03 listopada 2016,

Wyobraźmy sobie przyszłość w której dochodzi do pełnego ujawnienia oraz do całkowitego usunięcia wszystkich struktur kontrolujących znajdujących się w naszym Układzie Słonecznym. Nagle dochodzimy do zetknięcia się z niezwykłymi nowymi technologiami, które zmieniają nasze życie na sposoby trudne do wyobrażenia oraz spotykamy tłumy nowych przyjaciół z naszej większej galaktycznej rodziny.

W mojej ostatniej aktualizacji omawiałem naszą konieczność jako kolektywnej świadomości, aby wybrać “Optymalną Rzeczywistość Tymczasową”. Ta prawdopodobna przyszłość jest jak dotąd najlepszym scenariuszem dla ludzkości.

W chwili obecnej każdy z nas decyduje czy stworzymy tę wspaniałą przyszłość czy jeden z wielu innych scenariuszy, który zajmie znacznie dłużej –  oraz również będzie znacznie mniejszym zwycięstwem.

Zgodnie z przekazem od Tear-Eir my jako ludzkość (przyp. tłum.) ciągle możemy osiągnąć tę “Optymalną Rzeczywistość Tymczasową” jeśli będziemy kontynuowali nasze przebudzenie na fakt korupcji oraz kłamstw, którymi nas karmi się przez całe życie.

SPOTKANIE Z RAW-TEAR-EIR

Niedługo po tym jak opublikowałem tę aktualizację zostałem zabrany przez Niebieską Sferę.

Leżałem w łóżku jak zwykle gdy mdłe niebieskie światełko tej kuli zaczęło przeświecać przez moje powieki. Natychmiastowo wstałem z łóżka i zasygnalizowałem jej, że jestem gotowy, aby być zabranym do zamierzonego miejsca przeznaczenia. Nie oczekiwałem tych odwiedzin lecz nauczyłem się już, że muszę pozostawać w gotowości zważywszy na ostatnie zagnieżdżenie odbytych spotkań. Nie byłem zaskoczony faktem, że znalazłem się ponownie w Niebieskiej Sferze. Raw-Tear-Eir był tam i przywitał się ze mną w swoim zwyczaju a Gonzales stał niedaleko od niego.

Wykorzystałem sytuację, aby spojrzeć na tę kosmiczną scenę rozciągającą się nade mną zmieniającą się za każdym razem gdy ją obserwowałem. Zauważyłem, że inne Niebieskie Sfery znajdujące się w pobliżu wyglądały obecnie trochę bardziej przeźroczyście.

Gdy przyjrzałem się im bliżej to zauważyłem na nich również efekt falujących zmarszczek podobnych jak na wodzie.  Wyglądało to zupełnie tak jakby ktoś rzucił do stawu kamienie. Wydawało się to być również efektem pulsacji silnie napływającego Wiatru Słonecznego, który uderzał w nie.

PRZYBYCIE NOWYCH METALICZNYCH SFER

Gdy tylko mój wzrok przyzwyczaił się do oglądania tego kosmicznego przedstawienia odbywającego się wokół mnie zauważyłem wtedy wiele metalicznie wyglądających sfer wyłaniających się z ciemnej oddali dość daleko od nas. Mogłem zauważyć, że były one gigantyczne lecz nie miałem do dyspozycji innego obiektu, którego mógłbym użyć jako skali odniesienia. Było ich tam dziewięć tych, które mogłem zauważyć. Kule te wyglądały wielkości paznokcia patrząc na niego z odległości wyciągniętego ramienia. To pozwoliło mi oszacować ich wielkość na podobną do rozmiaru naszego Księżyca.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT 300 TYS.

Tear-Eir nagle przypłynął do mnie w odległości trzech metrów i zaczął komunikację na temat “tych 300 tys. gotowych na wzniesienie” ludzi, o których wspominałem wcześniej. Zasygnalizował on, że dostarczenie tej wiadomości wywołało dużo niepokoju pośród tych, którzy ją odebrali. Ludzie ci wysłali wołanie o wyjaśnienia, tak więc Teair-Eir wyznaczył mi tym razem dostarczenie tej wiadomości bardziej przejrzyście.

Number 300 tys. był dostarczony po tym jak wyraziłem zainteresowanie odnośnie liczby ludzi, którzy byli gotowi na te energetyczne zmiany (wzniesienie). Zapytałem również jaki procent “służenia innym” (STO – service to others) osiągneli ci znajdujący się wokół mnie oraz ja sam obecnie odbywający tę podróż.

Byłem nieco wstrząśnięty i zakłopotany odpowiedziami, jakie otrzymałem. Nie tylko nie byłem ujęty w tych 300-stu tysiącach ludzi, ale także mój procent “służenia innym” był znacznie mniejszy niż mi się wydawało. Wierzę w to, że jest to prawdą odnośnie większości z nas znajdujących się obecnie na tej planecie.

Tear-Eir zakomunikował mi to, że w chwili w której wyraziłem zainteresowanie tym tematem liczba ludzi gotowych na wzniesienie była mniej niż 300 tys. W dalszej części zostało mi przekazane, że wartość ta ulega ciągłej zmianie w każdym momencie wraz z naszą “optymalną rzeczywistością tymczasową”.

Wtedy ponownie wyraziłem swoje zaniepokojenie oraz dezorientację odnośnie tej małej cyfry, którą mi przekazano. Zapytałem: “A co z tymi milionami dzieci na tej planecie?” Myślałem z pewnością, że niewinne dzieci na świecie muszą wpaść w kategorię pewnego typu “wieku odpowiedzialności”.

Raw-Tear-Eir zakomunikował mi, że niektóre liczby podane w rzeczy samej zawierały w sobie dzieci.

Jednakże, wiele innych dzieci będzie również przesuniętych do wyższych gęstości w chwili gdy przejdziemy przez te zmiany energetyczne (przyp. tłum.), nawet pomimo tego, że nie były one uwzględnione w tej początkowej podanej figurze 300 tys.

Miliony dzieci oraz dorosłych są duszami pozaziemskimi lub “Kosmicznymi Wędrowcami” i ich cyfra nie była uwzględniona w tych 300 tys. z powodu, który teraz wyjaśnimy.

PERSPEKTYWA “PRAWA JEDNOŚCI” 

Seria “Prawa Jedności” jest główną “odsłoną nauk”, którą Istoty Kuliste zaaprobowały jako będące precyzyjnymi oraz użytecznymi dla nas w tamtym czasie.

Obecnie okazuje się, że to Niebiescy Awianie są tymi samymi istotami, które kontaktowały się ze starożytnymi Egipcjanami jako grupa osobistości “Ra” posiadającymi głowy ptaków. Ponownie przemawiały one jako “Ra” w serii “Prawa Jedności” w latach od 1981 do 1983-go.

William Henry odkrył, że starożytni Egipcjanie obrazowali “Ra” jako niebieskie, lotne istoty humanoidalne co można zobaczyć w “Kosmicznym Ujawnieniu” w Sezonie 5-tym w Odcinku 3-cim pt.: “Niebiescy Awianie i Istoty Kuliste w Sztuce Starożytnej”.

Powiązania te pozostawały nieznane dla każdego z nas do czasu aż mój kontakt z nimi rozpoczął się a dodatkowo (przyp. tłum.) było to dla każdego ogromnym zaskoczeniem gdy William Henry przyszedł do nas z tymi danymi.

W momencie gdy ostatecznie zacząłem czytać osobiście serię “Prawo Jedności” istoty te zaczęły przemawiać do mnie w bardzo podobnie brzmiącym języku – w większym stopniu ukazując ich tożsamość jako źródło tego materiału.

Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że studiowanie serii “Prawa Jedności” może zaoferować nam bardzo głęboki wgląd w filozofię oraz praktyki Istot Kulistych.

“KOSMICZNI WĘDROWCY” NIE SĄ UWZGLĘDNIENI W LICZBIE 300 TYS. 

Począwszy od roku 1981-go w Sesji 12-tej liczba “Kosmicznych Wędrowców” była szacowana na bliską do 65 milionów. W Sesji 23 ich liczba na Ziemi ponownie była powiedziana jako “przekraczającą 60 milionów”.

Do tej pory liczby te są znacznie wyższe – prawdopodobnie 300 milionów lub nawet więcej. Z siedmiomiliardową populacją ludzi oznacza to, że jedna osoba na dwadzieścia trzy przebywające tu na Ziemi jest duszą pozaziemską.

Jeśli jesteś stałym czytelnikiem tych aktualizacji i czujesz, że głęboko rezonują one z tobą to jest bardzo duża szansa, że i ty również jesteś “Kosmicznym Wędrowcem”.

W kategoriach “Prawa Jedności” dusze te przyszły tutaj z poziomów znacznie bardziej zaawansowanych niż z tych o podstawowym wymaganiu dla promocji życia z gęstości trzeciej do czwartej.

Z tego samego powodu zdecydowana liczba “Kosmicznych Wędrowców” powróci do ich “rdzennej gęstości” w miarę jak będziemy przechodzili przez ten “skok kwantowy” do którego odnosi się “Prawo Jedności”.

Z tego powodu liczba 300 tys. odnosi się tylko i wyłącznie do wysegregowanej grupy ludzi pośród znacznej większości populacji żyjącej tu na Ziemi, którzy nigdy nie egzystowali ponad trzecio-gęstościowymi wibracjami w obecnej chwil ich podróży.

Wysiłki “Wędrowców” skoncentrowane są na pomaganiu w zainspirowaniu tych ludzi z trzeciej gęstości, aby stać się bardziej świadomymi, kochającymi i przebaczającymi istotami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO STANIA SIĘ “ŚWIADOMIE POZBAWIONYM MIŁOŚCI” 

Jedynym niebezpieczeństwem dla “Kosmicznych Wędrowców” jest stanie się “świadomie pozbawionym miłości” do wystarczającego stopnia w jednym lub wielu życiach tak, aby było wymagane “załagodzenie polegające na wielokrotnych inkarnacjach”.

W pewnych rzadkich przypadkach może to spowodować ich utratę możliwości wkrótce nadchodzącego wydarzenie promocji i bycia zmuszonym do powtórzenia cyklu trzeciej gęstości. Jest to wyjaśnione w różnych miejscach serii “Prawa Jedności”, np. w Sesji 16-tej w Pytaniu 61 przedstawionym poniżej.

