Akcja „Ustanowienia Masy Krytycznej”

Od Tłumacza: Poniższe zagadnienia są przykładami w jakim kierunku zmierzają autorzy strony Internetowej ThriveMovement.com. Jeżeli ktoś uważa, że nadaje się do zorganizowania protestu lub chciałby wziąć udział w danym działaniu – instrukcja jak się zarejestrować jest podana poniżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę zadawać pytania w komentarzach, będę odpowiadał na nie tak szybko jak mi czas pozwoli.

Strona źródłowa: http://www.thrivemovement.com/solutions-critical_mass_action 

Jakie przedsięwzięcia podejmuje działalność ruchu „Ustanowienie Masy Krytycznej”?

To w dużej mierze zależ od Was.  Poniżej jest podana lista z działaniami, które naszym zdaniem są najbardziej istotne, oraz miejsce gdzie można sugerować dodatkowe dziedziny ogólnego zainteresowania.  Będziemy współpracowali z innymi organizacjami, aby pomóc zmobilizować wszystko to, co jest konieczne do skutecznego osiągnięcia „masy krytycznej”, podczas gdy kwestie, które cenicie sobie najbardziej staną się oczywiste.  Działanie będą organizowane z zachowaniem: uczciwości, przejrzystości i będą zawsze zaplanowane jako akcje bez żadnego użycia przemocy.

Czy muszę gdzieś dojeżdżać, aby być częścią ruchu „Ustanowienie Masy Krytycznej”?

Działania ruchu „Ustanowienie Masy Krytycznej” mogą przybrać różne formy.  Możemy zorganizować kampanię online, która zmobilizuje miliony ludzi na całym świecie do wzięcia udziału w bojkocie ekonomicznym.  Możemy zgromadzić się w pokojowej demonstracji.  Dostarczymy pomoc, aby zapewnić środki w osiągnięciu tego celu, a Wy określicie jakie działania odbędą się oraz dodacie swoją moc, aby odniosły one skutek.

Jak wybieracie te działania?

Następujące zalecane działania oparte są na wieloletnich badaniach wykonanych przez Fostera i Kimberly Gamble, grupę THRIVE, oraz przez różnych doradców strategicznych i są one bardziej pokazane w filmie THRIVE, oraz przedstawione na tej stronie internetowej (link tutaj).  Są one kluczowym mechanizmem mającym wpływ na wydarzenia, aby pomóc doprowadzić do tego co uważamy za istotne rozwiązania.  Przez zebranie masy krytycznej złożonej z ludzi możemy wpłynąć na kwestie ekonomiczne i przyciągnąć uwagę mediów, aby uzyskać odzew i pokrycie problemów, które zasługują na uwagę.

W jaki sposób będzie wiadomo, że działanie osiągnęło masę krytyczną? 

W miarę upływu czasu jak działania nabiorą pędu i te najbardziej popularne staną się widoczne, wyślemy wam wymaganą liczbę osób, aby osiągnąć masę krytyczną.  Będziemy z wami w kontakcie przez pocztę internetową, w celu informowania was kiedy niezbędna liczba osób będzie osiągana.  To co decyduje o skutecznej liczbie osób (o masie krytycznej) będzie się różniło w zależności od działania, które należy podjąć.  Liczba osób potrzebna do osiągnięcia masy krytycznej będzie ogłoszona z tak dużym wyprzedzeniem jak tylko możliwe i zostanie ustalana przez to, co spowoduje znaczący nacisk i zapewni optymalne bezpieczeństwo partycypujących.

Czy było to już kiedyś osiągnięte?

Tak.  Podobną strategię zastosowano w Malicounda Bambra w Senegalu (link tutaj), aby pomóc młodym kobietom w celu wpłynięcia na zaprzestania tradycyjnych praktyk wycinania żeńskich genitaliów.  Gdy jedna kobieta odmówiła, była ona wykluczana ze wspólnoty danego społeczeństwa.  Jednakże, gdy tylko kobiety zorganizowały się i zgodziły się odmawiać okaleczania jako cała wioska, położyły temu kres.  Kampania rozprzestrzeniła się z powodzeniem w całym Senegalu, Gwinei, Burkina Faso i wielu innych regionach Afryki i obecnie tysiące kobiet jest w stanie bez narażania się na niebezpieczeństwo uniknąć tego pogwałcenia praw człowieka.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Rewizji Rezerw Federalnych (w USA)

Poświęcenie się na rzecz ujawnienia korupcji w Rezerwach Federalnych jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów.  Rezerwy Federalne jako organizacja jest tajnym, prywatnie prowadzonym bankiem.  Ma ona monopol na tworzenie pieniędzy i okrada naród Amerykański poprzez inflację, pakiety ratunkowe dla dużych banków, faworyzowanie „szczególnych” interesów oraz naliczanie odsetek od pieniędzy tworzonych z powietrza.  Od czasu powołania do życia Rezerw Federalnych w 1913 roku siła nabywcza dolara spadła o 96%.  Wraz z kongresmenem Ronem Paulem (głośnym krytykiem Rezerw Federalnych), jako przewodniczącym podkomisji Izby Służby Finansom w Radzie Krajowej Polityki Pieniężnej rzetelny audyt wydaj się być bardziej możliwym.

Strona internetowa http://www.auditthefed.com/ zawiązała już ogromną koalicję grupy nacisku na Kongres, aby powołać ustawę „pozwalającą na pełną w świetle prawa rewizję Rezerw Federalnych”.  Możecie podpisać tę petycję (link tutaj) w celu tejże rewizji i również wykazać swoje zainteresowanie tutaj na stronie THRIVE (link tutaj), abyśmy mogli pozostać w kontakcie i rozwijać bazę wsparcia.

Wyrazista rewizja FED-u będzie prawdopodobnie wymagała dodatkowych, równoległych działań, aby odniosła zamierzony skutek.  Kampania reformy finansów jest ważną częścią działania.  Kongres zmieni prawo i przeprowadzi kontrolę tylko wtedy, gdy politycy zaczną odpowiadać przed swoimi wyborcami, raczej niż przed korporacjami i bankami.    Kampania społeczna obecnie pracuje nad reformą finansów.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Narodowego Zrywu w celu zakończenia Rezerw Federalnych

Może się okazać, że Amerykanie będą musieli przeprowadzić rewizję FED-u zanim będą gotowi do ich zamknięcia.  Tak czy inaczej, ostatecznie wszyscy chcemy zobaczyć tę organizację zamkniętą, a to będzie wymagało serii różnorodnych działań.   THRIVE nawołuje do narodowego protestu w Regionalnych Bankach Rezerw Federalnych w całym kraju, aby uświadomić ludziom istnienie naszego przedsięwzięcia.  Banki Rezerw Federalnych znajdują się w: Kansas City, Dallas, Minneapolis, Chicago, St. Louis, Atlancie, Cleveland, Richmond, Washington D.C., Filadelfii,  Nowym Jorku i Bostonie.

Będziemy również potrzebowali: alternatywnej waluty, aby rzucić wyzwanie monopolowi Rezerwy Federalnej na produkowanie pieniędzy, kampanii na rzecz reformy finansowej na poziomach stanowych oraz Federalnych, większego pokrycia w mediach, zespołu ekspertów w celu przeprowadzenia burzy mózgów w celu odejścia od Rezerw Federalnych i innych.  Skontaktujcie się z nami, jeśli chcielibyście zostać partnerem w organizowaniu i implementowaniu działań masy krytycznej, aby zakończyć działanie Rezerw Federalnych.  Kontakt tutaj: info@thrivemovement.com.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Utworzenia Strefy Wolnej od GMO (Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów)

Genetycznie zmodyfikowane organizmy zatruwają żywność dostarczaną nam, nasze ciała a nawet osłabiają naszą płodność.  GMO zagrażają naszej zdolności do uprawiania naszych własnych nasion i hodowania zdrowej, organicznej żywności.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat kliknij tutaj.

Ta kwestia wymaga podejmowania działań z masą krytyczną ludzi w waszych miastach, państwach lub regionach w celu stworzenia Strefy Wolnej od Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów.  Połączcie się z innymi i zapoczątkujcie efekt domina, aby zebrać cały naród i razem pozbyć się GMO.  Jeżeli jesteście zainteresowani tą akcją, proszę wypełnić pole o nazwie „lokalizacja” (z ang. location – przyp. tłum.), gdy wprowadzacie informacje osobiste tak, abyśmy mogli zobaczyć, który region wykazuje największe zainteresowanie tym problemem.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Oprotestowania USDA (United States Departure of Agriculture, Amerykański Departament Rolnictwa) i FDA (Food and Drug Administraction, Amerykańska Agencja d/s Żywności i Leków) aby wyraźnie zaznaczać i ostatecznie zakazać produktów GMO

USDA i FDA mają ponoć chronić i promować nasze zdrowie, ale nie robią ani jednego ani drugiego.  USDA jest faktycznie współwłaścicielem największych patentów GMO.  Te agencje rządowe powinny żądać etykiet na produktach GMO, a ich pierwszym krokiem powinno być zwiększanie świadomości o zagrożeniach związanych z tą kwestią.  Mamy prawo, aby wiedzieć z czego składa się nasza żywność.  Siedziba USDA znajduje się w Waszyngtonie, a siedziba FDA w Silver Spring w Maryland, więc te protesty wymagałyby od większości ludzi podróży.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Masowego Oprotestowania Siedziby MONSANTO z jednoczesnym wezwanie do bojkotu produktów tej firmy

Monsanto (link tutaj) jest międzynarodową korporacją biotechnologii w rolnictwie, która jest głównym producentem genetycznie zmodyfikowanych nasion i środków chwastobójczych z grupy Roundup.  Korporacja ta przeprowadziła obłędną kampanię w celu zamknięcia małych firm hodowców organicznej żywności i w celu uzależnienia rolników na całym świecie od ich nasion.  Wewnętrzna polityka Monsanto zagraża naszej egzystencji.  Główne siedziby Monsanto znajdują się w St. Louis i Missouri, ale istnieją one również w wielu innych miejscach w USA i na świecie, więc te działania mogłyby potencjalnie odbyć się na skalę globalną, w zależności od ilości ludzi, lokalizacji i poziomu zainteresowania.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Promowania Rozwoju, Ochrony i Rozpowszechniania Technologii z Nowej Energii*

Nowa Energia oferuje potencjał do uwolnienia nas od uzależnienia od ropy naftowej i do zasilania naszych domów, firm, samochodów i wielu innych, energią o uniwersalnej obfitości pochodzącej z czystego źródła, czasami określanej jako „wolną energią”.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat kliknij tutaj.

