16 500 lat temu

W tym czasie na Ziemi istniało pięć do siedmiu plemion, niektóre z nich prowadziły wyniszczającą wojnę. Wygrać tę wojnę było bardzo trudno, dlatego jedno z tych Pierwotnych Plemion zawarło układ z istotami pozaziemskimi znanymi jako Alpha Draconians lub Draco Reptilians (z powodu ich gadziego wyglądu) w celu uzyskania od nich zaawansowanej technologicznie broni, a w zamian zapewnienia im ważnej pozycji na Ziemi. Podpisali przymierze, które będzie trwało 16 500 lat, kończąc się w 2012 roku.

Światowy stan wojenny

Przymierze nazwano Globalnym Stanem Wojennym. W wyniku jednego szybkiego ruchu Ziemia-Midgard została stracona. Traktat wprowadził całą Ziemię w stan wojenny z całkowitą dominacją Draco.

Przymierze pozwoliło Draco zainstalować na planecie swojego generała – Anu – jako “Pana” (tak, tego “Pana” z Biblii) i pozyskać z niej wszystko, co materialne i niematerialne.

Synowie Anu – Enlil i Enki (którzy są obszernie omówieni w tekstach sumeryjskich, ale ich role są przedstawione na odwrót) oraz jego wnuk Marduk z powodzeniem potajemnie przejęli wolną wolę ludzkości.

Draco zainstalowali na Ziemi hierarchiczną strukturę dowodzenia na czele z Mardukiem, który od tamtego czasu sprawował kontrolę.

Podczas globalnego stanu wojennego Marduk stał się dyktatorem tego świata, ponieważ w stanie wojennym to główny generał jest tym, który przejmuje władzę nad krajem, a w tym przypadku – nad planetą. Jego celem było pozyskanie wszystkich ziemskich aktywów (łącznie z duszami), a następnie zniszczenie Ziemi i całego życia na niej. Wszystkie aspekty tutejszej rzeczywistości miały zostać zmanipulowane w celu osiągnięcia tego ostatecznego celu.

“Global Martial Law Hierarchy Chart from Kim – Manna World Holding Trust”
(struktura hierarchiczna globalnego stanu wojennego od Kim – jęz. ang.)

https://www.youtube.com/watch?v=uRJ7RpKWpr4

FUNDUSZE (Trusts)

Marduk stworzył 6500 funduszy powierniczych. Dzięki pomocy swoich sług udało mu się w ciągu tysiącleci zebrać do różnych funduszy prawie wszystkie aktywa na całym świecie. Były one strzeżone przez wyznaczonych powierników takich jak Ferdinand Marcos, Sukarno, Kaddafi, Nelson Mandela i wielu innych. Do tej pory istniało 600 powierników. Realizowali oni plan poprzez kradzieże, przekupstwo, oszustwa, naciski, wymuszenia, szantaż, grabieże, malwersacje rynkowe, manipulacje społeczne, zastraszanie, zatrucia, przewroty, szpiegostwo, infiltrację, zabójstwa, podważanie, wojnę, ludobójstwo, uprowadzenia, choroby, narkotyki, hipnozę, kontrolę umysłu, manipulacje pogodowe, zdarzenia pod fałszywą flagą, czarnoksięstwo, czary, czarną magię, rzeź, gwałt, rytualne nadużycia i rytualne ofiary.

OZNAKI ZMIAN

Co 2000 lat przybywają pewne grupy ludzi. Nie tylko tutaj, ale i w innych miejscach [na innych planetach – przyp. tłum.]. Tym razem te istoty albo te dusze pojawiają się tutaj jako ludzie. Za każdym razem, kiedy te dusze się pojawiają, posiadają one swoją szczególną pamięć oraz konkretne typy DNA wymagane do tego, aby mogły przybyć tutaj na Ziemię. Oni wiedzą, że to właśnie te dusze przybywają, aby pomagać innym cywilizacjom dokonać transformacji. Nie tylko tutaj, ale także w innych miejscach we Wszechświecie. Ludzie ci są teraz tutaj.

PROJEKT LOOKING GLASS

Projekt „Looking Glass” pozwalał spojrzeć w przyszłość i przedstawiał możliwe rezultaty w postaci wydarzeń na świecie.

