Aktualności Wywiadowcze ws. Pełnego Ujawnienia Część III: Destabilizacja Szelfu Kontynentalnego Antarktydy Postępuje w Miarę Nasilania się Wysiłków w Celu Pozyskania Artefaktów oraz Nowej Broni Starożytnej Rasy Pozaziemskiej

 

Wzmożone wysiłki wielu narodów przy odkrywce kolejnych obszarów Antarktydy w poszukiwaniu artefaktów nagle zamarzniętej cywilizacji pozaziemskich uchodźców kosmicznych doprowadziły do destabilizacji lodowego szelfu kontynentalnego, o czym donosi informator Corey Goode. Dalej donosi on o naruszeniu Traktatu Antarktycznego z 1959 roku (link tutaj) przez personel tajnych baz wojskowych, które używają odkrytych artefaktów w celach militarnych. Traktat Antarktyczny określa, że obszar tego kontynentu może być używany tylko i wyłącznie do celów naukowych.

Publikowany artykuł jest trzecim w wydawanej serii (patrz Część I i Część II). Pisemny wkład Corey w ten ostatni odcinek sprawia, że jest to nasze pierwsze wspólne przedsięwzięcie. W celu ułatwienia czytelnikom rozpoznania autora tego artykułu, ja Michael Salla przyjmuję rolę narratora i wyraźnie zaznaczam fragmenty tekstu, do których Corey przyczynił się bezpośrednio ujmując to swoimi własnymi słowami w przeciwieństwie do moich rozwinięć tego sprawozdania.

Corey donosi, że ujawnienie prawdy o odkryciu starożytnych ruin na Antarktydzie jest nieuniknione, jednakże wiele ważnych czynników ma wpływ na to kiedy i jak wiele z tej wiedzy będzie przekazane całemu światu. Jednocześnie dąży się do utrzymywania tajemnicy odnośnie działania tajnych programów militarnych, które usiłują używać tych artefaktów jako broni.

16-go marca 2017 Corey przekazał mi dalsze szczegóły dodatkowych informacji odnośnie cywilizacji Przed-Adamowej, uzupełniając tym samym wcześniej opublikowane dane. Te nowe informacje były początkowo przeznaczone do publikacji w kolejnym odcinku serii “Endgame” jako kontynuacja popularnego artykułu Etap Końcowy: Atlantyda na Antarktyce, Część II, który skoncentrowany jest na tajemniczych pracach wykopaliskowych odbywających się na Antarktydzie.

Corey doniósł wcześniej, że pewna cywilizacja pozaziemska nazywana przez niego Przed-Adamową przybyła na Ziemię pomiędzy 55 a 60 tys. lat temu i założyła swoje placówki na całej Antarktydzie, która ponoć posiada powierzchnię lądową dwa razy większą niż Stany Zjednoczone. Istoty należące do niej opisał: wzrost od 3,6 do 4,3 m z wyraźnie wydłużonymi czaszkami.

Opisał on również fakt, że zgodnie z klasyfikacją antropologiczną zaczęli oni tworzyć rasy hybrydowe, między innymi Homo Capensis, która stała się rasą rządzącą lub półbogów w starożytnej Ameryce Południowej, Azji oraz w Europie.

Podczas tego samego spotkania, Corey zaczął również wyjaśniać fakt, że Rasa Przed-Adamowa wybudowała swoje bazy w oparciu o technologie Starożytnej Rasy Budowniczych, które zawierały w sobie portale kosmiczne lub inaczej tunele czasoprzestrzenne bardzo podobne do tych, które przedstawiane są w popularnym serialu Science Fiction Stargate 1.

Powiedział on również, że serial ten jest zarazem pewnego rodzaju ujawnieniem, w którym Amerykańskie Siły Powietrzne grają wiodącą rolę. Pokazują one pewne elementy tych technologii rozwiniętych miliony lub nawet miliardy lat temu przez Starożytną Rasę Budowniczych, która rozbudowała całą tę sieć, aby służyła do podróży na przestrzeni naszej całej galaktyki w oparciu o działające tunele czasoprzestrzenne.

Gdy Rasa Przed-Adamowa przybyła na Antarktydę to bardzo szybko zapewniła sobie kontrolę nad rdzenną populacją ludzką poprzez użycie swojej zaawansowanej technologii.

Przy użyciu tej technologii rasa ta rozpoczęła wiele eksperymentów genetycznych i stworzyła hybrydy (ludzkie), które stały się klasą poddanych. Corey już wcześniej opublikował opisy zamarzniętych ciał wytworzonych hybryd (Homo Capensis), o których dowiedział się podczas swojej ostatniej wizyty na Antarktydzie, odbytej na początku stycznia tego roku.

Powiedział on, że krzyżówki genetyczne prowadzone przez Rasę Przed-Adamową zakłóciły przeprowadzane właśnie 22 programy genetyczne organizowane przez Istoty Pozaziemskie o wyglądzie ludzkim, które zapoczątkowane były 500 tys. lat temu. W swoim poprzednim sprawozdaniu Corey rozwinął temat Super Federacji, składającej się z od 40 do 60 różnych ras, które rozpoczęły rywalizację programów inżynierii genetycznej przeprowadzanych na rdzennych mieszkańcach Ziemi.

Opisał on również w jaki sposób rasa Przed-Adamowa wdała się w konflikt z Istotami Pozaziemskimi nadzorującymi tą rywalizację genetyczną jak i również z Rasą Gadzią, która także dążyła do globalnej dominacji.

Fakt ustanowienia przez Rasę Przed-Adamową fizycznej obecności na Ziemi dał im również możliwość zapoczątkowania rodu rządzącego w obydwu Amerykach, Azji i Europie co zostało wyjaśnione w poprzednim artykule.

W tym samym czasie inni ludzie, którzy wynieśli się do Wnętrza Ziemi w celu uniknięcia powtarzających się kataklizmów, bacznie obserwowali w jaki sposób różne rasy pozaziemskie rywalizowały między sobą w zdobywaniu wpływów oraz władzy nad populacją ludzką mieszkającą na powierzchni, która ciągle odbudowywała się po globalnych wstrząsach.

Jedna z ras z Wnętrza Ziemi, która jest dumna ze swojej nieskazitelnej genetyki ludzkiej, grupa Anshar, posiada historyczne powiązania z początkowymi koloniami z Antarktydy. Grupa ta jednakże nie współpracowała z Rasą Przed-Adamową gdyż uważała ich za socjopatów na podstawie obserwacji ich traktowania rdzennej populacji Antarktydy oraz innych grup ludzi zamieszkujących pozostałe regiony Ziemi, gdzie ustanawiano kolejne  kolonie.

Corey mówił, że Rasa Przed-Adamowa traktowała w starożytności istoty ludzkie bardzo podobnie jak my traktujemy psy, pod względem krzyżowania ich ze sobą dla wielu różnych celów. Rasa ta wraz z rasą Gadzią stały się ogromnym problemem dla całej ludzkości.

Grupa Anshar należała do konfederacji światów, które poszukiwały sposobu na polepszenie spraw na naszej planecie przez dostarczanie wiedzy oraz wsparcia technologicznego co opisane jest przy pomocy sumeryjskiego pisma klinowego.

