Galaktyczna Federacja przez Sheldan 17 kwietnia 2012

Strona źródłowa: http://www.paoweb.com/

Dratzo! Powracamy!  Wielka Zmiana, przez którą wasz świat przechodzi była po raz pierwszy przewidziana przez Starożytnych ponad 13 tys. lat temu.  Jest to częścią tego, co nazywali oni „wielkim rokiem galaktycznym”.  Niebo tym razem jest zaszczycone zakotwiczeniem Wielkiego Światła, które zmyje ciemności wraz z wszystkimi jego sługusami.  Ponad 20 waszych lat temu, byliśmy proszeni, aby przybyć  tutaj i być gotowym w umówionym czasie na masowe lądowanie naszego personelu na waszych szlachetnych brzegach.  Więc przybyliśmy i zauważyliśmy, że data Niebios dla tego przedsięwzięcia jest nieco niejasna.  Tak więc dostosowaliśmy się i przystąpiliśmy do użycia tych chwil, aby poznać was lepiej.  Od czasu naszego nadejścia staliśmy się częścią Świętego Ruchu, aby przygotować ludzi z powierzchni Gai na wymagania boskich dekretów przeznaczonych dla tej planety.  Jeden z nich wyszczególnia potrzebę rozwiązania sprawy labiryntu kontroli sługusów ciemności na waszej planecie, przez święte oczyszczanie.  Ogólnie mówiąc, zacznie się to z oficjalną, rozległą zmianą w sposobie w jaki wasze społeczeństwa funkcjonują oraz w sposobie postrzegania natury waszej rzeczywistości.

Ta Ogromna Transformacja waszej rzeczywistości, tak naprawdę już się dokonała w Niebie i jedyne co pozostaje to zamanifestowanie się jej w fizyczności.  Zasadnicze odłamy waszych władz rządzących spotkały się z wieloma tajnymi, świętymi stowarzyszeniami i utworzyły one przymierza, które obejmują ogromną liczbę narodów.  Unia ta uzyskała prawne i moralne porozumienie, które ustanawia miejsce dla ważniejszych akcji, które mają nastąpić na wiosnę.  Wprowadziliśmy tę koalicję i połączyliśmy jej intencje z tymi, którzy zamieszkują Ziemię Wewnętrzną.  Wszyscy my zadedykowani jesteśmy do wykonywania naszych obowiązków z należytą starannością oraz w odpowiednim czasie, aby odsunąć ciemność i jej przedstawicieli z ich pozycji władzy w waszym świecie.  Czynność ta oczyści drogę dla zalewu działania, zakończonego naszym masowym lądowaniem na waszej planecie.  Wtedy będziemy mogli was szybciutko przygotować na wasz powrót do pełnej świadomości oraz na zjednoczenie z Ziemią Wewnętrzną, duchowością oraz Gwiezdną Rodziną.  Wszystko to stanowi część wspanialszego planu wynikowego: sprowadzić tą galaktykę do Światłości.

Odkąd pokój zagościł w naszej Galaktyce, Niebo mogło połączyć naszą Federację z wcześniejszym Przymierzem Anchara (Przymierze Anchara – dawni wrogowie Galaktycznej Federacji Światła są obecnie jej członkami i są częścią misji Pierwszego Kontaktu, przyp.  tłum.**). Ta powiększona Galaktyczna Federacja Światła jest teraz skoncentrowana na doprowadzeniu was do pełnej świadomości.  Pod wieloma względami jesteście wielkim symbolem dla ex-członków Ciemnego Przymierza Anchara, którzy codziennie pytają nas o szczegóły na temat tego, co się dzieje w waszym świecie.  Gorliwie nalegają oni, abyście przyszli i asystowali im na ich własnej unikalnej ścieżce Wznoszenia, dla którego powodu prawie pół naszej floty w waszym systemie słonecznym składa się ze statków tych nowo przyłączonych gwiezdnych narodów.  Nasi łącznicy utrzymują stałą wymianę danych i liczbę spotkań z nimi w celu omówienia rozwoju sytuacji na waszej planecie.  W tej chwili zbieramy informacje o tym, co ma się wkrótce wydarzyć.  Różne formacje wojskowe i policyjne przygotowują się do masowych aresztowań kluczowych członków waszych rządów, światowych sieci finansowych i głównych banków na całym waszym świecie.  Aresztowania te od samego początku przez ogrom swego obowiązku naznaczą waszą rzeczywistość.

Spostrzeżenie waszej prawdziwej rzeczywistości pozwoli nam przybyć i pracować w sposób otwarty na waszym świecie.  Dekady temu zezwoliliście nuklearnemu Ginowi, aby urósł w sieć elektrowni nuklearnych, które obecnie służą jako podstawowe źródło elektryczności.  Niestety, zbudowane one zostały według wadliwego projektu, który codziennie wypuszcza do atmosfery niebezpieczne ilość promieniowania radioaktywnego do waszego powietrza, wody i gruntu.  Istotnym dla nich jest, aby zostały zamknięte i wszystkie składowiska odpadów radioaktywnych zostały zneutralizowane.  Obecnie kilka elektrowni jądrowych w Japonii rozprzestrzeniło ogromne ilości skażeń radioaktywnych na Pacyfiku i wokół waszego globu.  Wiele z tych radioaktywnych trucizn jest potajemnie wydobywanych każdego dnia z waszych mórz i powietrza przez nasz personel, lecz takie potencjalne ryzyko dla zdrowia wymaga znacznie więcej rąk do pracy, poprzez sieć naszych okrętów kosmicznych.  Jest to jedną z głównych przyczyn, dla której wasze nowe rządy doprowadzą do naszego ujawnienia w ciągu kilku dni od objęcia ich władzy, raczej niż tygodni, tak jak było to początkowo planowane.  Musimy poświęcić wiele z tych transmisji odnośnie sposobu neutralizowania tych poważnych zagrożeń dla zdrowia oraz temu, jak oczyścić wasze powietrze, wodę i glebę.