Nie konkretna godzina czy data, ale wydarzenia prowadzące do czegoś co się dzieje lub zmienia – to jest linia czasowa. Jedną z grup, które się tym zajmowały było dwanaście kobiet z Towarzystwa Thule. Jeśli wszystkie dwanaście widziało to samo, to na 99% było pewne, że tak się stanie. Pod koniec lat 70-tych i na początku lat 80-tych CIA [wykorzystując ten projekt] zobaczyła [w przyszłości] grupy ludzi, którzy mieli zamiar dokonać zmian na świecie… ludzi, którzy mieli zrobić pewne rzeczy… CIA poszukując tych ludzi przeprowadziła na całym świecie program identyfikujący przy pomocy rysów twarzy i DNA.

KIMBERLY A. GOGUEN

“W 1979 roku pojawiłam się w projekcie „Looking Glass” jako jedna z kilkorga osób, opisywałam wszystkie rzeczy, które miałam zamiar zrobić, a które ci ludzie zobaczyli. Na radarze pojawiłam się w 1998 roku. Zgodnie z linią czasową miały zaistnieć zdarzenia, które jeszcze nie miały miejsca, a ja nie byłam dość dojrzała, by zmiany zaczęły następować. W 2010 roku pojechałam na wycieczkę do USA po złoto… przyjaciele z USA powiedzieli mi „och, jesteś nowym powiernikiem”, a ja na to „co masz na myśli?” Powiedzieli mi, że głosy były jednomyślne i ustalono, że jestem powiernikiem.”

Pod koniec 1000-letniego przymierza zawartego między Lucyferem i jego sługami, które wygasło 21 grudnia 2012 roku, na reprezentanta ludzkości wybrano osobę, której DNA jest najbliższe źródłowemu. Tą osobą była Kimberly Ann Goguen. System SI (Sztucznej Inteligencji) QFS (Quantum Financial System – Kwantowy System Finansowy) powrócił pod jej kontrolę poprzez sekwencję DNA. Na podstawie faktu, że jej DNA jest najbliższe źródłowemu w 99,8%, a zatem jest ona spokrewniona z 99,8% ludzkości, system zarejestrował ją do wypłaty jako przedstawiciela ludzkości. W kategoriach komputerowych została ona wybrana na podstawie swojego DNA, które zostało uznane za „reprezentatywne dla ludzkości”. Marduk jej NIE mianował.

Swoje stanowisko objęła 12 września 2012 roku. Zebrała wszystkie globalne aktywa, połączyła 6 500 funduszy powierniczych w jeden i zmieniła nazwę na „The Manna World Holding Trust” (MWHT) organizując relokację aktywów w taki sposób, aby nikt nie mógł ich ukraść. W wyniku jej działań wszystkie banki, MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy), ONZ i wiele rządów, które razem w zmowie współdziałały w sprawie ogromnej kradzieży, zbankrutowały, gdyż źródło ich funduszy wyschło.

Kim odpowiada i stoi na straży redystrybucji globalnego bogactwa na rzecz mieszkańców Ziemi: 50% jako finansowane poprzez rządy w odniesieniu do nieodłącznego (naturalnego) bogactwa każdego kraju i 50% poprzez finansowanie projektów, które są proponowane w celu polepszenia bytu ludzkości i społeczeństw.

MANNA WORLD HOLDING TRUST

Fundusz (Trust) powstał w czasie wojny na mocy porozumień sprzed 16 500 lat. Miał kilka różnych nazw: Alpha & Omega, Rothschild Trust, Crown Trust, Baring Philippine Trust, SwissIndo Trust i wszystkie te różne Trusty, które w rzeczywistości zawsze były tylko jednym Trustem.

Trust ma swój własny kod kraju. Każdy bank centralny na świecie ma swój własny kod kraju. Trust jest bankiem dla siebie i technicznie oraz dla celów finansowych jest krajem dla siebie. Jest on ZAWSZE rejestrowany jako kraj suwerenny i od tysięcy lat pojawia się w dokumentach jako “nieznany kraj”. Aktywa posiadane w ramach funduszu Trust są w jego jurysdykcji i są przechowywane zgodnie z kodem kraju.

