrumenty pochodne JP Morgan tworzą ciągle chwiejącą się w posadach piramidę, która może wymieść cały tzw. system finansowy Illuminati z dnia na dzień.

[DW: Tak naprawdę zdarzyło się to w 2008 roku i zatrzymało się na epickiej kwocie 29 bilionów dolarów pomocy dla banków. Kwota, którą podałem 5 lat wcześniej była taka sama.]

To co jest wymagane to fakt, by cena złota spadła do poziomu 400-450 dolarów za uncję i pozostała tak przez kilka tygodni.

Każda szanująca się strona internetowa zajmująca się kruszcami, np.  www.goldeagle.net jest przeładowana informacjami pochodzącymi z grup takich jak GATA (Gold Anti-Trust Association), na temat tego w jaki sposób centralni banksterzy Illuminati bezlitośnie atakują ceny złota w desperackich próbach uniknięcia upadku na samo dno.

[DW: Klika (Cabal) znaleźli sposób na obejście tego problemu i uniknięcie takiego scenariusza w miarę jak ceny złota wolno pięły się do góry.]

Czym więcej dowiadujecie się o tych problemach, które nas otaczają tym bardziej uzmysłowicie sobie fakt, że ludzie ci nie mają już ani jednej czystej pary majtek w szufladzie, tak często robili w spodnie gdyż tak wiele rzeczy ich przeraża …

W końcu Część V jest podsumowaniem podzielonym na kategorie wszystkich pochodnych informacji zebranych w 14 częściowej serii dokumentów Walter’a Storch’a “Controlling The Media”. W przeciwnym wypadku wyobrażenie sobie tego wszystkiego jest praktycznie niemożliwe. 

Bez kompletnej wiedzy dotyczących pozytywnych aspektów tego przez co obecnie się poruszamy czytanie tych informacji może spowodować niepotrzebne uczucia desperacji graniczące z myślami samobójczymi biorąc pod uwagę ich natężenie. 

Jest to tak naprawdę odzwierciedleniem żałosnego niedoinformowania odnoszącego się do natury tych wszystkich zmian. 

Teraz nadszedł czasy, by wytrzeźwieć i spojrzeć prawdzie w oczy a także zrozumieć czym ona naprawdę jest, akceptując fakt, że to co do tej pory wiedzieliśmy, było tylko kilkoma kroplami wyciekających informacji z oceanu ukrytych informacji. 

Wiele ludzi obecnie dowiaduje się o negatywnych aspektach tego kultu bez żadnej wiary w to, że istnieją wyższe prawa, które bardzo czynnie działają w kierunku zrównoważenia całej tej sytuacji. 

Rozważcie podobieństwo obecnych wydarzeń do Biblijnych Proroctw oraz do pozytywnej transformacji świata, które ma nastąpić zaraz tych wydarzeniach … 

Perłą w koronie pięcioksięgu jest zawarte w Części V podsumowanie pewnego rodzaju wyroczni czyli alternatywnej strony internetowej typu “bez żadnych blokad” www.tbrnews.org a w szczególności obecnie 14 częściowy artykuł “Controlling The Media”.
Daje to nam ogromne możliwości, prawdopodobnie bezprecedensowe w historii Ameryki, by przestudiować bezpośrednie scenariusze pochodzące z amerykańskich biur korporacyjnej maszyny medialnej z najwyższych poziomów. 

[Doniesienia człowieka z wnętrza] opisują dokładny sposób w jaki przędzie się nowy polityczny rozwój wypadków tak, by rzucał on korzystne światło na Administrację Busha. 

Większość ludzi zbagatelizuje i zaprzeczy wiarygodności jego notatek gdyż mogą (podświadomie) odczuwać, że musieliby zwymiotować na widok czystej negatywności oraz kontroli tych, którzy obecnie są przy władzy. 

Tak czy inaczej przypadek ten jest bardzo przekonywujący a odpowiednik autentyczności dowodowej – precyzja przewidywania przyszłych wydarzeń – jest wielokrotnie spełniona tak, że przewidywania te mogą być upublicznione zanim okażą się prawdą. 

KONIEC WYCIĄGU Z 2003r. 

Niektóre najlepsze części tej samej serii danych zostały w rzeczywistości użyte w mojej książce “Financial Tyranny”, którą opublikowałem na tym blogu w 2012 r., z oglądalnością na dzień dzisiejszy na poziomie 2,57 miliona unikatowych odczytów. 

DWA LATA MEDYTACJI, BY ZROZUMIEĆ W JAKI SPOSÓB SIĘ TO ODBĘDZIE I CO TAK NAPRAWDĘ OZNACZA

W tamtym czasie nie miałem odwagi, by opublikować te słowa na moim blogu Divine Cosmos, jednak byłem głęboko zainspirowany moimi proroczymi odczytami sprzed kilku lat. Nie mogłem stać, nie robić nic i trzymać to wszystko tylko dla siebie toteż z tego powodu opublikowałem całość w formie ogromnego Ebook’a pod pewnym pseudonimem. 