Namaste! Jesteśmy waszymi Wzniesionymi Mistrzami!  Przychodzimy z wiadomościami na temat postępów naszych współpracowników w manifestowaniu waszego dostatku i nowego sposobu zarządzania.  Przeprowadzenie masowych aresztowań jest bardzo bliskie.     Wiele postaci w bankowości i finansach zrezygnowało już w instytucjach o szerokim zasięgu na całym świecie i obecnie, te ledwie nagłaśniane wydarzenia, zawierają również rezygnacje na wyższych szczeblach zarządzania w niektórych najważniejszych korporacjach międzynarodowych.  Nasi współpracownicy ograniczają ruchy licznych urzędników wyższej instancji w przygotowaniu tego, co ma się wydarzyć.  Zmiany w rządzie dostaną się do wiadomości publicznej tylko wtedy, gdy zagwarantujemy kontrolę nad największymi korporacjami bankowymi i przyjmiemy rolę nadzorczą w operacjach kilku kluczowych banków centralnych.

Naszym zamierzeniem jest doprowadzenie do upadku obecnego skorumpowanego systemu finansowego i oczyszczenie rynków handlowych waszego globalnego społeczeństwa.  Korporacje i ich liczne manipulacje akcjami oraz niewłaściwe spekulacje dotyczące towarów muszą być drastycznie przekształcone.  Aby przywieść was od niedostatku i ubóstwa w królestwo bezgranicznego dobrobytu wasza ekonomia wymaga zarówno dogłębnego oczyszczania jak i całkowitego przekształcenia.  Zakończenie nielegalnych podatków oraz zaaplikowanie różnorodnych inspirujących technologii będzie dobrym początkiem.  Funkcjonowanie waszych największych instytucji finansowych bardzo szybko zmieni się nie do poznania.  Staną się one instrumentami, które pozwolą wam zamanifestować i zarządzać marzeniami z głębi waszych serc, prowadząc do optymalnego środowiska potrzebnego dla waszej transformacji w pełni świadomą Istotę Światła.

Odnośnie waszej władzy, jest ona w rozpaczliwej potrzebie gruntownego przeglądu!  Politycy i ich partie, od niepamiętnych czasów, posiadają potrzebę zbierania pieniędzy, aby zostać wybranymi lub aby zachować funkcje publiczne.  Wymóg ten jest otwartym zaproszeniem dla moralnego kompromisu, malwersacji na wysokich stanowiskach lub nawet całkowitym przejęciem przez idee „wyższych interesów”.  Wasze nowe rządy bardzo szybko odejdą od rozważania takich praktyk i ustanowią środowisko, które  będzie zniechęcało do takiej działalności.   Będzie się to odbywało poprzez utworzenie ogromnej  publicznej sieci nadzorującej, zainspirowanej nowym podejściem do zarządzania oraz przez znaczne ułatwienie dostępu do rządu i interakcji pomiędzy politykami i ludźmi.   W pełni poinformowana i wyedukowana populacja i szybko rosnąca przejrzystość w rządzie przekształci obecne bagna.  Mamy zamiar blisko monitorować postęp stanu rzeczy i informować was o tym jak dobrze wam idzie aby wymóc na rządzie dostosowanie się do waszych potrzeb.

Dzisiaj, skierowaliśmy do was niektóre z elementów prowadzących do wydarzeń, które zmienią wasz świat na lepszy.  Przedyskutowaliśmy również pewne aspekty tego, co musimy zrobić, aby oczyścić ekosystem Gai.  Zbliża się czas dla zamanifestowania niektórych bardzo potrzebnych wydarzeń.  Wiedzcie Drodzy, że niezliczony Przypływ (dobrobytu) i niekończąca się Pomyślność Nieba są naprawdę wasze!  I tak się stanie!  Selmat Gajun! Selmat Ja! (Syriańskie: Bądźcie Jednością! Radujcie się!).

**źródło: http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_galacticfederations15.htm, (zgodnie z życzeniem autora zamieszczam odwołanie do tej strony – ang.). 

Podążaj Śladem Pieniądza – Piramida Władzy

Piramida poniżej ukazuje podstawową strukturę globalnego systemu dominacji i kontroli przy użyciu systemu pieniężnego.

A oto poziomy podzielone w następujący sposób:

Elita Finansowa – globalna elita finansowa, grupa uwzględniająca członków lub reprezentantów rodzin Rockefellerów, Rothschildów i Morganów, organizujących tajne spotkania, na których podejmowane są ważne decyzje w zamkniętej grupie takiej jak Biuro d/s Stosunków Zagranicznych. Plany te są następnie wdrażane na całym świecie, gdzie następuje dalsza konsolidacja bogactwa materialnego i kontroli.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych.  BIS jest bankiem centralnym wszystkich banków centralnych z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii, a który jest kontrolowany przez finansową elitę.  Posiada on 55 członków różnych banków centralnych, lecz jest prowadzony głównie przez bankierów z USA, Anglii, Niemiec, Szwajcarii i Japonii.  Działa on z bardzo niewielką przejrzystością i nie jest odpowiedzialny przed rządami państw pomimo, że posiada on znaczną kontrolę nad globalnym systemem finansowym przez ustalanie wymagań dotyczących rezerw finansowych oraz ilości pieniędzy, które banki na całym świecie muszą posiadać w tych rezerwach.

Międzynarodowe Banki Centralne.  Bankierzy z banków centralnych używają Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), aby zarabiać pieniądze z równoczesnym eksploatowaniem zasobów naturalnych danego kraju, któremu pożyczają pieniądze, doprowadzając do ich bankructwa podczas tego procesu (link tutaj). Dokument umieszczony w odnośniku będzie przetłumaczony w części dalszej.  

Krajowe Banki Centralne.  Niemal wszystkie państwa posiadają Bank Centralny (zobacz listę tutaj), których członkami są banki komercyjne.  Banki Centralne ustalają stopy procentowe i określają ilość pieniędzy w obiegu.  Udzielają one również oprocentowanych pożyczek rządom, co utrzymuje je na poziomie czwartym z  niższych czterech poziomów tej piramidy.

Duże Banki.  Duże banki oferują korporacjom pożyczki na wyjątkowych warunkach, umożliwiając im prowadzenie interesów.  Stawia to banki na silnej pozycji, ponad korporacjami i resztą nas, ponieważ fundusze jest to coś, co pozwala korporacjom iść do przodu z ich projektami.

Korpokracja* (z ang. Corporatocracy)Korporacje finansują politykom kampanie wyborcze i wywierają wpływ na polityków poprzez lobbing (wywieranie wpływu przez wykwalifikowanych rzeczników interesów na władze publiczne – przyp. tłum.).  Wiele z nich posiada dochody wyższe niż gospodarka całego kraju, wynosząc te korporacje ponad rządy.