Najczęściej te karmiczne zrównania pojawią się w postaci bolączek osobistych lub jako problemy zdrowotne. Przepracowanie tych kwestii w ideale przywraca nas do miejsca miłości. Pytanie 27 aż do pytania 30 w Sesji 12-tej “Prawa Jedności” wyjaśnia całkiem dobrze tę sprawę:

12.27 Pytający: Ilu z nich (Wędrowców) wcieliło się teraz na Ziemi (1981r)?

RA: Jestem Ra. Liczba jest przybliżona z powodu wielkiego napływu tych urodzonych teraz dla potrzeby wzmocnienia oświecania wibracji planetarnej i w ten sposób pomocy w zbiorach (wzniesieniu). Liczba ta dochodzi do 65 milionów.

12.28 Pytający: Czy większość z nich jest z czwartej gęstości? Z jakiej gęstości oni przychodzą?

RA: Jestem Ra. Nieliczni są z czwartej gęstości. Największa liczba Kosmicznych Wędrowców, jak ich nazywacie pochodzi z szóstej gęstości. Pożądanie służenia musi być przechylone w kierunku wielkiej czystości umysłu i tego, co możecie nazwać ryzykanctwem czy odwagą, w zależności od zniekształcenia osądu kompleksu.

Wyzwaniem/ niebezpieczeństwem  dla Wędrowca jest to, że zapomni on o swojej misji i zostanie karmicznie uwikłany a w ten sposób zostanie wciągnięty w wir, w który się inkarnował, żeby zaradzić zniszczeniom.

12.29 Pytający: Co taka jednostka musiałaby zrobić, żeby zostać uwikłana karmicznie? Moglibyście podać tego przykład?

RA: Jestem Ra. Jednostka, która działa świadomie w manierach pozbawionych miłości w stosunku do innych istot, może stać się karmicznie uwikłana.

12.30 Pytający: Tak myślałem. Czy wielu z Wędrowców ma fizyczne niedomagania w tej sytuacji na Ziemi?

RA: Jestem Ra. Z powodu ekstremalnych rozbieżności pomiędzy wibracyjnymi zniekształceniami trzeciej gęstości a bardziej spójnymi gęstościami , tak to nazwę, z której pochodzą Kosmiczni Wędrowcy zgodnie z ogólną regułą otrzymują oni pewną formę utrudnienia, przeciwności lub poczucia wyobcowania, które jest dotkliwe.

 Najbardziej powszechnymi trudnościami są: wyobcowanie, reakcja przeciwko planetarnej wibracji poprzez osobiste zaburzenia, jak to nazwalibyście i niedomagania kompleksu ciała takie jak alergie, jak to nazywacie wskazują wszystkie na trudności w dostosowaniu się do planetarnej wibracji. 

16.61 Pytający: Jeśli Wędrowiec zostałby powiedzmy, że skutecznie przejęty przez grupę Oriona, to co by się stało z tym Wędrowcem podczas zbiorów (wzniesienia)?

 Ra: Jestem Ra. Jeśli istota Wędrowcy poprzez czyny demonstrowałaby negatywną orientację w stosunku do innych-siebie to byłaby ona tak jak już wcześniej powiedzieliśmy pochwycona w wibracje planety, a kiedy nadeszłyby zbiory, prawdopodobnie musiałaby ponownie powtórzyć główny cykl trzeciej gęstości jako istota tej planety.

Biblijne określenie “zbiorów” np. takie jak w Ewangelii Mateusza jest podstawowym terminem używanym w “Prawie Jedności” na to co my zazwyczaj nazywamy Wzniesieniem.

Pierwotny cytat biblijny opisuje jak to “źli” zostaną “oddzieleni od sprawiedliwych” w tym czasie zupełnie tak jak ogrodnik plewi chwasty – stąd określenie “Zbiorów”.

Ciągle istnieje tam pewna otoczka tajemnicy odnośnie tego co dokładnie wydarzy się i jak to nastąpi – a pewne z tych rzeczy zostały wyjaśnione podczas aktualizacji, które otrzymałem w trakcie kontaktu.

ZAŁAGODZENIE KARMY NIEKONIECZNIE WYMAGA DŁUGIEGO CZASU

W Sesji 34 słyszymy również, że karma nie musi być postrzegana jako ogromny straszliwy twór. Może ona być uwolniona bardzo szybko jak zaraz to zobaczymy.

W Sesji 65 Ziemia jest porównana do sklepu spożywczego gdzie wybory, których dokonujemy reprezentują różnorodne pudełka znajdujące się na półkach.

Analogia ta została użyta, aby wskazać fakt, że karmiczne załagodzenie może również pojawić się na poziomie planetarnym – co wydaje się być tym co oni nazywają “Optymalną Rzeczywistością Tymczasową”:

34.5 Pytający: Jeśli jednostka rozwinie w swym wcieleniu to co jest nazywane karmą to czy istnieje programowanie, które czasami wystąpi tak, że doświadczy ona intensyfikacji, która pozwoli jej dojść do punktu wybaczenia a tym samym zniesie tę karmę?

RA: Jestem Ra. Jest to ogólnie prawdą. Jednak zarówno ja, jak i zaangażowane inne-ja może w jakimkolwiek czasie poprzez proces zrozumienia, akceptacji i wybaczenia poprawić te wzorce. To jest prawdą na każdym etapie wzorca inkarnacyjnego.

W ten sposób, ten kto puścił w ruch pewne działanie może wybaczyć sobie i nigdy potem nie popełniać tego samego błędu. To również hamuje i zatrzymuje to, co nazywacie karmą.

65.12 Chociaż macie bardzo wiele rzeczy, które powodują niepokój to jednak poprzez to oferowane są możliwości poszukiwania i służenia (w tej chwili na Ziemi), tutaj zawsze znajdzie się jakieś miejsce z miłością, światłem i radością. Ten węzeł może być bardzo mały, lecz odwrócenie się od niego jest zapomnieniem nieskończonych możliwości obecnej chwili.

Czy wasza planeta mogłaby się spolaryzować w kierunku harmonii w jednym momencie silnej inspiracji? Tak, moi przyjaciele. Nie jest to tylko prawdopodobne, ale jest to jak najbardziej możliwe.

ODRODZENIE ŚWIADOMOŚCI

Raw-Tear-Eir zakomunikował mi, że wiele z dzisiejszych dzieci jest “Kosmicznymi Wędrowcami” i dlatego też są one tutaj, aby pomóc innym w czasie tej zmiany. Było to dla mnie ogromną ulgą.

Dodatkowo powiedział on, że wielu dorosłych jest również “Kosmicznymi Wędrowcami” – z grup dusz, które wcześniej przebywały poza tą planetą i w innych gęstościach a które przybyły tutaj z podobną misją.

Ludzie ci są tutaj po to, aby przyczynić się naszej masowej świadomości oraz aby asystować w przejściu do wyższych wibracji. Ludzkość pozostaje pod tak ogromnym wpływem negatywnych sił, że ma ona tendencje do kurczowego chwytania się rzeczywistości trzeciej gęstości. Dusze te znajdują się tutaj po to, aby pomóc nam porzucić stare paradygmaty.

Powiedziano mi, że szczególną misją “Kosmicznych Wędrowców” jest przynoszenie wibracji miłości jak i również bycie obecnymi podczas tej wielkiej zmiany świadomości oraz  pomoc podczas wprowadzenia nas do nowej rzeczywistości.

Jeśli prawdą jest to co Ambasador Micca powiedział mi o jego kulturze to w chwili gdy przejdziemy przez tę zmianę spojrzymy w oczy “Renesansowi Świadomości”, który wyniesie ludzkość w nową erę – w której będziemy odnosili się do czasów w których znajdujemy się obecnie jako do “Ery Ciemności”.

OSIĄGNIĘCIE PAMIĘCI KOLEKTYWNEJ

Negatywne grupy takie jak Drakonie są w stanie majstrować planetą taką jak Ziemia tylko do momentu gdy osiągniemy nowy poziom świadomości, który w “Prawie Jedności” nazywany jest “pamięcią kolektywną”.

Internet postawił nas już dość mocno na drodze biegnącej w kierunku “wszelkiego zrozumienia/zniekształceń dostępnych naszym jednostkom kolektywu”, co jest tym co musimy osiągnąć.

Z “pamięcią kolektywną” dostępną dla wszystkich nie będzie żadnych tajemnic. Nie będą istniały kłamstwa, oszustwa ani podstęp. Nauczymy się z naszej przeszłości i upewnimy się, że nie powtórzymy żadnych negatywnych aspektów. Będziemy posiadali pełną przejrzystość wszystkich aspektów władzy oraz społeczeństwa.

W serii “Prawo Jedności” Drakonie nazywani są grupą “Oriona” lub “Krzyżowcami” – i mają oni swoją główną fortecę w Orionie.

11.6 Pytający: Co robią krzyżowcy?

 RA: Jestem Ra. Krzyżowcy poruszają się w swoich rydwanach by podbijać planetarne społeczne kompleksy umysłu/ciała/duszy zanim osiągną one etap pamięci kolektywnej.

11.7 Pytający: Na jakim etapie planeta osiąga pamięć kolektywną? 

RA: Jestem Ra. Społeczny kompleks umysłu/ciała/duszy staje się społecznym kompleksem pamięci kolektywnej, gdy cała grupa jednostek jest jednej orientacji lub poszukiwań.

Grupowa pamięć kiedyś utracona dla indywidualnych osób w korzeniach drzewa umysłu staje się dostępna społecznemu kompleksowi pamięci.

Zaletą takiego kompleksu jest relatywny brak zniekształcenia w rozumieniu społecznego istnienia i stosunkowy brak wypaczenia w kontynuacji kierunku poszukiwania, dlatego całe zrozumienie/zniekształcenie są dostępne jednostkom tej społeczności.

EFEKT MANDELI

Pokazano mi również wizualizację scalania się rzeczywistości tymczasowych znanych dla wielu jako “Efekt Mandeli” (link tutaj). Podczas procesu scalania się rzeczywistości wiele historycznych przypadków, które zaistniały już w naszym świecie zostało “wyciętych” z naszej teraźniejszości.