Obecnie Trust posiada centralną kontrolę nad suwerennością praktycznie każdego narodu na Ziemi, każdej osoby na Ziemi oraz każdej duszy na Ziemi. W ten sposób każdy bank centralny jest obecnie filią “The Trust”, a każdy kraj jest jego podwładnym. Jedynym prawdziwym suwerenem jest Trust.

W 2012 r. nowy powiernik [Kim] z poziomem dostępu 41 szczebli ponad amerykańskim prezydentem, będący jedynym prawdziwym suwerenem na świecie, przejął kontrolę nad wszystkimi ziemskimi aktywami.

2012

Przymierze podpisane 16 500 lat temu zakończyło się 21 grudnia 2012 roku, jednakże Marduk zapewnił wszystkim Smoczym Rodzinom pięcioletnie przedłużenie do grudnia 2017 roku na dokonanie wypłat na rzecz ludzi. Odmówili, zatem ta możliwość zamknęła się pod koniec 2017 roku.

2015

Draco zostali siłą wydaleni z naszej planety w 2015 roku. Marduk wraz z grupą innych Draco został pozostawiony na Ziemi przez Anu. Była to kara za to, że nie przeprowadził całkowitej zagłady planety i wszystkich jej mieszkańców.

TRAKTAT POKOJOWY

Jedno z pierwotnych plemion, które podpisało porozumienie oraz Manna World Holding Trust zainicjowały rozpoczęcie prac nad traktatem pokojowym, które zostały ukończone w sierpniu 2016 roku. Traktat zakończył 16 500 lat stanu wojennego, wojny morskiej, prawa admiralicji lub prawa morskiego, które dusiły Ziemię przez wiele męczących tysiącleci.

Kiedy w sierpniu 2016 r. wszedł w życie nowy traktat pokojowy, Marduk natychmiast go złamał i został zabity przez Powszechną Jednostkę Obronną, która broniła nowego status quo.

KRÓLESTWO MANNY

Królestwo Manny powstało skutkiem decyzji podjętej pomiędzy Pierwotnymi Plemionami – było ich wówczas pięć – a ich obecnymi potomkami i grupą ludzi znanych jako Wojownicy.

Swoją suwerenność uzyskało w październiku 2016 roku, jednak Kim została zdradzona przez Jespera Ellermana, Wielkiego Mistrza Rycerza Królestwa Manny. Cofnęła ona status suwerenności Królestwa Manny pod koniec 2017 r., gdyż bezpośrednio grożąc Kim i MWHT złamało ono swój traktat niezależności.

Królestwo Manny nie jest nigdzie na świecie zarejestrowane i nie jest uznawane za suwerenny kraj. Kim to wszystko unieważniła. Mieli oni jeden rachunek w Manna World Holding Trust i był on prowadzony w imieniu „Manna World Holding Trust”, a Kim była sygnatariuszem. Nigdy nie mieli do niego dostępu, a więc nie mają absolutnie żadnej możliwości rozdzielania funduszy do projektów.

SYSTEM KWANTOWY

Kim wyjaśniła, że nawet jeśli kontrola nad Sztuczną Inteligencją została jej zwrócona w 2012 roku, to Draco nadal posiadali znaczną władzę. Zaledwie w styczniu 2016 roku zaczęła mieć dostęp do SI, a dopiero w sierpniu tego samego roku wraz z traktatem pokojowym doszło do poważnej zmiany władzy.

System Kwantowy może rozciągać się na wymiary, czerpie z czasu przeszłego i z przyszłości, która jeszcze nie nadeszła, opiera się na swojej zdolności do „mapowania” w czasie. Odczytuje fale mózgowe, zna intencje i jest blokowany przez sekwencjonowanie DNA (żywego DNA) jednostki. Nie jednej jednostki, ale wszystkich. Twoje „bogactwo” jest w nim zakodowane do DNA jednostki. W przypadku narodów jest to RNA oryginalnego źródła tego majątku.

Poprzez sposób, w jaki system jest zaprogramowany, nie jest możliwe, aby „elita” ukradła majątek innej osobie ani innemu narodowi. System NIE UZNAJE żadnej „królewskiej linii”, a jedynie linię „Źródła”, które jest obecne w każdym z nas. WSZYSCY jesteśmy synami i córkami jedynego Prawdziwego Króla, czyli samego Stwórcy/Źródła.