Rząd.  Rząd jest w dużej mierze finansowany przez pieniądze podatników co stawia go ponad zwykłymi ludźmi.  Jeżeli rząd chce pożyczyć dodatkowe pieniądze, musi udać się do Banku Centralnego.

Ludzie, Planeta i Wszystkie Żywe Istoty.  Najniższy poziom tej piramidy reprezentowany jest przez znaczną większość ludzi na tej planecie oraz całe istniejące życie.  Dane z 2010 roku mówią, że każdy jeden z siedmiu ludzi żyjących na tej planecie nie ma wystarczającej ilości jedzenia a większość ekosystemów doznało uszczerbku.

*KORPOKRACJA – sytuacja w której osoby prawne współdziałają z suwerennymi władzami w niezdrowo bliskim kontakcie między swoim interesem i władzą polityczną.  Elity korporacyjne podtrzymują więzi między biznesem a rządem, czasami przez siły nacisku, finansowanie kampanii politycznych lub dostarczanie pakietów ratunkowych, gdy korporacja jest postrzegana jako „zbyt duża by upaść”, w celu kontrolowania rządu dyktowania praw służących interesom finansowy (link tutaj). 

Prawdziwa Ekonomia – Zeitgeist: Addendum (2008) Napisy PL

Poniżej przedstawiam film, który pomimo tego, że ma inne korzenie niż strona źródłowa (www.thrivemovement.com) przedstawia dokładnie takie same fakty, jeśli chodzi o pasożytniczy i oszukańczy system bankowy. Proszę być cierpliwym i wytrzymać (lub przeskoczyć) pierwsze 4 min. filmu, gdyż dopiero wtedy zaczyna się prawdziwy szok co do intencji korporacji bankowych.

Medyczne Ugruntowanie

Niebezpieczeństwo: Chorowanie jest Opłacalne

Nasz system opieki zdrowotnej posiada podstawową wadę: więcej pieniędzy zarabia się kiedy ludzie chorują, niż wtedy kiedy są zdrowi.  Zyski farmaceutyczne generowane są, kiedy sprzedaj się więcej lekarstw a lekarze zarabiają więcej pieniędzy, kiedy wizytują więcej pacjentów.

Jak udało rozwinąć się taki wsteczny system i dlaczego kładzie się taki duży nacisk na leczenie chorób tabletkami?  Kiedy podążyłem tropem pieniędzy odkryłem, że te same elity bankowe, które kontrolują wszystkie najważniejsze dziedziny aktywności ludzkiej, takie jak: ropa naftowa, żywność i edukacja, stoją również za obecnym systemem lecznictwa.   Fundacja Rockefellera jest nieodzowną częścią w zakresie finansowania uczelni, aby wykładać opartą na lekarstwach naukę medyczną.  W ten sposób czerpią oni zyski z inwestycji w większościach firm farmaceutycznych.  W tym samym czasie, Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne (ang. American Medical  Association – AMA) i najważniejsze firmy farmaceutyczne, również wspierane przez elitę bankierów, naciskają i finansują polityków w Waszyngtonie oraz skutecznie ukrócają wytwarzanie korzystnych metod alternatywnych.  Dowiedz się więcej o historii kontrolowania i zatajania w sekcji „Podążaj Tropem Pieniędzy” na tej stronie Internetowej. (link tutaj )

Jaki to ma wpływ na system opieki zdrowotnej, który mamy obecnie? 

Cały przemysł związany z opieką zdrowotną czerpie więcej zysków z chorób niż ze zdrowia. Farmaceuci są w branży sprzedaży leków, czyli czym bardziej zdołają zarządzać objawami, raczej niż te objawy leczyć, tym więcej pieniędzy mogą zarobić.

Główny nurt edukacji medycznej kładzie nacisk na prowadzenie prac badawczych nad lekami i leczenia (tymi lekarstwami).  Doktor medycyny, może otrzymać stopień medyczny tylko przez uczelnie, które posiadają akredytację Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego.  Stowarzyszenie to wyznacza standardy edukacji medycznej, która kładzie mocny nacisk na leczenie oparte na lekarstwach oraz na badaniach.

Tylko patentowane zabiegi leżą w interesach firm medycznych.  Naturalne środki zapobiegawcze, takie jak: styl życia, dieta, ćwiczenia, suplementy ziołowe i lekarstwa homeopatyczne (wszystkie, które mają udowodniony efekt poprawy zdrowia), nie mogą być opatentowane, a zatem mało interesują firmy farmaceutyczne.  W rezultacie, większość ludzi nie jest świadomych tych naturalnych, łatwo dostępnych i tanich rozwiązań zdrowotnych, a lekarze również nie są o nich odpowiednio doinformowani.  Towarzystwa ubezpieczeniowe również nie pokrywają wiele z tych naturalnych rozwiązań, więc pacjenci poszukują leczenia w głównym trendzie medycznym w celu zaoszczędzenia pieniędzy.

Co jest na opak z przemysłem farmakologicznym? 

Przemysł farmakologiczny jest jednym z najpotężniejszych, dochodowych i wpływowych branż na świecie. A oto niektóre z kluczowych problemów: 

Przemysł farmakologiczny posiada gigantyczne zespoły lobbystyczne.  Lobby farmaceutyczne było największym w Waszyngtonie w 2007 roku, wydając ponad 168 mln dolarów. (link tutaj )

Przemysł farmakologiczny finansuje kampanie polityczne.  Od 1997 – 2005 roku przemysł farmaceutyczny i produktów zdrowotnych wyłożyły prawie 150 mln dolarów na kampanie polityków. (link tutaj   )

Przemysł farmakologiczny finansuje badania naukowe i edukację.  Firmy produkujące lekarstwa zwiększyły wydatki na edukację lekarzy z 301 mln dolarów w 1998 roku do 1.2 miliarda dolarów w 2006 roku.  W rezultacie, kliniki i szpitale wypełnione są personelem, który wyedukował się przede wszystkim w paradygmacie leczenia chemicznymi lekami, przepisując te leki,  które są często produkowane przez fundujących im edukację.  (link tutaj )

Przemysł farmakologiczny rozpieszcza lekarzy poprzez wystawne obiady i nagradzanie ich.  Badania przeprowadzone przez Medyczną Gazetę Nowej Anglii wykazały, że 94% lekarzy ma powiązania z przemysłem farmaceutycznym, 80% akceptuje próbki darmowej żywności oraz lekarstw, a 28% miało płacone za wysyłanie pacjentów na na badania lub konsultacje kliniczne. (link tutaj  ). W większości przypadków nie jest to jasne dla pacjentów, którzy są nieświadomi konfliktu interesów ich lekarza.

