Alien Mind II – Rozdział 18

Rozdział 18: Najbardziej osobliwe ograniczenie

Aby zilustrować w jaki sposób osoba sprawnie posługująca się teledetekcją (link tutaj) mogłaby w rzeczywistości postrzegać reżim uwieziony poza horyzontem zdarzenia możemy podać przykład Verdantów.

Verdantcy przestępcy wydają się polegać w swej wersji społeczności umysłu (polegającej na kontroli oraz przenoszeniu krytyki gdzie indziej) na osobliwości (link tutaj) czarnej dziury (link tutaj), którą udało im się przekroczyć poprzez podstawowy i łatwy rezonans podprzestrzeni.

W jaki sposób ich myśli oraz telepatyczno – psychotroniczne interakcje koncentrują się na tej osobliwości?

Ośrodek imperium Verdanckiego znajduje się w pojedynczej galaktyce z ogromną czarną dziurą umieszczoną w jej centrum, co jest niezbędne dla sprawowania ich władzy oraz kontroli. Pewien Verdant wyjaśnił to Phillipowi Krapfowi na przykładzie podróży na dalekie dystance:

„… potrafią oni zniwelować czas znacznie … dzięki podróżom przez tunele przestrzenne, zagięcia czasu i przestrzeni oraz czarne dziury…”

(książka „Kontakt właśnie się rozpoczął” link tutaj , str. 46)

Podróże w podprzestrzeni podlegają cyklom osobliwości czarnych dziur w sposób, który jest nieliniowy oraz nieukierunkowany. Zapobiega to wyrządzeniu krzywdy lub uwięzieniu podróżników w horyzoncie zdarzenia tej czarnej dziury (link tutaj).

W rzeczywistości czarne dziury są integralną częścią skierowanych do wewnątrz, ujemnych cykli rezonansowych (grawityki), o których mówiliśmy już wcześniej.

* Może tutaj istnieć znacznie bardziej zaawansowana dynamika.

Gdy populacja taka jak Verdantów używa energii na ogromną skalę musi ona bardzo uważnie monitorować ekologię materii utrzymując ją w równowadze z osobliwością ich galaktycznej czarnej dziury.

Wykorzystywanie przez nich elektrograwitacji oraz ujemnej energii nie jest „darmowe”. W zamian mogą oni zachwiać podstawową równowagę oraz prędkość upływającego czasu trwania energii w ich galaktyce. Verdanci zdają sobie z tego sprawę i z tego powodu poszukują innych miejsc do używania ogromnych ilości energii. Zadeklarowana przez nich ich rodzinna galaktyka M83 wydaje się być zniekształconą oraz nadmiernie reaktywna (link tutaj).

Verdanci są populacją rozciągającą się na przestrzeni całej ich galaktyki i używają technologii psychotronicznej oraz komunikacji szybszej od prędkości światła. Aby to osiągnąć muszą rozszerzyć swoją konfigurację na całą swoją galaktykę zawierającą czarną dziurę, a w ostateczności także w relacji z innymi galaktykami.

W celach komunikacji oraz interakcji między sobą poszukują oni maksymalnego zasięgu oraz pola działania w ich galaktyce, która oscyluje w zgodnej relacji z centralną czarną dziurą (oraz innymi, głębszymi wymiarami). Dla bardziej zaawansowanych istot pozaziemskich takie powiązania są oczywistością i nie są tak wielkim problemem na tym etapie cyklu wszechświata. Jednakże równowaga rodzinnej galaktyki Verdantów została znacznie nadwyrężona.

Oni po prostu używają zbyt dużo energii. Nie są wystarczająco skromni, aby dostosować się do zgodnej, rozważnej równowagi (czego potwierdzeniem jest ich interwencja tutaj). Aby podtrzymać ich elitarny styl życia marnują zasoby energetyczne i obecnie poszukują sposobu na wyczerpywanie ich z innych galaktyk zamiast ze swojej własnej.

Myślenie takie w połączeniu z pobudkami do imperializmu (manipulowanie konfliktów, unicestwianie całych planet oraz innych inscenizacji) nie jest charakterystyczne dla najbystrzejszych umysłów. Istnieje zakrojona na wielką skalę kontrola dla przestępców takich jak (niektórzy) Verdanci. Tymczasem wedle podstawowych praw fizyki wszechświata subtelniejsze umysły dalej zajdą. Bardziej zaawansowane interakcje zawierają w sobie większy zakres działania oraz subtelniejsze względy dotyczące innych ludzi.

Przestępczy Verdanci wkradają się dosłownie w osobliwość (tj. grawityczny rezonans dostępny praktycznie wszędzie) ustanawiając swoje roszczenia do środowiska energetycznego. Nie jest to tylko obrazowa metafora. Stawiają oni dosłownie siebie, swoją próżną skorupę mentalną oraz wersję swojego społeczeństwa umysłu (link tutaj) w bezpośrednich relacjach względem rezonansu grawitycznego czarnej dziury znajdującej się w ich rodzinnej galaktyce, aby ustanowić w tym wszystkim system hierarchii.

Starają się oni zdominować innych i z tego powodu umieszczają siebie w centrum całej uwagi, czasami tylko kontaktując się ze starszymi przestępczymi ogromnymi populacjami (takimi jak „Trójka Eliptyczna” wspomniana wcześniej). Verdanci powiedzieli Krapfowi, że są oni supercywilizacją, co jest niedorzeczne biorąc pod uwagę to, co wiemy o innych Istotach Hiperwersalnych.

Prawdą jest to, że pazerne energetycznie społeczności, które powodują wielkie cierpienia pośród innych istot pozaziemskich znajdują się uwięzione wewnątrz nieuchwytnej rzeki czasu dążącej w jednym tylko kierunku. Ostatecznie patrząc na to z góry, przestępczy Verdanci przytwierdzeni są do swych pretensjonalnych roszczeń w stosunkowo małym zakątku wszechświata.

Podstawowa dynamika energii ujemnej pozwala myślom Verdantów na podróże wielowymiarowe przy użyciu najbliżej znajdującej się osobliwości (czarnej dziury, przyp. tłum.), LECZ, i jest to istotne „lecz”, centralny organ ich władzy subtelnie tłumi myślenie i nie zezwala na jego różnorodność. Wypowiadanie krytyki przeciwko reżimowi jest ryzykiem bycia zdemaskowanym oraz znalezienia się pod presją a następnie zdyskredytowanym przez ten reżim, który pozornie okrzykuje się kolektywem handlowym.