Nie musicie przekazywać żadnych funduszy na ten cel dopóty, dopóki nie umocnimy strategii finansowania, ale jeśli jesteście zainteresowani tą kwestią, proszę dać nam znać przez złożenie swojego podpisu na tej stronie, a my wyślemy wam więcej informacji, gdy tysiące innych będzie również gotowych do sfinansowania rozwiązania na rzecz Nowej Energii.

*Autorowi odnosi się do energii pola zerowego, która istnieje wszędzie we Wszechświecie i jest całkowicie za darmo, jest nieszkodliwą dla środowiska i nie może być opomiarowana licznikami w celu wystawiania rachunków za jej używanie (przyp. tłum.) 

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Finansowania Ekspozycji i Demonstracji Nowej Energii

Jednym z głównych problemów w kwestii Nowej Energii jest brak świadomości publicznej oraz brak eksponowania jej.  Moglibyśmy sfinansować pokaz prezentujący Wolną Energię oraz przejrzystą konferencję prasową pokazującą urządzenia dla ludzi napędzane tą energią. Ponownie jak poprzednio, nie ma potrzeby przekazywania środków pieniężnych dopóty, dopóki nie ustalimy strategii finansowania, jeżeli jednak jesteście zainteresowani, proszę dać nam znać  przez złożenie swojego podpisu na tej stronie, a my będziemy z wami w kontakcie poprzez e-mail.

Uznajemy również, że wielu prawowitych odkrywców Wolnej Energii nie uczestniczyło w poprzednich wystawach/demonstracjach tej energii, ze względu na obawy o swoje własne bezpieczeństwo i za sprawą odgórnych zakazów.  Naszym zamiarem tutaj jest po prostu sprawdzenie czy jest wystarczające zainteresowanie, aby sfinansować uzasadnioną konferencję w połączeniu z Wynalazcami Nowej Energii i jeżeli tak, czy będzie to bezpieczne i opłacalne.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Obnażenia Chemitrails połączonego z Masowym Oprotestowaniem NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration – Narodowa Administracja d/s Oceanów i Atmosfery)

Samoloty rozpylają toksyczne chemikalia w całej naszej atmosferze, zwane „chemitrails”, które powodują skażenie gleby, powietrza i ludzi.  Aby dowiedzieć się więcej na temat „chemitrails”, kliknij tutaj.  To działanie prawdopodobnie będzie miało miejsce w głównej siedzibie Narodowej Administracji d/s Oceanów i Atmosfery w Silver Spring.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ:  Obnażenie kwestii Chemtrails w jednodniowej akcji w różnych międzynarodowych wiadomościach

Ludzie mogliby dostarczyć nagrań dotyczących chemitrails, inne znaki ich istnienia oraz zdjęcia i zachęcać wiadomości oraz lokalnych reporterów pogody do nagłaśniania i zwracania uwagi na to zjawisko.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Zamknięcia Elektrowni Atomowych w USA i na całym świecie

Rząd amerykański chroni elektrownie atomowe więc wszyscy podatnicy są ostatecznie odpowiedzialni za konsekwencje ewentualnych awarii, zarówno finansowo jak i pod względem swojego życia.  Istnieją bezpieczniejsze alternatywy.

Niemcy planują zamknięcie wszystkich elektrowni atomowych do 2022 roku.  Inne państwa mogą zrobić to samo.  W Stanach Zjednoczonych, to prawdopodobnie wymagałoby równoczesnych działań z kampanią reform finansowych i wyborem reprezentantów odpowiadającym naszym interesom, raczej niż interesom „wyższym” i przegłosowaniem prawa za światem bez elektrowni atomowych.  Aby działać na rzecz kampanii reformy finansowej, przejdź do strony internetowej Kampanii Publicznej (link  tutaj).

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ:  Ochrony Wolności Internetu

Jeżeli jesteście zainteresowani masą krytyczną działającą na rzecz Wolności Słowa w Internecie, proszę wypowiedzieć na ten temat przez kliknięcie przycisku „Podpisz się” i wypełnienie pola z etykietą „Komentarze”.

MASA KRYTYCZNA NA RZECZ: Zaprzestanie i Zapobiegania zatruwaniu Rdzennych Społeczności

W Stanach Zjednoczonych, rodzime tereny są celem wyzysku przez duże korporacje dla wydobycia zasobów, składowania odpadów nuklearnych i wielu więcej.  Istnieją inne opcje dla kopalni węgla, miedzi, złota i szybów ropy naftowej oraz metanu w pokładach węgla, łupkowego gazu naturalnego oraz magazynowania odpadów nuklearnych, które zagrażają tym społecznościom oraz środowisku naturalnemu.  Jest to szansa, aby stanąć w obronie praw Indian i okazać nasze zaangażowanie, i nie tylko przepraszać za dawne krzywdy, lecz zakończyć pogwałcenia, które trwają do dzisiaj.

Strona źródłowa: http://www.thrivemovement.com/solutions-critical_mass_action 

Instrukcja:

Wszystkie opisane powyżej punkty na rzecz zebrania masy krytycznej są w kolejności takiej, w jakiej występują na stronie źródłowej (link podany na końcu tłumaczenia).  Po wybraniu dziedziny, która nas interesuje i w której chcielibyśmy wziąć udział, proszę kliknąć przycisk ‚SIGN ME UP!” (Podpisuję się!).  Następnie pojawią się dodatkowe pola:

First Name – Imię

Last Name – Nazwisko

E-mail – adres poczty elektronicznej

Location – Lokalizacja

Comments – Komentarze (tutaj niestety ze względów oczywistych, wpisy powinny być wprowadzane tylko w języku angielskim)

Pod spodem jest opcja w której możemy zaoferować się do dobrowolnej pomocy w organizowaniu takiej akcji („Volounteer to help organize?”). 

Po kolejnym kliknięciu przycisku ‚SIGN ME UP!”, w kolumnie po lewej stronie pojawi się informacja:

Thank you! What other CMA’s would you like to join? – Dziękujemy! Do której innej masy krytycznej chcielibyście się przyłączyć?

Wtedy możemy kliknąć więcej działań, do których chcemy się przyłączyć. 

Procedura prosta nie wymagająca znajomości języka angielskiego. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, bardzo proszę umieścić je w komentarzach, odpowiem tak szybko jak to możliwe.  

Tłumaczenie: Sławomir Lernaciński

Alien Mind II – Rozdzial 2

Rozdział 2: Próg Krytyczny

Podczas trwania ostatniej dekady, publiczna świadomość dotycząca zagadnienia życia pozaziemskiego osiągnęła ważny próg.  Już nie było niebezpieczeństwa publicznego rozmawiania na ten temat.

Dowody na istnienie realnych, żywych Istot Pozaziemskich są żywo dyskutowane zarówno na papierze jak i w ważniejszych placówkach emisji mediów.  Filmy nadawane w czasie wysokiej oglądalności i codzienne „Talk Show” regularnie poruszają tematy Istot Pozaziemskich i spotkań z nimi.  W Stanach Zjednoczonych w ramach projektu prowadzonego przez Centrum d/s Badań Inteligencji Pozaziemskiej (CSETI  – Centre for The Study of Extraterrestrial Inteligence przyp. tłum., link tutaj), prawie trzystu byłych członków wywiadu i oficerów lotnictwa zeznało przed kamerą video o ich bezpośrednich doświadczeniach z UFO, a w niektórych przypadkach, nawet z Istotami Pozaziemskimi w ciągle żywej powłoce cielesnej.

Świadkowie programu CSETI zeznawali na ochotnika przed Kongresem w celu wywarcia nacisku na rząd USA, aby ujawnił on dowody, które są w jego posiadaniu, na temat istnienia życia oraz kontaktów z Przybyszami z Kosmosu.

Prof. Dr. Psychiatrii John Mack z Harvardu i inni badacze przeprowadzili wywiad z setkami ludzi, którzy twierdzą, że zostali uprowadzeni przez Kosmitów.   Pomimo początkowego sceptycyzmu, Mack i inni odkryli, że raporty porwanych z całego świata wydawały się prawdziwe i głęboko przez nich przeżywane.

Potwierdzały one jedną wspólną cechę: szczupłe Istoty o dużych głowach z ogromnymi oczami, które unieruchamiały porwanych w celu badania ich i pobierania próbek spermy i jajeczek.  Mack i inni zdali sobie sprawę, że statystycznie było to niemożliwością, aby ci ludzie, którzy nie znali siebie nawzajem, raportowali w kółko takie same szczegóły o sposobie komunikacji Kosmitów, ich interesach na Ziemi oraz technologii, na wiele lat wcześniej niż badania naukowe na temat porwań zostały opublikowane na świecie.

Dziennikarz Jim Marrs pisał w swojej książce, Program Istot Pozaziemskich:

„Najbardziej wymownym jest potwierdzony fakt, że rząd USA zaprzecza istnieniu UFO i wszelkich udziałów w tej kwestii, podczas gdy wewnętrzne dokumenty upublicznione przez wszystkie lata pokazują, że bardzo poważne i rzeczywiste interesy były i są nadal  z nimi kontynuowane.”

Astronauta Apollo Dr. Edgar Mitchell powiedział dziennikarzowi Johnowi Earls w 1978 r.:

„Nie popełniajcie błędu, Roswell wydarzyło się naprawdę.  Widziałem tajne dokumenty, które świadczą, że rząd o tym wiedział lecz postanowił nie przekazać tego do opinii publicznej.”

Clark McClelland, który pracował w programie promów kosmicznych NASA aż do roku 1992 widział na video na żywo, Istotę nie ziemskiego pochodzenia wysokości około 8-9 stóp (jedna stopa 30,48 cm – przyp. tłum.) pracującą razem z dwoma astronautami w otwartym doku Promu Kosmicznego, podczas gdy inny Pozaziemski Obiekt w kształcie skrzydła unosił się w pobliżu.

Dyrektorzy Generalni największych korporacji w USA upubliczniają obecnie wiadomości na temat Istot Pozaziemskich.  Jack Schulman, były prezes i założyciel Amerykańskiej Korporacji Komputerowej (z ang. American Computer Company), utrzymywał  przez lata stronę internetową, na której pisał, że „transfer capacitor” (przybliżone tłumaczenie: kondensator przenoszenia danych, przyp. tłum.), urządzenie komputerowe wysokiej prędkości wyprodukowane przez firmę, było wzorowane na planach przekazanych przez generała wojskowego, który powiedział Shulmanowi, że były one oparte na odzyskanych urządzeniach pozaziemskiego pochodzenia.

Kilka lat temu, Joe Firmage, współzałożyciel i współwłaściciel korporacji US Web napisał, że dług przemysłu komputerowego, względem pozaziemskiej technologii z dziedziny inżynierii zwrotnej, jest wśród Dyrektorów Głównych Doliny Krzemowej tajemnicą Poliszynela.