Przemysł farmakologiczny opatentował życie i wykorzystuje rdzenną wiedzę.  Farmakolodzy zdobywają monopol nad różnorodnością biologiczną.  Około 90% światowych zasobów biologicznych znajduje się w krajach rozwijających się, jednakże 95% patentów na życie trzymanych jest w krajach uprzemysłowionych  (link tutaj ).  Duże firmy farmakologiczne bardzo często konsultują się z rdzenną ludnością w celu poznania cennej roślinności.  Następnie patentują tę roślinę (lub dobroczynne mikroorganizmy w niej) bez uznania praw lub zadośćuczynienia tejże ludności za dzielenie się ich wiedzą.  Patent ten daje wyłączne prawo farmakologom, (prawo znane również jako Prawo Własności Intelektualnej), mające na celu opracowanie i czerpanie korzyści handlowych ze sprzedaży danego leku.   Jeśli jednak rdzenni mieszkańcy lub inni używają lub sprzedają tę opatentowaną roślinę wtedy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za naruszenie praw do tego patentu, co już wielokrotnie zdarzało się.

Przemysł farmakologiczny promuje używanie większej ilości lekarstw.  Farmakolodzy są w branży, która polega na wypychaniu coraz większej ilości leków.  Widzisz ich w reklamach, ogłoszeniach, gabinetach lekarskich, na konferencjach, na uczelniach, w publikacjach o zdrowiu, gazetach i gdzie indziej.  Kiedy patent na lekarstwo wkrótce ma wygasać, firmy farmakologiczne, które są właścicielami tego patentu, bardzo często wprowadzają na rynek „nowy lek”, który jest w istocie tym samym, tylko po prostu ze zmienionym znakiem firmowy i nazwą.

Przemysł farmakologiczny prowadzi bardzo agresywną kampanie zdobywania rynku.  Dla przykładu, w 2005 roku na każdy dolar, który Pfizer wydał na badania naukowe, przypadło 2.28 dolara na promowanie i koszty administracyjne. (źródło: Melody Petersen. Our Daily Meds. New York: Picador, 2008. (p. 155)).

Lekarstwa wydawane na receptę mogą być szkodliwe.  W 2003 roku Amerykanie wydali 2.8 miliardów dolarów na lekarstwa wydawane na receptę, średnio prawie 10 recept na osobą.  Populacja ludzi w Stanach Zjednoczonych jest dramatycznie przeładowana środkami medycznymi i czasami konsekwencje tego są śmiertelne.  Lekarstwa na receptę są główną przyczyną śmierci w USA, ekspercie szacują przynajmniej 100 tys. Amerykanów  rocznie umiera z tego powodu, czyli około 270 ludzi każdego dnia (Lazarou, et al. Incidence of Adverse Drug Reactions in Hospitalized Patients. The Journal of the American Medical Association Vol. 279 No. 15. April 15, 1998. ). 

Co jest na opak z Amerykańskim Stowarzyszeniem Medycznym? 

AMA (ang. American Medical Association) jest największym stowarzyszeniem lekarzy, doktorów i studentów medycznych w USA.

AMA jest główną siłą lobbingu.  AMA wydaje ogromne pieniądze na wywieranie nacisku.    W 2009 roku okazało się, że AMA używa tych samych lobbystów, jak i duże firmy farmakologiczne.  Firmami lobbingowymi figurującymi na samym szycie listy Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego są: Grupa McManus, także lobbyści z PhRMA, Eli Lilly & Co., Merck i Pfizer. (link tutaj ) W 2010 roku AMA wydała 22 miliony dolarów, aby wpłynąć na uchwalenie federalnej reformy systemu opieki zdrowotnej (link tutaj ).

 

AMA wymusza status quo** przez swoją gazetę JAMA.  JAMA jest najbardziej rozpowszechnionym i bardzo wpływowym czasopismem medycznym na świecie.  Główne fundusze otrzymuje ona przez reklamy, z których wiele jest właśnie reklamami farmaceutyków.  Gazeta ta kładzie również ogromny nacisk na farmakologię.

AMA powstrzymuje alternatywne metody leczenia i alternatywne lekarstwa.  Wydawca JAMA jest niezwykle wpływowy i odgrywał historycznie znaczącą rolę w powstrzymywaniu alternatywnych metod lecznictwa.  Morris Fishbein, redaktor naczelny JAMA od 1924 – 1950r. był bezpośrednio zaangażowany w zatajaniu lekarstw na raka  odkrytych przez Royal R. Rife (Royal Raymond Rife, 16 maj 1888 – 5 sierpień 1971r. – przyp. tłum., link tutaj ) .

Koncerny farmakologiczne takie jak Pfizer, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline (GSK), Novartis i AMA posiadają współudział w egzekwowaniu medycyny alopatycznej (inne określenia to: medycyna naukowa, medycyna zachodnia lub medycyna współczesna – przyp. tłum.) i w zatajaniu metod alternatywnych.  Otrzymują one wsparcie i fundusze od elit bankowych, które są w ogromnym stopniu odpowiedzialne za nasz system opieki zdrowotnej i w sposób ciągły czerpią z niego korzyści.

Możliwości: Pełno Systemowe Uzdrawianie

Ciało ludzkie jest zaprojektowane tak, aby prosperować w zdrowiu.  Bycie zdrowym jest jego naturalnym stanem.  Podczas wprowadzania do systemu sztucznych substancji nasze ciała stają się wytrącone z równowagi.  Realizacja tego trendu doprowadziła wiele osób do podjęcia bardziej holistycznego podejścia do uzdrawiania, które jest skierowane nie tylko na objawy fizyczne, ale także sposób myślenia, emocje, styl życia, odżywianie i relacje z ukochanymi osobami.  To potwierdza, że ciało ludzkie jest w całości zintegrowanym systemem wyposażonym w potężny układ odpornościowy, aby zwalczać wszelkie choroby i dolegliwości.  Alternatywne zabiegi, takie jak: naturopatia (leczenie polegające na stosowaniu metod „domowych” – przyp. tłum.), akupunktura, homeopatia i tradycyjna medycyna chińska, wspomaga naturalne możliwości ciała ludzkiego do uzdrawiania samego siebie.

