SaLuSa 18 kwietnia 2012

Niewielu z was nie ulega żadnym złudzeniom co do tego, co się dzieje, lecz niektórzy z was nadal nie są przekonani, że jest to coś, co leży w interesie Rasy Ludzkiej.  Tacy ludzie zazwyczaj nie są w kontakcie z wiarygodnymi źródłami informacji, a tym samym brakuje im wystarczających danych, z których mogliby dokonać świadomego osądu sytuacji.  Rzadko posiadają oni poziom świadomości wymagany, aby widzieć poza fizycznymi zmianami i niektórzy z nich mają bardzo niewielką lub żadną wiedzę na temat Wzniesienia.  Jednakże, wszyscy oni wraz z pozostałymi ludźmi, zanim nastąpi koniec roku, będą mieli okazję zapoznać się z faktami oraz z tym, jakie one będą miały na nich wpływ.  Po tym wszystkim, niezależnie od tego w co kto wierzy, czas końcowy zmieni życie ludzkie bez względu na to czy będą oni do tego przygotowani czy też nie.  Nowy cykl oznacza nowy porządek i nie ma możliwości, aby to co stare mogło być uwiecznione.  W rzeczy samej, leży to w każdego interesie, aby przejść do nowego doświadczenia, które jest zgodne z ich obecnym poziomem ewolucji.

Gdziekolwiek znajdziecie ludzi, którzy są zagubieni, wzywani są Pracownicy Światła, aby z odwagą wkroczyli, gdyż ich wiedza jest niezbędna w tym czasie, ponieważ może ona służyć, aby ułatwić ich sytuację i zmniejszyć prawdopodobieństwo do popadania w strach.  Jak już często było mówione, nie ma tutaj czego się bać poza strachem samym w sobie i niezależnie od okoliczności świat nie zakończy się z powodu jakiegokolwiek kataklizmu.  Wszystko jest zaplanowane w celu zapewnienia przygotowania do Wzniesienia tak wielu dusz jak tylko jest możliwe.  Jednakże, nie ma żadnej presji na tych, którzy wybiorą pozostanie w trzecim wymiarze, lecz aby kontynuować to doświadczenie będą oni przeniesieni gdzie indziej.  Ani to nie jest postrzegane jako niepowodzenie, ani nie osiągnięcie Wzniesienia, gdyż majcie w posiadaniu nieskończone życie i całkowitą wolność, aby zarezerwować w niższych wibracjach tak dużo czasu ile tylko sobie życzycie.  Ostatecznie każda dusze wzniesie się, gdyż jest niemożliwością, aby przedłużać opieranie się wyższym wibracjom przez długi czas.

Nasza misja nasiliła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, gdyż zostaliśmy bezpośrednio zaangażowani w wydarzenia mające miejsce na Ziemi i będzie to kontynuowane dopóty, dopóki ostatnie pozostałości Ciemnych nie zostaną usunięte z waszej drogi.  Wtedy będziemy mogli przejść do następnego etapu, który pozwoli nam być bardziej zaangażowanymi w wasze życie i w asystowanie wam we Wzniesieniu.   Spotkacie się ze swoją Kosmiczną Rodziną i z Istotami z Wewnętrznej Ziemi również spokrewnionymi z wami i będziecie mieli dużo do nadrobienia.  Wasza historia jest daleka od wiernego odzwierciedlenia jej i jest bardzo wiele do naprawienia z tego, co zostało wypaczone lub sfałszowane, a to również obejmuje tzw. „szanujące się” instytucje.

Każdego dnia jesteśmy bliżej do podjęcia działań, które doprowadzą do wprowadzenia w życie Dnia Obwieszczenia i wtedy przeniesiemy się na następny etap naszej misji.  Będzie to czas wielkiej radości na całym świecie do świętowania waszej nowo odzyskanej wolności.  Dawne poróżnienia i historyczne spory zgasną w przeszłości, do której przynależą.  Będzie odkryte, że zostały one celowo nagrane przez Ciemnych, aby utrzymywać idee rozdzielenia życia.  Teraz ujrzycie jak szybko ludzie mogą zjednoczyć się w przyjaźni i życzliwości.  W sercach każdego z was jest pragnienie trwałego pokoju i jest to coś, co nareszcie otrzymacie.