Co amerykańskie media mają do powiedzenia na ten temat?  18-19 marca 1995 roku, Dyrektorzy Główni Disneya Michael Eisner i Lucas Arts próbują rynkowo nie fikcyjne, specjalne ogłoszenie w TV o tym, że obiekty UFO są prawdziwe, a nie wytworem fantazji.  Program był emitowany w pięciu stanach: Connecticut, Floryda, Alabama, Tennessee and Kalifornia.

Luźny dokumentalny reportaż Dyrektora Głównego Disneya Michela Eisnera wytworzył następujące stwierdzenia:

„Ludzkość jest w samym środku najdonioślejszego wydarzenia w historii, rzeczywistego kontaktu z inteligentnymi formami z innych planet.”

Oraz

„Inteligentne formy życia z odległych galaktyk próbują obecnie nawiązać otwarty kontakt z rasą ludzką, a dzisiaj wieczorem pokażemy wam na to dowody.”

Czasy wyraźnie się zmieniły.  W lokalnej bibliotece na półce dla dzieci jest wiele książek o Istotach z Kosmosu, UFO i wypadku w Roswell.

W przeciwieństwie do wyżu demograficznego, ostatnie pokolenia widziały znaczące dowody dotyczące UFO oraz Istot Pozaziemskich.  W rezultacie ich umysły są bardziej otwarte na takie tematy.

Powyższe przykłady rzucają mdłe światełko na większy materiał dowodowy, który po części został wymieniony w bibliografii poniżej.  Dla tych, którzy ciągle są jeszcze sceptyczni na temat interakcji człowieka z Istotami Pozaziemskimi, mogę tylko zasugerować dalsze czytanie.  Próbujcie oglądania najlepszych filmów i rozmawiajcie z przyjaciółmi na ten temat.  Sprawdzajcie nowe informacje zgodnie z naukową logiką.  Czytelnicy odkryją, że spośród wielu tysięcy raportów na temat spotkań z Istotami Pozaziemskimi, jest powszechna zgoda o ich sposobie bycia i ich charakterze.  Ludzie w całkowicie różnych miejscach  naszej planety raz po raz zgłaszali podobne doświadczenia.

Ich opisy statków oraz technologii pochodzenia nieziemskiego zgadzają się z tym, co coraz większa liczba rządowych aktywistów głosi, twierdząc, że widzieli oni lub pracowali z odzyskanymi szczątkami pozaziemskiej technologii w tajnych bazach militarnych.

Biorąc pod uwagę ilość i jakość potwierdzonych źródeł na ten temat, nawet najbardziej zatwardziali sceptycy muszą zadać sobie pytanie: dlaczego bezpośredni świadkowie w osobach astronautów, oraz byli politycy Białego Domu mieliby kłamać, co mogłoby kosztować ich karierę, jeżeli te historie nie byłyby prawdziwe?  Poważna liczba oficerów wojskowych zaryzykowała swoje emerytury, rozmawiając otwarcie na ten temat.  Niewielu z nich może oczekiwać materialnych korzyści z postępowania w ten sposób.

W przeciwieństwie do innych doniesień, ta książka nie jest o UFO oraz tajnych bazach wojskowych.  Została ona napisana, aby dostarczyć jasnej i szczegółowej charakterystyki na temat Umysłów Pozaziemskich występujących w przeróżnych formach.  Opierając się na wieloletnich badaniach i bezpośrednich interakcjach z Istotami Pozaziemskimi, poniższe rozdziały opisują myśli i zachowania tych Istot z planet, które różnią się w zakresie rozwoju technologicznego daleko poza ten, jaki posiadają ludzie.

Elementarz ten powinien pomóc wypełnić niektóre luki wiedzy publicznej, z których wiele spowodowanych jest powstaniem struktur „czarnego budżetu” czyli niewytłumaczalnego sposobu przymusowego szufladkowania informacji.  Uwięzieni w ulu ślepych zaułków oraz gróźb utraty życia, pracownicy najciemniejszych struktur budżetowych, samemu muszą poszukiwać zagranicznych badań tego tematu.

Dla tych, którzy oczekują uczciwego rządowego ujawnienia tematu Życia Pozaziemskiego, muszę doradzić zachowanie ostrożności.

Ze względu na nadmierne wpływy pewnych prywatnych grup „magnackich”, rząd Stanów Zjednoczonych jest ograniczony do zezwalania na wyciek mętnych informacji oraz ukazywania propagandowych portretów Istot Pozaziemskich jako wrogów lub jako partnerów ciemno budżetowych.  Trudno sobie wyobrazić, że obecny reżim przyznałby się, że okłamywał ludzi przez całe dziesięciolecia.  Jeśli prawda zostałaby ogłoszona, to  automatycznie wiązałoby się to z ryzykiem zerwania tajemnicy dotyczącej tych stosunkowo niewielu rodzin, które czerpią korzyści poprzez popełnianie różnych zbrodni przeciwko ludzkości.

Aby pomóc czytelnikowi w tworzeniu sensownych osądów na temat prawdziwych, żyjących Istot Pozaziemskich, z których niektóre znalazły się tutaj po raz pierwszy, umieszczam krótką dyskusję na temat ich myślenia, dotyczącą nauki i większej pozaziemskiej polityki i ekologii, raportowanej przez różne grupy tych Istot w trwających interakcjach między ludźmi a przybyszami z kosmosu.

Również po raz pierwszy w tej książce do druku dostały się szczegółowe raporty o przemieszczaniu się pewnych gigantycznych grup populacji poza nasze lokalne skupiska galaktyk, oraz raporty na temat pewnych poza-hiper-galaktycznych implikacjach wewnątrz galaktycznej ekologii i również sprawozdania o formach społeczeństw na skalę Wszechświata.   Kilka pozaziemskich źródeł doniosło zarówno o wielkości jak i o usposobieniu społeczeństw o gigantycznej populacji, które zamieszkują mnogą liczbę planet.   Rozpleniły się one dawno temu zasiedlając tysiące planet i jest to osiągniecie podobno zastraszające i często niemożliwe do powtórzenia w czasie obecnym, ze względu na nadwyrężenie zasobów tej galaktyki oraz fizyczną skończoność Wszechświata.

Inne źródła pozaziemskie zasygnalizowały fakt istnienia hiper-zaawansowanych populacji, których ramy czasu i historii rozciągnęłyby znacznie ludzką wyobraźnię.

Biorąc pod uwagę, że minęły dekady od czasu pierwszego kontaktu, zrozumienie naszych pozaziemskich sąsiadów stało się nie tylko jedną z alternatyw, jest ono koniecznością.  Należy przyjąć, że w kręgach wojskowych oraz wywiadu, badanie Istot Pozaziemskich, może być znacznie bardziej zaawansowane, niż panuje na ten temat ogólna opinia.

Na przykład na północy od Las Vegas w bazie Marynarki Wojennej przy Jeziorze Suchym  (z ang. Dry Lake) oraz w Amerykańskiej Bazie Dowództwa Lotów Kosmicznych w pobliżu Colorado Springs, możemy spodziewać się znalezienia filii uczelni wojskowej, która uczy zaawansowanych nauk o Istotach Pozaziemskich.

Po dziesięcioleciach bezpośredniego kontaktu z Przybyszami z Kosmosu oraz z pozaziemską technologią, powinny być tam teraz prowadzone kursy z Psychologi Życia Pozaziemskiego, Nauki Pozaziemskiej Technologii (np. zjawiska energii nazywanej elektro-grawitacją oraz magneto-grawitacją lub to, co naukowiec z Apollo David Adair nazywa „fuzją elektromagnetyczną”), z Historii Pozaziemskiej oraz wiele więcej.

Dla tych, którzy nigdy nie czytali doniesień opartych na źródłach spoza Ziemi oraz szerokiej i ciągle  trwającej komunikacji między ludźmi a Przybyszami, proszę pamiętać o następujących rzeczach.

Obecnie, nieuznawany projekt Przedsięwzięcie Nadzwyczajnego Dostępu (z ang. Unacknowledged Special Access Projects) amerykańskiego rządu, posiada obszerne dane o życiu pozaziemskim.  Czarny Budżet analizuje zaawansowanie Istot Pozaziemskich w miarę upływającego czasu, podczas gdy opinia publiczna pozostaje daleko w tyle.  Przez całe dziesięciolecia niekontrolowana władza koncentrowała się w kręgach Czarnego Budżetu, która wypielęgnowała poczucie bezkarności pośród najgorszych przestępców w tych elitach i poczucie desperacji pośród innych.  Wraz z brakiem kontroli prawnej oraz z brakiem jakiekolwiek nadzoru publicznego, najbardziej mordercze i kryminalne jednostki Czarnego Budżetu prosperowały nieprzerwanie.

Obecnie posiadają oni władzę taką, jaką posiada autokracja (samowładztwo, nieograniczona władza jednostki – przyp. tłum).

Jak zostanie wykazane w dalszej części tej książki, pieniądze z narkotyków są podobno prane poprzez struktury wywiadu tak, aby utrzymywać te programy z dala od „oczu” opinii publicznej i dać tym, którzy czerpią z tego zyski taką zasłonę tajemnicy oraz „wolną rękę”, jaką tylko będą chcieli.  Biorąc pod uwagę ich upodobanie do trzymania wszystkiego w tajemnicy oraz do podziałów, część tych rozlegle uformowanych służb stała się bardzo wygodnym narzędziem dla nowego rodzaju ucisku, który nie ma prawie żadnego lub żadnego związku z Konstytucją Amerykańską.  Zagrożenie dla tej planety rośnie wraz upływającym czasem.

W taki sam sposób, jak inni badacze cytują kompetentne źródła dla informacji na dany temat, tak i w tej książce będą cytowane różne Istoty Pozaziemskie.  Biorąc pod uwagę znaczenie tego tematu i przełomowego charakteru naszej sytuacji w tym subtelnym lecz jakże doniosłym czasie, Przybysze otwierają się na ludzi w sposób, który niegdyś uważano by za nieprawdopodobny.  Ta książka, jedna z wielu, którą napisano dzięki takim właśnie interakcjom, nie jest niczym innym jak potwierdzeniem tego faktu.

Większość kosmicznych źródeł, które zaoferowało informację i zgodziło się na przytaczanie cytatów przedstawionych w tej książce, pozostaje anonimami ze względu na polityczne zawiłości sytuacji tutaj na Ziemi oraz większego prawno-ekologicznego kontekstu Grup Istot Pozaziemskich, podobno poszukujących interakcji z ludźmi.

Wystarczy powiedzieć, że istnieją pewne rozbieżności w pozaziemskich strukturach co do robienia tego.

Przez przekazanie tych informacji, pewne źródła kosmiczne wzięły na siebie to ryzyko ze względu na sprzeczne wysiłki co do celu przynajmniej jednego bardzo natrętnego pozaziemskiego reżimu,  tzw. IFSP (Intergalactic Federation of Sovereign Planets), Międzygalaktycznej Federacji Planet Suwerennych, która pierwszy raz opisana została przez dziennikarza z Los Angeles Times Phillipa Krapfa w 1997 roku.