Myślałem, że w tamtym czasie zacznie się to rozprzestrzeniać wirusowo ale tak się nie stało. 

W oczywisty sposób nie zamierzałem cytować tam “Prawa Jedności” oraz moich własnych odczytów tak samo jak i żadnych innych źródeł informacji, by nie stało się oczywiste kto był autorem. 

Proszę pamiętać, że przepowiednie z 1999 r. bardzo precyzyjnie przewidziały wydarzenie z dnia 11/09/2001 roku, czyli 2 lata przed aktualnym wydarzeniem. 

W czasie gdy napisałem “Zmiana Opiekunów” w 2003 roku, medytowałem już przez dwa lata nad tym oszałamiającym “zrzutem proroctw” i kontemplowałem odnośnie tego co to tak naprawdę oznacza, zarówno dla mnie jak i dla ludzkości. 

OSTATECZNIE MUSIAŁEM ZANIECHAĆ POSZUKIWAŃ LUB PRZYNAJMNIEJ NA CHWILĘ ZMODYFIKOWAĆ JE

Zauważyłem również, że publika wykazywała się ekstremalną nienawiścią oraz mściwością w kierunku mojej osoby za samo omawianie moich intuicyjnych prac co przejawiało się niezliczonymi atakami na wiele niewyobrażalnych wprost sposobów. 

W latach 1998 do 2003 osobiście zaangażowałem się w pisemną rozmowę z każdym “nienawidzącym mnie” albo na forum albo przez pocztę elektroniczną. Jest to jak bardzo poważnie podchodziłem do mojej pracy. 

Niezmiennie uzmysławiali sobie, że mają błędne zrozumienie mojej osoby i kolejno zmieniali swoje opinie. Tak czy inaczej cały ten proces był bardzo wyczerpujący. 

Niedługo po tym zaprzestałem moich intuicyjnych odczytów. Po prostu nie miałem psychologicznych zasobów, by stawić czoła ogromnej fali nienawiści jaka się na mnie wylała w tamtym czasie i również nie miałem domowego wsparcia w postaci udanego związku. 

Od tamtego czasu dokonałem ogromnego odkrycia: większość nienawiści, której teraz jesteśmy świadkami w kierunku prac podobnych do moich pochodzi od płatnych rządowych trolli internetowych co ujawniły dokumenty Snowdena. 

Dokumenty obciążające zostały opublikowane na stronie internetowej “The Intercept” Glenn’a Greenwald’a w 2014 r. Każdy powinien się z nimi zapoznać. 

Odczyty doprowadziły mnie do bardzo ciężkiej karmy, która była koniecznością i która objawiła się w formie patologicznego związku obejmującego przemoc werbalną i fizyczną, w niektórych przypadkach skierowaną na mnie. 

[Na całe szczęście mój związek z Elizabeth nie niesie ze sobą tego typu elementów i obecnie trwa już 2,5 roku]

NIE SPODZIEWAJ SIĘ Z TEGO DOBREJ JAKOŚCI DANYCH

Wynikające z tego zaburzenia emocjonalne sprawiły, że bałem się czy będę w stanie pozostać wystarczająco pozytywny, by dotrzymać wszelkim protokołom potrzebnym do uzyskania wysokiej jakości informacji. 

[Nawet w dniu dzisiejszym jest mi bardzo trudno odkręcić pewne komplikacje życiowe wymagające długiego czasu samotności oraz medytacji, które są niezbędne w celu prawidłowego wykonania tych technik oraz osiągnięcia celu.]

Postanowiłem skoncentrować się na naukowo zweryfikowanych aspektach moich prac gdyż większość ludzi nie było gotowych na przyjęcie informacji o kontaktach pozaziemsko-anielskich. 

Badania naukowe koncentrowały się na połączonych danych pochodzących z większej kadry informatorów, których spotkałem w 2004, 2007 i szczególnie w 2009 roku oraz później. 

Muszę przyznać, że uzyskiwanie zeznań łatwych do zweryfikowania od informatorów z wnętrza organizacji, które potwierdziły serię “Prawo Jedności” a także moje własne odczyty były źródłem niekończącej się satysfakcji. 

1999r. WYCIĄG TRZECI: ŻOŁNIERZE BUSHA

Moje zrozumienie na dzień dzisiejszy pozwala mi dostrzec, że istnieje tutaj większy, całościowy plan dla okresu czasu w którym dokonywałem odczytów, bym następnie wyluzował i zbudował bardziej konwencjonalny, wiarygodny model badań naukowych. 

Tak czy inaczej, odczyty z 1999 roku były ostemplowane datą i są łatwym do zweryfikowania źródłem intuicyjnych danych, które przetrwały próbę czasu i pojawiły się ponownie wtedy gdy przemoc zniknęła i nie byłem przesadnie zajęty innymi sprawami. Odczyty z tegoż roku wskazują na to, że wydarzenie 9/11 będzie sekretnym dziełem tego co nazywamy “Żołnierzami Busha”. 