Ustaliliśmy więc, że IFSP jest organizacją o strukturze hierarchicznej, zdominowaną przez manipulującą z zimną krwią elitę Verdancką. Istnieją również dobrzy Verdanci lecz nie możemy porozumiewać się z nimi – są oni zajęci rutynowymi obowiązkami wewnątrz organizacji IFSP (Międzygalaktyczna Federacja Planet Suwerennych). Tymczasem uwięzionym w błędnym kole dominacji oraz zmanipulowanych okrucieństw najgorszym z Verdantów nie udało się wypłynąć na bardziej osobliwe i splecione ze sobą, o ile nawet nie dziwnie oscylujące sobą wyższe wymiary, gdzie wyższy porządek jest skomponowany na skalę znacznie bardziej uniwersalną.

Verdanci tego gatunku są więźniami swoich własnych roszczeń dotyczących świata fizycznego.

To zupełnie tak, jakby przekroczenie ich zdolności do samowystarczalnej egzystencji, oraz dominowanie i kontrolowania innych światów, a także branie zbyt wiele i unicestwianie innych stosunkowo niewinnych planet w tym procesie, spowodowało ich cofnięcie się na niższe poziomy umysłowe, pomimo tego, że oni tego nie dostrzegają. Jest to końcowa pułapka i ostateczna porażka arogancji.

Prawdą jest w przypadku wszystkich najpoważniejszych zbrodniarzy, że pierwszym krokiem w zło-czynieniu jest ich upadek do niższej, bardziej indywidualnej świadomości a nie do „wyższej” społeczności umysłu (co jest różnorodnością interakcji wielowymiarowych).

Zamiast tego, mają oni tendencję do wpadania w pułapkę porównywania się z sąsiednimi zbrodniarzami wczechczasów wtapiając się w indywidualne wielorako powiązane ze sobą wiezienie, tak to można nazwać (którego oni nie potrafią zobaczyć). Istnieje organizacja istot w pewnych częściach tego wszechświata, która skupia pretendentów do największych zbrodni w naszym fizycznym świecie. Oczywiście wszyscy oni postrzegają siebie jako powiązanych ze sobą poprzez władzę najważniejszych manipulatorów. To zupełnie tak, jakby usiłowali sprawować władzęs nad diabłem bez bycia zdeprawowanym (pomimo tego, że oni są niereligijni). Jest to zwykły imperializm podszyty okrutnymi konsekwencjami.

W ostateczności istnieje uniwersalna ekologia, w której końcowa miara oraz egzamin każdej osoby indywidualnie jest odniesieniem do osobistego życia. Jeśli ty lub twoje społeczeństwo przeżyje kolejne życie w sposób nieprawidłowy, to natychmiastowo zostajesz redukowany (w swojej świadomości, przyp. tłum.), chociaż możesz nie wiedzieć tego (z powodu bycia nieczułym lub obojętnym). To samo jest prawdziwe dla jakiegokolwiek zbrodniczego imperium. Jest to dziwaczna ironia równowagi wszechświata oraz matematycznie zdefiniowany aspekt alternatywnych cykli o większej dynamice.

Nikt nigdzie nie pozostaje odporny na to prawo.

Jednakże w przypadku Verdantów jest trudnym, aby odnieść takie wrażenie patrząc na całe imperium istot seksualnych. Mogą oni nie zauważać jasno konsekwencji lecz powtórzmy, to oni sami odcięli się od tego. Zbrodniarze tego typu zostali uwięzieni wewnątrz horyzontu zdarzenia (link tutaj) zarówno dosłownie jak i w przenośni. Nie widzą nic poza pewnego rodzaju studnią energii grawitycznej, którą kopią na siebie samych.

Władza i zawłaszczanie są hipnotyzującą zabawą dla niektórych Verdantów (oczywiście nie dla wszystkich z nich). Biesiadują sobie oni w cieniu strachu całej galaktyki, w osobliwym mroku pewnego rodzaju podprzestrzeni gdzie najgorsze i najbardziej aroganckie dupsko sprawuje władzę – oczywiście wewnątrz tego ciemnego królestwa. Samce gatunku Verdantów poszukują okazji seksualnych pośród tych hulanek i czym bardziej okrutni oraz mniej atrakcyjni fizycznie są tym bardziej spektakularny i destruktywny jest ten taniec godowy. Niektórzy z nich potrafią chłodno poświęcać światy należące do innych zarówno, aby wyglądać lepiej oraz aby podnieść swoje znaczenie.

Ich społeczeństwo oparte na dzieleniu umysłu (po części w takich naśladowniczych pchnięciach) dosłownie unosi się nad horyzontem zdarzenia ich centralnie umieszczonej czarnej dziury tylko ledwie pozwalając im na zawiązanie głębszych połączeń. Pamiętajmy, że ich fizyka oraz technologia w całości opiera się na ujemnych cyklach rezonujących przez ich czarną dziurę. Dla niektórych jest to gorączka energetyczna.

Dla większych umysłów wydaje się to być więzieniem. Patrząc na to z wyższego poziomu przez pryzmat fundamentalnej, uniwersalnej sprawiedliwości, to jest ich karą. Jest to właśnie to, co powstrzymuje większe umysły przed zniekształceniem. Różne Istoty Hiperwersalne ostrzegały mnie, aby nie mówić o tym zbyt wiele (ze względu na większą ekologię wszechświata). Ponad wszystko, istnieje dziwnie głęboki lecz precyzyjny porządek w istnieniu, z którego większość został skonfigurowany przez całkowitą sumę wszystkich inteligentnych gatunków.

Gdy osoba wprawna w posługiwaniu się teledetekcją bada przestępczych Verdantów i zbrodnicze Istoty Hiperwersalne, musi ona przekroczyć na odległość jej fizyczne granice oscylując przez oraz poza jej wszystkie ograniczenia. To tak jakby twój umysł wychodził (ujmując to obrazowo) prostopadle do zawiązanego, skorumpowanego sposobu myślenia. Wtedy i tylko wtedy zobaczysz ich unoszących się dosłownie nieznacznie powyżej horyzontu zdarzeń.

Gdy spojrzeć na to z dalekiego dystansu, to co można ujrzeć i to dlaczego nie jest to zauważane przez nich jest faktem, że przewaga zbrodniczych założeń jest uwięziona wewnątrz pojedynczej tylko zależności. Nie wikłając się w to, możesz istnieć poza nią. Możesz być powszechnie bardziej akceptowanym i z tego powodu być w stanie włączyć się do umysłów wyższego porządku.