Przedstawiono mi wizję, która wyglądała jak ściana kryształowych prętów, które wolno obracały się. W miarę jak kryształy te wolno wirowały to pojawiał się na nich efekt “rozszczepienia światła przez pryzmat” (link tutaj) gdzie zobaczyłem ciągle zmieniające się wydarzenia. Co więcej ludzie w tej nowej rzeczywistości nie posiadali pamięci z tej poprzedniej.

David wskazał mi to co było wyraźnym odzwierciedleniem tego w Księdze Izajasza 65:17, co czyta się:

“Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą.” (link tutaj)

Cytat ten sugeruje również to, że w chwili gdy osiągniemy “pamięć kolektywną” nasza świadomość ulegnie tak dramatycznej zmianie, że obecnie (przyp. tłum.) będzie niemalże niemożliwym, aby wyobrazić sobie czym ona będzie.

Jednego dnia zastanawiałem czy jeśli jedno z tych połączeń rzeczywistości pojawi się to czy nagle znajdziemy się w rzeczywistości gdzie ujawnienie oraz pokonanie obecnych struktur kontrolujących naszą planetę będzie faktem i nikt nie będzie posiadał pamięci z naszej obecnej rzeczywistości w której tak wiele rzeczy utrzymywanych jest w tajemnicy przed nami.

Istoty te odpowiedziały potwierdzająco. Powiedziały one, że zjawisko to jest głównym komponentem tej zmiany przez którą właśnie teraz przechodzimy. Cytat z Księgi Izajasza jeszcze dalej potwierdza fakt, że coś takiego może rzeczywiście wydarzyć się z biblijnego punktu widzenia.

Tear-Eir zakomunikował mi, że współtwórcza świadomość ludzkości jest główną przyczyną tego co nazywamy “Efekt Mandeli”.

NAUKA O ŚWIADOMOŚCI KOLEKTYWNEJ

Raw-Tear-Eir oznajmił wtedy, że ci z nas pracujący w kierunku “Optymalnej Rzeczywistości Tymczasowej” muszą koncentrować się bardziej na pozytywnym wpływie na naszą masową świadomość zamiast na podtrzymywaniu naszego obecnego systemu wierzeń lub szukaniu potwierdzenia go.

Osobiście powiedziano mi, że muszę mniej koncentrować się na sprawach pozaziemskich oraz na Tajnym Programie Kosmicznym a bardziej na edukowaniu oraz akcentowaniu naszej prawdziwej natury kolektywnej twórczości do której wszyscy przyczyniamy się. Przekazałem Raw-Tear-Eir, że nie jestem ekspertem odnośnie świadomości i nie posiadam kwalifikacji do nauczania ani jej ani duchowości. Odpowiedź była bardzo podobna do tej, którą przekazano mi wcześniej.

Raw-Tear-Eir oznajmił, że w niedalekiej przyszłości jednostki z tego typu wykształceniem zostaną poprowadzone do mojego wewnętrznego kręgu. Od tamtej chwili zacząłem komunikować się z ludźmi właśnie tego typu.

Następnie przeszliśmy do głębokiej dyskusji na temat stanów duchowych oraz emocjonalnych pewnych osobistości, które obecnie przebywają wewnątrz mojego kręgu jak i również na temat zmian, których ja muszę dokonać wewnątrz siebie. Jest to zawsze doświadczenie pełne pokory.

Niektóre z tych informacji są lustrzanym odbiciem tego co przekazywała mi Ka-Aree w ciągu ostatnich miesięcy. Zazwyczaj gdy dochodzi do tego typu interakcji oznacza to, że nasza konwersacja pnie się ku końcowi.

SFERY “BĘDĄ ASYSTOWAŁY NAM W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI”

Ciągle jeszcze powodowała mną ciekawość odnośnie tych metalicznych sfer, które widziałem gdy po raz pierwszy przybywały tu. Po kilku ostatnich nagłych zakończeniach naszych spotkań chciałem upewnić się, że będę miał okazję zdać pytanie na temat tego co tam zobaczyłem.

Jak zazwyczaj nie musiałem nawet o to pytać. Tear-Eir zakomunikował mi, że: “Inni członkowie Konfederacji przybywają obecnie do naszego układu planetarnego, aby asystować nam w niedalekiej przyszłości”. 

W naszych ostatnich odcinkach na Gaia gdzie David omawiał to ze mną spekulował on, że te sfery mogą zostać użyte, aby pomóc przemieścić pewne grupy ludzi do innych światów.

Jest to zasygnalizowane w Sesji 10 w Pytaniu 6 “Prawa Jedności”:

10.6 Kiedy następuje zmiana cyklu to ci, którzy muszą powtórzyć znajdą wtedy odpowiednią planetarną sferę do tego powtórzenia.

Zaistniała również szeroka dyskusja w poprzednich sesjach na temat tego w jaki sposób ludzie, którzy ewoluowali na Marsie oraz na “zniszczonej eksplozją planecie” Maldek zostali przetransportowani tutaj na Ziemię przez naszych “Stróżów”.

Metoda ich transportu nigdy nie została wyjaśniona lecz wydaje się, że te gigantyczne sfery posiadają wystarczający rozmiar i możliwości, aby pomieścić i przetransportować miliony ludzi wedle potrzeby.

David dzieli się wieloma zeznaniami informatorów na temat Księżyca, który był tego typu starożytnym urządzeniem w swej książce “The Ascension Mysteries” – wraz z inną (przyp. tłum.) ewidencją.

Zostałem ponownie zabrany przez niebieską sferę i powróciłem do mojej sypialni. Wdrapałem się z powrotem na łóżko i gapiłem się w sufit godzinami przetwarzając to doświadczenie.

Nie ważne ile razy jestem zabierany do wnętrza Niebieskich Sfer zawsze przechodzę integrację oraz przetwarzam potem to doświadczenie.

SPOTKANIE Z WYGNAŃCAMI

Odebrałem kilka komunikacji od Ka-Aree w ciągu kilku następnych tygodni w większości na spotkaniach do których odnosimy się jako do “Rozbudowy” (The Construct).

Jest to obszar, który wydaje się być całkowicie biały i w którym wszystko co mogę zobaczyć to naszą dwójkę rozmawiającą ze sobą.

Zaistniała niewielka zmiana jak otwarcie komunikowała się ona ze mną i w jaki sposób spojrzała na mnie po tym jak podzieliłem się z nią spotkaniem jakie przebyłem podczas wakacji na Long Beach. Poprzednio ostrzegła mnie ona o tym, że może skontaktować się ze mną grupa znana jako “Wygnańcy”.

Ka-Aree opisała w jaki sposób przez milenia grupy te były eksmitowane z każdej cywilizacji z wnętrza Ziemi ponieważ mieszały się one w sprawy ludzkie w sposób, który ani nie był zwyczajowy ani akceptowany przez te grupy.

Ci dawni mieszkańcy wnętrza Ziemi stali się “Wygnańcami” i obecnie żyli na powierzchni ziemi pośród nas. Wymieszali się oni z nami tak bardzo jak tylko możliwe dążąc do osiągnięcia pozycji władzy w ludzkich cywilizacjach oraz żyją oni w enklawach na całym świecie. Spotkanie które przebyłem z jednym z tych Wygnańców odbyło się w ostatnim tygodniu lipca w pokoju hotelowym podczas gdy cała moja rodzina spała.

Gdy przekazałem wiadomość o tym wydarzeniu to Ka-Aree okazała zaniepokojenie i wydawało się jakby obserwowała mnie uważniej niż zazwyczaj.

CEREMONIA OCZYSZCZANIA

Wtedy, w trzecim tygodniu września zostałem nagle przetransportowany do tego samego kompleksu budynków z kopułą zlokalizowanego we wnętrzu Ziemi tam gdzie po raz pierwszy spotkałem ją.

Ponownie przeszedłem przez kłopotliwą ceremonię oczyszczania gdzie musiałem zdjąć wszystkie moje ubrania i nałożyć na siebie białą szatę, którą zaoferowano mi. Nie zaoferowano mi odosobnionego pomieszczenia i oczekiwano ode mnie, że rozbiorę się tam gdzie staliśmy.

Wtedy przyprowadzono mnie do pokoju w którym znajdowało się coś tak jakby łóżko na piedestale lub płyta na podniesieniu. Wyglądało to jakby było uformowane z tego samego materiału jak i kamienne ściany oraz podłoga. Ku mojemu zaskoczeniu, Ka-Aree poinformowała mnie, że otrzymałem załącznik w postaci osobnika gdy kobieta “Wygnaniec” “połączyła” się ze mną w hotelowym pokoju na Long Beach. Oznajmiła mi, że oczyści mnie ona z tego balastu i zażądała, abym położył się na płycie łoża.

Podeszła wtedy do ściany i wyciągnęła ogromny podobny do fallusa cylindryczny kryształ. Przypomniało mi to czas gdy przygotowała Eliksir Isis podczas mojej pierwszej wizyty.

Potarła kryształ rękami i zaczął on wydawać dźwięki podobne swoim brzmieniem do uderzenia krawędzi kieliszków. Czym bliżej przybliżała do mnie ten kryształ tym bardziej ten emanujący dźwięk intensyfikował się.

UWALNIANIE SIĘ Z UWIĘZI

Zaczęła machać tym urządzeniem wolno ponad moim ciałem od głowy aż do stóp i skoncentrowała się na obszarze moich genitaliów oraz klatki piersiowej. Dźwięk wydostający się z kryształu stawał się coraz wyższy w tonacji.

Nagle zobaczyłem ten balast opuszczający mnie przez moją klatkę piersiową, głowę oraz obszar genitaliów. Zupełnie jak za pierwszym razem “załączeni osobnicy” zostali wyeksmitowani a widziałem tuziny cienistych sylwetek w większości głowy oraz ramiona, które wylatywały prosto do góry i oddalały się ode mnie.

Przechodziłem już poprzednio usuwanie niechcianych osobników przed tym procesem lecz byłem zaskoczony byciem “zainfekowanym” ponownie.  Byłem również nieco zdumiony dlaczego Ka-Aree nie usunęła ich podczas naszego poprzednich spotkań.