Większość zabiegów holistycznych nie jest pokrywana przez ubezpieczenia zdrowotne.  To sprawia, że dla osób o niskich dochodach jest prawie niemożliwym uzyskanie alternatywnego sposobu leczenia.  Gdy bierzemy pod uwagę nowy system opieki zdrowotnej, należy uwzględnić to i pokierować nim tak, aby każda osoba miała wybór co do  typu opieki medycznej jaką będzie otrzymywała.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przejdź do sekcji Rozwiązania dla Prosperowania w Zdrowiu (sekcja przetłumaczona poniżej). 

Rozwiązania dla Prosperowania w Zdrowiu:

Strategiczne rozwiązania przedstawione poniżej oparte są wieloletnich konsultacjach z historykami, wizjonerami i ekspertami ze wszystkich 12-stu Dziedzin*.  Oferują one obiecujące możliwości do stworzenia świata, w którym niczyje prawa nie będę naruszane i każda osoba będzie miała możliwości, aby rozwijać się.

Ponieważ tak gruntowne zmiany nie mogą wydarzyć się na raz, więc wydzielono trzy nakładające się na siebie etapy zmian z rozwiązaniami:

Etap 1:  Przywrócić integralność i uzdrowienie do naszego obecnego stanu społecznego.

Etap 2:  Ograniczenie władzy rządu do ochrony praw ludzi indywidualnych i dobra wspólnego.

Etap 3:  Życie wyłącznie przez dobrowolną współpracę – stosowanie reguł, bez zaangażowania w to rządzących.

To trzy etapowe podejście jest radykalnym odejściem od większości strategii.  Zamiast udoskonalać status quo**, należy integrować tradycyjny  postęp oraz konsolidować konserwatywne i liberalne poglądy, i należy doprowadzić do pojednania podziałów, które tak długo utrzymywały nas oddzielonych od siebie.

Możecie sprawdzić niektóre z naszych pomysłów w dziedzinach, które najbardziej was interesują.  Proszę przyłączyć się do dyskusji i poinformujcie nas co o tym sądzicie (strona internetowa: http://www.thrivemovement.com ).

Wkład Autorski:  Claire Darling and Kimberly Gamble

* Dwanaście głównych dziedzin naszego życia przedstawionych na stronie źródłowej to: Sztuka, Ekonomia, Edukacja, Środowisko Naturalne, Zarządzanie, Zdrowie, Infrastruktura, Wymiar Sprawiedliwości, Media, Relacje Międzyludzkie, Nauka i Duchowość  – wszystkie te działy będą sukcesywnie tłumaczone. 

** Status quo – termin, który oznacza obecny, niezmieniony stan rzeczy. 

SaLuSa z Syriusza, 11 kwietnia 2012

Od Autora:

Oto przekaz chanelingowy od Istoty Duchowej o imieniu SaLuSa, będącej członkiem Galaktycznej Federacji Światła. Federacja ta opiekuje się nami i dba o to, aby Wzniesienie 2012 przeszło tak gładko jak to możliwe i abyśmy ostatecznie stali się Istotami Światła, którymi zawsze byliśmy.      

Czym szerzej rozprzestrzenia się słowo o zmianach, tym więcej z was oczekuje z wielką niecierpliwością na pierwsze potwierdzenia przez media.  Również w miarę jak szczegóły o wyczynach naszych sojuszników i Galaktycznej Federacji zostają ujawniane, coraz więcej z was utrzymuje mocną wiarę co do wyniku tych zmian.   W końcu stało się ewidentnie oczywiste, że o ile pewne zmiany nie będą miały miejsca, Ludzie coraz bardziej tonęliby w bagnie i ostatecznie odeszliby w zapomnienie.  Zmiany są przyśpieszane przez naszą interwencję oraz przez intencję, aby zapewnić podążanie za Boskimi poleceniami co doprowadzi do waszego uwolnienia od Ciemnych.  Pozostaje tylko aresztować tych, którzy sprawują największą władzę tak, żeby Iluminaci nie mogli dłużej funkcjonować jako indywidualna jednostka.

Wszystko jest ustawione na pozycji dla przeprowadzenia całej serii wydarzeń, które będą następowały tak szybko, że będzie wam trudno za nimi nadążyć .   To czego pragniemy dokonać to należycie informować wasze szerokie rzesze, aby nie doszło do żadnego nieporozumienia co do naszych intencji.  Niektórzy ludzie nastawieni na pragnienia i oczekiwania religijne nie zaakceptują nas, gdyż będą postrzegali nasze przybycie jako coś całkiem innego niż to, co zostało im powiedziane.  Rzeczywiście, niektórym z nich dano do zrozumienia, że jesteśmy w sojuszu ze Złem.  Pragniemy rozwiać te wątpliwości i odczucia, gdyż jesteśmy Kochającymi Boga i służącymi wam Istotami, w celu wyprowadzenia was z niewoli.

Dopuszczamy tolerancje na wasze odmienne przekonania, lecz ostatecznie będą  tylko dwie linie czasowe.  Jednia z nich, będzie linią Wzniesienia kiedy staniecie się bardziej boscy, a druga będzie kontynuacją tego, czego już doświadczacie.   Będziemy wykorzystywali każdą okazję, aby prawda o przyszłości stała się znana i której nie można zmienić poza tym, że wszyscy macie wybór.  Nie wywieramy żadnego nacisku na żadną duszę, lecz będziemy dostarczali dowody naszej misji i będą one wspierane przez Mistrzów na Ziemi i z poza niej.  Tak wiele zostało przekazane wam jako prawda, ale więcej zostało zniekształcone z premedytacją lub jest całkowitym fałszem, więc wyrządzone szkody będą musiały być naprawione.  W przeszłości byliście posłuszni swoim Ciemnym Mistrzom nie zdając sobie sprawy z ich diabolicznych intencji.  Jednakże, teraz wkroczyliście w etap wydźwigania się i z ciągle rosnącym poziomem świadomości jesteście w stanie bardziej odróżniać pewne kwestie.  Prawda będzie niosła ze sobą energię, która zidentyfikuje je jako takie i będzie ona współdziałać z intuicją, która jest najbardziej niezawodnym przyjacielem.