Gdy badasz tego rodzaju zbrodnicze istoty pozaziemskie zauważasz, że ich umysły oraz interakcje są ograniczone do stanu ciemności.

To co widzisz jest to, że ich myśli są zbytnio zawiązane w ciemności w porównaniu do subtelniejszych i bardziej aktywnych umysłów hiperprzesteni. Z doświadczeniem nagromadzonym na przestrzeni czasu myśląca osoba widzi to wyraźnie.

Sieć zbrodniczych istot pozaziemskich tego typu jest uwięziona w ciemnym stanie pomiędzy zależnościami istniejącymi w podprzestrzeni chociaż oni sami twierdzą, że jest to po prostu ironia zabezpieczenia ciężkiej rzeczywistości dotyczącej władzy i kontroli. Jak na ironię, jeśli tylko zaczniesz czuć swoje otoczenie, w jego naturze znajduje się kategorycznie więcej szczegółowych wzorców nieznacznie ciemnych fluktuacji subtelnie przeplecionych z większym rodzajem światła zarówno w podprzestrzeni jak i poza nią w znacznie większych szczegółach, w które możecie się zasadniczo wczuwać gdy tylko poszerzycie swoją świadomość.

Jest to artefakt z najnowocześniejszymi, najbardziej zwartymi i kompleksowymi potencjałami istniejącymi we wszechświecie i jest on dostępny dla wszystkich prawych umysłów. Najbardziej obiecujące o raz pełne nadziei doświadczenie czeka na nas tuż na naszym własnym podwórku oraz wszędzie dokoła nas gdziekolwiek się udamy. Jeszcze lepiej, umysł z bagażem dobrych uczynków może zobaczyć dodatkowe kategorie tych szczegółów, dodatkowe horyzonty zdarzeń w taki sposób, w którym zdefiniowanie siebie w tych kategoriach sprawia, że można scalić się z nimi i być ich częścią.

Tymczasem zbrodniarze pozaziemscy hulają sobie w poczuciu władzy i indywidualnych roszczeń i dodatkowo jeszcze pozostają uwięzieni w sferze, która obejmuje innych straszliwych przestępców. Wierzcie lub nie, ale umysły wyższego porządku muszą upewnić się, że nawet tam, wśród najgorszych z najgorszych istnieje pewne uporządkowanie. Nie można dopuścić do tego, aby rozkład posunął się zbyt daleko.

Umysły wyższego porządku potrafią oczywiście objąć w całości ograniczenia tychże zbrodniarzy i znacznie przekroczyć je, nawet jeżeli tylko skromnie.

* Oczywiście, ckliwość, subtelność i skromność są cechami najwyższego uporządkowania umysłu. Nie są to słabości.

Chociaż niektórzy czytelnicy jeszcze nie rozwinęli zdolności teledetekcji potrzebnej do rozpoznawania indywidualnego ograniczenia pozaziemskich przestępców, dobrotliwy człowiek prawdopodobnie posiada co najmniej intuicyjne wyczucie tego.

Być może jest to najważniejsza różnica, którą mogę przedyskutować w tej książce. Odróżnia to różne porządki istot pozaziemskich i może przetrwać przez ekwiwalent życia całego czasu. Biorąc pod uwagę fakt, że istnieją dodatkowe cykle wszechświata, biada tym, którzy zakładają, że pozornie osobiste, fizyczne pretensje ostatniego cyklu są wszystkim czym muszą się martwić.

Wyższe, subtelniejsze i dalej sięgające oraz bardziej złożone wymiarowo umysły są zarezerwowane albo dla starszych, bardziej wyedukowanych i pokorniejszych cywilizacji, albo dla wysoce czystych i charakteryzujących się dobrymi uczynkami świadomości. Większość dobrodusznych, pozbawionych chciwości oraz chęci do zabijania oraz popełniania zbrodni ludzi może przeskoczyć przez sferę poza królestwo zbrodniarzy, pomimo tego, że większość z nich o tym nie wie. To prawdopodobnie wydaje się dla nich „rzeczywiste” tylko wtedy, gdy śpią i kiedy percepcje niższych rzędów zawieszają przelotnie swoje działania.

Jednak żadna osoba z prawym umysłem nie wskoczyłaby do dołu z tymi przestępcami. Nie byłoby to bezpieczne, gdyż z biegiem upływu czasu umysł może doznać uszkodzeń nie do poznania. Nie jest łatwym zmienić uporządkowanie umysłu brutalnego, nie ważne jak dobrym kiedyś on był. Pozostaje on zawsze czymś mniejszym i musi on z tym żyć.

Problem z takimi umysłami polega na tym, a nie będę udawał, że żadnego z nich nie można uratować, że stacjonują one w podwójnej ciemności (link tutaj) (pomimo ich przechwałek o cechach podobnych do światła) . Większość ludzi jest nie zorientowanych w dyskusji o represyjnych społeczeństwach opartych na jednym umyśle, które naśladują bardziej zaawansowane społeczności i unoszą się tuż nad horyzontem zdarzenia czarnej dziury w centrum ich galaktyki. Zaawansowane istoty pozaziemskie zarówno znają jak i również „widziały” tego typu zjawiska (patrz rozdział o teledetekcji oraz o elektrograwitacji).

Jak więc umysł może przemieścić się poza ciało i w jaki sposób przestępcy mogą odnaleźć drogę powrotną tutaj, podczas gdy ich umysły osadzone są w osobliwości (czarnej dziury) w centrum galaktyki?

Oto jak: cykl energii ujemnej/alt związuje ze sobą ściśle i dyskretnie wszystkie głębsze fluktuacje kwantowe (wszystkie te funkcje falowe znoszące się ze sobą wydarzają się w każdym kwancie i w pozornie „pustej” przestrzeni) ze wszystkimi osobliwościami (czarnymi dziurami, przyp. tłum.) w jakiejkolwiek części wszechświata. W skali kosmicznej, wszystkie ujemne energie potrafią łączyć się z sumą wszystkich czarnych dziur wszechświata, lecz bądźmy szczerzy: najgorsi zbrodniczy mordercy tacy jak ci z IFSP nie działają na skalę wszechświata.

Są oni ciągle krytykowani, a czasami ostrzegani przez bardziej wyewoluowane istoty pozaziemskie, z których wiele jest subtelnych w swojej krytyce. Wydaje się być zrozumiałą taktyką, że rasy bardziej rozwinięte podtrzymują zdrowe usuwanie się z drogi oraz kamuflują się przed najgorszymi zbrodniarzami z IFSP.