W poprzednim artykule omawiałem w jaki sposób Anunnaki (opisywani przez Zecharia Sitchin w jego serii książek “Kroniki Ziemi”) obejmowały grupę Anshar oraz inne Istoty Pozaziemskie, zgodnie z doniesieniami od Corey. W celu wyjaśnienia Corey donosi:

“Określenie Anunnaki było ogólną nazwą na Istoty Pozaziemskie lub tych, którzy przybywają z Niebios. Definicja ta naruszy spokój niektórych ludzi i trzeba tutaj być świadomym, że Istoty Gadzie, Grupa Nordyków, Ebens i grupa Anshar również współdziałały z innymi starożytnymi Sumeryjczykami, aby wesprzeć ich w odbudowaniu ich cywilizacji po ogromnym kataklizmie, który zniszczył Atlantydę. Anunnaki należeli w rzeczywistości do Rasy Gadziej lecz inne grupy, które z nimi również wchodziły w interakcje były przez nich nazywane w ten sam sposób (zgodnie z informacjami pochodzącymi z moich programów kosmicznych).”

Corey donosi również o niewielkiej liczbie osobników Rasy Przed-Adamowej, którzy przetrwali kataklizm  powodujący błyskawiczne zamarznięcie całych regionów obecnej Antarktydy. Dokonano tego przez natychmiastowe ulokowanie się w komorach hibernacyjnych umiejscowionych w ich największym statku kosmicznym spośród trzech statków-matek. Statki te były wielkości kilkunastu a nie kilkudziesięciu kilometrów, co zostało przekazane wcześniej.

Dodatkowe informacje przekazane przez Corey wskazują na ogromne ryzyko wiążące się z wybudzeniem członków Rasy Przed-Adamowej, którzy najprawdopodobniej usiłowaliby umocnić swoją władzę przy użyciu swojej zaawansowanej technologii, która obejmuje bardzo mało znane urządzenia należące do Starożytnej Rasy Budowniczych. Oto co mówi nam na ten temat:

“Grupy, które dowodzą tymi wykopaliskami sięgają po środki ochronne np. w postaci umieszczania mini ładunków nuklearnych na zahibernowanych, które mogą być zainicjowane na wypadek, gdyby istoty te przyjęły nieprzyjazną postawę względem nas (dla zobrazowania patrz na film “Prometeusz”).”

To doprowadziło nas prosto do tajnych prac wykopaliskowych, które obecnie mają miejsce na należących do Rasy Przed-Adamowej statkach matkach.

TAJNE WYKOPALISKA NA ANTARKTYDZIE

Corey doniósł o intensywnych pracach wykopaliskowych odbywających się w różnych regionach Antarktydy prowadzonych przez różne narody co w niektórych przypadkach wiąże się z bezpośrednią rywalizacją mającą na celu uzyskanie dostępu do najbardziej zaawansowanej technologii. Końcową misją tu jest ujawnienie pewnej ilości faktów lecz wiele technologii, w szczególności te, które wyraźnie wskazują na pochodzenie pozaziemskie, ma zostać trzymana w tajemnicy – przynajmniej do jakiegoś czasu.

Corey przekazuje, że wszystkie narody, które zaangażowane są w wykopaliska na Antarktydzie są w stanie dokonać ujawnienia we własnym zakresie lecz wszystkie one partycypują również w negocjacjach, aby dokonać tego w skoordynowany sposób.

Uważa on, że ujawnienie odkryć na Antarktydzie rozpocznie się wraz z wysunięciem oskarżeń przeciwko elitom uwikłanym w proceder pedofilski, handel ludźmi oraz inne zbrodnie, które obejmują szantażowanie czołowych polityków, naukowców, przemysłowców oraz funkcjonariuszy wojskowych. Dalej donosi on, że ostatnie działanie Trumpa usuwające ze stanowisk 46 Prokuratorów Okręgowych ze względu na ich brak podjęcia postępowania sądowego ma za zadanie ruszenie do przodu z tymi oskarżeniami.

Alternatywą tutaj może być rozpoczęcie przekazywania do opinii publicznej prawdy o odkryciach na Antarktydzie przez Rosję, Chiny oraz inne pomniejsze narody jeśli negocjacje zostaną wstrzymane i USA nie dokona postępu w tej kwestii. Dwie pierwsze nacje wymienione powyżej wchodzą w skład Sojuszu Ziemskiego. Grupa ta gwałtownie rośnie w siłę w wyniku wysokiej pozycji ekonomicznej zakotwiczonej w Azji w miarę jak globalna władza Kliki (Cabal) scentralizowana w Europie oraz Ameryce Północnej ciągle słabnie.

Najlepszym przykładem na to jest bitwa, która odbyła się na niebie Antarktydy na początku 2016 roku. Zaczęła się ona od pojawienia się na scenie pojazdów latających w kształcie łezki, które wyleciały z morza spod lodowego szelfu kontynentalnego i poszukiwały drogi ucieczki w otwartą przestrzeń kosmiczną. Statki te wyleciały z baz należących do korporacyjnego programu kosmicznego prowadzonego przez to co nazywane jest “Międzyplanetarnym Konglomeratem Korporacyjnym”.

Jednakże, należały one do Kliki/Illuminati, którzy sprzymierzyli się z innym programem kosmicznym nazywanym “Czarną Flotą”. Były one wypełnione ziemską elitą poszukującą drogi ucieczki przed długo antycypowanym globalnym chaosem, mającym nastąpić po nadchodzącym Wydarzeniu Słonecznym.

W tym momencie dziesiątki małych pojazdów latających w kształcie delty-∆ nagle pojawiło się nad statkami Kliki/Illuminati/Czarnej Floty osiągającymi wyższe partie atmosfery ziemskiej. Podczas krótkiej bitwy ich statki w kształcie łezki doznały tak ogromnych zniszczeń, że musiały zawrócić do antarktydzkiej bazy. Corey przekazał, że te małe statki w kształcie delta-∆ wyrządziły znacznie więcej zniszczeń niż można byłoby się spodziewać po tak niepozornych pojazdach.

Donosi on również, że jedyną pewną rzeczą jaką wiedziano w tamtym czasie jest fakt, że atakujące statki ∆ były zbudowane przy użyciu ziemskiej technologii, która zrównała się z zaawansowaną technologią należącą do MKK. Ta wyprodukowana technologia pochodzi wyłącznie z syndykatów Rosyjsko-Chińsko-Azjatyckich należących do Sojuszu Ziemskiego. To pokazało, że Sojusz Ziemski osiągnął sukces w zniwelowaniu przerwy technologicznej z najbardziej zaawansowanymi technologiami jakie są nam obecnie znane.

Na mapie Antarktydy Corey oznaczył sześć baz należących do MKK, które widział gdy zabrano go w statku należącym do grupy Anshar na początku 2016 roku. Największa z nich jest wielkości małego industrialnego miasta i zlokalizowana jest blisko ruin budowli należących do Rasy Przed-Adamowej. Więcej ruin, niektóre z nich wystają ponad powierzchnię lodu, znajduje się niedaleko baz oznaczonych przez niego na poniższej mapie.

Ogromna część tajnych wykopalisk odbywa się wewnątrz Lodu Kontynentalnego. Ta czapa lodowa pokrywa ląd Antarktydy a nie przylegający do niego ocean  a odwierty robione są przy użyciu konwencjonalnych projektów naukowych takich jak MANDRILL.

Corey opisuje dwa procesy, które równolegle ze sobą odbywają się tam i mają potężny wpływ na destabilizacje lodowego szelfu kontynentalnego oraz innych, które znajdują się na tym kontynencie.

Jeden z tych procesów wykorzystuje naturalne zjawiska geotermalnych kanałów wentylacyjnych wytworzonych przez aktywność wulkaniczną, mającą miejsce głęboko pod masą lądową Antarktydy. Z ujść tych kanałów wydobywają się gigantyczne ilości ciepła, które bezpośrednio przyczyniają się do topienia lodu i zarazem formują ogromne jaskinie pod pokrywą lodową. To wytwarza tunele geotermalne, które wiodą aż na samą powierzchnię czapy lodowej.