Były również gesty sprzeciwu przez skorumpowane elementy z jeszcze innej, bardziej zaawansowanej struktury, która wydaje się widzieć IFSP pod względem podstawowej skuteczności:

„oczyszczanie, o ile nie eliminowanie niepożądanych elementów”.

Chociaż większość pozaziemskich źródeł referowanych w tej książce pozostaje bez nazwy, mogą oni być scharakteryzowani według typów (np. przez charakter ich interakcji z ludźmi) oraz przez ich usposobienie.

Charakterystyczne źródła przedstawione w tej książce wahają się w zakresie od Przybyszów z planety zwanej Haven (przystań – przyp. tłum.), aż po znacznie większą populację podobno pochodzącą z Drogi Mlecznej.  Ponadto, zaoferowane zostały informację przez Przybyszów, którzy rzekomo reprezentują rodzimą populację z Drogi Mlecznej, która obecnie monitoruje sytuację ludzi, plus Istoty Pozaziemskie z ogromniejszej wspólnoty wielce zaawansowanej, ekologicznie myślącej populacji, z których pewna grupa zaoferowała konkretne informacje, lecz ciągle preferuje, aby ich pochodzenie pozostało niejasne.

Ostatecznie, niektóre materiały pochodzą od różnych szarych Istot wysokości około 3,5 stopy (anonimowych z powodów, które zostaną wyjaśnione później), natomiast znacznie mniej informacji pochodzi od Istot o wysokości około 5 stóp i 7 cali (jedna stopa to 30,48 cm, jeden cal to 2,54 cm – przyp. tłum.), którzy wyglądają jak Szarzy, lecz mają bardziej ostre nachylenie oczu.

Zgodnie ze sprawozdaniami innych w tym temacie, zaobserwowałem, że niektórzy pośród niższego kontyngentu wydawali się być zagniewani na te wyższe Istoty, którzy wydawali się być zmodyfikowani genetycznie przez całkowicie inną populację (liczne źródła twierdzą, że jest to populacja, którą dziennikarz Phillip Krapf z Los Angeles Times, nazywa „Verdantami”), która opiekuje się tymi niższymi szarymi Istotami po  tym, jak ich rodzinna planeta przepadła.

Dr. Michael Salla zauważa, że były Doradca Wywiadu Marynarki Wojennej William Cooper powiedział, że widział dokumenty rządowe o Wysokich Istotach Szarych.

Dodatkowo, producenci filmowi Robert Emengger i Allan Sandler twierdzą, że byli świadkami oglądania rzeczywistych zdjęć filmowych Sił Powietrznych ze spotkania pomiędzy ludźmi i Wysokimi Istotami Szarymi w bazie Lotnictwa Hollmana w 1971 roku.  Wielu uprowadzonych ludzi twierdzi, że Wysokie Istoty wyglądały na nadzorców tych niższych Istot Szarych podczas procedury badania.

Zważywszy na to, że źródła tej książki są naturalnie ograniczone, poczynione zostały wysiłki do wykonania badania bez zbędnego narzucania się, aby uzyskać rozumienie  większego zamieszkanego Wszechświata przez różne Istoty odwiedzające nas.  Sześćdziesiąt lat po wypadku w Roswell, jest teraz oczywistym, że Kultury Pozaziemskie zasiały na naszej planecie pomysły i technologie w sposób, który jest analogiczny do wpływów obcych kultur na inne społeczeństwa jakie można zaobserwować w całej naszej historii.

Przybysze z Kosmosu dołożyli wszelkich starań, aby podkreślić, że myślą o „cywilizacji” w kategoriach ogólnych i uniwersalnych z powodu szeroko rozpowszechnionego dzielenia się pomysłami i ekologicznymi zagadnieniami, oraz w kategoriach różnorodnych Wielowymiarowych Społeczeństw zgodnie z upływem czasu.  Jednakże, taki sposób myślenia ma tendencje do przysłaniania dyskretnych podziałów pomiędzy wysoko zaawansowanymi Istotami i niedawno rozwiniętymi społeczeństwami.

Najwidoczniej, niektóre bardziej zaawansowane Istoty Pozaziemskie mają tendencję do postrzegania manipulacji mniej rozwiniętych cywilizacji jako sposób do zredukowania potencjalnych zagrożeń dla większej kosmicznej ekologii.

Wszystkie z przebadanych w tej książce Istot Pozaziemskich są bardzo inteligentne.  Jak będzie ukazane w późniejszych rozdziałach, wiele z nich przejawia głębokie uznanie dla sztuki i muzyki.  Niektóre przejawiają się wielowymiarowym poczuciem humoru.  Czytają oni bardzo dużo i mają tendencje studiowania różnorodnych przedmiotów akademickich, co jest naszym odpowiednikiem wykształcenia z dyplomem wielodziedzinowym.

Zaczynając stosunkowo wcześnie, Kosmici uczą się o innych populacjach Istot Pozaziemskich i podobno rozwijają się w kierunku zaawansowanej matematyki oraz  hiper-przestrzennych implikacji używania „energii ujemnej” (podstawa dla zjawiska znanego jako elektro-grawitacja, jest to pewnego rodzaju sztuczna grawitacja, która jest również nazywana przez pisarzy ziemskich „energią pola zerowego” lub „elektromagnetyzmem skalarnym”) oraz wiele więcej.

Pod wieloma względami, rozpoczęcie od łatwych lekcji z zagadnień o konstrukcji hiperprzestrzeni , jest raczej łatwe niż trudne dla dzieci pozaziemskich do nauczenia się, jak niektórzy ludzie mogliby przypuszczać.  Pozaziemscy składają w całość Wszechświat w sposób, który jest bardziej logiczny i spójny niż model ludzi.

Nie mniej jednak, błędy zdarzają się, czasem z konsekwencjami kwalifikującymi je do przypadków akademickich.  Nawet wśród hiper-zaawansowanych pozaziemskich społeczeństw, które wydają się przeczyć ludzkiemu poczuciu czasu i możliwości, samozadowolenie z ucieczek w technologię może powodować u pewnych Kosmitów uszkodzenie psychiki i postępowania.

Takie Istoty obawiają się lekkomyślnego, niewyćwiczonego impulsu obecnej populacji ludzkiej.  Jeżeli nie będziemy robić czegoś więcej by to poprawić, nasze nieodpowiedzialne i twardogłowe ekologiczne prowadzenie w hiper zaawansowanej populacji pozaziemskiej stanie się pozbawione lojalności, co mogłoby zagrozić długoterminowym szansom na przetrwanie Ziemi.

Kiedy Kosmici wchodzą w interakcję z jednostkami, mogą one być przytłoczone przez zasięg oraz charakter tego doświadczenia.  Dla uprowadzonych, doświadczenie może być traumatyczne.  Zostanie unieruchomionym oraz bycie użytym jako królik doświadczalny dla nieznanych genetycznych celów może być przerażające, z którego to powodu „Szare” Istoty Pozaziemskie próbują uspokoić porwanych wieloznacznymi wyjaśnieniami.

W trakcie uprowadzenia, „Szarzy” mówili o większym uniwersalnym celu i zbliżającej się ekologicznej katastrofie na Ziemi nawet, gdy usuwali próbki spermy i jajeczek lub nawet cały płód z uprowadzonej.

Niektóre Szare Istoty przejawiały pilność pomieszaną z dyskretnymi zarzutami dla sympatyzowania z ludźmi, prawdopodobnie z powodu katastroficznej ironii z poprzednią historią „Szarych” i ich obecną rolą w ogromnej i bezosobowej hierarchii Istot Pozaziemskich.

Tego rodzaju kontakt może dezorientować człowieka.  W podstawowych kategoriach prawnych, jest to gwałt oraz użycie człowieka dla pozaziemskiego programu, który może nie mieć do końca dobrych intencji.  Uprowadzeni relacjonują, że technologicznie oddziałuje się na „pamięć podświadomą”, aby ukryć zdarzenie porwania.  Inne środki są wykorzystywane w celu uzyskania sympatii uprowadzonego.

W rezultacie, uprowadzeni czują się zdezorientowani lecz pod głębokim wrażeniem technologii oraz umiejętności komunikowania się Przybyszów.

Uprowadzeni, którzy pamiętają zdarzenie porwania mają często wpajane poczucie bycia kimś wyjątkowym, tak jakby przyznano im unikatowy wgląd w coś, co może być ważne dla całego gatunku ludzkiego.  Jest to ważne, gdyż takie osoby zyskują więcej kosmicznej świadomości, która może być utrzymywana w ich głowach w celu stłumienia krytyki i niepożądanego narażania porywaczy.

W starciu z większą ustawową poprawnością, np. telepatyczną komunikacją i bezpośrednimi spotkaniami „oko w oko”, człowiek może czuć pogmatwanie, obcując z nauką i metodami trzecich stron pozaziemskich.  Rozpoczynając od stosunkowo zacofanych zbiorów założeń, człowiek porusza się w sposób bardzo niedogodny.  Niektóre przedmioty kontaktu mówią, że uzyskują wgląd w hiper przestrzenną fizykę i w relacje pozaziemskie podczas ich spotkań.

Podczas interakcji, które przypominają pewnego rodzaju dyplomację lub wymianę pewnych dziedzin z różnych kultur, ludzie są dokształcani oraz wprowadzani do podjęcia wyzwań, związanych z nowymi konceptami, które Istoty Pozaziemskie wyraźnie nam demonstrują na różne sposoby.

Będąc przedmiotem komunikacji na różne sposoby z Przybyszami z Kosmosu, na podstawie tysięcy godzin, od momentu otwartej komunikacji w 1995 roku (w moim przypadku), powinienem dodać inne ostrzeżenie.  Niezależnie od tego, co dany autor twierdzi czytelnik powinien zachowywać zdrowy sceptycyzm dla niepotwierdzonych doniesień, szczególnie dla tych z wewnętrzną niespójnością oraz rażącymi błędami naukowymi.

Dopóki nie zobaczycie obszernych dowodów na istnienie Życia Pozaziemskiego, może warto jest rozważyć dalsze zgłębianie tematu ze źródeł takich jak to, równolegle porównując to z tym, co już wiecie.

Kiedy gdzieś w przyszłości, poczujecie zadowolenie, że to co już czytaliście jest wiarygodne, możecie powrócić do tego tematu, co jest niezwykle ważne.  Z biegiem czasu, doświadczenia zdobyte przez interakcję z Istotami Pozaziemskimi skorygują naszą naukę, historię oraz wiele więcej.