Gdy zapytałem się jej o to oznajmiła mi, że załączniki nie zakotwiczyły się wcześniej do jednego z moich wirów energetycznych. Poprosiłem o wyjaśnienie. Powiedziała, że osobniki te muszą być przyczepione przed rozpoczęciem tej procedury ponieważ energia wirów musi być stymulowana przez technologię Anshar (klan z którego pochodzi Ka-Aree) gdzie częstotliwość kryształu usuwa osobnika z mojego ciała.

Zamyka to portale, których osobnik może użyć, aby usiłować ponownie przyczepić się do mnie.

W następnym świetnym białym błysku zostałem wysłany z powrotem do mojego łóżka. Byłem bardzo zdenerwowany i roztrzęsiony tym, że musiałem przejść przez ten proces wiedząc, że celowo zostałem zainfekowany przez “Wygnańców” po to, aby uzyskali oni informacje na temat Anshar.

 AKTUALIZACJE FINANSOWE I GEOPOLITYCZNE

Na przestrzeni kolejnych kilku tygodni zostawałem odbierany, aby uczestniczyć w serii spotkań w Niebieskich Sferach z Raw-Tear-Eir, Gonzalesem oraz Micca. W tamtym czasie byłem tak bardzo zajęty, że nie dokumentowałem żadnego z tych spotkań a patrząc na nie wstecz wszystkie one wydawały się zlewać razem ze sobą.

Ten nagły wzrost mityngów jak i również nagląca ich natura był znakiem, że wydarzenia mogą niedługo rozrosnąć się do punktu w którym staną się one widocznie dla całego świata.

Z tego co słyszałem odnośnie tych ostatnich negocjacji pomiędzy Sojuszem Ziemskim a tymi Tajnymi Syndykatami Ziemskimi brzmiało to tak jakby dość dużo zaczynało się dziać na frontach finansowych oraz geopolitycznych.

Wydarzenia tej natury zaczęły już zachodzić od czasu gdy pierwszy raz pisałem ten artykuł zanim w pełni wyedytowałem go oraz opublikowałem. Możemy oczekiwać znacznie więcej zmian oraz niespodzianek niż to co już widzimy w obecnym czasie.

ODWIEDZINY NIEBIESKICH SFER W SEDONIE

Jedno z tych spotkań odbyło się podczas mojego pobytu w Sedonie w Arizonie na pięciodniowym treningu przygotowywania surowego wegańskiego jedzenia. Moja żona i ja zatrzymaliśmy się w bardzo ładnym hotelu ze śniadaniem, który dostarczył nam nasz przyjaciel.

Niebieska Sfera pojawiła się w pokoju tak jak zazwyczaj to się odbywa. Zabrała mnie ona wtedy do niebieskiej kuli w której zobaczyłem Raw-Tear-Eir i dwie inne figury stojące po każdej jego stronie.

Zabranie mnie podczas gdy jestem w podróży jest niezwykle rzadkie. Oczekiwałem pewnej komunikacji z grupami z wnętrza Ziemi podczas gdy byłem na Mt. Shasta lecz nic takiego nie wydarzyło się w czasie tamtej podróży.

Spojrzałem na tę kosmiczną scenę, którą opisywałem poprzednio. Niebieskie kule wyglądały jeszcze bardziej przeźroczyste niż ostatnim razem a zmarszczki na powierzchni najbliższej z nich były znacznie bardziej wzburzone.

Ciągle mogłem zobaczyć elektryczną koronę wokół Słońca oraz to co przypominało mi  ładunki elektryczne poruszające się na powierzchniach tych kul. Zauważyłem tych samych dziewięć metalicznych sfer w pewnej odległości i wydawały się one pozostawać w tym samym miejscu od czasu gdy widziałem je po raz ostatni.

OSOBY SĄ MANIPULOWANE ABY PRZEINACZYĆ WIADOMOŚĆ

Następnie spojrzałem w kierunku Tear-Eir, Ambasadora Micca i Gonzalesa stojących tuż przede mną. Tear-Eir był o jakiś metr bliżej niż pozostali i przywitał mnie w swoim normalnym stylu. Gdy komunikacja zaczęła się byłem trochę zaskoczony jej tematem.

Normalnie tego typu komunikaty są natury osobistej przeznaczone dla mnie lub otrzymuję informacje podobne do tych, które opublikowałem w poprzednich uaktualnieniach. Tym razem przekaz był na temat zwiększenia się aktywności pewnych osobników, którzy roszczą sobie pretensje do pochodzenia oraz działań Niebieskich Awian.

Nie postrzegałem tego tematu w kategoriach o tak ogromnym znaczeniu nawet pomimo tego, że zauważyłem wzrost tego typu informacji na Internecie.

Tear-Eir zakomunikował mi, że pewna grupa osób jest manipulowana, aby rozmyć wiadomość pochodzącą od Niebieskich Awian.

Ludzie ci w większej swojej części nie są osobnikami złośliwymi ani nie widzą nic złego w tym co robią. Po prostu czują, że inni żyją mitycznym, wymyślonym życiem i nie widzą problemu w robieniu tego samego. Niektórzy z tych osobników po prostu usiłują dopasować nowe informacje pochodzące od Niebieskich Awian do swojego starego paradygmatu lub systemu wierzeń.

Zostałem poinformowany, że muszę skonfrontować się z tą sprawą w sposób pełny miłości najbardziej jak tylko możliwe.

OGROMNA KAMPANIA DYSKREDYTUJĄCA NADCHODZI

Całkowita potrzeba podjęcia tych kroków nie była dla mnie oczywisty do czasu aż nie przebyłem kilka spotkań z Gonzalesem.

Dopiero wtedy odkryłem pełen zakres nadchodzącej kampanii mającej na celu zdyskredytowanie każdego zaangażowanego w ujawnianie informacji na temat Tajnego Programu Kosmicznego.

Następnego dnia opublikowałem niewielki artykuł (link tutaj) dotyczący tego tematu, który uzyskał przyzwoitą dozę uwagi tych, którzy podążają tropem tych informacji. Tear-Eir zakończył wtedy konwersację i zauważyłem, że Gonzales przybliżył się do nas o kilka kroków.

Przywitał mnie on z szerokim uśmiechem na twarzy i pojedynczym uściskiem dłoni. Muszę się przyznać, że ciągle nie mogę przyzwyczaić się do nowego Gonzalesa. Część mnie oczekuje tego starego Gonzalesa witającego mnie gdy spotykamy się.

ISTNA OBFITOŚĆ RZEKOMYCH INFORMATORÓW Z MAŁO PRECYZYJNYMI INFORMACJAMI

Nagle przybrał on bardzo poważny wyraz  twarzy, rzucił mi spojrzenie oraz oznajmił, że musi przedyskutować ze mną kilka rzeczy.

On również oznajmił, że jest już w drodze informacja, która ma za zadanie zamydlić ujawnione informacje jak i również dyskredytację mojej osoby poprzez zalanie internetu fałszywymi informatorami TPK.

Wielokrotnie przychodzili do nas ludzie z różnych stron, którzy twierdzili że posiadają taki duży poziom wiedzy z wnętrza tej organizacji (przyp. tłum.).

Jak dotąd nikt nie zdał nawet najbardziej podstawowego testu wiarygodności innego niż znajomość ujawnionych już (przyp. tłum.) nazwisk takich jak: Pete Peterson, Bob Dean, William Tompkins i sierżant Cllifford Stone.

KABAL CHCE NASZPIKOWAĆ TEMAT TAJNEGO PROGRAMU KOSMICZNEGO “SUPER-ŻOŁNIERZAMI” 

Sposób w jaki radzimy sobie z tymi rzekomymi informatorami demonstrującymi fałszywe informacji polega na unikaniu wspominania ich tak bardzo jak to możliwe.

Gonzales oznajmił mi wtedy, że to samo zdarzyło się już poprzednio i celem tej grupy jest naszpikowanie tematu TPK “super-żołnierzami”.

Bardzo znajome jest mi to o czym on mówi gdyż widziałem to co stało się po tym, gdy wielu super-żołnierzy zaczęło dzielić się swoimi doświadczeniami z opinią publiczną.

Wkrótce po tym jak ludzie ci ujawnili się wielu innych również zaczęło twierdzić, że oni także byli super-żołnierzami – i rozpoczęli formowanie grup w których mogli “dzielić się” swoimi opowieściami.

Ich celem jest nie tylko rozmycie informacji wywiadowczych pochodzących od ciągle wzrastającej liczby prawowitych super-żołnierzy, ale także zdyskredytowanie tego tematu poprzez tworzenie dziwnych oświadczeń oraz wyjawianie zachowań, które mają za zadanie doprowadzić badaczy do porzucenia tego tematu.

Ludzie zmanipulowani do tego, aby partycypować w tej operacji w większości są nie świadomi tego, że są oni używani w taki właśnie sposób.

Gonzales powiedział mi, że mogę spodziewać się coraz większej ilości fałszywych “nagłaśniających” (whistleblowers) przedstawiających temat TPK i powinienem łagodzić ich szkody, jeśli będzie to w ogóle możliwe.

Gdy skończyliśmy rozmawiać na temat fałszywych “nagłaśniających” temat TPK zaczęliśmy trochę dyskutować zakres oraz cele grup, które będą usiłowały zdyskredytować autentycznych (przyp. tłum.) nagłaśniających Tajny Program Kosmiczny.

KABAL ORAZ SOJUSZ OMAWIAJĄ “UJAWNIENIE SZCZĄTKOWE” 

Następnie przeszliśmy do omawiania tego co odbywało się w negocjacjach pomiędzy Sojuszem Ziemskim a różnymi syndykatami, które tworzą to co wielu z nas obecnie nazywa Kabalem.

Wtedy Gonzales przekazał mi podsumowanie treści odnośnie tego co ostatnio wydarzyło się na spotkaniach Kabala. Wydaje się, że grupy te dokonały postępu odnośnie tego w jaki sposób dokonać przejścia do nowej ekonomii.

