Rozdział 20: Podwójne Dno Świadomości

Ludzie, którzy poświęcają czas, aby przyśpieszyć wzrastanie świadomości do praktykowania telepatii i teledetekcji posiadają to, co w rzeczywistości jest drugim dnem świadomości.

Zarówno myślą oni jak i odczuwają poza ich bezpośrednim ciałem fizycznym. Drugie dno świadomości obejmuje głębsze i często intuicyjne zasoby rezonansów grawitycznych na większą skalę skierowaną na zewnątrz (co zawsze scala się z kolektywnym, współdzielonym wymiarem).  Poprzez negatywne cykle skierowane do wewnątrz rezonuje to również do zewnętrznych obszarów czasoprzestrzeni co pozwala na odczuwanie dalszych rejonów.  W taki właśnie sposób niektórzy z nas mogą niemalże natychmiastowo rozpoznawać to co myślą inni, często będąc z dala od nich.

Może to się wydawać dziwnym, ale zwierzęta pozbawione są barier intelektualnych i dlatego też polegać one mogą na podwójnej głębi świadomości.   Gdy słonie chwyciły ludzi i pobiegły wyżej pod górę zanim tsunami uderzyło wybrzeże w 2005 roku, kiedy psy pobiegły przed jakimikolwiek widocznymi oznakami nadchodzącego kataklizmu, prawdopodobnie polegały one na drugiej głębi świadomości.

Fizyczne wyjaśnienie tego procesu (oraz kolektywnej społeczności umysłu) opisane jest w poprzednich rozdziałach.

Druga głębia świadomości pozwala telepatii na jednoczesne wędrowanie poprzez wiele różnych istot oraz na ostatecznie zakończenie tej podróży w wyższym porządku myślowym: w kolektywnym umyśle. Z początku może to wymagać zgranej koncentracji na jednym osobniku lub kilku innych, gdy działają oni jak miejscowa zbiórka różnorodnych umysłów, lecz wraz z upływem czasu staje się to większą, powszednią świadomością.

Pozwala nam to na wejście do pomieszczenia spotkań i odczucie nastroju ludzi oraz tematu ostatnich interakcji.  Wymaga to przejrzystości tak samo jak i w przypadku telepatii.

  • Proszę tego spróbować jeśli możecie.  W większości przypadków nastąpi jedynie poprawa życia.

Ponownie przytoczę tutaj Dr. Russela Targa:

“Największą tajemnicą jest ta, że wcale nie ma tajemnic”. 

Innymi słowy, inne istoty mogą odczytywać nasze myśli.

Początkowo może to wydawać się niezręczne wśród istot seksualnie ukierunkowanych, jednakże pośród istot nieseksualnych jest to znacznie mniej istotne.  Przyzwyczajenie się do tego typu przejrzystości może zając trochę czasu. Wiele kłamstewek oraz nieporozumień plątających się w umyśle więdnie w obliczu pozytywnego rezultatu (pozostawiając w efekcie poczucie łaski).  Mężczyzna mierzący kobietę z góry w dół może zauważyć, że obróci się ona ostrożnie i popatrzy w jego kierunku. W społecznościach opartych na zjawisku drugiej głębi świadomości, osoba pragnąca władzy z pobudek kryminalnych może być wykryta. Kłamstwa oraz zbrodnie danego reżimu mogą być rozpoznane przez którąkolwiek z zainteresowanych osób.

W skrócie, podwójna głębia świadomości, którą wszystkie Istoty Pozaziemskie rozwijają oraz do której ludzie muszą podejść z większą szczerością, pomoże rozwinąć ludziom i kosmitom większą szczerość.  Jest to zarówno pożądane jak i niezbędne w celu zrozumienia inteligentnego wszechświata.

Z biegiem czasu, głębia świadomości ewoluuje w wyższy porządek (porządki) dodatkowej świadomości, których przykładem mogą być niektóre zaawansowane grupy hiperwersalne oraz społeczności oparte na jedności umysłu. Istnieją niezwykle ważne, fenomenalne porozumienia oraz dynamiczne powiązania, które mogą być zrozumiane tylko i wyłącznie przez tego typu świadomość oraz równość.

Różnica między wspólnotą umysłu a jednostką umysłową jest analogiczna do różnicy między w pełni rozwiniętym osobnikiem a kilkoma komórkami mózgowymi.

Gdy nowo wyewoluowane populacje odkrywają cykle energii ujemnej i zjawisko elektrograwitacji zaawansowane istoty pozaziemskie kontaktują się z nimi z różnych powodów:

  • w celu dalszego ich ucywilizowania
  • oraz aby ukierunkować je zgodnie z ekologią∆t (lub alt ’t’)

Gdy ludzie wchodzą w interakcje i zaczynają próbkowanie podwójnej głębi świadomości te same zaawansowane społeczności  starają się na różne sposoby zapewnić dokładne zrozumienie istniejących już konwencji o nie używaniu przemocy.

Jak widzieliśmy już na przykładzie niektórych Istot Hiperwersalnych, spotkania te mogą być czasami drażliwe, jednakże w ogólnym ujęciu powinny one prowadzić do wzajemnych ciągłości ewolucyjnych.  Pośród istot pozaziemskich, używanie podwójnej głębi świadomości jest tak konieczne jak dla dziecka uzmysłowienie mu, że nie jest ono centrum wszystkiego.