Jeden z tych geotermalnych tuneli wentylacyjnych mający ujście aż na samej powierzchni lodu zlokalizowany jakieś 8 km od Bieguna Południowego. Jest to ten sam lej, którego widoku doświadczyli anonimowy oficer Marynarki Wojennej oraz jego operator Brian, którzy byli pierwszymi przekazującymi sprawozdanie Lindzie Moulton Howe w swoim liście z 2-go stycznia 2015 roku. W następstwie tego przeprowadziła ona z nim wywiad, w celu zebrania większej ilości informacji.

Opisuje on pokrótce lot misji ratunkowej ze Stacji Badawczej Davis na zachodnie obszary Antarktydy podczas której przelatywano nad Biegunem Południowym. Zarówno on jak i jego kolega byli świadkami ogromnej dziury w pokrywie lodowej, którą opisywali w swoim liście:

“Kolejną wyjątkową sprawą dotyczącą stacji badawczej na Biegunie Południowym jest to, że nie uzyskaliśmy pozwolenia na przelot nad pewnymi wyasygnowanymi obszarami w odległości około 8 km od niej. Jako powód podano nam próbkowanie powietrza na tym terenie. Nie miało to żadnego sensu dla nikogo z naszej załogi gdyż przy dwóch innych okazjach musieliśmy tam przelecieć. Raz było to związane z ewakuacją medyczną australijskiej stacji badawczej Davis Camp. Znajdowała się ona po drugiej stronie kontynentu i musieliśmy uzupełnić paliwo na samym Biegunie Południowym a bezpośredni kurs do tej stacji przechodził tuż nad terenem na którym pobierano próbki powietrza. Jedyną rzeczą, którą tam widzieliśmy podczas przelotu była ogromna dziura biegnąca wgłąb pokrywy lodowej. Była tak duża, że można by tam było wlecieć Herkulesem LC 130.”

Corey powiedział, że widział dolny wlot tej dziury gdy grupa Anshar zabrała go na Antarktydę w styczniu 2017-go roku.

Drugim z procesów destabilizujących lodowy szelf kontynentalny jest używanie ogromnych przewodów doprowadzających parę pod ciśnieniem, aby dostać się do ruin Rasy Przed-Adamowej. Opisuje co tam widział:

“(Przewody te) połączone są z ogromnymi zbiornikami wodnymi pod dużym ciśnieniem w których ogromne wory z wodą traktowane są mikrofalami, powodującymi wytwarzanie się pary, służącej do otwierania ogromnych przestrzeni. Subtelniejsza odkrywka wykonywana jest przy pomocy ludzi obsługujących węże wydmuchujące parę pod ciśnieniem. Topiący się lód powoduje tworzenie się całych rzek ze stopioną wodą, które płynąc pod pokrywą lodową nawilżają ją oraz powodują osuwanie się coraz większych jej ilości jak i również powodują zawalanie się jej pod swoim ciężarem. Aktywność geotermalna przyśpiesza jeszcze tyko ten proces.”

Dodatkowo mają tam miejsce jeszcze inne odkrywki przeprowadzane przez różne narodowości znajdujące się na Antarktydzie, które pogłębiają tylko efekt zachwiania równowagi lodowego szelfu kontynentalnego. W wyniku tego bazowa temperatura pokrywy lodowej ciągle wzrasta prowadząc do jej topnienia co z kolei wiedzie do wytwarzania poduszek wodnych, po których ten lód przemieszcza się.

Zgodnie z badaniami naukowymi prowadzonymi w zakresie projektu Mandrill, lód kontynentalny Antarktydy porusza się z prędkością około 33 cm na dzień. To powoduje szereg problemów gdy pokrywa przemieszcza się nad miejscami wykopalisk ruin Rasy Przed-Adamowej gdyż tunele biegnące do tych miejsc muszą być nieustannie przedłużane.

Corey otrzymał informacje świadczące o tym, że ogłoszenie odkryć Antarktydzkich rozpocznie się od wydania okrojonych wiadomości dotyczących wykopalisk ruin Rasy Przed-Adamowej przez wiodących naukowców, którzy pracują tam od 2002 roku. Filmy dokumentalne będą ujawniały tylko elementy związane z ziemską rzeczywistością tej cywilizacji (cała ewidencja dotycząca życia pozaziemskiego oraz tejże technologii zostanie usunięta i utrzymana w tajemnicy).

Po rewelacjach z Antarktydy przekaże się nam inicjację ujawnienia szczątkowego dotyczącego istnienia Militarnego Kompleksu Przemysłowego Tajnego Programu Kosmicznego (MKP TPK) składającego się z: Amerykańskich Sił Powietrznych (USAF), Narodowego Biura Rozpoznania (NRO), Amerykańskiej Wewnętrznej Agencji Wywiadowczej (NSA) oraz z Amerykańskiej Agencji Wywiadu Wojskowego.

W Części I tej serii artykułów omówione zostało przez Corey, że wyższy rangą funkcjonariusz z MKP TPK o pseudonimie “Zygmunt” podejrzewa, że istnieje znacznie bardziej zaawansowany program kosmiczny należący do Amerykańskiej Marynarki Wojennej i chce ujawnić tę prawdę zanim rozpocznie się proces ujawnienia szczątkowego.

W następstwie tego i z powodu ciągle nabierającego pędu “ujawnienia szczątkowego” dotyczącego odkryć na Antarktydzie, istnieje pewna doza niepewności odnośnie tego w jaki sposób ma się to odbyć. Czy rozpocznie się to od postawienia w stan oskarżenia amerykańskich elit zaangażowanych w handel ludźmi? Albo może od Sojuszu Ziemskiego ujawniającego swoje własne odkrycia z Antarktydy? Lub jeszcze od czegoś niespodziewanego takiego jak od informacji o tym, że lody Antarktyki topią się znacznie szybciej niż przewidywano co doprowadziło do ujawnienia tajemnic o Rasie Przed-Adamowej, które były tam ukryte?

Tutaj Corey dodał ważną informację odnośnie Rasy Przed-Adamowej i jej połączeń z rasą “Homo Capensis”. Karen Hudes, informatorka pochodząca z Banku Światowego po raz pierwszy utożsamiła tę grupę z rasą pozaziemską, która potajemnie wywiera wpływ na cały świat. Corey wyjaśnia:

“W ostatnim czasie otrzymałem informacje o tym, że pisma znalezione w ruinach Antarktydzkich zabrane przez członków grupy z Wnętrza Ziemi były bardzo ważną bazą danych dotyczącą genów/linii rodowej hybryd ludzko-Przed-Adamowych, które kontrolują wiekszą część naszego świata przez religie (Watykan) oraz system finansowy (Londyn). Czy Karen Hudes nie wspomniała, że znała w Londynie osobę, która posiadała głowę z wydłużoną czaszką?”

Elity planują w przyszłości wygłoszenie mowy o tym, że te Istoty Pozaziemskie są bogami i półbogami, a my ludzie powinniśmy czcić ich i służyć im. Miały one użyć tych starożytnych pism, aby udowodnić swoją linię rodową i by ustanowić system (rządzenia).

BAZY WOJSKOWE NA ANTARKTYDZIE ORAZ UŻYWANIE ARTEFAKTÓW POZAZIEMSKICH W CELACH WOJSKOWYCH

Corey wskazuje na poważne naruszenie Traktatu Antarktycznego, które zakazuje używanie jakiejkolwiek broni na tym kontynencie co obecnie jest ignorowane. W traktacie tym w Artykule Pierwszym czytamy:

  1. Obszar Antarktydy będzie używany tylko i wyłącznie do celów pokojowych. Zakazane jest między innymi prowadzenia jakichkolwiek działań wojennych, budowanie baz i fortyfikacji wojskowych, używanie terenu w celach ćwiczeń wojskowych jak i również w celach testowania jakiegokolwiek typu broni.