Skomentowano tam również na temat tego, że frakcja ta używała fundamentalistów chrześcijańskich jako podstawy do mówienia im tego co chcieli usłyszeć. Dodałem również ekstra cytaty ze źródłowego materiału, by wzmocnić wpływ wywierany na ten artykuł. Obejmuje to również wersety z dnia poprzedniego. 

Ten ekstra materiał obejmuje pomysł przetransportowania po II Wojnie Światowej do USA sympatyków Nazistowskich Niemiec w operacji znanej pod nazwą “Operacja Paperclip”: 

Środa 21 kwietnia 1999 r. – 2:15 AM

[Pomyśl] o rzeczach takich jak Rozbicie się UFO w Roswell oraz o wynikających z tego skutkach na waszą cywilizację … 

Pomimo tego, że odkrycie to wydaje się być oszałamiające jest ono po prostu sprawą pewnych pytań, które nigdy wcześniej nie zostały zadane. 

Nie są to żadne szykany gdyż nie powoduje to zakłóceń ani nie irytuje nikogo. 

Jest to raczej oświecenie, które przychodzi w czasach (ogólnej) paniki i bardzo często przez straszliwe, puste odczucia, które wychodzą na powierzchnię gdy człowiek nie jest w stanie wydedukować właściwych rezultatów w tej dziedzinie  

Nadszedł czas, by gladiatorzy wyszli z klatek. 

Nadszedł czas, by nuklearni zdrajcy ubrali się w swoje czterowymiarowe ciała i zostawili za sobą świat, który został  tak gwałtownie zadeptany przez ich obecność w obecnym czasie… 

David widział obraz [w swoim ostatnim odczycie] swastyki, którego wierzchołki były zaostrzone a nie kwadratowe i który wpisywał się w kolory flagi amerykańskiej ukazując się wewnątrz jej geometrii. 

Jest to bardzo ciekawe i bardzo depresyjne gdy widzi się, że cały plan oraz przepowiednie układające się tak naprawdę w tak dosadny kształt. 

Czwartek 22 kwietnia 1999 r. – 4:13 AM

Czy zastanawialiście się kiedyś nad kryzysami bankowymi?  Trójka najważniejszych, światowych guru komputerowych ciągle nie wie jaki będzie to miało na nich wpływ. 

[DW: W dniu dzisiejszym określenie “trójka najważniejszych światowych guru komputerowych” może równie dobrze oznaczać: Google, Facebook i Amazona. QAnon wskazuje na fakt, że na ludzi z tych firm też są wypisane akty oskarżenia]

Szukaliśmy sposobów na osłabienie żołnierzy Busha oraz ich wpływ na globalny obraz polityki. Niestety nie udało się to … 

Tamtej nocy śniłeś mi się. Sen ten mówił o tym, że najbardziej bezwzględni Chrześcijanie staną się najbardziej zatwardziałymi konserwatystami przeciwnymi Chrześcijaństwu w jego fundamentalistycznej formie – zamiast objąć prawdziwą naturę Jedni całego Wszechświata … 

Nigdy nie dojdzie do ogólnoświatowej hegemonii sił finansowych.

1999r. WYCIĄG Z PRZEPOWIEDNI CZĘŚĆ IV: WYOBRY 2000, 9/11 I ARESZTOWANIA

Na początku nie wprowadzałem do kontekstu słowa “bush” gdyż nie wiedziałem nawet czy chodzi tutaj o TEGO BUSHA. 

Niemniej jednak niecałe dwa miesiące później 17 czerwca 1999 odebrałem przekaz, który wydawał się mówić o “wpływie żołnierzy Busha na globalny obraz polityki”. To co tutaj przeczytacie jest całkowicie zdumiewającą przepowiednią kryzysu Wyborów Prezydenckich w USA w 2000 r. czyli z wyprzedzeniem 1,5 rocznym.

Na wypadek gdybyście byli zbyt młodzi, by to pamiętać lub gdybyście zapomnieli o tym to przypomnę, że 7 listopada 2000 roku w Powszechnych Wyborach na Prezydenta USA nie wyłoniono żadnego zwycięzcy. 

Co było jeszcze bardziej żałosne to fakt, że na Florydzie wyniki zamknęły się w tak małej liczbie głosów, że formularze do głosowania musiały być ponownie przeliczone. Nawet wtedy ze wszystkimi tymi rozmowami o “nieważnych głosach” wyniki nie mogły być jasno nakreślone. Musiano udać się do Sądu Najwyższego. 

Wszyscy zawiśli w powietrzu podczas “okresu przejściowego” od 7 listopada do 13 grudnia podczas obrad Sądu Najwyższego gdy 12 grudnia wydał on wyrok na korzyść Busha a uprzedni wiceprezydent Gore ustąpił. 

Pamiętając o tym spójrzmy na to co zostało tam powiedziane: 

Czwartek 17 czerwca 1999r. – 9:21 AM 

Wiceprezydent patrzy na to jakby miał być współautorem tej sytuacji, jednak nie uświadamia sobie tego, że  ogołocili go. 

Okres przejściowy zadecyduje o kolejnym zwycięzcy. 