Grupy te doszły również ostatnio do porozumienia, aby przechodzić przez szczątkowe ujawnienie rozciągnięte na okres czasu od 50 do 100 lat.

Jeszcze nie zgadzają się one ze sobą w jaki sposób tego dokonać lecz zaczęli już informować członków niższego szczebla programu kosmicznego (Wywiad Wojskowy oraz programy DIA/NSA) o tym, że najprawdopodobniej będą ujawniały się nam w niedalekiej przyszłości.

OBECNIE NAZYWAMY ICH “MKP TPK” 

Zamiast używać określenia “niższy szczebel Tajnego Programu Kosmicznego” opisującego te grupy używamy obecnie dla nich nazwy MIC – Military Industrial Complex – Militarny Konglomerat Przemysłowy (MKP), aby zdefiniować te tajne programy kosmiczne (TPK).

Pomimo tego, że grupy te głownie opierają się na działaniach na powierzchni Ziemi i zostały rozbite na malutkie pod-poziomy hierarchiczne, aby powstrzymać je przed poznaniem TPK oraz przed doświadczeniami jakie z nim posiadam, to nie są one “niższe” pod żadnym względem innym niż ten dotyczący poziomu tajności do którego mają dostęp.

Tuszowanie tego oraz podział hierarchiczny jest do tego stopnia skuteczny, że jest praktycznie niemożliwym wyjaśnienie im, że istnieje inny bardziej zaawansowany TPK. Byłoby to równoznaczne z naruszeniem czyichś głęboko osadzonych wierzeń religijnych.

Z tego samego powodu nie podejmujemy prób, aby spierać się z tymi ludźmi, którzy wierzą w to, że MKP TPK jest wszystkim co ludzkość posiada.

Po prostu wypuszczamy informacje, które są produktem moich osobistych doświadczeń oraz wynikiem weryfikacji Davida z rozmaitością punktów wspólnych, pochodzącą od wielu innych informatorów z których większość postanowiła nie ujawniać się.

Niektórzy autentyczni informatorzy, którzy postanowili ujawnić się podzielili się tylko niewielką ilością wiedzy, którą naprawdę w tamtym czasie posiadali.

UWIDOCZNIONA ZOSTANIE RASA ISTOT PODOBNYCH DO LUDZI

Gonzales oznajmił mi, że każda strona zgodziła się na “Ujawnienie Falowe”. Grupy te zadecydowały, że dojdzie do globalnego powstania o ile nie ujawni się tych informacji ludzkości w małych, łatwych do ugryzienia kawałkach.

W dalszej części grupy te zadecydowały, że dojdzie do limitowanego ujawnienia dotyczącego życia pozaziemskiego co obejmie rasę istot podobnych do ludzi, która działała blisko z różnymi narodowościami naszego świata od jakiegoś już czasu.

ODSŁONIĘCIE MILITARNEGO KONGLOMERATU PRZEMYSŁOWEGO TAJNEGO PROGRAMU KOSMICZNEGO 

Grupa ta zadecydowała, że zanim przedstawimy Istoty Pozaziemskie najpierw należy odsłonić jeden z MKP TPK. Faktem jest, że dowódca jednego z tych programów kosmicznych został poinformowany, że zostaną oni wyeksponowani.

Program ten należący do tych grup, który planują ujawnić jest kontrolowany przez Siły Powietrzne, Agencję Wywiadowczą Departamentu Obrony oraz National Security Agency.

Zawiera on w sobie wiele bezzałogowych oraz obsadzonych ludźmi satelitów. Obejmie to przynajmniej dwie stacje kosmiczne wyprzedzające swoim zaawansowaniem ISS (International Space Station) o 50 do 100 lat.

OGROMNA KAMPANIA DYSKREDYTACJI BĘDZIE STARAŁA SIĘ ZNISZCZYĆ WSZYSTKIE INNE NARRACJE

W celu zapewnienia sukcesu ujawnienia szczątkowego grupy te zgodziły się na konieczność bezwzględnego zdławienia wszystkich innych przekazów.

Muszą skompromitować tych, którzy dzielą swoje doświadczenia oraz wiedzę na temat szerszej palety działań odbywających się w naszym Układzie Słonecznym.

Jeśli spróbują one scenariusza ujawnienia szczątkowego przed zaistnieniem kampanii dyskredytującej spotkaliby się wtedy z ludźmi zadającymi pytania: “A co z handlem niewolnikami? A co z grupami negatywnych istot pozaziemskich, o których doniesiono, że są tymi, którzy kontrolują naszą planetę?”.

Grupa ta zamierza ośmieszyć nagłaśniających fakt istnienia Tajnego Programu Kosmicznego do punktu w który nikt nawet nie ośmieli się pokazać jakiegokolwiek materiału w oficjalnym zakresie planowanej narracji ujawnienia.

Gaia wykonała kawał dobrej roboty dzięki produkcji ponad siedemdziesięciu półgodzinnych odcinków z moimi zeznaniami w programie “Kosmiczne Ujawnienie” (Cosmic Disclosure, link tutaj: https://kosmiczne-ujawnienie.blogspot.co.uk ; https://www.gaia.com ), które możecie zobaczyć wszystkie na stronie www.blueavians.com za jedyne 99 centów przez pierwszy miesiąc bez żadnych dodatkowych opłat w przypadku rezygnacji.

WSZYSTKIE GRUPY MAJĄ BRUDNE RĘCE

Zarówno grupy należące do Kabala jak i Sojuszu – przynajmniej te działające na Ziemi – twierdzą, że jedynym odpowiedzialnym scenariuszem jest narracja ujawnienia szczątkowego. Prawdziwym powodem takiego stanu rzeczy jest to, że wszystkie te grupy zabrudziły sobie ręce podczas utrzymywania tej tajemnicy kosmicznej.

Dlaczego nagle zechciałyby one podejmować odpowiedzialne działania po niezliczonych latach tłumienia prawdy?

Prawdziwym powodem dla którego pragną one rozciągnąć ujawnienie na dłuższy okres czasu jest to, że popełniły one zbrodnie przeciwko ludzkości.

Charakterystyczne, potępiające ich informacje zostały wskazane tak, że będą one miały wpływ na wszystkich obejmując w tym i Sojusz (chodzi tu o Sojusz Ziemski, przyp. tłum.). Jest to największą sztuczką Kabala w próbach zablokowania zrzutu kompletnych danych do Internetu (przyp. tłum.).

Długotrwała ekspozycja prawdy pozwoli wielu zaangażowanym w to osobnikom umrzeć naturalnie zanim ich zbrodnie zostaną ujawnione. Unikną oni wtedy jakiejkolwiek możliwości oskarżenia ich za to co zrobili.

NEGOCJACJE DOTYCZĄCE AMNESTII

Te dwie grupy utknęły również w negocjacjach dotyczących amnestii. Grupy syndykatów (Kabala) chcą takiej samej amnestii jaka będzie oferowana niższym partycypantom tych projektów.

Żądają oni, aby albo doszło do pełnego ułaskawienia dla każdego zaangażowanego albo żadnego z nich.

Syndykaty te zdają sobie sprawę, że nie ma takiej możliwości, aby zrobiły to co Naziści zrobili podczas procesu sądowego w Norymberdze po Drugiej Wojnie Światowej.

Wtedy wystawili oni przedstawicieli niższego szczebla wojskowego, aby stanęli przed Trybunałem w Hadze i oznajmili: “Ja tylko wykonywałem rozkazy”, podczas gdy architekci tych zbrodni uciekli na Zachód oraz do Ameryki Południowej.

Nie istnieje precedens dla zaistniałego wydarzenia o takiej wielkości. Trudno nawet wyobrazić sobie jak zareagowałoby nasze społeczeństwo na tak wiele zbrodni ujawnionych równocześnie.

Niezależnie od porozumień, które usiłują oni zawrzeć za zamkniętymi drzwiami ogólne zasady demokracji prawdopodobnie ciągle będą obowiązywały. Opinia publiczna ostatecznie zadecyduje co w jej odczuciu będzie akceptowalną odpowiedzią na to wszystko.

Tego typu demokratyczny proces nie może być zarządzany na każdym etapie lub antycypowany z wyprzedzeniem. Nasze skupienie, jednakże, powinno być skierowane na uporządkowaną oraz pokojową zmianę w kierunku lepszego, sprawiedliwszego świata a nie na na masowym samosądzie dochodzenia sprawiedliwości.

Wiele z tych ludzi będzie musiało być prawdopodobnie trzymanych w bezpiecznych miejscach niezależnie od tego co opinia publiczna zadecyduje gdyż wiele indywidualnych osobistości będzie chciało ich usunąć.

TRUMP JEST POPIERANY PRZEZ SOJUSZ

Rozmawiałem z Gonzalesem na temat kilku innych tematów, które narazie muszę przemilczeć. Jestem w stanie powiedzieć, że potwierdził on, że Donald Trump jest rzeczywiście popierany przez Sojusz.

Trump nie wchodzi na pole bitewne wolny od swojego własnego bagażu. Powiedział on oraz zrobił różne rzeczy, które były przykre dla innych ludzi.

Nie reprezentuje on, jednakże, grupy która aktywnie poszukuje sposobu na zabicie miliardów ludzi poprzez rozpoczęcie Trzeciej Wojny Światowej tak szybko jak tylko możliwe.

donald-trump-trump-tower-press-conference-ap

Jest dość zdumiewające oglądanie różnic pomiędzy tym co Trump naprawdę mówi a tym jak kontrolowany główny nurt medialny interpretuje tę rzeczywistość.

Stworzyło to ogromną ilość zamieszania i frustracji u ludzi, którzy dopiero teraz zaczynają zauważać jak bardzo zmanipulowany jest ten “system”.

ZDUMIEWAJĄCY SPADEK POPARCIA

Ostatnie dokumenty, które wyciekły dzięki grupie “Anonymous” wskazują na swe pochodzenie z Fundacji Clintonów i ujawniają one zdumiewający spadek wsparcia dla Hillary w ciągu całego października. Trend ten bez wątpienia mocno nasilił się od czasu gdy szef FBI James Comey ponownie otworzył sprawę kryminalnego dochodzenia przeciwko Hillary wraz z nową ewidencją w postaci wiadomości elektronicznych zaraz przed Halloween (31 października, przyp. tłum.). Opublikowane dokumenty prezentują różne potencjalne rozwiązania odnośnie tego spadku poparcia i obejmują one masowe odwrócenie uwagi poprzez zaaranżowanie fałszywej inwazji Istot Pozaziemskich. Ponownie dodaję, że nie istnieje żaden taki precedens tego typu podczas teatru wyborczego. Jest to bardzo dziwna sytuacja nieważne z jakiej strony na nią patrzysz powodująca bardzo dużo napięcia na całym świecie.