Na koniec dla tych, którzy są całkiem nowi w tej dyskusji o pozaziemskiej dynamice, powinienem nadmienić, że niektórzy ludzie kontaktują się z Istotami Pozaziemskimi przez co najmniej pół wieku lub nawet dłużej.  Widocznie, w moim przypadku prekursorzy, kontaktujący się z Przybyszami, są moją inspiracją w pracy badawczej, w studiowaniu „drugiego dna” historii USA, moich zainteresowań nowymi rozwiązaniami z dziedziny astrofizyki i kosmologii, oraz moim zainteresowaniem we wzmacnianiu większej wspólnoty ludzkiej.

Przez całe lata wchodzę z wzajemnością w interakcję z Przybyszami z Kosmosu w sposób, który jest „pół-publiczny” i z których większość tych procesów (w chwili pisania tej książki to co opisuję jest ciągle w toku), jest monitorowana przez ogromną społeczność podobnie myślących ludzi.  To ukazuje chęci Istot Pozaziemskich do wyjścia zza kurtyny i w sposób prawie publiczny chęć pomagania ludziom w zrozumieniu tematów, które są podstawowym przedmiotem ogólnej troski.

W tym znaczeniu, nie uważam, że powyższe interakcje zostały skierowane na poziom osobisty, biorąc pod uwagę, że są one wspólnego zainteresowania.

Ta książka wprowadza szereg pojęć:

  • alternatywny model umysłu, który jest przydatny w zrozumieniu psychologii Istot Pozaziemskich,
  • nowe metody badania precyzyjności źródeł informacji Przybyszów oraz ludzi,
  • metody prawie natychmiastowego rejestrowania obecności Przybyszów na Ziemi,
  • metody lokalizacji winnych i szczegóły jakichkolwiek powstałych naruszeń prawa ludzkiej ekologii.

Autor: George LoBuono (pisarz i badacz Uniwersytetu Kalifornijskiego – UC Davis)

Strona źródłowa: http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/vidaalien_alienmind.htm

 Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Galaktyczna Federacja Światła przez Gwiezdnego Obserwatora – Cheryl

Przekaz z 22 kwietnia 2012 roku

Dzisiaj jest noc, której wielu z was zostanie wezwanych do nawiązania pierwszego kontaktu.  Ci z was, którym wcześniej zostały przedstawione szczegóły dotyczące pierwszego kontaktu powinni teraz przygotować się na ekscytujące wydarzenia, które przyniesie ta oraz kolejne noce.  Nie jest koniecznym, aby przygotować się w dosłownym znaczeniu, gdyż rzeczywisty czas w jakim będziecie nieobecni z waszymi rodzinami będzie minimalny, lecz wielu z was będzie wzywanych w czasie nocnym, kiedy istnieje mniejsze prawdopodobieństwo zakłóceń w waszych trójwymiarowych życiach.

Każdemu z was zostały dane wskazówki, aby zwrócić uwagę na to, że czas się zbliża na  np. pewne ustawienie gwiazd na niebie, więc wypatrujcie kiedy te wizualne znaki się pojawią.  Ci którzy są gotowi na podjęcie pierwszego kontaktu, otrzymają również nasze ustne zawiadomienie a wielu z was otrzyma już do tego czasu tą wiadomość o tym, że pierwszy kontakt może nastąpić teraz w każdym momencie.  Również zostaną wam dostarczone instrukcje na temat tego w co się ubrać i co ze sobą wziąć, więc trzymajcie te rzeczy pod ręką, gdyż wtedy kiedy przekażemy wam wezwanie, chcielibyśmy wszystkie sprawy posunąć do przodu tak gładko jak tylko możliwe z minimalnymi zakłóceniami w waszych życiach.

Niektórzy z was byli poproszeni, aby spotkać się z nami w pewnym określonym miejscu.  Miejsca te zostały wybrane głównie w celu zapewnienia prywatności, gdyż nie chcemy ogłaszać naszej obecności mieszkańcom Ziemi zanim nie będą oni gotowi na nasze przybycie.  Budujemy nasze oczekiwania co do tego wydarzenia, które ostatecznie nastąpi, gdyż jest ono w przygotowaniu przez długi czas.

Dla tych, którzy nie otrzymali zaproszenia od nas w ciągu następnego tygodnia lub dwóch, nie obawiajcie się, nadejdą one wkrótce.  To wstępne spotkanie jest pewnego rodzaju testem, a ludzie, których wybraliśmy by nam asystowali w tym, są bardziej niż tylko gotowi na spotkanie z nami.  Oni będą, nazywając to waszymi słowami, „królikami doświadczalnymi”, a z tego wstępnego spotkania będziemy w stanie podjąć decyzję co do tego, czy nasze metody inicjowania pierwszego kontaktu mogą być ulepszone w jakikolwiek sposób.

Prosimy jednakże tych, którzy dostaną nasze zaproszenia w ciągu następnych kilku dni, aby nie rozgłaszali tego wydarzenia nikomu innemu, przynajmniej do czasu po nastąpieniu pierwszego kontaktu.  Wtedy będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie waszych doświadczeń tak daleko jak daleko chcecie się nimi podzielić z innymi.  Powodem dla którego prosimy o nie przekazywanie nikomu żadnych szczegółów na temat waszego pierwszego kontaktu jest wasze bezpieczeństwo.  Są ciągle jeszcze inni, którzy nawet na tym etapie tej rozgrywki, chcą pokrzyżować nasze plany zapobiegając lub utrudniając nastąpienie pierwszego kontaktu.

Ci którzy mają w sobie jakikolwiek strach dotyczący pierwszego kontaktu, nie będą wśród pierwszej fali ludzi, których wybraliśmy, gdyż nie będziemy inicjowali kontaktu z nikim, kogo uważamy za nieprzygotowanego do tego wydarzenia.  Podczas następnych spotkań, możemy rozluźnić naszą straż i pozwolić tym, którzy mają niewielkie wątpliwości lub strach, aby przyprowadzili ze sobą osobę wspierającą ich, jednakże pierwszy kontakt musi być podejmowany zgodnie z rygorystycznym kodeksem ciszy i prywatności w tym miejscu.  Wiemy, że ci, których wybraliśmy do pierwszego kontaktu zrozumieją to i nie będą kwestionowali naszych metod.

Czas na pytania będzie dopiero wtedy, gdy już spotkacie się z nami a nie wcześniej i wtedy będziecie mogli zadawać tak wiele pytań ile tylko zechcecie.  Doradzamy wam nawet, abyście zanotowali wszystkie pytania, które chcecie nam zadać gdyż wiemy, że emocje z powodu ostatecznie nadchodzącego kontaktu z waszą Gwiezdną Rodziną po całym tym czasie spowodują, że zapomnicie to o co chcieliście się zapytać.  Nie ma zbyt wiele co moglibyśmy jeszcze powiedzieć w tym momencie poza tym, abyście utrzymywali czujność i wyglądali naszych zaproszeń.  My sami czekaliśmy na to wydarzenie przez bardzo wiele lat i jesteśmy bardzo zadowoleni, że droga została wystarczająco oczyszczona, aby ten pierwszy kontakt w końcu nastąpił.  Oczekujemy spotkania z wami wszystkimi, z naszą rodziną do której kontakt był nam długo odmawiany i wiedzcie, że ten sam poziom oczekiwań jest również obecny w każdym z was.

Więc, do czasu kiedy się nie spotkamy przesyłamy wam całą naszą Miłość i Światło.

Jesteśmy waszą Galaktyczną Rodziną z Gwiazd.

Jesteśmy Galaktyczną Federacją Światła.

Sesja czanelingowa za pośrednictwem Gwiezdnego Obserwatora – Cheryl.

Tłumaczenie: Sławomir Lernaciński

SaLuSa 11 maj 2012

Tak wiele się dzieje, lecz nie zawsze mamy swobodę, aby podać wam szczegóły.  Wystarczy na razie powiedzieć, że wszystko dobrze trzymamy pod kontrolą i nasi sprzymierzeńcy są blisko od rozpoczęcia serii działań, które odsłonią wszystkich tych, z którymi mamy coś do załatwienia.  Nie będziemy dłużej tolerowali utrudniania i szybko poradzimy sobie z tymi, którzy są w to zaangażowani.  Istnieje wielu zaufanych sojuszników, którzy są na pierwszej linii w uwalnianiu informacji, które przejrzyście ukazują jakie są nasze intencje.  W krótkim czasie odegramy również naszą rolę w wynoszeniu faktów bezpośrednio do opinii publicznej.  Patrzycie na tygodnie raczej niż miesiące, które dzielą was przed odbyciem się masowych aresztowań.  Jednakże jest to ogromna operacja, która nie może się rozpocząć zanim wszystko nie znajdzie się na swoim miejscu.  Zachodząc tak daleko, pragniemy przeprowadzić ten proces płynnie z niewielką ilością problemów jak tylko możliwe.

Nasze statki są zajęte monitorowaniem działań wielu państw, które mają potencjał do użycia zasobów nuklearnych, a wraz z naszymi ostrzeżeniami, będziemy zapobiegali ich użyciu.   Wojny zawsze były prowadzone dla zysku przeznaczonego w większości dla „możnych” z sektora zbrojeniowego, którzy nie mają żadnych skrupułów w dostarczaniu sprzętu wojennego każdej stronie zaangażowanej w konflikt.   Odpowiedzą oni za swoje uwikłanie się w wojny podobnie jak członkowie sił zbrojnych, którzy brali udział w zbrodniach przeciwko ludzkości.  Wiele okrucieństw o których nie macie pojęcia miało miejsce, lecz prawda nie może być ukrywana.  Gdy media rozpoczną raportowanie aresztowań, które już teraz są w toku i które obejmują wiele osób publicznych, przywołane zostaną surowe kary.  Jednakże prosimy was o trzymanie swoich emocji na wodzy, gdyż zapewniamy was, że sprawiedliwości stanie się zadość.

Będziecie mieli tak wiele czym będziecie mogli się cieszyć w bliskiej przyszłości, gdy tylko zdacie sobie sprawę, że jesteście uwalniani ze szponów Ciemnych.   Wraz ze zmianami rządów ponownie kilka niespodzianek znajdzie się w zanadrzu, gdy zobaczycie tych ze Światła obejmujących pozycje władzy.  Rząd USA nadal będzie posiadał Baracka Obamę pośród tych, którzy zostali zachowani, ponieważ jak już podkreślaliśmy wielokrotnie, jest on wielką duszą Światła.  Podejmuje już on działania, które pomogą naszym sprzymierzeńcom w doprowadzeniu Kabała do odpowiedzialności za swoje zbrodnie.

