Galaktyczna Federacja przez Sheldan 17 kwietnia 2012

Strona źródłowa: http://www.paoweb.com/

Dratzo! Powracamy!  Wielka Zmiana, przez którą wasz świat przechodzi była po raz pierwszy przewidziana przez Starożytnych ponad 13 tys. lat temu.  Jest to częścią tego, co nazywali oni „wielkim rokiem galaktycznym”.  Niebo tym razem jest zaszczycone zakotwiczeniem Wielkiego Światła, które zmyje ciemności wraz z wszystkimi jego sługusami.  Ponad 20 waszych lat temu, byliśmy proszeni, aby przybyć  tutaj i być gotowym w umówionym czasie na masowe lądowanie naszego personelu na waszych szlachetnych brzegach.  Więc przybyliśmy i zauważyliśmy, że data Niebios dla tego przedsięwzięcia jest nieco niejasna.  Tak więc dostosowaliśmy się i przystąpiliśmy do użycia tych chwil, aby poznać was lepiej.  Od czasu naszego nadejścia staliśmy się częścią Świętego Ruchu, aby przygotować ludzi z powierzchni Gai na wymagania boskich dekretów przeznaczonych dla tej planety.  Jeden z nich wyszczególnia potrzebę rozwiązania sprawy labiryntu kontroli sługusów ciemności na waszej planecie, przez święte oczyszczanie.  Ogólnie mówiąc, zacznie się to z oficjalną, rozległą zmianą w sposobie w jaki wasze społeczeństwa funkcjonują oraz w sposobie postrzegania natury waszej rzeczywistości.

Ta Ogromna Transformacja waszej rzeczywistości, tak naprawdę już się dokonała w Niebie i jedyne co pozostaje to zamanifestowanie się jej w fizyczności.  Zasadnicze odłamy waszych władz rządzących spotkały się z wieloma tajnymi, świętymi stowarzyszeniami i utworzyły one przymierza, które obejmują ogromną liczbę narodów.  Unia ta uzyskała prawne i moralne porozumienie, które ustanawia miejsce dla ważniejszych akcji, które mają nastąpić na wiosnę.  Wprowadziliśmy tę koalicję i połączyliśmy jej intencje z tymi, którzy zamieszkują Ziemię Wewnętrzną.  Wszyscy my zadedykowani jesteśmy do wykonywania naszych obowiązków z należytą starannością oraz w odpowiednim czasie, aby odsunąć ciemność i jej przedstawicieli z ich pozycji władzy w waszym świecie.  Czynność ta oczyści drogę dla zalewu działania, zakończonego naszym masowym lądowaniem na waszej planecie.  Wtedy będziemy mogli was szybciutko przygotować na wasz powrót do pełnej świadomości oraz na zjednoczenie z Ziemią Wewnętrzną, duchowością oraz Gwiezdną Rodziną.  Wszystko to stanowi część wspanialszego planu wynikowego: sprowadzić tą galaktykę do Światłości.

Odkąd pokój zagościł w naszej Galaktyce, Niebo mogło połączyć naszą Federację z wcześniejszym Przymierzem Anchara (Przymierze Anchara – dawni wrogowie Galaktycznej Federacji Światła są obecnie jej członkami i są częścią misji Pierwszego Kontaktu, przyp.  tłum.**). Ta powiększona Galaktyczna Federacja Światła jest teraz skoncentrowana na doprowadzeniu was do pełnej świadomości.  Pod wieloma względami jesteście wielkim symbolem dla ex-członków Ciemnego Przymierza Anchara, którzy codziennie pytają nas o szczegóły na temat tego, co się dzieje w waszym świecie.  Gorliwie nalegają oni, abyście przyszli i asystowali im na ich własnej unikalnej ścieżce Wznoszenia, dla którego powodu prawie pół naszej floty w waszym systemie słonecznym składa się ze statków tych nowo przyłączonych gwiezdnych narodów.  Nasi łącznicy utrzymują stałą wymianę danych i liczbę spotkań z nimi w celu omówienia rozwoju sytuacji na waszej planecie.  W tej chwili zbieramy informacje o tym, co ma się wkrótce wydarzyć.  Różne formacje wojskowe i policyjne przygotowują się do masowych aresztowań kluczowych członków waszych rządów, światowych sieci finansowych i głównych banków na całym waszym świecie.  Aresztowania te od samego początku przez ogrom swego obowiązku naznaczą waszą rzeczywistość.