Jest praktycznie niemożliwym, aby w takiej konfiguracji tego systemu Trump wygrał wybory nawet jeśli uzyska on 85% głosów.

Kabal niemalże natychmiastowo postara się przekazać wygraną w wyborach Hillary poprzez zafałszowanie głosowania nie ważne jakie jej zbrodnie zostaną wyeksponowane. Jest bardzo prawdopodobne, że w rezultacie tego pojawią się wtedy turbulencje społeczne.

Może to obejmować działania wojska USA co zaraz przedyskutujemy.

Wyciekłe dokumenty z Fundacji Clintonów wskazują na przeprowadzoną analizę trendów głosowania i odkryto tam, że tylko ludzie z zerowym dostępem do alternatywnych mediów wierzą w te kłamstwa, którymi karmi ich główny nurt medialny i ciągle pozostają zwolennikami Hillary. Odważne wyjście Trumpa z informacjami na temat tych zbrodni w debatach z jednoczesnym ogłoszeniem FBI zmusiły, aby prawda ta przedostała się do głównych mediów – tak więc jest ona obecnie niezaprzeczalna dla wszystkich ludzi.

To doprowadziło do zaskakujących deklaracji publicznych o konszachtach pomiędzy Rosją a FBI – coś co ujawniamy od lat i co jest kluczowym aspektem Sojuszu.

FORMACJE WOJSKOWE USA NIE BĘDĄ TOLEROWAŁY ZAWŁASZCZONEJ ELEKCJI

Gonzales oznajmił mi, że ostatnio nastąpiła zmiana po tym jak pewni liderzy wojsk USA oświadczyli, że nie poprą zawłaszczonych wyborów lub jakiejkolwiek innej formy przemocy, aby zapobiec zmianom w siłach rządzących.

Armia posiada patriotycznych “obserwatorów” wraz z różnymi federalnymi grupami agencji, które wolno przygotowywały obiekty FEMA (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, link tutaj) w całym kraju. Jak zapewne jesteście już tego świadomi obiekty te mają być zmilitaryzowane z zadaniem zatrzymania ogromnej liczby ludzi – nawet jeśli będzie się to odbywało wbrew ich woli.

Niektóre formacje wojskowe również zinfiltrowały te grupy. Były one zaskoczone różnorodnością scenariuszy, które są przygotowywane w tym celu.

NIKCZEMNY SPISEK

Jeden z tych wątków zawiera w sobie operację pod fałszywą banderą (false flag operation) zdarzenia nuklearnego lub ataku EMP (impuls elektromagnetyczny) skierowany przeciwko USA w czasie wyborów, aby odrzucić wyniki wyborów. Tego typu odwrócenie uwagi mogłoby pomóc władzom zdobyć cenny czas.

Operacja pod fałszywą banderą polegająca na inwazji UFO, która wyciekła w dokumentach pochodzących z Fundacji Clintonów (jeśli są one prawdziwe) jest kolejnym pomysłem, który przewija się tam.

Istnieją również plany na stworzenie niepokojów społecznych oraz zamieszek na tle rasowym na ulicach zaraz przed, podczas lub po wyborach w zależności od wyników. Wybory te są tak sporne, że wygrana któregokolwiek z kandydatów może prowadzić do wydarzeń pojawiających się w różnych lokalizacjach.

Wiele innych wątków zostało tam również odkrytych. Wszystko to ostatecznie spowodowało to, że znaczny procent wojska zadecydował, aby otwarcie wystąpić przeciwko Kabalowi.

Przekazano mi te wiadomości wywiadowcze i opisałem to w tym dokumencie, włączając w to powyższe zdanie, zanim FBI wydało swój komunikat. Wydrukowane kopie zostały przekazane kilku osobnikom z Gaia i nagrywaliśmy odcinki w oparciu o ten tekst podczas tygodnia z dniem 16-go października.

LICZBY SZOKUJĄ

Pojawiły się groźby, że obecne (przyp. tłum.) władze nie pozwolą Trumpowi zostać prezydentem “nawet jeśli będą musieli dźgnąć go nożem w dniu jego inauguracji”.

Ostatnio pewna liczba ludzi w armii wyjawiła, że jeśli wybory lub pokojowa transformacja zostaną zakłócone to może dojść do zbrojnej interwencji.

Podano mi zestawienie tych, którzy wystąpią w zamachu stanu oraz tych, którzy będą bronili tych władz.

Liczby były nieco szokujące. Było oczywistym, że jeśli zamach stanu nastąpi to nie odbędzie się on bezkrwawo.

PYTANIA DO AMBASADORA MICCA

Po tym jak skończyliśmy naszą konwersację Gonzales podał mi dłoń po raz kolejny i odsunął się na miejsce gdzie stał zanim zaczęliśmy naszą rozmowę.

Podczas mojej konwersacji z Gonzalesem wpatrywałem się w ambasadora Micca. Miał on taki pełen miłości, pokojowy wyraz twarzy oraz to samo w swej postawie, że nie mogłem oprzeć się gapieniu na niego.

Micca wyszedł do przodu i podał mi dłoń w taki sam sposób jak zrobił to Gonzales. Wydawało się, że było mu przyjemnie, że w pewien sposób uczestniczył on w naszej kulturze. Odwzajemniłem mu jego zaraźliwy uśmiech i pozdrowiłem go z miłością oraz światłem w imię Jednego Bezgranicznego Stwórcy.

9_ambassador_mica

Rozjaśnił się on jeszcze bardziej w podziękowaniu za to przywitanie. Przełożył wtedy swoją rękę pod moim ramieniem i poprowadził mnie, abym przespacerował się z nim.

Wyczuł, że czułem się trochę niekomfortowo idąc z nim pod rękę. Wysunął on swoje ramię i trzymał je wzdłuż ciała kontynuując spacer.

Zapytał mnie czy byłem w stanie przerobić wszystko to czym podzielił się ze mną gdy spotkaliśmy się ostatnim razem.

Odrzekłem, że rzeczywiście spędziłem mnóstwo czasu przerabiając poprzednio wydane wiadomości i miałem wiele pytań. Uśmiechnął się i powiedział, że “jest mnóstwo czasu na zadawanie pytań”. Odczułem, że chciał skoncentrować się na tym co chciał przedyskutować ze mną.

PRZYCHODZĄ DO WAS W SNACH

Micca powiedział, że jego ludzie zaczynają zbliżać się do ludzkości. Powiedział, że przychodzą oni w naszych snach, aby przygotować pewne osoby na kontakt w cztery oczy z jego ludźmi po tym jak wyswobodzimy się z obecnego systemu kontroli panującego na naszej planecie.

Mają nadzieje, że uda im się dostarczyć tym osobom szkolenia odnośnie tego w jaki sposób można pokonać Drakonian jak i również w jaki sposób pomóc pozostałym obywatelom w stawieniu czoła wszystkim tym okropnym informacjom, które zostaną ujawnione.

Przeszedł do nieco większych szczegółów odnośnie tego dlaczego jego ludzie najpierw zbliżają się do nas w snach jak i również przekazał mi trochę więcej historii na temat tego co wydarzyło się na jego planecie.

Był to temat, gdzie koncentrowało się najwięcej moich pytań. Przechodził szybko z tematu na temat jakby był ograniczany jakimś czasem. Odebrałem to z pewnym zdziwieniem gdyż moje spotkania w tych kulistych statkach kosmicznych w przeszłości trwały dość długo w większości przypadków.

W miarę jak spacerowaliśmy z Micca wokoło zauważyłem, że zakańczał on naszą dyskusję prowadząc nas z powrotem w kierunku Tear-Eir i Gonzalesa. Oczekiwałem dalszej komunikacji lub możliwości, aby zadać trochę więcej pytań. Wtedy bez żadnego ostrzeżenia Niebieska Sfera pojawiła się za nimi i zygzakiem podleciała z przodu mojej klatki piersiowej.

Stałem w bezruchu przez kilka chwil zanim okryła ona moje ciało i błyskawicznie doprowadziła mnie z powrotem do miejsca z którego zostałem zabrany w Sedonie.

SPOTKANIE Z MKP TPK

Byłem zmartwiony tym dlaczego spotkanie to wydawało się odbyć w takim pośpiechu. Siadłem wtedy do komputera i zacząłem pracować nad aktualizacją fałszywych “nagłaśniających” TPK. Następnie położyłem się na łóżku wpatrując się w sufit zagłębiony w swoich myślach.

Kilka dni później po tym gdy razem z żoną wróciliśmy do domu w Dallas po raz drugi doszło do spotkania z grupą MKP TPK, która przechwyciła mnie i przesłuchiwała poprzednim razem.

Około 3:00 nad ranem obudziłem się tylko po to, aby uzmysłowić sobie, że idę aleją znajdującą się za moim domem.

Automatycznie szedłem w kierunku parkingu stadionu sportowego znajdującego się zaraz za moim domem. Zauważyłem statek powietrzny używający go jako lądowiska. Dwóch pilotów stało na zewnątrz czekając na mnie.

Był to ten sam typ statku powietrznego jaki zabrał mnie ostatnim razem. Był on podobnych rozmiarami oraz kształtem do tego pojazdu, którym razem z Gonzalesem polecieliśmy na inspekcję na Marsie.

Wyglądał na obiekt niewidoczny dla radarów i nie miał skrzydeł chociaż posiadał podobną do konwencjonalnych samolotów sekcję ogonową.

Zabrano mnie wąską, stromą, wysuwaną rampą ze schodami na rufę pojazdu.

