Rozdział 23: Dalsze niebezpieczeństwa używania elektrograwitacji

Istnieją dowody na to, że nadużywanie elektrograwitacji (link tutaj) (czyli pewnego rodzaju sztucznej grawitacji) może posiadać szkodliwe efekty uboczne.

Zagrożenia te spowodowane są ze względu na ∆t, czyli na przyśpieszanie czasu spowodowane przez fakt pożyczania przez elektrograwitację oraz magnetograwitację ogromnej ilości energii z pustej przestrzeni po to, aby możliwe było przekroczenie prędkości światła.  Ujemne cykle energii, które definiują elektrograwitację łączą ze sobą małe, egzotyczne cząsteczki fluktuacji “energii ujemnej” czasoprzestrzeni.  Ostatecznie fluktuacje te mogą rezonować na bardzo duże odległości, gdyż Wszechświat nie posiada zewnętrznych krańców.  W zamian, podprzestrzeń łączy zjawiska zachodzące w skali kosmicznej z tymi występującymi w mikro świecie.

Z tego powodu, gdy ujemne wahania energii łączą się przez elektrograwitację oraz magnetograwitację, nieznacznie zmieniają one przepływ czasu.

Różne Istoty Pozaziemskie wskazywały na to, że używanie elektrograwitacji na dużą skalę może przyśpieszyć zegar czasu danego słońca i jeśli jest ona używana bez pewnych zabezpieczeń równoważących to może to doprowadzić do sejsmicznych, atmosferycznych lub innych destabilizacji otaczających planet (przyp. tłum.).

Co się dzieje, gdy zjawisko to jest używane bezpośrednio na ludziach podczas uprowadzeń (link tutaj ) oraz psychotronicznych (link tutaj) komunikacji lub podczas używania “lekkiej” broni? Czy istnieje wtedy jakieś niebezpieczeństwo?

Z pewnością tak. Niektórzy uprowadzeni donosili o oparzeniach występujących na ich ciałach po przebywaniu w pobliżu pozaziemskich statków kosmicznych.  Takie oparzenia mogą występować gdy elektrograwitacja łączy się z elektromagnetycznym promieniowaniem opisywanym przez T. Beardena.

Co gorsza, jeśli grawitacja/magnetograwitacja jest używana bezpośrednio na ludziach to może to przyśpieszyć zegar czasu danego człowieka, co jest niebezpieczne dlatego, że ludzkie geny mają ograniczoną liczbę telomerów (link tutaj) czyli struktury, która zmniejsza się wraz z każdorazową replikacją danej komórki.  Podczas gdy elektrograwitacja przyśpiesza czas w obszarach otaczających jej występowanie, może ona skracać telomery i przedwcześnie postarzeć ludzką tkankę podczas uprowadzeń oraz innych działań.

Ponownie zaznaczam, że dzieje się tak ze względu na ∆t Toma Beardena, w podstawowym prawie zachowania energii.

“Możemy również natychmiast uwzględnić (5) używanie energii czasu, która jest kluczem do zaskakującej i całkowicie nowej fizyki wysokoenergetycznych cząstek w niskoenergetycznych otoczeniach oraz w fotonach o niskich częstotliwościach ze względu  na fakt mówiący o tym, że komponent czasu zawarty w nich jest w rzeczywistości skompresowaną energią przestrzeni opisaną przez ‘c’ do kwadratu (z równania A.Einsteina E=mc2 gdzie c jest prędkością światła, przyp. tłum.), i posiada gęstość energetyczną masy.   Najwyższa dostępna fizyka energii nie używa wysokoenergetycznych fotonów lecz fotonów o niskich częstotliwościach jeśli pewna energia czasu jest transdukowana (dekompresowana) w energię przestrzenną.  

Ponieważ komponenty fotonu, czyli energia przestrzeni oraz czasu są kanoniczne, obniżanie częstotliwości (a co za tym idzie energii przestrzennej) fotonu o czynnik ’n’, zwiększa czynnik czasowy o wartość ’n’.  

Jeśli jednak zastąpić ‘∆t’ zawarte w fotonie wartością ‘c2 x ∆t’, która jest ekwiwalentem energii przestrzennej to ekwiwalent czasu ’t’ zostaje pomnożony przez element ‘c2 x n’. 

Czyli, najwyższa fizyczna energia może być wytworzona z najniższych energii przestrzennych (najniższych częstotliwości) fotonów, tylko jeśli pewna zwiększona część energii czasu fotonów o niskich częstotliwościach jest uwolniona w energię tej przestrzeni.”

Archiwum: Data Korespondencji: sobota, 15 września 2001, 00:18:42 – 500, ekstrakt z wybranych korespondencji Toma Beardena.