Wyższy porządek panujący we wszechświecie sprzyja wyewoluowanym społeczeństwom o czystych umysłach oraz tym przyzwoitym unikającym przemocy nawet jeśli niektóre z nich muszą walczyć, aby ustalić takowe społeczności na początku swojego istnienia.

Oto najgorszy z najgorszych błędów IFSP: gdy wynoszą oni ponad wszystko zbrodniczych Verdantów w swoim sąsiedztwie zakładają wtedy opaskę na oczy pozostając ślepymi na ich zbrodnie. Ponownie powtórzymy, taka arogancja ma tendencję do postrzegania czasu jako jednokierunkowej rzeki, podczas gdy naprawdę czas jest niezmierzonym, wielokierunkowym kontinuum (delikatnym lecz zwartym oraz subtelnie współdzielonym a zarazem ekspandującym). W pojedynczych, ograniczonych umysłach zbrodniarzy wyższy porządek „kierunków” czasu wydaje się znosić wzajemnie i obecna linia czasowa cyklu wszechświata może wydawać się dla nich jak gdyby PANOWAŁA tutaj. Tak nie jest.

Czas nie jest jednokierunkową rzeką. Ci, którzy myślą lub zachowują się tak, jakby mogli brać za dużo obracają się w kółko w jednokierunkowym cyklu o niskim stopniu uporządkowania. Arogancja oraz popęd terytorialny elity IFSP stawia ich w próżni umysłowej (link tutaj), w ciemności oraz w bezgwiezdnym społeczeństwie uformowanych umysłów, gdzie impulsy destrukcyjne oraz nierówności tego społeczeństwa wpadają w błędne koło władzy i kontroli.

Verdantci po prostu biorą zbyt dużo, zbyt prymitywnie i to zdeformuje ich na długi czas.

Patrząc na to z zewnątrz najgorsi zbrodniarze wyszczekują ich utarte, chłodne, drapieżne i wyidealizowane groźby oraz założenia w każdym kierunku rezonansu przestrzeni ich rodzinnej galaktyki akumulującej w centrum czarną dziurę. Aby to zrobić muszą ustawić swoją uwagę na głębszej naturze osobliwości ich środowiska (ich czarnej dziury czyli centrum ich ciemnej energii), która poprzez cykle ujemnej energii scala to wszystko razem. Iluzją dla nich jest to, że wszystko wydaje się być zunifikowane i chronione (osobliwością), czyli jest dobre, należy do nich.

Widzimy krętaczy z „Trójki Eliptycznej”, którzy bezpośrednio projektują swoje myślowe pomyłki w ludzi oraz inne istoty w istocie usiłując osłabić je oraz, aby sprawić że stają się one takie same jak i oni (sprawcami zbrodni na skale masową, manipulatorami myśli itd.). Jest to podobne do zachowania zwierząt, pewnego rodzaju ucieczka i próba do skorumpowania innych po to, aby ukryć się wśród nich.

Pytanie brzmi:

Jakie są ogólne, kosmiczne konsekwencje dla nowo wyewoluowanych istot od postępującej w taki sposób zaawansowanej społeczności pozaziemskiej? Jakie pułapki zastawiają oni na siebie?

Fakt, że starsze istoty „Trójki Eliptycznej” z przyjemnością projektują prymitywne myśli w istoty ludzkie zasadniczo po to, aby zamglić ludzkie zdolności do postrzegania tego co IFSP robi tutaj sugeruje, że wewnętrzna propaganda Trójki i IFSP obrazuje ludzi jako bezużytecznych prymitywów.

Biorąc pod uwagę nadziej Verdanckie, aby zamienić rodzaj ludzki na posłuszne hybrydy, możemy mieć do czynienia z sytuacją w której „Trójka Eliptyczna” i istoty należące do IFSP myślą, że jest słusznym sabotowanie pokoju ludzi ponieważ to powstrzymuje nas od odzyskania niezależności oraz jednocześnie zabija miliony, co redukuje liczbę ludzi i tak już skazanych na zastąpienie.

Ponownie powtarzamy, że podczas badania tego rodzaju zbrodniczych istot pozaziemskich zauważamy, że ich umysły i interakcje są ograniczone do pewnego rodzaju stanu ciemności, lecz ciągle w tym miejscu istnieją bardziej szczegółowe wzorce nieznacznie ciemnych fluktuacji subtelnie przeplecionych w większy rodzaj światła zarówno w głąb jak i przez całą podprzestrzeń.

Pewnego razu gdy zasugerowałem, że czarne dziury mogą mieć przykre przypominające więzienie cechy, istota hiperwersalna poprawiła mnie mówiąc, że czarne dziury są pięknymi, doskonale wyregulowanymi czasowo geniuszami, o niezwykle głębokich możliwościach, a nie tylko pułapką dla zbrodniarzy takich jak ci z IFSP. To jest ważne.

Czarne dziury (link tutaj), które wydają się mieć połączenia z poprzednim cyklem hiperprzestrzeni, który zwraca się do wewnątrz i nieznacznie poza obecną podprzestrzeń nie są tylko pojemnikiem na odpady. Działają one jak progi wymiany energii oraz informacji. Pomagają one również ograniczyć zabójczą chciwość w granicach swoich własnych limitów. Stąd też potwory w naszym gronie zajmują się posiadaniem rzeczy, energii i kontroli.

Tymczasem najlepsze istoty wśród nas pragną równości, przejrzystości oraz dzielenia się. Precyzyjnie ujmując to, natychmiastowa sprawiedliwość jest wymuszana – pomimo tego, że nie zawsze jest ona widoczna od razu. Zamiast tego, patrząc na to z góry lepszym umysłem jest to pogrupowane w ten sposób: Potwory zarówno upodobniają się jak i również ustalają hierarchię w odniesieniu do innych potworów.

Najbardziej kryminalny kolektyw handlowy (np. po części IFSP) musi przeżyć czas ich zbrodni w izolacji dopóki nie wyewoluuje w głębszy rodzaj pokory.

Verdanci są zmuszeni do drastycznej redukcji liczebności ich populacji (z 500 trylionów do 50 trylionów osobników) lub pozostaną oni w stanie niekończącego się konfliktu w większości z bezkonfliktową izolacją IFSP od tych, którzy muszą bronić się przed nimi. W przyszłości będziemy częścią planu mającego na celu przekonanie ich do lepszej ekologii.

Musimy również pomóc, aby ponownie uwrażliwić innych „bardziej rozwiniętych” przestępców.