Dalej Corey wskazuje na to co następuje:

“… instalacje Badania i Rozwoju (takie jak tworzone w Projekcie Iceworm) są całkowicie niezgodne z tym traktatem, który stanowi o całkowitym zakazie testowania lub rozwijania jakiejkolwiek broni na obszarach Antarktydy. Od ponad 50 lat Amerykański Rząd-Widmo (Shadow Government) utrzymywał pod kontrolą nazistowską bazę zaadoptowaną dla potrzeb Tajnego Programu Kosmicznego i zamienił ją w główny Port Kosmiczny i nie tylko dał schronienie zaawansowanym statkom kosmicznym należącym do MKK ale także produkował je tam oraz naprawiał wiele z nich.” 

Wszystkie te bazy tworzą odpowiednik antarktycznej wersji Area 51. Co ważniejsze, ta sama korporacja Lockheed Martin, która pomagała założyć oryginalną Area 51 w ramach rozwoju tajnych placówek należących do przemysłu lotniczego i astronautycznego w latach pięćdziesiątych, otrzymała w 2011 roku dwumiliardowy kontrakt na zarządzanie operacjami Antarktycznymi dla Amerykańskiego Stowarzyszenia Naukowego. Sugeruje to, że korporacja Lockheed Martin używa tego projektu jako przykrywki dla ściśle tajnych i nielegalnych projektów związanych z rozwijaniem broni.

To co ujawnia Corey jest w rzeczy samej naruszeniem Traktatu Antarktycznego, które również mówi w Artykule X:

“Każda zaangażowana strona przedsięweźmie odpowiednie wysiłki zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych w celu nie podejmowania działań na obszarze Antarktyki, sprzecznych z postanowieniami obowiązującego Traktatu.”

To właśnie ta klauzula prawna Traktatu staje się najbardziej problematyczna, ze względu na to, że wiele grup nie jest sygnatariuszem jego, nie mniej jednak nie przeszkadza im to prowadzić tam baz wojskowych. Corey dalej wyjaśnia:

“Istnieje tam wiele innych portów kosmicznych należących do pozostałości nazistowskiego odłamu cywilizacyjnego jak i również do grup pozaziemskich, które posiadają tam ogromne placówki. Nie przebywa tam tylko Rasa Gadzia jak donoszono o tym wcześniej; oni zamieszkują gigantyczne jaskinie w Antarktydzie Zachodniej.” 

W chwili gdy grupy takie jak Klika/Amerykański Rząd Widmo/Wojsko zaczynają współpracować z innymi stronami nie będącymi częścią tego Traktatu, rezydującymi tam i rozwijającymi zaawansowaną broń to cala ta sytuacja najwyraźniej przysparza dużo problemów.

Corey donosi dalej, że odkrycie całego zakresu działań wojskowych na Antarktydzie …

“… uszczęśliwi ludzi z Sojuszu (Ziemskiego) a bardzo zmartwi negatywne grupy ludzi. Jest to poważne naruszenie tego Traktatu, które będzie miało poważne konsekwencje (podobne do tych z czasów Kryzysu Kubańskiego). Weszliśmy obecnie w widmo wojny domowej gdzie istnieje realne niebezpieczeństwo przeistoczenia się jej w otwarty konflikt.  Jest to planowane przez pewne grupy jako ostatni wysiłek w celu doprowadzenia do depopulacji naszej planety. Ma to zapewnić utrzymanie władzy nad tymi, którzy ewentualnie przeżyliby tą wojnę. Negatywne grupy nigdy wcześniej nie były tak blisko klęski.” 

Podsumowując ten artykuł musimy wyraźnie zaznaczyć, że trwające wykopaliska naukowe cywilizacji Przed-Adamowej mają ogromny wpływ na całą naszą planetę. Pozaziemskie artefakty, które obejmują również komory hibernacyjne z ich członkami, są bardzo poszukiwane przez różne grupy. Niektóre z nich chcą użyć ich, aby ujawnić okrojoną wersję zaawansowanej “cywilizacji ludzkiej”, która nagle zamarzła na Antarktydzie, aby pobudzić światową ekonomię i prawdopodobnie zadziałać w celu odwrócenia uwagi od nadchodzących dochodzeń kryminalnych przeciwko nim.

Inne grupy (Klika/Amerykański Rząd Widmo) chcą uzyskać dostęp do pozaziemskich artefaktów w celu stworzenia nowej, globalnej religii gdzie Rasa Przed-Adamowa ma być wskrzeszona i zaprezentowana jako bogowie, których należy czcić. Na koniec istnieją pewne grupy, które pragną wykorzystać te artefakty jako broń w ciągle trwających programach kosmicznych, aby uzyskać decydującą przewagę w możliwych, przyszłych wojnach.

Bez względu na kontrowersyjny charakter tej całej sytuacji, bardzo ważne jest, aby koncentrować się na możliwe najlepszym rezultacie według słów Corey:

“Negatywne grupy nigdy wcześniej nie były tak bliskie klęski”.

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice

Autor: 

Dr. Michael Salla – pionier rozwoju polityki pozaziemskiej, badacz instytucji oraz procesów związanych z życiem pozaziemskim. Jego zainteresowanie polityką pozaziemską wzięło się z jego dociekań odnośnie źródeł konfliktów międzynarodowych oraz ich powiązań z obecnością istot pozaziemskich, o których brak wiedzy w opinii publicznej, u przedstawicieli władzy a nawet u osób obejmujących wyższe stanowiska wojskowe. 

Strona źródłowa: http://exopolitics.org/antarctic-ice-shelf-destabilized-alien-artifacts-weapons/ 

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Aktualności Wywiadowcze ws. Pełnego Ujawnienia Część II: Sekretne Memorandum Prezydenckie w Celu Odtajnienia Technologii Zapobiegających Starzeniu oraz Ujawnienia Patentów Wytwarzających Darmową Energię

Zgodnie z doniesieniami informatora pochodzącego z Tajnego Programu Kosmicznego Corey Goode, Prezydent Donald Trump zaraz po swojej inauguracji 20 stycznia tego roku wydał ściśle tajne memorandum. W nim rozkazał, aby ujawniono pakiet patentów z technologiami przeciwdziałającymi starzeniu oraz z technologiami wytwarzającymi darmową energię. Memorandum to zostało wysłane do Amerykańskiego Wydziału Obrony Narodowej oraz do agencji wywiadowczych i ze względu na swoją tajność nie zostanie podane do opinii publicznej.

Informacja przekazana przez Corey pochodzi od wyższego rangą funkcjonariusza z TPK, w skład którego wchodzą: Amerykańskie Siły Powietrzne (USAF), Narodowe Biuro Rozpoznania (NRO), Amerykańska Wewnętrzna Agencja Wywiadowcza (NSA) oraz Amerykańska Agencja Wydziału Wojskowego (DIP). Inną nazwą używaną przez niego dla tej grupy jest Militarny Kompleks Przemysłowy Tajnego Programu Kosmicznego (MKP TPK). Funkcjonariusz ten nazywany “Zygmuntem” prowadzi zarówno dochodzenie w sprawie wiadomości publikowanych przez Corey jak i “wymianę informacji” z nim (patrz Część I).