Wkrótce będą następowały jedne zdumiewające ujawnienia za drugimi i pełne  zamierzenia naszego planu dla waszej wolności staną się jasne.  Wasza suwerenność będzie zwrócona i my z Galaktycznej Federacji będziemy częścią jakiekolwiek zmiany, aby upewnić się, że są one zarówno zgodne z prawem jak i sprawiedliwe.  Wasze prawa na całym świecie podlegały stopniowej erozji i często drakońskie prawa zostały wprowadzone w zamian za nie.  Wszystko to będzie zmienione i ludzie na Ziemi będą zjednoczeni po raz kolejny.  Macie ze sobą więcej wspólnego niż sobie uświadamiacie a religie i poglądy polityczne nie będą już więcej wchodziły między was.  Są to sprawy, które będą uporządkowane tak, aby wasza przyszłość była oparta na prawdzie i ideałach uczciwości oraz reprezentowaniu pragnień ludzi.

Naszym przesłaniem dla was jest, abyście zachowali spokój i ignorowali próby tych, którzy będą usiłowali nadać niewłaściwego znaczenia zachodzącym wydarzeniom.  Niektóre będą robione po to, aby stwarzać strach, a inne bez uprzedniej wiedzy będą po prostu dezorientacją.  Jednakże, poprzez różne źródła, w szczególności przez Internet, będziemy zapewniali to, że informacje będą łatwo dostępne.  Wkrótce będziecie świadkami największego spektaklu, jaki kiedykolwiek wydarzył się w waszym czasie i wtedy uświadomicie sobie jak dokładnie zostały wykonane nasze plany.  Historia jest właśnie tworzona w skali i zakresie bezprecedensowym, aby wydobyć na światło dzienne tych, którzy nielegalnie i w sposób kryminalny kontrolowali wasze życia.

Ponieważ wielu z was jest bardzo zaawansowanych w stawaniu się tymi ze Światła, oglądamy się na was, abyście szerzyli spokój i zrozumienie do czasu, aż my osobiście  i bezpośrednio będziemy mogli skierować wam to wszystko.  Na końcu tej drogi, możecie to tak powiedzieć, czeka na was Złote Jajo, które mieści w sobie tak wiele obietnic oraz nowe życie, które odzwierciedla wszystko to co jest ze Światła i Miłości.  W czasie kiedy wszystko to będzie w pełni ustanowione, będzie niosło ze sobą bardzo niewiele tego, co by przypominało wasze obecne doświadczenia oraz będzie wzniesione na nowy poziom, który da wam wszystko to, co było wam dotychczas odmawiane.  Odkryjecie, że macie moce, które w większości z was pozostawały uśpione i przyjdą one wraz z wyższymi poziomami świadomości.  Pośród wszystkiego co się wydarza, ta zmiana jest najważniejszą, ponieważ stanowi ona część waszego przygotowania do Wzniesienia. Mamy takie odczucia, że kiedy spoglądniecie kilka lat wstecz to wielu z was potwierdzi, że przenieśliście się już, w rzeczy samej, na wyższy poziom świadomości.  Dotychczas nigdy nie byliście zachęcani do zaakceptowania tego, że posiadacie zdolności do wznoszenia samych siebie i że przez wiele lat byliście utrzymywani w ignorancji.

Kochani, przygotujcie siebie na zmiany i wiedzcie, że wszelkie niedogodności będą jedynie krótkotrwałe.  Będą one różniły się między pewnymi obszarami oraz między różnymi państwami, lecz ogólnie należy przejść przez  te trudne czasy.  Jest rozsądnym, aby wyposażyć się w zapas żywności oraz innych rzeczy pierwszej potrzeby, lecz nie ma obaw do paniki, gdyż my i nasi sojusznicy sporządzamy plan awaryjny.  Wszyscy razem przywrócimy do normalnego działania potrzebne usługi tak szybko jak to możliwe.  Głównym punktem jest to, abyście byli dobrze poinformowani i mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mieli stworzony niezawodny system komunikacji.  Być uprzedzonym znaczy być przygotowanym i macie wystarczająco dużo czasu do poważnego zastanowienia się nad tym, jak poradzicie sobie ze sprawami, które mają bezpośredni wpływ na was.

Czekaliście długi czas na to, aby osiągnąć ten punkt w swoim życiu i wiemy, że zanim zobaczycie prawdziwy dowód tego co ma się wydarzyć, rozsądnie staracie się być ostrożnymi.  Będzie się to wydawało nierealnym i z pewnością niesamowitym, kiedy zrozumiecie do jakiego stopnia były posunięte odbywające się aresztowania.  Nie możemy pozostawić ani jednego Ciemnego na miejscu, gdzie mogłoby to kolidować z naszymi działaniami i powstrzymamy ich w podążaniu tym kursem, gdyż wiemy, że oni nadal planują okrucieństwa w celu wywołania w was strachu.  Nie martwcie się, gdyż jesteśmy w pełni świadomi ich planów i nie pozwolimy na żadne ataki wymierzone w was.  Nasza technologia jest zbyt zaawansowana, aby była zwiedziona jakimikolwiek próbami ominięcia jej.

Jestem SaLuSa z Syriusza i uwierzcie nam, że ustawiliśmy wasze umysły w stan odpoczynku, gdyż chcemy, abyście cieszyli się zmianami, przez skierowanie waszego wzroku na rezultacie.  Będzie to złamanie ostatniego uścisku duszącego was, w którym Ciemni was utrzymują.

Dziękuję SaLuSa

Mike Quinsey.

Strona źródłowa: The Tree of Golden Light

Tłumaczenie: Sławomir Lernaciński 

Alien Mind – Rozdział 1

Od Tłumacza:

Kochani, postanowiłem pójść o krok dalej z naszym Ujawnieniem, i pragnę przetłumaczyć całą publikacją „Alien Mind Wydanie Drugie”, aby przekazać więcej informacji o Przybyszach z innych galaktyk. Skoro czytacie tę stronę to zapewne rozumiecie, że nie jesteśmy sami i nigdy nie byliśmy porzuceni lub pozostawieni samym sobie. Tytuł publikacji postanowiłem pozostawić w oryginale, gdyż dosłowne tłumaczenie brzmiałoby „Umysł Obcych”.  Osobiście nie zgadzam się ze słowem „Obcy” gdyż, te Istoty Pozaziemskie, które nas tutaj osadziły są naszą prawdziwą rodziną. 

Nigdy nie brakowało nam opieki od strony naszej Gwiezdnej Rodziny i teraz przyszedł czas by zapoznać się z tym, jak jesteśmy postrzegani przez inne Galaktyczne Cywilizacje. Uważam, że ta publikacja pomoże lepiej przygotować się do spotkania z naszymi Gwiezdnymi Braćmi i Siostrami więc serdecznie zapraszam do czytania.

Będę sukcesywnie tłumaczył kolejne rozdziały starając się przekazać dokładny kontekst i znaczenie tekstu.  W międzyczasie postaram się jeszcze wrzucać co ciekawsze bieżące informacje oraz niektóre przekazy chanelingowe. 

Życzę miłej lektury.

Rozdział 1: Znaki czasu

„Mogę was zapewnić, że latające spodki, zważywszy, że one istnieją, nie są skonstruowane przez żadną siłę Ziemską”

Prezydent Harry Truman, 4 kwiecień 1950 rok, Konferencja Prasowa w Białym Domu.

„W ciągu następnych dwóch lub trzech dni, spodki przelatywały nad bazą codziennie. Czasem pojawiały się w grupach złożonych z czterech talerzy, a innym razem w grupach złożonych z szesnastu. Mogli wymanewrować nas lub oskrzydlać, wydawało się, że wedle własnej woli.  Poruszali się z różną prędkością, czasami bardzo szybko, czasami wolno, a innym razem zatrzymywali się nieruchomo w powietrzu, gdy z hukiem przelatywaliśmy pod nimi.”

Astronauta Gordon Cooper, opisujący jego pierwszy, bezpośredni kontakt z UFO, podczas służby wojskowej w Niemczech (z publikacji „Skok Wiary”, „Leap of Faith”, autobiografia Gorodna Coopera, strona 91)

„Była to postać około 4 stóp wysokości (jedna stopa = 30,48 cm, przyp. tłum.) o ludzkim kształcie z ramionami, dziwacznie wyglądającymi czteropalczastymi dłońmi i przerośniętą głową w kształcie żarówki z blado szarą skórą … Lecz same oczodoły były zbyt wielkie o migdałowym kształcie i skierowane w kierunku małego nosa, który nie wystawał z czaszki.”

Eisenhower Biały Dom, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, pracownik płk. Philip J. Corso opisuje martwe ciało Istoty Pozaziemskiej, którą widział w szklanym pojemniku na  trasie z Roswell w Nowym Meksyku do Wright Field w Ohio. Z publikacji Philipa Corso z 1997, „Dzień po Roswell” (The Day After Roswell), strona 32. 

„Oni (te Szare Istoty) były żywymi, oddychającymi stworzeniami, tak śmiertelnymi jak ty czy ja.  Mieli oni uczucia i rodziny.  Mieli społeczeństwo kulturowe.  Jedyną rzeczą, której nie mieli, była nienawiść i wrogość.  Mieli w sobie gniew, z tego co zaobserwowałem, i nie wiem jak to wytłumaczyć lepiej niż tylko stwierdzając, był to gniew intelektualny.  Nie mogli … pojąć, jak gatunki takie jak my, które posiadają tak ogromny potencjał, i które mogą zrobić tak wiele wspaniałych i cudownych rzeczy, mogły popełnić tak wiele okropnych i koszmarnych czynów względem samych siebie.”

Emerytowany Starszy Sierżant Clifford Stone, który zeznał, że spotkał Szare Istoty podczas pracy w jednostce Armii Amerykańskiej, która odzyskiwała szczątki rozbitych pojazdów pochodzenia pozaziemskiego.  (z kasety wewnętrznej Stonea: „Swoimi własnymi słowami”, („In His Own Words”), Globalne Spojrzenie na Komunikację 2001(„Global View Communications 2001”) .

„Podejrzewam, że byliśmy, w rzeczy samej, przedmiotem kontaktu, prawdopodobnie nawet odwiedzani, przez Istoty Pozaziemskie, a rząd USA w zmowie z władzami innych krajów, jest zdeterminowany, aby utrzymywać te informacje z dala od opinii publicznej.”

Były pracownik CIA Victor Marchetti cytowany w „Jak CIA widzi zjawiska UFO” (How the CIA Views the UFO Phenomenon”), Drugie Wydanie, tom 1, strona 7.

Waszyngton D.C. 1979 rok.

Wyobraź sobie coś następującego.  Idziesz do muzeum nauki i przechodzisz do sali starożytnych cywilizacji.

Wtedy spacerujesz pomiędzy odsłonami życia pierwotnego: domami w jaskiniach, ogniem i wyrobami rzemiosła ręcznego.  Gdy nachylasz się bliżej, aby spojrzeć na ludzi pierwotnych z małymi czaszkami i wydatnymi kościami szczęk bardzo intensywny zapach przytłacza cię.  Nagle coś cię uderza, to nie jest zwykłe muzeum.  Kiedy dochodzisz do ekspozycji nagle ożywa ona, przenosząc cię na realną scenę tych wydarzeń: dymu, strachu i zapamiętania, okrutnego lecz pięknego krajobrazu.