Kochani, kiedy mówimy, że wszystko będzie uporządkowane to takie właśnie mamy zamierzenia i życie stanie się bardzo radosnym i satysfakcjonującym.  Rodzaje obecnych zmartwień będą usunięte i zamiast stresu, życie stanie się przyjemne z czasem wolnym na  odprężające hobby i przyjemności.  Nigdy nie mieliście być niewolnikami waszej pracy lub życia na poziomie, gdzie zawsze istnieje potrzeba uzupełniania braków.  To są tego typu rzeczy, które zaadresujemy wam, aby podźwignąć was, a życie wkrótce stanie się szczęśliwym doświadczeniem.  Ta różnica między teraźniejszością a przeszłością jest tym, do czego odnosiliśmy się wiele razy i jest ona bardzo ważnym aspektem naszej służby dla was.

Ciemni nieustannie przejmowali nowe wynalazki, które powinny przywieść was do wyższego standardu życia, a zamiast tego, zostały one wykorzystane do ich własnych ambicji wojskowych w celu przejęcia świata.  Bardzo wiele zostało wam odmówione i wkrótce zostanie to wam udostępnione i będzie miało wielki wpływ na system komunikacji i transportu.  Niedobory żywności przejdą do przeszłości i nikt nigdy więcej nie będzie umierał z pragnienia.  Zaufanie i Miłość zastąpi zwątpienie i strach, a ludzie dojdą do świadomości, że wszyscy są Jedną Rasą Ludzką, niezależnie od koloru skóry czy innych różnic.

Na naszym poziomie rozumiemy, że duchowe wibracje umieszczają dusze na innych pułapach, lecz to nie oznacza, że są one od nas odseparowane, gdyż możemy przychodzić i odchodzić tak samo jak to robimy z wami na Ziemi.  Czym wyżej wzniesiecie się, tym bardziej zrozumiecie, że służba innym oznacza pomaganie tym, którzy podążają waszymi śladami.  Ponownie mówimy, że wasza historia niewiele wspomina o naszej interakcji z wami, a zawsze mieliśmy ogromny wpływ na rozwój waszej cywilizacji.  Liczba  waszych tajemniczych tworów, które wydają się nie znajdować miejsca w waszej obecnej historii jest wynikiem naszych wizyt na Ziemi.  Czasami pozostają one ukryte ponieważ ich istnienie nie może być uwzględnione, a dodatkowo istnieją opory we wspominaniu możliwości powiązania ich z odwiedzającymi Ziemię Istotami Pozaziemskimi.

Otwórzcie swoje umysły na wszystkie możliwości, gdyż dowiecie się więcej o nas i bądźcie pewni, że powiemy wam o wielu naszych kontaktach z wami.  My oraz inne cywilizacje pielęgnowaliśmy wasz gatunek przez tysiące lat a wy jesteście rezultatem tej pielęgnacji  przez kilka z nich, a które przyśpieszyły rozwój waszego DNA, mającego swoje oryginalne pochodzenie od Lirian.  To są te części waszej ewolucji, na których temat będą wam dane informacje, gdyż przyszedł czas, żebyście dowiedzieli się prawdy.

Gromadzenie dóbr materialnych nie będzie dłużej konieczne, gdyż zawsze będziecie mieli wystarczająco dla swoich potrzeb.  Będą one ponownie rozdzielone i to przywróci pewną jakość do waszego życia i również zapewni, że nikt nie pozostanie w nędzy lub ubóstwie.  Również odkryjecie, że bardzo szybko nastąpi odejście od starych metod leczenia na rzecz takich, które są bardziej przyjazne i efektywne.  Komory i kabiny uzdrawiające zastąpią konieczność obecnego leczenia szpitalnego.  Zaawansowane technologicznie metody są całkowicie skuteczne i wielu będzie w stanie wyzdrowieć natychmiastowo.  Moglibyście powiedzieć, że robimy wszystko na nowo nawet, jeżeli brakującymi częściami są kończyny lub inne narządy ciała.

Ja jestem SaLuSa z Syriusza i jestem zadowolony, że możemy udzielić wam informacji o tym, czego możecie spodziewać się już wkrótce.  Zawsze żyjcie z Miłością w sercach.

Dziękuję SaLuSa

Mike Quinsey.

Strona źródłowa tutaj

Tłumaczenie Sławomir Lernaciński

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.