16-go marca Corey przekazał mi informacje odnośnie ciągle trwających spotkań z “Zygmuntem” i/lub jego dwoma podwładnymi. Wiadomości dostarczone przez niego początkowo przeznaczone były do publikacji w kolejnej części serii artykułów “Endgame” jako dodatek uzupełniający do poprzednich publikacji oraz do filmu, jednakże ze względu na ich wagę zostały mi przekazane natychmiastowo z przeznaczeniem do publikacji.

W jednym z odbytych pod koniec stycznia “spotkań”, “Zygmunt” (i/lub jego podwładni) powiedzieli Goode, że Trump właśnie wysyła Memorandum odnośnie odtajnienia ponad tysiąca patentów z całego pnad pięciotysięcznego pakietu różnych licencji. Większość z nich przeznaczonych jest do odwrócenia procesów starzenia oraz w celach poprawy zdrowia, niektóre z nich zajmują się nauką oraz biochemią a kilka  z nich jest inwencjami produkowania darmowej energii.

Technologie te są szeroko używane w wielu tajnych programach kosmicznych lecz zostały stłumione pod przykrywką zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) wydał Ustawę Prawa Federalnego, która określa zasady nadawania etykiety tajności przed podaniem ich do opinii publicznej. Prawo to stanowi:

“Kiedykolwiek inwencja lub ujawnienie jej poprzez publikację lub stosowanie albo przez zezwolenie na wydanie do opinii publicznej może, w opinii szefa zarządzającej wymienioną agencją rządową, zagrozić bezpieczeństwu narodowemu, to przewodniczący komisji patentowej USPTO ma obowiązek wydania klauzuli tajności i wstrzymanie wydania licencji patentowej na okres czasu wymagany dla zachowania bezpieczeństwa narodowego. Licencja patentowa nie zostanie oddana do użytku tak długo jak w mocy prawnej pozostaje klauzula tajności. Jeśli klauzulę tę zastosowano względem innowacji międzynarodowej to innowacja ta nie zostanie przekazana do Biura Międzynarodowego tak długo jak swoją moc prawną zachowuje klauzula tajności.” 

Czyli, gdy członek Amerykańskiego Wydziału Obrony lub funkcjonariusz Agencji Wywiadowczej zadecyduje, że dany patent może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego to Szef Komisji Patentowej natychmiastowo pieczętuję go klauzulą tajności, tym samym zapobiegając ujawnienie danego patentu do opinii publicznej.

W obecnym czasie liczba patentów opieczętowanych “klauzulą tajności” wynosi około 5700 zgodnie z doniesieniami USPTO, co pokrywa się z informacjami dostarczonymi Corey przez “Zygmunta”.

Źródło: https://fas.org/sgp/othergov/invention/stats.html

Powyższa tabela wskazuje na fakt, że liczba odtajnionych licencji każdego roku wynosi średnio około 0.5%.

Goode dowiedział się, że Pentagon oraz Agencje Wywiadowcze przekazały Trumpowi, że potrzeba około 10 lat na ujawnienie ich wszystkich, lecz Trump odpowiedział, że ma się to odbyć w ciągu dwóch do trzech lat.

Dowodem na to, że prezydent podjął ten śmiały krok mający na celu odtajnienie ukrytych patentów możliwie najszybciej jest jego mowa inauguracyjna. Pod koniec wypowiedział zdanie, które zawierało jego wizję przyszłości dla USA oraz jej obywateli, która wyniknie z wysłania tegoż Memorandum, o którym Goode wspomniał wcześniej.

Trump powiedział: 

„Stoimy w przededniu narodzin nowego milenium, gotowi na otworzenie się na tajemnice przestrzeni kosmicznej, na oswobodzenie Ziemi z nieszczęść i wszelkich klęsk oraz by zaprząc (do tego celu) przemysł oraz technologie jutra.”  

Jeśli Trump odniesie sukces w odtajnieniu ponad 1000 patentów w ciągu kolejnych dwóch lat to będzie się to równało z uwolnieniem 20% wszystkich ukrytych licencji. Byłby to oszałamiający wzrost 2000 procent w stosunku do lat poprzednich.

Tajne Memorandum Trumpa skierowane do Amerykańskiego Wydziału Obrony Narodowej oraz do Agencji Wywiadowczych ma za zadanie dotarcie do Komisji Patentowej, której obecnym prezesem jest Drew Hirshfeld i zniesienie klauzuli tajności na 1000 patentów, które zostały nałożone przez jego poprzedników.

Dodatkowo monitorowanie rejestrów USPTO Odwołania Klauzuli Tajności w 2017 roku będzie dobrym miernikiem weryfikującym czy Trump rzeczywiście rozesłał takie Memorandum czy nie.

Zgodnie z doniesieniami Corey większość patentów przeznaczonych do odtajnienia przeznaczonych jest dla sektora zdrowia oraz odwrócenia procesów starzenia. Powiedział on, że w szczególności technologia odbudowy telomerów jest bardzo zaawansowana w tych ukrytych licencjach. Pozwala ona na reprodukcję zdrowych komórek z pominięciem wszelkich chorób i starzenia się ich.

Jest to zgodne z doniesieniami emerytowanego inżyniera lotnictwa oraz kosmonautyki Williama Tompkinsa, który powiedział na początku 2016 roku, że otrzymał informacje od funkcjonariuszy Marynarki Wojennej o uwolnieniu tych technologii w ciągu kolejnych dwóch lat.

Tompkins obejmujący stanowisko inżynierskie w TRW w latach 1967 – 1971 był zaangażowany w początkowe prace korporacyjne projektujące technologie przeciwdziałające starzeniu. Były one następnie używane w TPK jako rutynowe działanie w programie „20 i z powrotem”, w którym zarówno Corey jak i inni informatorzy brali udział.

Patenty używane w tych technologiach opracowanych w TRW są prawdopodobnie ujęte w tysiącu licencjach przeznaczonych do odtajnienia zgodnie z Memorandum Trumpa. Dodatkowo Tompkins wskazała na to, że główna siedziba TRW (link tutaj) jest mocno zaangażowana w badania nad technologią przeciw starzeniu i będzie ona odgrywała główną rolę w publikowaniu ich.

Dowody wskazujące na prawdziwość tych twierdzeń podawanych przez Goode oraz Tompkinsa pochodzą od genetyków, którzy ostatnio opublikowali listę genów powodujących proces starzenia. W oszałamiających eksperymentach, których rezultaty zostały udostępnione do oceny innych naukowców, genetycy zademonstrowali, że są w stanie odwrócić proces starzenia z różnym powodzeniem.

Wiodącym genetykiem, który ogłosił swoje badania nad odwróceniem procesu starzenia jest Dr. David Sinclair co zostało omawiane w listopadzie 2014 roku w oparciu o doświadczenia przeprowadzone na myszach:

“Odkryliśmy geny, które regulują w jaki sposób ciało zwalcza proces starzenia. Gdy są one aktywowane to wywierają ogromny wpływ i nawet odwracają ten proces – jak dotąd przynajmniej u mysz. Dostarczaliśmy im molekuły, które nazywamy NMN, które odwracały  całkowicie proces starzenia w ich mięśniach podczas tygodniowej terapii a teraz pracujemy nad tym, aby ten proces dotyczył wszystkich aspektów ciała.” 

Odtajnienie patentów przeciw starzeniu zrewolucjonizuje przemysł medyczny oraz sektor zdrowia, które już utorowały sobie drogę do zrozumienia na czym polega odwrócenie procesu starzenia.