Naturalnie, będziecie też chcieli dowodu naszych wypowiedzi na temat waszej historii.  To nie stanowi dla nas żadnego problemu, gdyż pokażemy wam wszystkie dowody związane z tym tematem, a które trzymane są w Archiwach Akaszy (z ang. Akashic Recrods).  Wszystko co kiedykolwiek wydarzyło się może być ponownie przywołane, uwzględniając w tym np. Wielki Potop i podobne wydarzenia historyczne ogromnego znaczenia.  Historia Arki Noego jest wspaniałą opowieścią owianą otoczką mistycyzmu, lecz my uwiarygodnimy ten rejestr.  Jest wiele takich przypadków i przygotowaliśmy już nasze kursy instruktażowe.  Oczywiście, jesteśmy podekscytowani perspektywą możliwości kontaktowania się z wami na takich poziomach.

Dopóki nie będziemy mogli otwarcie kontaktować się z wami, najlepszym wyjściem będzie zachowywać się jak zwykle bez bycia rozpraszanym przewidywaniami co do nas.  Pozwólcie temu pojawiać się naturalnie w swoim własnym, odpowiednim czasie, wiedząc, że wasza przyszłość jest już zapewniona.  Oczywiście będziecie chcieli zobaczyć swoje widoki Wzniesienia i w czasie, który wam pozostał będziecie dobrze poinformowani co będziecie  musieli robić.  Zasadniczo jest to przyjęcie stanowiska gdzie możecie pozostać opanowanymi podczas gdy wiele aktywności odbywa się wokół was.  Wy, Pracownicy Światła jesteście naszym fundamentem na Ziemi i jesteście najważniejsi dla naszej pracy.  Podążajcie za głosem swojego serca a poczujecie bezpieczeństwo i opanowanie niezależnie od tego, co będzie się działo wokół was.  To co najlepsze ma nadejść, a wraz z aresztowaniami Ciemnych, wszelkie uporczywe ingerencje będą doprowadzone do zakończenia.

Pamiętajcie Kochani,  że cała Ziemia również reaguje na napływy wyższych energii.  Matka Ziemia rwie się do tego, aby ostatecznie pozbyć się niskich energii, które powodowały jej smutek i ból.  Do tej pory nie było żadnego powodu do przeprowadzenia oczyszczania w sposób, który spowodowałby katastroficzne konsekwencje i nie przewidujemy, że coś będzie musiało się tutaj zmienić.  Jednakże, Matka Ziemia nieustannie zmienia się i dostosowuje do nowych energii docierających do niej.  Z tego też powodu będą miały miejsce pewne następstwa, ale my będziemy bacznie obserwować tego typu wydarzenia.  Możemy pomóc zminimalizować ich wpływ na was tak, jak to robiliśmy przez bardzo długi czas.

Jesteście tak blisko doświadczenia rezultatów naszych działań i za nie długi czas, aktualności pojawią się w waszych mediach.  To w rzeczywistości już się rozpoczęło, lecz tylko w małym stopniu, natomiast w efekcie końcowym pragniemy ujrzeć to w skali globalnej.  W bardzo bliskiej przyszłości przyłączymy się do doglądania tego postępu i będziemy bezpośrednio zaangażowani w tworzenie naszych własnych metod w docieraniu z wiadomościami do was.  Chcemy, żebyście posiedli korzyści z używania nowych technologii tak szybko jak to możliwe i abyście poruszali się drogą nowej egzystencji, która będzie zgodna z waszym wyniesieniem do wyższych wymiarów.  Jesteście już gotowi, aby wykonać ten skok i przedstawione wam zostały odpowiednie koncepcje, więc łatwo w nie wejdziecie.

Fakt, że czas ciągle przyśpiesza jest łatwy do odnotowania przez większość z was i jest całkiem jasne, że coś poważniejszego nadciąga.  Oczywiście, większość z was, którzy czytacie te wiadomości pierwszego kontaktu, jest doskonale świadomych tych przyczyn.  Pozostawiacie za sobą te stare wibracje, gdyż nie są one już odpowiednie dla nadchodzących Istot Galaktycznych, którymi właśnie się stajecie.   Od momentu Czasów Ciemności, kiedy to przezwyciężyliście najbardziej wyzywające warunki, wasze światło wciąż błyszczy.   Nie tylko to, lecz również odpowiedzieliście w taki sposób, który przeniósł was poza zdolności Ciemnych do dalszego kontrolowania was.  Wołaliście bardzo głośno o wolność i podjęliście kroki, które doprowadziły was do niej.   Nie można was dłużej utrzymywać w niewoli, chyba że sami na to pozwolicie.

Ja jestem SaLuSa z Syriusza i za każdym razem zostawiam wam wiadomość, o której wiem, że jest mile widziana i pomaga wam wejść na falę do momentu, kiedy to ostatecznie ujrzycie wyniki naszej działalności.  Nasi sojusznicy są blisko zakończenia ich misji i wraz z tym nie to zajmie długo zanim sytuacja na Ziemi stanie się odpowiednia do przeprowadzenia Ujawnienia.  Bądźcie pewni, że jesteśmy gotowi na to wydarzenie i ruszymy z nim do przodu przy najbliższej okazji.  Dziękuję za cierpliwość i niech Bóg błogosławi was wszystkich.

Dziękuję SaLuSa

Przekaz przez Mike Quinsey.

Strona Internetowa: Tree of the Golden Light

Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

Proszę podpisać Petycję III o Ujawnienie.

Jakakolwiek osoba jakiejkolwiek narodowości będzie w stanie podpisać tą petycję:

http://wh.gov/nqu

Wezwanie Dr. Ratha do mieszkańców Niemiec, Europy i całego świata, Berlin 13.03.2012

Oto jak działają „uzdrawiające nas” kartele farmaceutyczne, politycy w Brukseli i banki.  Oby więcej takich ludzi, którzy mają odwagę powiedzieć publicznie prawdę o światowej „ekonomii”. To właśnie z jej powodu cierpi miliardy ludzi, a korzyści ma tylko kilku na samym szczycie piramidy finansowej, która szumnie nazywana jest w naszym świecie „nauką ekonomiczną”

Ekonomia

Poniższy teks został przetłumaczony ze strony thrivemovement.com. Temat ekonomii został tutaj tylko ogólnie nakreślony, aby zaakcentować najważniejsze niebezpieczeństwa oraz ewentualne korzyści tego sektora.  W części dalszej skoncentrujemy się na kolejnych sektorach opisywanych na stronie źródłowej, które również mają ogromny wpływ na nasze życie codzienne. 