[19 marca 2009: Jest to zdumiewający ustęp gdyż zakończyło się dokładnie tak jak zostało przewidziane, odnośnie wyborów w 2000 roku pomiędzy kandydatami Gore i Bushem … 

Gore był przekonany, że był w stanie kontrolować przeliczanie głosów na Florydzie: “Wiceprezydent uważa, że (np. przeliczanie głosów w wyborach 2000) będzie jego autorstwem”.

Bushowska frakcja Neconów Nowy Porządek Świata już wtedy przyskrzyniła całe wybory aż do poziomu Sądu Najwyższego i dlatego też Gore “nie uświadamiał sobie tego, że został całkowicie ogołocony” w tej bitwie i nie miał szans na wygraną. 

Wybory nie miały jasno wyłonionego “zwycięzcy”. 

Nastąpił “okres przejściowy” pomiędzy dniem wyborów a ostateczną decyzją, co nastąpiło przy użyciu Sądu Najwyższego, stąd mowa o tym, że “Okres przejściowy zadecyduje o kolejnym zwycięzcy.” 

Okres ten przedłużył się do ponad miesiąca, od 7 listopada do 12 grudnia kiedy to ogłoszono decyzję Sądu Najwyższego. 

Pisałem o tym zdumiewającym połączeniu do kryzysu wyborczego z 2000 roku zaraz po tym jak nastąpił, po raz pierwszy 24 listopada 2000 roku gdy tylko to odkryłem. Następnie powtórzyłem to 13 grudnia 2000 zaraz po tym jak Gore ostatecznie ustąpił.]

NASTĘPNE SŁOWA SĄ CAŁKOWICIE ZDUMIEWAJĄCE

Pamiętajcie, że to o czym tutaj przeczytaliście zostało wypowiedziane 17 czerwca 1999 roku i opublikowane nieco później czyli na 1,5 roku przed kryzysem w Wyborach  Prezydenckich 2000. 

Przekaz ten mówi o wiceprezydencie, którego kryzys wyborczy pozostawia całkowicie ogołoconego w okresie przejściowym, zanim zostanie wyłoniony “zwycięzca” w ostatecznej bitwie. 

Kolejne słowa, które przyszły z oczywiście precyzyjnego przekazu przeskakują bez trudu w czasie na kolejny rok. 

To co możemy tutaj zobaczyć jest prześladującym nas odniesieniem do tego co wydaje się być 9/11: 

Rydwan wzbija się coraz wyżej i wyżej w powietrze i będzie widziany przez wszystkich. 

Budynki obrócą się w dym, ludzie będą płakali i w tym momencie już się dopełni. 

Nastąpią kolejne etapy tego, to oczywiste, ale tamten będzie bardzo ważnym znacznikiem czasu.

image.png

Ostatnie trzy zdania mają dla nas wyjątkowe znaczenie. Natychmiastowo po tym jak przepowiedziano kradzież wyborów przez Bushów, doszło do wydarzenia 9/11 co zostało przepowiedziane z wyprzedzeniem ponad dwuletnim. W mojej książce “The Sychronicity Key” dzieliłem się większą ilością przepowiedni odnoszących się do 9/11/ 

“Rydwan” na niebie, który “będzie widziany przez wszystkich” odnosi się do samolotów, które uderzą wieże 9/11/ Każdy widział zdjęcia samolotów. Rydwany są (antycznymi) pojazdami bojowymi. 

Natychmiastowym rezultatem tego, że “rydwan na niebie … który będzie widziany przez wszystkich” jest fakt, że “budynki obrócą się w dym a ludzie będą płakać i w tym momencie już się dopełni”. 

JEDNA Z WIELU PRECYZYJNYCH PRZEPOWIEDNI 9/11

Pomimo tego, że w tamtym czasie tego nie widziałem to jest to jedna z wielu różnych dosadnych przepowiedni wspominających o wydarzeniu z 9/11 jako czegoś co jest nieuniknione. 

Możecie znaleźć ostemplowaną datą wersję tego artykułu na archive.org z dnia 28 listopada 1999 klikając na ten link i przewijając do końcowej części strony. 

Wcześniejsza wersja przepowiedni z 22 kwietnia 1999 mówiąca o “żołnierzach Busha” jest dostępna w tym odnośniku archive.org nieco poniżej połowy artykułu. Najwcześniejsza wersja zrzutu ekranowego pochodzi z 9 kwietnia 2001 roku. 

Kopie te z naniesioną datą są potwierdzeniem na to, że były opublikowane znacznie wcześniej niż nastąpił kryzys wyborczy oraz wydarzenie 9/11 na wypadek gdyby ktokolwiek chciał mnie posądzić o zmyślenie tego wszystkiego. 

PIERWSZA Z PRZEPOWIEDNI ZACZĘŁA SIĘ NATYCHMIAST

Pierwsza z przepowiedni o 9/11 pojawiła się w ciągu niecałego miesiąca po rozpoczęciu mojego kontaktu czyli 6 grudnia 1996 r, co omawiałem w mojej książce “The Synchronicity Key”. 

Można przejść do te części przez kliknięcie tutaj na archive.org gdzie znajduje się zrzut ekranowy wczesnego odczytu z 28 listopada 1999 roku. 