Kolejnym sektorem, który przejdzie przez rewolucję i który wymieniany jest w Tajnym Memorandum Trumpa jest sektor energetyczny. Odtajnienie inwencji wytwarzających darmową energię zrewolucjonizuje branżę samochodową i lotniczą oraz ułatwi prywatnym firmom takim jak np. Space X opracowanie znacznie sprawniejszych i zaawansowanych napędów.

Najważniejszą sprawą w ujawnieniu patentów produkujących darmową energię jest zakończenie władzy oraz wpływów przemysłu wydobycia oraz przetwarzania ropy naftowej. Jako poparcie tego przypadku można tutaj wskazać synchronizację ze śmiercią jednego z największych lobbystów tej branży Davida Rockefellera, który umarł dnia 20-go marca w wieku 101 lat. Był on znany jako oddany wielbiciel utrzymywania w mocy status quo tajności.

Należy docenić wagę Memorandum Prezydenta, które zostało wysłane do Pentagonu oraz Agencji Wywiadowczych w celu odtajnienia ukrytych patentów gdyż pociąga ono za sobą rewolucyjne zmiany. Przeciwstawianie się tym zmianom może być tutaj odpowiedzią na plotki, które mówiły o tym, że Trump nie dostanie pozwolenia na objęcie stołka prezydenckiego bez względu na wynik wyborów 2016 roku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi od Corey a dostarczonymi przez “Zygmunta”, miano dokonać zamachu na Trumpa przed lub w trakcie jego Prezydenckiej Inauguracji. W odpowiedzi na to, Pentagon zagroził rozpoczęciem otwartego zamachu stanu jeśli do tego dojdzie.

CIA, NSA i Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) były szczególnie ostrzegane o możliwości otoczenia ich przez amerykańskie wojsko oraz o aresztowaniu ich najwyższych rangą przywódców za zorganizowanie tego zabójstwa.

Goode szacuje, że około 80% personelu w tych cywilnych agencjach wywiadowczych pozostaje pod kontrolą Kliki (Cabal) a około 50% funkcjonariuszy FBI jest pod kontrolą “Białych Kapeluszy” (White Hats). Powiedziano mu, że agencje te odmawiają przekazania takiego samego instruktażu poglądowego jaki otrzymał Prezydent Reagan (patrz Część I) odnośnie istnienia MKP TPK oraz garstki Istot Pozaziemskich, które są im znane.

Nieuchronnie zbliżające się odtajnienie ponad tysiąca patentów najwyraźniej pomoże Trumpowi w odbudowie przemysłu wytwórczego oraz dostarczy pracę milionom ludzi. Wygląda na to, że ujawnienie tych patentów opinii publicznej zgra się w czasie z nadchodzącym dużymi krokami ujawnieniem o odkryciach dokonanych na Antarktydzie gdzie ponoć odkopano zaawansowane technologie, które również zrewolucjonizują wiele głównych gałęzi przemysłu.

Patrz kontynuacja artykułu w Części III.

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice

Autor: 

Dr. Michael Salla – pionier rozwoju polityki pozaziemskiej, badacz instytucji oraz procesów związanych z życiem pozaziemskim. Jego zainteresowanie polityką pozaziemską wzięło się z jego dociekań odnośnie źródeł konfliktów międzynarodowych oraz ich powiązań z obecnością istot pozaziemskich, o których brak wiedzy w opinii publicznej, u przedstawicieli władzy a nawet u osób obejmujących wyższe stanowiska wojskowe. 

Strona źródłowa: http://exopolitics.org/secret-presidential-memo-anti-aging-free-energy/ 

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Aktualności Wywiadowcze ws. Pełnego Ujawnienia Część I: Amerykańskie Siły Powietrzne Rozpoczynają Dochodzenie w sprawie Tajnego Programu Kosmicznego

 

Funkcjonariusze pochodzący ze ściśle tajnych Amerykańskich Sił Powietrznych, którzy prowadzą program kosmiczny odpowiedzialny za system obserwacji całej Ziemi bardzo poważnie podeszli do sprawdzenia doniesień pewnych informatorów.  Szczególną uwagę zwraca się na informacje, które świadczą o rozwinięciu równoległego programu kosmicznego przez Amerykańską Marynarkę Wojenną dysponującą statkami kosmicznymi o długości ponad kilometra, które mają należeć do ośmiu grup uderzeniowych, posiadających możliwości działania w otwartej przestrzeni kosmicznej.

Zgodnie z doniesieniami informatora z Tajnego Programu Kosmicznego Corey Goode, starszy rangą funkcjonariusz Sił Powietrznych, którego nazwano “Zygmunt”, prowadzi z nim “wymianę informacji”, aby dowiedzieć się o rzekomym programie kosmicznym prowadzonym przez Marynarkę oraz aby potwierdzić pogłoski o ich współpracy z pozaziemskimi grupami istot nazywanymi Nordykami.

Poprzednio Goode przekazał, że po raz pierwszy spotkał się z “Zygmuntem” (Artykuł: Etap Końcowy: Atlantyda na Antarktydzie, Cz. II) podczas szeregu uprowadzeń go, które zaczęły się w styczniu 2016 roku gdy trójkątny pojazd powietrzny z napędem antygrawitacyjnym wylądował w pobliżu jego domu w Teksasie. Dwóch funkcjonariuszy Sił Powietrznych zabrało go na jego pokład. W następstwie tego Goode został przesłuchany przy użyciu dożylnego podania mu pewnych substancji chemicznych, co zmusiło go do ujawnienia pochodzenia źródła informacji.

Po ujawnieniu się opinii publicznej w marcu 2015 roku doniesienia Goode przyciągnęły uwagę ściśle tajnego programu Sił Powietrznych, które bardzo blisko współpracują z innymi amerykańskimi formacjami wojskowymi takimi jak Narodowe Biuro Rozpoznania (National Reconnaissance Office, NRO), Ameryańska Agencja Wywiadu Wojskowego (Defense Intelligence Agency, DIA) i Amerykańska Wewnętrzna Agencja Wywiadowcza (National Security Agency, NSA). Goode nazywa te powiązane ze sobą i współpracujące razem formacje Militarnym Kompleksem Przemysłowym Tajnego Programu Kosmicznego (MKP TPK).

Frakcja MKP TPK jest całkowicie oddzielona od bardziej zaawansowanego programu Marynarki Wojennej, który nazywany jest “Słoneczny Strażnik” gdzie Goode służył podczas programu “Dwadzieścia i z Powrotem”, wykonując swoje obowiązki od 1987 do 2007 roku. W swoich poprzednich doniesieniach Goode obszernie omawia działalność oraz interakcje frakcji “Słoneczny Strażnik” z odwiedzającymi nas cywilizacjami pozaziemskimi.

Pierwsze uprowadzenia przeprowadzone przez “Zygmunta” miały za zadanie potwierdzić źródło informacji Goode, który ujawniał bardzo tajne informacje odnośnie MKP TPK. We wcześniejszych swoich raportach Goode opisuje również w jaki sposób “Zygmunt” wraz ze swoimi podwładnymi zmusza go przy pomocy podawanych dożylnie substancji chemicznych do wydania kilku agentów pracujących dla frakcji “Słoneczny Strażnik”.

Charakter przeprowadzanych przez “Zygmunta” przesłuchań zmienia się diametralnie gdy dochodzi on do wniosku, że przynajmniej część informacji przekazywanych przez Goode jest precyzyjna i nie należy do typowego programu dezinformacyjnego należącego do innego oszukańczego elementu MKP TPK.