Wizja dla Sektora Ekonomicznego:

Prosperująca ludzkość na zdrowej planecie prawdziwie wolna w zaspokajaniu swoich własnych, niezbędnych świadczeń, wymieniająca je wolontariacko, aby powiększać dobrobyt i troszczyć się o innych oraz o środowisko naturalne bez przymusu i agresji.

 Niebezpieczeństwo:

Obecna ekonomia została przejęta przez sztywny system, który przynosi korzyści kilku na koszt większości.  Nie tylko ekonomia USA lecz praktycznie cały ekonomiczny świat wpadł na tor wolno postępującego upadku, odbierając dobra i życia miliardom razem z nim.

Ludzkość cierpi z powodu naszego wadliwego systemu pieniężnego.

“Dajcie mi kontrolę nad walutą narodu, a nie będzie mnie obchodziło kto ustala jego prawa.”

– Baron Mayer Amschel Rothschild, Bankier Europejskiego Banku Centralnego. 

Dlaczego mielibyśmy pozwolić Rezerwie Federalnej na posiadanie pełnej kontroli nad naszą walutą, kiedy wartość dolara spadła o ponad 96%? Wartość naszych pieniędzy, stopy procentowe dla kredytów, dostępność pracy i decyzje o przejmowaniu domów są podejmowane przez małą grupkę elity prywatnych bankierów, którzy prowadzą Rezerwę Federalną.  Wbrew powszechnej opinii, Rezerwa Federalna – Bank Centralny w USA – nie jest agencją rządową.  Jest ona własnością prywatną i tak też działa.

Dyrektorzy i akcjonariusze podejmują ważne decyzje dotyczące gospodarki za zamkniętymi drzwiami, bez nadzoru rządowego lub obywateli. Jaki jest tego rezultat?  Waluta, która każdego dnia ma coraz mniejszą wartość; sfałszowany i niestabilny rynek z ekstremalnymi upadkami i wzrostami; przejmowanie domów oraz uprzywilejowana grupa bankierów, która podejmuje decyzje dla własnych korzyści na koszt innych.  Prywatni bankierzy mają gigantyczną kontrolę nie tylko nad całą gospodarką, ale także nad rządem i społeczeństwem jako całość.

Oto w jaki sposób to działa:

Banki tworzą pieniądze z powietrza – Większość ludzi musi ciężko pracować, aby zarobić pieniądze, a Rezerwa Federalna i jej banki członkowskie mogą wytwarzać pieniądze kiedy tylko chcą.  Banki po prostu wprowadzają pieniądze do naszego życia.  Kiedy Rezerwa Federalna kupuje  np. papiery wartościowe, po prostu wpisuje na konto sprzedającego pewną kwotę pieniędzy, która wcześniej nie istniała.  Te nowe pieniądze są następnie pożyczane i ponownie deponowane w bankach, aż końcowa kwota osiągnie wartość dziesięciokrotnie większą niż pierwotna.

Jest to możliwe ze względu na to, co znane jest pod pojęciem „systemu rezerw częściowych” – banki w USA zobowiązane są do utrzymywania jedynie 10% ich depozytów (pieniężnych) w rezerwie.  Tak więc, jeżeli zdeponujemy w banku 10$, pozostawi on 1$ czyli 10% w depozycie, a całą resztę czyli pozostałe 9$ przeznaczy na pożyczki.  Z biegiem czasu początkowy depozyt wzrasta do kwoty 100$.  Jest to coś, co banki nazywają „efektem pomnażania” i jest to podstawowy sposób na tworzenie pieniędzy.  W ramach tego „systemu rezerw częściowych” wszyscy my nieuchronnie stajemy się niewolnikami długu na rzecz rządzącej elity z grupy finansowej.

Banki mają monopol na walutę – dolar amerykański jest chroniony przez przepisy prawa przetargowego i wspierany przez rząd oraz jego wojsko.  Gwarantuje to, że bankierzy osiągają sukces i ogromne zyski, bez konieczności konkurowania.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat spójrz na artykuły Rzeczy Istotnych (link tutaj).

Rezerwa Federalna ustala ile warte są nasze pieniądze –  Od kiedy Rezerwa Federalna przejęła kontrolę dolar amerykański stracił ponad 96% swojej siły nabywczej.  Jeden dolar z 1913 roku jest teraz wart 4 centy.

Jest to spowodowane inflacją – coś, w czego tworzeniu FED jest bardzo dobry i coś co ma bardzo poważne konsekwencje dla nas wszystkich.  Oznacza to, że dzisiejszy ciężko zarobione pieniądze będą warte mniej jutro.  Niektórzy nawet nazywają to „dodatkowym podatkiem” Amerykanów.  Dzieje się tak dlatego, że Rezerwa Federalna pompuje więcej i więcej pieniędzy w gospodarkę bez odzwierciedlenia tego w ilości wytworzonych dóbr i usług.  W rezultacie wartość dolara spada.

Federalna Rezerwa ustala stopy procentowe – Federalna Komisja Wolnego Rynku w Nowym Jorku decyduje o stopach procentowych oraz o ilości pieniędzy w obiegu bez niczyjej aprobaty.  To ma wpływ na dostęp do kredytów: studenckich, konsumpcyjnych, hipotecznych i wiele innych.

Rezerwa Federalna wyznacza hossy i bessy – Podczas kryzysu gospodarczego w 2008 roku największe banki komercyjne wyszły ponownie na sam szczyt pomimo tego, że to one były tymi, które początkowo stworzyły ten kryzys.  To nie był przypadek.  Przez prawo własności i kontrolę nad Rezerwą Federalną bankierzy są w stanie powodować kryzys oraz boom gospodarczy oraz wdrażać pakiety ratunkowe dla samych siebie.  To jest problem w całej historii.