Spostrzeżenie waszej prawdziwej rzeczywistości pozwoli nam przybyć i pracować w sposób otwarty na waszym świecie.  Dekady temu zezwoliliście nuklearnemu Ginowi, aby urósł w sieć elektrowni nuklearnych, które obecnie służą jako podstawowe źródło elektryczności.  Niestety, zbudowane one zostały według wadliwego projektu, który codziennie wypuszcza do atmosfery niebezpieczne ilość promieniowania radioaktywnego do waszego powietrza, wody i gruntu.  Istotnym dla nich jest, aby zostały zamknięte i wszystkie składowiska odpadów radioaktywnych zostały zneutralizowane.  Obecnie kilka elektrowni jądrowych w Japonii rozprzestrzeniło ogromne ilości skażeń radioaktywnych na Pacyfiku i wokół waszego globu.  Wiele z tych radioaktywnych trucizn jest potajemnie wydobywanych każdego dnia z waszych mórz i powietrza przez nasz personel, lecz takie potencjalne ryzyko dla zdrowia wymaga znacznie więcej rąk do pracy, poprzez sieć naszych okrętów kosmicznych.  Jest to jedną z głównych przyczyn, dla której wasze nowe rządy doprowadzą do naszego ujawnienia w ciągu kilku dni od objęcia ich władzy, raczej niż tygodni, tak jak było to początkowo planowane.  Musimy poświęcić wiele z tych transmisji odnośnie sposobu neutralizowania tych poważnych zagrożeń dla zdrowia oraz temu, jak oczyścić wasze powietrze, wodę i glebę.

Namaste! Jesteśmy waszymi Wzniesionymi Mistrzami!  Przychodzimy z wiadomościami na temat postępów naszych współpracowników w manifestowaniu waszego dostatku i nowego sposobu zarządzania.  Przeprowadzenie masowych aresztowań jest bardzo bliskie.     Wiele postaci w bankowości i finansach zrezygnowało już w instytucjach o szerokim zasięgu na całym świecie i obecnie, te ledwie nagłaśniane wydarzenia, zawierają również rezygnacje na wyższych szczeblach zarządzania w niektórych najważniejszych korporacjach międzynarodowych.  Nasi współpracownicy ograniczają ruchy licznych urzędników wyższej instancji w przygotowaniu tego, co ma się wydarzyć.  Zmiany w rządzie dostaną się do wiadomości publicznej tylko wtedy, gdy zagwarantujemy kontrolę nad największymi korporacjami bankowymi i przyjmiemy rolę nadzorczą w operacjach kilku kluczowych banków centralnych.

Naszym zamierzeniem jest doprowadzenie do upadku obecnego skorumpowanego systemu finansowego i oczyszczenie rynków handlowych waszego globalnego społeczeństwa.  Korporacje i ich liczne manipulacje akcjami oraz niewłaściwe spekulacje dotyczące towarów muszą być drastycznie przekształcone.  Aby przywieść was od niedostatku i ubóstwa w królestwo bezgranicznego dobrobytu wasza ekonomia wymaga zarówno dogłębnego oczyszczania jak i całkowitego przekształcenia.  Zakończenie nielegalnych podatków oraz zaaplikowanie różnorodnych inspirujących technologii będzie dobrym początkiem.  Funkcjonowanie waszych największych instytucji finansowych bardzo szybko zmieni się nie do poznania.  Staną się one instrumentami, które pozwolą wam zamanifestować i zarządzać marzeniami z głębi waszych serc, prowadząc do optymalnego środowiska potrzebnego dla waszej transformacji w pełni świadomą Istotę Światła.

Odnośnie waszej władzy, jest ona w rozpaczliwej potrzebie gruntownego przeglądu!  Politycy i ich partie, od niepamiętnych czasów, posiadają potrzebę zbierania pieniędzy, aby zostać wybranymi lub aby zachować funkcje publiczne.  Wymóg ten jest otwartym zaproszeniem dla moralnego kompromisu, malwersacji na wysokich stanowiskach lub nawet całkowitym przejęciem przez idee „wyższych interesów”.  Wasze nowe rządy bardzo szybko odejdą od rozważania takich praktyk i ustanowią środowisko, które  będzie zniechęcało do takiej działalności.   Będzie się to odbywało poprzez utworzenie ogromnej  publicznej sieci nadzorującej, zainspirowanej nowym podejściem do zarządzania oraz przez znaczne ułatwienie dostępu do rządu i interakcji pomiędzy politykami i ludźmi.   W pełni poinformowana i wyedukowana populacja i szybko rosnąca przejrzystość w rządzie przekształci obecne bagna.  Mamy zamiar blisko monitorować postęp stanu rzeczy i informować was o tym jak dobrze wam idzie aby wymóc na rządzie dostosowanie się do waszych potrzeb.

Dzisiaj, skierowaliśmy do was niektóre z elementów prowadzących do wydarzeń, które zmienią wasz świat na lepszy.  Przedyskutowaliśmy również pewne aspekty tego, co musimy zrobić, aby oczyścić ekosystem Gai.  Zbliża się czas dla zamanifestowania niektórych bardzo potrzebnych wydarzeń.  Wiedzcie Drodzy, że niezliczony Przypływ (dobrobytu) i niekończąca się Pomyślność Nieba są naprawdę wasze!  I tak się stanie!  Selmat Gajun! Selmat Ja! (Syriańskie: Bądźcie Jednością! Radujcie się!).

**źródło: http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_galacticfederations15.htm, (zgodnie z życzeniem autora zamieszczam odwołanie do tej strony – ang.). 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.