Jakbyś się wtedy czuł?

Twoje doświadczenie byłoby podobne do tego, które Istoty Pozaziemskie odczuwają, gdy odwiedzają planetę Ziemię z jednym wyjątkiem.  Po niektórych Kosmitach mógłbyś się spodziewać zaawansowania na poziomie, który wielokrotnie różni się od tego między tobą a ludźmi pierwotnymi w muzeum.

Jak Istoty Pozaziemskie mogą być bardziej zaawansowane niż nasza chirurgia laserowa, półprzewodniki i silniki odrzutowe? Czy nie sympatyzowaliby oni przynajmniej z naszą literaturą, instytucjami prawnymi i naszą dobroczynnością?

Prawdopodobnie tak, ale niektórzy mogliby boleśnie zareagować widząc ludzi popełniających te same błędy, które oni popełniali tysiące o ile nie miliardy lat temu.  Mogliby oni podszepnąć lepszy sposób na życie.  Bez wątpienia, niektórzy chcieliby pomóc nam wyewoluować bardziej pokojowo.

Inne Istoty mniej zaawansowane mogłyby próbować skorzystać z naszego zacofania w celu rozszerzenia swojej strefy wpływów oraz w celu uzyskania dostępu do naszych okolicznych surowców.  W niektórych przypadkach wchodziłoby to w sprzeczność z większą latoroślą danego świata, lecz co jeżeli np. popełniający przestępstwo Obcy należeliby do groźnych intruzów z innej galaktyki, wtedy mogłoby być bardzo niewiele co Ziemscy sąsiedzi mogliby zrobić, aby odgonić ich.  Niebezpieczeństwo konfliktu byłoby zbyt drastyczne.  Zamiast tego, sąsiadujące Istoty Pozaziemskie mogłyby spróbować wyedukować nas, abyśmy byli bardziej odpowiedzialni zarówno za większy Wszechświat jak i za siebie samych.

Mogłyby one napotkać upartą rasę, skorą do przesądów z niechęcią do naukowego wyjaśnienia  religijnych konceptów Epoki Brązu.  Z drugiej jednak strony, wizytujące nas Istoty Pozaziemskie, mogłyby być pod wrażeniem intelektualnych ruchów naszych ostatnich 30-40 lat.

Na przykład:

  1. Feministycznego myślenia, które odróżnia płeć biologiczną i wyolbrzymione, rozpowszechnione opinie o płciach.
  2. Globalny ruch do rozpoznawania zarówno praw jak i wartości zasobów ludzkich rdzennych mieszkańców.
  3. Pogłębienie świadomości o ograniczoności naszej globalnej ekologii.
  4. Opóźnioną, lecz ważną popularyzację konceptów logiki fizyki kwantowej.

Choć większość ludzi nie w pełni przyswoiła sobie podstawowe tajemnice fizyki kwantowej, wszyscy używamy codziennie komputerów, które są oparte na tym zjawisku.

Bez wątpienia jeden dalszy trend w ludzkim myśleniu będzie gwałtownie odznaczał się.  Ogromna grupa ludzi na świecie została wystawiona na działanie, o ile nawet nie została mocno dotknięta wpływami, wizerunków życia pozaziemskiego.  W przeciwieństwie do świata pięćdziesiąt lat temu, większość ludzi teraz rozpoznaje, że postacie z wielkimi głowami oraz z oczami w kształcie migdałów reprezentują pewną rasę Istot Pozaziemskich.  Wysoko zaawansowane technicznie firmy prowadzą kampanie porównujące ich innowacje to tych z innego świata a ponadczasowe, najbardziej dochodowe filmy aż ociekają wizerunkami Istot Pozaziemskich.

Temat Kosmitów dociera znacznie głębiej.  Według ostatnich sondaży, 40-80 procent ludzi w USA uważa, że rząd ukrywa pewne fakty o życiu pozaziemskim.  40 procent jest to 124 miliony ludzi (w przybliżeniu jest to liczba ludzi, która głosowała w wyborach w 2002 w USA).  Około jedna trzecia badanych uważa, że ludzkość rzeczywiście nawiązała kontakt z Istotami Pozaziemskimi.

Wierzcie lub nie, lecz serwisy informacyjne innych państw regularnie przedstawiają materiały o UFO poruszających się po ich niebie.  Na przykład, miliony ludzi widziało ogromną formację obiektów pochodzenia pozaziemskiego przemieszczającą się za chmurami w Meksykańskiej wersji 60-cio minutowego wydania, nadawanego przez Jaime Maussan.

Ministerstwa Obrony zarówno we Francji jak i w Wielkiej Brytanii niedawno opublikowały raporty stwierdzające, że ich rządy powinny się przygotować na wysokie prawdopodobieństwo faktu, że Istoty Pozaziemskie odwiedzają Ziemię oraz na to, że dostarczona technologia pozaziemska trafiła do tajnej struktury „czarnego budżetu” w Stanach Zjednoczonych.   Dziesięć lat temu wysoki rangą rosyjski oficer wojskowy ogłosił, że jego rząd regularnie obserwuje pozaziemskie pojazdy i jest w posiadaniu strąconej technologi pozaziemskiej.

Chińscy urzędnicy rządowi rozmawiają otwarcie na ten temat, podobnie jak urzędnicy większej liczby innych państw.  W rzeczywistości, to co niegdyś znane było jako UFO (Niezidentyfikowany Obiekt Latający), teraz coraz częściej jest określane ogólnie jako Pozaziemski Obiekt Latający.

Autor: George LoBuono (pisarz i badacz Uniwersytetu Kalifornijskiego – UC Davis)

Strona źródłowa: Biblioteka Plejad

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Copyright © 2012, Wszystkie prawa do kopiowania, używania, dystrybucji oraz przetwarzania powyższego tekstu zarezerwowane przez Sławomira Lernacińskiego

Czy prawdziwy Obama właśnie podnosi się?

Od Tłumacza: Proszę przeczytać tę informacją, która może otworzyć oczy na to co się obecnie dzieje na świecie.  Wydaje się, że możemy zacząć świętować zwycięstwo nad Banksterami i Ciemną Stroną tego świata. 

Proszę obejrzeć lub wysłuchać serii nagrań, które umieszczone zostały na http://kauilapele.wordpress.com/  o 3:30 dzisiaj rano:

Masowe aresztowania – Nowe Informacje z Billem Wood i Ewą Moore (link tutaj)

Jeżeli Bill Brockbrader (aka Wood) ma rację,  to prezydent Obama był po naszej stronie przez cały ten czas i musiał udawać, że nie jest, aby uzyskać informacje wymagane do skonstruowania ogromnego i złożonego przedsięwzięcia niezbędnego do obalenia Kabała, począwszy od kaucji Keenera przeciwko FED (Federalne Rezerwy) i nadchodzących masowych aresztowań.

Jeżeli Brockbrader ma rację, to NDAA (Akt Narodowej Obrony Prawnej z 31 grudnia 2011roku) i inne prezydenckie polecenia prawne, w tym najnowsze, przywracające USA do Prawa Międzynarodowego, wykonane są po to, aby przygotować legalną drogę dla masowych aresztowań.

Jeśli Brockbrader ma rację, to Obama obejmując prezydenturę nie miał pojęcia, że to zajmie tak długo, zanim przyniesie „nadzieję” Ameryce oraz ludziom na całym świecie i  że będzie musiał wytrzymywać nie tylko ciągłe przepychanki z Izbą Kongresu, ale również oczernianie przez większość z tych, którzy „wierzyli” w niego jak również ogromną  prezydencką kampanie Kabała, w celu zdyskredytowania go, poprzez wynajętych internetowych oszczerców oraz prywatnie prowadzone główne media.

Jeżeli Brockbrader ma rację i wszystkie te informacje są dla niego nowe, to pierwszym sygnałem ze swoją intencją, jaki Obama wysłał Kabałowi była informacja o seks skandalu Wywiadu w Kolumbii, który był użyty w celu wyeliminowania niektórych z jego „ochrony”, ponieważ byli oni częścią tego problemu.  Seks skandal jest oczywiście murowaną historyjką, którą Amerykanie mogą zrozumieć i za której kulisy mogą się dostać.

Jeżeli Brockbrader ma rację, to kolejnymi sygnałami będą organizowanie w tym miesiącu spotkania NATO i G8.

Jeżeli Brockbrader ma rację, to Mateusz i SaLuSa, inne ukierunkowane Istoty chanelingowe, oraz Steve Backow mieli cały czas rację: Obama jest dobrym facetem i  jest ochraniany przed uszczerbkiem przez siły, które są ponad tymi, które zgromadził Kabał.

Proszę posłuchać lub pooglądać całą tą serię, a jeżeli przekaz Brockbradera rzuci was na kolana tak jak ze mną to zrobił to podajcie dalej te słowa.  Musimy działać szybko.  Kiedy rozpoczną się masowe aresztowania, decydującym będzie, aby wystarczająco wielu z nas wiedziało o prawdziwym znaczeniu tego działania w celu wyrównania kampanii dezinformacji, która nastąpi, a w której będzie się wykrzykiwało, że NWO (New World Order – Nowy Porządek Świata, przyp. tłum.) jest tym, który upada i dlatego też powinniśmy chwycić za broń i wyjść na ulice.  

Słuchajcie!  Wojsko i policja będą pomagały utrzymywać spokój, gdy to ogromne historycznie wydarzenie oczyści tę planetę i cywilizację z tego co zostało zainicjowane.

Plan dla usług powszechnego użytku jest taki, aby pozostały one podłączone i działające.   Sieci przesyłowe będą ochraniane, pomimo że może dojść do tymczasowych przestojów.

Ważnym jest, aby mieć dla siebie jedzenie, wodę, papier toaletowy itd. pełny bak paliwa i ekstra pieniądze oraz jedzenie i wodę dla innych, którzy będą tego potrzebowali, jeżeli jest to możliwe.

Jeśli Brockbrader ma rację, to w ciągu kilku dni, Telewizja powróci do prawdziwego dziennikarstwa i rozpocznie nadawanie ogromnej ilości programów edukacyjnych o prawdziwej historii USA i świata, w tym o 9/11 (atak bombowy „terrorystów” na World Trade Centre), zamachy na Kennedyego i innych.  Opinia publiczna będzie zmuszona zaangażować się z wielkim szokiem i grozą, gdyż światopogląd wypranych mózgów będzie zdemontowany.