Następnie kliknij tutaj na “02-Dec 96.1” i przewiń poza połowę i znajdziesz tam czarne na białym napisany artykuł z 24 stycznia 2000 r. Mrozi do szpiku kości. 

Kluczową frazą jest: “Jest to ich największa historyjka science fiction jaką opowiedzieli. Ratunek 911. CBS i ABC nadają z właściwą uwagą. Płot z kutej stali otacza ciała ofiar”. 

Tytuł 911 jest tutaj wspomniany z jedyną różnicą, że nie ma tam slasha pomiędzy 9 a 11. 

Tak czy inaczej “oficjalna wersja zapisu” 9/11 jest ciągle stanowczo preferowana przez główny nurt medialny aż po dziś dzień i odnosi się do “największej historyjki science fiction jaką opowiedzieli”. 

Dr Judy Wood jako pierwsza wskazała na zdjęciach fakt, że stalowe kolumny po prostu zdematerializowały się co sugeruje użycie broni wykorzystującej cząstki wysokoenergetyczne, które obracają większość szczątków w pył: 

image.png

WIELE BEZPOŚREDNICH POŁĄCZEŃ

Odczyt humorystycznie opisuje fakt ciągłej transmisji ukazującej tę katastrofę przez główny nurt medialny jako “CBS i ABC nadają z właściwą uwagą”.  

Jest to ich największa historyjka science fiction jaką opowiedzieli. Ratunek 911. CBS i ABC nadają z właściwą uwagą. Płot z kutej stali otacza ciała ofiar”.

Po wszystkim pozostało tam kilka odstających stalowych belek, które wyglądały jak żelazny płot. 

image.png

Odczyt z 1996 roku również powiedział to, że “ciała ofiar otacza stalowy płot”. Kolumny w budynku World Trade Centre były wykonane ze stali. 

Inną nazwą dla wczesnego, słabszego prekursora stali jest “kute żelazo”, ukazujące jeszcze jedno połączenie z tą przepowiednią. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wrought_iron

Nowoczesnym funkcjonalnym odpowiednikiem kutego żelaza jest stal średnio lub nisko węglowa. 

“Płot z kutej stali otacza ciała ofiar”. 

Odczyty z 1999 roku wspominały również bezpośrednie połączenie tego wydarzenia z Nowym Porządkiem Świata czyli frakcją Busha przejmującą kontrolę nad Amerykańskim Rządem poprzez przywłaszczone Wybory Prezydenckie 2000. 

Przepowiednia o rydwanie wznoszącym się w powietrze oraz budynkach obracających się w dym a także ludziach płaczących przyszła natychmiastowo po zawłaszczonych wyborach 2000. 

Sugeruje to, że zarówno wybory jak i 9/11 były częściami większej operacji zaplanowanej z dużym wyprzedzeniem. 

Mój informator Pete Peterson został ostrzeżony o 9/11 na długie lata przed nastąpieniem tego wydarzenia. Powiedziano mu, że musi się przygotować do kompletnego załamania społeczeństwa co na całe szczęście się nie wydarzyło. 

Powtórzę ponownie, że odebranie tych przekazów było dla mnie bardzo intrygujące tak samo jak i wyruszenie na poszukiwanie dowodów wspierających je. 

Przepowiednia ta spełniła się w zdumiewający sposób co doprowadziło mnie do przekonania, że masowe aresztowania również nastąpią pewnego dnia. 

WIELE PRZEPOWIEDNI O 9/11 ZOSTAŁO UMIESZCZONYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Natychmiastowo po wystąpieniu 9/11 wpadłem w szał pisania. Uzmysłowiłem sobie, że posiadam na tej stronie wiele przepowiedni odnoszących się do tego wydarzenia. 

[Bardzo podobna rzecz ma miejsce obecnie gdzie widzę bardzo wiele oznak na to, że możemy ostatecznie znajdować się w przededniu  bycia świadkami masowych aresztowań, które pierwotnie “mogą być interpretowane jako chaos i zaburzenia”.]

Jeszcze przed północą tego samego dnia w czasie gdy większość ludzi wpadło w całkowitą traumę, napisałem pierwszą część z trzech części artykułu ujawniającego przepowiednie o 9/11 oraz omawiałem w jaki sposób łączą się one ze sobą. 

Artykuł ten został opublikowany 11, 12 oraz 13 września 2001 roku. 

Sama ilość przepowiedni w tym artykule, które są łatwe do udowodnienia z materiału, który już opublikowałem na tej stronie robi wrażenie.

Zrzuty ekranowe mojej ówczesnej strony internetowej istnieje i datowany jest na 28 września 2001 roku czyli zaraz po tym jak opublikowałem to wszystko. Proszę tylko spojrzeć. 

Oszałamiająca precyzja przepowiedni 9/11 doprowadziła mnie do przekonania, że masowe aresztowania również ewentualnie nastąpią jak i również kolejna wielka przepowiednia, czyli Wzniesienie. 