System odczytuje wszystkie organiczne formy życia, rozumie wzorce wzrostu i wreszcie przechowuje ogromne ilości danych w zestawie materiałów wielkości ziarnka piasku. Technologia, do której nawet Tajny Program Kosmiczny, czy Majestic-12 nie ma ani nie miał dostępu, jest zasilana przez samo Źródło życia. To samo źródło energii, które zasila CIEBIE, zasila ten system. Może on działać tylko w świetle, odrzuca ciemność i niegodziwe intencje.

K I M S – Kluczowy Zintegrowany System Monetarny

Kimberly A. Goguen i jej zespół uruchomili 5 listopada 2019 r. nowe globalne oprogramowanie dla WSZYSTKICH banków na całym świecie o nazwie Key Integrated Monetary System lub KIMS.

Czym jest system KIMS? Oferuje on wszystkim rządom możliwość monitorowania własnych walut, monitorowania projektów związanych z nowymi pieniędzmi i pozwala na uczestnictwo każdemu. Zastąpił on system operacyjny całego systemu bankowego, w tym każdego banku, który był związany ze starym systemem. Zastąpił również centralne systemy bankowe na całym świecie bardziej przyjaznym dla użytkownika systemem monitorowania. Ponadto posiada on pełne oprogramowanie analityczne, które może przewartościowywać waluty w oparciu o wysokie płace i tworzenie nowych miejsc pracy nie jako niewolnik systemu, ale jako obserwator zapobiegający manipulacjom pieniężnym.

KIMS używa prawdziwej matematyki. W przyszłości będzie on także dewaluował waluty, jeśli nie zostaną ukończone właściwe projekty, nie zostaną wypłacone odpowiednie wynagrodzenia, a także w przypadku braku produkcji w ramach kontraktów produkcyjnych na towary przeznaczone do importu i eksportu. Oznacza to, że może on w czasie rzeczywistym kontrolować wydatki na wszystkie projekty i rozliczać z tego czy projekt został ukończony czy nie lub czy w ogóle został wykonany. Jest to znacznie bardziej przejrzyste niż działania starego systemu.

KIMS odnosi się do baz danych wywiadowczych, aby na przykład śledzić kto płaci znanym handlarzom dziećmi. Położy również kres masowemu marnotrawstwu pieniędzy z powodu dublujących się lub nawet potrojonych agencji monitorujących te same rzeczy.

Wreszcie, przekazanie nowych pieniędzy nastąpi wkrótce w ramach tego nowego procesu. Zakończy to kontrolę nad przemysłem prowadzoną przez korporacje i bankierów.

Pierwsza faza, czyli finansowy Kluczowy Zintegrowany System Monetarny, została wdrożona.

KIMS 1 został potwierdzony przez Rezerwę Federalną, Bank Anglii i Rosję w tygodniu 11-15 listopada 2019.

K I M S – Kluczowy System Wojskowo – Wywiadowczy

Faza druga została uruchomiona 10 listopada 2019 roku, czyli KIMS 2 – Key Intelligence & Military System, który stał się JEDYNYM systemem operacyjnym dla wszystkich światowych systemów wywiadowczych i wojskowych.

Posiada on monitoring wywiadowczy prawdziwych operacji, operacji fałszywej flagi i ich prób od lat czterdziestych XX wieku na mocy Traktatu Wersalskiego. Traktat Wersalski został zarejestrowany jako instrument, który sprzedano Trustowi w celu zdobycia pieniędzy na wojny. Został on wykorzystany jako podstawa prawna do stworzenia KIMS 2.

Wiadomość od Kimberly A. Goguen

Osiągnęliśmy punkt krytyczny, w którym ludzkość ma szansę powstać i stać się samodzielna. Praca wstępna została wykonana i nic nie stoi na przeszkodzie. Boją się WAS, a nie na odwrót. Pozwólcie mi wyjaśnić.