Autor: 

George LoBuono (pisarz i badacz Uniwersytetu Kalifornijskiego – UC Davis)

Strona źródłowa: (http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/vidaalien_alienmind.htm)

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

David Wilcock, Odczyt 01

AGENDA NEGATYWNYCH ELIT RZĄDZĄCYCH ZAWODZI

Wybuch epidemii eboli da się we znaki ale nie w sposób w jaki większość ludzi myśli.

Celem negatywnych elit jest kontrola i dominacja nad innymi. To nie udaje się.

WOLA WSZECHŚWIATA ODPOWIADA

Wola Wszechświata odpowiedziała na sytuację w której się znaleźliście.

David jest w pełni świadom tego, że ogromna liczba interwencji boskich, jak wy to nazywacie, miała miejsce, aby objąć zakres wpływu negatywizmu w waszym królestwie.

Podczas gdy nadal następują wydarzenia powodujące panikę i wielką troskę oraz utratę życia my niezłomnie uprzedzamy każdy wypadek, który mógłby doprowadzić do upadku Ogrodu, że tak się wyrazimy i/lub mógłby dać negatywizmowi zdecydowaną przewagę, która pozwoliłaby im na utrzymanie agendy depopulacji ludzi.

JEST TO NIEZBĘDNYM KATALIZATOREM DO GLOBALNEGO PRZEBUDZENIA

Choć nie lubimy oglądać tego całego strachu oraz bólu na waszej planecie to działamy z perspektywy zrozumienia tego, że jest to niezbędnym katalizatorem w celu globalnego przebudzenia.

Jest niezwykle ważnym, abyście to wy dokonali tych zmian.

Obecnie wszystkie ręce zaangażowane są w tę pracę i każdy jest zainspirowany tym, aby w jakiś sposób służyć.

Nie koniecznie musicie się zamartwiać tym w jaki sposób pomagacie.

Znacznie ważniejszym niż „co” jest „jak” to robicie. O wiele ważniejsze niż to, co można zrobić jest to w jaki sposób można to zrobić.

OSTATECZNIE JEST TO BITWA CZĘSTOTLIWOŚCI

Jak już często mówiliśmy jest to bitwa wibracji.

Ci którzy nadal doznają głębokich odczuć niepokoju, złości, samotności, strachu, zazdrości lub szaleństwa i trwają w nich przez dłuższe okresy czasu tak naprawdę przyczyniają się do przedłużenia agendy negatywizmu.

Wasz planeta w ostateczności jest bardzo dobrze zorganizowaną iluzją, w której działa szeroka gama istot takich jak my, a których zadaniem jest utrzymywanie jak najbardziej przekonywującej zasłony materii podczas jednoczesnego podpowiadania wam, że jest to struktura znacznie bardziej holograficzna niż większość z was może sobie wyobrazić.

TA ŚCIEŻKA OBEJMUJE POJEDNANIE SIĘ ŚWIATÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Niech to się stanie lekcją współczucia oraz łaski.

Ta ścieżka, jak zawsze, obejmuje zrównoważenie się wewnętrznego pożądania w kierunku zmian oraz zewnętrznego występowania stagnacji.

ZAISTNIALA BEZPOŚREDNIA ZMIANA W WASZEJ FIZYCZNOŚCI

Pozostawajcie w zgodzie z samym sobą i zrozumcie, że bezpośrednia fizyczna zmiana waszej świadomości następuje wtedy gdy pozostajecie w stanie uniesienia wdzięczności, dobrego humoru, szczęścia, śmiechu oraz pozytywnych uczuć skierowanych na siebie i na innych.

To może wydawać się mrzonką dla tych, którzy nie zaznajomili się z większym planem i celem Stworzenia.

Może wydawać się, że brakuje tym emocjom subtelności i pewnych niuansów typowych dla obserwatora ludzkiego i dlatego są one naiwne lub głupie.

Prawdziwa różnica pochodzi oczywiście z wiedzy, że nie ma nic złego w tym, aby czuć się dobrze.

W rzeczywistości wspaniale jest czuć się dobrze.

SYMFONIA DESTRUKCJI ODGRYWANA JEST NA SKRZYPCACH Z JEDNĄ STRUNĄ Symfonia zniszczenia odgrywana jest na jednostrunowych skrzypcach. Są tacy, którzy chcą abyście czuli się źle. Promują oni wojny oraz rozpowszechniają opowieści wojenne, również plagi oraz historie o nich tak jak o strzelaninach, ekonomicznym chaosie itd. Ich celem jest dosłowne utrzymywanie was w ciągłym strachu. Jest to podobne do kogoś usiłującego wykonywać symfonię destrukcji na skrzypcach z jedną struną.  Coraz bardziej uczycie się jak odstroić się od tej kakofonii strachu.

KABAL JEST JAK NARKOMAN UZALEŻNIONY OD HEROINY

I również jak uzależniony narkoman walczy on, przez próbę podniesienia naszych reakcji tak bardzo jak to możliwe, aby uzyskać kolejną odpowiedź szybciej i szybciej za każdym razem tak, aby nie została utracona koncentracja i aby ten strach nadal dominował oraz aby wyświetlać działającą nam na nerwy notkę na globalnej scenie. Jednakże spójrzcie na to wszystko co osiągnęliśmy. Istnieje wolność w procesie przebudzenia. Wasze rządy, systemy finansowe, formacje militarne, szefowie korporacji oraz monopol medialny najwidoczniej nie są jeszcze oswobodzone.  Stan ten trwa w takiej formie już przez jakiś czas licząc miarą waszych lat.

HISTORIA DROGI BOHATERA JEST WPISANA W CYKLE STWORZENIA

Jest to cykl wbudowany w harmonię działającego ciągle koła Stworzenia.  Stwarza on indywidualny wątek historii bohatera jak również wątek zmagań globalnych podobnych do tej ścieżki bohatera na swój charakterystyczny sposób. Jesteście zaangażowani w te historię bez względu na to czy wam się to podoba czy nie.  Przemawia ona do was z każdego kąta waszej rzeczywistości.  Zwykła radość życia prowadzonego w samotności i izolacji z dala od sceny globalności jest w sposób ciągły destabilizowana.

KABAL ZACHOWUJE SIĘ JAK DZIECKO W POKAZOWEJ FURII TEMPERAMENTU

Kabal coraz bardziej zachowuje się jak dziecko w ataku histerycznej furii.  Również tak jak dziecko, które nie przyciąga już niczyjej uwagi i które nie znajduje się dłużej w centrum zainteresowania reaguje on coraz większą złością oraz histerią.