W następstwie tego “Zygmunt” rozpoczyna z Goode “wymianę informacji”, która rozpoczęła się podczas “spotkań” odbywających się pod koniec 2016 roku. Tam Goode otrzymuje informacje o Antarktydzie oraz o intensywnych zmaganiach w celu przejęcia władzy wewnątrz amerykańskiego systemu bezpieczeństwa narodowego, co objęło również zeszłoroczne wybory prezydenckie. Goode pisze na ten temat obszerne sprawozdanie wydane 11-go grudnia 2016 roku.

16-go marca przekazuje mi on szczegółowe informacje podczas naszej czterogodzinnej rozmowy dotyczącej odbywających się spotkań z “Zygmuntem” i/lub z jego dwoma podwładnymi należącymi do MKP TPK, którzy regularnie pokazują się u niego aż do dnia dzisiejszego. Pierwotnie informacje otrzymane od Goode miały być opublikowane w kolejnym artykule “Endgame” i zostały mi przekazane po to, aby wyszły na światło dzienne.

Zakres wiadomości mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe USA oraz naszej całej planety, które ujawniane są przez Goode przyprawiają o zawrót głowy. Następstwem tego jest to podsumowanie, będące pierwszą częścią serii artykułów opisujących wiadomości pozyskane przez Goode podczas “wymiany informacji” z “Zygmuntem” i/lub jego podwładnymi podczas działań, w których on ostatnio uczestniczył.

Według niego ogólnym kontekstem “wymiany informacji” jest gniew “Zygmunta” na fakt, że jego MKP TPK został wyłączony z pętli działań odbywających się w otwartej przestrzeni kosmicznej co obejmuje interakcje pozaziemskie oraz zaawansowane technologie. Prawdopodobne istnienie potężniejszego programu Marynarki Wojennej, który działa gdzieś w przestrzeni kosmicznej wraz z technologiami znacznie bardziej zaawansowanymi niż cokolwiek co posiada MKP TPK, szczególnie niepokoi “Zygmunta”.

Działania MKP TPK zarządzanego przez “Zygmunta” ogranicza się do operacji wokół Ziemi (do wysokości 800 km) i wykorzystuje przynajmniej dwie stacje kosmiczne zdolne do przyjęcia kilkuset osób personelu oraz kilku szwadronów pojazdów TR-3B, które obsługują te stacje. Jest to spójne z instrukcjami przekazanymi Prezydentowi Ronaldowi Reaganowi w 1985 roku a następnie opublikowanymi przez niego w swoich pamiętnikach, gdzie pisze on o tym, że są one zdolne do przyjęcia około 300 astronautów.

Lunch z pięcioma wybitnymi naukowcami. Było to ciekawe. Przestrzeń kosmiczna jest w rzeczywistości naszą ostatnią barierą, a rozwinięta tam astronautyka jest podobna do science-fiction z jedną różnicą, że jest ona prawdziwa. Dowiedziałem się, że moglibyśmy umieścić tam 300 ludzi [str. 334]. 

Gdy Reaganowi przekazano informacje na temat MKP TPK to był on pod wrażeniem jego możliwości.

Goode dodatkowo przekazuje informacje o tym, że MKP TPK utrzymuje niewielkie bazy na Księżycu oraz na Marsie, lecz są to rzeczy poboczne zważywszy na jego podstawową misję obejmującą inwigilację otoczenia Ziemi oraz jego inne operacje.

Przekazuje on dalej, że zarówno “Zygmuntowi” jak i personelowi MKP TPK wmawiano, że znajdują się na samym szczycie piramidy wywiadowczej gdy dochodziło do wynoszenia w przestrzeń kosmiczną zaawansowanej technologii wojskowej. Jednakże odkryli oni, że są tak naprawdę “pie…..ną strażą przybrzeżną”.

Wściekłość “Zygmunta” odnośnie kłamstw, którymi karmiono go i członków MKP TPK doprowadziła do gniewnej konfrontacji z jego przełożonymi. To zaowocowało podjęciem przez niego czynności śledczych odnośnie doniesień Goode wraz z tymi, które dostarczone zostały ostatnio przez Williama Tompkinsa podczas jego wywiadów oraz w jego ostatniej książce “Wybrani przez Kosmitów” (“Selected by Extraterrestrials”). Tam  w szczególności opisuje on współpracę Amerykańskiej Marynarki Wojennej z pozaziemską rasą Nordyków.

Co ważniejsze, zgodnie z tym co mówi Goode, “Zygmunt” przeprowadza obecnie podobne dochodzenie w związku z moją ostatnio wydaną książką w marcu 2017 r. pt. “Tajny Program Kosmiczny  Amerykańskiej Marynarki wojennej oraz Sojusz z Pozaziemską grupą Nordycką” (“The US navy’s Secret Space Program and Nordic Extraterrestrial Alliance”). Jego dochodzenie obejmuje również badanie historycznych dokumentów wraz z przesłuchiwaniem personelu Marynarki Wojennej, którego członkowie posiadają potencjalną wiedzę na temat tego programu, który został potajemnie skonstruowany równolegle ze stworzeniem MKP TPK.

Po wyeliminowaniu wielu możliwych, zadziwiających źródeł informacji “Zygmunt” w chwili obecnej doszedł do wniosku, że istnieją tylko dwa wytłumaczenia dla rewelacji Goode. Pierwszym jest: odwiedzająca nas grupa “pozaziemskich Nordyków”, znana jako MKP TPK manipuluje nim poprzez techniki kontroli umysłu i karmi go precyzyjnymi informacjami dla bliżej nie określnej agendy.

Drugim wyjaśnieniem jest: Goode jest mocno połączony z prowadzonym przez Marynarkę Wojenną Tajnym Programem Kosmicznym, który jest częścią “Sojuszu Tajnego Programu Kosmicznego” i współpracuje zrazem z grupą Istot Pozaziemskich zwanych “Sojuszem Istot Kulistych”.

“Zygmunt” rozpoczął “wymianę informacji” z Corey po części, aby głębiej dochodzić prawdy i poprzez to określić, które z tych dwóch wyjaśnień okaże się bardziej prawdziwe.

“Zygmunta” mocno niepokoją plany “częściowego ujawnienia” prawdy o MKP TPK co obnażyłoby tylko wycinek informacji o działaniach odbywających się w otwartej przestrzeni kosmicznej, w którą zaangażowane są wydziały amerykańskie o pomniejszym stopniu tajności. Troska się o to, że prawda musi zostać określona i ukazana w celu podtrzymywania morale członków różnych programów. Czy MKP TPK znajduje się na samym szczycie piramidy wywiadowczej czy może jednak spełnią się jego obawy, że jest on tylko “pie…..ną strażą przybrzeżną”?

Jest to szczególnie ważne w połączeniu z inicjatywą dotyczącą książki Toma DeLonge’a “Sekret Machines: Chasing Shadows” , która rozpoczęła się na początku 2016 roku i wspierana była przez 10 osób obejmujących wysokie stanowiska w wojsku oraz korporacjach. Pod koniec tego samego roku Wikileaks opublikowało maile, które potwierdziły roszczenia DeLonge’a oraz doprowadziło do zdemaskowania dwóch spośród dziesięciu funkcjonariuszy zaangażowanych w tę inicjatywę.

DeLonge i jego grupa doradcza szczerze wierzą, że ujawnienie prawdy o prowadzeniu programu kosmicznego przez Amerykańskie Siły Powietrzne w skład, którego wchodzą pojazdy typu TR-3B wprowadzi nas w nową erę badań przestrzeni. Szwadrony latające tymi pojazdami działają z Area 51, tajnego portu lotów kosmicznych na wyspie Diego Garcia oraz z innej tajnej lokalizacji na Antarktydzie, która według “Zygmunta” jest również główną placówką Badań i Rozwoju (R&D).