Przedwczesne starzenie się materiału genetycznego ma skłonności do mutacji oraz raka.  Gdy pozaziemscy porywacze używają grawityki, aby spowolnić procesy w mózgu i ograniczyć świadomość ludzką to efekt ∆t przyśpiesza czas w otaczających tkankach.

Jest to po części powodem dla którego kosmici ulepszają siebie genetycznie, aby zwiększyć tolerancję na to promieniowanie zarówno w czasie odbywania podróży jak i podczas używania technologii psychotronicznej.  Ironią jest fakt, że gdy grawityka  używana jest w delikatniej sprecyzowanych ilościach pozwala ona na przedłużenie życia komórek o raz zwiększenie wytrzymałości systemów życiowych, np. podczas bezpośredniego odżywiania komórek energią, re-konfiguracji materiału genetycznego, aby opóźnić proces starzenia, przyśpieszonego gojenia oraz zamiany zniszczonych tkanek.

Takiego zaawansowania nie można osiągnąć w ciągu jednego dnia. Wspomniano już wcześniej, że Istoty Hiperwersalne wiedzą jak zręcznie scalać oraz znosić wzajemnie wielorakie kategorie energii grawitycznej poprzez rozciąganie ich tak, aby ich efekt nie miał natychmiastowego wpływu na środowisko lokalne, co najwidoczniej minimalizuje przyśpieszenie upływu czasu (choć odbywa się to kosztem ∆t większego kontinuum).  Ponownie przypominam, że jest to ‘alt t’ napomknięte przez hiperwersalnych.

Istoty z IFSP (Międzygalaktyczna Federacja Planet Suwerennych) takie jak Szarzy mogą nie być w stanie zniwelować efektów ∆t ich własnej technologii na ludziach, tak więc powinniśmy się mieć na baczności odnośnie porwań, propagandowych pokazów technologii grawitycznej itd.  Spektakl technologii porywaczy wydaje się być dla ludzi niesamowity lecz jeśli ceną jest destabilizacja naszego słońca, a następnie wymuszona ucieczka do inne martwego układu słonecznego to może nie być to tego warte.

Do tej pory Verdanci, którzy ponoć żyją dłużej niż inni członkowie IFSP powinni być w stanie albo zminimalizować efekt ∆t albo prawdopodobnie ‘alt t’, który może pomóc nam wyjaśnić dlaczego oni żyją tak długo.  Niemniej jednak fakt, że inne istoty z IFSP nie zostały objęte taką samą opieką zdrowotną gwarantującą przedłużenie życia sugeruje, że nie powinniśmy zawsze oczekiwać od nich używania grawityki w celach poprawy zdrowia u ludzi.

Istnieją kwestie polityczne oraz dotyczące zasobów ludzkich w pytaniu kto żyje najdłużej w najlepiej wyedukowanym, ogromnym kolektywie takim jak IFSP.  Jest to dodatkowo skomplikowane poprzez emocjonalne odczulenie, które idzie w parze z bardzo wydłużonym życiem.

Istoty Hiperwersalne z dużym stażem wielokrotnie wskazywały na dalsze niebezpieczeństwo nadużywania technologii grawitycznych.  Hiper-dynamika zjawiska ∆t podkreśla fakt, że technologie te zawsze choć nieznacznie skracają cykl trwania uniwersalnego cyklu wszechświata.  Nawet pomimo tego, że super zaawansowane istoty potrafią zminimalizować to zjawisko w skali lokalnej to mogą to zrobić tylko kosztem całkowitego trwania czasu wszechświata.

Stwarza to dylemat dla wszystkich Istot.

Lekkomyślne skracanie czasu trwania całego wszechświata byłoby przejawem braku odpowiedzialności, ponieważ ludzie obecnie zaczynają się dopiero uczyć, szerzej rozumiane konwencje dotyczące wykorzystywania technologii grawitycznej wydają się być dyskutowane od jakiegoś czasu, na długo przed pojawieniem się cywilizacji ludzkiej.

W celu uzyskania podstawowego zarysu pozaziemskich konwencji w tej materii, ludzie musieliby całkowicie wyjść z siebie i popatrzeć na to z boku, aby zaobserwować różnorodność wszechświata tak jak inne istoty.   We wszechświecie gdzie kosmici żyją i łączą się poprzez hiperprzestrzeń istnieją polityczne zależności na skalę galaktyczną a nawet i większą.  Niektóre populacje mają skłonności do wiązania się z dalekimi planetami, różnych innych zależności oraz lokalizacji zasobowej.

Niektóre z tych sytuacji obejmują manipulacje mniej rozwiniętych oraz zdolnych populacji.  W takich przypadkach bardziej zaawansowane społeczności mogą uważać, że osiągnęły one względne mistrzostwo w dziedzinie technologii opartych na cyklach energii ujemnej.  Niemniej jednak mogą istnieć tutaj pewne luki w wiedzy w porównaniu z istotami, które rozwinęły te technologie podczas ostatniego miliarda lat.  Mogą one nie wiedzieć do jakiego stopnia te technologie wpływają na całkowity czas trwania cyklu wszechświata.