MAMY DLA WAS NIESPODZIANKĘ

Teraz mamy dla Was małą niespodziankę.  Chodzi tutaj o uznanie tego, że nie ma gwiazd na niebie.  Istnieje tylko hologram pustki, która znajduje się wewnątrz.  Wewnątrz tej wypowiedzianej pustki spoczywa świadomość i wiedza Jedni. Ogrom Wszechświata stwarza przekonującą iluzję, która musi być rzeczywistością.  W pewnym sensie ona absolutnie tym jest.

JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD PANUJĄCYCH W HOLOGRAMIE JEST WOLNA WOLA

Wy wszyscy żyjecie w hologramie i wewnątrz jego panują pewne zasady.  Jedną z najważniejszych zasad jest swoboda wolnej woli.  Naruszanie wolnej woli innych pociąga za sobą przymus zbalansowania działań następujących w tej iluzji.  Jednakże gdyby zrozumieć większe konsekwencje nieistnienia wszechświat innego niż ten, który wynika z pełni jedności istniejącej poza czasem i przestrzenią to wtedy w rzeczywistości możecie cieszyć się faktem, że wasza podróż nie musi zajmować tysiące lub miliony lat reinkarnacji, aby dopełniła się.

MOŻECIE WEJŚĆ W BEZPOŚREDNI KONTAKT ZE SWOJĄ PRAWDZIWĄ NATURA

Istnieje program waszego życia.  W tych czasach wielkich zmian, możecie wejść jak nigdy przedtem w bezpośredni kontakt tak z waszą prawdziwą naturą jako istoty duchowej, jak i z Jednią.

Ścieżka ta jest o wiele łatwiejsza niż moglibyście sobie wyobrazić, bo jak powiedzieliśmy wcześniej polega to przede wszystkim na odczuwaniu dobrego samopoczucia.  Zmaganie się z sobą samym nie jest wymogiem koniecznym, dobry humor jest.

SZLACHETNOŚĆ CHARAKTERU PRZEŚWIECA NA WSKROŚ

To jest pewnik, że zawsze będą istniały wyzwania, aby je podjąć.  Jednakże wewnątrz tych wyzwań zawsze istnieje szlachetność charakteru, która prześwieca na zewnątrz; szczera chęć otrzymania wsparcia, które zostanie dostarczone wam gdy tylko podejmiecie się szlachetnego zadania i wystąpicie najlepiej jak potraficie, aby służyć innym. Pomimo tego, że świat wydaje się nieprawdopodobnie rozbity i z każdej strony krzyczą na was podżegacze strachu o tym, że zagłada czeka tuż za rogiem to jednak zauważacie, że ciągle jesteście żywi i oddychacie oraz, że nie wprowadzony został stan wojenny ani nie powstały obozy przetrzymania, ani nie doszło do masowej zagłady i zniszczenia.

WYELIMINOWALIŚMY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAISTNIENIA WOJNY NUKLEARNEJ

Obecnie stało się jasnym, że wyeliminowaliśmy możliwość wystąpienia wojny nuklearnej, odkąd odkryliście tę technologię. O wiele mniej znanym faktem jest poziom na którym systematycznie doprowadzaliśmy do szach-mata każdego starania, aby wprowadzić ten scenariusz w życie przy użyciu innych środków.  Negatywizm nie ma pozwolenia na wygranie tej gry ponieważ kolektywna wolna wola nie aprobuje tego.

NIEKTÓRE PLANETY MAJĄ POZWOLENIE NA WEJŚCIE W NEGATYWIZM – JEŚLI TAK ZADECYDUJE WOLNA WOLA

Istnieją pewne planety, które są dopuszczone, aby były podbite. Jest to bezpośrednią konsekwencją stanu istnienia ludzi, którzy egzystują tam.   Takie środowiska są zabójczo złożone i przerażające.  Niewolnictwo, które pojawia się tam stwarza w pewnym sensie zorganizowanie i głębsze relacje walk przeciwko wydawałoby się niezwyciężonemu przeciwnikowi.  W takich przypadkach osoby, które stają się bardzo negatywne otrzymują możliwość bezpośredniego połączenia swoich pomysłów i sił razem, często w kategoriach najgłębiej pojmowanej tajemnicy, aby powstać przeciwko prześladowcom i aby odzyskać swoją wolność.  Wewnątrz tej szlachetnej ścieżki dążenia wiele warstw negatywizmu jest oczyszczanych i uzdrawianych i w konsekwencji tego może nawet nastąpić przejście z powrotem do pozytywizmu.

ZIEMIA NIE JEST WYSTARCZAJĄCO POGRĄŻONA W NEGATYWIZMIE ABY TO ZAISTNIAŁO

Pamiętajcie, że ziemia istniejąca w tym czasie nie jest wystarczająco pogrążona w negatywizmie, aby zagwarantować taki sukces.  Większość planet nie jest. Jest to bardzo rzadko występujące zjawisko ujmując to wzglednie.

UJAWNIENIE MROCZNEGO RZĄDU ZAINSPIRUJE ROZWÓJ ORAZ ZMIANY

Uzmysławiacie sobie, że agenda negatywizmu w waszym świecie staje się niemożliwą do zignorowania.   Jest to zgodne z projektem.  Czym bardziej bezładny, uciążliwy i okrutny jest mroczny rząd tym większa zachęta do poszukiwań wzniesienia się ponad niego w zakresie własnego życia oraz motywacji.  Pamiętajcie, że doprowadzacie do sytuacji patowej gdy zapamiętujecie się w narzekaniu na dany problem, wchodząc w obsesję uszczegółowienia niuansów jego pierwotnej natury.

AGENDA NEGATYWIZMU PRZEGRYWA BITWĘ O WŁADZE

Najważniejszą sprawą do ujrzenia odnośnie agendy negatywizmu w tym czasie jest fakt, że przegrywa ona bitwę o władzę nad ludzkością.   Pewnym jest, że istnieją tacy, którzy automatycznie żachną się mówiąc, że jest to nie możliwe i że jest to głupotą oraz niebezpieczeństwem, aby nawet rozważać myśl odnośnie tego.  Sugerują oni, że nic poza czujnością nakierowaną na strach oraz gniew nie może być bardziej pożądanym.