Musimy być przygotowani do powstania i powiedzenia prawdy oszczercom; przygotowani do bycia skoncentrowanym oraz zachowania spokoju umysłu tak, aby pomóc utrzymać  obszar częstotliwości odpowiedzialny za Miłość, do którego zawsze byliśmy trenowani i który wywołaliśmy 5-tego Maja, podczas globalnej medytacji podczas Wielkiej Pełni Księżyca.

Cała operacja, zgodnie z Brockbraderem i Drakiem, podczas której banki będą zamknięte, ściągnie cały system finansowy do zera i uruchomi go ponownie zgodnie z całkowicie nowymi zasadami opartymi na równości, raczej niż długu.  Źli faceci zostaną pokonani a rasa ludzka wyzwolona.

Czy ta globalna operacja wydaje się otrzymać „zielone światło” jakoś w tym miesiącu? Nie jestem pewien.  Wydaje się, że tak. Lub w czerwcu.

Wysłuchałem również większość nowych wiadomości Drake a następnie poszedłem spać.  Drake zapytany o intencje Obamy, powiedział tajemniczo, „on może się przełączyć” (z ang. Switcheroo – przyp. tłum.), a ja nie miałem pojęcia co on chciał przez to powiedzieć.  Nie rozdrabniał się.  Nie sądzę, że posiadał informacje, które przyszły do niego przez Brockbradera.

Gdy zapytałem, czy mamy technologię, aby oczyścić Fukushimę, Drake odpowiedział: „Tak, mamy”, „Ona związana jest z jednym słowem UJAWNIENIE (prawdy o życiu pozaziemskim)”.  Jest to następną rewelacją, która wprawi ludzi w osłupienie i trwogę, biorąc pod uwagę prawie siedemdziesiąt lat ciągłych podświadomych i kulturowych uwarunkowań, aby postrzegać Istoty Pozaziemskie jak „obcych”.

W kontekście mojego zainteresowania, dzisiejsi weterani redaktora Gordona Duffa ostatnie części (układanki – przyp. tłum.), które były zastanawiające na temat tego, czy Obama był „Białym Kapeluszem” udającym „Czarny Kapelusz”, aby doprowadzić do obalenia Kabała.  Jako wskaźnik, niech posłuży jego ostatni podpis powrotu Stanów Zjednoczonych do Prawa Międzynarodowego: „Obama powraca do Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości (z ang. International Criminal Court) – USA nie jest już państwem bandyckim” (link tutaj)

Strona źródłowa: http://exopermaculture.com/

Przetłumaczył Sławomir Lernaciński

SaLuSa 18 kwietnia 2012

Niewielu z was nie ulega żadnym złudzeniom co do tego, co się dzieje, lecz niektórzy z was nadal nie są przekonani, że jest to coś, co leży w interesie Rasy Ludzkiej.  Tacy ludzie zazwyczaj nie są w kontakcie z wiarygodnymi źródłami informacji, a tym samym brakuje im wystarczających danych, z których mogliby dokonać świadomego osądu sytuacji.  Rzadko posiadają oni poziom świadomości wymagany, aby widzieć poza fizycznymi zmianami i niektórzy z nich mają bardzo niewielką lub żadną wiedzę na temat Wzniesienia.  Jednakże, wszyscy oni wraz z pozostałymi ludźmi, zanim nastąpi koniec roku, będą mieli okazję zapoznać się z faktami oraz z tym, jakie one będą miały na nich wpływ.  Po tym wszystkim, niezależnie od tego w co kto wierzy, czas końcowy zmieni życie ludzkie bez względu na to czy będą oni do tego przygotowani czy też nie.  Nowy cykl oznacza nowy porządek i nie ma możliwości, aby to co stare mogło być uwiecznione.  W rzeczy samej, leży to w każdego interesie, aby przejść do nowego doświadczenia, które jest zgodne z ich obecnym poziomem ewolucji.

Gdziekolwiek znajdziecie ludzi, którzy są zagubieni, wzywani są Pracownicy Światła, aby z odwagą wkroczyli, gdyż ich wiedza jest niezbędna w tym czasie, ponieważ może ona służyć, aby ułatwić ich sytuację i zmniejszyć prawdopodobieństwo do popadania w strach.  Jak już często było mówione, nie ma tutaj czego się bać poza strachem samym w sobie i niezależnie od okoliczności świat nie zakończy się z powodu jakiegokolwiek kataklizmu.  Wszystko jest zaplanowane w celu zapewnienia przygotowania do Wzniesienia tak wielu dusz jak tylko jest możliwe.  Jednakże, nie ma żadnej presji na tych, którzy wybiorą pozostanie w trzecim wymiarze, lecz aby kontynuować to doświadczenie będą oni przeniesieni gdzie indziej.  Ani to nie jest postrzegane jako niepowodzenie, ani nie osiągnięcie Wzniesienia, gdyż majcie w posiadaniu nieskończone życie i całkowitą wolność, aby zarezerwować w niższych wibracjach tak dużo czasu ile tylko sobie życzycie.  Ostatecznie każda dusze wzniesie się, gdyż jest niemożliwością, aby przedłużać opieranie się wyższym wibracjom przez długi czas.

Nasza misja nasiliła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, gdyż zostaliśmy bezpośrednio zaangażowani w wydarzenia mające miejsce na Ziemi i będzie to kontynuowane dopóty, dopóki ostatnie pozostałości Ciemnych nie zostaną usunięte z waszej drogi.  Wtedy będziemy mogli przejść do następnego etapu, który pozwoli nam być bardziej zaangażowanymi w wasze życie i w asystowanie wam we Wzniesieniu.   Spotkacie się ze swoją Kosmiczną Rodziną i z Istotami z Wewnętrznej Ziemi również spokrewnionymi z wami i będziecie mieli dużo do nadrobienia.  Wasza historia jest daleka od wiernego odzwierciedlenia jej i jest bardzo wiele do naprawienia z tego, co zostało wypaczone lub sfałszowane, a to również obejmuje tzw. „szanujące się” instytucje.

Każdego dnia jesteśmy bliżej do podjęcia działań, które doprowadzą do wprowadzenia w życie Dnia Obwieszczenia i wtedy przeniesiemy się na następny etap naszej misji.  Będzie to czas wielkiej radości na całym świecie do świętowania waszej nowo odzyskanej wolności.  Dawne poróżnienia i historyczne spory zgasną w przeszłości, do której przynależą.  Będzie odkryte, że zostały one celowo nagrane przez Ciemnych, aby utrzymywać idee rozdzielenia życia.  Teraz ujrzycie jak szybko ludzie mogą zjednoczyć się w przyjaźni i życzliwości.  W sercach każdego z was jest pragnienie trwałego pokoju i jest to coś, co nareszcie otrzymacie.

Kochani, kiedy mówimy, że wszystko będzie uporządkowane to takie właśnie mamy zamierzenia i życie stanie się bardzo radosnym i satysfakcjonującym.  Rodzaje obecnych zmartwień będą usunięte i zamiast stresu, życie stanie się przyjemne z czasem wolnym na  odprężające hobby i przyjemności.  Nigdy nie mieliście być niewolnikami waszej pracy lub życia na poziomie, gdzie zawsze istnieje potrzeba uzupełniania braków.  To są tego typu rzeczy, które zaadresujemy wam, aby podźwignąć was, a życie wkrótce stanie się szczęśliwym doświadczeniem.  Ta różnica między teraźniejszością a przeszłością jest tym, do czego odnosiliśmy się wiele razy i jest ona bardzo ważnym aspektem naszej służby dla was.

Ciemni nieustannie przejmowali nowe wynalazki, które powinny przywieść was do wyższego standardu życia, a zamiast tego, zostały one wykorzystane do ich własnych ambicji wojskowych w celu przejęcia świata.  Bardzo wiele zostało wam odmówione i wkrótce zostanie to wam udostępnione i będzie miało wielki wpływ na system komunikacji i transportu.  Niedobory żywności przejdą do przeszłości i nikt nigdy więcej nie będzie umierał z pragnienia.  Zaufanie i Miłość zastąpi zwątpienie i strach, a ludzie dojdą do świadomości, że wszyscy są Jedną Rasą Ludzką, niezależnie od koloru skóry czy innych różnic.

Na naszym poziomie rozumiemy, że duchowe wibracje umieszczają dusze na innych pułapach, lecz to nie oznacza, że są one od nas odseparowane, gdyż możemy przychodzić i odchodzić tak samo jak to robimy z wami na Ziemi.  Czym wyżej wzniesiecie się, tym bardziej zrozumiecie, że służba innym oznacza pomaganie tym, którzy podążają waszymi śladami.  Ponownie mówimy, że wasza historia niewiele wspomina o naszej interakcji z wami, a zawsze mieliśmy ogromny wpływ na rozwój waszej cywilizacji.  Liczba  waszych tajemniczych tworów, które wydają się nie znajdować miejsca w waszej obecnej historii jest wynikiem naszych wizyt na Ziemi.  Czasami pozostają one ukryte ponieważ ich istnienie nie może być uwzględnione, a dodatkowo istnieją opory we wspominaniu możliwości powiązania ich z odwiedzającymi Ziemię Istotami Pozaziemskimi.

Otwórzcie swoje umysły na wszystkie możliwości, gdyż dowiecie się więcej o nas i bądźcie pewni, że powiemy wam o wielu naszych kontaktach z wami.  My oraz inne cywilizacje pielęgnowaliśmy wasz gatunek przez tysiące lat a wy jesteście rezultatem tej pielęgnacji  przez kilka z nich, a które przyśpieszyły rozwój waszego DNA, mającego swoje oryginalne pochodzenie od Lirian.  To są te części waszej ewolucji, na których temat będą wam dane informacje, gdyż przyszedł czas, żebyście dowiedzieli się prawdy.

Gromadzenie dóbr materialnych nie będzie dłużej konieczne, gdyż zawsze będziecie mieli wystarczająco dla swoich potrzeb.  Będą one ponownie rozdzielone i to przywróci pewną jakość do waszego życia i również zapewni, że nikt nie pozostanie w nędzy lub ubóstwie.  Również odkryjecie, że bardzo szybko nastąpi odejście od starych metod leczenia na rzecz takich, które są bardziej przyjazne i efektywne.  Komory i kabiny uzdrawiające zastąpią konieczność obecnego leczenia szpitalnego.  Zaawansowane technologicznie metody są całkowicie skuteczne i wielu będzie w stanie wyzdrowieć natychmiastowo.  Moglibyście powiedzieć, że robimy wszystko na nowo nawet, jeżeli brakującymi częściami są kończyny lub inne narządy ciała.

Ja jestem SaLuSa z Syriusza i jestem zadowolony, że możemy udzielić wam informacji o tym, czego możecie spodziewać się już wkrótce.  Zawsze żyjcie z Miłością w sercach.

Dziękuję SaLuSa

Mike Quinsey.

Strona źródłowa tutaj

Tłumaczenie Sławomir Lernaciński