Jest to jak najbardziej poważna sprawa.  Słyszeliśmy hiperwersalnych mówiących (bez względu na to czy jest to ekologiczną propagandą czy nie), że nadmierne używanie technologii grawitycznych może natychmiastowo wyczerpać istotne uwarunkowania pewnego hiper-zaawansowanego gatunku.

Z jednej strony musimy dowiedzieć się więcej na temat zakresu takiego działania na policzalnym długoterminowym poziomie zarówno kwantowym jaki większym wszechświata/wieloświata.  Z drugiej jednak strony Istoty Hiperwersalne wydają się być śmiertelnie poważne odnosząc się do tego tematu – wydają się osądzać mniej rozwinięte populacje w ich kategoriach obejmujących większą ekologię ∆t/‘alt t’.  Ich obawy były powtarzane wielokrotnie.  Najwidoczniej ujmuje to w ramy większe konwencje i znaczną część pozaziemskiej polityki hiper-zaawansowanych populacji.

Gdy najbardziej zaawansowane istoty robiąc tak znaczącą uwagę podczas sugestii o tychże ograniczeniach, mają tendencję do sympatyzowania z pojedynczymi oraz wszystkimi pozostałymi kosmitami włącznie, my ludzie musimy zwracać na to uwagę.

W bardziej podstawowym znaczeniu, zaawansowane społeczeństwa są zobligowane do kultywowania subtelniejszej konserwacji ∆t/‘alt t’, aby jeśli to konieczne, błądzić na rozważnej stronie.  Z tego powodu ludzkość powinna oczekiwać większej ilości wykładów odnośnie ochrony ∆t/‘alt t’.  W niektórych przypadkach możemy odczuwać frustrację spowodowaną usiłowaniami zaawansowanych istot, aby spowolnić lub manipulować ewolucją technologiczną ludzi w tym czasie, aby technologia grawityczna nie wpadła w ręce skorumpowanej subkultury ludzkiej.

Przytoczę tutaj scenariusz rozmnożenia się królików, np. Verdanci wysuwają się na czoło największych pozaziemskich obaw.

Ponownie przytoczę: ekspansja Verdantów ma za zadanie unicestwienie kilku planet oraz pozbawienia seksualności istot zamieszkujących na wielu innych.  W końcu, pomimo tego, że Verdanci popełniają potworne błędy, niektóre konserwatywne Istoty Hiperwersalne racjonalizują ich nadmiarowość jako broń mającą na celu eliminację agresywnych gwałcicieli  ekologii ∆t.  Istnieje ogromna pozaziemska debata na ten temat.

Niektóre dyskusje tego typu są niezwykle perfidne, naszpikowane kontrowersjami na ogromną skalę oraz kwestiami prawnymi i prowadzone są u podstaw przyzwoitości.  Są to ważne debaty, które mają na nas wpływ teraz. Powinny one być prowadzone z przedstawicielami rządu ludzi.  Takie problemy wysuwają się wysoko na czoło tych debat i analiz, dotyczących tego w jaki sposób młode technologicznie populacje wyewoluują w skończonym Wszechświecie?

W celu przeciwdziałania naruszeniom dokonanym przez Verdantów z IFSP (zawoalowane prowokacje, agresywne używanie technologii przeciwko ludzkości oraz masowe morderstwa – ludobójstwo zafundowane przez bezpośrednich agentów IFSP), pracowałem  przy użyciu teledetekcji nad powiadomieniem przyzwoitych Verdanckich władz, aby te przekazały tę wiadomość do Verdantów o lepszych umysłach.

Odnotowałem Verdanckie kobiety zachowujące się kryminalnie pośród niektórych męskich grup.

Ze względu na presje rządów twardej ręki ich biurokracji (zabójców całych planet) można oczekiwać tylko niewielu, którzy wypowiedzą się na ten temat.  Wyobraźmy sobie, jak to działa: cała planeta może zostać obrócona w ruinę – jakim umysłom musielibyśmy stawić czoła?

Tymczasem nieseksualni członkowie IFSP wydają się być bardziej otwarci na zrozumienie Verdanckich zbrodni, które mogą zniszczyć ich zewnętrzne relacje i pogłębić akcje zabezpieczające przeciwko nim.  Biorąc pod uwagę Verdancki sceptycyzm dotyczący nieseksualności, aby spełnić obecne standardy ich supergromady galaktyk, niektóre istoty nieseksualne mogą wybierać alternatywne kanały lub grupy planet, które badają tego typu zachowania Verdanckie.