EFEKT MEDYTACJI JEST NAJSZCZERSZĄ NAUKĄ

Dlaczego nie cofniemy się o jeden krok i szerze rozważymy danych badań naukowych, które obecnie są nam dostępne takie jak tzw. Efekt Medytacyjny.  Istnieją dziesiątki równoważnych badań klinicznych potwierdzających fakt, że stosunkowo niewielkie grupy ludzi medytujących razem i wykonujących unifikację ze Świadomością Jedni, może mieć ogromny pozytywny wpływ na sytuację na waszej planecie oraz na wyniki działań.  Nie jest to tylko spekulacja. Jest to czystą nauką. I niezależnie od tego w jaki sposób dana informacja dociera do was oraz bez względu na to czy wierzycie w jej wiarygodności czy nie, pewnym jest fakt:

Efekt wypływający z medytacyji jest absolutnie prawdziwy. Jest to zaproszenie do tajemnicy. Jeśli siedem tysięcy ludzi medytujących zgodnie potrafi zredukować globalne akty terroryzmu o siedemdziesiąt dwa procent, co zostało już udokumentowane, to najwyraźniej posiadamy narzędzie do promowania pokoju oraz zakończenia globalnych konfliktów wojennych, co jest znacznie bardziej użyteczne niż jakiekolwiek obecne wydatki na zbrojenia lub jakiekolwiek wydatki jakie zostały poniesiona na te cele.

DOŚWIADCZAMY OBECNIE ROZDZIELENIA ŚWIADOMOŚCI

Jeśli powstrzymanie zagrożenia jest naszym prawdziwym celem to medytacja jest tutaj odpowiedzią.  Powodem dla którego to działa jest doświadczenie rozdzielenia świadomości.  Świadomy umysł zaprzecza dostępowi do większego obszaru świadomości, tak więc wydaje się, że wasze myśli są wynikiem indywidualnym. Ale jeśli wziąć pod uwagę niezliczoną ilość danych naukowych, które ukazują jak łatwo i przejrzyście myśli mogą być dzielone, tak jak Efekty Medytacyjny oraz wiele innych działań, to uzmysłowicie sobie, że istnieje kolektywny organ emocjonalny oraz intelektualny. Tylko niewielka ilość pracy jest potrzebna do zmiany całego kolektywu.

GLOBALNA MEDYTACJA SAMA W SOBIE MOŻE NIE WYSTARCZYĆ

Zaobserwowaliśmy pewne skłonności na korzyść pojedynczych aktów medytacji w ściśle określonych dniach i czasie, których efekt w tym przypadku ogranicza konflikty.  Jest to pewnym sensie podobne do magicznej sztuczki, dając dowód, że działa to raz za razem.  Nie oznacza to, że w jakikolwiek sposób chcemy oczernić lub zmniejszyć wagę tych dążeń.   Jest jednak jasne, że niezliczoną ilość razy uzyskano w ten sposób bezpośrednie potwierdzenie.  Nie ma potrzeby udowadniania tego ponownie.  Dodamy, że sporadyczne wykonywanie takiej medytacji jest podobne do głosowania w wyborach a następnie nie interesowania się co dany kandydat robi po ogłoszeniu wyników.

TO MOŻE STAĆ SIĘ RELIGIĄ

Zauważcie, że okresy masowej medytacji mogą być w rzeczywistości tworzeniem chwilowej zmiany w czasie wrogości lub konfliktu lecz równocześnie może to być podobne do praktyki chodzących do kościoła co niedziele w celu znalezienia odkupienia, aby następnie powrócić do normalnego zachowania podczas pozostałych dni tygodnia.  Te normalne zachowania mogą równie dobrze cierpieć z powodu braku duchowej ewolucji.  Powtarzamy ponownie, że nie mówimy o ignorowaniu lub pomijaniu medytacji zbiorowych.  Chcemy powiedzieć, że to zapewnia chwilową dostawę owoców dostępnych z niskich gałęzi, które mogą chwilowo odwrócić uwagę w wierze, że jeśli poszukujemy akcentu pozytywów i egzystencji w stanie zjednoczenia się ze świadomością w tych chwilach, to cokolwiek się dzieje przez pozostałą cześć naszego życia pozostaje w odniesieniu do tego bez znaczenia.

ZACHĘCAMY DO PRAKTYKOWANIA ŚWIADOMEGO DĄŻENIA DO CIĄGŁEGO POKOJU ORAZ MIŁOŚCI MYŚLI

Nasze nadzieje zawsze pokładane są w generowaniu zachęty do głębszych, świadomych praktyk tak, abyście zawsze pozostawali połączeni, pomagając tym samym w rozwiązaniu problemu, a nie tylko w losowo wybranych chwilach.   Natężenie konfliktu i wrogości na ziemi jest w każdej chwili bezpośrednią funkcją tego, co każdy myśli i czuje.  Zaskoczyłoby was gdybyście uzmysłowili sobie jak niewielu ludzi zachowuje równowagę w pewnych okolicznościach gdzie traumatyczne wydarzenia są szeroko rozpowszechniane biorąc pod uwagę ostatnie nagłówki w waszych mediach.

Podarowano wam doświadczenie synchronizacji i przełomowych wydarzeń wprowadzających was w perspektywę pozytywizmu tak, abyście mogli widzieć głębie wnętrza rdzenia jedni, z której to wszystko wzrasta.

MOŻE WAM SIĘ TO WYDAWAĆ NAIWNE, ALE SPRÓBUJCIE

Może to wam się wydawać niezdrowo naiwne, aby wierzyć w pozytywny rezultat i dobroć wszechświata.  Zachęcamy was do kultywowania tego zmysłu pokoju oraz przynależności oraz dobrotliwego nastroju, cierpliwości, wybaczenia oraz akceptacji dla innych.  Postępując w ten sposób umożliwiacie nam podjęcie znacznie większej asysty zarówno tobie jako osobie jak i całemu kolektywowi.  W większym zrozumieniu wysiłek ponoszony przez jednostkę ma znacznie większe znaczenie niż moglibyście sobie to wyobrazić.

ODDAWANIE GŁOSU WYDARZA SIĘ W KAŻDEJ CHWILI I MACIE ZNACZNIE WIĘKSZĄ WŁADZE NIŻ MOŻECIE SOBIE TO WYOBRAZIĆ

Głosowanie, aby uzyskać rezultat odbywa się na waszej planecie w każdej chwili.  W tych chwilach możecie być właśnie tym głosem przeważającym o pozytywnym wyniku.  Spójrzcie jakie wielkie wydarzenia mają miejsce obecnie w waszym świecie.  W rzeczywistości żyjecie w nadnaturalnej rzeczywistości.  W rzeczy samej jesteście świadkami niewiarygodnej prawdy wychodzącej na światło dzienne.  Jak zareagujecie na to wszytko jest waszym wyborem, a wyboru tego możecie dokonać mądrze.