Przyprowadzono mnie do tego samego pomieszczenia ze składanymi łóżkami oraz krzesłami w ścianie. Czułem ciężkie bicie mojego serca gdy posadzili mnie na tym samym krześle jak i poprzednio. Zapięli pasy wokół mojej klatki piersiowej i wyszli z pomieszczenia bez wypowiadania ani jednego słowa.

Wtedy usłyszałem znajomy dźwięk ładowanych kondensatorów oraz turbin podczas gdy odbijaliśmy się od powierzchni.

“WYŚMIEWANY I WYSZYDZANY

Około 10 minut później dwóch pilotów z powrotem weszło do pomieszczenia i zaczęło organizować rzeczy na małym, nierdzewnym wózku. To jak możecie sobie wyobrazić spowodowało to u mnie odczucia jeszcze większej paniki.

Podczas gdy ja skoncentrowany byłem na tym co oni robili do pomieszczenia weszła jeszcze jedna osoba. Dwóch tych pilotów natychmiastowo zwrócili na nią uwagę.

Wszyscy trzej mężczyźni nosili mundury Sił Powietrznych bez żadnych emblematów wskazujących na ich przynależność. Ostatnia osoba, która weszła do pomieszczenia miała białe włosy, białą kozią bródkę oraz bardzo poważny wyraz twarzy.

Usiadł on na krześle koło mnie podczas gdy dwaj piloci pobrali ode mnie próbki włosów oraz krwi. Po tym jak odłożyli na bok te próbki powiedziano im, aby wyszli.

Mężczyzna, który oczywiście był dowódcą zwrócił się do mnie po imieniu. Zaczął zadawać mi losowe pytania na temat Dowództwa Operacji Księżycowych oraz statusu Sojuszu TPK.

To wydawało się być dla mnie pewnego rodzaju testem wykrycia kłamstw pochodzącym ze starej szkoły. “Wiesz”, powiedział, “W kręgach wywiadowczych śmieją się z ciebie i szydzą”.

Kontynuował mówić podobnego typu rzeczy podczas gdy jednocześnie obserwował bardzo uważnie wyraz mojej twarzy oraz moje oczy. To wydawało się również pewnego rodzaju testem psychologicznym lub wykrywaniem fałszu.

BRAK AKCEPTACJI ODEBRANYCH INFORMACJI

Zapytałem go jak powinienem się do niego zwracać a on popatrzył się na mnie jak na idiotę. Powiedział mi, “Po prostu zwracaj się do mnie proszę pana”.

Zapytałem dlaczego zostałem ponownie schwytany i dlaczego był taki sceptyczny po tym jak ostatnim razem w oszukańczy sposób zostałem zmuszony do wystawienia trójki członków Sojuszu TPK.

Oznajmił mi, że był tutaj, aby powtórzyć proces zbierania ewidencji a następnie chce ją utrzymywać na smyczy. Powiedział, że chce wykluczyć możliwość popełnienia błędu przez poprzedni zespół lub ryzyka zakłamania wyników.

Mówił on dalej, że nie może zaakceptować faktu, że mówiłem prawdę. Informacje, których dostarczyłem wybiegały zbyt daleko poza zakres jego wiedzy. Oświadczył mi, że możliwym jest, że Sojusz TPK jest po prostu kilkoma ludźmi z jego własnego programu, którzy po prostu rozrabiają. Jedna z tych osób, które pierwotnie rozpoznałem rzeczywiście była w jednym z jego programów, które nadzorował. Nie miałem pojęcia co mu odpowiedzieć podczas gdy usiadł tam w ciszy i gapił się na mnie tak jak gdyby chciał zaglądnąć wgłąb mojej duszy.

ZDJĘCIA NA IPADZIE

Dwaj piloci ponownie weszli do pomieszczenia z tym samym “iPadem”, którego użyli na mnie poprzednio. Umieścili go z przodu mnie i właśnie chcieli przewertować więcej zdjęć gdy zamknąłem oczy tak mocno jak tylko potrafiłem.

Słyszałem jednego z nich chodzącego wokół i wtedy usłyszałem dźwięk podobny do silnika pracującego na wysokich obrotach. Stawałem się śpiący i moja głowa opadła mi.

Nagle znowu ocknąłem się z oczami otworzonymi. Drugi pilot, który trzymał tablet umieścił go na moich kolanach i zaczął wertować zdjęcia. Ci sami trzej osobnicy, których zidentyfikowałem poprzednio znajdowali się w tej grupie zdjęć i ponownie reakcja moich oczu wydała ich.

Byłem bardzo zdenerwowany ze względu na te wszystkie problemy, które przydarzyły się mi po tym gdy zabrali mnie ostatnim razem.

Gdy skończyli wyłączyli urządzenie, które wpływało na stan mojej świadomości.

Military-Abduction-craft-chemical-interrogation-low-res

“WOLAŁBYM WRÓCIĆ DO DOMU”

Gdy spojrzałem osoby dowodzącej nie było już w pomieszczeniu. Nie zauważyłem go gdy wychodził i zastanawiałem się co jeszcze wydarzyło się czego nie pamiętam.

Dwaj piloci powiedzieli mi, abym poszedł z nimi przez drzwi. Przeszliśmy przez pomieszczenie, które wyglądało na na schowek ze sprzętem, z siatkami pełnymi ładunków na ścianach i suficie i przeszliśmy do rampy prowadzącej w dół na parking.

Nie byłem zadowolony ze sposobu w jaki mnie potraktowali. Postanowiłem trzymać głowę wysoko i emanować w powietrzu pewnością siebie. Nie trwało to długo. Gdy schodziłem po tej stromej rampie moje kolano wykrzywiło się niemalże powodując mój upadek z wysokości 2,4 m na beton znajdujący się poniżej.

Pilot za mną złapał mnie za łokieć podtrzymując mnie od upadku. W wyniku tego dalej skręciłem sobie kolano i nadciągnąłem mięsień na plecach.

Piloci ci bardzo zdenerwowali się tym i rozmawiali ze sobą czy lepiej przynieść mnie z powrotem do statku czy pomóc mi pójść do domu. Martwili się o to, że zostaną skarceni z powodu moich obrażeń w czasie ich aresztowania podczas przebywania pod dowództwem  wysokiej rangi przełożonego.

Powiedziałem: “Jeśli ja mam tutaj prawo głosu, to wolałbym wrócić do domu”. Popatrzyli na siebie następnie zwinęli rampę i skinęli mi, że pomogą mi przejść resztę drogi.

Tych dwóch ludzi asystowało mi z powrotem aż do płotu i dalej na podwórko. Chcieli pomóc mi aż do samego domu gdy zacząłem obawiać się o bezpieczeństwo mojej rodziny.

Powiedziałem im, że dokuśtykam się do kanapy i zostanę tam przez całą noc a oni mogą odejść. Obrócili się i biegiem zniknęli mi z pola widzenia.

SPOTKANIE Z ODŁAMEM GRUPY MAJAŃSKIEJ

Zanim jeszcze wyciągnąłem się wygodnie na kanapie pojawiła się Niebieska Sfera wlatująca zygzakiem do mojego pokoju z taką prędkością, że wyglądało to jakby cała była rozmyta.

Nie miałem nawet szansy na powstanie oraz zasygnalizowanie tego, że byłem gotowy do transportu gdy osiadła mnie od przodu i porwała bez żadnego zwalniania. Nie potrzeba mówić, że zostałem całkowicie zaskoczony przez to nagłe zabranie mnie. Nagle znalazłem się stojąc przed Gonzalesem i czterema członkami z odłamu grupy Majańskiej wewnątrz jednego z ich gigantycznych statków-matek w kształcie kamiennego cylindra. Statki te mają długość kilku mil i wyglądają jakby były wycięte laserem ze środka góry i umieszczone w przestrzeni kosmicznej.

Nie było tam okien a tylko niewielka liczba tego co wyglądało jak otwarte zatoczki dla mniejszych statków latających na zewnątrz i do wewnątrz. Nie było tam na pokładzie żadnych znaków i ani śladu jakiejkolwiek technologii takiej jaka jest nam znana.

Mógł to być nawet dokładnie ten sam statek kosmiczny gdyż pomieszczenie to wydawało mi się bardzo znajome.

“WSZYSTKO POSZŁO ZGODNIE Z PLANEM” 

Gonzales spytał mnie i czy wszystko w porządku. Byłem pogrążony w ogromnym bólu i było to oczywiste po spojrzeniu na moją twarz. Jeden z Majów wyciągnął rękę pomachał trzema palcami nad powierzchnią zwykłego kamiennego bloku, który lewitował w pobliżu.

Ból natychmiastowo ustąpił a ja byłem w stanie skoncentrować się bardziej na obecnej sytuacji. Zapytałem Gonzalesa dlaczego nikt nie przybył i nie zabrał mnie zanim tamten drugi statek nadleciał.

Nie odpowiedział mi. Zamiast tego schwycił czarną kulistą skałę wielkości piłeczki tenisowej. Podniósł kamień, który znajdował się na jego dłoni i zbliżył do mojego czoła i zaczął poruszać go wokoło jakby skanował w poszukiwaniu czegoś. W miarę jak skanował moje czoło tym urządzeniem strząsnął z siebie zakłopotany wyraz twarzy, który pojawił się poprzednio i odpowiedział na moje pytanie: “Wszystko poszło zgodnie z planem”.

Zapytałem do jakiego planu się odnosił oraz dlaczego nie byłem w nim ujęty. Odpowiedział, że nie może przejść do szczegółów i poprosił, abym zaufał mu jeszcze przez jakiś czas. Wkrótce wdroży mnie w ten plan nie ważne jaka agenda mu przyświecała.

Możliwe jest, że moje przesłuchanie miało związek z tym, aby wartościowe informacje znalazły drogę do grup MKP TPK po to, aby pomóc im zrozumieć, że inne Tajne Programy Kosmiczne rzeczywiście istnieją.

Białowłosy mężczyzna dowodzący wydawał się być zaskoczony moimi twierdzeniami, o których chciał się upewnić, że istnieją na nie dowody – i dlatego osobiście doglądał całego tego procesu.

WIĘCEJ SKUTKÓW UBOCZNYCH

Gonzales spytał mnie czy czuję się dziwnie i mam jakieś problemy z pamięcią w ostatnich miesiącach.