Gdy Hiperwersalne Istoty irytują się oraz dystansują od szorstkiego postępowania ludzi należy pamiętać, że współdzielą one większe i łagodniejsze zarysy interakcji umysłowych, nawet jeśli niektóre z nich popełniają błędy podczas interakcji z ludźmi.  Przepełnione strachem ludzkie impulsy oraz arogancja może wydawać się im dziwna i trudna do pojęcia być może dlatego, że znaczna większość hiperwersalnych od samego początku posiada lepsze pomysły.  Aby wyobrazić sobie w jaki sposób jesteśmy przez nich odbierani, wyobraźmy sobie próbę zrozumienia człowieka jaskiniowego, który zna około 30 słów, ukierunkowanego do użycia siły fizycznej i ślepego na wszystko to, co jeszcze nie jest powszechnie uznane.

Powtórzę tutaj ponownie, że koniecznym jest pamiętanie o tym, że: istniały, istnieją i będą istniały znacznie bardziej zaawansowane porządki oraz istoty w szerokim zakresie naszego czasu przeszłego , teraźniejszego oraz przyszłego.  Bardziej zaawansowane społeczności istnieją wszędzie wokół nas niemalże na każdym kroku w jakimkolwiek kierunku byśmy się nie udali, również w pojmowanej przez nas teraźniejszości.  Jeszcze wiele musimy się nauczyć.

Ze względu na krytyczną sytuację większych okoliczności, zaawansowane Istoty Pozaziemskie mogą czasami czuć się odcięte i wyprane z emocji.  Pewna Istota Hiperwersalna powiedziała raz, że najlepsze w człowieczeństwie jest “bycie jak ludzki jedwab”, najwidoczniej odnosiła się ona do naszych niezależnych od emocji przeglądów sytuacji (oraz innych rezonansów kulturowych).

Dr. John Mack napisał o tym, że pewna uprowadzona osoba o imieniu Catherine powiedziała, że Istota Szara rzekła, że jej rodzaj wie co to znaczy troska, ale:

“Nie odczuwamy tego tak intensywnie jak wy.”

Mack następnie pisał, że Catherine

“stwierdziła, że z perspektywy uprowadzających kosmitów oraz na podstawie ich zaangażowania w dane przedsięwzięcie, mogli oni odczuwać do nas sympatię taką, jaką my odczuwalibyśmy dla zwierzęcia będącego przedmiotem eksperymentów.” (Uprowadzenie, str. 163, 166)

Czasami ludzie mogli odczuwać odległe, a nawet protekcjonalne podejście kosmitów w kierunku sytuacji w jakiej znalazł się gatunek ludzki.

Pewna Istota Hiperwersalna z “Trójki Eliptycznej”, współdziałająca w przestępstwach Verdantów, czasami usiłowała nagiąć zarys obrazu swego gatunku, na słowo honoru. Nie jest to oczywiście jak oni widzą samych siebie, lecz biorąc pod uwagę upiorną ironię strategii Verdanckiej, jest to dla nich wygodne, aby pokazywać się w ten sposób ludzkości.

Hiperwersalni tego typu mają tendencje to myślenia, że wszystko jest inne po staniu się Istotą Hiperwersalną. Co więcej, mogą usiłować, aby zapobiegać powstawaniu innych struktur oraz sieci komunikacyjnych w całym sąsiedztwie supergromady ich galaktyk.

Możemy więc zauważyć zaawansowanych hiperwersalnych, którzy mogą być wybiórczo pomocni, a zarazem na zimno obliczać – zgodnie ze swoim przyzwyczajeniem  ogromną liczbę umierających kosmicznych istot.  Mogą oni mieć czasami tendencje to zaprzeczania wszelkim nowo wyewoluowanych Istotom Pozaziemskim, zarzucając im brak doświadczenia oraz bycie naiwną mniejszością uniwersalnego życia.

Tymczasem dopiero co wyewoluowane istoty mogą zauważać to co przynosi przyszłość: całkowitą potrzebę ochraniania, zapobiegania konfliktów, oraz redukowania populacji w galaktykach takich jak Droga Mleczna oraz Andromeda ponieważ połączą się one w jedną ogromną, gorącą oraz nieznacznie mnie gościnną galaktykę eliptyczną.  Jest to w tych przypadkach sprawa życia lub śmierci, a jednak nowo powstali pozaziemscy wydają się rozumieć to.

Czasami postawa hiperwersalnych z “Trójki Eliptycznej” sugeruje, że jeśli ludzkość odstąpi od bardziej wyrównanych i ekologicznych względów to wszystko będzie dobrze. Innym razem znowu, niektórzy z nich przekręcają to twierdząc iż pomimo, że naprawa sytuacji jest osiągalna to i tak miliony ludzi umrze z powodu najazdu Verdantów. Słyszeliśmy ich mówiących, że spektakl Verdancki jest po prostu odchyłką od pewnego planu bo ludzkość doświadczyłaby interwencji którejś z grup pozaziemskich.

Tego typu hiperwersalni sugerują to, że ludzkości brakuje perspektyw w tego typu sprawach.  Pamiętajmy, że istoty te żyją bardzo długo i były świadkami długiej historii brutalności zarówno tu jak i gdzie indziej.

Zakładają oni, że tak czy inaczej będziemy zmuszeni do zmiany.

Autor: 

George LoBuono (pisarz i badacz Uniwersytetu Kalifornijskiego – UC Davis)

Strona źródłowa: (http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/vidaalien_alienmind.htm)

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Total Page Visits: 2943 - Today Page Visits: 2