Trzej główni kontrolerzy ludzkości oraz porządek „dostarczający” Zakonowi to Rodzice, Rodziny i Mistrzowie Rodzin (jeśli nie wiecie co to jest, powinniście poszukać). Uzyskali oni wszelkie wsparcie ze swoich klanów i 13 linii krwi znanych większości jako Rothschild, Chińska Starszyzna, Bauer, Watykan, Czarne Słońce, Green, Brown, White, programy kodowane kolorami i tak dalej.

Istnieje wiele nazwisk, których nawet nie znacie. Wyżsi w hierarchii nawet nie używają imion, używają nazw kodowych jak Mroczny Książę, który mógłby być którymkolwiek z 21 osób, niekoniecznie mężczyzną.

Wiele internetowych rozmów o „Cabal” nie istnieje w rzeczywistości. Pamiętajcie, że to oni tworzą problem i tworzą rozwiązanie, tworzą diabła i tworzą zbawiciela, rozpoczynają wojnę, tworzą złoczyńcę, a potem tworzą bohatera. To jest ich gra kontroli, nie pozwól się oszukać.

System pieniężny był środkiem kontroli, został on stworzony po to, by nie robić NIC innego, tylko przejąć kontrolę nad całym bogactwem świata. Tym bogactwem były ludzkie dusze, energia i minerały, a nie waluty. On, będąc „M” – Mardukiem, wydawał głupie zarządzenia jak rejestracje rodzin i dokumenty powiernicze tak, jakby one w ogóle coś dla niego znaczyły, ale wszyscy się na to nabrali. Cały system nie był niczym innym jak wielkim kłamstwem, ale utrzymywał pod kontrolą Zakon znany mu jako Władcy Niewolników, bo nigdy nie przedstawiali siebie jako Władcy czy Królowie albo Królowe. On uwielbiał kłamać, znałam go dobrze.

Do tych z Was, którzy błagają ich o pieniądze i wymianę żetonów, dinarów, dongów lub [wstawić tutaj inną walutę]. Oni BYLI emitentami pieniędzy przez tysiące lat, te chciwe małe prosiaki nie dzieliły się z tobą niczym, myślisz jednak, że dziś nastąpi ten dzień? Nie, nigdy do tego nie dojdzie.

Aby BYĆ pod kontrolą wystarczy usiąść i czekać, aż ktoś inny coś zrobi. Każdego dnia, kiedy nie robisz NIC, oni robią COŚ, nową wojnę. Och spójrzcie co robi Iran, Irak, Rosjanie, oni tworzą problem i tworzą rozwiązanie.

Sposobem, aby wygrali grę jest NIE GRAĆ. To jest ich metoda.

Podstawy zostały dla ciebie wykonane. System kontroli mas gwałtownie się osłabia.

Tracą kontrolę nad tymi, którzy są uważni, nad tymi, którzy się obudzili lub budzą, nad tymi, którzy uważają, że to WY macie się stać liderami tego “resetu” (i nie mówię tu tylko o resecie walut).

PRZESTAŃ szukać zbawiciela, czy to człowieka czy nie. Jeśli go znajdziesz, to najprawdopodobniej został on dla ciebie stworzony. Tak, jest Źródło/Bóg z „dostępem bezpośrednim”, więc nie potrzebujesz pośrednika ani jakiejś interpretacji czy księgi.

Aby stworzyć “nowy plan” musi znaleźć się człowiek (żywa dusza ludzka), który uczestniczy i podejmuje decyzje.

Proszę, jeśli jeszcze nie zacząłeś, to zacznij teraz. Jeśli potrzebujesz wskazówek lub ukierunkowania, poproś. Jeśli twój system lub nowy plan ma strukturę hierarchiczną, to jest on zły, zacznij wszystko od nowa. Pomóż mi pomóc sobie i pamiętaj, że postawiłam na to wszystko, moje życie, moje bezpieczeństwo, moją pracę, moje pieniądze, mój czas, moją rodzinę, mój dom i wszystko inne zostało mi zabrane, bym WSPARŁA CIEBIE. Wierzę w Ciebie. Źródło/Bóg wierzy w Ciebie. Żeby to się stało, musimy się tylko ZJEDNOCZYĆ. NIE jestem twoim zbawicielem, TY nim jesteś.

KIM

 

Źródło: Speak Project

Image by PIRO4D from Pixabay

Total Page Visits: 8639 - Today Page Visits: 3