Zastanawiałem się czy jego pytanie było odpowiedzią na skan a dowodem było jego zmartwienie pojawiające się na jego twarzy. Powiedziałem: “Tak, naprawdę posiadam trudności z przypomnieniem sobie pewnych doświadczeń … Dlaczego pytasz?”

Spojrzał na mnie, zmusił się do uśmiechu i powiedział: “Jestem zaskoczony, że możesz pamiętać swoje imię z dzieciństwa po wszystkich tych razach czyszczenia ci pamięci”.

Powiedział, że oczekuje się utratę pewnej części wspomnień po takiej dużej liczbie czyszczenia pamięci i również z powodu ekspozycji na działanie potężnego pola elektromagnetycznego wydobywającego się z “napędu grawitacyjnego pola skrętnego” na statku badawczym do którego zostałem kiedyś przydzielony.

Oświadczył mi również, że wielu z tych, którzy służyli na pokładzie tych statków skończyli z problemami neurologicznymi i nawet z wcześnie postępującą demencją. Potrząsnąłem głową i powiedziałem: “Świetnie, jeszcze więcej skutków ubocznych od tych projektów”.

Jego poprzedni komentarz na temat mnie nie pamiętającego moich imion z dzieciństwa uderzył mnie osobiście. Myśl o tym, że mógłbym zapomnieć moją rodzinę powoduje u mnie niemalże napad paniki. Z wyrazu twarzy Gonzalesa można było wywnioskować, że byłem wstrząśnięty naszą rozmową.

UŻYCIE BOMBY ATOMOWEJ BY UNIKNĄĆ WIĘZIENIA

Zmienił on wtedy temat i zaczął rozmawiać na temat ostatnich potajemnych wojskowych oraz wywiadowczych działań, które monitorowali. Jedna z obserwowanych grup planuje użycia ataku nuklearnego przeprowadzonego pod fałszywą banderą przeciwko USA.

Ma to być pretekst do rozpoczęcia Trzeciej Wojny Światowej jako sposobu na odsunięcie zgonu Kabala, który usiłuje doprowadzić do zaistnienia takiego ataku.

Zapytałem czy zostanie to powstrzymane. Spojrzał na mnie i po chwili krótkiej przerwy powiedział: “Nie znajduje się już dłużej na pozycji działania lecz przekazujemy te informacje z powrotem do Sojuszu TPK”. 

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że jakakolwiek i każda próba stworzenia ataku nuklearnego zostanie powstrzymana tak jak konsekwentnie dzieje się to od czasów Hiroshimy i Nagasaki, których zaistnienie zostało upoważnione po to, aby pokazać nam ogrom zniszczeń jakie te zdarzenia powodują.

Potencjalnie tysiące różnych wątków zostało skutecznie zneutralizowanych i zdumiewające jest to jak długo Kabal będzie kontynuował próby doprowadzenie do takiego wydarzenia.

OSTATNIE NEGOCJACJE POWINNY DOPROWADZIĆ W KRÓTKIM CZASIE DO POSTĘPU

Gonzales wspomniał również, że można oczekiwać rozpoczęcia nawoływania państw Sojuszu do powrotu ich obywateli zza granicy z powrotem do ojczyzny i dalsze pobrzękiwanie szabelką pomiędzy Zachodem a Wschodem. Wszystko to będzie sztucznie stworzonym konfliktem – zgodnie z informacjami od Gonzalesa.

Oznajmił on, że są to desperackie akty ostatniej chwili niektórych zbrodniczych syndykatów Kabala, które usiłują usunąć lub zniszczyć negocjacje z Sojuszem Ziemskim.

Wydaje się, powiedział, że ostateczne negocjacje są bliskie znalezienia porozumienia pomiędzy Sojuszem a tymi syndykatami. Jeśli jest to prawdą to powinniśmy zauważać pewne znaki postępu w niedalekim czasie.

Powinniśmy dostrzegać więcej oznak władzy tracącej kontrolę oraz wyeksponowanie ich zbrodni przez agentów Sojuszu w miarę rozwoju.

NIEKONWENCJONALNE STATKI POWIETRZNE PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO OGŁOSZENIA SWOJEGO ISTNIENIA

Gonzales przypomniał mi również o tym co powiedział wcześniej o MKP TPK, które miały zostać ujawnione. Powiedział, że powinniśmy trzymać “oczy szeroko otwarte” na niekonwencjonalne statki powietrzne pojawiające się na naszym niebie.

Te pojazdy lotnicze będą przelatywały nad zamieszkiwanymi obszarami w wysiłku, aby ujawnić swą egzystencję podobnie do sposobu w jaki ujawniono niewidoczne dla radarów myśliwce oraz bombowce.

Powinniśmy być świadkami zwiększającej się liczby doniesień o samolotach w kształcie delty (∆) oraz owalnym jak i również białych kul, które posiadają elektryczną koronę otaczającą je gdy wykonują poszczególne fazy swoich operacji.

To będzie widziane w coraz większym stopniu. Doprowadzi to do ogłoszenia wiadomości o Tajnym Programie Kosmicznym, który posiada stacje kosmiczne na orbicie ziemskiej, które są obsługiwane przez te pojazdy latające, które ludzie widzą na niebie.

Powiedziałem mu, że zrobię posta na ten temat i powiem ludziom, aby “trzymali oczy szeroko otwarte” tak jak to sugerował.

CZY NIE ZAPOMINASZ O CZYMŚ?

Bez żadnego ostrzeżenia powiedział wtedy: “Dobra, zabierzmy cię z powrotem do domu” no i zaczął iść w kierunku czterech Majańskich ludzi, którzy cały czas milczeli.

Powiedziałem wtedy: “Chwileczkę. Nie zapominasz o czymś?” Spojrzał na mnie i wskazał na moje kolano.

Stałem wtedy już prawie całkowicie utrzymując ciężar ciała na drugiej nodze. Ból nie powracał lecz moje kolano było ciągle słabe i czułem ucisk w mięśniach pleców.

Odrzekł: “Przykro mi, ale nie możemy ci pomóc w związku z tym. Powinno to przejść w ciągu kilku dni.” 

Zmarszczyłem czoło w oznace dezorientacji i chciałem protestować gdy Niebieska Sfera pojawiła się ponownie. Tym razem zatrzymała się z przodu mojej latki piersiowej i czekała na mnie aż zasygnalizuję swoją gotowość.

Gonzales i tak oddalał się ode mnie tak więc dałem sygnał gotowości udania się do domu.

Przybyłem do domu z powrotem do pokoju gościnnego i poczułem jak ból natychmiastowo powrócił do kolana oraz pleców.

Wyczerpany poszedłem spać i w ciągu kolejnych kilku dni, tak jak Gonzales powiedział, czułem się znacznie lepiej.

BARDZO CIEKAWY CZAS

To co widzimy obecnie w wyborach prezydenckich jest sprawą bezprecedensową w całej historii. Bez względu na wynik wyborów spowoduje to wybudzanie ludzi w znacznie szybszym tempie.

Pomysł o szacunku do Władzy nigdy wcześniej nie był tak bardzo wyśmiewany i lekceważony.

Jeśli Hillary będzie w stanie zawłaszczyć sobie elekcję to być może będzie w stanie tymczasowo uzyskać “twardą władzę” nad zgodnymi z nią aspektami armii lecz straci “miękką władzę” przyzwolenia ludzi niemalże natychmiastowo.

Dodatkowo wydarzenia te wydają się przyśpieszać wojskowe aspekty Sojuszu ostatecznie gotowego do działań.

Jeśli możliwe jest pojawienie się pewnych zakłóceń to teraz jest dobry czas na to, aby zacząć gromadzić podstawowe jedzenie i wodę jeśli jeszcze tego nie zrobiliście.

AUTORYZOWANIE OPTYMALNEJ RZECZYWISTOŚCI TYMCZASOWEJ

W większym tego znaczeniu stopień do którego jesteśmy w stanie pozostać spokojni, skupieni i pozytywni w miarę jak te zmiany będą następowały jest tym stopniem w którym pomagamy w autoryzowaniu Optymalnej Rzeczywistości Tymczasowej.

Istoty Kuliste często mówią, że stare rany i bolesne miejsca będą pojawiały się ponownie w miarę jak będziemy przechodzili przez tę transformację.

Możemy albo przepracować te blokady i wyjść z tego z większym poziomem miłości oraz akceptacji nas samych oraz innych lub możemy podążać za starymi wzorcami zapalania się i zapewnienia tego, że pojawi się dalsza karma.

Działania te będą miały wpływ nie tylko na nasze osobiste życia lecz także na linię czasową Ziemi jako naszej kolektywnej całości w tym procesie.

Z tego właśnie powodu nic nie może być ważniejsze niż kultywowanie miłości, wybaczania oraz pokojowego nastawienia w miarę jak przez to przechodzimy bez względu na pokusy wpadania w gniew, nadmiernego reagowania, chowania urazy oraz popadania w strach.

Dziękujemy wam za wasze nieustające wsparcie w tej pracy. Nikt z nas nie bogaci się na tym i postawiliśmy nasze życia na szali, aby walczyć o lepszą przyszłość dla każdego.

Tagi: 

Cytaty zaczerpnięte ze stron źródłowej “Przewodnik po Materiale Ra”: http://channelingi.tripod.com/ra.html ; 

Edycja i modyfikacje: Sławomir Lernaciński

Oryginalne cytaty z serii “The Law of One” pochodzą ze strony: http://www.lawofone.info

Corey Goode – jest informatorem (z ang. whistleblower), który w serii rozmów przeprowadzanych z Davidem Wilcockiem w programie Cosmic Disclosure w Gaia TV ujawnia dotychczas nie znane opinii publicznej wydarzenia dotyczące działalności ludzi oraz istot pozaziemskich w naszym Układzie Słonecznym. 

Strona źródłowa: http://www.spherebeingalliance.com/blog/are-we-navigating-to-our-optimal-temporal-reality.html 

TV internetowa programu Kosmiczne Ujawnienie: http://www.gaia.com 

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Pomoc w tłumaczeniu: Vortena – https://kosmiczne-ujawnienie.blogspot.co.uk 

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Total Page Visits: 2961 - Today Page Visits: 1