 Możliwości:

Mamy siłę, aby zmienić nasz system ekonomiczny i pozwolić mu działać na korzyść wszystkich. Sektor ekonomiczny jest prawdopodobnie tym najważniejszym ze wszystkich innych do przekształcenia, gdyż sposób w jaki system pieniężny działa ma wpływ na pracę, dom i rodzinę każdego człowieka oraz na całe społeczeństwo.  Stworzenie scentralizowanych banków, czyli systemu, który wymaga zadłużania się i wytwarzania pieniędzy z niczego, dało możliwość międzynarodowej elicie bankierów, aby stopniowo obróciły niemalże cały świat w populację niewolników długu.  Obnażenie i wyeliminowanie tego systemu oraz wymiana go na uczciwy i przejrzysty może zapewnić osiągnięcie zwrotnego punktu krytycznego w kierunku tworzenia świata gdzie każdy może prosperować.

Możemy stworzyć zupełnie inny System Bankowy, który będzie wspomagał wszystkich.


Obecny system bankowy wyraźnie zawiódł, więc dlaczego by nie wyjść z całkiem nowym rozwiązaniem, które przyniosło by korzyści innym, nie tylko bankierom?  Moglibyśmy stworzyć prawdziwie wolny rynek (który dotychczas nigdy nie zaistniał) z różnorodnością systemów bankowych, walut konkurencyjnych oraz prężnych lokalnych systemów ekonomicznych.  Na prawdziwym wolnym rynku, korporacje takie jak: Citygroup, Goldman Sachs, Chase, Wells Fargo oraz AIG stałyby się niewypłacalne, gdyby stworzyły oszukańcze kredyty hipoteczne lub instrumenty pochodne.  Wtedy lokalne banki kwitłyby.  Aby dowiedzieć się więcej o wizjach wolnego rynku, przejdźcie do sekcji Rozwiązania (link tutaj)

Oto kilka możliwych reform:

Otwarcie rynku na inne waluty – nasze ciężko zarobione pieniądze nie muszą tracić na wartości wraz z upływem czasu.  Możemy wyeliminować  „prawne przepisy przetargowe” (ang. legal tender laws), które obecnie dają Rezerwie Federalnej monopol na wytwarzanie pieniędzy, oraz możemy otworzyć rynek dla innych walut.  Pozwoliłoby to na konkurowanie różnych walut, niektórych opartych na pieniądzach fiducjarnych (pełna definicja tutaj), a niektórych opartych na metalach szlachetnych takich jak złoto lub srebro i ponieważ nie byłoby dotacji lub dofinansowania, najlepsze wypłynęłyby w sposób naturalny na sam szczyt.Wielu ekonomistów obecnie uważa, że jedynym sposobem na zachowanie siły nabywczej waluty jest wyrażenie jej wartości w dobrach materialnych (lub metalach szlachetnych).  To może być kwestią, ale istnieją również przykłady udanych systemów opartych na pieniądzach fiducjarnych.  Thomas H. Greco, Jr., wiodący autorytet w wolnorynkowym podejściu do systemów walutowych, wyjaśnia w książce „Koniec Ery Pieniądza i Przyszłość Cywilizacji”, że pieniądz oparty na długu (kredycie) jest uzasadnioną poprawą w porównaniu do jego poprzedniej formy i to tylko kontrolujący kredyty bankierzy stoją na drodze do tej poprawy.Jeżeli otworzymy rynek, będziemy mogli przetestować te teorie i zobaczyć co działa najlepiej.

Pozwolenie na Formowanie Nowych Banków a nie utrzymywanie tylko jednego centralnego banku mogłoby spowodować różnorodność systemów bankowych.   W pierwszym etapie reformowania obecnego systemu rząd utworzyłby swój własny instrument kredytowy i wytworzyłby swoje własne pieniądze, zamiast oddawać  tę władzę Rezerwie Federalnej.  Pozwoliłoby to zaoszczędzić amerykanom każdego roku miliardy dolarów, ponieważ nie musieliby oni dłużej płacić odsetek od długu wobec Rezerwy Federalnej.  To musiałoby pokrywać się z publicznym finansowaniem wyborów, aby upewnić się, że szefowie rządów tłumaczą się wobec społeczeństwa oraz podejmują dobre decyzje bankowe.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdź dział Rozwiązania Ekonomiczne (link tutaj)

Co mogę zrobić?

Mów głośno – dyskutuj o tym jak pieniądze współdziałają z innymi rzeczami – odsłoń tajemnicę podstawowych zasad i zbadaj alternatywy.

Umieść swoje pieniądze w Lokalnym Banku – możesz zaprzestać finansowania problemu i rozpocząć finansowanie rozwiązania wszystko w jednym ruchu – wyciągnij swoje pieniądze z destrukcyjnego banku centralnego i umieść je w lokalnym banku lub kasach oszczędnościowo – kredytowych (Credit Union).  Mogą one użyć twojego depozytu do finansowania lokalnie posiadanych firm i dobrze wyważonych projektów. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Przyłącz się do Ruchu Zrewidowania i Zakończenia Federalnej Rezerwy (Movement to Audit and End the Federal Reserve – ang., Occupy Wall Street – przyp. tłum.) dołącz do tego ruchu, aby obnażyć destrukcyjne praktyki FED i utworzyć uczciwe alternatywy. Podpisz  Krytyczne Działania Ludu w/s  Zrewidowania i Zakończenia Federalnej Rezerwy (Critical Mass Actions to Audit and End the Federal Reserve).

*„Prawne przepisy przetargowe” (ang. legal tender laws) oznacza, że banknoty Rezerwy Federalnej (dolar amerykański) są uważane za ważny i prawny sposób płatności w USA – Akt Monetarny (The Coinage Act – ang.) z 1965 r., a konkretnie Paragraf 32, ustęp 5103, zatytułowany „Prawny Środek Płatniczy”, który stwierdza: monety i waluta Stanów Zjednoczonych (w tym banknoty Rezerw Federalnych oraz banknoty będące w obiegu należące do Banków Rezerw Federalnych i międzynarodowych banków) są prawnym środkiem płatniczym wszystkich długów, opłat publicznych, podatków i należności.

**Pieniądze oparte na walucie fiducjarnej nie mają faktycznej wartości. Pieniądze fiducjarne nie mogą być wymienione na żadne fizyczne dobro – takie jak złoto czy srebro – i nie są poparte niczym innym niż tylko faktyczną wiarą ludzi w niego.