Główną przeszkodą w celu skorygowania zachowania Verdanckiego może być psychotroniczny monitoring oraz sieci komunikacyjne, które pozwalają im na śledzenie innych członków IFSP.  Jedna Istota Haven powiedziała Alecowi Newaldowi, że strach jest używany jako kontrola społeczna w sojuszu Istot Szarych, który ma tendencje do ograniczania możliwości intelektualnych, a nie do rozwijania ich.  Czym bardziej  zamknięty jest dostęp do subtelniejszych i głębszych interakcji wewnątrz wymiarowej inteligencji, tym gorsi są dani przestępcy, co może być ostateczną ironią.

Dla wnikliwych istot nieseksualnych jest to oczywistością oraz matematycznie uwydatnione, jednakże dla typowych Verdantów potrzeba kariery oraz zasobów dla populacji 500 trylionów osobników, żyjących na dwustu czterdziestu sześciu  tysiącach różnych planet może wydawać się ogromnym czynnikiem.

Istnieje więc wytłumaczenie w takich przypadkach?  Czy w celu obrony siebie samych, ludzie (oraz inni kosmici) muszą skłaniać się od jednej szalonej rasy prowadzącej wyścig szczurów do innej – usytuowanej dalej w kosmosie?  Odpowiedź w takich przypadkach powinna być oczywista.  Przez połączenie większej organizacji opartej na traktacie, populacje wielu galaktyk mogą skoordynować swoje działania, aby ograniczyć propagację broni oraz terytorialnych dysput, z których obie wyniszczają większą ekologię.

Jeszcze lepszym jest to, że zbiorowe układy bezpieczeństwa zawierane pomiędzy galaktykami mogą ograniczyć zbrodnie dokonywane przez dorobkiewiczów lub kolonizatorów takich jak Verdanci.  Bardziej zaawansowane interakcje muszą ograniczyć zagarnianie broni oraz planet. Musi to zarezerwować terytoria dla ewoluujących gatunków oraz dla innych scenariuszy.

Rezonans hiperprzestrzeni oparty na ujemnych cyklach ‘alt t’ pozwala na rygorystyczne monitorowanie większej ekologii oraz na bieżące raportowanie pośród partycypujących populacji.

Mogę napisać doktorat na temat wypowiedzi różnych istot, które mówiły, że zbiorowe porozumienia są podstawą dla znacznie szerszych i bardziej kompleksowych porozumień na zewnątrz oraz wewnątrz supergromad galaktyk.  Dawno temu kwestia ta powinna być już uregulowana gdy kryzysy zostały rozwiązane poprzez większe współdzielone interakcje.  Do teraz powinna istnieć obfitość precedensów.

W konfrontacji z wtargnięciem sprawców kosmici najpierw próbkują ich, aby ustalić ich intencje oraz możliwości.  Jest to zazwyczaj utajony szacunek przy zastosowaniu elektrograwitacji oraz magnetograwitacji gdzie subtelne próbkowanie może być w ogóle nie wykryte.  W takich przypadkach populacja z większym i bardziej efektywnym zasobem statków kosmicznych lub instalacji w sąsiedztwie ma przewagę.

Jednakże, czym uczciwsza i uniwersalnie spójna jest dana populacja, tym jest inteligentniejsza oraz bardziej zdolna do ustalania podstaw tych ewaluacji.

Populacje takie powinny być również otwarte na większe, przejrzyste standardy sieci kosmicznych (hiperwersalni definitywnie są).  Po wstępnym próbkowaniu intruza broniąca się populacja może użyć technologii ujemnych cyklów energii (oraz ∆t), aby tymczasowo unieszkodliwić statek najeźdźców a następnie ostrzec ich, aby opuścili dane otoczenie.  Jeśli jednak sprawcy są uparci, wtedy dochodzi do eskalacji kryzysu oraz do dalszej mobilizacji lub odwołań się do większej społeczności w celu uzyskania pomocy oraz odizolowania sprawców.

Tymczasem znacznie poniżej takich interakcji na poziomie gdzie egzystują ludzie istnieją metody oraz świadomości, które pomagają istotom gdy przestępcy wkraczają do gry.  Są one łatwe do zrozumienia lecz ciągle jeszcze wymagają znajomości niektórych użyć oraz “zmysłu” rezonansu elektrograwitycznego w hiperprzestrzeni.

Liczne przyjazne Istoty Pozaziemskie oświadczały, że ludzie spokojnie mogą rywalizować z technologiami bardziej zaawansowanych kosmitów.  Nie musimy czuć się na tyle podatni na skrzywdzenie, aby uciekać się do uniżoności.

Autor: 

George LoBuono (pisarz i badacz Uniwersytetu Kalifornijskiego – UC Davis)

Strona źródłowa: (http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/vidaalien_alienmind.htm)

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Total Page Visits: 2505 - Today Page Visits: 2