ZADZIWIAJĄCE PRZEPOWIEDNIE PRACY Z GAIA/GAIATV Z 1996r. 

Po raz pierwszy ogłosiłem moją pracę na Gaia TV (obecnie Gaia) 11 kwietnia 2013 roku w moim wielkim ogłoszeniu: “Big Announcement: David Wilcock’s Weekly TV Show!” Na tej stronie.  

W tamtym czasie uzmysłowiłem sobie fakt, że otrzymywałem prorocze przekazy już w 1996 roku, czyli z wyprzedzeniem 17 lat, które ukazywało mi fakt, że jakaś większa siła była w działaniu w naprowadzeniu mnie na te kreatywne możliwości.

Poniżej przedstawiam zdjęcie okładki notesu, który używałem by zanotować moje sny oraz by opisać ręcznie początkowe odczyty z 1996 roku w miarę jak się pojawiały. Jak widzicie notes ten posiada jeszcze na okładce analogowo umieszczoną cenę: 

image.png

Poniżej przedstawiam kluczową notatkę, którą napisałem będąc w głębokim transie 30 listopada 1996, 20 dni po tym jak rozpoczął się kontakt: 

image.png

Moje pierwsze wystąpienie w Gaia TV było z George Noory, który zajął miejsce Art Bell’a jako gość audycji Coast to Coast 1 stycznia 2003 roku. W czasie gdy nagrywałem pierwsze zdjęcia w styczniu 2013 r. Gaia TV była praktycznie wielkim magazynem filmów z jogą: 

“Homeopatyczne TV. Myśl o Art Bell wykonującym jogę.” 

Pośród wielu innych rzeczy ja również omawiałem homeopatię w moim programie jak np. przez omawianie prac zwycięzcy Nagrody Nobla dr Luca Montagnier’a. 

To właśnie z tego powodu wersety przekazu bardzo rzucają się w oczy jako niezaprzeczalna przepowiednia mojego przyszłego zaangażowania na 2 lata zanim Gaia została założona: 

“Homeopatyczne TV. Myśl o Art Bell wykonującym jogę.”

Powtarzam ponownie, że źródło wykazało się poczuciem humoru co jest spójne z tym w jaki sposób ci przewodnicy działają. Art Bell był ostatnią osobą, którą mógłbyś sobie wyobrazić wykonującą ćwiczenia jogi. 

PROSZĘ SPRAWDZIĆ CAŁĄ STRONĘ ZAPISKÓW

Oto jest pełna strona z notatnika gdzie pojawiają się te wersety: 

image.png

Spekulowałem tutaj również odnośnie wersetu: “Jabłka i pomarańcze mogą stworzyć parę, wiesz o tym. Jeśli wylądują w kraju” mógł być informacją odnoszącą się do Corey Goode oraz naszej pracy nad programem Kosmiczne Ujawnienie.  

LĄDOWANIE W KRAJU … ZNALAZŁO SIĘ W DRUGE REPORT

Pomysł “lądowania krajowego” z pewnością spełnił się gdyż reklamy Gaia ciągle przewijały się w naszym programie i w Druge Report podczas Wyborów Prezydenckich 2016 r.: 

image.png

Reklama ta najwidoczniej spowodowała to, że nasz program był oglądany i omawiany na najwyższych poziomach gdyż działo się to zaraz podczas gorącej rywalizacji Wyborów Prezydenckich w USA w 2016 roku. 

Druge Report jest najbardziej popularną stroną internetową z wiadomościami i w jakiś sposób udało się mu uniknąć kontroli przez Władzę Realną (Deep State). Była to strona “niezbędna” do przeglądania przez wiele lat i stała się absolutnie instrumentalna podczas tychże wyborów. 

To właśnie z takich powodów bardzo doceniam pomoc Gai jakiej udzieliła ona temu ruchowi przez ostatnich pięć i pół roku: 

image.png

Corey i ja jesteśmy definitywnie całkiem różni co w Amerykańskim dialekcie określa się przez różnych ludzi jako: “być jak jabłka i pomarańcze”. 

Tutaj możecie zobaczyć wyciąg z oryginalnych przekazów z 1996 roku co znajduje się na archive.org. 

W tamtym czasie nie publikowałem całego materiału gdyż nie rozumiałem znaczenia pewnych wydawałoby się niemądrze brzmiących wstawek jak np. Art Bell ćwiczący jogę. 

Gdy przewiniecie na koniec zrzutu ekranowego tej strony z 9 kwietnia 2001 roku to zobaczycie, że cytuję wszystko z tej strony aż do zdania “nie ma potrzeby na zaplanowane poświęcenie”. 

SKARBNICA WIEDZY W GAIA JEST BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM

Jest dla mnie ogromnym błogosławieństwem fakt, że praca mojego życia jest przechowywana w telewizji Gaia do odkrycia dla ludzi w szczególności w społeczeństwie wyłaniającym się po masowych aresztowaniach. 

Jest to dla mnie wyraźny znak proroczego odczytu pochodzącego z 1996, który na zawsze pozostał w mej głowie i jest on dowodem na to, że praca ta była dziełem życzliwie i anielsko wspieranej misji, która urzeczywistniła się. 