[Aktualizacja] 20-go marca Corey, na swojej stronie na Facebooku, przekazał więcej informacji odnośnie bazy na Antarktydzie:

“Niektóre placówki wojskowe i korporacyjne (np. Lockeed itd. ) są bazami bardzo podobnymi do Camp Freedom, który został zbudowany w Grenlandii w ramach projektu Iceworm, lecz są znacznie od niego większe. Port lotniczy rozrósł się z należącej początkowo do Nazistów instalacji wojskowej. Naziści posiadali kilka baz wybudowanych na południowo-wschodnich i wschodnich obszarach Antarktydy. Powodem dla którego “Zygmunt” wspomniał o tym jest to, że użyłem Projektu Iceworm w mojej prezentacji na ostanim Conscious Life Expo. Na Antarktydzie ma miejsce znacznie więcej działań, które nie są powiązane ze starożytnymi ruinami. Rozwój oraz testowanie broni są ściśle zakazane zgodnie z prawem międzynarodowym dotyczącym obszarów antarktycznych. Warto zauważyć, że wiele z baz na Księżycu oraz Marsie również zostało wybudowanych w ten sam sposób. Corey Goode.”

Wysiłki DeLonge’a spotkały się z ogromnym wsparciem pośród Amerykańskich Sił Powietrznych oraz urzędników korporacyjnych. Zgodnie z doniesieniami Corey obecnie to się zmieniło. “Zygmunt” wierzy, że obecne parcie DeLonge’a jest tylko formą “częściowego ujawnienia”, które niezaprzeczalnie doprowadzi do pogłębienia luk w informacjach pomiędzy MKP TPK a Sojuszem TPK wraz z frakcją “Słoneczny Strażnik”.

W następstwie tego, kiedyś solidarne wsparcie Sił Powietrznych dla ujawnienia DeLonge’a traci na sile. W rzeczywistości to MKP TPK pragnie dostać się do samego dna tego wszystkiego, zanim cokolwiek na jego temat wyjdzie do opinii publicznej.

Goode donosi, że “Zygmunt” organizuje konferencje, na których przekazywane są te informacje wybranym ważnym osobistościom ze społeczności przemysłu lotniczego i kosmonautyki. Na nich to Corey prezentuje wiadomości wiodącym inżynierom, naukowcom, przemysłowcom i innym, którzy słuchają ich, aby potwierdzić ich znajomość w tym temacie.

Konferencje organizowane są przez “Zygmunta” a jego podwładni dostarczają Corey transportu wraz z ochroną. Goode twierdzi, że obecnie przeprowadził około 28 pogadanek dla ważnych osobistości na podobnych tajnych spotkaniach gdzie brało udział od jednej do ośmiu osób.

Jedno z tych spotkań, zorganizowanych w hotelu gdzie i Corey się zatrzymał, obejmowało trzech uczestników i miało ono miejsce pod koniec stycznia 2017 r. Ja również wtedy przebywałem w tym samym hotelu i przekazał mi on wtedy dużo informacji z jego wizyty na Antarktydzie, co opublikowałem na swojej witrynie exopolitics.org .

Konferencja nosiła nazwę “Człowiek w Przestrzeni Kosmicznej i Forum Badawcze” (Human Spaceflight and Exploration Forum) zorganizowane przez Specjalne Służby Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej. Goode mówi, że podczas tej krótkiej prezentacji dla trzech VIP-ów, którzy zarazem byli partycypantami Forum jeden z nich opuścił pomieszczenie z niedowierzaniem na twarzy odnośnie istnienia takiego programu kosmicznego.

Pozostałe dwie osoby dosłuchały do końca lecz zakłopotanie i konsternacja na ich twarzach świadczyły, że nie uwierzyły w ani jedno słowo z tego, co Corey mówił.

Goode donosi dalej, że we wszystkich prezentacjach jeden lub dwóch partycypantów wykazało podobną reakcję niedowierzania co wiązało się z opuszczeniem przez nich pomieszczenia konferencyjnego. Jednakże pozostałe osobistości nadal uczestniczyły w tej konferencji, która przybierała nieco żartobliwą formę. Następstwem tego było zaprzestanie organizowania przez “Zygmunta” tych sesji informacyjnych gdyż nie wywierały one pożądanego efektu polegającym na informowaniu ludzi na najwyższych stanowiskach o istnieniu programu kosmicznego prowadzonego przez Marynarkę Wojenną. Nie dostarczały one również “Zygmuntowi” informacji potrzebnych do przeprowadzenia jego dochodzenia.

Podczas mojej rozmowy z Corey 16-go marca wskazałem mu na paradoks tej całej sytuacji. Dokładnie to samo przydarzyło się Williamowi Tompkinsowi podczas II Wojny Światowej gdy został przydzielony do zadania przekazania informacji zawierających nazistowskie latające spodki używające technologii antygrawitacyjnych oraz wiadomości o tym, że ich program wspierany był przez pozaziemską rasę gadzią.

Tompkins mówił, że wielokrotnie gdy przekazywał te informacje (w Wojskowej Bazie Sił Powietrznych w San Diego) różnym firmom lotniczym prowadzącym placówki testujące maszyny lotnicze, naukowym “mózgom”, wydziałom uniwersyteckim oraz inżynierom spotykał się z zaprzeczeniem i stwierdzeniem, że jest to niemożliwe. Zgodnie z jego doniesieniami toczył on nieustanną walkę ze sceptykami o zamkniętych umysłach wyszkolonych do tego, aby akceptować tylko i wyłącznie konwencjonalną wiedzę naukową i traktować ją jako rzecz świętą.

Pomimo zakończenia sesji informacyjnych udzielanych ważnym osobistościom, Goode donosi, że jego “spotkania” z “Zygmuntem” oraz jego podwładnymi odbywają się aż do dnia dzisiejszego. Podczas tych spotkań otrzymał on ogromną ilość informacji dotyczących Administracji Prezydenta Trumpa oraz rzeczywistych wydarzeń mających doprowadzić do ujawnienia prawdy o ukrytych technologiach. Dowodem na to jest memorandum wydane przez Trumpa zaraz po tym jak objął on stanowisko prezydenta 20-go stycznia 2017 r., które nakazuje odtajnienie patentów obejmujących sektor zdrowia oraz technologie wytwarzające darmową energię.

Ciąg dalszy w Części II (w tłumaczeniu)

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice

Autor: 

Dr. Michael Salla – pionier rozwoju polityki pozaziemskiej, badacz instytucji oraz procesów związanych z życiem pozaziemskim. Jego zainteresowanie polityką pozaziemską wzięło się z jego dociekań odnośnie źródeł konfliktów międzynarodowych oraz ich powiązań z obecnością istot pozaziemskich, o których brak wiedzy w opinii publicznej, u przedstawicieli władzy a nawet u osób obejmujących wyższe stanowiska wojskowe. 

Strona źródłowa: http://exopolitics.org/us-air-force-officials-investigate-claims-of-secret-navy-space-program/ 

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Kosmiczne Ujawnienie na PorozmawiajmyTV

Dla tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie pewne zagadnienia związane z Corey Goode, zamieszczam swoją rozmowę z Aleksem z PorozmawiajmyTV.

Już niedługo będziemy publikowali filmy z materiałami wydawanymi na stronie Marzeny https://kosmiczne-ujawnienie.blogspot.co.uk na naszym kanale na YouTube. Proszę uzbroić się cierpliwość.

Życzę miłego oglądania 🙂

Strona źródłowa:

http://porozmawiajmy.tv/kosmiczne-ujawnienie-slawek-lernacinski/

Sławomir Lernaciński