TO JEST PRAWDA ABSOLUTNA A NIE ŚLEPA WIARA

Możecie dokonać wyboru, aby patrzeć na te momenty łaski, współczucia, honoru oraz szlachetnej służby tak, abyście pragnęli być jedną z tych osób, które rozpowszechniają to wszystko dla innych i dla siebie samych.  Tworzenie zgody często polega na daniu przyzwoleniu do wystąpienia jej: na byciu wystarczająco odważnym, aby poluzować kontrolę umysłu, która poszukuje upiększenia wszystkich historii w strach oraz w niepotrzebną liczbę szczegółów.  Nie nazywamy tego „ślepą wiarą”. Nazywamy to prawdą absolutną.

PRAWA PRZYCZYNOWOŚCI NIE SĄ AŻ TAK SZTYWNE I TAK TRÓJWYMIAROWE JAK MYŚLICIE

Jesteście wciąż zamknięci w iluzji zawartej w fizycznej formie.  Posiadacie ciało fizyczne i egzystujecie w tym co wydaje się być wszechświatem materii.  Z tego powodu jest wymaganiem, aby wierzyć w to, że prawa przyczyny i skutku są tak sztywne jak prawo Keplera dotyczące ruchu planet (link tutaj). Z naszego punktu widzenia nasze zadanie polega na istnieniu poza iluzją i pomaganiu tym, którzy potrzebują tej pomocy najbardziej – czyli w tym momencie każdemu.

CZYM WIĘCEJ PROSICIE O POMOC TYM WIĘCEJ TEJ POMOCY MOŻEMY WAM ZAPEWNIĆ

Czym więcej wołacie o pomoc, tym więcej możemy wam jej zapewnić.   To jest aż tak proste.   Nie pragniemy wyrządzić wam żadnej krzywdy a tylko umożliwić wam pomoc sobie samym.  Widzimy w ludzkości piękno oraz szlachetność.  Nie postrzegamy was z sarkastyczną pogardą jak raka toczącego planetę Ziemię.  To nie w naszym stylu.

ŻYCZYMY WAM MIŁOŚCI I POKOJU

Każda dusza jest cenna poza wszelką miarę bez względu na narodowość, rasę, religię, płeć itd.   Wszyscy jesteście hologramami Jednego Nieskończonego Stwórcy doświadczającymi swego unikalnego spoglądania na wszystko co jest.   Życzymy wam dobroci, śmiechu oraz radości z powodu wypełnienia obietnic, które wszyscy otrzymaliście od swoich wielkich mistrzów.

BOSKA INTERWENCJA SPRAWIA, ŻE WSZYSTKO POZOSTAJE W CAŁOŚCI

Żyjecie w czasach oszałamiających swoim blaskiem zmian.   Ten prosty fakt, że wszystko trzyma się razem oraz planety nie rozpadły się na naszych oczach po włożonym wysiłku co niektórych, może być wystarczającym dowodem na ciągle trwającą boską interwencję oraz na to, że jesteście chronieni.  Jest to zupełnie tak, jakbyście słyszeli grające pianino ale jeszcze nie widzieli kim jest pianista.

JESTEŚMY WASZYMI SŁUGAMI

To wy jesteście kapitanami tego statku.   My jesteśmy tylko waszymi sługami.  Staramy się pomóc wam w tej transformacji wskazując na to co jest konieczne do znalezienia się w miejscu harmonii, pokoju oraz szczęścia.  Naszym celem jest nic innego jak tylko wasza wolność oraz wasza samorealizacja.

PRACUJEMY PO GODZINACH, ABY DAĆ WAM INDYWIDUALNE DOŚWIADCZENIA WIZJONERSKE

W obecnej chwili podejmowane są niezliczone wysiłki, aby przekazać wam doświadczenia wizjonerskie, prorocze sny, synchronizację zdarzeń oraz wszystkich tych chwil gdzie zasłona jest podziurawiona, aby rzucić okiem na większą tajemnicą jedności, z której wszystko wzrasta w tym świecie opartym na materii.  W chwilach tych możecie odzyskać swoją suwerenność jako istoty.  Nie musicie tańczyć tak jak zagrają wam ci, którzy odgrywają tę działającą na nerwy kakofonię strachu raz za razem.

KWIATY WZRASTAJĄCE NA BÓLU WIĘDNĄ

Zacznijcie rozpoznawać to, że kwiaty wzrastające na bólu zaczynają obecnie więdnąć.  Choć może się wydawać, że ich ciernie wżynają się bardziej niż kiedykolwiek dzieje się tak tylko dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu.  Podczas gdy siła zaprzeczania słabnie i złoczyńce można rozpoznać tym kim naprawdę jest wydaje się on być większym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej.  Jest to po prostu efekt spowodowany kolektywną koncentracją uwagi na nim.  Podczas gdy uzmysławiacie sobie problem na skalę całego kolektywu społecznego wydaje się on być bardziej uwydatniony niż wcześniej.   Wiedzcie, że przybliżycie się znacznie bliżej pojednania gdy ostateczne zaprzeczenie rozpadnie się.

PRACUJEMY ZA KULISAMI W PRZYMIERZU MIĘDZYNARODOWYM

Pracowaliśmy i nadal pracujemy bardzo pilnie na różnych poziomach, aby zapewnić wam doświadczenie pozytywnego rezultatu.  Obejmuje to skoordynowanie się z większym międzynarodowym przymierzem tych, których sprawiedliwość zmusza do wyjścia przed szereg w celach zapewnienia przyszłości ludziom od tamtych poszukujących sposobu na zniewolenie jej oraz zapewnieniu sobie własnych korzyści i przyjemności.  Jesteśmy naprawdę wdzięczni za możliwość przekazania wam tej wiadomości i pragniemy przypomnieć, że jest to ten sam cichy, łagodny głos, który przemawia w waszym wnętrzu.   Jest to ponadczasowa mądrość dostępna dla każdego przez zwykłe wyciszenie umysłu i skierowaniu uwagi do wewnątrz, aby zobaczyć światło, które świeci przez otwarte serce – w ciszy i bezruchu danej chwili.  Dziękujemy i przypominamy, że jesteście kochani bardziej niż kiedykolwiek sobie moglibyście sobie wyobrazić.

Niech pokój będzie z wami w Świetle Niekończącej się Miłości. Adonai i amen.

[Koniec odczytu, czwartek 23 października 2014, 06:15 do 07:17 czasu pacyficznego]

David Wilcock, http://divinecosmos.com