Gdybym nagrał wszystkie odcinki przy pomocy konwencjonalnych metod do bardzo prawdopodobne, że do dzisiaj już by one nie istniały online w żadnej formie. 

Nie wspieramy ani nie zachęcamy do żadnego negatywizmu skierowanego na Gaia i więcej na ten temat powiemy później, jednakże w pierwszej kolejności musimy opublikować ten kryzysowy artykuł. 

U niektórych ludzi doszło do bardzo brzydkiego nadinterpretowania pewnych spraw co popchnęło ich w kierunku oburzającego, niesprawiedliwego i bardzo nieokiełznanego ataku. Nie popieram takiego podejścia. 

Pomniejsze studio takie jak Gaia będzie najprawdopodobniej odgrywało znacznie ważniejszą i wpływową rolę w świecie po masowych aresztowaniach. 

Powinni także spodziewać się ogromnej liczby subskrybentów w miarę jak coraz więcej ludzi będzie budziło się na prawdę, co w rzeczywistości ma miejsce i co jest bardzo dobrym znakiem. 

PRZEPOWIEDNIA SKANDALU PIZZAGATE … W 1996r.? 

Obraz strony z przepowiednią był opublikowany tutaj w 2013 roku. 

Obecnie publikuję ją ponownie i czytałem ją kilka razy uzmysławiając sobie przy tym, że może ona posiadać pewne dodatkowe dane na temat całkiem innych rzeczy, które są bardzo na czasie. 

Proszę zauważyć co jest napisane: “Następnego weekendu będziemy pełnili szczególną funkcję. (dieta) Wskakuj na pizzę”. (Proszę zerknąć na poniższą fotografię z wyciągu odczytu). 

image.png

Ta “szczególna funkcja” może po raz kolejny odnosić się do masowych aresztowań, które przewidziane są w moich odczytach przy wielu różnych okazjach. Odniesienie do pizzy może również łączyć się z dobrze znanym nam w obecnych czasach skandalu Pizzagate. 

Proszę również zauważyć, że po frazie “szczególna funkcja” mówi się tam o “diecie” w formie wtrącenia. Sprawdźmy jakie jest drugie znaczenie słowa dieta? (w znaczeniu amerykańskim)

 1. Prawodawcza grupa pewnych państw, jak np. Japonia.
 2. Ogólna nazwa agregatu pewnych posiadłości należących do dawnego Świętego Imperium Rzymskiego.

Z tego powodu sugeruje się tutaj, że “specjalna funkcja” będzie miała miejsce w prawodawczym sądzie … np. takim jak Kongres USA. 

Może to się wydawać nieprawdopodobne jednak po wielu precyzyjnych przepowiedniach dotyczących przyszłości, których doświadczyłem osobiście, nic nie może mnie zaskoczyć. 

Mówi się tam również Wskakuj na pizzę”. W Amerykańskim slangu fraza “hop in” zazwyczaj odnosi się do zajęcia miejsca na dziką przejażdżkę, jak np. rollercoaster. 

Właśnie dlatego sugeruje się tam “szczególną funkcję” w “diecie”, do której się tam odnoszą i która może okazać się dziką przejażdżką mającą coś wspólnego z pizzą. 

image.png

Odniesienie do “szczególnej funkcji” ma się rzekomo wydarzyć “następnego weekendu” co może oznaczać koordynaty opublikowania jej po raz pierwszy na tej stronie internetowej czyli dzisiaj. 

Nie wierzę, że jest to dosłowne określenie tego, że coś odbędzie się na weekend po tym jak odkryłem i opublikowałem tę dziwną przepowiednię po raz pierwszy. 

Z moich poprzednich doświadczeń mogę tutaj powiedzieć, że oświadczenie to może oznaczać przepowiednię, która może urzeczywistnić się w bliskiej przyszłości, ujmując to ogólnie. Dlatego też “następny weekend” może odnosić się do jakiegokolwiek czasu od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. 

Może to zabrzmieć obłąkańczo ale miałem dziesiątki o ile nawet nie setki przykładów przepowiedni jak ta, w której dochodziło do “kalibracji czasowej”. 

TO CO JESZ JEST TOBĄ

Ponownie publikuję poniżej zrzut ekranowy tej strony zaraz w miejscu gdzie ewidencja sugeruje to, że masowe aresztowania przewidywane w odczytach mogą w końcu nadchodzić. 

Cała ta przepowiednia była bardzo sprytnie zakamuflowana jako ostrzeżenie dla mnie, bym nie jadł niezdrowego jedzenia. To właśnie dlatego przez tak długi czas nie pojawiła się ona na moim radarze czujności. 

Zamiast typowego powiedzenia “jesteś tym co jesz” otrzymaliśmy tutaj coś co jest bardzo precyzyjnie ubrane w słowa. 

“To co jesz jest tobą, wiesz” może oznaczać cokolwiek np. nieznacznie zawoalowane sugestie odnoszące się do kanibalizmu, o których bardzo często słyszymy w danych na temat Pizzagate. 

Ze wszystkimi znakami na niebie i Ziemi odnoszącymi się do nieuniknionych masowych aresztowań obecnie nadchodzącymi  jest to tego typu niepokojąca historia, która może stać się tą, o której każdy zacznie mowić, metaforycznie – “następnego weekendu”. 

Przybliżenie obydwu tych zdań jest bardzo przekonujące a wszyscy wiemy znaczenie kodowego słowa “pizza”, które było bardzo szeroko używane w kręgach znacznie wcześniej przed 1996 rokiem: 

Proszę zauważyć również literkę “K” we frazie “wiesz” (z ang. “you know”, przyp. tłum.), która jest napisana w bardzo dziwny sposób i wygląda bardziej jak gwiazdka z klawiatury komputerowej. Może to być intencjonalna intuicyjnie nakierowana pomyłka taka jaką zdalnie widzący mogą odbierać w danych, które przekazywane są podczas ruchu ich pióra. 

Z tego powodu, może być to odczytane “To co jesz jest tobą. Ty teraz.” Może to w dalszym stopniu podkreślać dosadne znaczenie ukrytej wiadomości. Odczyt wcale nie wymaga użycia słowa “wiesz”. Jest to po prostu nic nie znacząca fraza werbalna.  To co widzimy jest natychmiastowym powieleniem odniesienia do “ciebie”. 

Czyli, ta sprawa dotyczy “ciebie” – czyli wszystkich nas – teraz. Zaraz przed tym powiedziano nam “Nie bądź niewolnikiem”. Było to jeszcze jedno odniesienie z tej samej przepowiedni tak dla dodania tła. 

Angioplastyka jest odniesieniem do operacji na otwartym sercu lub do cewnikowania serca w celu jego uzdrowienia. 

Wers ten może oznaczać “szczególną funkcję” masowych aresztowań, które będą odpowiednikiem “kryzysowej operacji chirurgicznej” mającej na celu uzdrowienie planety Ziemi. 

Kryzysowa chirurgia została użyta w wielu innych analogiach występujących w odczytach i to właśnie dlatego masowe aresztowania będą niezbędne dla Ziemi – jako pacjenta – przetrwania. 

Powtarzam ponownie, że … był to 1996 rok. Przepowiednia odnosząca się do Pizzagate była ujęta w oryginalnym transkrypcie co można zobaczyć na stronie archive.org. 

OSTATECZNIE WYJAŚNIŁO SIĘ TO W 2013r. 

Wersy opisujące “jabłka i pomarańcze” oraz “Art Bell ćwiczący jogę” wydawały się bardzo dziwne i całkowicie z “innej bajki” i w tamtym czasie nie opublikowałem ich pośród innych cytatów, które umieszczałem na tej stronie w 1999 r. 

Zwróciłem na to uwagę ponownie gdy przeczytałem frazę “Nie bądź niewolnikiem” co jest wiadomością bezpośrednią ujętą w tym samym odczycie, w którym znajduje się owiany tajemnicą akapit z pizzą – “To co jesz jest tobą”. 

Pamiętam dziwne wersety na temat “Homeopatyczna TV … Art Bell ćwiczący jogę” z 1996 roku zaraz po tym jak rozpocząłem pracę co ująłem w moim ogłoszeniu.

Corey nie mógł zacząć programu wraz ze mną przez pierwsze 2 lata, tak więc dopiero znacznie później wychwyciłem znaczenie frazy “Jabłka i pomarańcze mogą tworzyć pary”. 

Nasza praca z odważnym wsparciem telewizji Gaia w największym stopniu wybrukowała drogę do szczęśliwszego, zdrowszego i inteligentniejszego świata jak i również do Pełnego Ujawnienia. 

Przepowiednie takie jak powyższe spowodowały u mnie jeszcze większy pęd do oglądania się za masowymi aresztowaniami co było sugerowane od 1996 roku a bezpośrednio przewidziane w 1999. 

Powtarzam ponownie: nie uważam, że wszystko to sprawia, że jestem kimś szczególnym. Tego typu rezultaty zaginające czas są dość potoczne jeśli zaczniesz trenować właściwe protokoły zdalnego widzenia. 

KLIKNIJ TUTAJ, BY PRZEJŚĆ DO CZĘŚCI II: KOŃCOWY ETAP UJAWNIENIA (w tłumaczeniu) 

Autor:
David Wilcock – pisarz, profesjonalny wykładowca, reżyser i badacz starożytnych cywilizacji, naukowiec do spraw świadomości i nowych paradygmatów obejmujących materię i energię. 

Strona źródłowa: https://divinecosmos.com/davids-blog/22005-stunning-new-briefings-spy-satellites-down-deep-state-arrests-finally-imminent?utm_source=ONTRAPORT-email-broadcast&utm_medium=ONTRAPORT-email-broadcast&utm_term=&utm_content=Stunning+New+Briefings%3A+Spy+Satellites+Down%2C+Deep+State+Arrests+Finally+Imminent%3F&utm_campaign=09082018 

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Total Page Visits: 9259 - Today Page Visits: 19